Why Not, We May Return To Our 1946 Constitution For The Best Adaptation Of Our Balancing Culture?

Posted July 1, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

HIẾN PHÁP CHXHCN VIETNAM CÓ THỂ TRỞ LẠI LÀ
BẢN HIẾN PHÁP VIET NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA KHÔNG?
(Thơ Phiếm luận, Xây Dựng, Minh Triết Xã Hội)

Cá nhân tôi không chuyên về Ngành Luật,
Nhưng Giấc Mơ tôi, tôi lại muốn Đi Tìm…
Một Bản Hiến Pháp Tổng Hợp những Tinh Hoa…
Của Dân Tộc Việt Ta, bời vì, Tôi không muốn Lưu Vong nữa,
Suốt 4 Thập Niên, sống Xứ Người, có Vinh Nhục!
Nhục thì nhiều, Vinh quá ít trong Tôi!
Là một Di Dân, giống Dạng Côn Trùng, một Con Giun?
Phải Thích Ứng Hóa vào Cảnh Đời may rủi…
Nói như thế, rất mong các Bạn Tôi an ủi…
“Ô, Đời mà, Mày thắc mắc làm chi?”
Vật Chất, Xa Hoa, Thực Phẩm, Hưởng Đi…
Để Tâm Trí làm gì? Chuyện Đời lẩm cẩm?
Một Vài Lần, Tôi Ăn Chơi hoang phí!
Vì Không Thời Gian đều Trái Tâm Ý Mình…
Tôi Bất Mãn cả Những Lúc Thành Công!
Tôi Phấn Khởi cả Lúc Mình Thất Bại!
Tâm Tình Tôi, phải nói, là Bất Định!
Một Giấc Mơ thoáng hiện ở Quê Mình!
Có một hôm, tôi đọc lại các Hiến Pháp Nước Mình…
Tôi tóm lược lại những Ý Tưởng đầy Tươi Sáng!
Tôi còn nhớ lúc Bác Hồ lên làm Chủ Tịch…
Hoàng Đế Bảo Đại cũng Bước Xuống Ngai Vàng?
Có một cái tên rất ái quốc lúc sau này…
Là Vĩnh Thụy với một Lời Tuyệt Đẹp!
Thà làm Dân Thường, một Nước Độc Lập…
Hơn Làm Vua, một Nước Nô Lệ muôn đời!
Từ đó, Tôi cảm nhận tại Đất Nước Tôi…
Những Trí Tuệ quả rất nhiều… Không Thiếu?
Hôm Nay, trong Đất Nước Tôi, có <Căn Bệnh Ung Thư Văn Hóa>?
Ý Thức Hệ Dân Tộc Chân Chính bị Tan Vỡ Hai Chiều!
Những Mô Bào Đỏ đang kết tụ thật mau!
Nhưng Chúng lại mang Dạng Hóa Phân & Kiêu Ngạo!
Một Chiều Kia, những Mô Bào Xanh tản mát…
Trong Châu Thân một Dân Tộc có Văn Hiến 4000 Năm!
Hàng Triệu Người Dân Việt <Văn Hóa Tan Vỡ> Lưu Vong!
Hàng Triệu Người Trong Quê <Sống Một Đời Vết Tích>!
Cảnh Xóa Đói Giảm Nghèo, qua Tuyên Truyền Mô Thức?
Thực Thể Tâm Tình và Trí Tuệ rất tan hoang?
Như một Bệnh-Nhân rơi vào Bệnh Văn-Hóa Ung-Thư?
Căn Bệnh Đó, những Siêu Trùng luôn Phát Tán…
Tôi vào Mạng… Đi Tìm Nguồn Thuốc Thang… trong Văn Hóa Cũ…
Mới nhận ra rằng Bản Hiến Pháp của Dân Chủ Cộng Hòa…
Lúc Cụ Hồ làm Chủ Tịch Nước Việt Ta…
Tôi như thấy Một Cái Gì… như Thần Dược!
Thế nhưng còn những Bản Hiến Pháp Cũ khác?
Chất Lượng Tinh Hoa Văn Hóa Việt có hay không?
Gạt Bỏ vài Thành Kiến Văn Hóa định hướng sai…
Chúng vẫn có những Tinh Hoa chúng ta Tìm Được!
Tôi gom góp những Chất Lượng Tinh Hoa của Chúng…
Và đem so với Bản Hiến Pháp của Hoa Kỳ…
Một Hợp Chủng Quốc đã có Những Tinh Hoa…
Khiến cho Nước Mỹ, mới 300 năm đã thành Cường Quốc?
Tôi xem mãi Những Tinh Hoa trong Hiến Pháp Mỹ…
Nghe Nói Đâu có sự Tham Chiếu của Cụ Hồ?
Và Tôi Nhận Ra rằng có <Nhiều Tu Chính Án> quá hay!
Để Loại Đi những Bướu Ung Thư không cần thiết?
Và nhiều Tu Chính Án sau này Nhắm Vào Điều Chỉnh?
Để Tinh Hoa Bản Hiến Pháp đã đạt đến Trưởng Thành?
Tôi chợt Vui Mừng… vì Tôi Vừa Tìm Thấy rồi!
HIẾN PHÁP của Chúng Ta có thể Cấy Tinh Hoa, Cải Thiện?
Chúng Ta có thể nào Biểu Tình Cùng Nhau, Yêu Cầu NHÀ NƯỚC…
Hãy Lắng Nghe Toàn Dân… Những Giải Pháp Ôn Hòa?
Hãy Tạo Nên Một Thủ Tục… Bồ Túc bằng Nhg Tu Chính Án Không?
Để Sáng Tạo… Bản Hiến Pháp Chung của Toàn Nước Việt?
Chúng Ta sẽ Tìm lại được Nhg Tinh Hoa của Bản Hiến Pháp 1946?
Hay Bổ Túc thêm nhiều <Chất Lượng Phải Có> của Hiện Đại Hôm Nay?
Hầu Đúc Kết & Xây Dựng Nền Văn Hóa Việt Nam…
Cùng Hát Lại… bản MÙA HỢP TẤU, của cụ Hùng Lân nhỉ?

Vanson Tran – Tháng 7/2017
Vào Mùa Hi Vọng Cho Quê Hương Tôi

 

VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
PI: Hiến pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946 – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/…/Hiến_pháp_Việt_Nam_Dân_chủ_Cộng_
Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng … Dân chủ Cộng hòa năm 1946 là một bản hiến văn ngắn, bao gồm lời nói đầu và …
https://vi.wikipedia.org/wiki/Việt_Nam_Dân_chủ_Cộng_hòa
Trong Chiến tranh Thế giới II, Việt Nam từ chỗ là một thuộc địa của Pháp đã trở thành thuộc địa của Nhật Bản sau khi Pháp đầu hàng và trao toàn bộ Đông Dương cho Phát-xít Nhật …. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiến hành bầu cử Quốc hội đầu tiên vào ngày 6 tháng 1 năm 1946. Hiến pháp thông qua ngày 9 tháng 11.
Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ – Sự kết tinh ý chí, trí tuệ …
https://www.thuviendongnai.gov.vn › … › Bài đăng
Feb 20, 2016 – Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản pháp … Ngày 03/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, …Hiến pháp 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không thua …
https://hochiminhbao.com/hien-phap-1946-cua-nuoc-viet-nam-dan-chu-c&#8230;
Jan 21, 2017 – Đến ngày mồng 6 tháng 1 năm 1946, Quốc hội đầu tiên của Việt Nam đã … qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Hiến pháp 1946 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Thư viện pháp luật
https://thuvienphapluat.vn/…/Hien-phap-1946-Viet-Nam-Dan-Chu-&#8230;
Được quốc dân (mọi thành phần & moi đoàn thể Giáo Tôn) giao cho trách nhiệm thảo bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Quốc hội nhận thấy rằng Hiến pháp Việt Nam phải …
Hiến pháp 1959 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Thư viện pháp luật
https://thuvienphapluat.vn/…/Hien-phap-1959-Viet-Nam-Dan-Chu-&#8230; (Theo tôi có nhiều Bias)
Hiến pháp 1959 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa,1/SL,HIEN PHAP 1 1959 … Quốc hội đã thông qua Hiến pháp đầu tiên ghi rõ những thắng lợi to lớn của nhân dân … Trong giai đoạn mới của cách mạng, Quốc hội ta cần sửa đổi bản Hiến pháp …CSDLVBQPPL Bộ Tư pháp – Hiến pháp năm 1946
https://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?&#8230;
Được quốc dân giao cho trách nhiệm thảo bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Quốc hội nhận thấy rằng Hiến pháp Việt Nam phải … (Có nhiều Bias)
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI BẢN HIẾN PHÁP ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA (HIẾN PHÁP – 1946). 02 Tháng Mười Một 2011 / 2862 …
PII. (Thiên Lệch về Đảng Phái so với HP 1946)
Hiến pháp năm 1967 của Việt Nam Cộng hòa là bản hiến pháp được Nghị viện Việt Nam Cộng hòa thông qua vào ngày 18 tháng 3 năm 1967, là một cuộc tu chính lớn của bản Hiến pháp năm 1956. Bản hiến pháp này được chính phủ ban hành ngày 01 tháng 4 năm 1967, khai sinh ra nền Đệ Nhị Cộng hòa Việt Nam.
Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1967 – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hiến_pháp_Việt_Nam_Cộng_hòa_1967
Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1956 – Wikipedia tiếng Việt (Lẽ dĩ nhiên Hướng Đi hoàn toàn trái ngược với HP 1959
https://vi.wikipedia.org/…/Hiến_pháp_Việt_Nam_Cộng_hòa_1956
Về mặt pháp lý, bản Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1956 khẳng định việc phân chia quyền lực của chế độ là tam quyền phân lập và có mục tiêu để hai ngành …
Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1967 – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/…/Hiến_pháp_Việt_Nam_Cộng_hòa_1967
Jump to Quyền tự do căn bản – Hiến pháp 1967 quy định rõ về sự tôn trọng quyền tự do căn … cũng được ghi thẳng và trực tiếp vào hiến pháp để bảo vệ …
Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1956 – Wikisource tiếng Việt
https://vi.wikisource.org/…/Hiến_pháp_Việt_Nam_Cộng_hòa_195&#8230;
http://www.bbc.com/vietnamese/forum-37763566
http://www.vietnamvanhien.net/HienPhapVIETNAMCONGHOA1956.pdf
https://baovecovang2012.wordpress.com/…/tai…/hien-phap-vnch/
Hiến pháp Hoa Kỳ – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hiến_pháp_Hoa_Kỳ
Hiến pháp Hoa Kỳ là bộ luật tối cao của nước Hoa Kỳ. Nó là bản hiến pháp được …. Hiến pháp này, cùng với các bộ luật được thông qua và hiệp định được tổng … Hợp chúng quốc Hoa Kỳ với mục đích xây dựng một Liên Bang hoàn hảo hơn …
Hoa Kỳ – Wikipedia tiếng Việt – Wikipedia, bách khoa toàn thư mở
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_Kỳ
Hoa Kỳ, còn gọi là Mỹ, tên gọi đầy đủ là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hoặc Hợp chúng … Hội nghị Liên bang quyết định sử dụng bản Hiến pháp Hoa Kỳ hiện tại vào …. Trong bản tiếng Trung của “Điều ước Vọng Hạ”, một hiệp ước bất bình đẳng …
‎Washington, DC · ‎Tổng thống Hoa Kỳ · ‎Tiểu bang Hoa Kỳ · ‎Chính trị Hoa Kỳ
Lịch sử Hoa Kỳ (1776-1789) – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lịch_sử_Hoa_Kỳ_(1776-1789)
Jump to Quốc hội lập hiến – Bản Hiến pháp từ hội nghị kêu gọi thành lập một chính phủ liên bang, với các đặc tính: … Mô hình tổ chức Quốc hội này là nét dung hòa chính của hội nghị … các điều khoản của Những Điều khoản Liên hiệp trước đây). … Ngôn ngữ bản Hiến pháp cũng kêu gọi việc phê chuẩn qua …
[PDF]Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và chú thích – Photos
https://photos.state.gov/libraries/vietnam/8621/…/us-constitution.pdf
Translate this page
pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Hiến pháp không chỉ thành lập nên một liên hiệp các bang mà còn lập ra một chính phủ thực thi quyền lực của mình trực tiếp đối …

Human Beings & Their Super Dreams

Posted June 26, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

CÓ NHỮNG GIẤC MƠ THẦN THÁNH (3/3)? (Thơ Phiếm luận, Xã hội) 

Phiếm luận về những Giấc Mơ Quá Cao Vọng…Các Cụ Mình xưa thg nói <Xe Cát Dã Tràng>?Giấc Mơ Quá Tải, ko thực tế, rất phũ phàng?  Bắt Ảo Vọng, giống Bắt Con Mồi Cái Bóng? Tại Sao THHCS ko Lập những Ngôi Làng Kiểu Mẫu? Tạo Nhu Cầu cho Quần Chúng đông đúc 1.tỷ  3? Rồi nhg Làng Mẫu Náy phát triển rộng lớn ra? Một Tỉnh TQHCS sẽ hình thành trong Tiêu Chuẩn? Chỉ một Mô Hình thôi, hoàn thành xong, Ta có Jobs… Nhiều Ngành Nghề và Nhu Cầu đủ loại của Dân Làng…Từ đó, Chg Ta sẽ có cả một Thị Trường? Từ Miền Nông Thôn, lan sang Nhiều Miền Khác? Con Số Hàng Hóa gia tăng Nhiều Dịch Vụ? Thu Hút Cung Cầu mọi Sản Phẩm & Tiện Ích Con Người? Các Ngành Nghề hay Công Nghiệp đủ loại Phát Triển mau? Nền Kinh Tế Xã Hôi của Họ sẽ được Phát Huy liên tiếp? Ta không phải có Một Giấc Mơ Thần Thánh? Mà chỉ Nương Theo Nhu Cầu Phát Triển của Dân Mình? Giống như Gia Đình Nọ có những Hũ Tiền…Phân Phối Tiền Nong theo Nhu Cầu Con Cái? Có Đứa làm Kinh Doanh, có Đứa Ngành Công Nghiệp… Phải chăng đó là một Viễn Ảnh quân bình? Còn như Hôm Nay, Bờ Biển của Việt Nam…Ngư Dân đã mất Biển, bởi vì Môi Trường Ô Nhiễm? Vì một Giấc Mơ Khùng, nhiều Tham Vọng…Chính Quyền VN-XHCN đã Phát Triển Đất Nước sai lầm? Người Dân Việt phải Tha Phương Cầu Thực khắp nơi? Đôi khi Phải Xuất Cảnh làm Oxin, Lấy Chồng Ngoại Quốc? Người Lao Động VN vào thời kỳ CQ CN Xã Hội…Phải chăng vì một Tham Vọng đã có Giấc Mơ Sai? Do đó, Giấc Mơ Thần Thánh của VN-XHCN & TQHCS Hôm Nay…Theo tôi hiểu, Họ đã đang Xây Lâu Đài Trên Bãi Cát? Tôi hy vọng rằng Nhg Giấc Mơ Thần Thánh đó…Phải được Điều Chỉnh ngay của Giới Lãnh Đạo Quê Mình…Bởi vì, nếu Giấc Mơ Thần Thánh sẽ Không Tưởng, quá cao? Đất Nước Chúng Ta đã bắt đầu Đi Vào Đường Thoái Hóa? Giấc Mơ Thần Thánh của TQHCS vẫn đang khuấy động…Biển Đông và cả Biển Hoa Đông Miền Châu Á Thái Binh Dương…Giấc Mơ Thần Thánh của LB NGA của TT Putin…Đang Sáo Trộn Nền Hòa Binh Ukraina & Trung Đông nữa…Và có thể Cuộc Đụng Chạm của nhg Giấc Mơ Thần Thánh…Sẽ đưa Địa Cầu và nhiều Chủng Tộc đến Thảm Họa Chiến Tranh! Chg tôi mong rằng chỉ có các Bộ Óc Trí Tuệ Tình Hoa…Biết Phản Tỉnh và Nhận Thức ra Sự Hiểm Nghèo của Nhân Loại? 

Trần, Vanson – 6/2017

 Vài Nguồn Tham Khảo cho BTPL của Tôi:

https://www.youtube.com/watch?v=YjoJ8Tr6o1A

https://www.youtube.com/results?search_query=Mega+Projects+of+Building+Big+Cities+of+China+in+the+West+of+the+Continent

http://www.nguoi-viet.com/que-nha-que-nguoi/tha-phuong-cau-thuc-12/

http://www.nguoi-viet.com/que-nha-que-nguoi/tha-phuong-cau-thuc-22/

Are Human Beings Dreaming Their Super Dreams?

Posted June 26, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

 CÓ NHỮNG GIẤC MƠ THẦN THÁNH (2/3)?  (Thơ Phiếm luận, Xã hội) 

Tôi duyệt qua những Giấc Mơ Hiện Đại…Và bỗng nhiên vừa Phấn Kích vừa Bi Quan? Nếu Tầm Trí Tuệ của Con Người với Lương Tâm…Được diễn tiến vào Nhu Cầu quân bình trong Nhân Loại? Thì một Thiên Đàng sẽ xẩy ra trong Hiện Thực…Trái Đất Này sẽ có những Hạnh Phúc Thiên Cung! Bằng không, khi Mầu Sắc của những Lương Tâm…Bị Ám Ảnh sẽ Tan Biến đi biết Bao Điều Hạnh Phúc! Chưa kể, Hôm Nay, Lương Tâm Loài Người biến động? Như nhìn  thấy rõ trong Các Nhóm Lợi Ích Loài Người… Những Tiến Bộ về Khoa Học sẽ chỉ Giúp Ích cho Ai? Hay chỉ giúp cho Loài Sinh Trùng Tham Nhũng? Nó sẽ tiêu diệt nhanh Các Giấc Mơ Thần Thánh? Và Loài Người vẫn phải Khổ Ải triền miên? Thay vì Chúng Ta được hưởng Nếp Sống Giản Dị Hòa Bình? Hơn là phải Đắm Chìm trong Ngàn Tham Vọng? Cuộc Tranh Sống của Chúng Ta một khi Lương Tâm bẩn? Trên Đoạn Đường sẽ làm Tổn Hại những Ước Mơ? Bởi vì Loài Người vẫn Bẻ Vỡ những Trái Tim! Trong nhiều Cảnh Chiến Tranh như Loài Hoang Thú! Suy nghĩ mãi, Tôi ước ao Nhg Giấc Mơ Thần Thánh… Trong Cuộc Đời này, đôi lúc Cảm Nhận mong manh! Càng nhìn vào Thế Giới diễn tiến tới Ngày Mai…Tôi càng thắc mắc trong Nhg Giấc Mơ Thần Thánh? Giấc Mơ của Nhân Loại, đến nay, chưa Ai Đảm Bảo? Sự Thành Công và Phần Thưởng lấy Từ Đâu? Ở Thiên Cung… có Một Thượng Đế Bao Dung? Hay Ngài vẫn Bí Mật trong Óc Loài Người Tưởng Tượng? Tôi đã đi sắp hết Đoạn Đường Trần Nhân Thế…Đi Về Đâu? và Tôi Sẽ Về Đâu? Hỏi Phần Trí Tuệ, vẫn Thầm Kín… trôi mau… Và, tràn ngập nhiều Bí Mật trong Khu Rừng Vật Chất!

(Còn tiếp P3/3) 

Vanson Tran – 6/2017

Human Beings Are Dreaming Their Superdreams?

Posted June 25, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

CÓ NHỮNG GIẤC MƠ THẦN THÁNH?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Lịch Sử Trung Hoa xưa, HĐ Tần Thủy Hoàng…
Giấc Mơ của Ông, Công Trình còn lại?
Chính là Dẫy Trường Thành, quả thật, một Kỳ Quan!
Hôm Nay, nhiều Siêu Dự Án có thể sắp hình thành?
Như trong đây, Chg Ta tìm trong Mạng?
Tại sao có Hiện Tượng này làm rung động?
Địa Cầu Người, như Sức Ép dồn nhau?
Các Bạn có thể sưu tầm từ Nước Trung Hoa…
Và tiếp nối… sang Trung Đông… rồi Ấn Độ…
Trong Quá Khứ những Tinh Hoa của một Nền Văn Hóa…
Đã tạo nên những Sức Mạnh của Siêu Cường?
Nền Văn Hóa Mạnh lại Chế Ngự Bá Phương?
Khiến Cạnh Tranh của nhiều Quốc Gia phát động?
Chg Ta có thể nhìn thấy một LBSV sau Sụp Đổ…
Đang tạo nên một Dạng Chế Độ Khùng?
Mô Hình Xã Hội của LB Nga với TT Putin?
Hay MH Xã Họi của Trung Quốc Hậu Cộng Sản?
Hai Mũi Nhọn của Nền Văn Minh Tầu Nga hiện đại…
Đã & đang có nhiều Dự Án Khùng Khoa Học Văn Minh?
Nếu Thực Hiện Xong, Nhân Loại sẽ Thách Đố chính Mình?
Vì Chúng quả thật là nhựng Giấc Mơ Thần Thánh?
Chúng tôi phiếm luận, trình bầy Trong Đây nhiều Youtubes…
Của Nhg Giấc Mơ, tạm gọi, Thần Thánh này…
Sau khi Các Bạn Xem, Phân Tách mọi Mô Hình…
Xin Chia Sẻ Ý Kiến, hay Phê Bình Địa Cầu Nhân Loại?
(Chủ Đề Còn Tiếp Nối)

Vanson Tran – 6/2017

Vài Nguồn Tham Khảo cho BTPL của Tôi:
https://www.youtube.com/watch?v=YjoJ8Tr6o1A
https://www.youtube.com/results?search_query=Mega+Projects+of+Building+Big+Cities+of+China+in+the+West+of+the+Continent

Posted June 24, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

Mối Tương Quan Giầu Nghèo Của Xóm Làng Nhân Loại

(Thơ phiếm luận, xã hội) 

Qúy Độc Giả có tin rằng Đức Phật, Đã đoán được rồi Kiếp Khổ của Nhân-Sinh? Rất liên quan mật thiết đến Bạc Tiền, Giữa Nhóm Nhà Nghèo và Nhà Giầu Nhân-Thế? Thật vậy Thuyết của Ngài, nếu Ta nhận-kỹ, Định Luật Quả Nhân đang vẫn chuyển hành? Giống như Làng-Xóm Ta có 9 Hũ Tiền, 20 Gia Đình Giầu chiếm luôn 7 Hũ, 80 Gia Đình Nghèo loanh quanh 2 Hũ, Phải đi Vay, và Công-Nợ suốt quanh năm, Có một năm, Mùa Lúa bị Nạn Sâu, Nên Gạo thiếu và Giá cao kinh khủng! Dân Làng không còn mua Xa-Xỉ phẩm, Nhiều Công Ty phải đóng cửa Thải Người, Họ chỉ mua Nhu Yếu Phẩm mà thôi, Nên Nhóm Nhà Giầu bắt đầu bối-rối!Sản Phẩm rẻ rề vì ít Người Mua Sắm, Muốn tăng Nhu-Cầu bắt buộc phải Đầu Tư, Và Đầu-Tư phải Nợ, nên Lãi-Suất phải cao, Nhóm Giầu Có tham, bỏ Tiền ra khai-thác, Mục-đích là gia tăng Nhu-Cầu tiêu thụ, Nên dù Nghèo, Họ vẫn cứ cho Vay, Để Kinh-Tế Xóm Làng phồn thịnh hơn lên, Mấy Bác Nhà Giầu mới vơ vào Lợi-Tức? Cộng Đồng Nhân Loại nay đã thiên <Thói Quen Tiêu-Thụ>, Vật-Chất Xa Hoa, Căn Bệnh của Toàn Cầu? Bởi vậy, kẻ Tiêu-Dùng thành Con-Nợ dài lâu? Và Nước Giầu vẫn đầu-tư dần Hũ-Tiền Surplus, Muốn lấy Tiền thêm, phải Đầu-Tư vào Doanh-Vụ, Thì Dân Nghèo mới có Jobs,  iếng Ăn! Và cung-cấp thêm cho Nền Kinh-Tế tiêu hăng, Chính là lúc Gói Kích Cầu gia-tăng Tiêu-Thụ, Ngân-Hàng sẽ cho vay thêm, nếu thấy <Dân-Nghèo không đủ>, Do đó, Bác Nhà-Giầu mới giải-cứu được cho mình? Bởi vì nếu không làm thế, sẽ <bị hết Tiền>, Và không có phần Lợi-Doanh đền bù lại, Giống như Bạn bỏ Tiền vào Ngân-Hàng ký-thác, Chỉ mong sao lấy được ít Tiền Lời? Nhưng không may, Ngân-Hàng ấy phá sản rồi! Dù Nhiều Ít, bạn sẽ không lấy được? Thế Tiền Bạc trong một Cơn Khủng Hoảng, Sẽ cuốn theo Chiều Gió khắp Xóm Làng, Giống như cả Lối Xóm bị Thiên Tai! Nhiều Căn-Nhà đổ-vỡ và Nóc Tung xuống đất! Mỹ-Quốc hôm nay, Bác Nhà Giầu đầy Nợ! Nợ Nần nhiều, phải trả rất nhiều Đời! Song Ai tin được, Mỹ <không bị Phá-Sản> nay mai? <Để Thoát Nợ> chẳng hạn như Nhật-Bản hay Trung-Hoa Đỏ? Rồi chóng chầy cũng bị dồn vào <Cơn Bão-Tố>, Mấy Nước Giầu cũng vậy, bị liên-hệ thôi! Cơn Bão Cấp-8 thổi mạnh sắp đến nơi, Và sẽ lan khắp cả Toàn-Cầu Nhân Loại!<Phần Sống Chết> chưa biết thế nào mà tiên đoán? Nhưng Mây Đen đang che kín Bầu Trời!Còn Tia Sáng nào vẫn lấp lánh xa-xôi! Một Kiếp Nạn của Đời Người Trần Thế? Dồn Sức Hơi trong một Hình-Cầu Bong Bóng, Lẽ đương nhiên, không Xẹp cũng bị Xì, Định Luật Quả Nhân nếu phân-tích kỹ ra, Ta sẽ thấy Nguyên Nhân nào, Quả nấy, Đối-Chiếu Biểu Cá-Nhân và Gia-Đình đều khiếm hụt, Tăng Số đông thì cả Nước sẽ Nghèo? Cũng vậy, nay cả Nhân-Loại đều khủng-hoảng Tiền, Sẽ Mâu-Thuẫn và có khi còn Hiếu Chiến, Khi hiếu chiến thì Môi Trường xáo trộn! Phải hi sinh bao nhân mạng, hình hài? Nếu truy tầm tận gốc cái Nguyên Nhân, Ta sẽ thấy, vì đã thiếu một <Trung-Dung định-luật>? Có một cái gì <Bất Quân-Bình> trong Giao-Hoà Nhân-Loại? Đã vượt qua, quá mức của Làn Ranh? Cho nên, Niềm Hạnh Phúc đã tan tành! Dù ở Cấp Văn-Hoá Vợ-Chồng, Gia-Đình hay Làng-Nước? Từ một Nước giây truyền lan khắp Nước, Thế Giới này thật giống một hình Cầu? Và Ta sống chung, rất liên-hệ lẫn nhau? Suy nghiệm ra từ một Châm-Ngôn Kinh Tế: Nếu Nước Mỹ bị hắt hơi liên tục, Thì Toàn-Cầu sẽ lên Cơn Sốt mà thôi! Còn <Tiền Mua Thuốc> bắt buộc phải bỏ ra rồi, Mấy <Nước Nhà Giầu> sẽ mở hầu-bao, nhưng đầy Ức-Chế? 

Trọng Thùy Sơn – Tháng 1/2009

  Translation 

The Relationship Between The Rich & The Poor In Our Mankind Village

(Palavering, Social Poem) 

My Readers, do you believe that Buddha, Has been predicting our Mankind’s Miserable Life? It is very closely related to Money, Between the Rich and the Poor in our World? Actually, if we consider rationally His Theory, The Cause & Effect Law has still been rotating? Similarly, our Village has obtained 9 Jars of Money, 20 Rich Families have occupied 7 Jars, But 80 Poor Families have got only 2 Ones, They must be the year-round Creditors, One year, Insects destroy their Rice Crops, Rice is in scarcity and its price is terribly high! Villagers don’t buy Luxury Goods anymore, Several Manufacturers must close their shop and release Employees, They only buy Essential Goods like Foods, Rich Groups are being embarrassed! Their produced Commodities are cheap without Purchasers, Aiming at Increasing People’s Needs, they are forced to Invest, And their Investments require Loans with high Interests for Profits, The Rich Groups are greedy in investing their exploiting capitals, They aim at increasing the Economy Consumption Needs, So, even being poor, they allow offering the Loans anyway, If the Village’s Economy is improved better and better, The Rich Groups will have more Profits? Mankind Community has got used to their <Consumption Habit>, Luxury Living has become the Global Disease for a long time? Therefore, Consumers have become a long term Creditors?And the Rich Countries have been investing their Surplus Money Jars, Aiming at Gaining more, they must Invest into Business Projects, So, the Poor People Classes may have Jobs to gain Income for Living! They supply more into Economy for a higher Consumption Rate, It is really a Form of the Package of Stimulating the Economy Needs, Banks will offer Poor Classes more Loans <if they are not enough>, So, the Rich Investors or Classes can release their Problem themselves? If not implement those ways; they will spend up their Reserved Money, They will not gain any Business Income in reverse, Like the Case when you deposit Your Saving into Banks, With Expecting to Gain more Interest? Unfortunately, the Bank has declared its Bankruptcy! More or Less, You won’t be able to get your Money back? The Monetary Position in a Crisis will be flown away like The Wind blowing all over the Village,  It is similar a whole Hamlet getting a Natural Disaster! Thousands of Houses have been damaged with destroyed roofs! The United States of America today, the Rich Guy is full of Debts! USA must pay in several Generations! But who will believe that <If USA declares Its Bankruptcy sooner>? Will be releasing its Debts from Japan or Red China? Then, All will be pushed into the Disaster sooner or later, So are the related Other Rich Countries! The Storm Level-8 will be blowing nearer very soon, It will spread out all over places of our Globe! Nobody may predict this situation, being Dead or Survival? The Dark Clouds are surrounding our Sky! Very few sprinkling Lights are still very far away seen! Is this really a Damage Destiny for our Mankind Life today? Like, something is pumping air into a Global Balloon, Sooner or later, naturally, It will be blown or air leak anyway, If we analyze cautiously the Law of Cause and Effect, We will get the conclusion:  Whatever Causes will produce their same Effects, Individual and Familial Balance Sheets are in  eficit, Multiplying the Majority, the whole Nation Poorness will be in effect? The same, all Mankind today is in Financial/Monetary Crisis, Probably, Human Conflicts or Aggressive Behaviors will be increased, Being aggressive will cause a Confused Human Setting! How many more human beings or lives will Mankind sacrifice? If Tracing the real Cause, we will see our Missing Role, <the Law of Moderation>? Is there Something <Unbalanced Status> in our Human Harmony? We have over passed the Justice Border? Then, our Happiness has been in damage! Even we are in any Level of Culture, Marriage, Family or Community? From a Single Country, It spreads to All Nations, This World is really a Global Form? In our Coalition, we are closely related together? Then, we may abstract from our familiar Social Proverb: If USA sneezes all the time, the Globe will be in Fever! Well, <The Medical Expenses> are forced to pay or release, From <The Rich Countries> even though, they are fully frustrated? 

Vanson Tran – 1/2009

 

THE NEW CHALLENGE OF THREE SUPERPOWERS IN 2017-2018

Posted June 20, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

 

TÂN ĐỈNH HOA SƠN 2017-2018?
(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Tin tức từ Bá Tánh, mấy Ngày Nay đồn đoán…
Tân Đỉnh Hoa Sơn, sắp có thể Xẩy Ra?
Mỹ đã bắn rơi Chiếc Máy Bay của Syria?
Chiếc Máy Bay đó do Cao Thủ NGA yểm trợ?
TT Assad, Syria này coi như Đàn Em của NGA đấy?
Cao Thủ Hoa Kỳ, TTT D. Trump, có hiểu <Tầm Nguy Hiểm> không?
Trước đây, khi CT Tập, của TSC Hậu Cộng Sản Trung Hoa…
Khi thăm Mỹ, Ông đã nhìn rõ 59 hỏa tiển, Hoa Kỳ đã phóng?
Không rõ, 3 Siêu Cường Cao Thủ, Trung-Nga-Mỹ…
Có nhìn ra? Họ đang đùa giỡn với Tử Thần?
Cao Thủ Putin, chuẩn bị Nội Lực sau Vụ Crimea?
Cao Thủ Tập, Chiến Lược <Sâu Tầm Ăn Rỗi>?

TQHCS phớt lời Phán Quyết của Tóa Án QT?
Cá LB Nga và Hậu Cộng Sản Trung Hoa…
Hình như vẫn muốn Chiếu Tướng Hoa Kỳ vào Mấy Ngày Qua?
Tôi tiên đoán, đương nhiên, <Tình Hình Thêm Căng Thẳng>?
Qua vài Nguồn Truyền Tin từ Hoa Kỳ và Thế Giới…
Thì Chiến Lược Ba Cao Thủ NGA-MỸ- TRUNG HOA…
Mỗi Chiến Lược Riêng Rẽ này đều <Chiếu Vào 3 Hướng>?
THHCS thì Dự Án Khùng <Biển Đông TBD 9 Nút) …
Vẫn phát huy với Tân Con Đường Tơ Lụa song song?
Còn Chiến Lược chính của LB NGA, với TT V. PUTIN?
Tái Kiến Tạo một Vàng Son của Thời Kỳ LBSV cũ?
Dạng Hiếu Chiến của Hai Siêu Cường TRUNG & NGA như RÕ NÉT?
Còn SC HOA KỲ? Nhất là với Tân TT D. TRUMP?
Thế Giới lu bù, chưa nhận ra GIẤC MƠ MỸ của TT TRUMP?
Mới Nhận Diện ít nhiều gần đây sau 100 Ngày chấp chính?
Khẩu Hiệu <For Great American Again>, một Logo chiến thắng…
Ông vẫn tung ra nhiều <Tuyên Bố Hỏa Mù>?
Xem ra Ông TT của Mỹ đã Lạc Lõng Con Đường…
Mà các Vị Tiền Nhân của một Nước gọi là Hiệp Chủng?
HCQ Hoa Kỳ phải Tiên Phong Trên Dòng Cấp Tiến?
Không thể Cụm Co và chỉ Bảo Thủ Cái Túi Tiền?
Mà phải Phát Huy nhiều Sáng Kiến đề Thế Giới Hòa Đồng…
Cùng Tiến Bộ vào Thời Kỳ Toàn Cầu Hóa?
Chúng tôi vẫn hi vọng rằng TTT D. Trump MỸ…
Và nhất là Tầm Trí Tuệ của Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ…
Phải Phát Huy Sự Quân Bình Hóa của Địa Cầu…
Từ Nền Hòa Bịnh, cho đến An Sinh Xã Hội…
Ước Mong rằng SC Hoa Kỳ sẽ là Người Anh Nhân Loại…
Biết Làm Gương và Điều Khiển Con Thuyền Quốc Tế Hôm Nay…
Đến những Bến Bờ Hi Vọng, Tươi Sáng, Bình Minh…
Thay vì… Vẫn Đi Vào Con Đường Tranh Hùng Lợi Quyền & Quyền Lực?

TRONG THÙY SƠN – 6/2017

VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT CỦA CHG TÔI:http://www.charismanews.com/opinion/60443-russia-is-preparing-for-a-nuclear-war-with-the-united-stateshttps://www.thesun.co.uk/…/world-war-3-syria-trump-russia-north-korea-nuclear-putin-…https://www.charismanews.comhttps://www.express.co.uk https://www.highline.huffingtonpost.com/articles/en/trump-russia-putin-military-crisishttps://www.quora.com/Who-would-win-in-a-war-between-Russia-and-the-US

The Life Stream’s Whirlpool

Posted June 18, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

Con Xoáy Dòng Đời

 Có một hôm, tôi nhìn con suối nhỏ, Nước yên bình róc rách chảy theo dòng..Tôi cứ tưởng nước suối vàng trong mãi,Đâu có ngờ dòng nước đó long đong!Chảy theo dòng, nước biến thành con xoáy,Con xoáy to càng cuốn mạnh theo dòng,Con xoáy nhỏ bị bao chiều xô đẩy! Muốn thoát ra nhưng vẫn kẹt trong vòng! Quê hương tôi bao thập niên rên xiết! Thoát không ra khỏi chinh chiến con người.. Đã bao kẻ mơ làm con xoáy lớn, Đưa nước dòng qua lắm khúc đơn côi!Bạn thế nào, xoáy to hay xoáy nhỏ? Vẫn trôi theo năm tháng của dòng đời? Có phút nào hồn yên lặng thảnh thơi? Hay khắc khoải bên dòng không trở lại? Có một lúc, tôi mơ làm ngư phủ, Để nhãn quan nhìn trọn cả bầu trời..Một buổi bình minh xanh tươi rực rỡ, Hay những chiều hồn cảm xúc chơi vơi! Có khoảng khắc tôi mơ về phố cũ, Đón em chiều ôm ấp trọn vòng tay! Hai mái đầu xanh tuổi hồng bỡ ngỡ,Mắt ngại ngùng mà tay vẫn trao tay! Cuộc chiến lê thê gieo nhiều tang tóc! Đất quê nghèo không đủ đắp mộ em! Thôi, em thoát khỏi kiếp người mệt nhọc! Đứng bên dòng, tôi mặc niệm cho em! Trên xứ lạ, bao lần tìm an ủi, Và bao lần tôi đứng cạnh dòng sông, Nhìn ngàn xoáy theo dòng đời lạc lõng! Trầm lặng buồn, hồn cảm động mênh mông! Có một phút, tôi mơ mình kiến trúc, Xếp mô hình cho ngàn xoáy về nguồn, Nắn lại sông đời đang quanh co khúc, Để lệ nhoà trong mắt bớt rơi tuôn! 

Trần Văn Sơn – 1/1980

 

 Translation

The Life Stream’s Whirlpool 

One day, I see a little spring, 

Its peaceful water babbles along the stream, flowing.

The golden water would be clear for ever, I thought,

I did not expect that stream had been in a hard lot!

Down the stream, its water becomes whirlpools,

The big ones are swept away, along the flow that is harmful!

The small ones are shoved off with several ways!

Having tried to get out, but still stuck in the circle, along days.

My country has been suffering for several decades.

In vain, having tried to avoid human wars, as of to date!

Several people have dreamed to be big whirlpools,

Having made the flow through many pitiable turns?  Are they fools?

What are you?  The big or the small whirlpools, in line?

Having been flowing along with the life stream’s time?

Having been in any minute, easy, calm or burned?

Or having been frustrated down the flow, without return?

Some moment, I have dreamed to be a fisherman,

Observing objectively the whole universe in front of my hand,

A really fresh, glory and blue dawn!

Or, in several evenings when my mind was deeply motioned, alone!

Some moment, I dreamed to come back to my old town,

With my full arms to welcome my lover just found!

Two teen heads in our pink ages, we felt at a loss!

With our reluctant eyes, but hands in hands, we got!

Very long wars have caused lot of mourning & miserable zones!

With our country poor land, I could not find a piece for your gravestone!

Standing by the stream, I meditate for you, good-bye!

In the strange land, I often find consolations,

Several times, I stand by the river stream, with deep motions!

Looking at thousand of the whirlpools straying down the life stream!

I am quietly sad and my sould is in an immense motion, like dreams!

Then, in some moment, I dreamed of certain reconstruction, I thought,

Arrange a mold for the thousand of strayed whirlpools coming back to their resources,

Reshape the life river winding about its turns,

So my blurry tears will stop dropping down, my turn!

 

Vanson Tran

1/1980