THE VIET NAM WAR? (p3/3)

Posted September 16, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

CUỘC CHIẾN VIỆT NAM   (Thơ phiếm luận, xã hội) – P3/3 

Tóm tắt, tôi cho rằng trong hoàn cảnh Cuộc Chiến Việt Nam, Hoa Kỳ đã thua và mang tiếng Đã Bỏ Đồng Minh, Cả Hai giai đoạn VNCH đệ nhất, và đệ nhị (See my References), Nhìn Tổng Quát Xã Hội Người vào Tân Thế Kỷ…Tôi kỳ vọng rằng Tầm Trí Tuệ của một Thổn Thức Đau Thương…Đang Tỉnh Hồi và Nhận Thức được Các Nguyên Nhân? Trong Phản Tình <Có Sự Cảm Thông Nhau, cùng Xây Dựng>? Dạng Toàn Cầu Hóa phải Nhắm Xa Hơn… Phần Kinh Tế…Để làm sao… Loài Người phải Cởi Mở Hết Tâm Tư? Cùng Ôn Cố Tri Tân… và Chung Xây Dựng Một Nhịp Cầu…Như một Bản Hợp Tấu Thăng Hoa, sau một Khoảng Thời Kỳ Đen Tối? Nhân Loại tưởng rằng, sẽ Nhận Thức Rõ Ràng,  Khi Con Người Phản Tỉnh? Song, không phải vậy, những Năm Tháng Gần Đây…Một Liên Âu… đang rời rạc, có thể Tan Vỡ Nhau? Như điển hình… Trường Hợp U.K và Brexit? Như Trường Hợp TTT Donald Trump, Nước Mỹ? Như một Tham Vọng Quyền Lực Mới, của TT Putin NGA? Như một Dự Án Khủng… Con Đường Tơ Lụa TK 21  của Hậu CS Trung Hoa? Hay những Chèn Ép Nhau, từ Nhân Quyền, sang đến Địa Dư để sống…Người Di Dân mất Nước, phải lang thang, Mất Đi Quyền Sống? Vì Miếng Ăn, phải Tha Phương Cầu Thực ở Xứ Người! Trong Đất Nước Họ, Thành Phần Độc Đoán, và Độc Tài…Đã Chế Ngự Mọi Lợi Quyền, Tài Nguyên vì Nắm Nhiều Quyền Lực? Một Tập Đoàn Quyền Lực Mới, Nắm Trong Tay Võ Lực…Hoặc Võ Khí Hạch Tâm, dùng để Chế Ngự Tha Nhân? Trở thành Những Tập Đoàn Quyền Lợi  cấu kết với các Siêu Cường, Đã và đang Phát Triển Dạng Chế Ngự các Quốc Gia Nhỏ Bé? Nước Bạn muốn gì? Cả Chính Quyền & Nhân Dân trong Nước? Hay Phân Hóa Nhau? và Cầu Kết với Thế Lực Cường Quyền? Dạng Đánh Đu Quyền Lực đề Dựa vào Thế Mạnh Lâu Bền? Theo Thời Gian, chg ta sẽ Kỳ Mong gì, khi Tình Người Lạc Lõng? Cuộc Chiến Việt Nam, nếu Chúng Ta chỉ vì Cơm Áo? Giật Dành Đỉnh Chung và Chiếm Thế Thượng Phong? Không bao lâu, Con Người sẽ Bán Rẻ Lương Tâm….Và Thế Giới Người … Mục Tiêu chỉ là Hưởng Thụ? Dân Tộc Việt sẽ mang một Nỗi Đau ko bao giờ Hàn Gắn Được? Và Vô Tình, Chúng Ta sẽ Đánh Mất đi Nền Văn Hóa Thăng Hoa? Chúng Tôi mong rằng Toàn Dân Việt, khi xem xong Cuốn Phìm…Sẽ nhận định với Tấm Lòng Mình, Chan Hòa Tình Nhân Ái…Xin hãy Hòa Hợp Tình Người và Tình Dân Tộc…Để Ngày Mai, Thế Hệ Trẻ… Của Nước Việt Lạc Hồng…Còn Nhắc Nhở Nghĩa Chân Tình của Thế Hệ Cha Anh…Dù Chúng Ta vẫn Theo Dòng Đời, với Muôn Ngàn Con Xoáy! Thuyền Lưu Vong đang lang thang Vạn Ngàn Bến…Sẽ Quay Về Đoàn Tụ với Nguồn Gốc Văn Hóa Văn Lang!! 

Vanson Tran – 9/2017

TRANSLATION:  

THE VIETNAM WAR  (Palavering Social Poem) – P3/ 3 

Generally looking at the Human Society in this New Century, I expect that the Wisdom of a <Past Tenderness Terror> …Being Awaken and Aware of the Causes? In Human Reflecting Sympathy, we are <Having Mutual Compassion, building together A Safer & Happier World Society>? The Glob Builders will be righteous more … In the Field of Economy, How Do Human realize and aim at their open minded reflection, and together, to build our peaceful and prosperous Globe? Together, they will be Building a Bridge …Like a Beautiful and elevated Concert, after a Period of Darkness? 

Mankind think that, the World Sky will be clearer, but not so, as we’ve seen in the recent months …An European Union … is disruptive, can break up? As typical Case of U.K and its Brexit? Like TTT Donald Trump, with his Protectionism for United States First? Like a New Superpower of Russia, Pres Putin’s New Ambition of Geographic Influence as the Old Soviet Period… Additionally, a Terrible Super Project … The Silk Road of  21st Century of Post-Communist China? Or Other Oppressing Activities, Invading Others’ Geographic Ocean and Land for their Power Building, etc… PoorMigrants lost their Countries, being forced to get out of their native land, wandering everywhere & loss of their living rights; in addition with their critical needs… such as food, water, their daily need now living as beggars far away of  their missing lands! 

In their country, the constituency, the Dictatorship …have all Benefited, Resources for Holding Many Powers? A New Power Corporation, held in their hand the Armed Forces ….Or Powerful Weapons, used to take Advantages of Others in their Society? They become Unique Powerful Entrepreneurial Associations getting along with Superpowers to manage their Whole Country? What does your Country want? Both Government & People in the Country? Or Are You Separated Each Other?  Does Your Government Get Along with Strong Superpowers in order to maintain Its Interests stably? Along with Time, what will you expect?  When Humanity in your Country become the Loneliness? After VIETNAM WAR, if we aim only for the Need of Food and Clothes without further Ideal Directions, just occupying for our Private Interest selfishly? Not long, Man’s Conscience will be sold with very Cheep Price, and Our Human World will be just for People Enjoyment? 

Will our Vietnamese People bring a Pain that will never be welded? And unconditionally, we will lose Our Culture of Promotion? We hope that all Vietnamese people, when finished viewing the Vietnam War Film, we will be, with our heart, fulled of Humanity Love. Please join Our Humanity Love and People One …So that Tomorrow, our Younger Generations, Next Ones of Lac Hong Ethnics …Still & also remind the True Love of their Old Generations …Although we still follow on the line of life, with Thousand of Its Whirlpools along with their Exile Situation as of today. We are still wandering onto thousands of oversea shores with thousands of dangerous waves of life! … Then, All of Us will be hopeful to Return Back to Our Original Source, for Reuniting with Our Original Source of People and Culture <The Culture of Van Lang>!! 

Vanson Tran – 9/2017

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT CỦA CHG TÔI:  (Ref Sources For My Post)

https://www.youtube.com/watch?v=i4ACye16wfQ

https://www.pbs.org/kenburns/the-vietnam-war/home/  .  https://www.pbs.org/about/blogs/…/pbs-announces-broadcast-premiere-for-the-vietnam-war/ . https://en.wikipedia.org/wiki/The_Vietnam_War_(film). https://vi.wikipedia.org/wiki/Tần_Thủy_Hoàng . https://vi.wikipedia.org/wiki/Lã_Bất_Vi.  https://vi.wikipedia.org/wiki/Triệu_Cơ

 

Advertisements

THE VIETNAM WAR (P2)

Posted September 16, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

 CUỘC CHIẾN VIỆT NAM

(Thơ phiếm luận, xã hội) – P2/3

 Việt Nam chg ta suốt từ Thời Hồng Bàng Lập Quốc… Dân Tộc nhỏ bé chúng mình có lẽ Sống Theo Dòng…Những Con Xoáy Văn Hóa Lớn vẫn nổi bật trên Dòng Sông…Và Những Xoáy Nhỏ bị cuốn theo Dòng Tiến Hóa? Nhân Loại đã có những Nền Văn Minh Cổ…Và Bối Cảnh Nước Ta là một Con Xoáy Nhỏ của Dòng Sông…Nền Văn Hóa tiệm tiến của Đất Nước Ta…Đã rõ rệt vẫn Trôi Theo Dòng Văn Minh Trung Quốc Cổ? Văn Minh Trung Quốc song hành với Nền Văn Minh Hy Lạp, Ai Cập? Và sau này lan rộng cả những Lục Địa Âu Châu? Đến Thế Kỷ 19 và tiếp tục nhg Thế Kỷ Sau…Dòng Tiến Hóa Nhân Loại nẩy sinh Nhiều Môn Học? Ngành Triết Học, Kiến Trúc, Văn Chương, rồi Khoa Học…Vẫn vươn lên song song với Ý Thức Hệ Tôn Giáo Địa Cầu? Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo, Do Thái Giáo, Phật Giáo, vân vân…Tất Cả… đã và đang biến chuyển vào Mọi Dân Tộc trong khá nhiều Hoàn Cảnh…Các Đế Quốc thường có Khả Năng nhiều Quyền Lực…Và Sức Mạnh Quyền Lực này… Các Đế Quốc đã lan rộng khắp Năm Châu? Không chối cãi… Đế Quốc Pháp hiện diện tại Nước Việt mình, từ Đời Chúa Nguyễn? Nền Văn Hóa Nho Học Nước Ta vào thời ký Nhà Nguyễn…Vẫn thấm nhuần theo Văn Hóa Nho Học của Trung Hoa…Tôi còn nhớ năm 1937, từ thủa Tôi mới sinh ra…Thì Ông Bà, Cha Mẹ Tôi đã ảnh hưởng rồi, Văn Hóa Pháp…Tôi lớn lên, Thời Kỳ An Bình, như vô cùng Ngắn Ngủi…8 tuổi đầu, là có Cuộc Cách Mạng của Việt Minh…Năm đó, Cuộc Cách Mạng tháng Tám của Nước Ta…Nghe nói  Hiến Pháp đầu tiên VNDCCH 1946, chính là một Toàn Dân Đoàn Kết…Các Đảng Phái Quốc Gia & Việt Minh Đứng Chung Nhau một Chiến Tuyến…Tôi không rõ sau này, Lý Do Gì, lại Phân Biệt Cộng Sản & Quốc Gia? Tôi thường về và gạn hỏi các Anh Chị và Thầy Cô Giáo của Tôi…Họ thường trả lời Tôi, mỗi người, một Cách Khác…Có lẽ Sự Dị Biệt trong Lập Trường Văn Hóa đó…Đã Hóa Phân Tình Dân Tộc của Chúng Mình? Có đôi lúc Tôi lẩm cẩm, Phân Tách các Bố Mẹ một Gia Đình…Họ Tranh Cãi Nhau, Đấm Đá Nhau, rồi sau này Tan Vỡ! Và Đàn Con sau này, mỗi Đứa lạc nhau, Người Một Ngả! Thương Cảm cho Quê Minh… Cảnh Huynh Đệ Tương Tàn! Dấu Ấn mà Tôi ghi nhận trong suốt 2 Thập Niên Chiến Tranh…Cuộc Chiến Việt Nam do 2-3 Nguyên Nhân mà có…Chúng Ta như chung Hoàn Cảnh… Cảnh Đời Tha Hóa? Có một phần Lý Tưởng và một Phần Vật Chất Con Người? Nếu Ta Đam Mê phần Lý Tưởng quá, sẽ bị Dạng Cuồng Tín đeo theo? Nếu Ta Đam Mê phần Vật Chất, Ta mất đi Phần Lý Tưởng? Tương Tự một Anh Nhà Giầu, một Trọc Phú…Chỉ biết Yêu Của Cải Mình, mà Làm Hại Người Làm của Mình (Hoặc Tá Điền, hoặc Lao Động, Lao Công>? Có lẽ Karl Marx, Cụ Tổ của Thuyết Cách Mạng Chủ Nghĩa Xã Hội Năm Xưa…Đã thuyết phục được Loài Người bằng Sự Phân Biệt <Chủ Nhân Ông & Người Nô Lệ>? Phong Trào Giải Thực (Chống Lại Thực Dân) vào Đầu TK 19…Phải chăng Họ cũng mang Ý Thức Hệ là <Phải Giết Ngay Ông Chủ> của minh? Cuộc Chiến Tranh Lạnh, một Con Xoáy Văn Hòa Mạnh, của Dòng Đời…Làm Phân Hóa, Rẽ Chia Tình Người, gây Nhiều Tang Tóc! Động Lực Chính của Cuộc Chiến Tranh Việt Nam là <Một Phần Cuộc Chiến Tranh Lạnh>? Người Việt Quốc Gia không phải là <Kẻ Gieo Gió> trong Cuộc Chiến Này! Và Thân Phận cả một Dân Tộc Nhỏ Bé của Việt Nam…Chỉ là một Nạn Nhân bất thường của Làn Ranh <Thế Giới Tự Do & Liên Bang Sô Viết>? Nay LBSV tự Sụp Đổ rồi, và Các Quốc Gia Cộng Sản còn lại…Vẫn còn mượn Chiều Bài Xã Hội Chủ Nghĩa của Năm Xưa? Để tạo nên một Quyền Lực Mới… hầu Chế Ngự Tha Nhân? Làm Phân Hóa tuyệt diệt Ý Thức Hệ Tình Người Toàn Cầu Hóa? (Còn tiếp P3/3)

Vanson Tran – 9/2017

TRANSLATION:

THE VIETNAM WAR  (Palavering Social Poem) – P2 / 3 

 Since the time of Hong Bang Period, our Vietnam with our tiny people, has been living along the Human Life Stream …with Big Cultural Waves in the Stream… We are still prominent on the River …Being the Small Whirls that are swept by the Evolution of Civilizations? Mankind also has had the other Ancient Civilizations as well …And our Country Background is just a Little Whip of the River …The gradual progressive Culture of our country …Is clearly influenced by the Old Chinese Civilization? The China Old Civilization was seen in parallel with the Greek Civilization, the Egypt One, etc… And later, through its exchange, has spread throughout the European Continents, where the Western Civilization was stronger with more strong Empires? By the 19th century and continue to the next one …Evolutionary Lines of mankind arise many subjects? Philosophy, Architecture, Literature, and Science etc… in parallel with Social & Religious Ideologies to date… like Islam, Christianity, Judaism, Buddhism, etc. All … has been transformed into all peoples in quite a lot of conditions …Imperial Strong Nations have many powers …And with this power … The empires have spread all over Europe, and the world 5 continents?

No objections, the French Empire is present in Vietnam, from the Nguyen Dynasty? Our Confucius Culture at the Nguyen Dynasty & more weakly later …Our National Culture, is still imbued with Chinese culture in the Philosophy of Confucianism. 

I remember in 1937, since I was born …My grandparents, my parents have influenced me, the French Culture …I grew up, probably, in a peaceful period, but it was as extremely short … At my 8 years old, there was the Viet Minh Revolution …That year, the August Revolution of our country …Listening to the first Constitution of the Democratic, Republic of Vietnam in 1946, it was the whole Solidarity Document attracting both Viet Minh Party & Nationalist Party, standing together on the same Warfare Front… I do not know later, the Reason Why there are two Fronts: Nationalists and Communists, against each other? I often come back home, and ask my brothers and sisters …They often answer me, with differences… Probably, because of their Differences in the Resistance of Cultural Ideologies at this Period, dividing our Country Patriotism or Compassion? Sometimes I mourn, by separating Parents within a Family …They Debate, Fighting, then later Divorcing! And their Children, later, each one of them will have been separating far away with different situations! It is affectionate & sad for the Country! The Brotherhood of a Mutual Love was broken! The sign that I recorded during the twenty years Vietnam War, by 2-3 Causes, even they are like in the General Situation … The Social Form of Alienation In Life? There are 2 directions: One is the Ideal One and the another is the Human Material? If we are greedy in the Ideal Dimension, we will become very fanatic to follow? If We Love Matter, or Materials more, we will lose the Ideal Part? 

 Same as a bad bourgeois, just loving the money and materials, does the harm to poor farmers, labors? Perhaps Karl Marx, the Socialist of the Revolutionary Theory of the Past …Have Persuaded Man by Discrimination <His Master and Slave Man? The Activist Movement (Against the Colonies) at the beginning of the 19th …Do they also bring the Idea is to kill the Owner Class? The Cold War, a Strong Cultural Movement in our Life Stream… has divided all of our Humanity Love or has caused so many more Sufferings for Humanity? Absolutely, the main cause of the Vietnam War is from <One Piece of The Cold War>? The Vietnamese Nation is not the <Wind Seeder> in this War! And our whole Country is just a small Ethnic Minority of Vietnam … All Vietnamese are Just The unusual Victims of the Border of < The Free World & the Soviet Union>? Now the Soviet Union has fallen apart, and the rest of the Communists …Still borrowing the Ideology of Old Socialist Era to create their New Power … to Repress Others? Creating the Destructive Annihilation of our Global Community?   (Also P3 / 3) 

Vanson Tran – 9/2017

THE VIETNAM WAR?

Posted September 16, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

 

CUỘC CHIẾN VIỆT NAM
(Thơ phiếm luận, xã hội) – P1/3

Xin hỏi Bạn, Cuộc Chiến Việt Nam Tại Sao?
Một Nước Nhỏ như Nước Ta, lại vô cùng điêu đứng?
Còn nhiều Bạn vẫn ngồi đang Ăn Nhậu!
Sung sướng không? khi nghe đặt <Câu Hỏi Này>?
Tại Nước Minh có lẽ rất Trù Phú Tài Nguyên?
Hay tại Nước Mình bị rơi vào <Ranh Đường Chiến Tuyến>?
Hai Thế Lực đều mạnh là Liên Bang Sô Viết…
Thế Lực Kia chính là Hiệp Chủng Quốc vừa nổi Hoa Kỳ…
Hai Thế Lực Này là Lãnh Tụ của Cuộc Chiến Tranh Lạnh vừa qua…
Vị Trí Nước Ta, lại rơi vào dạng <Tốt Biên Chiến Tuyến>?
Suốt Dòng Sử Việt, Hải Cảng Hội An & Phố Hiến…
Đã là Đường Giao Thương khi Thế Giới Thanh Binh?
Hay là vì địa thế Phong Thủy đặc biệt của Nước Mình?
Cũng là Quán Ăn Nhậu của Mấy Tay Nhà Giầu Quốc Tế?
Ta phải kể, hay nói chung, chính là các Nền Văn Hóa?
Các Nền Văn Hóa Mạnh, đã Xuất Thân từ Văn Hóa Toàn Cầu?
Và cũng là sự Thăng Trầm của các Nền Văn Minh?
Khi Tiến Hóa, Đụng Chạm nhau và gây nên Nhiều Cuộc Chiến?
Nhiều Nước Nhược Tiểu, chỉ là Quân Cờ cho Nền Văn Minh ấy…
Bị lôi cuốn theo như Những Con Xoáy của Dòng Đời? (*)
Nếu Các Bạn đọc Lịch Sử của Nước Ta…
Các Cuộc Chiến Bộ Tộc cũng đã thấy từ Đời Hồng Bàng nữa…
Bên Tầu vào Đời Hồng Bàng là Đời của Tần Thủy Hoàng Đế Quốc!
Vào lúc này, Hoàng Tử Doanh Chánh đã Lên Ngôi…
Dã sử Tầu cũng nói ht Doanh Chánh là Con của Lã Bất Vi?
Ông tư thông với Triệu Cơ, trước khi vào làm Hoàng Hậu?
Các Bạn tìm Chi Tiết hơn, xin hãy vào Phần Tham Khảo…
Lịch Sử Đời Nhà Tần, có thể nói, là một Đại Tần?
Vì Tần Thủy Hoàng đã Thống Nhất 7 Nước cũng khá to…
Thành một Đại Tần được gần 1/2 Thế Kỷ?
Quân Tầu, Đời Tần cũng sang Việt Nam Ta đánh phá…
Song Lịch Sử không thấy nói, là đã Xâm Chiếm Nước Ta..
Cuộc Chiến Tranh Tầu-Việt phải nói chấm dứt vào <Đời Vua Quang Trung>,
Lúc Này, Nhà Đại Thanh của Người Mãn Châu, vào Đời Vua Càn Long sắp Đầu Hàng 7 Đế Quốc Tây Phương xâm chiếm?
Hiểu Bức Tranh tổng quát trên… Chg Ta đã nhận ra Nguyên Nhân các Cuộc Chiến Tranh… chỉ là Xâm Lăng/Xâm Chiếm?
Khởi Động từ đầu… chính là Nhu Cầu Các Đế Quốc Cần Chiếm Tài Nguyên?
Và Cuộc Chiến Việt Nam Ta… cũng bị Khởi Động từ các Quyền Lực Đế Quốc mà ra…
Trong đó, Đế Quốc Pháp đã Xâm Chiếm Nước Ta vào năm 1884 TK Vua Gia Long, Nhà Nguyễn?
Nhìn xa hơn, Liên Minh Đế Quốc cũa một Nền Văn Minh Nhân Loại…
Vẫn thường diễn ra… như một Hiện Tượng Dành Dật Cướp Mồi?
Không khác gì trong một Khu Rừng Hoang Dã, Loài Dã Thú Mạnh, là các Chúa Sơn Lâm…
Chúng Sống Thành Bầy Đàn và Vồ Mồi, những Loài Động Vật Nhỏ?
Vâng, chính vậy, Chg Tôi tạm dừng ở đây, và hẹn Quý Bạn,
Lần Sau Tìm Hiểu tiếp… cái Bối Cảnh của Cuộc Chiến Việt Nam…
(Xin coi tiếp P2/3)

Vanson Tran – 9/2017

TRANSLATION:

 THE VIETNAM WAR (Palavering Social Poem) – P1 / 3 

Please listen, my Friends, I would like to ask you, why there is the Vietnam War? A small country like my country which has been extremely suffered? While a lot of  you are still enjoying eating!  Are you happy or not when listening to this <Question>? In our country, are there many Natural Resources? Or our Country, without choice, has been situated into the International Battle Line>? The two strong forces are the Soviet Union …And the other One is the recently-emerged  United States of America…These two Powers are the Leaders of the past Cold War… Our Nation’s Whole Land, falls into the <Best Boundary>? Throughout Vietnam History, our Port of Hoi An & Pho Hien …were the Trading Passage of the World? Or is it because of our Nation’s Natural Feng Shui, a special place of others? Furthermore, It Is also the Restaurant of the International Rich Empires of the World? We must say, or in general, the Strong & Powerful Cultures, having been produced by the Global Culture at large? And also, the Rise of the Civilization? When Evolving, Touching and Creating so many Wars? Many Weaker Nations are just the Flags for this Civilization …Engaged as the whirlpools of the Life Stream? 

If you read History of our Country …The Tribal Wars have also early seen from the Hong Bang Period… In China, this period is the starting time of Emperor Qin Dynasty! Also in this period, the Prince of Doanh Chanh has been on his throne …The Chinese historian also said that Doanh Chanh is the son of La Bat Vi, a famous businessman? He secretly committed adultery with Trieu Co before she  enters the Qin Palace as the Queen? For more information, please go to the References Section …History of the Qin Dynasty, we can say, It is a Great Qin? Because Qin Shihuang unified 7 big Nations into One …Becoming The Qin Dynasty nearly half a century? The Chinese Military under the Qin Dynasty also came to Vietnam… However the History does not say, it dominated our Nation, Vietnam ..The China-Vietnam War was seen at the Period of <King Quang Trung>; At this time, the Great Manchurian Dynasty, during the life-time of King Can Long (Qianlong), the period Manchurian Dynasty was about to surrender the 7 Western Empires having invaded in China? 

 Understanding this General Picture on this old history period … We may realize the Cause of War … <just Invading/Dominating? Jumpstart from the beginning … it should be the Need of the Empires that critically need their shortage Resources? And the Vietnam War? … It was also kicked off from the Powerful Empires, In which, the French Empire invaded our country in 1884 in the time of King Gia Long, or Nguyen Dynasty? Looking beyond, the Imperial Alliance of Humanity …It often happens …The scenery exactly like the Band of Animals in the Wild Jungle, the strongest ones are the kings of the Forest, living in bands and catching their preys, the smaller ones?  Yes, exactly like that; Now, I stop here, and promise you for the next part, for understanding the War In Vietnam and its whole scenery…  (Please continue P2 / 3) 

Vanson Tran – 9/2017

THE SOUTH CHINA SEA vs PRESIDENT D. TRUMP (P2/2)

Posted September 12, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

BIỂN ĐÔNG: TTT D. TRUMP & V/Đ XOAY TRỤC
THẾ NÀO ĐỂ CÓ LỢI CHO ÔNG & HOA KỲ?
(Thơ Phiếm Luận, Thời Cuộc Xã Hội) – P2/2

Song hình như Kiến Năng của Ông trong VĐ Chính Trị…
Có Dạng Không Phong Phú như Truyền Thống Văn Hóa Hoa Kỳ?
Ông vẫn mò mẫm và thay đổi bất chợt Nhg Lập Trường?
Ví dụ như V/V Biểu Tình Kỳ Thị Chủng Tộc ở tp Virginia/Charlotte?
Ông ko đứng vào Lập Trường của Văn Hóa Giòng Chính Thống?
Mà còn làm Nghi Ngờ, Ông bênh vực Nhóm Da Trắng Độc Tôn…
Cho nên TTT D. Trump bị Đa Số Dân Chúng đi Biểu Tình?
Cho rằng Ông Có Kỳ Thị & hình như Ông bênh vực <Nhóm Suy Tôn Da Trắng>?
Riêng tôi vẫn cho rằng Kiến Năng Ông về Chính Tri…
Nên trở lại Trường, ghi danh thêm môn Chính Trị Mỹ ngay?
Vì Trên Địa Cầu hay Thế Giới Phức Tạp Ngày Nay…
Vào Hiện Đại vẫn phiêu lưu với Nhiều Ý Thức Hệ?
Vị Trí của Nền Văn Hóa Hoa Kỳ, theo tôi phải là Bá Chủ…
Và Gia Tăng những Phẩm Chất của Nhân Bản, Tình Người?
Nay rơi vào một Trạng Thái Đình Trệ một Hướng Đời?
Rất có thể Tạo Thêm nhiều Căn Bệnh Ung Thư Văn Hóa?
Một Nguồn Ý Thức Hệ điên khùng của CS/XHCN?
Một Nguồn kia là Ý Thức Hệ Hồi Giáo Quá Khích Trung Đông?
Còn Một Nguồn Giấc Mộng Bá Chủ Kinh Tế của Hậu Trung Hoa?
Thêm vào đó, một Hướng Mới của Tân Siêu Cường NGA vào Vai Trò nào? Của Hậu Cộng Sản LBSV?
Trong 5 Châu Lục, vẫn còn Xếp Hàng những Chúa Sơn Lâm Nhỏ?
Các Chính Quyền Độc Tài này, Bè Đảng, bảo vệ <Duy Ngã Độc Tôn>?
Dạng Toàn Cầu Hóa, Giao Lưu Văn Hóa, Kinh Tế bấy lâu…
Rất có thể Cọ Xát Nhau vì Khác Biệt Nhau của các Nhà Lãnh Tụ?
Sự Phân Hóa của Khối Liên Âu, như Trg Hợp BREXIT…
Vai Trò Lãnh Đạo Thế Giới đã mất Phẩm Lượng của HOA KỲ…
Và những Chúa Sơn Lâm Nhỏ, như IRAN, hoặc BẮC HÀN…
Cộng vào các Chúa Sơn Lâm như Tân LB NGA, Hoa Kỳ, Trung Hoa Hậu Cộng Sản…
CĐ Thế Giới Chg Ta như đang Trên Con Thuyền Vô Định?
Trong khi Tôn Giáo Lớn Hoàn Cầu đã như Ngủ, Lãng Quên?
Trong tôi, 40 năm qua, Tôi vẫn Thức Giấc Từng Đêm…
Và Hy Vọng Đấng Thiêng Liêng Có Oai Quyền xuất hiện….
Ngài chỉ Đặt Trên Mây… giản dị thôi… Một Bàn Giấy!
Nhìn Xuống Gian Trần… và Xét Hỏi Mỗi Loại Hồ Sơ…
Xếp Loại Tội Ác… để Xét các Quốc Gia Nào…
Đúng Phương Thức là <AI gieo NHÂN nào, Ăn QỦA nấy>!
Và Nhân Loại Chg Ta, hình như đã từng Chứng Kiến?
Và cũng tạm hỏi Quý Lãnh Tụ Mình Tầm Trí Tuệ có bị Ung Thư?
Mà Căn Bệnh trong nhiều Thập Niên, Nó vẫn Lây Lan…
Nhất là Siêu Trùng Tham Nhũng & Tham Quyền Cố Vị?
Bệnh Ung Thư Chính Trị lan truyền hiện nay tại Nhiều Nước…
Nhóm Quyền Lực mặc dù Họ có Tầm Trí Tuệ, nhg vẫn Âm Thầm,
Song Tham Vọng Vô Bờ, từ Quyền Lực đến Lợi Quyền, Sở Hữu Của Toàn Dân…
Họ vẫn dửng dung, Sử Dụng Thuật Tuyên Truyền Ngụy Biện?
Mặc dù đã Chiến Thắng Xong, Đoàn Quân Mỹ Ngụy?
Mà Căn Bệnh Ung Thư có Dạng Ngụy vẫn lan tràn?
Mong Đợi Thế Hệ Sau, Con Cháu Giống Lạc Hồng…
Phải Kêu Gọi Lòng Ái Quốc tích cực, và <Vượt Lên Trên Nhiều Cám Dỗ>?
TRỌNG THÙY SƠN – Tháng 9/2017

VÀI NGUỒN THAM KHẢO CỦA CHG TÔI:
http://www.bbc.com/vietnamese/world-41134917
https://www.independent.co.uk
https://www.vox.com/…/…/2/…/china-south-china-sea-us-is…
https://Adwww.cato.org/‎
https://Adwww.theterramarproject.org/‎
https://www.benzinga.com/…/every-person-in-the-white-house-…
https://www.washingtonpost.com/…/heres-a-list-of-people-tru…
http://heavy.com/…/who-trump-has-fired-so-far-list-firings…/
https://www.romper.com/…/heres-everyone-trump-has-fired-in-…
https://www.latimes.com/…/la-na-pol-trump-firings-resignat…/
https://www.bustle.com/…/all-the-people-in-trumps-administr…
https://www.usnews.com/…/these-people-have-resigned-or-been…
https://www.independent.co.uk
https://ing.org/answers-to-questions-about-isis/…

DO WE EXPECT WAR OR PEACE?

Posted September 9, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

CHIẾN TRANH HAY HÒA BÌNH?
(Tùy bút phiếm luận, xã hội)

Quanh Chủ Đề Chiến Tranh & Hòa Bình:
Suốt từ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc bên Tầu, sang thời kỳ Các Thế Chiến bên Tây Phương, rồi những Nền Văn Hóa tiến hóa lên qua những Dạng Dã Thú và Khai Phóng, như các Đế Quốc Phong Kiến, Thực Dân, Thuộc Địa, rồi những thời kỳ Yên Bình, tạm thời hay vĩnh viễn?; Chúng Ta khó đoán được Tương Lai sẽ ra sao? Sang thế kỷ 21 này, hình như nhiều Siêu Cường và Đại Cường, nhờ Chuyển Hoán một số những Kiến Năng Khoa Học & Kỹ Thuật, tạo được Võ Công Cao Nguyên Tử & Hạch Tâm, song lại không Giúp Ích gì được Con Người kiến tạo được Dạng Hòa Bình vĩnh viễn như mong đợi. Tại sao vậy? Sau Thế Chiến II, Liên Minh Thế Giới Tự Do chiến thắng Phe Trục Phát Xít Đức-Nhật-Ý, lại tiếp nối theo Phong Trào Cộng Sản Thế Giới qua Khối Liên Bang Sô Viết lãnh đạo và giáo dục một phần Nhân Loại đam mê vào Ý Thức Xã Hội Chủ Nghĩa, rồi ngay sau đó không bao lâu, cả Khối Liên Bang Sô Viết tự phản tỉnh Chất Lượng Văn Hóa Độc Hại của Marxism không tưởng, thoát Cơn Đồng Bóng, và phục hồi cái Tâm Trạng cũ và thích ứng hóa trở lại Mô Hình Xã Hội Dân Chủ Tây Phương. Cho đến nay TQCS, VNCS, BHCS, Cuba CS là những Quốc Gia còn đam mê ít nhiều cái Ý Thức Hệ XHCN của Karl Marx bên Trời Tây, nhưng cũng vừa Định Hướng Xã Hội vào Thị Trường Kinh Tế của Mô Hình Xã Hội Dân Chủ Tây Phương. Trong giai đoạn Hội Nhập và Thích Ứng Hóa này gần 4 thập niên, thì TQCS đã tiến hóa khá nhanh, từ một Nước Nghèo Đói đã tiến lên Siêu Cường Kinh Tế Số 2, sau Hoa Kỳ, và đã vượt mặt Nhật Bản & Liên Âu. Nhân Loại hiện đang sử dụng trong mọi Dạng Ngoại Giao, Giao Lưu Kinh Tế và Văn Hóa hôm nay bằng một Logo: Không Dùng Bạo Lực hay Chiến Tranh, dù Khu Vực hay nhiều Khu Vực, song những Quốc Gia đang vùng lên luôn Võ Trang cho Mình một Đảm Bảo bằng Võ Khí Hạch Tâm song song với Đà Kinh Tế Phát Triển. Đó là Bức Tranh Nhân Thế hôm nay.

Câu Hỏi của Chúng Tôi là:
“Liệu Nhân Loại có thể Duy Trì Nền Hòa Bình TG được bao lâu? Và Chiến Tranh TG lần này (TCIII) sẽ xẩy ra cho Nhân Loại khi nào? Nhanh hay Chậm? Chúng tôi đọc Tin Tức trên Mạng Văn Hóa bao gồm Tôn Giáo & Giáo Dục hôm nay rất may mắn gặp gỡ Giáo Sư/Prof. PRITHVI RAJ JAIN, M.A. Shastri trong Đề Tài JAINISM AND WORLD PEACE. tạm dịch là Hòa Bình của Thế Giới và Đạo Làm Người. Từ Jainism được định nghĩa như sau: “What is Jainism? Jainism is an ancient religion from India, that preaches a non violent path for all forms of life. In today’s world it is still practiced but only by a very few people, roughly five million followers in India, and a small amount across the world. Loo Read More » Và sau đây là Trích Đoạn Kết Luận của Bài Viết của Giáo Sư Prithvi Rai Jain: [People of various religions and different countries should unite at this crucial juncture of world history and carry on ceaseless propaganda to save the humanity from its extinction. It is fundamentally essential that we try our best to revitalize religious and moral principles common to all the religious sects of the world. If pacifists all over the world stand up and unite together with an iron will to ensure peace and harmony, heaven can be established without fail on this very earth. Religious and moral disarmament need precede physical one. Jainism expects every individual to inculcate in him amity towards all beings, serene joy towards the good, compassion for the miserable and detachment towards the opponent. Prof. PRITHVI RAJ JAIN, M.A. Shastri IN JAINISM AND WORLD PEACE.]

Tri Hành Của Con Người Xưa & Nay Có Khác Biệt không? Xem chừng cái Chủ Yếu của Đạo Làm Người (Jainism) này quá lý tưởng nếu các Tín Đồ mọi Tôn Giáo trong Nhân Loại noi theo và bất cứ Ai cũng yêu chuộng Hòa Bình một cách tích cực. Song trên thực tế, một khi mà một Chủng Tộc trở nên hùng mạnh, thường có khuynh hướng Chèn Ép và Tham Lam Quyền Lực và những Lợi Quyền, Tài Nguyên trên Trái Đất này , gồm 5 Châu Lục củng 4 Đại Dương. Chúng ta đều đã đọc Lịch Sử Thế Giới và trải nghiệm rất rõ ràng. Và Câu Tục Ngữ, “Ai thắng thì làm Vua, Ai thua thì làm Giặc” vẫn là một Kết Luận khó thay đổi? Xem ra tùy theo cách Tri & Hành của Con Người Mạnh, các Siêu Cường & Đại Cường Mạnh trong Xã Hội Loài Người đã và đang quyết định Vận Mệnh của Thế Giới Con Người, trong khi Tôn Giáo chỉ đóng một Vài Trò Xúc Tác, gần như khiêm nhượng. Cũng qua Quá Trình của Thế Giới Sử, các Cuộc Thánh Chiến Hồi Giáo & Thiên Chúa Giáo, sau khi Tỉnh Hổi, thì Nền Hòa Bỉnh có phần yên ổn hơn xưa và Loài Người tạm hy vọng một Hiện Tại & những Tương Lai tốt đẹp hơn. Hôm nay, theo ý kiến cá nhân chúng tôi, chúng ta đang đối diện 3 Dạng Khiếm Khuyết trầm trọng của Loài Người, đó là Vấn Đề Cạnh Tranh Quyền Lợi về Kinh Tế và Tài Nguyên hữu hạn, cùng Sự Vươn Lên của một vài Siêu Cường và muốn Võ Trang Nguyên Tử, hai là Mức Lạc Phúc hay Giầu Nghèo quá chênh lệch của Tầng Lớp Quần Chúng, trong một quốc gia hay toàn cầu, và thứ 3 dạng Cuối Cùng và cũng Quan Trọng nhất trong 3 Dạng trên là Sự Thiếu Giáo Dục Phổ Quát quân bình cho các Dân Tộc/Quốc Gia trong Địa Cầu Nhân Loại.

Cái Túi Khôn Của Nhân Loại Có Phải Do Giáo Dục?
Có thể Trong Khu Rừng Nhân Loại sẽ chỉ là những Cuộc Tranh Bắt những Con Mồi như Loài Dã Thú và không có Sáng Kiến Hợp Tác, Tổ Chức, Xây Dựng một Hướng Đi Hóa Binh hay Thái Hòa của Nhân Loại, nếu các Siêu Cường, Đại Cường lại chèn ép nhau, Người Chế Ngự Người, luôn mong ở Thế Thượng Phong, Vơ Vét Tha Nhân để Mình ưu tiên hơn Tha Nhân và không thực tâm Xây Dựng một Lạc Phúc Chung cho Xã Hội Toàn Cầu. Theo tôi, chỉ có một Giáo Dục Khai Phóng Nhân Bản đích thực thì mới Cảm Hóa được mọi Gia Đình các Chủng Tộc ay Dân Tộc, mọi Quốc Gia trong Nhân Loại của Địa Cầu. Và Chúng Ta có thể nói, Giáo Dục là Túi Khôn của Nhân Loại hôm nay vậy. Nếu Thiếu Sót bất cứ phần vụ nào, thiếu Quân Bình Kiến Thức Giáo Dục trong Xã Hội, Loài Người vẫn sẽ vấp ngã trong những Cuộc Chiến Tranh vô nhân đạo & thiếu tình Nhân Bản vậy.

Tạm Kết Luận:
Hướng Nào Cho Tương Lai? Hướng Nào? Chúng tôi cũng như Quý Độc Giả thôi, có lẽ Chúng Ta, mỗi người, mỗi Cá Nhân đều phải mang lầy một Trọng Trách của 3 Dạng Tri & Hành như đề cập trên. Làm sao Chúng Ta quân bình được Nhu Cầu của Thân Xác, Tinh Thần và Tâm Linh chúng ta? Chúng ta quân bình được Cá Nhân song làm sao lan sang một Gia Đình? Một Cộng Đồng? Một Quốc Gia? và một Thế Giới Con Người? Trong Niềm Khát Vọng ấy, Chúng Tôi vẫn cầu nguyện Niềm Tin Tôn Giáo của riêng tôi và các vị Lãnh Đạo các Siêu Cường, các Tôn Giáo, các Nền Giáo Dục cao, và các Tập Đoàn Tư Bản Giầu Có, các Cá Nhân đã đầy đủ nên quan tâm và Chia Sẽ với Đồng Loại, với nhiều Nơi hãy còn Nghèo Đói và Thiếu Hụt nền Giáo Dục tốt đẹp của Con Người. Ánh Sáng Khai Phóng và Hoành Tráng của Sự Phát Triển, Thành Công với những Tài Nguyên Giẩu Sang, Tích Lũy Tư Bản nên sử dụng để Quân Bình Mức Lạc Phúc Xã Hội Con Người Đồng Loại. Từ đó chúng ta mới có Lòng Vị Tha tích cực để Duy Trì được Nền Hòa Bình & Sự Thái Hòa Nhân Loạn trên Địa Cầu hiện tại và tương lai./.

Tran, Vanson – 8/13
NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT: http://www.ted.com/conversations/12430/world_peace_is_unattainable.html‎ http://www.ted.com/conversations/7116/world_peace_what_do_you_thin.html‎ http://www.wikihow.com › … http://www.dalailama.com https://www.facebook.com/quotedthoughts‎ http://www.fas.harvard.edu/~pluralsm/affiliates/jainism/article/peace.htm‎ http://www.tprf.org/pfp2013ap‎ http://www.crs.org/Peacebuilding/‎

Understanding The South Vietnam Ideology & Its Soldiers (This is my antithese of the new set of RSVN History)

Posted September 6, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

Hãy Tìm Hiểu Lý Tưởng Miền Nam Việt Nam
& Các Chiến Sĩ VNCH – Thơ phiếm luận xã hội

Có lẽ viết đề-tài này chưa quá muộn,
Nhắn những người Bằng Hữu Miền Bắc Việt-Nam,
Giấc Mơ Cộng Sản mang những Tham Lam,
Đuổi Thực-Dân Pháp và Thực Dân Mỹ, Ngụy,
Bạn có <biết Tại Sao> có Miền Nam không nhỉ?
Và Tại-Sao có hàng triệu Chiến-Sĩ Miền Nam,
Trong khi Nền Văn Hoá cả Việt Nam,
Toả ra những Sương Mù đầy hơi độc,
Này nhé, không phải <Đảng Phái Quốc Gia> là Thực-Dân Pháp?
Bạn đừng quên một <Phạm Hồng Thái, một Nguyễn Thái Học> của chúng ta,
Không phải Thực-Dân đâu, cả cụ Phan Bội-Châu,
Bạn đã chụp mũ tổng-quát Việt-Nam Quốc-Dân Đảng?
Chỉ vì Bạn muốn Tranh Quyền, Đoạt Lợi?
Một Hành Vi phản Bạn, cả Mẹ Cha?
Bạn đã đang tâm Đấu Tố Mẹ Cha,
Và Xếp Loại Họ thành phần Địa Chủ,
Triệu Gia-Tài của Họ nhiều năm ký cóp,
Họ đã đầu-tư và nuôi nấng Đàn Con,
Song, Đất-Nước Ta bị tai-biến <vì Bệnh Cộng Sản> làn tràn,
Một cái Đích Xã Hội gần như Không-Tưởng?
Cho đến nay, Bạn không Tài nào Thực-Hiện,
Tư-Bản Xanh Bạn biển thành <Tư Bản Đỏ> hay sao?
Sự <Phân Chia Giai Cấp> của các Bạn đã từ lâu,
Làm Phân Hoá hôm nay Toàn Dân Việt,
Trên 40 Quốc-Gia đã đón Dân Ta tỵ-nạn!
Bạn biết không Nguyên Nhân Ấy, vì sao?
Cuộc Lưu Vong của hàng triệu Dân Việt-Nam,
Trước các Bạn gọi Họ là Nguỵ, < Dân phản quốc>?
Nay Bạn gọi Họ là Việt-Kiều yêu nước,
Khúc Ruột dài Ngàn Dậm đó phải không?
Bạn có thấy Cha Mẹ Họ bi-đát không?
Có nhiều Kẻ đã chìm sâu Đáy Biển,
Có nhiều Kẻ trong Lao Tù Cải Tạo,
Khi thoát ra sự Bình Thản không còn,
Họ mang một Căn Bệnh của Tâm Thần,
Cố-gắng lắm mới Nuôi nổi Đàn Con Trẻ,
Chúng lớn lên, Vong Thân trong Văn Hoá,
Khó đạt thành một Ưu Tú, Tinh Hoa,
Mang về Xây Dựng, Kiến Thiết Nước Nhà,
Chỉ vì, Lòng Hoà-Giải đảng CSVN chưa trung-thực?
Bạn có biết bách-phân Dân Miền Nam tiêu-cực?
Kể cả Hôm Nay và cả những Tương-Lai?
Nếu Các Bạn không chấn chỉnh Tư Duy,
Nền Văn-Hoá Việt sẽ càng ngày càng Phân-Hoá,
Bạn có biết bao Tài-Nguyên đang tàn phá?
Nếu Các Bạn biết Góp Vốn vào <Nền Văn Hoá Của Ông Cha>,
Nó sẽ khác, đoàn-kết được <Lòng Ái-Quốc> của <Người Miền Nam>,
Đã đóng góp cho Việt-Nam đầy Lý Tưởng,
Lẽ dĩ-nhiên <Văn Hoá VNCH> có cái hay, cái dở,
Song Lý-Tưởng chân-thành và Chính-Nghĩa rất rõ ràng,
Định-Hướng mà Các Bạn tiến tới, đang theo,
Chính là Lý-Tưởng của Quân-Dân Miền Nam đấy,
Tôi ức-chế vì Tư-Duy các Bạn chưa nhìn thấy,
Con Đường Đi Chính Nghĩa của Miền Nam,
Cho đến Hôm Nay, Họ vẫn âm thầm,
Gửi Tiền Bạc về Việt Nam Quốc Nội,
Nhiều Sản Phẩm Văn Hoá Cao & Văn Nghệ,
Các Bạn nhập du và chưa biết Cám Ơn?
Nói như thế, Các Bạn có thấy Ăn-Năn?
Những Bằng-Hữu, Cha Anh, Họ-Hàng bị CSVN ruồng-rẫy?
Tôi vẫn cảm phục cái Tinh Thần Ái Quốc,
Của Quân-Dân VNCH, Miền Nam cũ năm xưa,
Và nếu Bạn Định-Hướng đến được tới Bờ,
Thì cũng là Cái Đích của VNCH cũ?
Một Dân Tộc phải Đa Nguyên và Dân-Chủ,
Phải Nhân Quyền tuyệt đối cho Con Người,
Lý Tưởng Nhân Bản phải thực Sáng Ngời,
Mới có thể vỗ ngực Ta Là Quân-Tử?
Xin Các Bạn hãy nhìn Con Thuyền Văn-Hoá,
Những Cánh Buồm chưa bao-giờ Gió Căng Đầy?
Chưa bao giờ Bạn có Đoàn Thủy-Thủ hay?
Và Đoàn Kết nhất-trí thành một Quê-Hương cả?
Chúng tôi tuy lưu-vong Xứ Người Đất lạ,
Chỉ mong Tình Đoàn-Tụ chân chính của Quê-Hương,
Hãy bỏ căn bệnh <Các Mác Xã Hội> các bạn chủ-trương,
Vì chính Nó là Nan Bệnh, Ưng-Thư Văn-Hoá,
Nó sẽ giết hết Tình Anh Em Việt-Tộc,
Khó Kết Đoàn Nền Văn Hoá Tiên Rồng?
Các Bạn hãy lắng nghe, sẽ thấy Đả-Thông,

Trọng Thùy Sơn
12/2010
Understanding The South Vietnam Ideology & Its Soldiers
Palavering, Social Issue

Probably, when I write this Subject, it is not out of date sending just a Message to our North Vietnam Friends & their Greedy Dream of Communism. They wanted to expel all French and American Colonists as well as Pro Westerners’ Vietnamese, another term Nguỵ, away.

Do you know why there has been South Vietnam? Why was there millions of Republic of South Vietnam Soldiers? While our Vietnamese Culture Sky was suddenly covered a lot of poisonous political solutions?

Well, don’t think that All Vietnamese National Parties were French Colonists? Please don’t forget our well known heroes Pham Hong Thai and Nguyen Thai Hoc. Neither Scholar Phan Boi Chau was a colonist as well. In the passé, You generalized VNQDD <National Vietnamese People Party> as Colonists, just because you wanted to occupy more power and interests, didn’t you? Was it a betrayed behavior toward your friends and your parents? You dared to accuse your parents as bad landlords and kill them. They’ve saved & invested treasure in many years aiming at supporting their kids were totally bankrupted. The Communism Disease spreading all over the world and following an unrealistic Social Objective has infected our Country. Today, we have been driven into from Blue Capitalists to the Red One, haven’t we? Beside, our Country’s People Discrimination Policy has been seriously influencing and causing our whole people separation. Over 40 countries in the world have accepted our Vietnamese Refugees, both political and economy aspects. Do you really know the causes?

Do you know the exiled millions of Vietnamese whom you previously called Nguy, or <National Betrayers>, now you change and calling them Patriotic Viet kieu, or you’re same long intestines of them? Do you have any bad felling when realizing their parents’ tragedies? They some have been drown into the seas or labored in the prison camps for years. When they were released, they were mental but they must try to raise their kids hardly. It has been very hard for their children to avoid their cultural alienation to become outstanding quintessence members coming back home to build our Country well, just because Vietnamese Communist National Policy was not sincere at all?

Do you really know the Negative Side Percentage of VN Southerners today or even tomorrow? If you don’t adjust your Thinking, our Vietnamese Culture will be seriously separated.

Do you really know how much of our Natural Resources have been destroyed? If you know how to share your efforts into our Ancestors’ Culture, It would have been different. You have been able to unite our Southerners who have shared to our Country ideally.

Naturally, the Southern Culture has both good points and shortcomings; however, its National Ideology has been very clear and righteous? Your present Directed Doctrine should be the same Ideal Objective of Southerners, both civil and military people.

I am so frustrated because your deep thinking hasn’t been clarifying this point. Until today, they are quietly sharing their money to inland friends and relatives. You have imported several of their helpful cultural and artist products and you haven’t said any thank you to them at all.

After listening to all of my mentioned points, do you feel sorry at all, particularly for your dear parents, relatives and friends who have been previously maltreated?

Personally, I still respect and remember the Patriotism of both Southerners, military and civil members, of old Republic of Vietnam. Expecting that your Directed Doctrine could be successful, it will be exactly the Social Objective of the RVN, won’t it? A People must realize their Democracy, their absolute Human Rights, and accept People’s Cultural Differences. Your Ideology must bright, and then you may be proud of your Noble Human Character yourselves.

I appreciate your looking over our Cultural Boat now. Its sails have been never full of winds and your Boat has never recruited full and good Crews at all. Remarkably, we have never united ourselves into a Solid Native Land yet. Even living in exile at a Foreign County with Strangers, we just hope the Righteous Union of our People in our Lovely Culture. Please get ridge of our Culture’s Karl Max Doctrine, because it is actually A Serious Cultural Cancer you have followed. The more you practice It, the more It will destroy our People Love and our wonderful Real Union for Our Fairy & Dragon Culture. Please, listen to the Call of our Real Country then you will deeply understand.

Vanson Tran
12/2010

The Frustration Of All Republic Of Vietnam Citizens!

Posted September 5, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

MỘT VẾT THƯƠNG LÒNG & NỖI BỨC XÚC
CỦA TOÀN DÂN VNCH TRONG HIỆP ĐỊNH 1973
(Thơ Phiếm luận, Thời Sự, Xã Hội)

Tân TT Hoa Kỳ trúng cử đã 8 tháng qua…
Tôi chờ mong một Hành Sử có Dạng Thăng Hoa…
Đẻ có thể Ông chữa Vết Thương Lòng cho tôi, một Công Dân VNCH cũ?
Nói như vậy, Tôi cũng Nói Lên một Lập Trường của Người Tỵ Nạn Việt?
Do CTT Hoa Ký R. Nixon & CNT Ngoại Giao H. KIssinger?
Đã dồn trên 20 Triệu Dân VNCH phải Quốc Phá Gia Vong!
Gần như, Tập Thể Này, Hôm Nay đã quá Nhiều Thương Tích?
Hơn thế nữa, 58,000 Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ đã chết?
Và bao nhiêu Thân Xác nữa? Đân & Quân của VNCH?
Kẻ Tha Phương Tỵ Nạn Cộng Sản vẫn lang thang…
Mất Quốc Tịch và Chịu Đám Tang âm thầm… Ngàn Bức Xúc!
Người Trong Nước, đã một thời, đc Xếp Là Dân Ngụy?
Mất Ruộng Vườn, Nhà Cửa, Nguồn Sống An Bình!
Con Cái bị ngăn cản, vào các Đại Học sau 1975!
Giai Cấp còn bị Phân Chia ra nhiều Thành Phần tồi tệ!
Suốt 4 thập niên, Chg Ta vẫn chưa có Tình Hòa Giải?
Chỉ có khá nhiều Nhg Giai Đoạn Thanh Lọc, Phân Chia?
Nhóm Lợi Ích Thân Đảng, cùng với Quyền Lực Bên Thắng Trận Vinh Quang…
Đang Chế Ngự một Khu Rừng Xanh Nhân Loại!
Bầy Đàn Mạnh vẫn Ẩn Hình & Móng Vuốt?
Phương Pháp Vồ Mồi, cả Thanh Toán Lẫn Nhau?
Tôi nhìn vào Non Nước với cả Một Nỗi Đau!
Nhìn bao Con Xoáy vẫn bị cuốn theo Dòng Sông Khổ!
Siêu Cường Mỹ… xem ra, như Chúa Sơn Lâm Thất Thế?
Thiếu Tầm Nhìn, của một Viên Tướng Hiên Ngang?
Lão đã nằm ngã quỵ, thở hổn hển, với Giang San….
Rút vào Khu Rừng, như chữa Vết Thương Lịch Sủ?
Tôi kỳ vọng vào Tương Lai… Thế Hệ Trẻ…
Sẽ Lớn Lên và sẽ Thăng Hóa Tâm Hồn?
Để Thế Giới Người, sẽ có Thuở Sang Trang….
Xây Dựng một Xã Hội Người, thật Công Bình & Bác Ái!
Đó là Kỳ Vọng duy nhất của Tôi, làm Di Dân Mỹ….
Xây Dưng lại Ngôi Nhà Thế Giới Sáng Tươi hơn!
Niềm Bức Xúc bị Ruồng Rẫy bởi Văn Hóa Quê Hương…
Thế Hệ Mới… với những Làn Gió Trời đầy Tươi Mát!
Những Cộng Đồng Sáng Tươi đang Phát Huy nhiều
trong Địa Cầu Nhân Loại!

TRỌNG THÙY SƠN – 9/2017

NGUỒN THAM KHẢO LIÊN HỆ BÀI VIẾT CÙA CHG TÔI:
https://www.voatiengviet.com/a/tran-dai-quang-trinh-xuan-thanh/3994422.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Peace_Accords
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973