INDIVIDUALS, ASSOCIATIONS, GOVERNMENTS AND THE SOCIAL SECURITY MATTERS OF CITIZENS IN A COMMUNITY, MOST FOR THE POOR TO POVERTY CLASS

Posted November 30, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

CÁ NHÂN, HỘI ĐOÀN, CHÍNH PHỦ & VẤN ĐỀ AN SINH XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN, TRONG MỘT CỘNG ĐỒNG, NHẤT LÀ GIAI CẤP NGHÈO – (Thơ Phiếm luận, Ý kiến Xãy dựng Xã hội – P2/2) 

Một Đặc Điểm ở Hoa Kỳ, là Nhu Cầu Vật Chất? Nó đã bình quân và đánh giá Nhân Vị Con Người? Có thể là một Ý Hệ rất Sai Lầm? Song Đa Phần Người Mỹ… rất là Thực Tiễn…Sâu xa hơn chính là Dạng Vong Thân Trong Vật Chất? Giá Trị bình thường, được hiểu qua ở Mức Lương? Nhà Cao, Xe Tốt, Quần Áo Đẹp, Tiền Gửi Băng…Thiên Hạ thường nhìn nhau Qua Giá Trị Đó! Ở Mỹ… Ai cũng lo Việc Làm và dựng xây Vật Chất…Cho nên Tình Người có thể nói là rất Hững Hờ? Song, Khi Bạn & Cộng Đồng Bạn gặp Những Khó Khăn…Các Cơ Quan Vô Vị Lợi, Họ lại thường hay Giúp Đỡ? Kiến Thức Tầm Nguyên những Cơ Quan Này ko dễ…Vậy cho nên Bạn cần phải Tiếp Xúc, Sưu Tầm…Nhiều Hoàn Cảnh mà Bạn phải Đối Diện thật Khó Khăn? Trong Cộng Đồng Mỹ, Họ đều có các Phòng Xã Hội Tư Vấn…Ở Quận Hạt, Họ có các Cơ Quan lo nhiều Lãnh Vực…Bạn phải Tìm Hiểu Nhiều để Thích Ứng Hóa Đời Sống Di Dân…Cho đến khi Bạn & Gia Đình Bạn đã rất quen…Bạn hãy Tham Dự vào những Cơ Quan Xã Hội…Ví dụ như Việc Khai Thuế Hàng Năm Bạn cần Miễn Phí…Hay Bạn cần Giấy Tờ, Chiếu Khán, để Du Lịch Về Quê…Bạn sẽ gặp nhiều trở ngại, nếu ko biết các Cơ Quan, Ở Mỹ, rất đầy đủ, chó mọi Ngành Chuyên Môn & Nghề Nghiệp…Chủ Đề của Chg Tôi tại đây, chú trọng vào An Sinh Xã Hội…Vậy cho nên… chúng  tôi nhắm vào Giai Cấp Nghèo…Và Những Cấp Dưỡng Căn Bản của Một Công Dân…Các Bạn sưu tầm thêm trong Nguồn Tham Khảo? Hãy Bàn Luận về Chất Lượng Khế Ước Bảo Hiểm. Các Công Ty Bán Bảo Hiểm ở Mỹ rất nhiều…Tôi có trải nghiệm một Chất Lượng <Bị Lừa>! Khi Mua một Bảo Hiểm Nhân Thọ cho chính mình 30 năm trước! Tôi cũng đã là một Nhân Viên Bán Bảo Hiểm nữa…Nhưng vẫn có thể Mua Lầm một Bảo Hiểm Moi Tiền…Một Khế Ước phải Minh Bạch, phải Rõ Ràng? Nhưng Bạn vẫn rất có thể Sơ Hở trong vài Điều Khoản? Quý Bạn phải <Đọc Cẩn Thận, Kỳ Càng> một Khế Ước…Khế Ước Bảo Hiểm Nhà, Xe Cộ, Nhân Thọ, Giáo Dục, Sức Khỏe, Dành Dụm Về Hưu…Tất Cả… đều có Nhiểu Tiết Mục phức tạp, chớ Quên..Phải Đọc Kỹ và nếu cần, Nên Nhờ Cộng Đồng của Bạn? Mỗi Chủ Đề đều có Website Trình Bầy & Hướng Dẫn…Quý Bạn có tiền nhiều, có thể Nhờ Luật Sư Chuyên Môn nữa…Ví dụ như Hưởng Tiền Xã Hội lúc Quý Bạn Về Hưu? Hay Quý Bạn nghèo, ko đủ để Trả Tiền Nhà? Luật Housing thế nào? và Sự Yểm Trợ Giới Nghèo ở Mỹ? Trải Nghiệm ở Hoa Kỳ, tuy nói rằng Mình Biết, Song <Đến Nơi Đến Chốn> vẫn cần đến những Chuyên Viên…Nếu ko, Những Sơ Xuất nhan nhản… của Chúng Ta…Sẽ có thể Gây Thiệt Hại Tài Chánh cho Gia Đình chính Bạn? Chúng Tôi hy vọng, Bài PLXH hôm nay, nói về <Bảo Hiểm Nhân Thọ>, Song cũng Liên Quan đến các Phương Diện Xã Hôi Khác, Người Di Dân? Ước Mong rằng Các Vị có Kinh Nghiệm, Trải Nghiệm nhiều năm…Hãy cùng nhau Chia Sẽ, Hướng Dẫn nhau,  Mở Tầm Kiến Thức, Bổ Túc cho nhau, Gia Đình Họ Hàng, Anh Chị Em, Bằng Hữu…Vì Dầu Sao, theo tôi, Chg Ta vẫn là Đàn Nhạn trong Bão Gió Cuộc Đời! 

Vanson Tran – 11/2017 

TRANSLATION:

INDIVIDUALS, ASSOCIATIONS, GOVERNMENTS AND THE SOCIAL SECURITY MATTERS OF CITIZENS IN A COMMUNITY, MOST FOR THE POOR TO POVERTY CLASS – (Palavering, Social Commentary Poem, P2 /2) 

The Material Need Is A Special Feature in the United States? It has been averaging and evaluating Human Values and Personality? Could it be a Very Wrong Concept? But Most American, actually, are alienated into Materials? Social Value, as I understand, is based on High Salary, Good House, Good Car, Beautiful Clothes and Money in Banks.  People often look at each other via that Material Value! Therefore, in USA, everyone is working hard and building materials.  So, Humanity as a special indifferent character. However, when you and Your Community meet Difficulties, the Vulnerable NGOs usually gather to help you and your Community. But your required knowledge to search these Organizations is not very easy. 

So therefore, you need to Contact, or Collect Necessary Information. Many Situations in which you have to face difficulties? In the American Community, they all have Social Counseling Agencies or Governmental Offices either in the County Level or, they have several various specialty Agencies. You must know more to Adapt You & Your Family into the American Living until You & Your Family get used to American Culture. Please Participate in different Social Agencies, such as, the Tax Annual Filing Office required you to do. Another case when you need some papers, to travel to your old country. 

You will encounter many obstacles, if you do not know the above-mentioned Agencies.  In the US, there are available, all kind of professional organizations. We focus on Social Security Topic. Beside, we aim at the Poor & Basic Citizen Support …Have you collected more Sources or References? Discussing about the quality of Insurance Contracts, Insurance Brokers in the US are very many, some good and some bad; therefore you must be very careful. I have experienced a <Bad Contract>, a disqualified one! When buying a Life Insurance for myself about 20 years ago! Even, I was also a Salesman Student in that period. 

You can still be cheated by some Bad Salesman in buying a Premium Insurance. An Agreement must be clear enough, It must be clear? But you are still able to misunderstand in a few terms? You must <Read Careful> before accepting and signing the Agreement/Contract. Insurances are many kinds: Your Property/House, Vehicle, Life Insurance, Education, Health, Retirement, etc. All are complicated, do not forget this <You Must Read and If Needed, Should You Ask Help from Your Community. Each Topic I mentioned herein, has a Website for Your Study. If you have a lot of money, you may come to see Professional Lawyers. How much do you receive monthly in your Retirement Account for your Social Security Benefits & others when you retire? If you are poor, you do not have enough to pay the Rent; what is the Housing Law? How do you get the American Poverty Support? Such as Health Support, Utilities Support, etc. Some people who are experienced in living in USA, but <Where To Go> is still needed; therefore, you must see the Professionals. If not, a lot of us will be in trouble. The Papers Could Cause Financial Damages to You & Your Own Family? We hope, Today Topic talks about <Life Insurance>, but we are related to other Social Problems as well, as US Migrants? I Hope you have experience, to know how to get Necessary Information. Let’s Share, Guide, and Exchange our Knowledge together, in our Family, our Brothers, Sisters, Relatives and Friends. Why? In my opinion, We Are Still A Band of  Swallow  in the Wind of Life! 

Vanson Tran – 11/2017

 VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT CỦA CHG TÔI: OUR REFRENCES:

An Sinh Xã Hội 1 

https://www.youtube.com/watch?v=kYI1T5mmbZ4

asxh 2

https://www.youtube.com/watch?v=aCBzn3r8UfU

asxh 3

https://www.youtube.com/watch?v=UMLFfto2q-w

 https://www.youtube.com/watch?v=TiUNxR3Vv2w

https://www.youtube.com/watch?v=UYfQab3nNU4

Government Help Homeless – Why Are There Homeless People?‎

Adhttp://www.invisiblepeople.tv/Government_Help/For_Homeless‎

Help change their story. Watch videos of people experiencing homelessness

Understanding Homeless · Why Are People Homeless? · How Does This Happen?

Homeless Facts and Info – fobh.org‎

Adhttp://www.fobh.org/‎

Watch and read the stories of our formerly homeless clients here.

Homelessness and poverty – The importance of HousingFIrst – fiopsd.org‎

Adhttp://www.fiopsd.org/‎

fio.PSD and its associated fight against marginalization. Get more information!

Top of Form

Bottom of Form

Living Assistance | Benefits.gov

https://www.benefits.gov/benefits/browse-by-category/category/28

Benefits.gov provides information on government assistance programs. Learn more … This program is provided under the Federal Temporary Assistance

Homeless shelter – Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Homeless_shelter

Homeless shelters are a type of homeless service agency which provide temporary residence … Hundreds of homeless individuals die each year from diseases, untreated … In Australia, legislation requires those residing in Government funded …. Shelters can become dangerously overcrowded when too many occupants …

[PDF]

https://http://www.library.unt.edu/gpo/acir/Reports/information/m-161.pdf

many citizens as almost overwhelming. Indeed, in … state governments, has become deeply involved in … problem involve the state and federal governments. … help the homeless), and suggest additionallocal, state … how Milwaukee is reaching out to its mentally ill … volume are diverse and do not necessarily correspond.

Housing and Health: Time Again for Public Health Action – NCBI – NIH

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1447157/

by J Krieger – ‎2002 – ‎Cited by 852 – ‎Related articles

Poor housing conditions are associated with a wide range of health … and the overcrowding found in temporary housing for the homeless also contribute to … may be associated with asthma and sickbuilding syndrome.37 Moderately elevated ….. activities will come from a combination of local sources,federal agencies, and …

9 Government Benefits You May Be Missing Out On | Government …

Advertisements

INDIVIDUALS, ASSOCIATIONS, GOVERNMENTS AND THE SOCIAL SECURITY MATTERS OF CITIZENS IN A COMMUNITY, MOST FOR THE POOR TO POVERTY CLASS

Posted November 28, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

CÁ NHÂN, HỘI ĐOÀN, CHÍNH PHỦ & VẤN ĐỀ AN SINH XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN, TRONG MỘT CỘNG ĐỒNG, NHẤT LÀ GIAI CẤP NGHÈO  (Thơ Phiếm luận, Ý kiến Xãy dựng Xã hội – P1/2) 

Bạn phải Làm Gì? Khi Hội Nhập Hoa Kỳ? Khi Bạn được Chấp Nhận là một Công Dân chinh  thức?  3 Giai đoạn Đời Người, đi quá lẹ! Tôi ko ngờ, Nay mình đã bước vào Loại Seniors! Lẽ dĩ nhiên… Đời Người 3 Lớp, phải Trải Qua…Đó là Tuổi Thơ, Tuổi Thành Niên, Tuổi Về Vườn <Hưu Trí>? Tuổi Thơ Chg Ta đã có Mẹ Cha trông coi, dẫn dắt…Từ Tuổi Thành Niên, Chg Ta phải Tự Lập Thân? Ta phải Làm Việc, Tự Săn Sóc, Tự Xây Dựng Gia Đình…Và từ đó Tìm một Tình Yêu, Lập Gia Đình, Mái Ấm! Tình Yêu đến với Ta, đúng, có một Nhân Duyên đó! Song Hai Tâm Hồn phải Thận Trọng, rất Dễ Đổ Vỡ như không! Nhìn Vẻ Đẹp của nhau, Ta say đắm như Mơ! Vào Thực Tế, Ta phải đối điện biết bao Dị Biệt?  Lẽ dĩ nhiên Bạn Đi Làm và Lo Nhu Cầu Vật Chất…Sau mỗi chiều Trở Về Nhà… Ta lại Gặp Người Yêu! Đôi Vợ Chồng đã Gắn Bó, Khăng Khít nhiều năm? Bạn đã Trải Nghiệm gì? Những Tháng Ngày Đã Qua… Thơ Mộng? Hay Trải Nghiệm gì? Những Nhu Cầu Vật Chất? Đôi Bạn đã Làm Tròn Nghĩa Vụ của Mẹ Cha? Thực Tiễn Nhất… Các Con Bạn đã có Mái Ấm Gia Đình chưa? Rồi hàng tháng, Chúng có đủ Nhu Cầu Vật Chất? Nhiều Bạn Trải Nghiệm xong một Chu Kỳ Đời Sống…Có nghĩa là từ Tuổi Thành Niên, đến hết Tuổi Trưởng Thành…Bạn đã làm xong Nghĩa Vụ của Chính Bạn là Mẹ Cha…Và Bạn đã có đủ những Ngân Khoản Phòng Hờ cho Đời Sống? Bạn nên có Bảo Hiểm cho chính Mình & Người Bạn Đời nữa? Bảo Hiểm Sức Khỏe và Bảo Hiểm Nhân Thọ khi mệnh chung? Nhìn vào Bầu Trời… Cuộc Sống sự thật, rất Mênh Mông…Còn nhiều Ngân Khoản Khác cho Nhu Cầu Đời Sống? Như Tiền Nhà, Tiền Thuế, Tiền Ăn, Tiền Xe Cộ? Tiền là Nhu Cầu… nhg Ko Bao Giờ Đủ Dùng? Bạn có được Cộng Đồng của Bạn Giúp Bạn không? Như Trải Nghiệm, Đa Số Các Cộng Đồng đều Thất Bại? Người Tỵ Nạn Lưu Vong có riêng Nhu Cầu Văn Hóa…Song Đa Phần Họ thiếu Thực Tiễn, rất Lơ Mơ? Bây Giờ, chg ta hỏi, Quý Vị là nhg Seniors…Quý Vị khi Lìa Đời… Ai sẽ Lo V/Đ Hậu Sự? Quý Vị có Bảo Hiểm Ko? Một Bảo Hiểm Nhân Thọ? Với Trị Giá ở Mức Nào? Có Đủ để Bao Gồm Nhân Thọ Phí ko? Quý Vị hãy tìm dưới Phần Tham Khảo của Chúng Tôi…Có vài Hãng Bảo Hiểm, Tiền Hiểm Phí ko cao, Quý Bạn đài thọ được! Tiếp đến là Bảo Hiểm Sức Khỏe,  khi Quý Vị hãy còn trên Dương Thế…Quý Vị thử ngồi và Tính Toán… Chuẩn Bị Hành Trang? Tôi vẫn từng theo dõi nhiều Cuộc Đưa Tiễn, Biệt Ly…Đôi Tâm Hồn yêu chân tình nhau, rồi Cũng 1 Lần Giã Biệt!        

(Xin coi tiếp & Phần Tham Khảo ở P2 ) 

Vanson Tran – 12/2017 

TRANSLATION:

INDIVIDUALS, ASSOCIATIONS, GOVERNMENTS AND THE SOCIAL SECURITY MATTERS OF CITIZENS IN A COMMUNITY, MOST FOR THE POOR TO POVERTY CLASS

(Palavering, Social Commentary Poem, P1 / 2) 

What do you have to do when accepting your American Integration? When you are approved as an Official Citizen? 3 Stages of our life, will go too fast! I do not know, but I am suddenly surprise, I have entered the Class of Seniors! Of course …Life has 3 Phases that we must pass. Those are the Childhood, The Teen, Mature & then the Age of Retirement? I’ve had our parents taking care of, watching us, leading us in our childhood…Passing our Teen Age, we reach our Maturity Age, We should have our Self-Esteem? We have to work, taking care for ourselves, build our own families …And from there, we found our Love, Set up our Families, our own Roofs! Love comes to us, yes so surprisingly, there is a mysterious cause for it! But, we must be cautious, Happiness is very broken easily, and easily collapsed! 

Look at each other’s Beauty, we are passionate as a Dream! In fact, we have to know how to deal with a lot of differences? Of course you must work and provide your material needs… After every evening, you return home … You meet your lover! Wife & Husband, your Couple has been  sticking with each other for many years!  What did you experience? The Months & Years have passed … What Poetic Feeling did you get? Or what experience? Your Material Needs? Did You Accomplish Your Father’s or Mother’s Duty? In your reality, have Your Kids had a Family Home? And monthly, do they have enough Material Needs? So, Many Couples Have Experienced the above-mentioned Phases… A Complete  Life Cycle …It means that from the Age of Youth, until the Age of Maturity. That also means You have done your duty as Mother & Father <Parents>… 

And do you have enough Living Defense funds? Should you have insurance for yourself & your partner? Health Insurance and Life Insurance when destined? Looking at the Sky … The Life of the Truth, very immense… Are there other funds needed for our life? Like Home Renting/Paying, Property Taxes, Meals, Transportation, etc.? Money is a Critical Need… How Long Does It Take? Who Can Help You? Your Relatives, Your Dear Children, Your Dear Friends or Your Community? As Experienced, Most Communities Are Frustrating or Disqualified? Refugees usually have their own Cultural Needs as well … Mostly, They lack of Practical Measures, or very Low? Now, we ask, Are You the Seniors? When you die, who will take care of you? Do you have insurance? A Life Insurance? At what cost? I mean Your Insurance Value. Is It Enough to Include Related Life Charges? Please find under our References Section in the End of Part 2 of this Discussion… There are some Insurance Companies, with very low Premium, you can be afford to pay! Next, to Health Insurance Policies, when you are still on this Globe …Now, please sit and do some computation work … Prepare the Luggage of our Last Day on Earth? I have watched many Farewell of my Friends and Relatives… Even Your Heart & Soul love Each Other for ever, then, You Must Accept This Farewell Minute anyway!!

(Please read P2/2 & our References) 

Vanson Tran – 12/2017

THE MONGOL MILITARY #2

Posted November 19, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

ĐOÀN QUÂN MÔNG CỔ II?   

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội – P3/3) 

Đoàn Quân Mông Cổ 2, như đang hình thành gấp? Tham Vọng này đang thể hiện Ở Biển Đông? Nó kèm theo Tham Vọng <Con Đường Tơ Lụa tk 21> song song? Sẽ Khuấy Động khắp Đại Dương & một Vòng 5 Châu Lục…Mũi Dùi Chiến Lược đang hướng về đâu TK Hiện Đại? Nhiều Hội Thảo đã thực hiện ngay tại TĐ Bắc Kinh…Đều Cổ Vũ & Hứa Hẹn… của Con Đương Tơ Lụa Sẽ thành công? Và một Số Nước, cũng đã nghe Ngọt Bùi, và Gia Nhập? 1 Giải Hành Lang Pakistan, sang Trung Đông & Phi Châu nữa…1 Giải Hành Lang từ Miến Điện chạy tít Ấn Độ, tới Sri Lanka? Nhiều Dự Án Xe Chuyên Chở Hàng bằng Động Cơ Siêu Tốc! Ngoài SDA Lộ Trình bằng Đường Hỏa Xa, Đường Bộ, gọi là <One Road>, HTHCS còn thiết lập một Hệ Thống Chuyển Hàng Hóa qua các Đại Dương?    <One Board> HTHCS dù trù sẽ có những Chiến Hạm tháp tùng, cả Máy Bay… Để Bảo Vệ Hệ Thống Lưu Thông Đường Đại Dương & Đường Lộ…Nhìn chung, HTHCS đang rất nổi, với thật Nhiều Dự Án! Chính Điều Này… đã làm Thế Giới Lo Ngại & Nghi Ngờ? Nhất là Hôm Nay HTHCS lại Kết Hợp với LB NGA? Một Đại Cường nổi danh vì là Liên Bang Sô Viết Cũ? Tuy có nhiều Bình Luận của nhiều Think Tanks Quốc Tế… Họ Phân Tích rằng HTHCS nếu, Liên Hợp Với LB NGA? Thế Giới Loài Người sẽ phải Báo Động, sẽ Hoang Mang? Song cũng có những Cái Hoang Tưởng… có thể <Yên Lòng CĐ Thế Giới>? HTHCS thật sự có thật là Một Siêu Cường Hùng Mạnh? LB NGA có thật sự Ôm Cùng một Giấc Mộng Trung Hoa? Và Chủ Đích của Hai Siêu Cường này có Thật Sự Thăng Hoa? Hay Cách Tri Hành của 2 Siêu Cường Này Dối Trá? Nhiều Chất Lượng Xấu của Hai Siêu Cường Này vừa Tiết Lộ… Như LB Nga tự động Xâm Chiếm lãnh thổ Ukraina sau Georgia? Như HTHCS đã Tham Vọng Toàn Vùng Lưỡi Bò… Biển Đông? Mà cả Hai đều Không Tôn Trọng Luật của Tòa Quốc Tế? HTHCS & LB NGA mới đây Liên Minh với nhau Tập Trận? Có Mưu Mô Gì của Hai Nước Siêu Cường Này? Nếu Chờ Đợi Đoàn Quân Mông Cổ #2… Kết Hợp với LB NGA lúc này đang Khát Vọng? Thế Giới Tự Do Tây Phương, cùng Đồng Minh có Cần Xoay Trục? Hay Phải Làm Gì để Đề Kháng Ngọn Sóng Tham Vọng Này? Thế Giới Người… những Năm Tháng Gần Đây…Nhiều Thảm Kịch đã xẩy ra vì Nhóm Phiến Quân ISIS? Ngoài ra Dạng Thiên Nhiên lại còn Bất Thường, vì Địa Cầu Hâm Nóng? Dạng Mậu Dịch Bảo Thủ, đã Tách Rời, Nhiều Ý Chí Hội Nhập, Sống Chung? Một UK Brexit, một Catalonia, một Mỹ Quốc của TT D. Trump…Sẽ Ảnh Hưởng Thế Nào vào Dạng Hòa Bình của Địa Cầu & và No Ấm? Thế Giới Chg Ta sẽ thế nào vào Tương Lai nhỉ? Khi Nghe Qua những Chủ Đích của các Lãnh Tụ Siêu Cường? Những Giấc Mơ mà các Lãnh Tụ tham vọng, Hướng Theo…Sẽ có thể Nhận Rõ Nét Tri Hành của mỗi Siêu Cường Lãnh Tụ? Người Viết hy vọng rằng TC Liên Hiệp Quốc của CĐ Quốc Tế…Có Khả Năng Thuyết Phục các Lãnh Tụ Các Nước phải Hòa Đồng? Phải Hội Nhập, Phải Tương Thân, Tương Ái & Phải  Sống Chung, Và phải Coi Trọng Nhân Quyền, và QL Chung Ngôi Nhà Gia Đình Thế Giới?  

Vanson Tran – Tháng 11/2017 

TRANSLATION:

THE MONGOL MILITARY #2?  (Palavering, Current affairs, Social Poem – P3 / 3) 

The Mongolian Military #2 has been being rushly formed? And, this ambition is being expressed in the South China Sea? Is it accomplished by the <Silk Road 21> in parallelism? It will Rock Around the Oceans & around the 5 Continents …Where is Its direction in this Modern Century? Many Conferences have been performed at the Beijing Summits, in the Capital. Will these Conferences be supporting and promising a brighter future? Of The Silk Road 21 Century, being shown successful? And some Nations, have also been participating after being heard with Sweet Propaganda? The first One: the Pakistan’s Corridor, Middle East & Africa … The 2nd Corridor is from Burma running to India, then to Sri Lanka? Multi Cargoes Super Engines Trucks Project! In addition to the Road, Super Rail Roads, called <One Road>, Post-Communist China also established a Shipping System through the Oceans? Called <One Board> Post-Communist China has also built up War Battleships, and Fighting Airplanes as well to Protect the Ocean & Roadway Systems…In general, Post-Communist China is very famous, with many projects! Is this the thing … that made the world worry and dizzy? Especially today Post-Communist China again associated with FED RUSSA? A Superpower known as the former Soviet Union? Although there are many Commentaries of many international Think Tanks …Analyze that PC China, if allied with FED RUSSIA? Human World will have to alarm, will be wild? 

But there are also the Myths that can make the World calm down? Is PC-China really a strong Superpower? Is the Fed Russia pursuing, hugging the Same Dream as China? And do you think the Purpose of these Two Superpowers is Really Promoted? Or the Truth of these Two Ones could be possibly the Superstitious Lies? Many bad qualities of these two Superpowers have just been released… As Russia’s auto invaders occupying the Territory of Ukraine after Georgia? How did the PC-China look for at the whole Beef Tongue Area of The East Sea? Which,  both do not respect the Law of International Court? Plus, PC- China & Fed Russia recently cooperated with each other in the Mutual Military Practice? 

What are the Hidden Purposes of these two Superpowers? If waiting for the PC China’s Mongolia # 2 … will be combined with Fed Russia at the high time of their Ambitious Period? Free Western World Superpowers with Allies Need to Rotate their Basic Axles? What to do to resist this vicious Wave of Hope? The Whole World will be in Tense in the last few months, A lot of the Massacres have taken place by The ISIS Group! And, In addition, Nature is abnormal, because the Global Warming Earth? Conservative Trade Form has been separated from Multiple Inheritance, & Integrity? A UK Brexit, a Catalonia, a US of President D. Trump …How Will It Affect Into Our Global Peace & Our World Community Independence?  

Our World, what will be, when we do in Future? When Listening to the Purposes of the Superpowers’ Leaders? The Dreams that aspire their ambition, and their Direction …Will the Secret Truth of Every Superpower? The writer hopes that The United Nations will able to convince the Leaders of All States to live In Harmony? For the Mutual  Integration, the Human Rights, & the Sharing, The Co Living under Our Family Common Home, The World House For All?

Vanson Tran – Nov 2017 

FOLLOWING ARE OUR REF RESOURCES FOR MY POST:

https://www.youtube.com/watch?v=cCQP4v3KO04

https://www.youtube.com/watch?v=O1SUsFkkZnI

https://www.youtube.com/watch?v=Nupo3LV0W6w

https://www.history.com/topics/genghis-khan

https://en.wikipedia.org/wiki/Genghis_Khan

https://www.khanacademy.org/…/the-mongols/…/genghis-khan-

https://www.biography.com/people/genghis-khan-9308634.

Genghis Khan, Founder of Mongol Empire: Facts & Biography

https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road

https://www.youtube.com/watch?v=B0hIUlLx7nQ

https://www.britannica.com/topic/Silk-Road-trade-route

https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road

https://en.unesco.org/silkroad/about-silk-road

https://www.ancient.eu/Silk_Road/

https://www.softschools.com

https://blog.oup.com/2012/08/facts-about-the-silk-road/

THE MONGOL MILITARY #2

Posted November 19, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

ĐOÀN QUÂN MÔNG CỔ II? 

 (Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội – P2/3)

 Con Đường Tơ Lụa tk 21 Hôm Nay quả là Vĩ Đại? Một Chiến Lược tân kỳ, mà TQHCS tung ra? Nó đang làm Nhức Óc các Lãnh Tụ Tây Phương? Và Các Lãnh Tụ muốn Thi Đua Võ Lâm Bá Chủ? Con Đường Tơ Lụa 21 có nhiều Mũi Dùi Chiến Lược… Chúng Phóng Xa & Đụng Chạm Nhiều Nước, với Mục Tiêu…Mục Tiêu Quyền Lợi và Quyền Lực tiếp theo… Bao Hàm rất có thể Sẽ có Nhiều Biến Cố? Về Quyền Lợi, Vốn Đầu Tư CĐTL của HTHCS…(*) Sẽ Chiếm Nhiều Hơn để <CĐTL HTHCS chiếm Thượng Phong>? Và Đường Lối Ngoại Giao qua Chiếc Dù <Kinh Tế Đầu Tư>? Mà HTHCS sẽ Tỏa Ra Toàn Cầu 5 Châu Lục? Trong Hiện Tình, Chg Ta thấy gì, Chuyến Công Du của TT D. Trump Mỹ? Lối Chào Hàng (Marketing Invitations) của HTQCS khá tinh vi? Trải Thảm Đỏ và Đón TTT D. Trump, có Quyền Lực Đích Thực Ko?Hay Nhg Cuộc Mặc Cả Đổi Trao <Nhg Gì rồi dần Tiết Lộ>? Thế Chính Lược phải chăng vẫn là Những Chất Lượng? Mà Các Lãnh Tụ Đương Thời phải Thể Hiện Chứng Minh? Thế Giới Người trong Thế Kỷ 21 Hôm Nay…Phải Tôi Luyện một Hướng Đời ngập tràn Tình Nhân Bản? Nếu Chất Lượng Xấu vẫn lan ra Trong Vạn Ngàn Dự Cán? Địa Cầu Con Người sẽ Đối Diện một Hòa Ngục không lâu…Trong Bối Cảnh đầy Tàn Phá, Hủy Hoại, Thê Lương! Trừ phi Chất Lượng Tốt, tỏa ra trong Nhân Gian & lan trải…Thì Loài Người tk 21… sẽ Gặt Hái được Dạng Tinh Hoa? Chg Ta phải Trông Chờ… các Bước Lãnh Tụ SC sẽ đi…Để Đánh Giá và Tiên Đoán Dạng Thái Hòa và Lạc Phúc? Một tình trạng Các Siêu Cường Thi Đua Nhau Vũ Khí…Từng Đoàn Người đang Gia Nhập Hải Lục Không Quân… Hàng Tỷ Bạc gia tăng Đổ Vào Võ Khí Hạch Tâm… Rất Đe Dọa… TCIII có thể xẩy ra Vì Sơ Xuất? Chg tôi hy vọng rằng Trong Nhiều Thập Niên tới…Các Bộ Óc Người, nhất là Các Lãnh Tụ sẽ thăng hoa… Sẽ Vươn Lên trong một Dạng Rất Tinh Hoa! Cùng Xây Đắp lại một Tình Người, đầy Nồng Ấm! Phần 3 sau, Chg Ta sẽ cùng nhau Ngồi Bình Lượng? Và Chủ Đề Này, sẽ được Tái Bàn, <Đoàn Quân Mông Cổ 2>?

Tran, Vanson – Tháng 11/2017 

PHẦN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT CỦA TÔI Ở P3/3. 

THE MONGOL MILITARY #2? (Palavering, Current News, Social Poem – P2 / 3) 

The Silk Road Today 21 is so great? A modern strategy, which the PC China has launched? It is confusing the Western Leaders? And the Leaders who want to compete in the World Swordsman Championship? The Silk Road 21 has many Strategic Lure-Points. They Zoom Out far & will touch Many Countries, with Planned Targets …In fact, they targeted at their Interests/Rights and Powers… How many chances will there be? About the Fund’s Coverage, Investment Capital … (*)  

Will there be greedier to the Priority Position of Post-Communist China? And the Road to Foreign Affairs through the <Investment Economy>? Which PC-China will radiate the 5 Global Continents? At the moment, what do we see, Pres. Trump in his  US Tour to Asia? The Marketing Invitations of PC-China was quite sophisticated? Well, the Red Carpet and the Greeting of Pres D. Trump, Power of Honor? What did they really Exchanged or Bargained? And what, then later released>? Are their Strategies laid in their Political Qualities? Which the Contemporary Leaders Must Show Their Evidences? Our very World in this 21st Century… A status of Superpowers that are competing each other their Military Force & Modern Weapons. Their Manpower has been increased in Nary, Army & Air Force… Billions of Dollars are increased and poured into Nuclear Weapons… They are menacing the Human Beings… Could the World War III will be accidently happened to Us?  We expect sincerely in the Coming Decades… Must All Of Us Practice a Better Direction Of Our Humane Life? If Bad Qualities spread out in Thousands of Human Projects? Our Earth will face A Suffering Hell, in a short while… If Qualities Are Good, Radiate in Person & Spread out… The 21st Century of Human Beings will Harvest the Human Essence? However, We Must Wait … the Steps the World Leaders will go … To evaluate and diagnose the Interdependence & Peace of Our Home Globe?  

We hope that in the next few Decades later, the Human Brains, especially the Leaders’ Will Be Promoted, Will sublimate, Will Rise in a Perfectionist Style! To build up a Human Love, full of Warm Love! We will be together Evaluate this Subject in Part 3, the Topic of <The Mongolia Army #2>?

                 (*) Of Post-Communist China – CDTL = The Silk Road 

Tran, Vanson – November 2017

REFERENCES FOR MY ARTICLES IN P3 / 3.

 

THE MONGOL MILITARY #2

Posted November 19, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

ĐOÀN QUÂN MÔNG CỔ II?

(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội – P1/3) 

Thế Giới hôm nay, vào Giao Lưu kỳ dị? Các Lãnh tụ Siêu Cường, ko khác mấy Võ Lâm? Chiến Lược Địa Dư nay có Bản Đồ ngồi khoanh? Và có thể chấm, khoanh, Giấc Mơ hẹp rộng? Các Đế Quốc Xưa, đã Một Thời Nổi Bật…Sau Thế Kỷ Đoàn Người Cưỡi Ngựa Chiếm Khắp Nơi…Tôi nhớ Sử Thế Giới đều viết rõ, Nhiều Trang…Đề Cập đến Đoàn Quân Hùng là Mã Quân Mông Cổ? Tận Phía Bắc hôm nay, Phần Ngoại Mông… từ đó… Có một Anh Hùng trong Bộ Tộc HÃN Thảo Nguyên…Một Giấc Mộng Hùng Bá của Thành Cát Tư Hãn năm xưa…Đã nhen nhúm và rồi Hình Thành trong Sự Thật! Nước Tầu, trong 90 năm, là Nhà Nguyên, Quân Mông Cổ? Quân Nguyên này, có đề cập trong Sử Học Việt Nam…Tướng Trần Hưng Đạo, người Anh Hùng, đuổi Giặc Nguyên! Dòng Bạch Đằng cũng là Dông Sông Nỏi Danh Nước Việt! Rất có thể sẽ có Một Đoàn Quân Thứ 2 của Mông Cổ? Trong Giấc Mộng Oai Hùng, của Hậu Cộng Sản Trung Hoa? Vì Mảnh Đất Này, Môn Phong Thủy Học có ghi danh…Sau Đế Quốc Tần Thủy Hoàng, có Đoàn Quân Mông Cổ I? Con Đường Tơ Lụa… The OBOR hay Nhất Đới, Nhất Lộ? Đang Vẽ lên trên Bản Đồ Thế Giới một Giấc Mộng Trung Hoa? Một khi Hình Thành, những Vó Ngựa sẽ Phong Ba? Và Thế Giới phải coi chừng… Những Chiến Binh Tân Mông Cổ?
Nhưng cũng có Người bảo nhau, <Biết đâu là một Tình Yêu Toàn Cầu Hóa>? 
Một Đấng Anh Minh Thiên Sử sắp ra đời? Tôi khép lại Phần Một, Trí Tưởng Tưởng đang vui! Xin Hẹn Quý Độc Giả, Phần 2, Kỳ sau, Chg Ta cùng Viết? Và để cùng nhau, nhìn Địa Cầu, cùng Suy Đoán? 

Vanson Tran – 11/19/2017 

PHẦN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT Ở P3/3 

TRANSLATION: 

THE MONGOL MILITARY #2? (Palavering, Current News, Social Poem – P1 / 3) 

Our World Today, is on the bizarre of Exchange? Superpower Leaders, are not much different the ones in the Old Warring Period? Do Geo-Strategic Leaders today have a convenient Map? Yes, and they can sit down to dot, to circle, and draw their wide-widest Dream? In the Empires of the Past, they had a very Hot Time… After a century, the Horse Riding Mongolian  Riders invaded and seized several Geographic Lands …I remember the World History is written, with  many Pages…Introduction to the Army is Mongolian Army? North of the present day, the Outer Mongolia … from there …There is a hero in the Tribe of a very large Mountainous & Meadows Region …A Genghis Khan’s Dream of the Past …Knocked and then formed in the Truth! China was occupied, for 90 years, was the Yuan Dynasty, this very Mongolian Army? This Nguyen, was also mentioned in the History of Vietnam …General Tran Hung Dao, the Hero, bravely chasing the Mongols! Bach Dang River is also the famous River of Viet Country! Maybe, there will be a Mongolian Second Army? In the over-ambitious Dream of the Post-Communist China? Because this land, in Feng-Shui School has mentioned or registered …After Emperor Qin Shihuang, then, this Land had the Mongolian Troops?

The New Silk Road of Century 21 … <The OBOR or One Board, One Road Nhat Dai, Nhat Lo>? Has Been Drawing on a World Map of a Chinese Dream? Once It Is Formed, the Horseshoes Will Become The World Troublesome? And the World must watch out … the Modernized Mongolian Warriors? But, there is also Someone  has been saying, <What, if It is the Sign of A Global Love>?  Who knows if A Brilliant Role from Paradise Would Be Born on Earth? I closed the Part One, Happy Thinking is fun! Dear My Friends, in Part 2, the Next, We Will Write Together?  

Vanson Tran – 11/19/2017 – REFERENCES FOR ARTICLES IN P3 / 3

HELPING OTHERS, HELPING YOURSELVES

Posted November 16, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

GIÚP NGƯỜI, GIÚP MÌNH
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Các Bạn biết không, thế nào là <Viện Trợ>?
Khoảng Thời Gian 2,3 Nước Giao Lưu?
Vị Thế của Nước Bạn, quyến rũ Ở Đâu?
Hay Mong Đợi thế nào, Nước Kia Viện Trợ?
Quyền Lực, Vâng, việc đầu tiên là Quyền Lực…
Chính Quyền của Nước này đã Hứa Hẹn gì?
Hoặc trong Khế Ước Ký Kết, có Quyền Lợi gì?
Và đó là Trọng Tâm của 2 Bên Giao Dịch?
TT D. Trump Chuyến Công Du Châu Á…
Mục Đích là gì? Nếu ko phải Cả Quyền Lợi, lẫn Lực Quyền?
Tuy biết rằng TQHCS ct Tập Cận Bình vẫn Đang Lên?
Song Thực Tế, Mọi Siêu Cường đều Né Anh Bắc Hàn Cộng Sản?
Một Thằng Liều… Dầu Sao Mình cũng Chết?
Tại Sao Ko? Dồn Nội Lực cho Chúng Ngại Mình?
Phải Chăng đây là 1 Lối Tố, Đi Bài?
Mà trong đó, có một phần là Tháu Cáy?
TT D. Trump Mỹ, tuy Ko Nổi về Chiến Lược…
Song, Ban Tham Mưu, nhiều Tên đã Già Đầu?
Tục Ngữ VN có câu bất hủ, nếu nghĩ lâu…
Thì vẫn ngại, Lực Hạch Tâm của Hoa Kỳ Hiện Đại?
<Tuy Nó Lú, song Chú Bác Thằng Khùng Ko Lú>
Và Ban Tham Mưu của Thằng Lú, là Chú Bác Khá Khôn?
Như vậy, Mọi Giao Dịch Trên Đời, vẫn phải xét <Dại Khôn>?
Như TQHCS đang <Thả Con Cá Rô, Vồ Con Cá Chép>?
Nợ TQCS một Món Nợ Rất To, trong Lịch Sử?
Trận Điện Biên kia, có cả Thân Xác của Cố Vấn Ông Mao?
Và Số Tiền hàng Tỷ, Trả Nợ, phải rất lâu?
VN-XHCN khó thoát Nợ Tầu, để Vay Nợ Mỹ?
Nếu Chính Quyền Nước Ta khôn ngoan, Ngồi Phân Tích?
Thì Ko Lâu, Mầu Sắc Chiến Lược của <Mảnh Đất Địa Đầu>…
Do đó, mỗi Hoàn Cảnh đều hiện hữu cũng Không Lâu…
Chúng sẽ Đổi Thay… Và Sắc Mầu rồi Thay Đổi?
Ý Chúng Tôi nói, Lõi Cốt, chính là Phần Chất Lượng…
Của một Thời Kỳ mà Văn Hóa vẫn Phụ Thuộc Tha Nhân…
Chúng Ta đã đến lúc… Cần Phải Lập Thân?
Làm Thế Nào để Có Thể Tự Cường & Tự Lực?
Nếu Ngân Sách Nước Nhà, nhiều Thập Niên Bị Lệ Thuộc?
Sẽ có Một Ngày rất buồn! như Trải Nghiệm của Miền Nam?
Bến Kẻ Thắng và Kẻ Thua… đều Lệ Thuộc Viện Trợ Ngoại Bang?
Và từ đó… <Huynh Đệ Tương Tàn, Khó Khi Nào Chấm Dứt>?

Tran, Van Son – 11/12/2017

 

TRANSLATION:
HELPING PEOPLE, HELPING OURSELVE
(Palavering Social Poem)

You know, what is <Aid>? Around the Time Frame when 2-3 Nations in Cultural Exchange? Where is your country’s Position & Its Attractiveness? Or It is Waiting For Other Nations to Receive Some AIDS? Power, yes, the first is power …What is the government of this country promised? Or in the signed agreements, what are the benefits? And, that is the focus of the Transactions? In Pres D. Trump’s Asia Tour …What is the purpose? If not both Rights (Interests), and Power? Do you know that Post Communist China is still uprising around? Actually, all Super Heroes are reluctant to the North Korea Communist? One Risky Guy … He always says <Why, if I die>? Why not? Put Insider our Power, so that we can put them on hold? Is this an Affordable Way of Trick Glambing? In which, is there a piece of hidden card? D. Trump, does not really understand American Strategies … But, his Staff do, because many Old Names are smart? Vietnamese idioms say, < He is stupid, but His Uncles are too smart>… So, they are still afraid of the Modern Nuclear Hidden Force of the United States ?
Finally, <He is not smart, but his Uncles are too smart> ; therefore, all Transactions in Life, we still have to consider <two sides of Being Wise or Being Stupid>. As the Post Communist China has been applying Its Stratety, <Drop the Talapia and Catch the Carp Fish>? Our Debt to PC China is a very Heavy Debt, in history? The Dien Bien Battle, including several Staff Bodies of Mao’s Chairman?
And the Bill of Payment, in billions, must be very long? Socialist Vietnam is Difficult to Exit this Chinese Debt, to ask Another Debt of USA? If Our Government has Its Think Tank & Sit down to Analyze It? The Darkness, in the Strategic Colors of our Land. The Earth Will be seen and changed … And Which Color Will Be Appeared? We may ask, Which is the Quality Part? Of a Period of Time in which our Culture still Depends on the Others … We have arrived the Critical Period where We need to compose & mature ourselves? How Can Be Our Self-Esteem & Self-Sufficiency Realized? If Our State’s Budget, Have Been Depending Others For Decades? There will be a very Sad Day! like Our Experience of the South History? The Winners and The Loosers… All Are Dependent on the Foreign Aids? And from that … <Internal Fights of our Brothers, our People Will Never Stop>?

Tran, Van Son – 11/12/2017

CÓ TIN VUI, TIN BUỒN…

Posted November 14, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

CÓ TIN VUI, TIN BUỒN?

Ngồi đây đếm là Mùa Thu…
Đón Tin Vui mãi … Hận Thù đã qua?
Đàn Chim Xứ Lạ bay qua…
Bầu Trời Viễn Xứ thật là bâng khuâng!
Tin Vui! Tin Đẹp! Tin Buồn!
Những Trang Nhật Ký cạn dần Tháng Năm…
Người Già… Cố Quốc xa xăm…
Lối Xưa còn đó, Trăng Rằm tròn không?
Trung Niên… Học Vấn bềnh bồng…
Mấy Ông Tiến Sĩ? Mấy Ông về vườn?
Mấy Nàng Hoa Hậu đẹp, hiền!
Chân cao, vòng nở, tình duyên rộn ràng!
Hàng năm tôi nhận Tin Buồn!
Nhiều hàng Tướng Lãnh bị quên lãng nhiều?
Ở đây thư thái Nhà Lầu!
Bách Phân Dân Việt Cơ Cầu bớt chăng?
Hàng Không Vé hạ mấy lần?
Khách Du chật ních Phi Trường Tết Ta!
Ngồi thương nhiều Kẻ Không Nhà!
Housing bị đuổi, chan hòa lệ rơi!
Kiếp Đời Cầu Thực muôn nơi…
Vận May Rủi vẫn… khấn Trời mà thôi!
Cuối Thu, Tiết lạnh đến rồi?
Tin Vui thí ít, Tin Buồn lại cao!
Ai Về Tổ Quốc hôm nào?
Có còn Êm Ấm? Hay vào Lo Âu?
Cảnh Nghèo Lưỡng Thể ở đâu?
Phố Tiền thì đẹp, Phía Sau rất buồn?
Người Đi có hết lệ tuôn?
Người Về có mất cái duyên Tình Đời?
Vào nghe bản nhạc <Pha Phôi>?
Một Tình Viễn Xứ, một Trời Lưu Vong!

Trọng Thùy Sơn – Cuối Thu 2017