THE SPRING ENLIGHTMENT!

Posted February 14, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

TIA SÁNG MÙA XUÂN! (Xin chúc các Bạn & Gia Đình một Năm Bình Yên, Hòa Giải,Mọi Điều May Mắn, & Sức Khỏe dồi dàoJ)

 Tin Vui như đến nhiều Nguồn! Lòng tôi nhẩy nhót trong muôn Nỗi Niềm! Không gian có những Đàn Chim…Chúng bay về Tổ triền miên đầu Mùa! Tình Người Viễn Xứ như mơ? Ước ao Hòa Giải Giấc Mơ thật dài? Quê hương có một không hai? Và Tình Huynh Đệ trên vai vẫn còn? Làng Quê có những Con Đường…Văn minh hơn trước Ruộng Vườn đơm bông! Một Đoàn Tuổi Trẻ trên Đồng…Tiếng Ca vang gọi Nỗi Lòng chờ mong? Lúa đồng Mạ đã vào Xuân…Tôi nghe ríu rít Người Dân luận bàn!! Tham Nhũng sắp hết ngang tàng? Mọi Người bừng tỉnh, Dân Làng tươi vui! Ruộng Vườn nay trả lại rồi! Không còn Quy Hoạch, không còn Tích Thu! Gió Ngàn Dân Chủ, Tự Do…Nhân Quyền vang dội…hẹn hò Toàn Dân!Tôi về vào Dịp Đầu Xuân! Ước mong Quê Cũ Người Dân vui mừng! Không còn Cách Biệt xa xăm? Hố Giầu Nghèo sẽ san bằng gần nhau? Tôi về nhìn thấy Nhịp Cầu! Đường Bay Quốc Nội ngàn câu Ân Tình! Hôm Qua Tâm Trí vô tình? Hôm Nay Tâm Trí nối liền Yêu Thương! Trên Tầng Mây trắng vương vương…Muôn vàn Kỷ Niệm thân thương ngút ngàn! Mừng Vui ngấn lệ đôi hàng…Sân Bay chờ đợi vạn ngàn Lời Xuân!  

Trọng Thùy Sơn – Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 

TRANSLATION:

THE SPRING ENLIGHTMENT! (We wish you & your family a Happy New Year,Being Lucky, Being Healthy & Being In Harmony) 

Happy News Are Coming as in A Lot Of Sources! My heart seems Jumping In lot of Joyce! In Space, I see Bands of Birds…They are flying back to their Sources, in the beginning of the Season! People living in Exile are virtually like a dream? How long does it take to reconcile their Dream? There is only One Hometown, & absolutely, It is unique? And Brotherhood on our shoulder is still be there? The village has new path…They are civilized than the field before & they are in Spring, with a lot of flowers! A Youth Union on the Meadows…Their Singing Voice seems waiting for you? The Young Rice Plants have been just seen in welcoming the Spring…I hear hissing the talkative discussion of the farmers!! Corruption is running out? Everyone is awake, the village people are happy! Gardens have now been returned! No more planning and no longer controlled by the Government! People feel the Wind of Democracy, and Freedom…Plus their Human Rights resonate … they are good for All People! I came back at the right time to my Country’s Spring Festival! I hope My Old Folks are happy! There will be no more distant ways? Poor Rich Gap will be leveled, to be close together? In my Homecoming, I’m about to see the expecting Bridge! Back Home International Fly, I’ve heard thousand Love Sentences! Yesterday, our mind was accidentally blocked? Today, our mind is connected with Love! On the White Clouds in the Sky, I feel dreaming…Dear Anniversary, my dear ones! Happy Holidays! Airports waited thousands of happy words of the Spring! 

Trong Thuy Son – Happy Spring of 2018

Advertisements

“A NEW ECONOMIC CYCLE” SITUATION HAS BEEN STARTED?

Posted February 10, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

CHU KỲ KINH TẾ MỚI ĐÃ & ĐANG BẮT ĐẦU?
(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Hình như sau Vụ Chứng Khoán Sụp của Mỹ…
Chứng tỏ rằng có Dấu Hiệu Nền Kinh Tế Mỹ suy trầm?
Năm 1929, Thị Trường Chứng Khoán Mỹ Suy Trầm…
Đã lôi cuốn Nhiều Quốc Gia Giầu Nghèo đều Ảnh Hưởng?
Các Kinh Tế Gia nhỏm ghế ngồi và Phân Tích…
Nguyên Nhân này, nguyên nhân nọ… dài dài?
Tân TT Mỹ lúc đó là Ông F.D. Roosevelt,
Chính Sách New Deal của Ông đã Thành Công & Cứu Vãn …
Nền Kinh Tế Hoa Kỳ Phục Hồi sau 3 Năm nhiều Ngắc Ngoải…
Nạn Suy Trầm Này, KTG Mỹ gọi là The Great Depression…
Nhiều Nhà Đầu Tư đã nghĩ đến Nạn Suy Trầm…
Mà Nước Mỹ có thể, trong Tương Lai, phải Đối Diện?
Thứ Nhất là Hoa Kỳ đang Đổi Tầm Chiến Lược,
Chính Sách <American First> của Tân TT D. Trump?
Kèm theo <Nhiều Chuyển Động của Nền Kinh Tế Thế Giới> gần đây?
Nền Kinh Tế TQHCS, sau 30 năm âm thầm, Quật Khởi?
Nay Thặng Dư Ngân Sách, có nhiều Đầu Tư Thách Đố?
Như Tham Vọng <Con Đường Tơ Lụa> & Chiến Lược Biển Đông?
Hay nhiều Vụ Đầu Tư Khủng vào Trung Đông, Nam Mỹ, Phi Châu…
Khiến Thế Giới gần như Xôn Xao và Lo Lắng?
Thêm vào nữa, LB NGA của tt V. Putin rất hiếu thắng?
Đã gây nhiều Ảnh Hưởng thiếu Cân Đối ở Trung Đông?
Đã ngang nhiên Chiếm Cứ Lãnh Thổ của Georgia?
Đã xâm chiếm Cảng Crimea của Ukraine bên cạnh?
Thế Tam Cường, mới đây, bỗng nổi lên Sôi Động?
TT D. Trump đã vội vàng Xét Lại Những Thế đã đi?
Ông đã lắng nghe Phản Ứng của Đáng Dân Chủ & Người Dân?
Trong nhiều Dự Án, như Bức Tường, CS Di Dân & Thương Mại?
Phải chăng một Chu Kỳ Kinh Tế hôm nay gần Chấm Dứt?
Để Đổi Chiều trong những Chuyển Động Kinh Tế gần đây?
Vào đầu Thời Kỳ mà Mọi Nền Kinh Tế sẽ Xôn Xao?
Và đã Nhiều Nước đã rơi vào Tình Trạng Đời Phá Sản?
Ta hãy nhìn Liên Âu, Trung Đông, Phi Châu, Nam Mỹ…
Vì Dạng Toàn Cầu Hóa hiện như Tan Vỡ nhiều nơi?
Chúng tôi hy vọng rằng các Nhà Kinh Tế 5 Châu…
Nên Ngồi Lại cùng nhau và Thảo Bản, Tiên Đoán…
Nếu Gia Đình Thế Giới Hóa Phân & Chia Rẽ…
Không Bao Lâu, Sự Rạn Nứt rẽ rõ dần?
Và Thế Giới Người sẽ Loạn Lạc khắp nơi?
Chúng Ta sẽ khó tránh khỏi Một Suy Trầm Khủng Hoảng!

Vanson Tran – Tháng 2/2018

TRANSLATION:

“A NEW ECONOMIC CYCLE” SITUATION HAS BEEN STARTED?
(Palavering, Modern News, Social Poem)

It looks like, after the US Securities Crash …Demonstrating that there are signs of the US Economy Recession? In 1929, the Stock Market of the United States… Attracted many Poor Countries affected? The Economists would be now seating with their Analysis … What Is the Cause of this, the cause of that… very long elements?
In our past, the famoust American president was Mr. F.D. Roosevelt, His New Deal has succeeded and saved…US Economy to restore after 3 Years of Economic Quake …

This Depression, many US Economists called The Great Depression… Many Investors have thought of this Depression… Which America can, in the future, receive again or to face again? First, in recent days, the United States’ Strategy has been changed, and New American President Mr. D. Trump? enclosed <Many Movements of the World Economy> recently? The Economy of China, after 30 years of silence, Run? Now in its budget surplus, there are many Investment Challenges?

Looking for <Silk Road> & South China Sea Strategy? Or more Critical Investments into the Middle East, South America, Africa …Make the World almost worried and abnomal? In addition, President V. Putin’s ruling elite is very aggressive? Caused a lack of balance in the Middle East?Arrogant of the Territory of Georgia? Invaded the Crimea port of Ukraine next door?

The Three Superpowers, recently, suddenly floating up? D. Trump has hastened to revise what has gone? He listened to the reaction of Democrats and the People? In many projects, such as the Wall, the Migration & the Nafta Trade? Is today’s Economic Cycle near its Termination? To change the direction of recent economic Moves? At the beginning of the All-American Economy?

And, have many countries fallen into Bankruptcy? Let’s look at Europe, Middle East, Africa, & South America …Since the Globalization Form is like almost broken? We hope that the 3-5 Big Economy Leaderss …Should Sit Together and Discuss as well as Predict the Possibilities… If Our World Family is divided, breakable, and cracked? Our world will be absolutely confused all over? Then, We will hardly avoid a Crisis, A Terrible Depression!

Vanson Tran – February 2018

REFERENCES FOR MY ARTICLES:
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression_in_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_recessions_in_the_United_States
https://www.cnbc.com/…/ op-ed-a-history-of-economic-cycles-suggests-a-recession-is -…

 

SHARING MY IDEA FOR THE UNIFICATION OF THE TWO KOREAS TODAY:

Posted February 6, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

SHARING MY IDEA FOR THE UNIFICATION OF THE TWO KOREAS TODAY:
Chia Sẻ Ý Kiến Trong Vấn Đề 2 Quốc Gia Triều Tiên Hiện Đại:

Chúng tôi xin chia sẻ một Ý Kiến Riêng của mình: Hai Nước Nam Bắc Triều Tiên có một Nguồn Gốc Dân Tộc & một Nền Văn Hóa rất đẹp, rất tốt cho Toàn Dân Triều Tiên, nếu Anh Em Họ không bị phân hóa bởi Cuộc Chiến Tranh Lạnh… mà Cuộc Chiến Tranh Lạnh cũng chính là một Phản Đề Xã Hội của Chủ Nghĩa Đế Quốc Thực Dân Gây Nên trong Quá Trình Thế Giới Sử… Do đó, các Nhà Lãnh Đạo Cấp Tiến Hôm Nay nên vì một Nhu Cầu Nhân Bản Chân Chính của Văn Hóa Nhân Loại, cần đặt Tầm Trí Tuệ Cao và Phân Tách để có Một Nhu Cầu Hòa Giải cho Huynh Đệ Hai Miền Bắc Triều Tiên & Hàn Quốc Hôm Nay. Vẫn có thể <Công Nhận nhiều Quốc Gia Có Võ Khí Hạch Tâm> trong Hiện Đại và không nên chỉ Kỳ Thị Bắc Triều Tiên… Việc Này phải nên do TC Liên Hiệp Quốc Trưng Cầu Các Quốc Gia trong Vũ Trụ và ko nên do một Siêu hay Đại Cường hoặc Phe Nhóm nào quyết định được… mà phải do Toàn Thế Giới bao gồm 292 Quốc Gia biểu quyết… Các Quốc Gia nào ko phải là Dân Tộc Triều Tiên sẽ không nên can thiệp vì đây là Việc Riêng của Gia Đình Dân Tộc Hàn Quốc <United KOREA> … Mong Quý Vị đồng ý cho.. Vì theo Nguồn Lịch Sử <https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Korea&gt;
Chúng Tôi tin tưởng rằng Cả Hai Bên trong Cơ Hội Này, huynh đệ Họ sẽ Hòa Giải Chân Thành và Hành Vị của Dân Tộc Triều Tiên sẽ mở ra một Kỷ Nguyên Hòa Bình cho Thế Giới Chùng Ta Hôm Nay. Và trên đây chỉ là Ý Kiến Thành Thật của Chúng Tôi. Xin cám ơn.
Vanson Tran
TRANSLATION:
We would like to share our own opinion:
The two North and South Koreas have a very good Ethnic Background & Culture, which is good for All Koreans if they are not separated by the Cold War Historical Event… The Cold War is also a social Antithesis of our Imperialist Cause in our World History. So, Radical Leaders today should have A Common Think Tank, because of A True Human Demand for Our Evoluted Human Culture that requires a high level of Intellectual Knowledge.
Separation for a Need for Parents of Two (North & South Koreans) Today. It is still possible to recognize many nations with Modern Nuclear Weapons and not just eliminating North Korea. This Solving Problem should be done by the United Nations in our Universe, not by only Superpowers or Strong Nations. In fact, Its Solution must be absolutely made by the whole world, including 292 Nations’ Voters … Outside Ones should not Intervene in the Korean Internal Family Service <For The United KOREA> … You are welcome to do so… Because according to the following History of Korea: Please read
Source <https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Korea&gt;
We believe that in this Opportunity, the two sides of Fraternity to be Harmonized; Because It Will Reassure and Honor the Korean People, and because, It will open up An Era of Peace for our World today. And above is just our sincere opinion. Thanks.
Vanson Tran
REF SOURCE FOR MY POST: NGUỒN THAM LUẬN CHO BÀI VIẾT:
https://www.dkn.tv/the-gioi/han-quoc-phot-lo-my-khi-tien-hanh-dam-phan-voi-binh-nhuong.html#.WnmH0lLTuJg.facebook

ON THE LIFE STREAM, WHERE ARE THE BROKEN & LOST PIECES OF LIFE?

Posted February 4, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

NHỮNG MẢNH ĐỜI VỠ NÁT, BỊ LÃNG QUÊN!
(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Bên dòng nước, tôi vẫn nhìn ngàn Con Xoáy…
Chúng vẫn trôi, trôi mãi, tự nơi nào?
Vào lưu vực, những Con Xoáy, lao đao…
Và quấn lại, buông ra, hay tan rã…
Hồi tưởng lại Bến Xưa, Thuyền đã vỡ…
Tôi dừng đây, nhìn hi vọng, Ngày Mai?
Mầu trong sáng của Dòng Nước đổi thay…
Nó tiếp nối những Chu Kỳ nhiều bí mật?
Tôi đi tìm một Ân Tình trên sóng nước…
Tôi vẫn trôi, và Tình ấy cũng vẫn trôi…
Tưởng gặp gỡ sẽ đi vào Kiếp Xa Xôi?
Niêm An Ủi tan biến theo từng khoảng khắc…
Một Kiếp Người vẫn trôi theo Năm Tháng?
Định vị xong, đã đánh mất Lối Về?
Có những Ngày rất ngắn, vẫn lê thê…
Một Kết Luận của Bài Văn luôn dang dở?
Thật vậy, Kết Luận thế nào Nhg Mảnh Đời Tan Vỡ?
Chúng vẫn trôi, trôi… theo Dòng Nước không dừng?
Và Ngày Mai mình tưởng tưởng những Bình Minh…
Ngàn Mầu Sắc vào Khoảng Trời đầy trong sáng…
Giấc Mơ của Bạn có giống Tôi không đấy?
Hay Nằm Im theo Xoáy Nước bên Dòng?
Và Ý Nghĩa Cuộc Đời… Một Kiếp Long Đong!

Trọng Thùy Sơn
Mùa Xuân 2018 – Đời Lưu Vong tại Mỹ

ON THE LIFE STREAM, WHERE ARE THE BROKEN & LOST PIECES OF LIFE! – (Palavering Social Poem)

On the water line, I still see thousand of whirpools …
They ‘ve still been drifting away, but where they will be, themselves?
Into the basin, the Whirlpools seem shaking …
And wraping together up, or let go, or dissolve …
Relive their Old Shores, their broken Boats …
I stop here and I look for Tomorrow Hope?
The light of the Water is changed …
Does it follow many secretive cycles?
I’m looking for a love on the water …
I’m still drifting, and love is flowing …
Imagine going along to the Far Away?
An Joyce Minute has been melting away by the moment …
A lifetime still along with months & years?
After the Positioning, I will lose the Way Back?
There are very short days, still lingering …
A conclusion of the incompleted text is unfinished?
Indeed, I find a very hard Conclusion… How fragile is this Life?
They still float, floating… along to the Water Stream and do not stop?
And Tomorrow? In My Dream of the Dawn …
The Brither Colors of A Clear Sky …
Is your Dream like Mine as well?
Is it still located on the Side of the Stream?
Do you find the Meaning of this Life? A Long & Shaking Life!

Trong Thuy Son
Spring 2018 – An Exile Life In America

 

WHAT CULTURAL MODEL DO YOU CHOOSE?

Posted January 31, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

BẠN CHỌN MÔ HÌNH VĂN HÓA NÀO?

Xin đóng góp vài Chủ Điểm <Giao Lưu Mỹ Trung>: Văn Hóa TQ đang ở Dạng một Sinh Viên Đại Học thâu thập kiến năng và đề phát triển Đất Nước TQ bị xuống cấp 1 thế kỷ kém cỏi vừa qua. Văn Hóa Hoa Kỳ là một Cánh Đồng, mà càng tham quan, càng có nhiều Điều Mới Lạ với Anh Sinh Viên TQ vừa bước vào Lãnh Vực Xây Dựng Giấc Mơ Trung Quốc từ đầu. Chất Lượng & Chất Xám của Nền Văn Hóa Hoa Kỳ, xấu tốt, đều phô diễn minh bạch và rất thách đố, vì <Càng Thâu Thập, Càng Có Tiềm Năng Phát Triển & đôi khi Bị Tha Hóa trong đó>. Các Sĩ Tử của 5 Châu, 4 Biển đều hướng vào Nền Văn Hóa Hoa Kỳ, như Dạng Đi Thưởng Thức Thực Phẩm Ngon & Phong Phú? Càng bị lôi cuốn và thích thú… Dạng Mỹ Hóa về Phg Diện Đời Sống Tiện Ích và Hưởng Thụ lôi cuốn rất nhiều Người Thành Đạt trong nhiều Xã Hội, nhất là Thụ Đắc Sự Giầu Có & Đời Sống Văn Minh Hiện Đại. LBSV sau khi sụp đổ, thì thành phần ưu tú của Nền Văn Hóa XHCN bị lôi cuốn vào Dạng Đời Sống Theo Lối Mỹ? Các Đại Gia và các Thành Phần Thành Công trong Xã Hội Chủ Nghĩa đã có dạng Tha Hoa Vật Chất và đôi khi Tinh Thần theo Mô Hình Đời Sống Mỹ <có lẽ do Gia Vị của Món Văn Hóa Mỹ?>. TQCS vào thập niên 1970-80 đã chấp nhận <Kỹ Nghệ Hóa, Thương Mại Hóa, Chất Xám Hóa theo Mỹ> và đã tiến lên Nền Kinh Tế Số 2 Toàn Cầu, sau Mỹ? Về Kinh Doanh, Kinh Tế, từ bề ngoài đến bề trong, ng ta đang thấy THHCS, LB NGA hcs, vv… đang thẩm thấu Sắc Mầu Văn Hóa Mỹ về Dạng Tha Hoa Trong Vật Chất & Đời Sống Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền… thoải mái & vô tư?

Do đó Tôi tiên đoán rằng, dù Bộ Óc Thế Hệ Trẻ TQHCS, LB NGA hcs, hay các Nước HCS, Độc Tài không bao lâu, 1-2 thế kỷ, cũng biến chuyển sang Dạng Đời Sống Tiện Ích và Tư Tưởng Phóng Khoáng của Nền Văn Hóa Hoa Kỳ. Và tại sao, tôi lại nghĩ như vậy? Gần 50 năm rồi, tôi đã đặt vấn đề Hồi Hương nếu Văn Hóa Quê Tôi có đủ Tầm Trí Tuệ & Thích Ứng Đời Sống Kinh Thương & Phát Triển mọi Chuyên Ngành, Mọi Lãnh Vực như Nước Mỹ… Tôi vẫn thấy Sống ở Bên Hoa Kỳ thoải mái hơn nhiều! Và trên đây chỉ là sự Trải Nghiệm của Tôi thôi! Mong Quý Vị cảm thông.

Vanson Tran – 1/2018

TRANSLATION:

WHAT CULTURAL MODEL DO YOU CHOOSE?

Please understand that I only contribute a few points. <In the Cultural Exchange Of China & America>: Chinese Culture is in the form of a University Student gathering skills and developing the country of China which has been downgraded a bad century ago. American Culture is a field, the more you visit, the more you see the New Articles for Chinese students who have entered the Chinese Dream in Construction Area from the beginning. The quality and the gravity of the American culture, good and bad, are both transparent and challenging, as <Concessions, More Potentially Promising & Sometimes Evolving>. The 5 Continents, and 4 Oceans, all are geared toward American culture, such as Enjoying Good Food & Luxury Food? More attracted and interested … The American Way of Living, Utilities and Enjoyment attracted many Successful Entrepreneurs in many societies, especially the Modernism and Modern Life. After the collapse of the Soviet Union, the elite of the Socialist Culture was drawn to the American Way of Life? Successful and Successful Socialist Entrepreneurs are shaped like material, and sometimes theory, in the American Life Model, perhaps due to the Spice of American Culture. Communist China in the 1970s – 80s accepted the <Mechanics, Commerce, United States Economy Market> and has advanced to the Global Economy No. 2 after the United States. In business, economics, from the outside to the interior, we have seen, Fed RUSSIA, Post-Communist Countries, etc… all have been permeating in the American cultural colors, in the form of flowers and life in freedom, People Master, Human Rights … comfortable & carefree?

Thus, I predict that, even the Young Generation’s Think Tank of Post-Communist China, Russia and Some Others, soon or later, the Dictatorship will transform into The  Life Style and Thoughtfulness of American Culture. And why, I think so? For almost 50 years, I have asked for Revitalization if my country has enough knowledge and love to live and prosper in all fields like the United States … I still feel like to live in The United States much more comfortable! And this is just my Experience! I wish you All, a good time!

THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT CỦA TÔI: REF SOURCE FOR MY POST:

http://www.bbc.com/vietnamese/world-41911500?SThisFB

WE NEED A WORLD OF HARMONY & OUR IDEOLOGY IN BALANCE

Posted January 30, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

CHÚNG TA CẦN MỘT THẾ GIỚI HÒA HỢP, TRONG Ý HỆ TRUNG DUNG? (Thơ Phiếm luận, Xã hội – P3/3) 

Ta tìm thấy trong Tôn Giáo một Niềm Tin, Song không thể bảo Tôn Giáo Ta là trên tất cả?Hiện nay, hiện tượng một Đạo Hồi Quá Khích…Đang tạo nên một Cuộc Chiến Tha Hóa Tinh Thần? Dạng Vô Nhân Đạo đã và đang thống khổ triền miên…Và Nhân Loại vô hình trung đang đi vào Hủy Diệt? Ngược lại, một Chính Quyền nếu Trung Dung trong Quản Trị…Không thể coi thường Niềm Tin khác biệt của Toàn Dân? Sự Cuồng Tín có thể đưa đến Dạng Mê Tín Dị Đoan…Cũng có thể Tạo Nên một Hành Vi Vô Đạo Đức? Dạng Genocide của Phi Châu là một Hiện Tượng? Vì vậy Hiến Pháp Quốc Gia, phải Tôn Trọng Tự Do Tôn Giáo Con Người? Nạn Kỳ Thị Tôn Giáo trong Nền Văn Hóa của Nước Ta…Những Mâu Thuẫn, trước Năm 1954, Năm Di Cư, đã có? Tôi còn nhớ Hai Địa Phận Bùi Chu & Phát Diệm…Nhiều Giáo Dân Rào Nhà Thờ để Chống Lại CS Việt Minh? Và Hệ Lụy ấy, cũng đã Ảnh Hưởng vào Miền Nam… Khi Đệ Nhất, Việt Nam Cộng Hòa Thành Lập? Cho nên, Chính Quyền Hôm Nay, cần nên Hòa Giải…Để Tâm Tình Người Dân Việt được Thoải Mái Ba Miền…Dạng Chính Trị mà Nền Văn Hóa cứ Duy Ngã Độc Tôn…Vô hình trung, Chg Ta đã thiếu hẳn Tầm Trí Tuệ? Có thể ĐCSVN chg ta đã Xây Căn Nhà Trên Bãi Cát? Vì Nền Tảng Văn Hóa này, Một Chiều, sẽ Lung Lay? Dạng Hòa Giải Văn Hóa Dân Tộc rất Khẩn Thiết Hôm Nay? Để Xã Hội Việt mình, mới Có Tình, Có Nghĩa? Suy diễn ra, cả trong một Cộng Đồng Thế Giới…Dạng Toàn Cầu Hóa, Có Chất Lượng Tầm Trí Tuệ, phải duy trì…Một Đại Gia Đình Thế Giới, Tình Huynh Đệ, phải Phát Huy…Phải Tôn Trọng Sự Công Bằng và Lòng Bác Ái! Chúng tôi hy vọng trong ít nhiều Thập Niên tới… Thế Giới Tình Người được thoải mái, Thăng Hoa…Những Ich Kỷ và Dạng Bảo Thủ sẽ văng xa…Tầm Trí Tuệ Trung Dung, hướng vào Chân Thiện Mỹ…Nhân loại cần một Thế Giới thật hài hòa? Trong đó, Văn Hoá Nhân Loại chg ta cần phải thật Quân Bình? Luật Quân Bình Hóa Tư Duy & Lợi Quyền Vật Chất phải cần được duy trì, phát triển… Sự Quân Bình Xã Hội đó là gì? Đó là <Dạng hài hòa Trong Tri Hành> của Con Người Thỏa Hiệp?  Nền Giáo Dục từ Gia đình ra đến Cộng Đồng đều phải tôn trọng sự Bình Đằng & Nhân Quyền…Luật của Liên Hiệp Quốc cũng đã viết rõ sự Tôn Trọng Quyền của Tha Nhân? Không quốc gia nào có thể cạnh tranh để ép buộc Người Khác… Không một quốc gia nào đối xử Tha Nhân là Người Nô Lệ, tạo ra sự Bất Công Xã Hội? Muốn Quân Bình Lợi Quyền và Quyền Lực, Chúng Ta cần Tôn Trọng Quyền Lợi của Tha Nhân? Nếu cần Chúng Ta cũng phải Hô Hào cả Toàn Cầu, mọi Quốc Gia? Những sự kiện phổ cập mà Thế Giới gần đây phổ biến? Chúng tôi nghĩ rằng các Nhà lãnh đạo phải chân thành, Chúng Ta mới có Hòa bình và Hy vọng? Và như vậy, phương tiện giao tiếp có thể là <Củng cố một Dạng Quân Bình từ Nhu Cầu Tinh Thần & Vật Chất>. Mỗi quốc gia, đều cần Tôn Trọng Quyền Này đối với Mọi Người?  Trong bao lâu, Quốc gia của bạn chiếm vị trí ưu tiên? Bạn đã thiếu một số Luật Pháp trong Cuộc sống của Người Khác? Từ môi trường gia đình đến cộng đồng xã hội…Hơn nữa, toàn thế giới, trong đó, Giáo Dục Phổ Quát phải được phát huy? Chỉ khi nền giáo dục thế giới của chúng ta được nâng cao…  Chúng ta mới có dạng Quân Bình giữa Nhu Cầu Lợi Quyền & Trí Tuệ?  Các nhà Lãnh Đạo Giáo Tôn, và Chinh Trị Hôm Nay phải có một Sứ Mệnh? Trong việc Dựng Xây một Địa Cầu Toàn Cầu Hóa hôm nay <bao gồm tất cả các gia đình, và tất cả các quốc gia>…Thì Cái Tháp Thanh Bình của Loài Người mới luôn được vững bền? Sự Hài Hòa Nhân Bản, giữa Vũ trụ và Con Người mới có thể được thực hiện?  Nhân Loại trên Địa Cầu mới sẽ được Bình Yên, Hạnh Phúc, & không rơi vào Hoảng Loạn?Chúng Tôi ước mong rằng Mọi Quý Vị đều hưởng ứng với Chúng tôi…Cùng Chung Sức Nhau, Lên Đường Xây Dựng Một Hạnh Phúc ở Tương Lai!! 

Vanson Tran – 1/2018 (Xin xem Phần Tham Khảo ở Phần Translation) 

TRANSLATION:

WE NEED A WORLD OF HARMONY & OUR IDEOLOGY IN BALANCE (Palavering Social Poem – P3/3) 

We find in Religion a belief, but we can not say our Religion is above all? At present, the phenomenon of an Islamic Radical …It is only creating a Spiritual War? It has formed an Alienation Form for our Mentality, less Humanity & It has been suffering constantly… Mankind is entering into a Destruction? In contrast, a Government, if applying the Balance Principle, in the Administration, can not neglect the Differences among the whole People? The Religious Fanatic Form could become Devil, and may lead to an Immoral Behavior… Or, an Uncultivated Behavior? Is Genocide of Africa an Example? So the National Constitution, must Respect Religious Freedom of All People? Historically, we’ve experienced the Religion Division in our Culture miserable!  So, we must Promote & Compromise our Religions equally in our Country & our World Community immediately now! Do you recall the Contradictions, before 1954, the very Year of Migration, we had? I remember the two Regions of  Bui Chu & Phat Diem …Many Catholics organized their Churches and trained Followers to fight Communist Viet Minh at the begining? 

And the Tragic Influence, as I remember, also affected the South of Vietnam, when the First Republic of Vietnam was established? So, the Government Today, should well consider and “be reconciled” deeply to the heart of the Vietnamese People, Who are well satisfied in the Three Regions? The form of Present Politics in our Culture is lacking of Wisdom, because our Political Form is the Totalitarian One! Absolutely, we really lack of our Smartest Mentalty? Our Vietnamese Communist Party Is building a House on the Sanddy Beach? Why? Because with this One-Way Culture Platform, It Will be shaking? Therefore, our National Cultural Reconciliation is very urgent? Actually & originally, Vietnamese Society, is always required our Mutual Human Love. 

Now, we must deeply think, even in a World Community. The Form of Globalization, Quality of Knowledge, & High Maintenance… It would be a Great Family in the World, Brothers and Sisters Love Must Be Maintained? Love, Respect, Fairness and Charity should be built and maintained forever! We hope for more or less the next few years, few decades, our Humanity Love will be comfortable, like Perfum Flowers.  The Wars & Devil Destructions will be gone away… Our Mankind Wisdom, will be directed toward The Verity, The Honesty, and The Beauty! 

The Humanity needs a World of Harmony? A Cultural Ideology, in which Man should know how to balance? The Law of Balance from the Past to Present Life should be considered or required. What is Harmony?  It is the <Harmonious Type of Peaceful Behavior Characteristic>? Coming from a Person who knows how to compromise? What are the origins of those? Is that Personality formed, thanks to Family Education? And Life in our Globe… All countries must respect Others’ Rights & Equality… Must Absolutely Respect Human Rights of Others as UN Laws required? No Country can compete to force others… to be subordinates for their group, creating more Social Injustice? Want to Have a Benefit in Power and Power …Do We Need Respect for Humanity and Human Rights? Events that the World Recently Disseminated …We think the Leaders must be sincere! And only when the Earth has a Righteous Man Act …Then we have Peace and Hope? And so, the means of communication can be <Strengthen the mind and material needs>. 

Each Country, Should Respect for Human Rights to Others? For how long, your Nation occupied the Priority Position? Already, you’ve lacked some Justice in Life for the others? From the Family Environment to the Community or Society … Furthermore is the whole world in which, Education must be flourished? Only when our world’s education is uplifted…Then we have the Pacific Situation between the Need for Balanced Benefits & Wisdom? Religious & Political Leaders on Earth must have a Great Mission in Building our World Today including all Indigenous Families, & all Nations …Then the Tower of Human Beings could be always standing in stable? Our Sustainable Future?  This Human Harmony, between the Universe and Mankind could be well realized? And, the Lower Heaven on Our Earth is formed, and Mankind is happy without being in panic? 

Vanson Tran – 1/2018 

THE REF SOURCES FOR MY POST:

www.economist.com/…/21609649-china-becomes-again-…

https://www.nytimes.com/…/gilpin-capitalism.html

www.vanityfair.com/news/…/china-worlds-largest-economy

www.heritage.org/…/four-issues-facing-china

https://www.stratfor.com/forecast/decade-forecast-2015-2025

https://www.foreignaffairs.com/…/rise-china-and-future-…

https://www.quora.com/Economics/What-will-the-effect-on-the-worl…Quora

https://www.weforum.org/…/6-factors-shaping-t

https://www.pwc.com/…economy/…/world-in-20

https://blogs.cfainstitute.org/…/why-china-will-not-dominat

WE NEED A WORLD OF HARMONY, IN BALANCE

Posted January 28, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

CHÚNG TA CẦN MỘT THẾ GIỚI HÒA HỢP,TRONG Ý HỆ TRUNG DUNG? (Thơ Phiếm luận, Xã hội – P2/2)  

Như Phần 1, Chg tôi nói Xã Hội có Nhu Cầu…Nhân Loại cần một Thế Giới Loài Người Hòa Hợp? Một Ý Hệ Văn Hóa trong đó Con Người phải Trung Dung? Luật Trung Dung từ Xưa đến Nay đều cống hiến cho Đời Sống Con Người…Nét Hiếu Hòa, & đó chính là <Dạng Trung Dung Loài Người Hòa Hợp>? Suy diễn từ một Con Người, hay một Cá Thể… Cá Thể được trưởng thành do những Nguyên Tố nào? Phải chăng Cá Nhân đó, nhờ Giáo Dục Gia Đình?Và Nếp Sống trong Cộng Đồng nhiều Gương Sáng? Một Cộng Đồng mà Con Người được Tiến Hóa…Lên tới một Độ Trình mà Nền Giáo Dục Có Ý Thức, Tư Duy? Chg Ta xét lại Buổi Đầu của những Nền Văn Minh? Trong Phát Triển, Nền Văn Minh nào cũng đều Vấp Ngã?Mà Nhu Cầu của Loài Người? Là Tinh Thần & Vật Chất? Cả 2 Phần, Chúng đều đòi hỏi một Dạng Trung Dung? Chúng ta bắt đầu bằng Đơn Vị Hạnh Phúc Gia Đình Ta, Suy luận ra, chg ta được cấu tạo bởi một DNA trong Đời Sống? Những Đứa Bé, buổi đầu tiên, <Nhân Chi Sơ, Tính Bản Thiện>? Nhưng Vào Đời, Chg Biến Đổi, sẽ Khác Biệt theo Dòng? Và Đời Sống Con Người, tương tự, một Dòng Sông? Ta biến dịch do nhiều Chất Liệu chứa trong Dòng Nước?Từ một Con Suối Ngàn, êm đềm Nước Dòng trong sáng? Vào Con Lạch ngoằn ngoèo… Hóa Chất đã tăng dần? Trong nhg Chặng Đường, Giải Nước đã hoang mang…Có Bến đẹp, yên bình, hay Có Bến nhiều Sóng Gió? Lưu Vực một Dòng Sông, thg có nhiều Con Xoáy… Và Thuyền Đời khi Hội Nhập, phải Chấp Nhận thôi? Nhưng Một Động Lực nào như thấy trong Tâm Tư Ta? Nó trợ giúp chính Ta vượt qua Thác Ngàn và Con Xoáy? Ta biết Thích Ứng với Nhu Cầu trong Dòng Sống? Ta Sinh Tồn và Mơ Ước một Đời Sống Thanh Bình? Nhưng Tại Sao, Loài Người thg Phá Hoại Những Môi Sinh? Do Ý Thức, Ý Muốn, hay Nhu Cầu Tinh Thần & Vật Chất? Một Tôn Giáo hình thành thế nào trong Nhân Loại? Mà Thế Kỷ xưa, Loài Người có Thánh Giáo, rất nhiều lần? Chúng Ta có bao giờ thắc mắc, những Niềm Tin? Do Huyền Thoại, hay do Loài Người Tư Duy Cao sáng tạo? Chg tôi muốn đề cập đến Đạo Lão, Đạo Khổng Nho, Đạo Phật…Rồi Đạo Hồi, Do Thái giáo, Thiên Chúa Giáo, Trời Tây…Các Nhà Triết Giai thg đề cập đến 2 Dạng Tha Hóa lâu nay…Chg Ta Tha Hóa vào 2 Hướng Đời, <Tinh Thần và Vật Chất>? Con Người có thể Đam Mê và trở nên Cuồng Tín? Khi nghĩ rằng Đạo mà Đấng Siêu Hình Tôn Giáo Họ đi theo? Là Tất Cả, một Sáng Tạo & Quyền Phép rất thiêng liêng? Như câu tục ngữ <Men Propose, God disposes> vậy? <Mưu Sự Tại Nhân, Thành Sự Tại Thiên>, chính là câu Tục Ngữ Việt? Tin vào Thiên Mệnh có rất nhiều Học Giả & cả Cụ Nguyễn Du…Triết gia Lão Tử rất khó hiểu, khi cho rằng Ta phải sống Tự Nhiên? Còn Triết Lý Phật lại vẽ ra khá nhiều Giai Tầng Tu Luyện? Khoa Học Ngày Ngay, phân biệt 2 dạng <Hiện Thực & Huyền Thoại>? Và Dòng Sống Con Người…do nhiều Bối Cảnh chi phối, phải trôi theo?

(Còn tiếp P3/3) 

Vanson Tran – 1/2018 (Xin Coi tiếp P3/3 & Phần Tham Khảo) 

TRANSLATION:

WE NEED A WORLD OF HARMONY, IN THE BALANCE – (Palavering Social Poem – P2 / 2)

 As Part 1, we said Our Society must consider our Need. The Humanity needs a World of Harmony? A Cultural Ideology, in which Man should know how to balance? The Law of Balance from the Past to Present Life should be considered or required. What is Harmony?  It is the <Harmonious Type of Peaceful Behavior Characteristic>? Coming from a Person who knows how to compromise? What are the origins of those? 

Is that Personality formed, thanks to Family Education? And Life in our Community with several Experienced Bright Examples? A Community of Evolved Humans …Up to a certain level, where, Educated Consciousness & Thought attained? Check and Review our Early Days of Civilizations? In the Development, the background of all Civilizations’ Shortcomings were met? So, what is the Real Needs of Man? Spiritual & Material? I think both, and they require a Medium Level? We may start with the Family Happiness Unit, Inferred, how did we make DNA for Life? 

Children, <Human Resources are Honesty & Compassion>? But in Life, they change, and gradually differentiate in Line? And human life, likewise, a River? How many fluids are contained & constantly changed in the Water? From a thousand of Streams, serene Stream of Light? Into the winding zigzag streams … Chemical has increased? And, in the Road, the water was differently puzzled …Is there a nice, peaceful shore or it has many storms and winds? 

At many Turns of a River, there are many whirlpools, and when the Life Boat comes into integration, we must accept it? But, Some Motive as seen in our Mind, does it help us to overcome the Waterfalls and the Whirlpools? We know how to adapt to the actual Need in the Stream? We are still survive, in Living and Dreaming of a Peaceful Life? But Why, Did Men Destroy those Environments? By their Dark Consciousness, Wrong Wants, or their underdeveloped Spiritual Needs?

How does a religion form in Mankind? In the old days, did we have Holy Communion, many times? Have we ever wondered, the beliefs? Do Legend, or the creators of Human High Thought? I want to talk about Taoism, Confucianism, Buddhism, etc… Then Islam, Judaism, Christianity, in the West… The social philosophers mentioned in 2 forms of Alienation… We are alienated into 2 Directions, <Spirit and Material>? Can Humans Become Messengers and Become Believers? When thinking that their Belief Road contains several situations in their Supernatural Religion Belief they follow? 

Vanson Tran – 1/2018  (Please See P3/3 with My Ref Sources)