Our “Whole Four Oceans” Love

Posted January 16, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

TÌNH THƯƠNG BỐN BỂ

             Để tưởng niệm MS Martin Luther King & tư tưởng Ngôi Nhà Thế Giới của tiên sinh.

 Nỗi bi thương chồng chất khắp năm châu! Ta cứ tưởng đã thành công, tự đắc? Mở mắt ra, đã thấy Đời lạc mất…Từ Quê Hương cho đến cả Tình Người! Còn Lương Tâm? Ta cảm thấy chơi vơi…Tuy nhanh quá! Hỡi Tiến Trình Khoa Học? Càng lên cao, càng bị Đời thanh lọc…Ném đằng sau… bao Tư Tưởng chân thành! Và Thế Giới, trong giờ khắc mong manh…Toàn Xích Mích, toàn Tranh Dành Quyền Lợi! Kìa Phân Hóa… bao Thành Phần Xã Hội! Nước Giầu Nghèo đang cấu xé lẫn nhau! Sẽ bấm nút, nổ bùng, Nỗi Thương Đau? Làm Sụp Đổ cả Ngôi Nhà Thế Giới! Và khi đó… Ai bảo Mình tài giỏi? Để làm gì? Khi Nhân Loại diệt vong? Còn Hôm Nay… Có hổ thẹn trong lòng? Dùng Tiến Bộ thanh cao, vào Bần Tiện? Quên Đạo Đức Con Người… vào Chính Chiến? Dở Lọc Lừa để Chiếm Thế Ưu Tiên? Có nghe chăng Đau Khổ đã triền miên? Đang chế ngự Lòng Người trong Bốn Bể? Tứ Hải thân tình, trong Giai Huynh Đệ…Sở Học của mình chỉ để Thăng Hoa?Trước Bản Thân mình, sau đến Quốc Gia…Và xa nữa là Gia Đình Nhân Loại…Thượng Đế sinh Ta? Hay từ đâu lại? Hãy Định Tâm, Suy Lý, cạn Cuộc Đời…Hãy Thương Yêu… dù Khác Giống Nòi! Trong Ý Thức <TÌNH THƯƠNG YÊU BỐN BỂ>! 

Vanson Tran – Mùa Xuân 1989 – Wheaton – IL, USA 

 

OUR “WHOLE FOUR OCEANS” LOVE!

To memorize Minister Martin Luther King Jr. & his Thought of the World Home 

The Human Sufferings have been flooding over our Continents; but we are still proud of having been successful & at this moment, still showing off?When opening our eyes, we realize, we have lost… both our native country as well as our human love! And our conscience? Seems to be turned around… without causes…How fast they are… the scientific processes? The more lifted up, the more we are screened the best… & it seems endless…Having been thrown behind, millions of our sincere thoughts! & the world, in the fragile minutes, have bought…Millions of divisions… crazy & divided classes, in our societies… are tearing each other, poor & even rich countries! “Just pushing the button”, it will explode & cause our human sufferings! Probably, to destroy the whole World Home… Are We Going? Then, Who Will Say Oneself to Be The Most Talented? For What? When Human Beings Will Be Completely Ruined in seconds? And for Today, Who are ashamed within their Intellectualness? Having used modernization, high promotion into Mean Dirtiness?   Abandoning Human Morality? Finding Conflicts & Wars! Having used Malicious Processes to gain the Priority Position… and so far…Do you hear? Sufferings have been lasting without End? They have been, in all 4 Oceans, manipulating Men? In fact, We Are Brothers… in our Friendly 4 Oceans!Your Intellectual Knowledge is to promote, this moment, yourself and our country… the further, the Family of Our Humanity…Are you created by God? Or actually, where are you from?Please, have your mind be calm and your thoughts be careful…LOVE, Please Love Each Other, even though We Are In Different Races! In the Sense of THE LOVE OF 4 OCEANS, WE HAVE TO MAKE? 

Vanson Tran – Spring 1989 – in Wheaton IL, USA

The World 3 Component Chest Game Could Become The 2 One in Future?

Posted January 8, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

TH C TAM CC S BIN THÀNH LƯNG CC ĐÔNG & TÂY?

(Thơ Phiếm lun, Tiên đoán, Xã hi)

 Tm Nguyên t nhng Biến Cố gần đây trên Thế Giới…

Vào Hiện Đi, ni bt nht, vn là <Mỹ, Nga & Hậu Cộng Sản Trung Hoa>?

Đc Gi có nghĩ rng Nn Văn Hóa/Văn Minh ca Đông Phương?

Đã và đang có khá nhiu Bức Xúc khát khao vào Tiến Hóa?

Đi Din Quyn Lc Nét Bức Xúc này là Trung Quốc Đ?

Nên va đây, mt vài Du Hiu, trên Thế Gii đã Chng Minh?

Ti Sao TTT M D. Trump li K Th Chng Tc Hôm Nay?

Ti Sao Hoa K li mun Xích Li Gn vi NGA đầy hiếu thng?

Ti Sao NGA li mun M & Liên Âu B Cm Vn?

Nếu ko Liên Kết, NGA có thể bị loại ra ngoài?

Nước NGA vẫn bơ vơ, không kiếm được một Đồng Minh?

Có Học Giả tiên đoán Balan rồi đây sẽ là Quốc Gia Mạnh,

Nước NGA của TT Putin đã đang xây cất trên Hư Ảo?

Nếu Hình Thành, Thế Giới sẽ thay đổi Dạng Liên Kết Nhau?

Có phải Họ đã nhìn ra <Mũi Tên Kinh Tế Đc Chiêu> của TQĐ không?

Một Tham Vọng Khng, Vùng Lưi Bò Bin Đông, & Con Đưng Tơ La?

Tôi ch gi thiết, nếu Gic Mơ ca Trung Quc Tư Bn Đ (Hu Cng Sn)…

Quyết Giữ Bá Quyn, sẽ To Thế Cờ, <Xung Khc Đông Tây>?

Và sẽ chính là < Thi K Đng Chm>, ca nhng Mầm Mống Mới Văn Minh….

Đã & d8ang âm ỉ Tái Diễn trong Cng Đng Thế Gii?

Buổi đầu, thi k TT M R. Nixon, bt tay Trung Quốc Đỏ…

Ông quên rng, Gic Mng ca H vn còn Bức Xúc không?

Như Li Tuyên B ca Đi Đế Pháp, Bonaparte Napoleon?

Khi Nưc Tu ngủ dy, Nó s hung hăng như Con H Xám?

Sau 4 thp niên, t khi M bt tay ĐCS Trung Hoa Đỏ…

Nhng Đc Chiêu Chính Tr, Kinh Tế ca Trung Cộng, Mỹ thy gì?

Sau nhiều D Án Khùng ca TQĐ Chg Ta phi quan sát đi ch?

Nhng Chiêu Đó, s nh hưng thế nào vào Nhân Loi?

Cũng có th Tm Nhìn ca Chg Tôi chưa rõ nét?

Nhưng du sao, Gic Mơ TQĐ cũng nhm V Trí Bá Quyn?

Như Hôm Nay, TQĐ cũng đã Xâm Chiếm gn hết Vùng Bin Đông?

Một số Nưc đã mt Ch Quyn như Vit Nam, Phi Lut Tân, Mã Lai Á…

Cũng có th vì V Trí ca H đu là Tiu Quc?

Theo Lch S Xưa thì H vn phi Triu Cng Nưc Tu?

Còn nhng Biến Chuyn s din tiến v sau?

Chúng Ta vn phi đợi ch Nhg Mũi Tên ca Trung Quốc Đ?

Và Chính Sách Mới của TTT D. Trump Mỹ, Hợp Chủng Quốc?

Sở dĩ, vì Luật Nhân Quả, chg tôi suy diễn như trên…

Nền Văn Minh Cũ đã Gây nhiều Tàn Bạo trong Thế Giới Hôm Qua…

Linh Hồn Chết của nhiều Sắc Dân vẫn còn nghe trong Lòng Đất!

Do đó, mt Kh Th Xu sẽ xy ra là <Chiến Tranh Thế Gii>?

Nếu có Thế Chiến III, sẽ là mt Kch Bn bi đát vô cùng!

Cuộc Chiến Tang Thương sẽ xẩy đến cho nhiều Quốc Gia?

S có hàng ngàn triu Ngưi Di Dân, hay Ngã Gc!

Tôi vn hy vng Loài Ngưi trong Tiến Trình vào Tri Thc…

S Nhìn Xa, thy đưc nhiu Him Ha ca Nưc Mình?

Các Lãnh T Siêu Đi Cưng, B Óc s Tinh Anh…

Biết Hi Nhp, Gii Hòa Nhau, nhg Bt Đng sẵn có?

H s nhn ra trong nhiu Cnh Đi và Phn Tnh?

Còn bng không, Lut Tim Tiến Văn Hóa, s vn kéo dài…

Các Nn Văn Hóa có Cht Lưng Nhân Bn thăng hoa…

Sng Dn Loài Ngưi vào Thi K Văn Minh Trí Tu?

Dng Vong Thân Văn Hóa Vt Cht s Suy Tàn, hay Sp Đ

Nhưng Bưc Cho Dng Văn Hóa hưng vào Tình Nhân Bn Thăng Hoa?

Cng Đng Thế Gii Ngưi tht s s Vinh Danh…

Quân Bình đưc nhu cu Tinh Thn và Vt Cht!

Khong Thi Gian này, các Không Gian đu Toàn Cu Hóa?

Các Siêu Đi Cưng s Hành S như các Quân T Chính Nhân?

Th Trưng Kinh Tế Nhân Loi là mt Cơ Th Quân Bình?

Không có Dng Cnh Tranh, hay Kinh Doanh Bo V

Các Đng Mch, Cơ Quan, liên h vào Cơ Th

Như mt Con Ngưi, biết Điu Chnh nhg Thăng Bng?

Để Hòa Nhp vào Văn Hóa Tươi Sáng ca Văn Minh…

Và s tiếp din như mt Bn Nhc Trưng K Hòa Tu!

Dạng Toàn Cầu Hóa tạm dừng, để mà Cùng Điều Chỉnh?

Để rồi Từ Chủ Đề sinh Phản Đề sẽ đi đến Hợp Đề?

Yếu Tố Huyền Bí đã len vào Dạng <Mưu Sự Tại Nhân>?

Còn <Thành Sự Tại Thiên> vẫn là Lý Do Huyền Bí?

Tốt nhất theo tôi Các Siêu Cường Muốn An Hòa, Hạnh Phúc?

Phải chăng các Lãnh Tụ vẫn phải <Dựa Vào Nguyên Lý Nhân Quả> mà thôi?

TQHCS, HCQ Hoa Kỳ, và cả NGA nữa, <HÃY BỚT THAM LAM>?

Cùng Hợp Tác, Dựng Địa Cầu… Vào NHÂN HÒA TOÀN DIỆN?

 Vanson Tran – 1/2017

 SOME REF SOURCES FOR MY POST:

http://www.businessinsider.com/stratfor-predictions-for-the-world-in-10-years-2015-6/#-and-poland-will-be-one-of-europes-leaders-4

https://www.telegraph.co.uk

https://www.mintpressnews.com/…a…u-s…you-will…russia…/206343/

https://books.google.com/books?id=cJoX_LSNePEC

https://www.unodc.org/documents/…/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Scare

https://russia-insider.com/en/node/16731

https://www.russia-insider.com/en/node/15456

 

The Cavalier & The Spring

Posted January 4, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

CHÀNG KỴ MÃ & MÙA XUÂN

Hùng vĩ quá, đây muôn ngàn dinh thự,
Cao ngất trời, sừng sững đứng nghênh ngang!
Mùa Xuân đến, Ngựa ơi, Mày vinh dự?
Chốn Quê Người, Mi mất vẻ hiên ngang!
Thôi hãy đợi một đoạn đường xa nữa,
Ta và Mi, hai kẻ lạc địa bàn,
Có tìm được hướng đi về lối cũ,
Vó câu ròn, đường thiên lý thênh thang!
Ta đã trải qua muôn ngàn vạn dậm,
Từ Ba Lan, Đông Đức đến Đông Âu,
Mùa Xuân đến đang nồng ấm thương yêu!
Làm sống lại Tình Con Người đích thực!
Thôi hãy tạm dừng chân, nhìn sóng nước,
Và mây đen đang tan biến, đổi mầu,
Đàn chim nhạn đợi gió trời bay lướt,
Bình minh lên, mình sẽ biết về đâu?
Ta biết Mi cần một loài cỏ đẹp,
Dưới chân đồi hay một khúc sông xanh,
Còn Ta nữa, Ta cần một hơi thở,
Với núi sông, thôn dã thật yên bình!
Mùa Xuân tới, bao loài hoa thơm ngát!
Qua lối mòn, Ta hít thở đê mê!
Trong nước kiệu, Ngựa ơi, hồn ngây ngất!
Gió êm đềm, Quê Hương đón Ta về?
Nhưng chưa được, Ngựa ơi, Ta hổ thẹn!
Vì bao năm, chiêu kiếm lãng quên rồi!
Vào Đất Mẹ, lòng Ta toàn trống rỗng!
Ngọn lúa đồng, Ta chưa góp mồ hôi!
Còn Ngươi nữa, ước ao và ao ước,
Đã làm gì, qua năm tháng âm thầm?
Hay thiếp ngủ cho quên Hờn Vong Quốc?
Khát nước ngàn, nhưng chỉ thấy mưa tuôn?
Mùa Xuân đến, Ngựa ơi, còn vinh dự?
Nếu Ta về, vó ngựa có kêu ròn?
Tuyệt kiếm trên vai, Ta còn chiêu thức?
Hay lòng nhủ lòng, một nỗi cô đơn?

Trần Văn Sơn
1990

(reposting theo loi yeu cau cua vai Ban FB)

Each Time Spring Comes

Posted January 2, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

MỖI LẦN XUÂN VỀ

Tết này Mình ở lang thang…
Quê Hương đã mất, thôn làng nhớ ghê!
Ngày xưa, mỗi Tết, Xuân về…
Mẹ cho ăn một Món Quà Tình Quê!
Cái Đuôi Lợn, nóng, ngon ghê!
Lại còn một chiếc Bánh Chưng nhỏ kìa!
Niềm Vui xa quá… đi rồi!
Song ảnh hình cũ không rời bên tôi!
Ai về Trà Bắc, Quê tôi?
Cho tôi nhắn gửi một lời thân thương!
Bao giờ Hỏa Giải Dân Làng?
Người Người cởi mở … về Làng Đón Xuân?
Tôi về… cùng với Tâm Hồn…
Thương Yêu Tổ Quốc, ngàn lần thương Quê!
Nay tôi thương cả Địa Cầu!
Mỗi Xuân vẫn đến đều đều trong Tôi!
Niềm Hy Vọng vẫn trong Đời?
Cho tôi Yêu cả một Người Yêu tôi!

Trọng Thùy Sơn –
Tiết Xuân 2017 – Lisle, Illinois, Hoa Kỳ

WHAT DIRECTION WILL THE THREE SUPERPOWERS: RUSSIA, USA & RED CHINA GO?

Posted December 29, 2016 by vanson
Categories: Uncategorized

NHỮNG SIÊU CƯỜNG MẠNH NHƯ NGA, MỸ, VÀ THHCS TRONG HƯỚNG ĐI VÀO TƯƠNG LAI GẦN, XA TRÊN ĐỊA CẦU NHÂN LOẠI?  (Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)  – p3/3

 HCQ HOA KỲ:

Chúng tôi lấy làm lạ, là Hoa Kỳ, một Quốc Gia non trẻ…Lại đủ Tài, làm Bá Chủ sau CT Lạnh & Thế Chiến II?Sự Thành Lập Hoa Kỳ, theo Lịch Sử Mỹ, do một Nguyên Nhân…Chính là Âu Châu, vào năm 1492,  đã cử Ông Christopher Columbus trong Đoàn Thám Hiểm? Khi Đoàn Người Pilgrims, Di Dân từ trong lòng Anh Quốc…Mấy Con Thuyền có tên hiệu là Hoa Tháng Năm (Mayflowers)?

Đoàn Di Dân Này, Hội Nhập với một Nhóm Dân Số Da Đỏ, Thổ Dân…Và Người Dân Xứ Khác cũng đổ vào Miền Đất Này, sau 1600 đông đúc…Nhóm Dân Mỹ ban đầu, tập hợp chỉ ở 13 Thuộc Địa của Anh…Dân Số Họ ước chừng độ 2-3 triệu quây quần, chung sống với nhau…Bao gồm nhiều Chủng Tộc, với Nhóm Thổ Dân Da Đỏ…Sang đến thời kỳ mà Anh Hoàng buộc Người Dân Phải Đóng Thuế…Tên Thuế Này, trong lịch sử, Họ gọi là Thuế Trà (Tea Tax)…Kèm theo Sự Gia Tăng Luật Lệ để Kiểm Soát Toàn Dân…Ngoài Thuế Trà và có nhiều Sưu Thuế Khác của Hoàng Đế Anh…

Từ năm 1770-1774, tình hình được ghi nhận, Dân Mỹ bắt đầu nhiều Phản Kháng…Họ Phản Kháng các Sắc Thuế vô lý, như The Stamps Acts (1765)…Hay các Luật Lệ đã thông qua, nay bị cấm đoán thi hành (The Intolerabe Acts)…Buổi Sơ Khai này, không khí Dân Chủ, Tự Do và cả Nhân Quyền…Như đã nhập vào Đầu ÓcNgười Dân trong 13 Thuộc Địa Mỹ?

Người Dân Mỹ ban đầu cũng nhận ra Cái Gì là Lẽ Phải…Cho nên Họ Tập Hợp nhau thành lập Nhóm Ái Quốc ban đầu…Năm 1775, Họ Họp Nghị Hội lẫn Biểu Tình, hầu hết 13 Tiểu Bang…Năm 1776, Họ Tổ Chức thành Đại Hội thứ 2, gọi là Quốc Hội…Đảng Ái Quốc phát đông tiếp theo là Bản Tuyên Ngôn Độc Lập…Để thoát ra khỏi Quyền Kiểm Soát của Hoàng Đế Nước Anh…Với sự Ủng Hộ Tài Chánh của Nước Pháp và Tướng G. Washington,  Đoàn Quân Ái Quốc của Ông đã Thắng Quân Anh nhiều Chiến Trận…Anh Hoàng đã chịu thua và Trả cho 13 Thuộc Địa, Nền Độc Lập…Một Tân Mỹ Quốc Hiệp Chủng Quốc Hòa Kỳ ra đời, sau HĐ Giảng Hòa 1783…Bản Hiến Pháp Hoa Kỳ được viết, vào năm 1787, tại tb Philadelphia…Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền, được bổ túc vào năm 1789 & 1791…Chính Phủ đầu tiên của HCQ Hoa Kỳ với Ông G. Washington, Tân Tổng Thống…Hoa Kỳ mua lại Miền Louisiana của Pháp, một miền đất mênh mông…Sang năm 1812, thì HCQ Hoa Kỳ, đều Chiến Thắng trên mọi Vùng…Song Quân Đội Tân Quốc Gia Hoa Kỳ còn Thổ Dân Da Đỏ luôn Chống Đối…Tân Thế Giới Hoa Kỳ sau những năm này, hàng triệu Người Di Dân khắp nơi đến…Từ 4 triệu người, Mức Dân Số đã lên đến 32 triệu, vào cuối năm 1810,

Và Dân Số Hoa Kỳ đã lên nhanh, 132 triệu cuối năm 1940…Đến cuối năm 2015 mới rồi, Dân Số Hòa Kỳ đã lên tới 321 triệu! Theo tôi, Dạng Văn Minh Khoa Học, CN Tư Bản và Kỹ Thuật…Đã giúp Hoa Kỳ và các Nước trong Lục Địa Âu Châu…Sự Tha Hóa Trong Vật Chất Hưởng Thụ lên cao, rất mau? Khiến Họ Làm Chủ được Nhiều Tài Nguyên Thế Giới? Cách Lãnh Tụ, với Lòng Tham Lợi Quyền và Quyền Lực…Riêng tại Âu Châu, đã mọc lên nhiều Đế Quốc bạo tàn? Thiếu Nhân Quyền, Không Dân Chủ & Trói Buộc Tự Do, Hầu hết các Xã Hội dựng nên, với Luật Lệ như Thời Kỳ Phong Kiến…Và Dân Chúng trong Xã Hội Người bị phân chia thành 2 Giai Cấp? Xã Hội Âu Châu, Giai Cấp Tư Bản bóc lộc Nhân Công…Giai Cấp bị Thống Trị phản ứng bằng những Phong Trào…Ảnh hưởng bởi các Học Giả, và các nhà Xã Hội Học…Ngoài ra sự Phân Hóa Tôn Giáo tìm thấy trong Hai Cuộc Thánh Giáo? Hệ Lụy Vong Thân Trí Tuệ này vẫn đang tiếp diễn tại Trung Đông? Dạng Vong Thân Vật Chất, Tham Vọng Quyền Lực, gia tăng…Lan rộng vào nhg Cuộc Xâm Lăng của Dạng Thực Dân Đế Quốc…Sau Hai Thế Chiến I, II, và Chiến Tranh Lạnh…

Đã minh chứng rằng Chất Lượng Văn Hóa của những Nền Văn Minh…Có những Gia Vị Hy Vọng cả Cay Đắng của các Nền Văn Minh…Hai Mặt ấy, Loài Người Chúng Ta vẫn còn bị nhiều Tác Động?Theo ý kiến chg tôi, thì Hoa Kỳ là một Quốc Gia Hợp Chủng…Thành lập nên, do những Nhóm Người Lạc Lõng Di Dân? Họ thoát ra khỏi Nước Họ, từ những Dạng Bất Công…Và Họ tập hợp, để rồi Lập Thành Hoa Kỳ, Hợp Chủng Quốc? Cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ thành công 13 TB đầu năm 1776…Và Móng Nền Hiến Pháp cùng Bản Nhân Quyền sang tươi…Lịch Sử Mỹ đã phát triển sau đó những Năm Tháng Dài…Như sau Cuộc Nội Chiến, TT A. Lincoln quyết tâm Giải Phóng Người Nô Lệ…Như Phong Trào Nhân Quyền của Mục sư Martin Luther King nổi tiếng…Cho đến nay, Tôi vẫn nghĩ, Hướng Xã Hội của HCQ Hoa Kỳ…Đã Đi Đúng Hướng, dù chưa hoàn hảo, Nền Tự Do, Dân Chủ, Tôn Trọng Nhân Quyền…Mà Thế Giới Chúng Ta đang kiếm tìm Trong Hiện Đại?

HCQ Hoa Kỳ cần phải Thăng Hoa thêm, và Tiến Hóa…Vì Chất Lượng Nhân Bản cơ bản đã tốt của Hoa Kỳ…HCQ Hoa Kỳ vẫn phải Phân Tích và Xây Dựng Thêm…Những Chất Liệu Tốt, để Nền Văn Minh Loài Người bền vững? HCQ Hoa Kỳ ko thể Tri Hành với Hướng Đi Co Cụm…Mà phải Phát Huy những Chất Lượng Tốt của Tình Người…Xóa Đói Giảm Nghèo, Mức Lạc Phúc phải được Thực Hiện Khắp Nơi…Và HCQ Hoa Kỳ phải Đóng Vai Trò Đàn Anh trong CĐ Thế Giới…Do đó, với TTT D. Trump và Chính Sách Bảo Vệ Mậu Dịch…Chỉ là một Tri Hành vội vã của Nhất Thời?

Chúng Tôi hy vọng… HCQ Hoa Kỳ sẽ cùng với các Siêu Cường…Hãy Sát Cánh, Xẻ Chia, Sống Chung, và Cộng Tác…Để Xây Dựng một Xã Hội Nhân Loại Đại Đồng trong Hoàn Vũ…Đời Sống Vật Chất No Đủ, và Cân Đối Đời Sống Tinh Thần…Chỉ có khi nào Nhân Loại được Thoải Mái Tâm Hồn! Đời Sống Kinh Tế Ấm No và Tình Người được Yên Bình, May Mắn! Thì Khoảng Thời Gian và Không Gian của Mọi Quốc Gia trong 5 Châu Lục… Mới Thực Hiện Xong Một Nhân Loại Với XÃ HỘI ĐẠI ĐỒNG!

 PHẦN KẾT LUẬN:

Chg Ta như trên, đã phân tích nhg Nền Văn Hóa, Văn Minh…Trong Dòng Sống Loài Người… Dòng Tiến Hóa? Đặc Tính, trong Quá Khứ, của các Nèn Văn Hóa? Theo Tôi thì, Loài Người có Tiến Hóa, nhưng Chưa Hẳn Thăng Hoa? Nhìn Chung, Họ vẫn Tập Hợp thành những Bầy Sinh Vật như trong Thiên Nhiên? Chất Lượng Văn Hóa Người vẫn còn dưới Tầm Nhìn Nhân Bản? Làm Thế Nào, để Chúng Ta, cùng nhau Nâng Cao TRI HÀNH đó? Để Loài Người, trong 5 Châu 4 Bể có Đời Sống Xã Hội Đại Đồng? Cho đến bao giờ, Những Sinh Vật Người, những Chúa Sơn Lâm…Biết Phản Tỉnh cùng nhau, và Cùng Nhau Hòa Bình Chung Sống? Bầy Đàn Nhân Loại sẽ trút hết ra nhiều Chất Lượng Xấu? Và Hiền Từ, Tương Trợ, Hợp Tác, Sống Chung? Như câu Tục Ngữ của Triết Học ĐÔNG PHƯƠNG? TÌNH ANH CHỊ EM NHƯ MỘT NHÀ, trong Câu, <TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ>?

 

Vanson Tran – 12/2016

 REF SOURCES FOR MY POST:

http://www.newsoffuture.com/about_the_future.html

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_China

https://www.youtube.com/watch?v=vq5K9P9fNIQ

https://en.wikipedia.org/wiki/Russia

http://nationalinterest.org/feature/how-the-soviet-union-china-almost-started-world-war-iii-15152

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States

What Direction Will The Three Superpowers: Russia, USA & Red China Go?

Posted December 29, 2016 by vanson
Categories: Uncategorized

NHỮNG SIÊU CƯỜNG MẠNH NHƯ NGA, MỸ, VÀ THHCS  TRONG HƯỚNG ĐI VÀO TƯƠNG LAI GẦN, XA TRÊN ĐỊA CẦU NHÂN LOẠI?  (Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)  – p2/3

 TRUNG HOA – TH CỘNG SẢN & HCS:

Nào thử Phân Tích xem Nước Trung Hoa & Nền Văn Minh xưa cũ? Họ làm sao có thể Tạo Một Thế Lực Mạnh hôm nay? Nhưng Thế Lực Mạnh lại Thiếu Chất Lượng Tốt của Nhân Văn? Vẫn có thể là Một Nền Tảng Văn Minh, ko Bền Vững? Gương Sáng các Hoàng Đế Tốt thuở xưa như Nghiêu, Thuấn…Thời Hoàng Đế, rồi đến Nhà Hạ (XIa), Thương (Shang), Chu (Zhou)? Nền Văn Minh Cổ Trung Hoa vẫn chung quanh Dòng Hoàng Hà (Yellow River)  Đây chính là một Thời Kỳ của Văn Minh Hòa Bình Nông Nghiệp? Kế tiếp, Ta phải kể đến Thời Xuân Thu, Trung Hoa Chiến Quốc…Dân Tộc Trung Hoa nhiều Nhóm Thiểu Số đang sống rất hiền hòa… Nạn Binh Đao Chiến Quốc của 7 Nước Lớn xưng Vương…Khiến Dân Chúng bị Xáo Trộn trong TK này, Thời Chiến Quốc! Nền Văn Minh Cổ, từ Nhà Chu, Ý Hệ Nhân Văn để lại…Phải chăng Hiện Tại Còn Lại, là Thuyết Nhân Bản Khổng Tử ban đầu? Vào TK Thất Quốc, mạnh nhất là Nước Tần? Nhưng Tần Thủy Hoàng đã ko tôn trọng Thuyết Nhân Văn của Khổng Mạnh? Hoàng Đế Tần đã thành lập nên Một Đế Quốc? Song vì Đời Sống ngắn ngủi, và Thiếu Tầm Trí Tuệ sâu xa? Cho nên Đế Quốc Tần, hơn một lần bị Tiêu Diệt sau 4 thập niên? Trung Quốc Địa, lại rơi vào Dạng nhiều Phân Hóa? Cuối giai đoạn này, chỉ còn 2 Quốc Gia Mạnh nhất,  Là Sở Bá Vương Sở Quốc, và Hán Quốc của Lưu Bang? Nhưng Sở Bá Vương chỉ biết Dùng Sức Mạnh là Võ Công? Nên sau này đã bị Lưu Bang, dụng Mưu mà Chiến Thắng? Triều Hán Trung Hoa, kéo dài trên 4 thế kỷ, nhờ Văn Hóa Nhân Văn <Tình Nhân Bản>? Sau, Hán Quốc lại Phân Hóa, vì Yếu Kém Nền Văn Hóa Nhân Văn?

Nước Tầu biến thành Dạng Tam Quốc cuối Đời Nhà Hán suy vi…Ngụy, Ngô, Thục – Ba Quốc Gia đều Tranh Dành Ngôi Hoàng Đế? Nước Ngụy suy vi, rơi vào Nhà Tấn của Dòng Họ Tư Mã… Nước Thục và Ngô sau cũng bị Nhà Tấn, thống nhất Thân Chinh? Lịch Sử Trung Hoa sau Nhà Tấn, vẫn Loạn Lạc, Chiến Tranh…Hết Đời Tấn, sang Đời Tùy, rồi đến Nhà Đường thống nhất…

Nhà Đường trị vì khá lâu Nước Trung Hoa, gần 3 thế kỷ…Nước Tầu lại loạn lạc, phân hóa thành TK Ngũ Đại đấu tranh…Gồm nhiều Dòng Họ cả Đường, Hán, Tề, Tấn, Lương, Liêu,  Họ đều muốn Phục Hồi các Đế Vương vào thời Quá Khứ? Cuồi Giai Đoạn này, năm 920 DL, một Dòng Họ Mới nổi lên Thống Nhất…Và Nước Tầu với Nhà Tống đã thâu thập mọi Quyền Lực Non Sông? Trong 300 năm hơn, Nhà Tống luôn kiêu ngạo Minh là Hoàng Đế Trung Châu? Bất ngờ, một Sớm Kia, Nước Tống đã bị tiêu diệt bởi Nhà Nguyên Mông Cổ? Nhà Nguyên trị vì Nước Tầu 91 năm, gần 1 Thế Kỷ…Vào Lúc Này, Quân Mông Cổ khó Xâm Chiếm một Việt Nam? Đã 3 lần Quân Mông Cổ sang Đánh Chiếm Nước Nam…Đều đã bị Quân của Hưng Đạo Vương… Đánh Cho Tan Nát?

Nhà Tống bên Tầu làm Vua được trên 3 Thế Kỷ…Đất Trung Hoa tuy vậy cũng cón nhiều Tọa Hổ, Tàng Long…Khi mà Nước Tầu bị Quân Mông Cổ chèn ép Dân Gian…Thì có một vị Anh Hùng đứng lên Đánh Tan Quân Mông Cổ…Nhân Vật ấy chính là vị anh hùng Chu Nguyên Chương, Bình Dân Áo Vải…Ông đã Dựng Xây một Thời Kỳ Mạnh, Triều Đại Nhà Minh…(1368) Trên 2 Thế Kỷ, Trung Hoa thống nhất bởi Dòng Họ Nhà Chu…Đã phát triển Nước Tầu, một Nền Hòa Bình, êm dịu! Song trong Nước Tầu, dù nhiều Tàng Long, Tọa Hổ…Cũng phải Đầu Hàng một Dòng Họ Ngoại là Mãn Châu? Dòng Họ Mãn Châu vào TH, thiết lật Triều Đại Nhà THANH…Bắt đầu với Hoàng Đế Thế Tổ Nhà Thanh là Thuận Trị…Nhà Thanh trị vì Nước Trung Hoa 276 năm gần 3 thế kỷ…Họ không Xây Dựng được Nền Móng Gì, ngoài Mộng Hưởng Thụ Bá Quyền? Và Nước Trung Hoa, chỉ có Tiếng, ko có Miếng vần lầm than! Dân Chúng đã phải Lang Thang nhiều Miền trên Thế Giới? Tân Gia Ba phải chăng cũng do Di Dân Trung Hoa thành lập? Một Đài Loan, cũng do sự Phân Hóa của Quốc Cộng Trung Hoa? Cho đến khi Ngũ Cường Đế Quốc vào sâu xé Trung Hoa…Thì Dân Tộc Trung Hoa mới dần Bừng Tỉnh Ngộ? Phong Trào của bs Tôn Dật Tiên, Tam Dân Chủ Nghĩa? Đã rất hay, song không đáp ứng được Ngọa Hổ, Tàng Long? Một Lãnh Tụ trong Nhóm Này, chính là Mao Trạch Đông…Ông Ta không chấp nhận Lý Thuyết Tam Dân Chủ Nghĩa?.

Cũng có thể nói, Sắc Mầu của Nền Tảng Trung Hoa Văn Hóa…Là một Sắc Mầu <Anh Hùng của Thời Thế> như Lịch Sử Trung Hoa? Họ Dành Dật Nhau, và Sử Dụng Sức Mạnh của Ý Thức Xã Hội Ảo tuyên truyền? Để Lôi Kéo Đại Đa Số Dân Tộc Mình vào Con Đường Ảo Mộng? Phong Trào Cách Mạng Tây Phương trong Chiến Tranh Giai Cấp? Vô Hình Trung, Họ bị Mê Hoặc, bị Tẩy Não, bị Lôi Cuốn Theo? Vì chưa đủ Tầm Trí Tuệ, để Nhận Thức Gia Vị Văn Hóa, Nhân Văn? Nên chỉ A Dua theo mà Không Chính Mình Sáng Tạo? Đến nay thì, Các Siêu Đại Cường Hậu Cộng Sản…Lại muốn Vươn Lên… thành những Đế Quốc Huy Hoàng? Một Cảnh Huy Hoàng Dĩ Vãng, tưởng Vàng Son? Song sẽ có thể Làm Dân Tộc Mình rơi vào Cuộc Đời Tha Hóa? Trong 2 Dạng Tha Hóa hôm nay Vật Chất & Trí Tuệ…Họ đều thấy Minh, <Đang Lạc Lõng và Vô Thức> trong Nhân Văn?

Chúng tôi hi vọng rằng, Tầm Trí Tuệ của một Dân Tộc Tinh Hoa…Sẽ Hướng Dẫn Họ, các Nhà Lãnh Tụ Độc Tài, vào Tỉnh Ngộ? Thế Giới Đại Đồng buộc phải <Thiên Thời, Nhân Hòa & Địa Lợi>?

Các Lãnh Tụ Trung Hoa hôm nay cần phải <Ôn Cố Tri Tân>? Hòa Giải Dân Tộc Mình và Hòa Giải với Tha Nhân…Cùng Kiến Tạo một Dạng Đại Dồng trong CĐ Thế Giới?

                (Còn p3/3)

 

Vanson Tran – 12/2016

What Direction Will The Three Superpowers: Russia, USA & Red China Go?

Posted December 28, 2016 by vanson
Categories: Uncategorized

NHỮNG SIÊU CƯỜNG MẠNH NHƯ NGA, MỸ, VÀ THHCS  TRONG HƯỚNG ĐI VÀO TƯƠNG LAI GẦN, XA TRÊN ĐỊA CẦU NHÂN LOẠI? 

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)  – p1/3

 NGA:

Đã 100 năm kể từ khi NGA Phát Động Phg Trào Cách Mạng? Nói về Lịch Sử, Quốc Gia NGA, thăng trầm rất rõ? Chg Ta bắt đầu từ TK Nga Hoàng, với Đế Quốc NGA…Vị Hoàng Đế Peter the Great, từ năm 1682 bắt đầu…Và Đế Quốc NGA, chấm dứt 1917,  khi <Cuộc Cách Mạng NGA bừng dậy>?Phải nói trong 2 thế kỷ này, Nước NGA biết bao biến đổi…Một Nét Huy Hoàng của thời kỳ Phong Kiến khắp 5 Châu…Cuộc Cách Mạng NGA cũng là một Thời Kỳ thật Vàng Son…Nó đã bắt rễ với Trí Tuệ Con Người bằng Phản Đề Xã Hội?Ý Hệ Cộng Sản ko phải của Nước NGA mà có?Song tầm nguyên, Chg Ta phải phân tách Dữ Kiện Xã Hội Con Người? Phải chăng, khi Cuốn Tư Bản Luận của Mác phát hành…Thì Ý Thức Hệ Xã Hội đã bắt đầu lan nhanh vào 5 Châu Lục? Cuộc Cách Mạng Xã Hội của Liên Bang Sô Viết…Chính là một Phong Trào Giải Phóng của Nhân Quyền? Của một Thời Kỳ và Người Dân Lao Động, Dân Thường…Bị Bóc Lộc đến Xương Tủy của <Chế Độ Phong Kiến Cường Hào, Tư Bản>? Vào Giai Đoạn này, các Đế Quốc Thực Dân Tư Bản…Đang nổi lên và Hành Sử Vô Nhân Bản trong Đời Sống Con Người? Nền Văn Minh Kỹ Thuật, Khoa Học cũng đã thấy khơi nguồn…Cho nên Giai Cấp Nhân Loại gần như là <Dạng Ông Chủ và Người Nô Lệ>?Nhiều Nô Lệ, Nhóm Cu Li, họ buôn bán trong nhiều Thuộc Địa? Và Người Công Nhân, Lao Động, làm sao có Nhân Quyền? Cuộc Cách Mạng Liên Sô chính là Bó Đuốc Sáng khơi nguồn… Cho Giai Cấp Người được nâng cao… và Bình Đẳng? Song Tại Sao? Vì Sao? Liên Bang Sô Viết hoàn toàn Sụp Đổ? Và Tại Sao, Ông Gobavchew lại <Phản Tỉnh, Bỏ Thuyết Cộng Sản> Nước Mình? Có một số Nguyên Nhân, mà chúng ta cần Phân Tích chân thành…Chính là Khi Hảnh Sử, Ý Hệ Cộng Sản của LBSV tạo nên Sự Giết Chóc quá nhiều Nhân Loại? Lãnh tụ Vladimir Lenin, là Linh Hồn Tháng 10, Cách Mạng? Và chính Ông, cũng đã Sáng Tạo một Cuộc Giai Cấp Đấu Tranh? Đảng Cộng Sản của Ông cũng đã bất chấp Nhân Đạo Bình Thường? Dạng Cách Mạng Cộng Sản của Ông đã <Giết Rất Nhiều Người Vô Số Kể>! Trong Biến Cố Cách Mạng này, Nước NGA vô cùng phân hóa…Và 2 Sắc Mầu:  Đỏ vs Trắng, như một biểu hiện <Phải Giết Nhau>? Phong Trào Hồng Quân Nga và Phong Trào Chống Lại Cộng Sản NGA…Cuộc Nội Chiến này đã làm cho Nền Kinh Tế NGA hoàn toàn suy sụp?. Nó đã tạo nên 4-5 triệu Nạn Nhân Chính Trị, và Nạn Đói? Còn trầm trọng hơn khi Lịch Sử Cách Mạng NGA phát tán rộng ra? Thì Cuộc Cách Mạng Xã Hội này đã mang Chất Lượng Quá Khích <Phân Biệt Giai Cấp, Giết Nhau>? Như Giai Đoạn  <1924-1933> Joseph Stalin, lãnh tụ của Toàn Khối LBSV…Hàng triệu người hoặc bị Lao Dịch, bị Giết, hoặc bị Nhốt cho Chết ở các Trại Tập Trung Miền Tây Bá Lợi Á…Staline đã bắt đầu Áp Dụng Dạng Kinh Tế Chỉ Huy… (Command Economy), Tạo rất nhiều Khiếm Khuyết, nên có Nhiều Bất Ổn, rất Phiêu Lưu…Song song với những Hành Vi Quá Khich của Đế Quốc Đức, Nhật, ý, Phát Xít …Đã khiến cho CĐ Thế Giới Người một Thời Bi Đát? Xã Hội Người đã trải nghiệm cả 4 Bể, 5 Châu? Vào Hiện Đại, Những Bức Xúc Tâm Lý của Họ Ghìm Nhau? Lý Do Chính cũng bắt nguồn từ <Hành Vi Đế Quốc của các Nhà Lãnh Tụ>? Trong TC II, Loài Người vẫn triền miền trong Ngàn Hệ Lụy? Ngồi tính ra, Biến Cố trên, Chúng đã tiêu diệt 5-6 triệu Con Người! Nhưng Tham Vọng của Nước LBSV-NGA chưa hết, vẫn đeo đuổi triền miên? Chương Trình Vào Không Gian Đầu Tiên bằng Spunik I Hỏa Tiễn? Phát Động theo, trong Không Gian Quốc Tế, 1 Cuộc Chiến Tranh Lạnh? Muốn Vươn lên thành Một Bá Chủ của Toàn Cầu? Với Warsaw Pact, LBSV thâu thập & Hình Thành Một Liên Minh? Cả Trung Hoa của Mao, Bắc Hàn của Kim, VN của Ô. Hồ, CuBa nữa…Vùng Vài Nước nhỏ nữa, lập thánh Khối Liên Minh Cộng Sản? Sau Lãnh Tụ Stalin qua đời, Khối LBSV, Niềm Hãnh Diện vẫn kiêu căng? Vào thời kỳ Lãnh tụ Nikita Khrushchev, LBSV đã xử dụng Nước CS Cuba…Tưởng có thể Làm Áp Lực, để Hoa Kỳ phải quy hàng hay khuất phục? Nhưng Hoa Kỳ và NATO, 2 Phần Âu Châu, và Trung Hoa Dân Quốc…Đã kiên trì, hợp lực để Chống Lại Phong Trào Cộng Sản Vươn Nhanh…Để Ngăn Chặn Làn Sóng Cộng Sản chính là Dạng Chiến Lược DOMINO…Đã khiến Đồng Minh Mỹ + Khối NATO chấp nhận Chia Đôi Việt Nam, Thuộc Địa này của Pháp? Một Nước Việt Nam Cộng Hòa Đệ I, từ đây được Thành Lập…Song Phong Trào Cộng Sản Quốc Tế vẫn chưa Chấm Dứt Giấc Mơ? Thời Cuộc Xoay, Khối Đồng Minh Mỹ + NATO…Vài Cơ May đã làm cho Khối LBSV hoàn toàn kiệt quệ? Sự Chia Rẽ của chính LBSV và Trung Hoa Cộng Sản… <CT Biên Giới 1969) Sự Chia Đôi, vì TQCS bỏ cuộc, tại Hai Nước Bắc-Nam Hàn…(HĐĐC Bắc-Nam Hàn 1950) Và có Tình Trạng Xét Lại của Các Siêu Đại Cường, và Các Liên Minh? Như LB NGA buộc phải Rời Bỏ Tham Vọng Đế Quốc LBSV & Cuộc Phiêu Lưu Ý Hệ? Và quay về Ồn Định CN Xét Lại,cùng Tây Phương Hòa Giải? Như Hoa Kỳ buộc phải Bắt Tay với TQCS và Bỏ Nam Việt Nam? Thế Giới Người như có Những Chuyển Trục của Các Siêu Cường? Trong Sinh Hoạt Kinh Tế, có Sự Giao Thương Toàn Cầu Hóa? Song Yếu Tố của những Dạng Trên, đều xây trên Nền Giả Tạo? Vì mỗi Siêu Đại Cường vẫn luôn Theo Đuổi Những Giấc Mơ?                                                   (Còn Tiếp p2&3) 

Vanson Tran – 12/2016 

(NGUỒN THAM KHAO CHO BAI VIET:

Xin xem p3/3)