The Ideology of A Society and A Religion

Posted May 22, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

Ý HỆ XÃ HỘI & Ý HỆ TÔN GIÁO
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Chg ta có thể hiểu từ Ý Hệ?
Rồi ghép theo Xã Hội, rồi Giáo Tôn?
Thế là 2 Từ trên, sẽ rẽ lối, 2 Miền?
Miền Xã Hội và cả Miền Tôn Giáo?
Nói đến Tôn Giáo là nói đến Thần Thánh?
Sâu xa hơn là Huyền Thoại thiêng liêng?
Như Thiên Chúa ngự trị ở Thiên Đàng?
Như Đức Phật Như Lai, trên Niết Bàn huyền bí?
Chg Ta vào Giáo Đường & Chùa Chiền nữa…
Ngàn Câu Kinh đã viết … qua Tôn Giáo Môi Trường?
Tuần qua, Chg Ta mục kích, TTT D. Trump…
Kêu gọi nhiều Nước, cùng nhau, Diệt Trừ ISIS?
Cứ tạm hiểu ISIS là một Đạo Hồi Quá Khích?
Hành Vi của Đạo này… chuyên Thù Địch & Giết Nhau?
Theo Báo Chí và Lập Luận ko biết có Chiều Sâu?
Thì Ai cũng bảo… Phải Diệt Tiêu <Thành Phần ISIS>?
Đây là một Dạng <Dị Biệt Trong Tôn Giáo>?
Nghe Quen Tai, Ai cũng Phải Giết <ISIS hay Quá Khích Đạo Hồi>?
Chiến Tranh xẩy ra từ đó … <Dây Dưa mãi, lôi thôi>?
Và chưa Ai rõ <Lý Do Tại Sao>, phải <Cùng Nhau Diệt Trừ ISIS>?
Trong Xã Hội, Ng Ta cùng nhau Diệt Trừ Tham Nhũng?
Loại Siêu Trùng này Ẩn Hiện rất dễ hiểu, rất Tham Lam?
Ta thường thấy ở Hai Giai Cấp có Lợi hay Lực Quyền?
Vì <Lực Quyền & Lợi Quyền> có 1 Dạng Tương Giao liên hệ?
Khi có Lợi Quyền, Ng Ta có thể tạo nên Quyền Lực?
Khi có Lực Quyền, Ng Ta cũng có thể tạo nên Lợi Quyền?
Giống như Lực Quyền của Độc Đảng Cộng Sản nhiều nơi…
Nó có thể Xuất Hiện rất tài tình vào trong HIẾN PHÁP?
Ví Dụ Điều 4 trong <Hiến Pháp của Nước Việt Nam Cộng Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa>?
Do Lực Quyền mà ĐCSVN đã vẽ trước một Lợi Quyền?
Quyền Trưng Dụng Đất Đai, Ruộng Vườn & Tài Nguyên ..
Và nhiều Quyền Lực khác <Hệ Thống Hóa Trong Cả Nước>?
Cái Nguyên Nhân Chính cũng vì, từ trong Ý Hệ CN Xã Hội?
Tương tự như một Tôn Giáo có sẵn Những Giáo Điều?
Bạn gia nhập vào Dạng Ý Hệ đó, Bạn Phải Theo?
Bất Đồng Ý Kiến, tức là Bạn trở thành Phản Động?
Trong những Va Chạm trên, đã Trở Thành Mâu Thuẫn?
Cho nên Liên Hiệp Quốc phải có một <Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền>?
Giống như Bản Hiến Pháp của một Quốc Gia…
Song vẫn có ngàn Mâu Thuẫn giữa Ý Thức Giáo Tôn & Xã Hội?
Ví dụ trong Trang Nhân Quyền, 7 thập niên hơn, vẫn lộn xôn?
Vì thế cho nên các Bản Hiến Pháp phải Minh Bạch Rõ Ràng?
Nước Ta cứ Tranh Cải về Bản Hiến Pháp Thiếu Rõ Ràng?
Mà Quần Chúng vẫn lẹt đẹt trong Quyền Làm Người xứng đáng?
Dù cho rằng Vì Lợi Quyền chưa bao giờ được Công Chinh?
Họ cũng lơ mơ Lẫn Lộn giữa Quyền Lợi với Lực Quyền?
Cả Ý Thức Xã Hội và Ý Thức Tôn Giáo… nhg Dị Biệt gia tăng?
Khiến cho một Đất Nước vẫn chưa thóat ra, một <Gông Cùm Ý Hệ>?
Chúng Ta đang bơi trong một Giòng Sông nhiều Siêu Trùng Tham Nhũng?
Và Bến Bờ Nhân Quyền ẩn hiện lúc thấy, lúc không?
Để mà Phân Biệt Ý Hệ Nào là Chân Chính hay không?
Khi mà Sức Đối Kháng rất yếu ớt vẫn xẩy ra Trong Giai Tầng Trí Thức?

Trọng Thùy Sơn – Tháng 5/2017

The New Strategies of Our World Superpowers In A Confused Economy Period

Posted May 16, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

NHỮNG CHIÊU THỨC MỚI CỦA CÁC SIÊU CƯỜNG
KINH TẾ & NGUYÊN TỬ TRONG THỜI KỲ HIỆN ĐẠI
(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Chúng tôi vẫn nhắm vào Ba Siêu Cường Nga, Trung, Mỹ…
Chiêu Thức gần đây là Kinh Tế, Quân Sự, và Củng Cố Thế Đứng Mình?
Bao quanh Họ, vẫn có những Tiểu Quốc & Những Đại Cường…
Đang nhấp nhỏm Gia Tăng Nội Công & Chiến Lược…
Thực ra, bất cứ Quốc Gia nào, cũng phải lo Cái Bụng?
Vì thế cho nên, Dạng Mô Hình Chính Trị, tùy thuộc vào Kinh Tế Địa Cầu?
Cho nên trong những Năm Tháng rất gần đây,
Chúng Ta thấy Mọi Quốc Gia, vì Nồi Cơm mà Co Cụm?
Một <Brexit của UK và nhất là của TTT D. Trump, Mỹ> & Toàn Cầu Hóa, một Dạng Thị Trường đã & đang mở ra nhiều Cơ Hội?
Khiến Quần Hùng… các Nhóm Cao Thủ tung chưởng vươn lên?
HCQ Hoa Kỳ, <For Only Great America> mà thôi?
TQHCS là một <Điển Hình>, đang nhắm vào <Con Đường Tơ Lụa>?
Tân LB NGA của TT V. Putin, lại đang Phóng Tầm Chiến Lược?
Mục Đích là Tái Phục Hồi một Vương Quốc Cũ Địa Dư?
Chính vì những Mục Đích Lộn Xộn của Các Siêu Cường…
Đã và đang làm Đảo Lộn khá nhiểu Trật Tự Thế Giới?
Và trong một Biến Chiêu của Trung Quốc Hậu Cộng Sản…
Là Con Đường Tơ Lụa <Nhất Đái, Nhất Lộ> gần đây…
Chiêu Thức Này, quả thật, Họ đã suy nghĩ thật cao?
Nếu Thành Công, TQHCS, có thể thực hiện <Giấc Mơ – TQ Mộng>?
Còn Giấc Mơ của TT V. Putin, Vương Quốc Địa Dư đang dang dở?
Hay Giấc Mộng <Hoa Kỳ Trên Hết> của TTT D. Trump?
Và còn một Phong Trào Mới của Khối Liên Âu?
Trong một Hoàn Cảnh mà Loài Người vẫn đang Phân Hóa?
Nhất là Miền Trung Đông, Nhóm Hồi Giáo Đang Lên Quá Khích?
Trong Hiện Tình, lại Phân Hóa & Tham Vọng Riêng Tư?
Của các Siêu Cường Địa Cầu & Những Nước Đang Lên?
Khu Rừng Nhân Loại như đang có phần thêm Chuyển Động?
Các Chúa Sơn Lâm đang hiện ra thêm rõ nét?
Các Sinh Vật Quần Hùng đang phân phối thế nào?
Những Liên Minh & Cấu Kết trong số Sinh Vật Của Khu Rừng?
Sẽ Đóng Góp với nhau thành một Dạng Tranh Đua & Mâu Thuẫn?
Chúng Tôi hy vọng rằng gần 200 Quốc Gia, CĐ Thế Giới…
Có một phút nào… Họ Nghị Hội và Phân Tích Tình Hình?
Khu Rừng Nhân Loại, dù chứa đựng, Những Chuyển Động Nào?
Họ biết Ý Thức… và đều hướng vào <Con Đường Hòa Bình Chung> và Thịnh Vượng cho Toàn Cộng Đồng Thế Giới?

Trọng Thùy Sơn – 5/2017

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI PLXH:

HERE ARE A LOT OF THE UPS AND DOWNS SITUATIONS OF COMMUNIST VIETNAMESE REFUGEES LIVING IN EXILED

Posted May 9, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

 

NHỮNG THẰNG TRẦM CỦA NHIỀU HOÀN CẢNH  NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS,  LƯU VONG

(Thơ Phiếm luận, Xây dựng Xã hội – P1/2)

 Đời Người không phải toàn Mầu Hồng cả?

Những Thăng Trầm của một Đất Nước bị Chiến Tranh…

Các Bạn trải nghiệm không, nhg Hoàn Cảnh tang thương!

Khi phải Rời Bỏ Quê Hương vào Ngày 3/4/75, 42 năm trước?

Chúng Ta đều rơi vào Cảnh Phân Chia &  Kỳ Thị?

Từng Đoàn Người vào Biến Cố 1954, vào Miền Nam Tự Do!

Từng Đoàn Người ở lại Bắc, xây Mộng Xã Hội Chủ Nghĩa Non Sông?

Một Ý Thức Hệ CXCN đã được Đa Số Đam Mê trong Quốc Nội?

Thành Phần Đa Số đã thành công hơn Thành Phần Thiểu Số?

Và Họ đã Chiến Thắng trong Ngày Giải Phóng Miền Nam?

Không khác gì trong một Gia Đình giữa Đám Con…

Có nhiều Đứa không nghe theo Lời Cha Mẹ?

Tại sao Chúng tự nhiên Chia Rẽ nhau & Phân Hóa?

Để rồi trong Môi Trường Xã Hội vẫn Diến Biến tang thương?

Trong Làng Tôi, Thành Phần Giai Cấp đã Phân Chia…

Và Tân Chính Quyền Cách Mạng đã Xếp Loại thành nhiều Giai Cấp?

Giai Cấp Nông Dân nghèo và Giai Cấp Trung Lưu Tư Sản…

Trong Vụ Đấu Tranh vì Ý Hệ Cách Mạng Giai Cấp Hôm Qua…

Lẽ dĩ nhiên là một Số Giai Cấp được CP Cộng Sản ưu đãi hơn?

Một Số Giai Cấp bị CP Cộng Sản xếp vào Thành Phần Ngụy?

Cuộc Đấu Tranh Giai Cấp xưa, Ngày Nay đã đang Biến Chất?

Có thể vì Những Đổi Mới của CQCS trong Quốc Nội vừa qua?

Giai Cấp Xã Hội đã chuyển biến nhiều, từ khi CP ĐCSVN lên Nắm Quyền?

Quy Đinh lại Dạng KTXH theo Thời Kỳ Con Người Theo Nhu Cầu Mới?

Ngày Nay, Dạng Kinh Tế XHCN Hướng Định Theo Thị Trường Kinh Tế?

Nó khác nhiều nếu So Sánh với Dạng KTXH Thời Sô Viết Liên Bang NGA?

Dạng KTTT Tư Bản của Chủ Nghĩa Tư Bản Tây Phương,

Cũng đã Chuyển Biến theo vì Nhu Cầu của Thời Đại?

Những Thay Đổi này đã & vẫn diến ra, tùy Hoàn Cảnh?

Của từng Gia Đinh, Hội Nhóm, từng Quy Hoạch của Chính Quyền?

Tôi chưa biết rõ tại Quốc Nội, trong Dạng Đầu Tư?

Có khác biệt với Các Nước Tây Phương trong Thị Trường Kinh Tế?

Song nhiều Chuyên Gia cho rằng… trong Sinh Hoạt Toàn Cầu Hóa…

Những Sắc Mầu Dạng Kinh Tế Thị Trường đang Xích Lại Gần Nhau?

Tại Mỹ, các Nhà Tư Bản Mỹ, có Vốn hàng Tỷ Mỹ Kim…

Tại TQCS, BHCS, VNCS, và nhiều Nước Cộng Sản Cũ đang thay đổi cả?

Các Cán Bộ Cao Cấp của Đảng Cộng Sản trong Nhiều Nước…

Họ càng giầu hơn và thường được gọi là Nhà Tư Bản Đỏ hiện nay…

Nhiều Cán Bộ Lãnh Đạo ĐCSVN, nhiều Cấp… từ Tỉnh đến Địa Phương…

Họ sống phong lưu hơn xưa, không có Dạng nào được coi là Đại Đồng cả?

Gần đây, Tư Bản Cá Nhân có khuynh hướng cáng Đông Đảo?

Và Phương Cách Sinh Hoạt Thị Trường KT Toàn Cầu Hóa hơn?

Con Người sau những Biến Cố Bi Đát, phải Bám Vào Cuộc Sống hơn?

Nhiều Hoàn Cảnh Vui cũng như Buồn đều có cả?

Tôi có những Người Bạn Thành Công trong Đời Tỵ Nạn…

Và cũng có những Người Bạn, không may Lỡ Vận, Thất Cơ…

Bạn đừng tưởng Ai sang Mỹ cũng được Giầu Có hơn?

Và cũng đừng nghĩ Người Tỵ Nạn khó Thành Công ở Mỹ?

Như một Bài Thơ Phiếm trước đây, tôi nói <Con Người Có Số>?

Song Các Cụ Xưa cũng nói, <Triệu Phú do Thiên, Tiểu Phú do Cần>?

Như vậy, tùy thôi, một Hoàn Cảnh trong Chúng Ta đều có Số Phần?

Cái May, Cái Rủi, vẫn nằm trong Tiến Trình Cuộc Sống?

Mong các Bạn đọc và xem hết nhg Trang Nguồn Tham Khảo..

Bạn sẽ nghiệm ra Vô Số những Hoàn Cảnh Thăng Trầm…

Chúng tôi sẽ phiếm đàm với Các Bạn những Phần Sau…

Để Chg Ta cảm thông cho Cuộc Đời Lên hay Xuống?

(Còn tiếp P2/2)

 

NHỮNG THẰNG TRẦM CỦA NHIỀU HOÀN CẢNH

 NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS, LƯU VONG…

(Thơ Phiếm luận, Xây dựng Xã hội – P2/2)

 

Nên cảm thông và phải chăng nếu có thể…

Giúp đỡ nhau trong Hoàn Cảnh thăng trầm?

Trải nghiệm qua bao hoàn cảnh tang thương…

Chúng ta mới biết thế nào là Đói, Khổ?

Cái Đói của Cuộc Đời Người Tù Cải Tạo!

Bị Cầm Tù và Bỏ Đói do Chủ Trương?

Các Bạn có thể nghe Youtube của Huy Phương…

Tả Cái Đói đã qua trong Trại Tù Cộng Sản!

Và hiện nay, nhiều Vùng Quê, Dân bị đói…

Chỉ bởi vì Thành Kiến Chính Trị CS-Quốc Gia?

Hay bởi vì Nạn Tịch Thu Đất của Người Dân?

Chính Phủ đã Chủ Trương Đất Đai là của Đảng?

Phải chăng, thiếu Công Bình, vì Quyền Lực một Chế Độ?

Nhiều Vùng Quê, vẫn chênh lệch Cảnh Giầu Nghèo?

Chưa kể Kẻ Ra Đi đã Chết Biển, hay Cuộc Sống cheo leo?

Phải ở lại nhiều năm trong Đại Dương nhiều Hải Đảo?

Câu Chuyện bi thương Thuyền Nhân Có vài Hoàn Cảnh?

Người Thân nhuốm bệnh, hy sinh Thân Xác của Minh…

Để cho Người Vợ và Đàn Con Vượt Biển cho Thức Ăn…

Hầu Chờ Đợi vào Thần Linh hay Phép Lạ?

Khi Miền Bắc tấn công vào Miền Nam vì Hư Danh, vì Kỳ Thị…

Thì bao người đã phải Di Tảng tang thương?

Quốc Lộ 9, con đường từ Ban Mê Thuột xuôi Nam…

Nhiều Thân Xác trên đường, đã không ai thừa nhận!

Cuộc Tấn Công của CSVN vào Miền Trung năm 1968…

Phải chăng là Chính Nghĩa hay Tàn Sát Anh Em?

Nhiều Hố Sâu Chôn Tập Thể đã đổi mầu?

Mầu Cỏ xanh vẫn còn… mang nhiều Chứng Tích?

Người Việt Tỵ Nạn Hải Ngoại sau nhiều năm Hội Nhập…

Mới trưởng thành một Chuyên Nghiệp, Kiếm Ăn…

Dù Luật Pháp Hoa Kỳ có đảm bảo Quyền Dân…

Song không tránh khỏi Nạn Bất Công & Kỳ Thị?

Mất đi Quê Hương và cả Nền Vân Hóa…

Ng Việt Tỵ Nạn CS, thất thế mọt Lãnh Vực, Chuyên Nghề…

Kiếm Miếng Ăn nuôi Đàn Trẻ thơ ngây…

Nhiều Quan Chức Việt Quốc Gia phải làm cả Nghề Đổ Rác!

Nhiều Người TNCS đã miệt mài trong nhiều Công Xưởng…

Hay Lau Chùi Nhà Cửa, Cắt Cỏ, để Nuôi Thân…

Trong những Năm Tháng mài miệt Đấu Tranh…

Đàn Trẻ Nhỏ vẫn có thể rơi vào Vòng Buông Thả..

Nhiều Thiến Niên Nam Nữ Việt rơi vào Đời Lao Lý…

Chỉ vị Phong Hóa Người Việt đã bị tan hoang?

Nhiều Cặp Vợ Chồng đã rơi vào Hoàn Cảnh Ly Dị Nhau…

Chỉ vì Bất Hòa Nhau vì Nhu Cầu Tiền Tài thiếu thốn?

Còn biết bao Cảnh Tan Vỡ nhau của 1 Gia Đình Hạnh Phúc?

Chỉ vì trong Cuộc Đời TNCS, phải Gượng Ép Cưới Hỏi Nhau?

Một khi Tình Yêu, thiếu Nền Tẳng Phong Hóa, Đạo Đức Hai Bên…

Họ vẫn có thể bị Vọng Thân trong Đời Người Vật Chất!

Ở Mỹ Ai thành công thì có Cửa Cao, Rộng…

Không thành công, vẫn có thẻ trở thành một Homeless Không Nhà?

Chưa Kể nhiều Thói Quen Hưởng Thụ, Xa Hoa…

Vẫn có thể Đưa Con Người và Đam Mê Cờ Bạc…

Rồi từ đó, suất phát thêm, Cảnh Đời Bi Đất!

Khó trở thành Người Công Dân Tốt mong chờ?

Nhiều Thanh Thiếu Niên, Thất Nghiệp vẫn Bơ Vơ…

Trong Cảnh Sống bấp bênh và không An Toàn nữa?

Nhiều Người Việt TNCS thành công, là Thành Phần May Mắn…

Song cũng Nhiều Hoàn Cảnh Người Việt bị  Tù Tội tang thương!

Nền Văn Hóa Hòa Nhập, một Cộng Đồng cũng bị Vỡ Tan…

Chỉ vì Nhóm Lãnh Đạo Cộng Đồng Rẽ Chia & Phân Hóa?

Nhiều Cộng Đồng Việt Nam, trải nghiệm nhiếu, trên Đất Mỹ…

Con Số thành công rất nhỏ, rất mong manh?

Tại vì Họ thiếu Đoàn Kết, Hình Thức, và thiếu Trưởng Thành?

Hay Chia Rẽ nhau vì Lập Trường & nhiều Thành Kiến…

Nhiều Mẩu Chuyện Bi Thương, rải rác trên nhiều Mạng Lưới…

Chúng Ta rất khó khăn Duy Trì được Gia Tài Văn Hóa tinh hoa?

Từ Thế Hệ Chúng Ta, hoặc Mỹ Hóa, hay Đồng Hòa không xa…

Họ không kỳ vọng vào Tương Lai Quê Nhà, Nguồn Tươi Sáng!

Tại vị Họ vẫn nhận thức ra một Chính Quyền Độc Tài Cộng Sản…

Đã & Đang vẽ một Mầu Văn Hóa thiếu Nhân Bản, Tình Thương?

Một Nền Văn Hóa, Xã Hội, bị Tẩy Nào, bị Ung Thư…

Nó sẽ Phát Tán nhiều Rủi Ro cho Quê Hương, Dân Tộc…

Họ đang bơ vơ trong Giấc Mơ Ngày Về vô vọng?

Và không tìm được Sự Thoải Mái trong Văn Hóa Người!

Mai Một dần những Khát Vọng & Ước Mơ…

Nhìn Về Đất Nước, Tương Lai sang tươi, là Bức Màn Đen Tối!

Vong Thân trong Vật Chất cũng sẽ làm Họ Thay Đổi?

Vong Thân trong Văn Hóa Người, cũng sẽ Tiêu Diệt Kỳ Mong?

Giấc Mơ của Người Việt TNCS, Lưu Vong?

Vẫn khắc khoải, phân tán nhau, hầu như Mờ Mờ, Ảo Ảo?

Viễn Ành của Một NON SÔNG, trưởng thành & thăng tiến…

Gồm Phẩm Chất Tốt của Tổng Hợp Nền Văn Minh…

Vẫn là GIấC MƠ, của một Kiếm Khách KINH KHA?

Khó Trở Lại trong Chất Liệu của Dòng Văn Hóa Cũ!

Tôi ước mơ một Dạng Tộc Dân vào Hòa Giải…

Để Mang Non Sông về Một Mối Thanh Bình…

Nền Văn Hóa Việt, Lòng Người, thống nhất, sang tươi!

Không còn Nạn Kỳ Thị nhau, Quốc Cộng, Cờ Vàng, Cờ Đỏ…

Tôi mong ước một Việt Nam có Nền Tự Do, Dân Chủ…

Và Tình Người Việt sẽ Thắm Thiết khắp Quê Hương!

Ba Miền Xum Họp, Thông Cảm, Gắn Yêu Thương…

Cùng Chung Sức Dựng Xây một Nền Văn Hóa, Nhân Quyền, Công Chính!

 Trọng Thùy Sơn – Tháng 5/2017

 NGUỒN CẢM HỨNG CHO BÀI THƠ PLXH:

P2:

http://www.nguoi-viet.com/newarticle/khi-ke-thang-nguoi-thua-12/

http://www.nguoi-viet.com/que-nha-que-nguoi/khi-ke-thang-nguoi-thua-22/

http://www.nguoi-viet.com/que-nha-que-nguoi/doi-va-ky-thuat-bo-doi-12/

http://www.nguoi-viet.com/que-nha-que-nguoi/doi-va-ky-thuat-bo-doi-22/

http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn

 

 

P1:

 

DI TẢN và VƯỢT BIÊN – NguoiVietHaiNgoai.org

https://www.nguoiviethaingoai.org/ditan.html

KÝ ỨC VỀ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN … Di Tản. Ngày 30 tháng 4, 1975 là ngày chính thức ghi nhân sự sụp đổ của Việt Nam Cộng … họ định cư ở các nước tự do nhất là Mỹ, Canada, Úc, Tân Tây Lan và các trai tạm cư ở Subic … Hạm đội số 7 của Hải quân Hoa Kỳ với các hàng không mẫu hạm Hancok , Midway và …

Thuyền nhân Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thuyền_nhân_Việt_Nam

Jump to Bối cảnh và động lực – Một em bé thuyền nhân tị nạn tại trại ở Malaysia. Di … Tại Việt Nam, cuộc cải tạo công thương nghiệp, chính … và cách ly của Việt Nam đối với Hoa kiều, cộng với những … khi nhà nước cần ngoại tệ; người ra đi chính thức và bán … vì lực lượng hải quân nhỏ bé của Việt Nam không thể …

Cờ Vàng Trong Tim Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Ở Hải Ngoại – Bình …

https://vietbao.com/…/co-vang-trong-tim-nguoi-viet-ty-nan-cong-s

Apr 25, 2017 – Cờ Vàng Trong Tim Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Ở Hải Ngoại … lá cờ Việt Nam Cộng Hòa của chế độ cũ, là di sản quý báu nhất của người Việt tỵ … Cán, Chính/VNCH trong các lao tù nơi rừng sâu, nước độc với tên gọi mỹ miều … mạnh cho đến ngày nay và đã đạt thành công tốt đẹp vẻ vang vượt bực về …

Nam Lộc: “Đoàn Người Việt Tỵ Nạn” cuối cùng? và ủng hộ nhiệt thành …

https://nvnorthwest.com/…/nam-loc-noi-ve-doan-nguoi-viet-ty-nan-cuoi-c

Sep 24, 2016 – VOICE Canada và cộng đồng người Việt tại Toronto đón chào các thuyền nhân cuối cùng … Tôi nói đùa “đoán trước chuyện gì sẽ xẩy ra cho nên tôi chỉ mua vé một chiều” … Người Việt tại hải ngoại chuyển lửa về nước mỗi ngày một đông …. tranh cho quyền tỵ nạn của những người di tản bất hạnh nói trên!

Thuyền nhân vượt biển và cộng đồng Việt tha hương (phần 1)

https://www.rfa.org/vietnamese/…/boat_people_exodus_the_base_of_over

Apr 30, 2008 – Những thuyền nhân sống sót bởi lòng bác ái của cộng đồng thế giới … ở hải ngoại hầu hết cộng đồng người Việt khắp nơi lại có những hoạt … Việc nhìn lại câu chuyện thuyền nhân Việt Nam, không phải để gợi lại … Kể từ khi có người Việt vượt biển và có biết bao nhiêu người chết, vào các trại tị nạn thì …

Câu chuyện dài của một người Việt tị nạn trở thành vận động viên …

https://baonuocviet.com/…/cau-chuyen-dai-cua-mot-nguoi-viet-ti-n

Apr 3, 2017 – Câu chuyện dài của một người Việt tị nạn trở thành vận động viên marathon ở Canada … Khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 1975, người cộng sản chiếm trọn … là những gì họ có trước khi họ được may mắn đưa tới Canada định cư. … Tại quê hương thứ nhì này, Huỳnh Linh bắt đầu đi học trường trung …

Những câu chuyện không chỉ dành cho người Việt – BBC Tiếng Việt

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-39061117

Feb 23, 2017 – Tác phẩm mới của Nguyễn Thanh Việt nói về người tị nạn và sự … Tôi lớn lên cùng với người Mỹ thuộc mọi nguồn gốc, và giữa những người tị nạn Việt Nam buồn bã.” … Bấp bênh trên những ngọn sóng hiện tại đan cài vào dĩ vãng, trên …. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại là một phần của cộng đồng người …

người việt hải ngoại & viễn ảnh một nước việt thứ hai tại hải ngoại, ở

https://www.achauthoibaonews.com/blog/?p=21977

Mar 14, 2017 – Chính Người Việt tỵ nạn CS – ( bọn đĩ điếm trốn nợ quê hương theo các người … Số còn lại của 21 triệu 8 là người Hán đến định cư ở Tân Cương và một số nhỏ các sắc dân khác. … Họ rất thành công : tại Mỹ, Gia Nã Đại . ….. Người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở Hải Ngoại có đầy đủ những yếu tố này để tạo …

THÔNG LUẬN – Tháng Tư những mất và còn

https://www.thongluan-rdp.org/van-hoa/…/1840-thang-t-nh-ng-m-t-va-co

Apr 21, 2017 – Cuối tháng Tư năm 1975 khi xe tăng và bộ đội cộng sản tiến chiếm … tị nạn đóng cửa sau khi 130 nghìn người Việt đã được định cư tại Hoa Kỳ. thangtu2. Một trong những băng nhạc đầu tiên của Khánh Ly phát hành tại Mỹ năm 1976 … bảo tồn tại hải ngoại để phục vụ nhu cầu tinh thần của người xa xứ.

Nỗi lo mất nước: Tàu đã hoàn toàn làm chủ biển Hoa … – Vietnam Daily

https://www.vietnamdaily.com/?c=article&p=101064

Apr 15, 2017 – Nhờ một phần bởi câu hỏi của anh Chu Tấn đã đến rất đúng lúc, và cũng một … Người Việt tỵ nạn Cộng Sản hải ngoại và nhứt là ở Mỹ, vui rộn hẳn lên với ông Trump. … chết mẹ thằng Tàu Cộng! Mỹ chỉ tuyên bố tự do đi lại trên Biển Đông, Hải …. 88 hải quân biến thành 88 nạn nhơn, gặp tai nạn “đi biển”.

 

We are still confused about ?

Posted May 5, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

VẪN TRỤC TRẶC ĐỊNH NGHĨA
THẾ NÀO LÀ <XHCN ĐỊNH HƯỚNG VÀO THỊ TRƯỜNG KINH TẾ>?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Một Môi Trường Pha Mầu Xanh Đỏ Trắng…
Đã và đang Chuyển Hóa, hoặc Đổi Mầu?
Một khi ĐCS VN, lãnh đạo vẫn Chủ Trương…
Định Hướng CNXH vào Thị Trường Kinh Tế?
Vẫn muốn Chuyên Quyền, như Nói Trong Hiến Pháp?
Nhưng trong khi đó, <Chất Lượng TTKT> là một <Sắc Mầu Riêng>?
Có lẽ Đa Số <Quý Vị, Các Bạn> đã hiểu rồi?
Giới Lãnh Đạo CSVN buộc phải cố <Áp Dụng theo mà Thích Ứng>?
Nhưng Toàn Dân và cả Thành Phần Trí Thức…
Họ đều khát vọng theo Sắc Mầu <Kinh Tế Thị Trường>?
Nhà Lãnh-Đạo chỉ cần Thích-Ứng Toàn-Diện thôi?
<Rất Minh Bạch để Lợi Quyền>, của mọi Thành Phần đều Thỏa Đáng…
Trong bao lâu Quý Vị chưa có <Lập Trường Đồng Thuận>,
Thì Môi Trường Xã Hội <Vẫn Như Cũ>, mà thôi?
Quyền Lực Phe Nhóm, cũng vì Lợi Ích thôi?
Từ <Phe Nhóm Lãnh Đạo>, cho đến Toàn Dân, Quần Chúng…
Nếu Quý Vị chưa có khả năng <Quân-Bình được Lợi Quyền & Lợi Ích>,
Thì <Dạng Lùng Bùng> trong <Xã Hội Việt>, vẫn phải xẩy ra?
Tương Lai Xã Hội Việt, có <Khả Năng Thăng Tiến> không?
Điều đó tùy thuộc vào <Đồng Khí Tương Cầu> hay <Đồng Thanh Tương Ứng>?
<Trên Thực Tế>, có thể Diễn-Tiến ra bằng nhiêu Dạng…
<Trong Nhóm Nào>? Chính-Quyền ĐCSVN, Nhóm <Lợi Ích Công Tư> nào, hoặc Toàn-Dân?
Chúng Tôi vẫn suy nghĩ rằng <Một Kịch Bản có Cơ Hội Thành Công>,
Hãy nên hỏi Toàn Dân, trong Một <Trưng Cầu Dân Ý>?
Non-Sông của Các Quý Vị là một <Non Sông Đẹp>!
Sắc-Mầu Nào, Quý-Vị phải biết Chọn-Lựa Tinh Hoa!

Vanson Tran – 5/5/2017

Nguồn Tham Khảo Gây Cảm Hứng cho Bài Viết:

When Will We Have A Compromising Spring For Our People?

Posted May 5, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

MÙA XUÂN NHÂN HÒA CỦA QUÊ HƯƠNG CÓ BAO GIỜ TRỞ LẠI?
(Thơ phiếm luận, thời sự, xã hội)

Đàn Chim Hồng có Qua Cơn Bão Tố?
Mùa Xuân Về, sao Chúng vẫn Bay Xa?
Không Nhập Đàn và Tản Mác Phương Xa?
Yếu Tố NHÂN HÒA của Quê Cha Đất Tổ?
Chuyện <Tích Xưa>, Anh Em Nhà Kia dành Cây Khế…
Khi Người Ánh đã tranh hết Gia Tài…
Cho Người Em, một Cây Khế góc Vườn…
Song chính đó… Lòng Tham gậy nên Họa?
Có một hôm, Góc Vườn, trên Cây Khế…
Đàn Quạ Trời xà xuống để Kiếm Ăn…
Chúng đói khát Tim Cuộc Sống xa xăm…
Bất Hợp Pháp, chiếm xâm, Ăn Quả Khế?
Nhưng Ăn Xong, Quạ Đầu Đàn, hối hận…
Gọi Người Em, bào May Túi Ba Gang…
Chúng Tôi đền Anh, một Hải Đảo Vàng…
Chg Tôi kết thành Một Máy Bay nhanh-chóng…
Anh ngồi lên, Chg-Tôi mang Anh ra Đảo…
Trả Anh vàng… trong Chiếc Túi Ba Gang?
Người Em tin Đàn Quạ , rất vui mừng!
Lúc Trở Về Đất Liền, trở nên Giầu Có!
Nghe nói, Người Anh vẫn tham lam lắm!
Đổi Đứa Em <Gia Tài>, lấy <Cây Khế> mà thôi,
Song một <Mùa Hè>, Đàn Quạ cũng bay ngang…
Chúng cũng <Trả Thằng Anh> bằng Túi Vàng như trước…
Song Thằng Anh tham lam,<May Túi 6 Gang> nặng quá!
Nặng vì Vàng, nên <Rớt Xuống Biển>, Xác cuốn đi…
Truyện Cây Khế chỉ là một <Chuyện Cổ Tích> xưa?
Song Hôm Nay, tôi thấy Nó giống <Người Anh Việt Nam Cộng Sản>?
Đã <Thắng Cuộc> mà Người Anh không Hòa Giải?
Thiếu NHÂN-HÒA, Người Anh hành hạ Người Em!
Thế là <Một Chủng Tộc> bị tan tác Ngàn Năm?
Cho đén nay mới 1/10 trong Thế Kỷ!
Người Anh có thể Sống Trên <Đời Nhung Lụa>?
Người Em cụ thể … phải Cầu Thực Tha Hương?
Anh Em Nhà VIỆT rơi vào <Cảnh Phân Hóa, Điêu Tàn>!
Nhớ <Chuyện Cây Khế> xưa, mà Lòng Mình thổn thức!
Mùa Xuân đến… nhưng Lòng Người chưa đến?
Hồn Việt Nam chưa gặp Điểm Nhân Hòa?
Các Bạn về… Xin nhớ Chuyện Năm Xưa….
Thắp Hương nhé Mộ Người Xưa, tưởng niệm!
Một Việt Nam Cộng Hòa… Sang Trang Hệ Lụy?
Hay vẫn còn… Chuyện Cây Khế… Dư Âm?
Dân Tộc Ta có phải LỚP SÓNG TINH-HOA?
Chúng Ta vẫn còn Khả Năng…<TẠO NHÂN HÒA> & <TÁI DỰNG XÂY .MÙA XUÂN MỚI>?

Trọng Thùy Sơn – Hoa Kỳ Ngày 30/4/2017

Evaluating Pres D. Trump’s 100 Days

Posted April 30, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

ĐÁNH GIÁ TTT D. TRUMP SAU 100 NGÀY?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 

Thế là đã 100 ngày, trôi nhanh quá?

TTT D. Trump vị Tổng Thống khá kiêu hùng?

Hình như Cái Tính Khí của một Kẻ Thành Công,

Vào Chính Trị, Ông tưởng như Kinh Doanh cũ?

Ông nhìn rất nhanh Nhiều Điều LỢI HẠI?

Tính Khí Ông không kiên nhẫn để Lắng Nghe?

Sau 100 Ngày, Giới Truyền Thông Đánh Giá Ông,

Là Vị Tổng Thống đầu tiên, có Nhiều Thành Kiến?

Chừng 10 Điểm nhắm vào Ông cho là Then Chốt?

Một là:  Ông chê trách Đạo Luật Obamacare…

Hai là: Ông ban hành Sắc  Lệnh rời bỏ TPP…

Ba là : Ông sẽ Ra Lệnh Xây Bức Tường Biên Giới…

Bốn là: Ông sẽ hủy bỏ < 1 HN Ngoại Thương> quan trọng…

Là NAFTA 3 nước: Mỹ, Gia Nã Đại, Mexico…

Năm là:  Ông sẽ Đánh Thuế Nhập Cản thật cao…

Vào Hàng Hóa sẽ Mua Vào từ Trung Quốc?

Sáu là Để Đảm Bảo An Ninh cho Hiện Tình Mỹ & Quốc Tế…

Ông chủ trương Phải Cứng Rắn với Triều Tiên,

Tập Trung vào Đảm Bảo Quyền Hàng Hải ở Biển Đông…

Điều Chỉnh lại Vai Trò Giữ An Ninh cho Quốc Tế…

Ông sẽ buộc Nhật, NATO, và Nam Hàn nữa…

Phải Chung Lưng trong TM Chi Phí Quốc Phòng…

Mà Mỹ trước nay, vì Nể Bạn, Phải Chi Ra…

Với Cái Nhìn Lời Lỗ của Thương Gia…

TTT D. Trump tìm ra nhiều Cái Thiệt?

Chính vì vậy, mà mỗi khi Ông Phát Biểu…

Đều nghĩ rằng Phải Làm Vĩ Đại cho HOA KỲ?

Nhiều Lãnh Vực Khác, sẽ bàn trong Điều 7-8-9-10…

Như Mối Giao Hảo với TT V. Putin hiện đại?

Hoặc Cùng Mục Đích Tiêu Diệt Nhóm Trung Đông ISIS?

Hay Con Đường Tơ Lụa như Loài Rắn của CSTH?

Thế Quân Bình của một Hiệp Chủng Quốc Hôm Nay?

Có lẽ Vẫn Phải Chờ Thêm… 1 THỜI GIAN nữa?

Tạm Kết Luận 100 Ngày Đầu của ông D. Trump, TTT Mỹ…

Thế Chiến Lược Hiện Nay Của Tân Nội Các Ông…

Vẫn là Thế Liên Minh Cường Lực các Siêu Cường?

Đang Thách Thức Ngài TTT D. Trump dấn thân nhiều nữa?

Chúng tôi vẫn Hy Vọng Một TƯƠNG LAI SÁNG SỦA…

Mà CON NGƯỜI đang Khát Vọng trên Địa Cầu…

Là TINH NHÂN BẢN mà Họ sẽ Nhận Thức Ra?

Các Lãnh Tụ Siêu Cường cũng như Các Ngài Giáo Chủ…

Sẻ Gặp Gỡ Nhau… trong Nhu Cầu Thanh Bình & Hợp Tác?

HÒA GIẢI CÙNG NHAU… trong MỘT THẾ GIỚI TOÀN CẦU!

 

Trọng Thùy Sơn – Sau 100 Ngày của TTT D. Trump-Mỹ

 

 

NGUỒN THAM KHẢO/RELATED SOURCES OF

HOW DOES PRES. D. TRUMP AFTER HIS 1OO DAYS?

https://www.yahoo.com/news/trump-blasts-media-coverage-first-100-days-show-calls-deface-nation-165524648.html

https://www.youtube.com/watch?v=a5PY2lXzLgk

http://www.intelligencesquaredus.org/debates/unresolved-trumps-first-100-days?gclid=COnF1unFzNMCFUM8gQodyCsPWA

https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2017/jan/20/donald-trump-first-100-days-president-daily-updates

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/04/26/gettysburg-speech-trump-made-100-days-promises-did-he-keep-them/100571722/

http://www.cnn.com/2017/04/29/politics/trump-world-leaders-image-100-days/

https://www.gop.com/trump-triumphant-putting-america-first-in-first-100-days/

https://www.theguardian.com

https://www.usatoday.com/story/news/…/04/…trump…100-days…did…/100571722/

https://www.usatoday.com/story/news/…did-trump…in-his…100-days/100756548/

https://www.usnews.com/news/politics/…04…/how-trump-will-sell-his-first-100-days

www.cnn.com/2017/04/29/politics/trump-world-leaders-image-100-days/

https://consortiumnews.com/2017/04/25/donald-trumps-failing-presidency/

https://www.gop.com/trump-triumphant-putting-america-first-in-first-100-days/

https://en.wikipedia.org/wiki/First_100_days_of_Donald_Trump%27s_presidency

DO YOU BELIEVE HUMAN LIFE HAS BEEN MYSTERIOUSLY CREATED?

Posted April 30, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

ĐỜI NGƯỜI CÓ SỐ?
(Nhân Nghĩ Về 30/4 Năm Nay)

Các Bạn ơi! phải chăng Đời Có Số?
Vì một hôm, tôi nhìn trên Biển Cả…
Trăm Con Thuyền Tỵ Nạn rất ngả nghiêng…
Hỏi TẠI SAO nhiều Người Chết lênh đênh?
Cả Trẻ Em với Tuổi Thơ vừa chớm nở?
Vì sau khi Vượt Qua Cuộc Đời Vượt Biển…
Những Thuyền Nhân sống sót lại Sáng Tươi?
Họ tụ lại làm một Cuộc Sống Di Dân…
Tìm Đời Sống Tự Do ngoài Hải Ngoại?
Họ như những Mầm Non Ngoài Đồng Lúa?
Đang Mọc Lên như Niềm Hy Vọng của Ngày Mai…
Tôi nhìn Trời và Thầm Hỏi <NGÀI LÀ AI>?
Tôi vất vưởng Kiếp Nhân Sinh là Sinh Vật?
Niềm Tin tôi đang mang có dần Ý Nghĩa?
Khi Định Cư vào Đất Lạ, Quê Người?
Rồi Tôi bình tĩnh Tìm Kiếm Nhg Người Thân…
Trong khắp 4 Đại Dương & 5 Châu Lục…
Phải Chăng Chúng Ta, mỗi người MỘT SỐ PHẬN?
Huyền Thoại NIỀM TIN, là Cứu Cánh của CON NGƯỜI?
<ĐỜI NGƯỜI CÓ SỐ>? Các Bạn của Tôi ơi!
Cứ tạm nhận đi… LÀ PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHẬN?
Chúng Ta suy tư một CUỘC ĐỜI ĐÃ ĐỊNH?
Các Bạn lo gì? Xin Quẳng Gánh Lo đi?
Vì Tuổi Xuân… Thời Khắc cũng Đi Qua?
Ngoài Tầm Với của MỘT LOÀI SINH VẬT?
Hãy Hiện Sinh, vào Dòng Đời Hòa Nhập…
Để NGÀY MAI… sẽ đến với Định Đề?
Vì Cuộc Đời, thật sự… Một Hoang Mê?
Khi Thức Giậy, Tay Không, là ĐÍCH THỰC?
Còn NGÀY MAI… Ta có Gặp Nhau… Trong Dòng Sống?
Xin hãy chờ… CÁI ĐẾN SẼ ĐẾN THÔI!

Vanson Tran – Tháng 4/2017