THE END OF THE RIVER?

Posted January 13, 2019 by vanson
Categories: Uncategorized

CUỐI DÒNG
Thuyền Tôi vào Cuối Dòng Sông…
Xem ra im lặng trôi trong Ngỡ Ngàng!
Êm đềm khúc nhạc thênh thang…
Không còn những Xoáy Hoang Mang khi chèo?
Hỏi ra, Thuyển trải đã nhiều…
Nhiều Cơn Bão Tố hoang liêu, mịt mờ…
Thời Gian rồi cũng trôi qua…
Qua bao nhiều Bến và Bờ cô liêu!
Khoang Thuyền cũng gặp Tình Yêu!
Một Niềm An Ủi mang nhiều Bâng Khuâng?
Hành Trang Lữ Thứ xa dần…
Bến Xuân Chim Biển Cánh Ngàn ngợi ca!
Buồm căng Bão Tố như qua?
Thuyền mang Âm Hưởng Hoàng Hoa xa ngàn…
Một Đoàn Lữ Thứ trên đàng…
Ba Lô vẫn thấy còn mang trên người?
Người Di Dân đấy, Bạn Ơi!
Đã vài Thế Kỷ <Dân Hời Mất Quê>?
Địa Cầu như cũng Đam Mê?
Hóa Phân Lục Địa, Kéo Về Sóng To?
Hôm Qua, Loài Cá dạt Bờ…
Mang theo Ô Nhiễm Người chưa hiểu Người?
Đoạn Đường Lữ Khách đi rồi…
Dấu Chân để lại Những Lời hoang vu?
Thuyền Tôi Dòng Xoáy Lưu Vong…
Vẫn như Chất Chứa Trong Lòng, Niềm Đau?
Con Thuyền Không Bến Theo Dòng…
Cuối Dòng Lưu Vực… sẽ Vào Bến Mô?

Trọng Thùy Sơn – Tháng 1/2019

TRANSLATION:
THE END OF THE RIVER?

My Boat Is at the End of the River..
Watch out… the Silence drifting in a lot of Surprises!
I’ve heard, it seems, Embracing the immense music sound…
No more Wild Swings when we are rowing?
Asking myself… the Boat Experience has been loading much …
A lot of the wild, stormy whirlpools, and storms …
Time, indeed, then It has already passed …
How many Shores & Docks have been scaled!
This very Boat where I also met my Love!
A real comfortable Joy that brings to me many interesting?
It seems, the Voyage of a Wandering Man has gone away…
The Spring Shore seems to be praised with thousands of the Sea Birds!
The Stormy Sailing Time seems to have been ended, at last?
However, the Boat still carries the Sound of the Past Perfume Time which has been gradually far away…
A Caravan of Wandering People is still seen on the remote Roads…
Their Backpackers are still seen on their Backs?
They Are the Immigrants, You know?
Already Several Centuries <The Cham People’s lost Their Country>?
Our Earth seems to have Its Passion as well?
Dividing our Continents and Drag In to Mankind, so many Big Tsunamies?
Yesterday, the Fish Species Was Washed ashore …
Carrying their Pollution To People Who Don’t Understand Each Other?
The Travel Road Segments are still there after the Wandering People Have Gone…
Their Footprints left behind with Lot of Wild Words?
My Boat, in a Wandering Whirlpool, seems to be more Frustrated Motions!
Still, the same Motion as the contained in the Heart, full of the Pain?
The Boat Is Not Scaling In Any Shore or It Has?
But It Is the End of the River Flow… Which Shore Are We Going to?

Trong Thuy Son – January 2019

Advertisements

THE WALLS WITHOUT LOVE!

Posted January 7, 2019 by vanson
Categories: Uncategorized

NHỮNG BỨC TƯỜNG KO TÌNH NHÂN BẢN!

Thời xưa… Vạn Lý Trưởng Thành…
Trăm Ngàn Dân chết, Hoàng Thành vẫn tan?
Ngược Dòng Lịch Sử hỏi rằng:
Tại sao vẫn mất Đại Tần vì đâu?
Giấc Mơ Bá Chủ… Chư Hầu?
Một Chiều Tàn Tạ… còn đâu Đại Tần?
Lòng Người phân hóa…bao lần?
Tình Nhân Bản vẫn bao lần Lẫm Than!
Hỏi Người Quân Tử hiên ngang…
Không Xây một Giấc Mộng Vang Cõi Trần?
Cánh Đồng Lúa tốt mênh mang…
Để Dân No Đủ, để Ngàn Tiếng Thơm?
Tôi ngồi suy luận Miếng Cơm…
Và Manh Áo Mặc… Hương Thơm Cuộc Đời!
Kiếp Lưu Vong cũng Nực Cười?
Tha Phương Cầu Thực… Tìm Đời Tự Do?
Hay Vì Yếu Tố hàm hổ?
Ra Đi để lại Mối Lo Cho Người?
Tình Người lên xuống Bao Đời?
Xưa Anh Nô Lệ, Nay Đời Chủ Nhân?
Miếng Cơm Manh Áo vẫn cần?
Con Mồi Ngã Xuống… Cả Bầy Xúm Nhau!
Loài Sư Tử… Chúa Sơn Lâm…
Vẫn luôn Liếc Mắt để Săn Con Mồi?
The Berlin Wall, sụp đổ rồi?
Hôm Qua Ngăn Cách Lòng Người Phân Chia?
Khu Rừng Nhân Loại chia lìa…
Bầy Đàn Sinh Vật vẫn chia chác Phần?
Ép Nhau, Bóc Lột, Mấy Lần?
Tham Sinh Úy Tử, Lòng Nhân mịt mờ…
Nhiều Đất Nước, vạn Bến Bờ…
Vẫn Dơ Tay Vớt Tuổi Thơ, Người Già?
Tại sao Bạn lại Hoang Sơ?
Quên đi Dĩ Vãng, Đời Vì Lòng Nhân?
Bức Tường Biên Giới có cần?
Xin Suy Xét Lại… Tình Nhân Bản buồn!

Trọng Thùy Sơn – Tháng 1/2019 

TRANSLATION:
THE WALLS WITHOUT HUMAN LOVE!

In the past … The Great Wall …
Hundred Thousand of People died, the Citadel still melted?
In contrast to History Series and I ask:
Why was the Great Qin still lost? Where was the Reason?
The Dream of the Champ Leader…& Subordinates Weaker Nations?
One Damaged Sunset! Where is the Great Qin?
Human Hearts have been divided… How many Times?
Human Love has still been… many, many times destroyed!
Ask the well-known Gentlemen or Veterans Who Are Proud of…
Why Don’t You Build a Famous Earthly Dream?
Like The Immense Rice Fields that Are Good to Build …
Let People Be Enough, Food To Share, Thousands Of Honorable Screams?
I sat down and think tank deeply about the Rice Meals…
And Human Clothes… the Realistic Life Fragrance!
How Funny or Miserable Is! The Exile Life of Millions of Immigrants?
Accepting their unknown Dangers & Looking for their Freedom?
Or Because of their Vague Philosophy’s Function?
Farewell & leave behind a very concern for Life?
Love! that went up and down so many in the Lifetime?
Old Time, He was A Slave Brother! And Now He became A Great Master!
The Fragile Fragrant Rice & Warm Clothes are still needed?
In the Jungle, the Prey Are Down … the Different Bands are Gathering!
Such As A Lion … The Jungle King …
He, Always Glances for the Hunting of the Preys?
The Berlin Wall, Was Already Collapsed?
Yesterday! Did It Separate Our Human Heart? Our Hearts Were Broken!
The Human Forest Also Separated Humanity…
The Jungle Animals or The Swarm is still sharing their parts?
Squeezing, Peeling, Several Times?
They Still Want to Live, Being Afraid of Dead, and Human Love Was Blurred…
Many Lands, Ten thousand of Far Away Shores…
Still Extend Their Hands To Save the Young Children & the Old People?
Why are you So Wild?
Forget About Your Past? Please Remember: Life For The Heart For Humanity?
Does the Border Wall need?
Please Rethink … Sad Human Love!

Trong Thuy Son – January 2019

HE DISORDERED ECONOMIC FORM WILL BE SEEN WHEN THE WORLD COMMUNITY IS DIVIDED?

Posted January 2, 2019 by vanson
Categories: Uncategorized

DẠNG KINH TẾ MẤT TRẬT TỰ
MỘT KHI GIA ĐÌNH THẾ GIỚI ĐẦY PHÂN HÓA?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội) – (P2/2)

Cũng cần nói thêm, Dạng Toàn Cầu Hóa là do Sự Chuyển Hóa?
Của Chính Trị sau Chiến Tranh Lạnh & Thế Chiến thứ II?
Hoa Kỳ với CTT Richard Nixon, & CNT Henry Kissinger…
Rất có Công Lao, làm cho TQHCS, ct Đặng Tiểu Bình Xét Lại?
Hoa Kỳ lúc này Suy Nghĩ Rằng Con Người đều Tha Hóa cả?
Nhất là Tha Hóa vào Văn Hóa Dạng Vật Chất, Bạc Tiền?
Tuy vậy, Ý Hệ Chân Kinh của LBSV Võ Đường?
Vẫn ám ảnh, và in sâu vào Tâm Hồn & Tư Tưởng?
Cho nên cả Trung Hoa Lục Địa Hậu Cộng Sản…
Cho đến Việt Nam CS lẫn Cộng Sản Bắc Hàn…
Họ như vẫn còn Bám Víu lấy Ý Hệ CS LBSV Võ Đường?
Vẫn Sử Dụng Phương Cách Chỉ Huy Xưa, hay Quản Lý?
THHCS có một số Ưu Điểm, và nhất là Khối Dân Số?
Vừa rất đông, nhưng bị một Khuyết Điểm là Đói Nghèo?
Cũng là Những Điều Kiện Béo Bở của Các Nước Tư Bản Giầu?
Họ sẽ Chuyển Dịch sự Đầu Tư của Minh vào Trung Quốc HCS?
Nhìn Đặc Tình Kinh Doanh, Đầu Tư Để Tìm Mối Lợi?
Dạng Kinh Doanh Này, luôn năng động, để Kiềm Lời?
Và cũng là Động Lực của Tư Bản Nhắm Làm Giầu?
Trong Hầu Hết tại Nhiều Nơi, Nền Kinh Doanh Sinh Hoạt?
Thật Ra, Ý Thức Hệ Cộng Sản tại Trung Hoa Lục Địa…
Theo Tôi dự đoán thì Các Nhà Lãnh Tụ CS phải Duy Trì?
Mặc dù Họ biết rằng Ý Thức Hệ CS Nguyên Thủy đã Chuyển Hướng rồi?
Nay Duy Trì Nó, phải chăng là Chiêu Bài Duy Chính Trị?
Dạng Tha Hóa vào Vật Chất, Nhu Cầu Để Sinh Tồn cần yếu?
Viễn Ảnh một Đất Nước Cần Giầu Mạnh và Phú Cường…
Vẫn là Cái Đích Đến cho mọi Lãnh Tụ Hậu Cộng Sản đương thời?
Nhưng Cái Khó của Họ là Làm Sao Tạo Nên Một Bản Đàn Hợp Tấu?
Họ sẽ Làm Mất những Đại Công Ty Đầu Tư trong Đất Nước?
Hay Làm Giầu Bền Vững Đất Nước, nếu Đủ Khả Năng?
Trong Kinh Doanh, Định Luật Cung Cầu vẫn Vận Hành?
Nếu Cung Nhịp bất quân bình, sẽ Làm Nhiều Tan Vỡ?
Hoa Kỳ & Liên Âu – Khối Tây Phương nên Phản Tỉnh?
Để Thích Nghi Nhu Yếu Chất Lượng Văn Hóa Chân Chính Của Loài Người?
Nếu Tụt Hậu, Dạng Tha Hóa Lý Tưởng, lần Tinh Thần?
Khối Tây Phương sẽ bắt đầu Tự Phân Hóa?
Như Dạng Populism, Brexit, For Great America First…
Sẽ Chỉ Đưa Nhân Loại vào Mục Đích Ích Kỷ, Làm Giầu?
Tình Nhân Bản có thể bị Xuống Cấp & Sự Tiến Hóa ko còn!
Và Gây Một Dạng Cạnh Tranh Ngày Càng Bất Chính?
Từ đó, Loài Người lại Trở Lại Một Chu Kỳ Thoái Hóa?
Và Địa Cầu Ko Tiến Hóa, Nền Văn Hóa Nhân Loại, chắc chắn sẽ Bị Suy Thoái dần?
Đến Một Lúc… mà Loài Người… Trí Tuệ Xuống Thấp Hơn!
Cũng là lúc… Mà Nền Văn Minh Con Người… hoàn toàn Tự Hủy Diệt?

Vanson Tran – Jan 2019

TRANSLATION:
THE DISORDERED ECONOMIC FORM WILL BE SEEN
WHEN THE WORLD COMMUNITY IS DIVIDED?
(Palavering Social Poem) (P2/2)

In addition, is the Globalization Form Was Created Naturally, due to Transformation?
Probably, because of the Politics of the Cold War & World War II?
United States with Ex Pres. Richard Nixon, & Ex FM Henry Kissinger…
Very merit-making & changing PCC, chairman Dang Xi Ping’s Political Review?
The United States at this time, the Status of Thinking People Is
 Alienated or Spoiled?
Especially, they have been alienating into Materials and Money?
However, The Truth and Compassion of Soviet Union’s Martial Arts?
Still obsessed, and imprinted on the Soul & Thought of the Communist Leaders?
So both China, North Korea as well as Vietnam Communist Parties…
They seem, in their Thinking, to attach with the Communist Ideology?
Therefore, In Activities, they’ve still Using Old Ways of Commanding, or Management?
Continent Red China has some Advantages, especially Its Population Division?
The Situation Is seen: They Are very crowded, but poor, a defect is Hungry?
It is also the Very Attractive Rich Capital Conditions for the Capitalist Nations?
Will they shift the
 Attractive Investments into PC China?
Looking At Business, and Invests which aim at Finding Interests?
This Business Type, always dynamic, to Explore More Interests?
And also the Motivation of the Capital of Wealth?
In Most At Many Places, Business Backgrounds?
Actually, Communist Consciousness in Mainland China …
As I predict, should Communist Leaders maintain their old Ideology?
Even they knew this Ideology of the Russian Federation established after Soviet Union was disbanded & no more?.
As I predict, should Communist Leaders still want to maintain?
Although they know that the Original Communist System has changed & collapsed?
But Now, they still want to maintain It, is it just A Politic Strategy?
The Leaders, are mostly alienated into their Material Needs, then Corruptions more or less; because They Need to Survive & To Keep Their Power?
While their Vision of a Country Needing Richness and Prosperity…
Is still the Destination for every contemporary Communist Leader?
But Their Difficulty is How to Make a Concert?
Will they Lose the Great Multinational Investment Companies in their Country?
Or Enrich the Country, If they have Enough Ability?
In Business, Is Supply and Demand Law Still Working?
If Supply is unbalanced, Will Many Disruptions be occured?
The United States & The European Union – The Western Block should think tank deeply or Counteract?
To Adapt the Need for True Quality Culture of Humans?
If Missing, Idealization, Spiritual Times?
Will the Western Region start & fall into Self-Partition?
Like Populism, Brexit, For Great America First…
Will Only Bring Humanity to Selfish Purposes, Making Rich?
Humanism can be Degraded & Evolutionary Developing will be no longer!
And Causing A Type Of Unrighteous Competition?
Since then, does Humanity Return to a Degeneration Cycle?
And the Evolutionary Planet, Human Culture, will surely be Degraded?
Come One Time … that Man … Wisdom Down Lower!
It’s also the time … That Human Civilization … completely annihilates itself?

Vanson Tran – Jan 2019

REFERENCED SOURCES FOR MY POST:
https://www.csis.org/analysis/tpp-cptpp
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Korea
http://vi.rfi.fr/chau-a/20181218-tap-can-binh-van-cuong-lai-cac-ap-luc-cai-to

THE DISORDERED ECONOMIC FORM WILL BE SEEN WHEN THE WORLD COMMUNITY IS DIVIDED? (Palavering Social Poem) (P1/2)

Posted January 2, 2019 by vanson
Categories: Uncategorized

DẠNG KINH TẾ MẤT TRẬT TỰ
MỘT KHI GIA ĐÌNH THẾ GIỚI ĐẦY PHÂN HÓA?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội) – (P1/2)

Nước Trung Hoa Hậu Cộng Sản tại sao Phát Triền Nhanh?
Lôi kéo theo một Số Nước Nghèo, Nhân Công Rẻ…
Bám vào nhau Cùng Phát Triền Kinh Doanh?
Qua 3-4 thập niên rồi, Ngày Nay Tại Sao Thương Chiến?
Buổi Đầu, Nguyên Nhân Chính cũng là do Chính Trị?
Ý Thức Hệ đã Phân Hóa CĐ Thế Giới Người?
Các Đế Quốc đã ý thức được một Phong Trào?
Phong Trảo Giải Thực của Nhiều Nước Nghèo Thuộc Địa?
Sau CT Lạnh, Anh Quốc là một Đế Quốc mạnh?
Cũng dần dà Trả Lại Độc Lập cho các Thuộc Đìa Xưa?
Rồi Các Đế Quốc mạnh khác, Như Tây Ban Nha…
ĐQ Pháp, Đức, Ý, Bồ Đào Nha, rồi Liên Bang Sô Viết…
Dạng Chính Trị Phân Hóa, vì một Thời Kỳ Đế Quốc?
Bị một Phản Đề là Phong Trào Giải Phóng của Địa Cầu?
Tuy là Một Phong Trào Giải Thực tiềm ẩn lâu…
Vẫn có những Khúc Nhôi, mà Loài Người Ko có Khả Năng Giải Quyết?
Ví Dụ Phương Thức Kinh Doanh của Con Người trong Kinh Tế?
Luẩn Quẩn, Quanh Co, Tư Bản và là Đích của Con Người?
Nó liên hệ sâu xa, dù quanh quẩn Chử Nhu Cầu?
Dù Chủ Nghĩa Tư Bản Xưa, Nay đã có phần Cấp Tiến?
Phong Trào Cộng Sản của Khối Liên Bang Sô Viết…
Võ Đường Này sản xuất được It Cao Thủ Vỏ Sinh…
Điển Hình như Trung Cộng, có Mao Trạch Đông…
Bắc Hàn CS có Kim Nhật Thành về Phát Động…
Tại Việt Nam, có Ông Hồ Chí Minh về Khởi Động…
Còn tại Cu Ba, phải kế đến LT Fidel Castro?
Sau Thế Chiến II, Chiến Tranh Lạnh cũng Nguội Theo?
Tôi suy đoán vì Võ Công ko Thâm Hậu, của Lò LBSV?
Khi mà CT Govbachev của Liên Bang Sô Viết…
Thấy Chiêu Kinh Tế quá kiệt quệ rồi, mất Nội Công…
Thì Lt Govbachev quyết định Giải Tán Võ Đường LBSV NGA?
Các Đệ Tử từ đó, Tự Lập, được Trở Về Nguyên Quán?
Cái Khó Khăn của Thời Đại Hậu Liên Bang Sô Viết?
Có rất nhiều, Sự Phân Hóa, hay Bám Víu Ý Hệ CS vẫn còn?
Chưởng Môn Đảng CS Trung Hoa, có Ông Mao Trạch Đông…
Chưởng Môn Đảng CS Việt Nam, Ông Hồ Chí Minh là Vai Chính?
Chưởng Môn Bắc Hàn CS là Ông Kim Chính Nhật?
Chưởng Môn CuBa CS, vẫn là Ông Fidel Castro…
Liên Bang Nga được thành lập và Khối LBSV giải tán ko lâu?
Vào năm 1991 thì Các Nước Đông Âu thuộc LBSV đều trở nên Độc Lập?
Loài Người Đánh Nhau đã nhiều năm, nay cần Xây Dựng?
Một Cuộc Đời phải Đầy Đủ Vật Chất, Áo Cơm?
Dạng Kinh Tế Tư Bản có Cải Tiến & Thích Ưng Hóa hơn?
Và CĐ Thế Giới tự nhiên Hướng Vào Dạng Kinh Doanh Toàn Cầu Hóa?
(Còn tiếp P2/2)

Vanson Tran

TRANSLATION:

THE DISORDERED ECONOMIC FORM WILL BE SEEN
WHEN THE WORLD COMMUNITY IS DIVIDED?
(Palavering Social Poem) (P1/2)

Why Does Post-Communist China <PCC> Get Fast Development?
Having Enticed Some Poor Countries, with Cheap Workers …
Sticking together in their Business Developing Activities?
Over the past 3-4 decades; but why Today Why We Have Trade Wars?
At the beginning, the main cause was also due to Politics?
The Social Ideologies has diverged the Human World?
The Empires has been realizing & aware of the De-Colonizational Movement?
How to Solve the Dissolution of Many Colonial Poor Countries?
After the Cold War, UK <Britain> was a Strong Empire?
Also gradually Returned Independent for Its Old Colonized Lands?
Then Other Empires, Like Spain …
France, Germany, Italy, Portugal, then the Soviet Union …
In the Divided Politics Status for an Imperial Period?
Being a An Antithesis, the Liberation Movement of the World?
Despite being a long-standing Real Movement …
There are still Social Impacts, which Humans don’t have the ability to solve?
Examples of Human Business Practices in Economics?
A Vircius Cirle, Peaceful or Aggressive, or Winding, but the Capitalist Form is still the Destination of Mankind?
Is it deeply related, though around the Word of <Needs>?
Even the Old Capitalism, and now, It has a Progressive Parts inserted?
And then, the Communist Movement of the Soviet Union…
This Martial Art School has produced some High Students of Social Ideology…
Typically like in China, there is Mao Zedong who led the Communist Movement …
In Communist North Korea, It has Kim II Sung was the Leader, called Chairman…
In Vietnam, there was Ho Chi Minh Who Started the National Jumpstart…
In Cuba, right at the beginning, Leader Fidel Castro?
After World War II, the Cold War Is Also Cool?
I speculated because of the Un-qualified Martial Arts, not the Powerful Legion of the Soviet Union?
When the Soviet Union Chairman Govbachev…
Seeing the Economy Downturn so exhausted, losing the Interior Power…
Then, Govbachev decided to Disband the Whole Martial Arts Academy of Soviet Union of Russia?
Its Disciples, from then, Self-Decided, Returning to Their Countries?
The difficulty of the Post-Soviet Era was seen?
There are many, the differentiation, or the implications of the Communist System still face?
The Master of the Chinese Communist Party, was Mr. Mao Zedong …
The Master of the Communist Party of Vietnam, was Mr. Ho Chi Minh, the Principal Role?
The North Korean Grand Master was Mr. Kim II Sung?
Grand Master of CuBa Communist Party, was still Mr. Fidel Castro…
Is the Capitalist Economy Improved?
And the Natural World Community Has Been Looking Into the Globalized Business Type?


(Cont’d P2/2)

Vanson Tran – Jan 2019

THE CULTURAL BOAT OF AMERICA WITH COMANDER (PRES D TRUMP) IS SHAKING OVER THE OCEAN…

Posted December 18, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

CON THUYỀN VĂN HÓA HOA KỲ VỚI TT D. TRUMP
ĐANG BỊ CHÒNG CHÀNH NƠI BIÊN CẢ?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Viên Thuyền Trưởng nhìn Mây Trời khó đoán?
Nên Con Thuyền theo Gió Lộng trôi nhanh?
Nó đang bị đẩy sâu vào một Ngọn Sóng Ngầm?
Mà Sức Đẩy vượt quá Khá NăngThuyền Trưởng?
Ông có lúc Như Điên… trở nên Nhiều Gắt Gỏng?
Nhìn Đoàn Thủy Thủ Chèo, Ông chán ngán Than Thầm…
Ngọn Gió Căng thổi quá mạnh… Cánh Buồm?
Đám Mây Trời tứ phía, gần như Nhiều Đen Tối?
Con Thuyền vẫn trôi nhanh, nhưng Mất Hướng!
Các Thủy Thủ bỏ Thuyền, không nghĩ đến Thuyền Trưởng Già?
Tính Kiêu Ngạo của Ông, trong Quá Trình Hoạt Động Kinh Doanh…
Như Khó Thich Ứng êm ả vào Đoạn Đời Chính Trị?
Những Con Sóng tự tạo nên do Viên Thuyền Trưởng?
Tầm Nhìn Vũ Trụ như giới hạn, khi Giông Tố tơi bời?
Một Hướng Đi, Nơi Cập Bến, của Chiếc Thuyền?
Như Mất Hướng, Con Thuyền càng Sóng Mạnh?
Ông nhìn lại Thủy Thủ Đoàn… Mặt Buồn chán nản…
Song Lỡ Rồi, Chuyến Hải Hành, Sóng Gió vẫn cứ tăng?
Ra Lệnh Bỏ Con Thuyền, cùng Nhẩy Vội với Chiếc Phao?
Hay Cố Gắng phải Bám Lấy Con Thuyền mà Sống Sót?
Lởn vờn trong Óc Ông, Thời Gian Hào Quang đến…
Ông đã không Đo Lường Tài Tế Thế Kinh Bang?
Nó Khác Hơn, trong Lãnh Vực của Kinh Doanh?
Ngửa Mặt Than Trời… Cơn Giông chưa chìm lắng!
Kêu Gọi Thủy Thủ Đoàn… Còn Mấy Người sống sót!
Làm Sao đây, Ta Cứu Nổi CON THUYỀN?
May Mắn thay! Ông có Những Người Bạn Đồng Hành!
Thì Thầm Nói, “Anh Hãy Giúp Tôi Đi… Lèo Lái!”
Một Sức Mạnh Hồi Phục, đã từ đâu, Vực Dậy?
Làm CON THUYỀN, tự nhiên bớt Chòng Chành?
Nó như Êm Ả lại, và gần như đã Cân Bằng!
Ông Hú Vía, Thở Dài, Bảo Người Bạn ,”Anh Hãy Cầm Tay Lái”…
Viễn Ảnh Ngày Mai của Hoa Kỳ, hay Nước Mỹ…
Chắc chắn phải Trông Chờ Thế Hệ Trẻ tiến hóa hơn?
Nền Tảng Giáo Dục của Hoa Kỳ từ Các Mầm Non…
Chg Tôi hy vọng… Nhg Thế Hệ Tương Lai Bừng Sáng?
Vạn Lý Trường Thành, phải chăng là Chất Xám?
Và Tài Năng Lãnh Đạo thuộc Tế Thế Kinh Bang?
Trật Tự Địa Cầu Loài Người sẽ Hướng Vào Tương Lai…
Với những Mô Hình Văn Hóa Trưởng Thành & Nhân Bản!!!

Vanson Tran
Christmas 2018

TRANSLATION:
THE CULTURAL BOAT OF AMERICA WITH COMANDER
(PRES D TRUMP) IS SHAKING OVER THE OCEAN…
(Palavering, Social Poem)

The Boat Captain, looking at the Cloud & it is hard to predict? Can the Captain Look Hard to Predict? Therefore, the Strong Winds fly so fast? Is it being pushed into a subterranean wave? Which push exceeds the Captain’s Knowledge of Experiences? He seems a little crazy moment … and becomes so angry? Looking at His rowing Sailors, He is really tired, silently claiming… The wind is blowing too strong … the buzzing Sail? The Clouds, of all sides, are almost dark? The boat is still moving fast, but losing direction! The Sailors abandoned the Boat, do not think of the Old Captain? His Arrogance, in his past Process of Business Operations … How hard is it to adapt into on the Political Aspect? New Storms were formed to the Captain with his limited Views? Looking at the Universe as the limit, when the Oceanic Storms become stronger? Which Direction, Where’s the Boat Shore? The Direction seems missing when Stronger Storms are coming? He looked at his Crew and his Face seems so frustrated… He missed a Chance, when the Cruise and the Wind still increased?

What Is the Best Order? Abandon the Boat, or Jump out of It with Buoys? Or, Try to grasp the Boat to save Lives? Loneliness in his Mind as of the Glory Time comes… He could not Measure His World Management Talent! It is completely different as in Economy or in The Field of Business? He faces on the Sky, claiming but the Storm is not calm! Calling on the crew … The survivors are rarely count! How do we save the Boat? How Can I? Fortunately! He has a Companion! We hear the Whisper, “Please Help Me … Drive the BOAT”. Suddenly, A Strength Is Recovered! Where Is It From, Where Did It Go From? THE BOAT BECOMES CALMING? It’s like A Peaceful Time and the Boat is almost Balanced! Rushing his Team of New Friends after his tired sigh, then He asks the New Friends: Please Drive the BOAT! Please Help Driving the BOAT!

The Great Future Day of the United States of America … certainly needs to look forward from our Young Generations evolve? The American Education Background should be planted from Kindergartens… We hope, Our Land Future Will Be Brighter! In The Long Road to Go, It should be our National “Know How Capital”, the Gray Matter? And the Technique of Leading Our Lovely Nation, with Its Order of the Earth, should face our Future? Particularly, the Elevated Human Cultural Models that Mankind Needs To Build!!!

Vanson Tran
Christmas 2018

NGUON THAM KHAO/REFERENCE:

https://www.youtube.com/watch?v=M_YXstSZLko

CHINA OF YESTERDAY, OF TODAY & FUTURE?

Posted December 1, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

TRUNG QUỐC NGÀY XƯA, HÔM NAY & NGÀY MAI?
(Thơ Phiêm luận, Xã hội)

NHÌN TỪ NHỮNG CHẤT LIỆU XÂY DỰNG NỀN VĂN MINH & VĂN HÓA TRUNG QUỐC XƯA & NAY… RỒI LẠI XÉT KỸ ĐẾN NHG TINH TÚY TRI HÀNH TRONG CHÍNH TRƯỜNG & VÕ HỌC CỦA 2 PHE CHÍNH GIÁO & MINH GIÁO XƯA & NAY ; CHG TA THỬ PHÂN TÍCH & TIÊN ĐOÁN DI SẢN CHẤT DNA VĂN HÓA CỦA LỤC ĐIA TRUNG HOA, SẼ ẢNH HƯỞNG VÀO TƯƠNG LAI GIẢI ĐẤT RỘNG NGƯỜI ĐÔNG NÀY RA SAO?

Hiểu thế nào, Trung Quốc Xưa & Nay, về Diện <Chất Liệu Văn Hóa>?
Nghe nói, Khổng Tử, đã đi Du Thuyết Văn Hóa Nho Học của mình, rất nhiều Nước?
Giảng Dạy cũng nhiều, cả Ngàn Đệ Tử, vẫn không đến đâu…
Một Nước Tầu vĩ đại, Thanh Bình, Thịnh Trị từ các Đời Nhà Hạ, Nhà Thương, Nhà Châu…
Bỗng Phân Hóa vào thời kỳ Xuân Thu & Chiến Quốc?
Cuối Đời Nhà Châu, Nước Tầu còn lại 7 Nước (Thất Quốc)
Mà Nước Tần được coi là một Đại Cường Quốc lúc này…
Tần Thủy Hoàng đã Thống Nhất Thiên Hạ, lập nên Đại Tần…
Vạn Lý Trường Thành thật là một Công Trình vĩ đại!
Thừa Tướng Đại Tần là Ông Lã Bất Vi, một Doanh Nhân nổi tiếng!
Nhiều Mưu Thần, Chước Quỷ đã hộ trợ Nước Đại Tần?
Xong Chất Lượng Đạo Đức Văn Hóa, nhất là Nhân Hòa…
Không Xây Được Nước Đại Tần, chỉ chưa đầy ½ Thế Kỷ?
Tiếp theo Lãnh Tụ nổi danh, Thống Nhất Nước Tầu là Nhà Hán?
Hán Cao Tổ Lưu Bang, xuất xứ, từ Đại Chúng Bình Dân…
Ông đã cùng Đại Đa Số Thành Phần nghèo khổ của Dân Trung Hoa…
Đã Chiến Thắng Sở Bá Vương, một Người Võ Công Cao nhưng Thiếu Đức Độ?
Từ năm 206 tTL- 220 sTL… là thời kỳ của Nền Văn Hóa Nhà Hán…
Tổng cộng chiều dài, Nền Văn Hóa Nhà Hán được 425 năm…
Nhưng rồi Dạng Chiến Tranh Tam Quốc đã bùng dậy, nổi lên?
Sau Nhà Hán, có lẽ vào Thời Kỳ mà Người DânTrung Hoa thiếu Phần Ý Hệ Tộc Dân Thống Nhất?
Ba Nước Ngụy, Ngô, Thục đã triền miên, tranh dành nhau Quyền Lực…
Trong suốt một thời kỳ từ < 220sTL cho đến 263 sTL> thì Nhà Tấn nổi lên…
Nhà Tấn Mạnh, là do Chính Trị Nội Bộ Xáo Trộn, một Nguyên Nhân?
Dòng Họ Tư Mã, tình hoa, Cướp Thời Cơ, Xưng Bá Nghiệp?
Song Xã Hội dưới thời kỳ Nhà Đại Tấn cũng dần bị Suy Sụp…
Nhà Đại Tấn chỉ kéo dài Chế Độ Chính Trị của mình được 155 năm?
Sau đó Nước Tầu Có Loạn, Phân 3 Xẻ 7, thành một Mớ Bòng Bong…
Trong khoảng Thời Kỳ [263-617sTL]… Nền Chính Trị Lục Địa này đầy Rẽ Chia & Xáo Trộn!
Nhiều Dòng Họ Xưng Vương nổi lên & Chiến Tranh Triền Miên kéo dài gần 4 thế kỷ không dứt?
Như Đông Tấn, Tây Tấn, Hậu Tấn, Ngụy Quốc, Nam Bắc Triều <Nhà Tống Nhà Tề, và Nhà Tùy…>
Rồi Cuối Cùng một Dòng Họ Mạnh nổi lên, Thống Nhất Thiên Hạ… đó là Nhà Đường!
Suốt từ năm 618 -904 sTL – một thời kỳ dài, gần 3 Thế Kỷ!
Trung Hoa Đời Đường, được coi như là một Thời Kỳ Thịnh Thế?
Song Các Thói Hư & Tật Xấu của Các Vương Quốc Phong Kiến xưa…
Là Nhg Chất Liệu Văn Hóa Xấu khó thể Làm Cho Lâu Đài Văn Hóa Trung Hoa bền vững?
Sau đời Đường, do Chất Liệu Văn Hóa Xấu, không bền bỉ?
Khiến Xã Hội Trung Hoa, một thời kỳ Ngữ Đại, phân hóa ko ngừng…
Rồi Thập Quốc, kéo đài trên nửa Thế Kỷ, mãi đến Năm sTL-950…
Lục Đia Trung Hoa này, mới Nổi Lên một Nhà Tống?
Thái Tổ Nhà Tống là Vua Kiến Long lên chấp chánh…
Lúc bấy giờ (950sTL) Nước Việt Ta, ở cuối TK Vua Ngô Xương Văn?
Và Ng Anh Hùng Đinh Bộ Lĩnh đang Dẹp Loạn 12 Sứ Quân…
Song Nhà Tống cũng chỉ là một Triều Đại Tham Lực Quyền Thống Trị…
Nhà Tống trị vì Trung Nguyên Trung Quốc suốt 3 Thế Kỷ…
Mà vẫn không Xây Dựng đc Nến Văn Hóa TQ vững bền…
Đoàn Quân Mông Cổ của Thánh Cát Tư Hãn Xuất Phát tứ Phía Bắc, đánh xuống Trung Nguyên…
Đã đánh bại Nhà Tống vào năm 1275 và Thống Trị Trung Hoa suốt 91 năm, gần 1 Thế Kỷ…
Đoàn Quân Mông Cổ tuy mạnh, đã Xâm Chiếm lan sang cả Nga La Tư và Miền Trung Đông nữa…
Song Chất Liệu Văn Hóa của Đoàn Quân này chỉ Hữu Dũng, Vô Văn Hóa mà thôi!
Để rồi Những Suy Tàn của VH Mông Cổ cũng mai một theo Thời Gian…
Và tại Trung Hoa Lục Địa lúc này, có Ngưới Anh Hùng Chu Nguyên Chương, nổi lên Đánh Quân Mông Cổ…
Chu Nguyên Chương, thiết lập Nhà Minh, vào Năm 1308…
Lấy Hiệu là Hồng Vũ, tức Thái Tổ Triều Đại Nhà MINH…
Vào lúc này, ở Nước Việt Ta, thuộc Nhà Trần, đời Vua Trần Dụ Tôn…
Nhà Trần Nước Ta, đã có Thành Tích, Đánh Tan Quân Xâm Lăng Mông Cổ!
Với Chiến Tích Bạch Đằng Giang của Tướng Trần Hưng Đạo!
Ông mang về Niềm Hãnh Diện và Đoàn Kết của Dân Tộc Việt Nam!
Tưởng rằng Nhà Minh Trung Hoa, là Anh Hùng Phương Bắc, biết Xử Nhân?
Song các Lãnh Đạo của Nhà Minh cũng đã mấy lần Xâm Lăng Nước Việt!
Nhà Minh không duy trì & trau dồi được <Đà Văn Hóa Đang Tiến Bộ>…
Chỉ ít lâu sau…Đoàn Quân Xâm Lược Phương Bắc tràn xuống, và chính là Dòng Nữ Chân khá mạnh của Nhà THANH… (năm 1644 sTL-1911 sTL)
Gần 3 thế kỳ, Họ đã Xâm Chiếm bằng Quân Sự & Chính Trị Hóa Nước Tầu…
Năm 1911, Cuộc Cách Mạng Tân Hợi của Tôn Dật Tiên, Nhà Ái Quốc…
Ở Hải Ngoại Trở Về, đã chọn lựa Mô Hình Dân Chủ (tạo Tam Dân Chủ Nghĩa)…
Người Ta tưởng rằng Đây là một Luồng Hy Vọng cho Đất Nước Trung Hoa…
Song Bản Chất của Dân Tộc Đa Chủng của Lục Địa Trung Hoa…
Theo Truyền Thống, Dòng Họ Nào, Đảng Nào mạnh, thường Cướp Chính Quyền và rồi Thống Trị?
Nền Văn Hóa Lục Địa Trung Hoa, cho tới nay, vẫn chưa bao giờ được Thu Về Một Mối?
Trong Cuộc Cách Mạng Quốc Dân Đảng, Ta thấy có thêm một Đảng Cộng Sản Trung Hoa?
Mao Trạch Đông là Nhà Lãnh Tụ Đảng Cộng Sản Trung Hoa…
Ông Bất Phục Quốc Dân Đảng của bs Tôn Dật Tiên & Tưởng Giới Thạch?
Vì vậy cho nên, Nền Văn Hóa Tiến Bộ của Nước Trung Hoa cần có?
Đã Vụt Bay qua khỏi mọi Lòng Ái Quốc, lẫn Tầm Tay?
Ngày Nay, một Cơ Hội Thống Nhất của Đa Chủng Dân Tộc Này…
Một Lần Nữa lại Rơi Vào Dạng <Dã Tràng Đang Xe Cát>?
Chất Liệu Văn Hóa tưởng rằng sau nhiều Thời Lệ Thuộc, sẽ Tươi Tốt?
Song Tầm Trí Tuệ của các Lãnh Tụ Đảng Cộng Sản Tầu lại Hạn Hẹp, ko Tiến Hóa được, để Cân Đối Hôm Nay?
Người Ta vẫn đã & đang Tầm Nguyên những Lý Do?
Ko Hiểu Tại Sao, Một Nước Trung Hoa, Dân Số 1.4 tỷ?
Lại không Cấu Tạo Được Một Mô Hình Tốt cho Xã Hội?
Lại không bao giờ Ôn Lại Lời Huấn Dụ của Nền Văn Hóa Cổ Xưa?
Ôn Cố Tri Tân, và Tầm Trí Tuệ Đại Học, phải Tân Nhật Tân?
Theo Mỹ, thì Chất Lượng Văn Hóa Tiến Bộ Con Người, cần Bổ Tu và Chỉnh Sửa? (Updating Better Cultural Materials)
Tôi hy vọng rằng Các Đế Quốc Tây Phương Nửa Thế Kỷ Qua đã <Bổ Túc -Update>?
Như một Phương Trình Xã Hội Học, dù Hợp Đề rồi, nhg vẫn chỉ là một Phản Đề?
Cần phài Nhật Tu mỗi Chất Liệu Văn Hóa để Cùng Dựng Xây CĂN NHÀ THẾ GIỚI của Chúng Ta?
Trong bao lâu, Lớp Đàn Con vẫn còn, Riêng Tư & Chia Rẽ?
Nhiều Dân Tộc, không biết Hòa Hợp và chỉ đề cao Dân Túy?
Cộng Đồng Nhân Loại sẽ khó Vượt Khỏi Búc Tường Tha Hóa cả Vật Chất lẫn Tinh Thần?`

Tạm Kết Luận, chúng tôi luôn cho rằng CĂN NHÀ THẾ GIỚI CON NGƯỜI luôn mãi bất toàn”
Vì các Lãnh Tụ Siêu Đại Cường Chúng Ta chưa Thanh Lọc được Phần Chất Liệu?
Nếu Chúng Ta ko tích cực Chọn Lọc, và Tái Quân Bình, sẽ Tự Hủy Hoại mà thôi?
Các Các Nhà Lãnh Tụ các Siêu Cường cần phải Cập Nhật Tầm Trí Tuệ Mình mổi Biến Cố Cũ Hôm Nay?
Mới Khả Thể Tìm Ra một <Hướng Đời Dựng Xây Sáng Tươi> cho <Nền Văn Hóa Con Người/Nhân Loại>?

Vanson Tran
Tháng 12 /2018

TRANSLATION:

CHINA OF YESTERDAY, OF TODAY & FUTURE?
(Palavering Social Poem)

VIEWING FROM THE BUILDING MATERIALS OF ITS CIVILIZATION, ITS CULTURE FROM ITS OLD TIME, ITS CONTEMPORARY ONE, AND ITS FUTURE… ALSO LOOKING BACK TO ITS ESSENTIAL MANAGEMENT TALENT SKILLS IN POLITIC ASPECT, IN MILITARY DEVELOPMENT, OF BOTH GOOD AND BAD POLITICAL PARTIES OF CHINA; THEN WE TRY ANALYZING AND PREDICTING ITS ORIGINAL DNAs, HOW THESE DNAs HAVE INFLUENCED, ARE BEING INFLUENCED, & THEN WILL BE INFLUENCED THIS PRESENT CONTINENT?

How Can We Understand China Yesterday & Today, about its <Cultural Materials>? We’ve heard, Confucius, had gone so many Small Nations in China Continent, to educate Several Thousands of Students with His < Humanity Essential Lessons> ? However, Confucius Teaching has not Influenced them much as He expected. A Great Nation, peaceful, prosperous, from the Time of the Xia, the Shang, then the Zhou … Then, suddenly there has been divided from the Spring-Autumn Period, & particularly the Warring Period? Is there any fecal matter in Spring & Autumn One? At the end of the Zhou Dynasty, only 7 Countries were left. Among Them, Qin is considered a Great Nation at this period… Qin Shi Huang, after on His Royal Throne, conquered all other 6 Nations and united into one Great Qin… The Great Wall is a Great Project! Meanwhile, Prime Minister La Bat Vi, a famous businessman and He is a great Politic Role, with His Wits, Devils Talents that have supported a great deal for the Great Qin as well?

High quality in Ethical Cultural Virtues, especially Human Harmony, has failed to build the Great Qin as expected, just less than a Century? Following the famous leaders, the one Did United the Great Qin and 6 Other Nations in the Region, was the Han Dynasty? The Hán First King was Lưu Bang, his origin came from the popular … Because, He was with the great majority of the poor Chinese people … He Won the SO Country King, a High Military Skills but without Good Human Virtues at this time? From 206 ED- 220 ED … is the period of the Han Dynasty …In total, the Han Dynasty Culture was 425 years… 

But then, the Three Kingdoms War broke out, & emerged? After the Han Dynasty, perhaps in the days when the Chinese people lacked their Ethnicity Unification? Three Kingdoms, Wei, Shu, Wu have been persistent, contested power for a long time… During the period from <220 ED to 263 ED>, The JIN emerged as a strong Jin Dynasty, which came from the agitated Internal Politics, a main cause?
The Tu Ma Family raised strongly and took good advantage the good situation, catching its good opportunity to build Its Dynasty? However, the Social Situation under the JIN also gradually downgraded & then lost …The JIN Dynasty has only extended its political regime for 155 years? Then the Internal Politics was in Disorder, Divisions from 3 to 7 parts were seen, confusingly… During Period of [263 ED-617 ED]. This Continental Politics is Full of Splits & Diverts! Many of them have emerged, and the Chronic War lasted nearly four centuries. For example, the East JIN, the West JIN, the Post JIN, the Wu State, and the North and South Dynasties, etc… <The Shu, the TE, and the SUI, etc…>. Then the last line of this historical period, the Strongest One was emerged to unite the Situation: the TANG Dynasty. This Dynasty lasted pretty longer, from 618 ED-904 ED – a long time, almost 3 Century! Is The People Life under TANG Dynasty was considered as a Good Time? However; the Bad Virtues and Habits of the Old Feudalist Kingdom were a damaging element for its Society… Is It so bad To Have Unqualified Cultural Materials To Make China Cultural Heritage sustainable?

After the TANG Dynasty, due to bad Cultural Materials, not persistent? Making or Changing the Chinese Society into A Divided 5 Dynasties, very confusingly. Then the Ten Dynasties later, lasting pretty long about on the half-century, until the year 950 ED. This Chinese Folk, New Upcoming Song Dynasty? The Tang Dynasty with the First King of Kien- Long to the main… At that time (950 ED), in Viet Nam, at the end of the King of Ngo Xuong Van, and Dinh Bo Linh was famous as the Hero, because He was defeating all other 12 Internal Military Groups… Song Dynasty was just a Court of Power Greedy Empire. However, the Song Dynasty, even dominating the Mainland nearly 3 centuries, was sooner defeated by a Chinese Mongolian Force of Genghis Khan from the North Region, because the Song Dynasty could not build A Real Strong Culture of China. Mongolian Congregation of Genghis Khan originated from the North, invading South to China Mainland, and defeated the Song Dynasty in 1275 and established the Yuan Dynasty, and governed China for 91 years, nearly a century …The Mongolian Invasion, however, has spread to both Russia and the Middle East as well … However, the Yuan lacked its Cultural Potentials/ Accredits, being strong only in Military. Therefore, this Mongolian Cultural Association was completely destructed in the later years…

And in the Mainland of China, at this time, there was an Hero, Chu Nguyen Chuong, (Chu Yuanzhuan) emerging to form His Army and defeated the Mongolian Force… Chu Yuanzhuan, set up the Ming Dynasty, in 1308… His Royal Crown Name was Hong Vu, that means the First King of the Ming. In this time, in Vietnam, was in the TRAN Dynasty, the king of Tran Du Ton. Vietnam History mentioned the Tran Famous General Tran Hung Dao, with his River Bach Dang Giang Strategy defeated the Yuan Military with high respect. He brought the pride and solidarity of the people of Vietnam!

People thought the Ming Dynasty had its Good Humanity-Politics Policy; however, the leaders of the Ming had also several times invaded Vietnam. The Ming could not maintain and cultivate <Its Multicultural Progress>. Therefore, shortly thereafter, the Northern Invaders swept down, and it was known as the rather strong Ladies of the Qing Family (in 1644 ED -1911 ED). It lasted nearly three centuries, since the Qing had taken the Possession the Chinese Mainland.

In 1911, Sun Yat-sen’s Revolution was emerged. He came back from Overseas to choose the Political Model of Democracy. People think that this was a flow of Hope for China. But, the essence of the People of the Chinese Mainland, according to its Tradition, the New Order was reserved for the Strong Party. Therefore, the Hijacking of Government and then the Governor was seen? Traditional Chinese Culture Foundation, so far, has never been collected into One Unique Form as wanted?
During the KMT Revolution, we did see another Party, the Chinese Communist Party? Mao Zedong was the leader of the Chinese Communist Party. Mao did not respect the KMT Revolution and created Its Communist One after being trained from the Soviet Union under leader Lenin & Stalin. The Nationality Spirit of the Democrat Party <Sun Yat-sen & Chiang Kai-shek> became Mao’s Opponents? So, should China’s Progressive Culture have been fading away, far of Chinese Culture Reach? Having been flipped through all of Chinese People’s Patriotism and Right Model? Today, a Unifying Opportunity of This Nation Culture, once again, has fallen into <the Dividing and Hostile Form>? People hoped these Cultural Materials be better; but the wisdom of the Communist Party Leaders seems to be stuck into the Communist Ideology that couldn’t be fully promoted to have Its Balance today? Think Tank People still try searching the Reasons?

So that they could understand, why China, with its Population of 1.4 billion of brains, could not construct a Good Model for Its Society? Never Again of the Wise Word of Ancient Culture be reviewed or updated? Old Cultural Values like, <in the University Book, the advice says Review the Olds and Update the New> and that is University Wisdom, Chinese People must Update? According to the United States’ Culture, the Quality of Human Progress, needs for Remediation and Revision? That means (Updating Bette Our Cultural Materials).

I hope that the Old Western Empires have been always updating their Sociological Equation, to build our WORLD HOUSE with Good Cultural Qualities? For how long, our Young Generations still tend to Privacy and Division each other… Many Ethnic Groups, do not Know how to Harmony Each Other or Just Protect their Populist Ideology… People, merely, are only alienated into Materials, possibly Mentality as well… It Will Be Hard to Overcome the Walls of those Alienations to be promoted as A Smart Human World.

In conclusion, I always think that the WORLD HOUSEHOLD LEADERS, if not completing their High Mental Ideology or High Responsibility for our Mankind … If We Are Not Positive Selecting, and Recovering, We All Will Self Destruct Ourselves? Therefore, We Need to Update Our Wisdom Every Day? We will find out New Possibilities of <Fresh Construction Style> for <Our Human Culture>?

Vanson Tran, Dec 2018

PHẦN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT CỦA TÔI/REFS FOR MY POST:

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_China

https://www.rfa.org/vietnamese/news/programs/EconomicForum/water-and-debt-crisis-in-china-11272018

THE UPGRADING & DEGRADING OF THE NATION’S CULTURAL FOUNDATION

Posted November 22, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

SỰ TIẾN BỘ & THOÁI HÓA CỦA MỘT NỀN VĂN HÓA
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Tương tự một Căn Nhà, lâu năm mưa gió…
Không Tu Chỉnh vào, hay Kiểm Soát Chất Lượng hao mòn…
Căn Nhà đó có thể rơi vào Tình Trạng Hư Hại nhanh?
Và cũng có thể Sụp Đổ, một khi Bão Trời Giông Tố?
Chất Liệu Văn Hóa của một Xã Hội là <Do Đâu Mà Có>?
Những Nét Tinh Hoa hay Sáng Tạo Tốt, bất ngờ?
Hay Chủ Tâm của các Nhà Lãnh Đạo Sáng Suốt mà ra?
Rồi Truyền Dậy Thế Hệ Trẻ của Quốc Gia Mình theo Năm Tháng?
Giáo Dục Gia Đình và Học Đường, cả bao gồm Tôn Giáo…
Đều Giúp Cho Con Trẻ những Đức Tính Tốt Vào Đời?
Và Dân Trí theo đó, cũng mang một Nhân Cách Hơn Người?
Đều được Cộng Đồng Thế Giới chọn làm Gương Sáng?
Nền Văn Hóa Dân Chủ, Tôn Trọng Nhân Quyền, &Tự Do nữa…
Đã đóng góp vào Chu Kỳ Đời Sống của Con Người?
Nền Văn Hóa Tây Phương có những Ưu Khuyết Điểm Nào?
Cho Chúng Ta đáng HỌC HỎI trong Thế Kỷ Này, không nhỉ?
Và cũng cần Hiểu Rõ Những Khuynh Hướng còn Thiếu Xót?
Để Hoàn Thành những Chất Lượng Tốt cho Văn Hóa Nước Mình?
Và Phải Chăng, đây là <Định Hướng cho một Đất Nước Phải Theo>?
Phải Trau Dồi, phải Kiên Trì, mà Dưỡng Nuôi, Thụ Huấn?
Lẽ Dĩ Nhiên, Nước Việt Chúng Ta, có nhiều Tinh Hoa lắm!
Song sau một Thời Kỳ Xáo Trộn, Ta lại cảm thấy Bơ Vơ?
Chg Ta cần suy nghĩ lại câu, <Nước Mất, Nhà Tan>?
Mọi Giá Trị Văn Hóa Tinh Hoa sẽ gần như Tan Vỡ Cả?
Từ Quốc Nội sang đến Dạng Lưu Vong nơi Hải Ngoại…
Trong Hiện Tại, Chg Ta có những Điểm Nào, < Tự Hào hay Thất Vọng> hay không?
Và phải chăng, Chg Ta cần Duyệt Xét Lại, cần Kiểm Kê?
Cần Chọn Lọc, hay Đào Thải <những Chất Lượng Văn Hóa Nào Tinh Hoa hay Tồi Tệ>?
Bạn thấy gì về Tinh Hoa của Nền Văn Hóa Dân Chủ Nhân Quyền Mỹ?
Và cũng có nhiều Chất Lượng khá xấu của Nền Văn Hóa Này?
Vì Dụ như Sự Tha Hóa Trong Vật Chất, Tiền Bạc, Tiện Nghi?
Rất có thể Nó đã Tạo Nên rất nhiều Hệ Lụy cho Vấn Đề Xã Hội?
Cá Nhân Chủ Nghĩa tuyệt đối được Hoan Hô và Tôn Trọng?
Dẫn đến Hành Động Phũ Phàng như Giết cả Bằng Hữu, Vợ Con?
Giáo Dục Gia Đình & Học Đường của những Lứa Tuổi Học Sinh…
Nhìn chung, tôi thấy Đa Phần là Tự Phát và hoàn toàn Quên Lãng?
Chg Ta cần ngồi Phân Tích Chung… và Rồi Chọn Lọc?
Chất Lượng Văn Hóa Xấu Tốt trong chính Xã Hội Mình?
Để rồi, Chung Lưng cùng Xây Dựng <Một Hướng Đời>?
Để Luôn Cập Nhật <Những Chất Lượng Văn Hóa Tốt> hầu
< Nhân Loại Bắt Kịp Đà Tiến Hóa>?
Chúng Ta cần một Viện Hàn Lâm ngay <chính tại CƠ QUAN LIÊN HIỆP QUỐC>?
Để Kiểm Tra Theo Dõi mọi Mẫu Mực Chung của Thế Giới Hôm Nay?
Hầu Sáng Soi Tinh Hoa vào các Bộ Óc Lãnh Tụ, trong các Nền Văn Hóa & Tôn Giáo của Con Người?
Mới Nhận Định rõ được Trình Độ Hàn Lâm của Loài Người trong Trái Đất!
Trong Hiện Tại, Ý Hệ Xã Hội gần như Nắm Trong Tay Người Quyền Lực?
Các Quốc Gia Độc Tài quá Quyết Đoán để Chi Phối Người Dân…
Các Quốc Gia Dân Chủ lại quá Tha Hóa Trong Vật Chất, Ích Kỷ thấp hèn!
Đều Tạo Nghiệp khá nhiều Cho CĐ Xã Hội nhiều Hệ Lụy?
Các Nền Văn Hóa khi mà Không Có Tinh Hoa nào Chuẩn Đích?
Sẽ Ích Kỷ dần, và Tha Hóa trầm trọng cả Tinh Thần?
Như Ví Dụ: Định Hướng Chủ Nghĩa Cộng Sản/Theo Thị Trường…
Như Giấc Mơ Vĩ Đại như Sáng Kiến Con Đường Tơ Lụa?
Như Ưu Thế của một Độc Tôn, tưởng Mình là Một Sắc Dân Thành Công, Kiêu Ngạo?
Rồi Phân Hóa Nhau, Đóng Cửa Biên Giới Lòng, Tình Nhân Bản Bơ Vơ!
Các Ý Hệ Tôn Giáo cũng Phân Hóa, thiếu Chất Lượng Nhân Hòa?
Nét Tiến Hóa của Nền Văn Hóa Người Hôm Nay, lý do này trở nên Ko Chuẩn Đích?
Và có thể Gây Nên Dạng Bảo Thủ Văn Hóa Người quá đáng?
Như Dạng Đạo Hồi Quá Khích, hay Kỳ Thị Tôn Giáo nhiều Nơi…
Hay Dạng Chính Quyền Toàn Trị Độc Tài vẫn khống chế Tha Nhân?
Cộng Đồng Thế Giới thiếu đi Nét Trưởng Thành hầu Hòa Giải?
Không Ai Tin Ai, và Hôm Nay, Thế Giới Con Người lại Xáo Trộn?
Rồi Ngày Mai, Con Xoáy Dòng Văn Hóa Nhân Loại sẽ Về Đâu?
Hay lại phải Giải Quyết Nhau bằng Bạo Động, Dạng Chiến Tranh?
Tiêu Diệt Nhau như Khu Rừng Hoang, Rừng Sinh Vật?
Cá nhân tôi, tôi vẫn tin vào Dòng Tiến Hóa…
Mà Loài Người đã Thụ Tạo bởi Huyền Thoại Thiên Ý Đất Trời…
Quý Vị có tin không… Thiên Mệnh Thuyết… rất tuyệt vời?
Nhất là một Định Luật Thiên Nhiên là <NHÂN QUẢ>?
Chúng Ta cần Bảo Trì Căn Nhà Chung, Gia Đình Thế Giới?
Hư Hỏng Chỗ Nào, Chg Ta cần Sửa Chữa, lẫn Thay Thế chăng?
Mùa Lúa Trước, vì Gieo Hạt Xấu, Đồng Lúa tối tăm?
Chính Mùa Này, Chg Ta phải Tìm Kiếm Ngay, Loài Lúa Tốt?
Nền Văn Hóa Nhân Loại vẫn còn Nhiều Tinh Hoa & Khối Óc…
Chúng Ta nên Tin Tưởng vào Hạnh Phúc Tươi Sáng ở Tương Lai?
Và Hãy Cùng Nhau… Trong Chiều Hướng Tốt… Miệt Mài…
Tái Xây Dựng Ngôi Nhà Mình, cho Mùa Sau Tươi Sáng Mãi….

Vanson Tran – Mùa Lễ Tạ Ơn – 11/2018

TRANSLATION:

THE UPGRADING & DEGRADING
OF THE NATION’S CULTURAL FOUNDATION
(Palavering, Social Poem)

Same as a House, perennial wind has been shaking. If No Modification, or Quality Control, that House can fall into a fast degrading or even destruction? Particularly when the storms come. Where do we get the Cultural Materials of a Society? The Essence of Crystal or Good Invention, or unexpected Ones? Or by the Head of the Bright Leaders? Then they are learned by several young generations of your Country? Family and School Education, or include religion have been all helping our Children with Good Virtues? And, according to the National Civil Levels, there is also a Personality Character? Have the World Community chosen as the Common Social Mirrors? Also, the Democracy, Respect for Human Rights, & Freedom have contributed to the Human Life Cycle? What are the Differences in Western Culture, such as its Good Points and Shortcomings? For us to be worth & proud of to learn in this century, or not? And also, we need to understand the Abnormalities as well? To Complete Good Qualities for Your Culture? And yes, this is the <Orientation for the Country to follow>? Such as Democracy, Respect for Human Rights, & Freedom…

Contributed to the Human Life Cycle? What are the Differences in Western Culture? For us to be worth for learning in this century, or not? And also, we need to understand the Abnormalities and Missing Parts related, in order to complete Good Qualities for our own Culture? And yes, this is the <The Orientation for our Country to follow>? Must be Improved, be Patient, that Nursing, Attendance? We know our Country has a lot of Talents, but after an agitating period, I feel empty again? We need to think again, <If Nation Is Lost, our Families are disappeared!>? Any Value of Pure Culture will be almost destructed?

From the United States to the Outer Mainland, the Exile Situation… At Present, do we have any points, <be proud ourselves of, or deceit? And, do we need to review, we need to check? Need to Select or Filter, or Excavation <the quality of culture is poor or bad>? What do you think of the Essence of American Human Rights? And there are also pretty bad Quality of this Culture? For example, is the Alienation in Materials, in Money, and in Convenience Needs? Maybe it has created a lot of Implications for Society? Individualism for example, is burning and respectful? Leading to crazy individual acts, like killing Friends, even lovely Wives and Childs? Family and School Education of School-aged Learners …Overall, I find Multiplayers to be auto-played and completely forget about it… We need to sit down for very Critical General Analysis, and then choose appropriate Filters? Poor quality of culture in the society itself? After all, we must coordinate together in Building <One Direction>? To Stay Updated <Good Cultural Resources> for <Mankind’s Coming of Evolution>?

We need an immediate Academy at the UNITED NATIONS AN RESPECTED UNIVERSITY? To Check All of Our Common Patterns for This World? What is the Root of the Human Culture and Religion? New Recognizable Level of Humanity in this Earth! At present, social ideology is almost in the hands of the Power? Countries of the Dictatorship are too decided to pay for People’s… Democracies are too alienated in Materials, in Matters, low in Virtues! Are there too many Social Corps or Organizations? The Cultures Where No Essence Is Universally Respected? Will It gradually be alienated into Mentality Aspect? Such as: Communism / but in Market Orientation…

As the Great Dream in the Silk Road Initiative? As the Superiority of a Single Hero, a phenomenon of a Successful Ethnic, Arrogant? Then split the line, Closed Border, Heart Love Pooh! Religious Beliefs, Faith, and Truth? The evolution of the culture of the people today, by this reason becomes a destination? And Can It Make The Cultural Conservative Overkill? As the radical religion, or the religion of many places. Or the dictatorship of totalitarianism controlling others? World Community lacks of Adult Mentality or Wise Wisdom? Nobody believes in No One. Today, Mankind World Is stirred up again? And tomorrow, where will the Life Whirlpools flow? How will the Mankind Culture be? Or do Mankind have to deal with Social Violence, and Warfare? Like in the Wild Forests, the forests of Wild Animals?

Personally, I still believe in the Evolutionary Line of Human Life…That our Universe Made by Our Legendary Heavenly Almighty… Do you believe … Heavenly Theory… so wonderful? Especially a Natural Law is in <HUMANITY LIFE>? We Need to Maintain Our Common Home, as well as Our World Family? Particularly our Natural Laws… The Cause & Its Effect? If we find some Damages to this Family House, We need Preparing and Replacement at once? The Last Winter Rice Season, because of the Bad Seeds, It gave us the Dark Crops. But, in this Season, We Must Research or Look up right away, the Good Seeds? Mankind’s Culture Still Maintains Fragrances & Immense Wisdom of Humanity… Should We Believe in the Bright Future of Happiness? And together … In the Good Direction… Patiently, We will Continue & Rebuild Your Family Home, for the Next Better & Brighter Seasons…

Vanson Tran – The Thanksgiving Day – November 2018

MY REFS FOR MY POST/Phần Tham Khảo cho Bài Viết của Tôi:
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Culture
http://www.washingtoninst.org/4700/the-character-of-the-called-wisdom-is-diligent/
http://vi.rfi.fr/chau-a/20181119-chau-a-bao-hieu-mot-su-doi-moi-trong-cac-moi-lien-minh