CULTURAL AND POLITICAL CHANGES IN VN-SOCIALIST ALONG WITH PERIODS

Posted January 22, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

TIÊN ĐOÁN DẠNG THAY ĐỔI VĂN HÓA VÀ CHÍNH TRỊ TẠI VN-XHCH TRONG NHỮNG GIAI ĐOẠN TỚI… <Thơ Phiếm luận, Xã hội – P2/2> 

Tôi đợi đầu năm 2018, để viết Chủ Đề Này, phần 2/2…Vì cần phải quan sát Những Chất Lượng Dạng này, trong Chuyển Biến…Những Chất Lượng Văn Hóa hơi giống Gia Vị Thực Phẩm…Xem Loài Người đã và đang Thưởng Thức Những Món Nào? Trong 12 Tháng, năm 2017 cả TQHCS, lẫn LB Nga…Và hầu hết các Quốc Gia đã Gia Nhập WTO Thế Giới…Trong một Bài Trước, chg tôi hỏi, <Thế Nào là Chất Lượng>? Và cho rằng Chúng hơi giống Hóa Chất, những Sắc Mầu…Quý Vị có cho rằng <tại TQHCS và các Xã Hội Cộng Sản>  còn lại hay ko? Họ ko còn Lý Do nào để Duy Trì Ý Thức Hệ của Liên Bang Sô Viết? Đa số các Học Giả Hiện Đại, gọi <Các Dạng Xã Hội Mới>, các Quốc Gia trên là <Tư Bản Đỏ>? Hiện Thực hơn là <Nền Giáo Dục Ý Hệ Cộng Sản> đã Lỗi Thời? Không còn một Nền Tảng <Giáo Dục Chính Nghĩa để TRỒNG NGƯỜI>? Và hầu hết Các Sĩ Tử các Quốc Gia Trên, đều <Hướng Vào Các Đại Học Tây Phương trau giồi Chuyên Nghiệp>? Họ không còn thích loại <Mì Ăn Liền, ko có nhiều Chất Lượng>? Tôi cho rằng Họ đã ngả dần vào <Ảnh Hưởng Nền Văn Hóa Tây Phương>? Và nếu Kỹ Năng Chất Xám này chưa đạt được <Nét Vinh Quang>? Tôi ko nghĩ Họ buông tay, hay Trở Về, mà Bỏ Học? Mầu Sắc Văn Hóa Tây Phương vẫn đang Tô Mầu Thực Dụng? Chúng đã Xâm Nhập dần dần trong Đa Số Nền Văn Hóa rồi? Bạn có thấy <Nét Văn Hóa Nào/Gia Vị Văn Hóa Nào> của LBSV xưa ko? Hay Hiện Đại, Dạng CĐ Thế Giới đã đương nhiên có sắc mầu <Toàn Cầu Hóa>? Nhưng trong Phương Thức Chưa Quen, của Toàn Cầu Hóa…Sẽ có nhiều <Những Trục Trặc, cần Thay Đổi luôn luôn>? Dạng Bảo Thủ mà Chúng Ta đã thấy gần đây…Chúng sẽ có nhg Động Lực để dần dần Điều Chỉnh? Và nếu phải Đánh Giá chung Các Nền Văn Hóa? Chúng ta thấy gì? Nền Văn Hóa Nào đang Lôi Cuốn Con Người? Các Giai Đoạn của các Nước Hậu Cộng Sản đang Tiến Hành? Đa số đã đang ngả dần dân vào Mô Hình Văn Hóa Tây Phương cả? Người Ta thấy Đình Hướng XHCN vào Thị Trường Kinh Tế? Dù Mô Hình XHCN vẫn còn lưu luyến XH Sô Viết Năm Xưa? Song Dạng Tha Hóa vào Đời Sống Xã Hội Tây Phương…Vẫn nổi trội như Ta thấy trong hầu hết 5 Châu Lục? Từ Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Úc…Sinh Hoạt Toàn Cầu Hóa, Mô Hình Kinh Tế Tây Phương…Và đặc điểm đó, chính là một Dạng Toàn Cầu? Mà Chủ Tịch Tập Cận Bình ca tụng, ở DAVOS 2017? Chg Ta còn thấy trong Những Lần/Đợt Đổi Mới…Ở Nước Ta, qua những Đại Hội ĐCS Thường Niên…Và mỗi lần, Ta lại thấy, Họ Cổ Phần Hóa Dạng Tư Nhân… Để Tìm Kiếm Tiến Bộ Cao dần, trong Nền Văn Hóa? Các Nước Tây Phương hiện nay, nhìn vào Thực Tế? Người Di Dân đang đổ đến Nhg Làn Sóng liên hồi? Và Người Dân khi có Của Cải, Tiền Bạc rồi? Họ cũng tìm Cách Di Dân, sang Nước Ngoài hàng loạt? Những Lý Do Tại Sao, ko rõ Các Nhà Lãnh Đạo? Có bao giờ, Họ Kiểm Chứng hết hay không? Có bao giờ, Họ Kiểm Điểm Lỗi Lầm không? Trong Quản Trị Quê Hương Mình & Quần Chúng? Tình Trạng Dậm Chân, Tụt Lùi, và đôi khi Thoái Hóa? Xẩy ra Thế Nào? Trong Trình Độ Văn Hóa, Văn Minh? Những Phẩm Chất Tốt của Loài Thực Vật trồng trọt Hôm Qua…Cuối Mùa Gặt, Họ bình lượng thế nào? Hay So Sánh? Mô Hình Văn Hóa không phải Vì Đam Mê/Tẩy Não? Mà chính vì Nhu Cầu Tiến Hóa cần yếu Của Dân Mình? Nếu Các Nhà Lãnh Đạo Đất Nước thiếu Tầm Nhìn? Khi Lèo Lái, Con Thuyền Quốc Gia sẽ Chòng Chành, Sóng Gió? Chúng tôi Kỳ Vọng một Quê Hương với Lòng Ái Quốc…Sẽ chân thành Xây Dựng Thế Hệ thật Tươi Sáng ở Tương Lai! Ước Mong rằng Giòng Lạc Hồng có Khả Năng Tiến Hóa Hôm Nay… Cùng Chung Sức ĐỂ DỰNG XÂY MỘT TƯƠNG LAI ĐẸP NHẤT! 

Trọng Thùy Sơn  – Tháng 1//2018 

TRANSLATION:

CULTURAL AND POLITICAL CHANGES IN VN-SOCIALIST ALONG WITH PERIODS  <Palavering Social Poem  – P2 / 2> 

I waited in early 2018, to write this subject, part 2/2 … Because of the need to observe these types of qualities, in Transition … The quality of culture slightly changes like Spices in Food …What kind of people are enjoying the food? After 12 months, of 2017, both the Post-Communist China as well as the Russian Federation …And, most countries have joined the World WTO …In my previous post, I asked, <What is Quality>? And they are a bit like Chemical Colors …Do you think that <at the PC China & Russia Federation>, their Original Socialism still remains or not? I do not think they have any reason to keep the Original Soviet Union Ideology? Most Modern Scholars, called the <New Social Forms>, are <Red Capitalists>?  Is it true that <The Education of the Communism> is out of date? Because, there is no foundation for <PEOPLE PLANTING> anymore? And most of the Students of Majority of Nations, directing to their Career Pathway in the Western Universities? They do not longer like <Instant Noodles, without much Quality>? I suppose they have completely <Been Westernized or Influenced>? And if this Gray Substance has not yet reached <its Maturity>? I do not think they let it go, or go back, or leave? The Western Culture is still in Pragmatic Use? Have they gradually entered into several other Cultures as well? Do you see Any <Traditional Cultural Spices of the old Soviet One>? Or, the World Form Today, naturally has the color of <Globalization>? So, there will be also some delayed adaptations in those Cultures because of their Intellectual Levels or some Conservative Forms could be seen in them recently? However, they will be gradually adjusted anyway? And if you have to rate common cultures? What do we see? What culture is pulling people together? Are the Phases of the Post-Communist Countries Underway? The majority of people are gradually falling into the Western Cultural Model? 

 Do People see the Socialist Orientation in the Economic Market <Western>? Although the Old Socialist Model still remains as the attached to the Soviet Union in the Past? Even though the Alienation into Materialistic Form of Western Social Life … Remained outstanding as we see in all five Continents today? From Asia, Europe, America, Africa, & Australia …The Western Global Economy Form …And that feature, which is a Global Form? And President Xi Jinping China praised with protection, in DAVOS 2017? We’ve also seen in our Country through several Times of New Changes … through the Annual Communist Congresses in the Past Years …And at each time, we see again, they gave up the State Owned Companies to the Private Ones to improve better in the Economy… as well as, Looking For More Advanced Progress In A Culture? In   Western Countries today, in reality, many kinds of Migrants are pouring into their Societies? And when people have the money, then they look for a way to immigrate to a foreign country? We ask the Leaders Why Do Their People Get out of Their Countries like that? Have they ever checked it out? Have they ever checked their mistakes? In our Fatherland and in our whole people? How does it happen in our stagnant period or degeneration one, sometimes, in our whole Country? What happened in our Culture, or our Civilization? Good Plant Species Cultivated yesterday, and at the end of this harvest today, how much are they? Do we compare? Cultural Model is not formed by Brainwashed Situation or Dreamed One? But It is because of the Need for Evolution and the Need of our Whole People? If the Country Leaders lack their Bright Sight? When commanding, the Nation Boat will be stormed with Strong Winds? We Hope a Countryside with Love, with People Patriotism …People will sincerely build their Brightest Generation in the future! I hope that our Lac Hong Race has the ability to evolve together to build our Future the best! 

Trong Thuy Son –January 2018

Advertisements

WE NEED A WORLD OF HARMONY IN THE BALANCE IDEOLOGY ?

Posted January 19, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

CHÚNG TA CẦN MỘT THẾ GIỚI HÒA HỢP,TRONG Ý HỆ TRUNG DUNG? 

Thơ Phiếm luận, Xã hội) 

Chủ Đề tôi viết hôm nay là một Giả Thuyết… Nếu Cuộc Giao Lưu Văn Hóa Hiện Đại Ôn Hòa…Các Siêu Cường cũ mới sẽ có Hy Vọng chan hòa.. Vì các Nền Văn Hóa Dị Biệt Nhau, có thể Hội Nhập? Tôi không nghĩ Người Hoa không khôn ngoan lắm? Mà Họ còn có thể hình thành được một Nền Kinh Tế thăng hoa? Có nghĩa là, dần dần Họ biết Điều Chỉnh cái Túi Khôn? Để Sống Sót và Trở Nên An Toàn, cùng Thinh Vượng? Trong Hiện Tình thì một Trung Hoa Hậu Cộng Sản… Vẫn đang cần Những Thử Thách lâu dài? Tôi hy vọng rằng Nước THHCS sẽ nhận thức ra… Nếu Họ hội nhập như Nhiều Phố Tầu trên Thế Giới? Họ sẽ không quan tâm nhiều vào V/Đ Chính Trị? Sống Chân Thành, Sống Tốt với Nhân Loại Hôm Nay? Ví dụ như một Dân Tộc Nhật Bản Tỉnh Ngộ sau TC II? Ví dụ như một số Nước Đông Âu, sau LBSV đổ? Họ đã biết phải Trồng Hạt Giống gì, trong Cánh Đồng Văn Hóa? Và sẽ Trở Thành một Cường Quốc có Chất Lượng Văn Hóa Cao? Tương tự như HCQ Hoa Kỳ trong Môi Trường Tranh Sống vừa qua… Hoa Kỳ đang muốn trở lại Làm Con Người Tử Tế?8 năm của TT B. Obama, vị TT Da Mầu đầu tiên của Mỹ…Với Chính Sách Ôn Hòa, Thỏa Hiệp, vẫn Thực Hành? Và cũng có thể là Tấm Gương Sáng, khá khôn ngoan? Trong Cái Thế mà Trí Tuệ Con Người đang Phản Tình? Nét Phản Tỉnh Văn Hóa của nhiều Tộc Dân Tiến Hóa… Họ nhận định ra rất dễ một Đường Hướng Khôn Ngoan? Như CT Đặng Tiểu Bình trong Cơ Hội Mỹ Giao Lưu? Như một Nhật Bản, Đức Quốc biết Điều Chỉnh sau Thế Chiến?Như vậy, Cái Túi Khôn của những Nhà Lãnh Đạo… Của Hôm Nay và của cả Những Tương Lai…Chất Lượng Văn Hóa Nhân Bản sẽ dần dần rõ nét? <Tham Vọng quá> cũng sẽ Đi Vào Dạng Phân Hóa? <Tham Vọng Zero> lại làm Kiệt Quệ Văn Hóa, Gia Tài? Thế cho nên, Họ sẽ Chọn Lọc một Hướng rất Trung Dung? Có thể Quân Bình được Lạc Phúc Chung trong Nhân Loại? Chúng Ta đang nhìn rõ một Cực Đoan của LL ISIS? Thế Lực này, sẽ bị Tiêu Diệt, không bao lâu… Và những Tính Kiêu Ngạo của Bạo Lực, Cường Quyền… Cũng sẽ bị Thực Tế Phũ Phàng, làm Con Người Tỉnh Ngộ? Theo tôi, thì Trục Đường Nào, sẽ đi vào Quân Bình Thế Sự?  Chính là câu châm ngôn, <Thiên Thời, Địa Lợi, lẫn Nhân Hòa>? Dạng Kiêu Căng của các Đế Quốc Thực Dân, trong thế kỷ qua… Đã làm nẩy sinh ra Dạng Đòi Quyền Sống của nhiều Dân Tộc? Cho nên vào Kỷ Nguyên Này, một Hướng Đi Thanh Bình cho Nhân Loại… Chính là Con Đường mà các Lãnh Tụ phải biết Trung Dung? Tham Vọng Tài Nguyên thái quá như TQ ở Biển Đông, Hay Miền Ảnh Hưởng bao la như TT Putin lb NGA hiện tại…Sẽ đều là những Con Đường Đi Vào Vấp Ngã?  Sau những Vấp Ngã Này, Họ sẽ tự động nhận ra? Con Đường Nhân Hòa, chính là Hướng Trung Dung? Nó sẽ phù hợp với tất cả Các Quốc Gia 5 Châu 4 Biển? Và chúng tôi nghĩ Nó cũng sẽ Thuận Ý Trời hay Thượng Đế? Vì Thế Kỷ Loài Người nay phải <Biết Hòa Hợp, chọn Trung Dung>? Mới Sinh Tổn để Cùng Nhau Dựng Xây một Địa Cầu…Xin chúc các Lãnh Đạo Siêu Đại Cường & Tôn Giáo…Phải cùng nhau Thường Xuyên Hội Thảo & Sẻ Chia…Một Tình Người Nhân Bản vào Hiện Đại, Tương Lai…Nhân Loại sẽ Sống trong Thái Hòa & Hạnh Phúc!  

Vanson Tran – 1/2018 

Translation:

WE NEED A WORLD OF HARMONY IN THE BALANCE IDEOLOGY ? (Palavering, Social Poem) 

The topic I wrote today is a hypothesis … If Today, our Modern Cultural Exchange in its Soft Form, The old & new Superpowers will have their wonderful Hope to be able to Compromise! Because I do not think, Chinese People are not wise enough? But they can realize their Elevated Economy in their Culture. Naturally, they can realize their world-wide Integration? I do not think the United States is not wise enough either? Can they even form a sublimation economy? That is, gradually they know how to adjust their own situation? To Live and Be Safe, with Prosperity? At present, a Post-Communist China still needs Long-term Challenges? I hope that the Post-Communist China will realize the wisdom, if they integrate like many Chinatowns in the world? They will not pay much attention to the Politics? They will live sincerely, and get along peacefully with Mankind Today? 

Like a Japanese Nation after the WWII? For example, some East European countries, after the Collapse of Soviet Federation? They know what seeds to plant, in their Cultural Field? And will become a High-Quality Nation? Similar to the USA in the past with full of Living Struggle Environment …Do American want to return to be Good Man? 8 years of B. Obama, the first color President of the United States of America …With his Harmony Policy, Human Mutual Agreement, still be in Practices? And maybe it is the Sample of the bright and wise for all? In the world where the Human Intelligence is the opposite? Reflecting the culture of many people in Evolutionary Process … Are they easy to spot a Way to Wise? 

As Deng Xiaoping in the China Revolution? As a Japanese, and Germany, they know how to adjust after the World War II? So, the Bag of Wisdom of the Leaders … Of Today and of The Future …Human culture quality will be gradually clearer? <Being too ambitious> will go into the type of Destruction? <Without Ambition> again, will also miss the Chance to Improve their Culture, and Economy? So, they will choose a very Neutral Direction. Can the Communists be blessed in humanity? Are We Looking Into a Striker of the ISIS? This Force, will be destroyed, not long … And the Pride of Violence, Strength, will it be the reality of the Dharma, to make the Person Awakened? In my opinion, which Direction will Mankind go into their Road? Should It Be the Old Proverb, <Natural Chances, Geography, and Humanity Harmony>? The Arrogant Form of the Empires, in the past century has caused the Rise of their Rights in life of many Peoples in this World? So in this Era, a Way to the Purification for Humanity… 

Is it the Way that All National Leaders must know the Principle of Balance? Being Over-Ambitious on the New Resources such as China in the South China Sea. What is the image of Ambition, like President Putin of Russia? Will all their Roads go into the Emptiness? After these fogs, they will automatically recognize their Need for An Human Harmony Direction… Is that the Direction of Medium or Balance? Would it fit all 5 Continents and 4 Oceans? And do we think it will also match with God’s Idea for Mankind? Since the Human Genetics now must <Know the Harmony, choose the medium> For Being Exit? For Constructing our Globe Together? New Born to Build a Planet …I wish the Superpower and Religions Leaders, must be together in their Mutual Conferences… With the Humanist Love & Sharing in Modern & Future Periods, Mankind will live in their Independence, Safe and Happiness!  

Vanson Tran – 1/2018 

THE REF SOURCES FOR MY POST:

www.economist.com/…/21609649-china-becomes-again-…

https://www.nytimes.com/…/gilpin-capitalism.html

www.vanityfair.com/news/…/china-worlds-largest-economy

www.heritage.org/…/four-issues-facing-china

https://www.stratfor.com/forecast/decade-forecast-2015-2025

https://www.foreignaffairs.com/…/rise-china-and-future-…

https://www.quora.com/Economics/What-will-the-effect-on-the-worl…Quora

https://www.weforum.org/…/6-factors-shaping-t

https://www.pwc.com/…economy/…/world-in-20

https://blogs.cfainstitute.org/…/why-china-will-not-dominat

THE MARKET IS CROWDED, EVEN YOU BOYCOTT IT NOW

Posted January 4, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

KHÔNG CÓ MỢ THÌ CHỢ VẪN ĐÔNG
(Thơ Phiếm luận, Kinh tế, Xã hội)

Trong một Nhóm Bạn, Mạnh Thường Quân khó kiếm?
Anh Chàng nào cũng Tính Toán, Sợ Lỗ Thua?
Cho nên trong những Bữa Họp Bạn thường niên…
Tại Mỹ, thường có một Tiệc Tùng Họp Bạn…
Song Gia Chủ thường được cho là Hào Phóng…
Song Nhóm Bạn Gia Đình, chưa hẳn Hào Phóng đâu?
Người Mỹ gọi Bữa Tiệc này là Pot Lucks…
Người Việt Mình cũng có Dạng Tiệc Này, ở Chùa Chiền đấy…
Vào Chùa Ăn thì không tốn nhiều tiền…
Một Ít Tiền công quả, <Xập xí, Xập ngầu>!
Một Số Hội Viên tưởng rằng Mình đã <Đóng Nhiều Công Đức>?
Tiệc Potlucks, tương tự, ta thấy khá nhiều Ông Bà, Anh Chị…
Muốn Qua Loa… Nên phút chót, <Ghé Chợ Mua Món Quà>?
Luật Potlucks không đòi hỏi phải <Đóng Góp Bao Nhiêu>,
Cho nên Rất Thuận Lợi, cho Hội Viên nào Hà Tiện?
Trải Nghiệm nhiều năm, Đi Tham Gia Potlucks…
Tôi thấy rằng, Nhiều Nhóm Hội, đã mau tan!
Những Lý Do tôi vẫn hỏi <Tại Sao Tan>?
Nếu Xét Kỹ, chỉ tại vì, có nhiều Hội Viên Hà Tiện?
Kiểu BREXIT tại Hội Liên Âu, có UK Anh Quốc…
Vừa Mới Đây… có lẽ Dạng Bảo Thủ Kinh Tế của Hoa Kỳ? (Trade Protectionism)
TTT D. Trump, là một Tỷ Phú Địa Ốc Kinh Doanh…
Cho nên, Luôn Tính Lợi, khi Tham Gia vào CĐ Quốc Tế?
Ông đã cho rằng Hoa Kỳ đang Bị Rút Da, Rút Thịt?
Làm Công Quả quá nhiều, và Chịu Lỗ Mà Thôi?
Dạng Đóng Ngân Khoản vào Tổ Chức Mỹ+NATO…
Dạng Bảo Vệ Nhật Bản, Đài Loan, Nam Hàn… Ô DÙ NẶNG?
Lại còn Ngân Khoản Cao Đài Thọ Ngân Sách Liên Hiệp Quốc?
TTT D. Trump bảo Phụ Tá Ngân Sách & Những Kiểm Toán Viên…
Nhiều Trương Mục Lỗ Vỗn, Thâm Thủng Ngân Sách…Ông đã nhận ra?
Chưa kể, Biên Giới Mỹ và Mễ Tây Cơ, Hàng Triệu Di Dân Nhập Lậu?
Ông còn muốn Xây <Một Bức Tường>, ngăn Di Dân Lậu đó…
Kiểm Soát gắt gao mọi Dạng Thức <Bị Lỗ Bạc Tiền>?
Đối Chiều Biểu thì Ngân Sách Khiếm Hụt Ngoại Thương…
Với Trung Quốc Hậu CS, ngày càng Nhiều Tăng Khiếm Hụt!
Ông lại có Thói Quen… Phát Ngôn Chỉ Dùng Tweets?
Thế cho nên đang có nhiều Sự Phức Tạp xẩy ra?
Tổ Chức BRICS phải chăng là Đối Trọng TT Obama’s TPP?
TQHCS phải chăng Tham Vọng Cao, với <Con Đường Tơ Lụa>?
TT V. Putin, NGA, phải chăng vì Tham Vọng ĐQ Liên Bang Xưa…đang Vi Phạm Luật Công Bình LHQ?
Chiếm Geogia, Xâm Lấn Crimia/Ukraina đã nhiều lần?
CĐ Thế Giới, thật sự, có Cuộc Chiến Tranh Lạnh 2?
Vì Chiến Lược CT của ctt R. NIXON có Phần Tẩu Hỏa?
Thế Cuộc Ngày Nay, xem ra Bữa Tiệc Tùng Potluck…
Đang dần dần có Dạng Rã Đám, <Mạnh Ai Nấy Lo Thôi>?
Nhưng dù rằng Phiên Chợ Cộng Đồng có Vắng Mặt TT D. Trump…
Thì Thế Giới Còn Lại vẫn phải cùng nhau Ba Bữa Cơm Họp Chợ?

Vanson Tran – 1/2018

Translation:
THE MARKET IS CROWDED, EVEN YOU BOYCOTT NOW
(Palavering, Economic & Social, Poem)

In a group of friends, Generous Contributors are hard to find?
Most of them calculates, afraid of losing? So, in our annual meetings, in the US, there is usually a Potluck party for all. The Homeowners <Hosts> in charge are often considered as to be Generous… but their Family Friends, not yethere to go? Americans call this party Pot Lucks … Vietnamese also have this Kind of Party, in the Temples for example… Going to Eat at the Pagoda does not cost much money … Contributing a Little Money, then, <Misunderstandings are mixed>! Some Members think that they have <Contributed Enough>. Potlucks, similarly, we see a lot in our Relative Families to treat Grandparents, Brothers & Sisters … Want to Speak … Last Minute, <Buy A Little Share in a Shop>? Because Potlucks does not require clearly the Value of the <Contribution>
So it is very favorable, Which Member Who Is A Miser? Many Years Experiences, in Taking the Potlucks, I found that many groups, have quickly the Reasons why they are broken?

If so, just because there are many Miser Members? BREXIT in the European Union, UK for example… New Adds to this … perhaps is the US Economic/Trade Protectionism? New President D. Trump, is a Real Estate Business Billionaire… So, He Always Considers the Possible Benefits, when participating into the International Community? Do you think that the United States’ Body is being lost Its Skin and Meat? Or It Has Been Sharing Too Much, and Suffering? Its Over Funding Mode such as US Support the NATO ? Protecting so many Nations such as Japan, Taiwan, South Korea … Such A Heavy Load for US Budgets, particularly The United Nations Organization? New President D. Trump revised with his Budget Assistant & Auditors …Many Account Losses, Budget Failure are found…

Not to mention, the United States and Mexico Wall Building, to block Millionaire of Illegal Migrants? He also wanted to Build a Wall, to prevent the Smugglers …Strongly Controlled <Lost Money>? In the afternoon, the budget deficit of Foreign Trade …With China Post CS, more and more Incremental Deficit!
How Could USA Get Out of this Bad Situation? President D. Trump has the habit … Of Speaking only The Internet Tweets? So are there so many Complications? Is BRICS emerging to oppose Ex President Obama’s TPP? And, with the <Silk Road Super Economy Project>, Post Communist China is menacing USA? In addition, President V. Putin, RUSSIA, does He want to reform his Russian or Soviet Union Glory to have the Former Feneralist Bloc? but Russia has violated the United Nations Agency’s Laws… Because RUSSIA has invaded and occupied Georgia and Recent Crimea / Ukraine repeatedly? Our World Community today, has really had the New Cold War 2? Because the Ex President R. NIXON has left in his Book, <A hard Part of Previous Strategy > that we feel stuck in our World Problem Solutions” Today?

Therefore, Our World Today’s Potluck Party …will be possibly faded away and gradually erased out, <with Several Forms of Brexit>? But even though the Community Fair has an Absence of D. Trump …The world still has to be together < With Three Meals Meeting Market>?

Vanson Tran – 1/2018

FEW REFERENCED SOURCES FOR MY POST:
https://en.wikipedia.org/wiki/Potluck
While there exists some disagreement as to its origin, two principal theories exist: the combination of the English “Pot” and “Luck” or the North American indigenous communal meal “Potlatch”. The word pot-luck appears in the 16th century English work of Thomas Nashe, and used to mean “food provided for an unexpected …
https://en.wikipedia.org/wiki/Potlatch
We will dance when our laws command us to dance, we will feast when our hearts desire to feast. Do we ask the white man, ‘Do as the Indian does’? No, we do not. Why, then, will you ask us, ‘Do as the white man does’? It is a strict law that bids us to dance. It is a strict law that bids us to distribute our property among our …
https://www.spanishforsocialchange.com/2009/02/potluck.html
Feb 12, 2009 – Folk etymology has derived the term “potluck” from the Native American custom of potlatch; the word “potluck”, however, is actually of English origin. It is a portmanteau word formed from (cooking) pot and lucke. The earliest written citation is from 1592: “That that pure sanguine complexion of yours may …
pot blessing, and other potluck words – Dictionary of Christianese
https://www.dictionaryofchristianese.com/pot-blessing-and-other-potluck-words/
Apr 26, 2012 – It’s unlikely that the North American usage of the word potluck was influenced by the Native American custom of potlatch. See also *euphemisms. • 1981 Alton Telegraph (Illinois) (2 May) 13 : The Teachings of Christ Fellowship … Special Pot Blessing Luncheon, Sunday 1 p.m. 1995 The Hamilton Spectator …

What Models & Social Dynamics Will Mutate Vietnamese Culture & The World?

Posted January 3, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

MÔ HÌNH NÀO, ĐỘNG LỰC NÀO SẼ
CHUYỂN HOÁN NỀN VĂN HÓA VIETNAM & THẾ GIỚI? (NVHVN)
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Tôi vẫn cho rằng NVHVN không đứng im?
Như một dòng sông, vẫn chẩy âm thầm..
Hay có lúc chúng ta thấy nhiều làn sóng?
Nhưng dung dịch nước dòng vẫn luôn thay đổi..
Vì hóa chất lắng đọng hay hội nhập theo dòng..
Tôi còn nhớ một danh ngôn trong lớp học,
Thầy giáo tôi bảo, Đức Phật thường bảo..
Các Con chẳng bao giờ <Tắm lại được> Nước dòng đâu?
Cả lớp chúng tôi hỏi Thầy, một loạt dơ tay,
Sau giải thích, thì ra, Hóa Chất nước dòng luôn luôn đổi..
Hóa Chất ngày hôm qua và hôm nay khác..
Dù Ta cùng xuống tắm một bến sông?
Xem ra, cũng thấy những chuyển-biến của NVHVN?
Từ những Thời xa xưa cũ cho đến Thời Đổi Mới?
Hôm nay Ta, thời-kỳ Định Hướng vào TTKT..
Bạn thấy gì, trong mệnh-đề <Triết Học Xã Hội> thế-kỷ qua?
CácTriết-Gia nói, có Tiền-Đề, thì sẽ (có Phản-Đề, đến Hợp-Đề?),
Họ tạm lấy mốc thời gian, trong ❤ dòng Thời Kỳ Biến Chuyển>,
Chế độ Phong Thực chính là Tiền-Đề nhé!
Còn Phản-Đề chính là Cuộc Cách-Mạng Chống Thực-Dân?
Và hôm nay, Ta tưởng có một Hợp-Đề?
Không, chúng ta chưa đi đến một <Hợp Đề cân đối>?
Tóm lại, chúng ta vẫn sống theo <Bên dòng của MT Văn Hóa>?
Thế-Giới loài người vẫn biến chuyển tại Quê-Hương?
Nhìn vào Yếu-Tố và Động-Lực của Non Sông..
Ta phải nói, Lập-Trường Dị-Biệt còn khá nhiều <trong MTVH>?
Nếu Lập-Trường A cứ bỏ tù những <Người Đối-Kháng>?
Hậu quả sao? Ta tạm mượn Ví-Dụ Gia-Đình..
Trong 10 Đứa Con, Tính-Tình khác biệt, đương-nhiên?
Muốn Hợp Đề, chúng ta cần Hòa Giải?
Tương tự Hòa-Giải Tình Vợ-Chồng và Con Cái..
Thường phải Quân-Bình Quyền-Lợi cả Vật-Chất lẫnTinh-Thần?
Theo tôi, MTVH, tạm gọi là một Gia-Đình?
Cũng vậy, Chính Quyền luôn cần đến <Quân Bình trong Hòa Giải>?
Một khi mà quá độc tài Vai-Trò Phụ-Huynh, Cha-Mẹ,
Chóng hay chầy, tạo Phản-Ứng của các Con?
Một MTVH tương tự, gồm có mọi Thành-Phần?
Sẽ đòi hỏi một Công-Bằng trong Nhân-Quyền, Xã-Hội?
Những Động-Lực Phân Hóa và Bất-Công Xã Hội..
Chúng vẫn là những Yếu-Tố chia rẽ Quốc-Gia?
TT Nguyễn Tấn-Dũng trong Bài Phát-Biểu Đầu Năm..
Ông đã nhìn thấy một Nhu-Cầu Quân-Bình Quyền-Lợi?
Nhà Lãnh-Đạo nếu Can Trường & Dũng Cảm..
Sẽ làm nên Một Danh Sử của muôn đời?
Bằng không, MTVH Việt vẫn Tan-Tác nhiều nơi..
Khó Hòa-Giải để tiến hành Một Hợp-Đề Xã-Hội?
Tôi ước mong Tinh-Hoa của các Nhà Lãnh-Đạo..
Sẽ đi vào Đúng-Hướng của Tiến Bộ Loài Người..
Nhất là Dòng Văn-Hóa Nước Việt mới Phục-Hồi..
Cần phải Quân-Bình Mức An Toàn Lạc Phúc,
Năm Giáp-Ngọ, Ngựa như rẽ Đường Hạnh-Phúc?
Kỵ-Mã trên lưng, xin hãy Can-Đảm phi thường?
Và 4 năm qua… VHVN vẫn ngất ngưởng, phân vân?
Không biết Dựa Bá Chủ Nào chưa Quyết Định?
Dạng Bá Chủ của Cộng Đồng Thế Giới…
Như Hiện Nay… Có 3 Đối Thủ, Mỹ+TQCHS+Nga…
Thế Chiến Lược của Các Bá Chủ Thi Đua…
Hoặc Kết Nạp… sẽ Hình Thành Nhg Siêu Dự Án?
Chúng Ta ko có Khả Năng Trưởng Thành Tự Lập?
Vì phải chăng…Ta vẫn Phải Dựa Vào Sức Mạnh Toàn Dân?
Xây Dựng Nền Văn Hóa Đất Việt để Thế Giới Dung Hòa?
Dạng Bầy Đàn trước đây của Loài Người biến chuyển…
Gia Đinh Thế Giới từ đây Phải Hiểu Ra & Hòa Giải?
Hi Vọng rằng… Với Tiếng Nói của Thế Hệ Đàn Con…
Cộng Đồng Thế Giới BIẾT HỘI THẢO NHAU mà SINH HOẠT GIAO THƯƠNG…
Duy Trì một Nền Hòa Bình, và Cùng Nhau Đắp Xây Thịnh Vượng!

Tran, Vanson – 2/2014
(Được Hiệu Đính Bổ Túc 2018 – Năm Mậu Tuất)

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_change
http://en.wikipedia.org/wiki/Sociology_of_culture
https://www.um.es/ESA/Abstracts/Abst_rn21.htm‎
http://www.britannica.com/…/social-structure‎
http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/chap7.htm‎
http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/chap7.htm
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/02/140209_nguyenductruyen_vn_reforms.shtml
English Translation

What Models & Social Dynamics Will Mutate Vietnamese Culture & The World?
(Palavering Social Poem)

I always believe Vietnamese Culture does not stand still. Like a river, it has been quietly flowing or we’ve seen, sometimes, its several waves, but its water substance has been changed, just because of its chemical mixture along its stream flow reacted. I also remember my teacher’s explanation in my philo class about Buddha’s famous statement, “My dear sons, you can’t take another bath in the river flow, no more”. All of my class raised hands and asked our teacher; then he explained in details that the Chemicals in the riverstream always changes differently. The present chemicals that will be changed tomorrow and they will be different, even you will take your bath at the same spot of the rivershore.

Similarly, we’ve seen several mutations in our Culture, since the old time till now, our new development period, even now, the political direction into the Economy Market? What have you seen in the Equation of Social Philosopy in our last century? The Social Philosophers have mentioned when we have a Thesis, we should have an Anti Thesis, and then a Synthesis as well. Probably, they have fixed Historical Time into 3 phases of periods of time flowing like a river? The Feudalism and Colonialism should be the Thesis? The Anti Thesis should be the anti Colonialism Revolutionary period, and today, we are in the Social Synthesis Process, do you think?

Not at all, we haven’t found any Acceptable Balance Synthesis yet? In brief, we are still living along with our Culture Environment and the World is still being changed right in our country. Looking carefully into several Elements and Social Dynamics of our country, we must say, there are several Differences in our Culture. If the Strongest Standpoint of A has a fixed policy and put any Different Party in prison, what will the Society be in result? We take an example of our Family with 10 Children with different characters, naturally, we must know how to compromise their Differences to have our Happiness, the Synthesis, specally in our familial cultural context? It is similar as the Compromise our Husbands and Wives with our Children? Following me, Vietnamese Culture like Big Family. Therefore, the Government must know how to compromise in balance, both material as well as intellectual needs of the People? When Parents are strict Dictators with strick Policies, sooner or later, Children will have their Reflections or Feedbacks?

So, similarly, in Vietnamese Culture, we have several different Groups and Members and they should request their Social Justice, like in Human Rights, and in Social Benefits as well. So, the divided and unjust social dynamics are always the results of National Divisions, if the Government treats unfair to these Social Elements in the Country. Prime Minister Nguyen Tan Dung’s Speech, at the beginning of the new year has a richly understanding about Critical Needs and a necessary Balance of Societal Welfare or Benefits?

The good Leaders require to have Courage & Bravely Character to make History, a famous Sample for the Country for ever.. If not, VC will be torn out in pieces and hardly peaceful to reconcile or to reach the Social Synthesis. I hope our Viet Leaders would have An Outstanding & Elite Think Tank Ability in this period, particularly our Vietnamese Culture has just been recovered recently.

In brief, Vietnamese Culture must balance its Social Welfare Level among its People. In the New Year of the Horse, National Cavalry and People are directing to the Happy Direction of Life and on the Horses of this very Culture, I would like to send my Message to the Elite Leaders: Please Be Courage the most to realize Your Goal for our Country. We are waiting for the Real Happy Synthesis fo our Vietnamese Culture so far!

And over the past 4 years … Vietnamese Culltures was still overwhelmed, wondering? We do not Know Which Superpower We Have To Follow? World Heavyweight Opponents Today, there are 3 opponents, USA, Post-Communist China & Russia…The Strategies of these Superpowers will be formed not so long , with Their Super Projects? Do We do Have the Ability to achieve Our Own Success? Is it because we have to rely on the power of Our Own People? Building Our Vietnamese Culture Which May Harmony Our World Community? And Eliminate away the Form of Previous Bands of Human Beings To Kill Each Other for Gaining Preys To Live? Repeating to All Of Us that The Globe should be our World Family. We Must Understand & Mediate Together? I Hope that … With the Voice of Our Young Generations, Our WORLD WILL SEMINAR OURSELVES TO KNOW How to Maintain a World Wide Peace Foundation, and Build an Human Prosperous Society!

Vanson Tran, 2/2014
(Revised Spring 2018 – Year of The Dog)

CULTURAL CHARACTERS or INGREDIENTS WILL FORM YOUR PEOPLE & YOUR LAND (Palavering Social Poem) 

Posted January 2, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

CHẤT LƯỢNG hay GIA VỊ VĂN HÓA SẼ HÌNH THÀNH CON NGƯỜI & ĐẤT NƯỚC BẠN?(Thơ Phiếm luận, Xã hội, Thời đại) 

Có một hôm, ngồi ăn trong một Quán… Mấy bạn Mỹ tôi, rất thích thú, Thg Thức Món Ăn…Cô Chủ Quán dạo này mới Viết Song Ngữ trong Thực Đơn…Vài Người Mỹ đã đông hơn, vào Ăn Thử…Món Bún Chả Hanoi mà TT B. Obama thưởng thức…Quán Liên Hương đã thấy Đông Khách rõ ràng? Dân Hanoi, nay tỏ rất hân hoan! Món Bún Chả Hanoi, Cô Chủ dịch là <BBQ Pork>. Cũng được thôi, nhưng Ăn rồi, Chất Lượng sẽ rõ? Gia Vị thế nào? Tôi đã hỏi Mấy Bạn Mỹ thử xem? Đại Đa Số, Họ thưởng thức, rất tận tình! Nhưng Mấy Bạn thân của tôi vẫn thg về Ăn Món Mỹ? Tại sao vậy? Không phải Họ đã Mê Bún Chả? Một Bạn Việt tôi nói, Ăn Cơm Mỹ vẫn chưa quen! Vậy Văn Hóa Thực Phẩm mà Chúng Ta ăn…Thường Nhật lại là Món Ăn Riêng Dân Tộc? Bạn Thưởng Thức đôi khi Món Ăn Ngoại? Song Về Nhà, Gia Đình Bạn đâu có Ăn Cơm Mỹ đâu? Thỉnh thoảng, Bạn Mời Gia Đình Bạn xem? Và kết quả Họ thường Ăn Món Ăn Nào thường nhật? Ví dụ trên, cho chính tôi, vài Trải Nghiệm…Văn Hóa là gì? Và có những Gia Vị gì? Ngày Nay, trong nhiều Phố, vì Văn Hóa Giao Lưu…Bạn có thể đã Thử Qua nhiều Món Ăn Ngoại Quốc? Có một vài Quốc Gia, Ngày Nay đã Mỹ Hóa! Ví dụ Thời Trang, Họ ăn mặc, nhiều Nhãn Hiệu Hoa Kỳ? Tôi thử hỏi, đã bao giờ, Thiếu Nữ Mỹ, mặc Áo Dài? Hay Thời Trang Thế Giới vẫn dẫn đầu từ Paris và New York? Hầu như mỗi Đô Thị Mỹ, đều có một China Town đông đúc…Song bảo Người Hoa Kỳ đã chỉ Ăn Thực Phẩm Trung Hoa? Không, Họ thưởng thức thôi, và Muốn Tìm Hiểu Đề Tài Này? Chúng ta phải trải nghiệm… qua Những Đi & Sống? Xưa kia, Thời Trang của Các Cụ Quê Ta, Áo Dài Khăn Đóng? Vào Hiện Đại thì… Complet & Cà Vạt, đang mặc bởi Các Ông? Và các Cô, các Bà đang mặc gì ở Đất Việt Hôm Nay? Từ Đô Thị, Thôn Quê ra ngoài nơi Tỉnh Nhỏ? Văn Hóa Thời Trang, Bạn có thấy nhiều Thay Đổi? Hay vẫn Y Nguyên như ½ Thế Kỷ trước đây? Còn Quân Phục, Quân Trang, và Phương Tiện Giao Thông? Xa hơn nữa, Ý Thức Hệ Xã Hội, bao trùm Sự Đổi Thay Chính Trị? Tôi quan sát trong 5-6 Thập Niên qua, Lòng Thích Thú! Vì Dân Tộc Mình, trên Dòng Trao Đổi Văn Hóa, luôn Chuyển Biến theo…Nhìn các Kiến Trúc Đô Thị và xa hơn… cả Thôn Quê…Tôi nhận rõ, It Nhiều, Cuộc Giao Lưu đang vẽ Sắc Mầu vào Quê Mẹ!Tôi tạm gọi nhg Hiện Tượng Đó là nhg Gia Vị của các Nền Văn Hóa…Chúng đã và đang thâm nhập vào Lối Sống Người Việt Chúng Ta? Kể từ Tư Duy Thấp/Cao,  và Sinh Hoạt Vật Chất Xa Hoa…Và <chính Chúng, Nhg Gia Vị đó>,  đã và đang Hình Thành Con Người Chg Ta và Đất Nước? Hôm Nay, nếu Chg Ta Học Tiếng Hoa, Tiếng Nga & Tiếng Mỹ…Ngôn Ngữ nào? Là Gia Vị chính của Nước Việt mình? Và nếu Bạn Về Tham Quan Quê Mẹ, vài Thập Niên sau…Bạn sẽ thấy Thế Hệ Trẻ Dân Tộc Mình, <Nói Ngôn Ngữ Nào, Thích Ăn Món Nào, Mặc Thời Trang Nào?> Rồi Suy Nghĩ nhé! Trước đây, trong Phong Trào Nền Văn Minh Hóa, Ở Nước Ta, nhà văn Vũ Trọng Phụng, rất nổi danh…Bức Tranh Đời chuyển hóa, qua tác phẩm Số Đỏ của Ông…Và Ngày Nay, có lẽ Chg Ta phải sưu tầm nhiều hơn để đọc? Nếu không, Chg ta vẫn phải chờ,< Sự Trải Nghiệm Nhiều Bi Kịch>? Đời Sống Dân Tộc Việt mình, vẫn Phải Sống theo Dòng Đời?  

Vanson Tran – 1/2018 (Chúc Mừng Năm Mới DL 2018 đến Độc Giả)

 CULTURAL CHARACTERS or INGREDIENTS WILL FORM YOUR PEOPLE & YOUR LAND  (Palavering Social Poem) 

One day, sit in a little restaurant …My American friends, were very excited, enjoying some Food …This new young lady owner has just written in a bilingual Name in her Menu …Some Americans are exited, pour into Eating the Dish…The BBQ Dish in Hanoi, that, President B. Obama enjoyed …Have you seen The Little Lien Huong Restaurant that has been so crowded clearly? The people of Hanoi, now express their joy! Bun Cha Hanoi, translated as <BBQ Pork> Okay, but when eating, its quality will be clearer? How is it? I asked my American friends to try? Most, they enjoy, very dedicated! But my dear American Friends are still sticking with their American Diet? Why so? Didn’t they change to eat the Vietnamese Dish instead? No, a Vietnamese friend said, eating American Food is still not familiar or used to! So the food culture that we eat daily …Is relied to our Ethnic Food? Do you sometimes Appetite Dining Out? Yes, but Home Food in our Family is always used to or better than American One? Occasionally, You Invite Your Family to try? And how often do they eat? For example, for myself, some above experiences have given me the answer. What is culture? & what are the Spices of A Culture? 

Today, in many Streets, because of our Cultural Exchange. You may have tried many foreign dishes? There are a few States, Americanized today! Fashion for example, their Dresses are seen in many different US Brands? I want to ask, if American Girls have been wearing “Ao Dai” always or not? Or, is the World Fashion still being leaded by/from Paris or New York? Almost every US urban, everyone has a crowded China Town; but Americans have just eaten Chinese food not all the time? Why? They really enjoy it, but they do not eat Chinese Food every day.  If we want to understand this subject? We must experience by our goings and livings? In the past, the Fashion of our Country, “Old Traditional Ao Dais” were worn? But for our Modern Time, Western Suites and Ties are worn by Gentlemen. How about for Ladies? And what are they wearing today in Viet Land? From Towns, to Villages, or in the small towns? Culturally, do you see many changes?  Or, do you think they are the same as they were in 500 years ago? 

Then, how about Military Uniforms? Military Fashions and Transportation Equipment? Further, how about our Social Ideology? Covering the Political Change as well? I observed in the last 5-6 Decades, It was very interesting! For the people, in these Cultural Exchanges, they always change by their adaption in each period. Look at the urban architecture and beyond … the cities and the villages …I recognize, more or less, the Cultural Exchanges have been drawing the different Colors into our Motherland! I temporarily call these, <the different Cultural Spices>! They have been penetrating into Our Culture & mutated into Vietnamese Way? From Low or High Thinking, and in Living Materials …And, that is, is the Formation of the Human Being and the Country? Today, if you study Chinese, Russian & American, English …What language? Is the main flavor of Vietnam? And if you go to your Motherland, after few decades …You will see the Young Generation Youth, <hear them to speak the language, what they like to eat, how to dress?> Then think! 

I observed in the last 5-6 Decades, Animal Love! For the people, on the Cultural Exchange, always change by … Look at the urban architecture and beyond … the village …I recognize, It Many, the Trading is drawing the Color of Motherland to Motherland! I temporarily call the Statue that is the Spices of the Culture …Have we been penetrating into the Vietnamese Way? From Low / High Thinking, and Living Material …And, that is, is the Formation of the Human Being and the Country? Today, if you study Chinese, Russian & American …What language? Is the main flavor of Vietnam? And if you go to Motherland, few days later …You will see the Young Ethnic League, <Speak the language, Like to eat, How to dress?> Then think!  

Previously, in the Civilization Movement, in my country, writer Vu Trong Phung, was very famous in his masterpieces, he wrote about our <People Transformed Life Books, such as SỐ ĐỎ, LÀM ĐĨ> etc… And today, maybe we have to collect more to read? If not, we still have to wait, <Many Drama Experiences Coming>? Our Vietnamese Life must be waiting for <What To Be Flown Along with The Life Stream>? 

Vanson Tran – 1/2018 (Happy New Year 2018 to You, My Readers)

My Dream Of My New Vietnam & Better World

Posted December 31, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

GIẤC MƠ CỦA TÔI VỀ MỘT VIET NAM MỚI &THẾ GIỚI NGÀY MAI… 

Dương Lịch Đầu Năm, Tôi chúc Chung… Cộng Đồng Thế Giới sẽ Hòa Đồng…Vương trong Trí Tuệ…Mầu Tươi Sáng…Tiến Hóa Nhân Hòa, Nhân Bản Chung! Gia Đình Nhân Loại không Chia Rẽ…Tương Thân Tương Trợ…sẽ Nhân Hòa!  Ba Miền Đất Nước, Người Dân Việt…Đồng Lúa vươn lên… Lúa Giống Giòng! Lúa Thơm trìu mến, Nồi Cơm Mẹ…Lưu luyến Tình Thương, Nồi Cá Kho! Buồng Cau nặng trĩu… Chờ Nhau đến… Xây Dựng Gia Đình, Xây Nước Non! Đàn Chim xoải cánh, Bay Về Nước…Ba Giòng Sông quyện Nghĩa Yêu Thương! Bạn có thấy không Tình Tộc Việt? Che Kín Bầu Trời Xuân vấn vương?  Chúc Bạn lên đường, Về Quê nhé! Giấc Mơ Hồn Việt đã dâng trào… Ngàn Triệu Dân Mình… Về Bến cũ…Giương Buồm no gió, hướng Vinh Quang! Quê Hương Hòa Giải Tình Dân Tộc! Giọt lệ Vui Mừng Ta đón nhau! Viễn ảnh Ngày Mai, Hồn Dân Việt! Từ đây…tô điểm Một Sơn Hà!

 TRỌNG THÙY SƠN – Khai Bút Đầu Xuân Dương Lịch 2018 & Âm Lịch Mậu Tuất

TRANSLATION:

MY DREAM ABOUT A NEW VIET NAM & A FUTURE WORLD

Western New Year, generally, I want to wish…  Our World Community will be harmonious… The think tank in my Wisdom with bright colors …With our World Evolved Level, and our Elevated Humanity! The Family of Humanity does not divide… With Humanity Mutual Love, we will have Humanity Harmony! The three Love Regions of Vietnam, We, Vietnamese People will be like the Beautiful Vietnamese Fields of Rice, growing up with Precious Rice Varieties!  Lovely Perfume of the Rice, the Smell of Rice that is prepared by my Mother…Then another familiar smell of my Mom’s Pot of Fish Stew! Then the heavy branch of areca-nuts seem to wait somebody to come, for building more Families, and contributing to build My Country as well… Bands of Birds fly, flying back to return to their Country …The three familiar Rivers are flowing to each other, bringing a warmer Fatherland Love! Do you see our Vietnamese Love & Spirit? It is covering the skies, the skies of lovely Spring Coming? Wishing you, All, the best, for your Home Coming Day! Because the Dream of Vietnamese Spirit that has been escalated… Millions of our People are preparing for Their Country Coming Day! Their Boats’ heavy-wind Sails are directing back their Old Missing Places! Where the Vietnamese People are matured and understood each other & and now, they are harmonious together! Full Wind, or the Wind Direction Is Matched & a lot of Happy Tears seem to welcome me! The Photos of Our Future Vietnamese Folk! From here, they, will adorn a Fatherland together for ever! 

TRONG THUY SON [Opening My First Poem  For the New CY-2018 & the Year of The Dog, the Lunar Calendar Year!]

BEING UNITED WE MAY SURVIVE, IF DIVIDED WE WILL BE DESTROYED?

Posted December 19, 2017 by vanson
Categories: Uncategorized

ĐOÀN KẾT THÌ SỐNG, CHIA RẼ THÌ CHẾT?
(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Dạng Kinh Tế Toàn Cầu, của CĐ Thế Giới…
Vừa mới đây, Tình Nghĩa rất nồng nàn?
Có những Hội Nghị Thượng Đỉnh G7,G8,G9, G20?
G là những Quốc Gia Đại Cường, Bạc Tiền Khá Giả…
Có một lúc Tinh Thần Toàn Cầu Hóa…
Trải Lòng ra tận đến những Nước Nghèo!
Nhất là lúc TT B. Obama hoàn tất Cuối Nhiệm Kỳ !
Song, đùng 1 cái, Liên Âu xẩy ra Brexit?
Anh Quốc cảm thấy thiệt thòi, Rút Ra Khỏi Liên Âu gấp rút?
Khiến Liên Hiệp gần 30 Nước thấy lỏng lẻo, hoang mang…
Và tiếp theo… TTT D. Trump như Nối Bước Theo?
For Great America First, trong Tuyên Ngôn Ứng Cử,
TTT D. Trump có lẽ đã Thành Công vì Tâm Lý Mỹ?
Họ cũng đã bị Rút Ruột Nhiều, từ Thời Kỳ TT R. Nixon?
Mũi Tên Hoa Kỳ đã phóng, nên phải Theo Lao?
Để Hoàn Tất Kế Hoạch hạ bệ Liên Bang Sô Viết?
Quả thật, không lâu, Sự Sụp Đổ của LBSV…
Làm cho Nước Nga bị Phá Sản, Thế Bá Chủ Của Mình!
TQCS, khi LBSV Sụp Đổ, Rảnh Tay Phát Triển Quốc Gia…
Sau 30 năm, TQHCS quả nhiên, đã trở nên, Con Rồng Kinh Tế!
Ngày Nay, Nền Kinh Tế Số 2 TQHCS, chỉ Đứng Sau Mỹ?
Và đây cũng là Dạng Kinh Tế Làm Bức Xúc LB NGA?
Ngày Xưa, khi LBSV còn Ngôi Vị Hào Quang…
Thì Lãnh Tụ Mao Trạch Đông chỉ là Hàng Đệ Tử?
Cùng với Kim Nhật Thành, Cụ Hồ mình Chuyên Cần Học Tập…
Ý Hệ Cộng Sản vào Thời Kỳ Đó… tưởng Đệ Nhất Chân Kinh?
Song Biến Chiêu Kinh Tế đã Tẩu Hỏa Nhập Ma…
Cho Đến Nay, Người Dân LB NGA vẫn còn Nghèo Đói?
Dạng Chính Trị, Kinh Tế, Xã Hội Nga biến chiêu thành <Độc Tài Tư Bản>?
Và TT V. Putin đang vướng Bệnh Tham Vọng Hào Quang?
Ông Ta muốn Hồi Phục Địa Vị Cũ, Thống Trị một Liên Bang?
Chứ không muốn, Chịu Thua Hoa Kỳ, hay THHCS?
Do đó mà Tình Hình trong Cộng Đồng Thế Giới….
Mấy năm nay, như đang Chuyển Hóa thành <Một Trật Tự Mới Mù Mờ>?
Có thể nói, CT LẠNH, <Cold War>, đã chấm dứt 1975?
Sau khi Bá Chủ Hoa Kỳ Bỏ Đồng Minh VNCH Tháo Chạy?
Nước Mỹ, trên căn bản, cũng rơi vào <Thời Kỳ Kinh Tế Yếu>?
Cạn Tiền, Cạn Bạc, Võ Lực giảm dần, và Thiếu Tài Nguyên?
Đồng Thời, Hoa Kỳ Nền Chính Trị như Sang Trang?
Với TTT D. Trump, một Tỷ Phú Doanh Nhân kiêu hãnh?
Hiện Nay, Lưỡng Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ Mỹ…
Phân Hóa Nhau và Tìm Cách Triệt Hạ Nhau?
Tân Chính Sách Kinh Tế của TTT D. Trump…
Hiện rõ rệt dần… là một Dạng <Trading Protectionism = Bảo Vệ Mậu Dịch>?
Trước đó, CTT B. Obama, đã Dựng Xây TPP và Quay Về Châu Á?
Nay TTT D. Trump, chối từ Bảo Vệ tất cả, từ TPP cho đến TC NATO?
Tuy nhiên, Bá Chủ Hoa Kỳ, ko thể Bỏ Những Đồng Minh?
Có liên hệ đến Hiệp Đinh Yalta sau Thế Chiến II chấm dứt?
Dạng Chia Rẽ của Bá Chủ Hoa Kỳ, và SC Anh Quốc cũ…
Như Chủ Trương Ngược Lại <Dạng Toàn Cầu Hóa> Anh Em?
Và Thế Giới Người, như Mạnh Ai Nấy Vồ Quyền Lực lẫn Lợi Quyền?
Qua những Siêu Giấc Mơ và Nhiều Siêu Dự Án?
Có thể Ngân Sách các Siêu Đại Cường Hôm Nay đều Công Nợ?
Ngân Quỹ Thặng Dư như Kiệt Quệ lắm rồi?
Nếu Họ không thức tỉnh, Nhận Thức nhg Nguyên Nhân?
Sẽ có thể Làm Chìm Thuyền, Con Thuyền CĐ Thế Giới?
Nếu các Siêu Đại Cường đã quên đi Hiến Chương LHQ?
Ich Kỷ, Bảo Thủ Quyền Lợi Mình, ko Đếm Xỉa Quyền Lợi Người?
Thì Quần Chúng Nhiều Nơi, sẽ rơi dần vào <Dạng Bóc Lột, Cạnh Tranh>?
Từng Đoàn Người Di Dân, Lang Thang, Đói Nghèo, Ko Công Việc…
Trôi nỗi lưu vọng, & Gia Tăng Người Tha Phương Cầu Thực!
Nhìn lại từ trong Quốc Gia Mình và sang đến Quốc Gia Người…
Một Cộng Đồng Thế Giới đang Nghèo Đói, lẫn Bơ Vơ…
Sống Cạnh Tranh, Bóc Lột Nhau, như một Gia Đình Tan Vỡ?
Câu Tục Ngữ Nước Việt tôi, <Đoàn Kết Sống, Chia Rẽ Chết>?
Xin các Lãnh Đạo Siêu Đại Cường & các Tôn Giáo Lớn suy tư….
Nếu Không? Cả Địa Cầu Này… sẽ <Tự Hủy Hoại, Cách Bất Ngở>?
Tương Lai sẽ mịt mờ… và Không Còn Niềm Hy Vọng!!!

Trọng Thùy Sơn – Mùa Giáng Sinh 2017

TRANSLATION:

BEING UNITED WE MAY SURVIVE, IF DIVIDED WE WILL BE DESTROYED?
(Palavering, News Updating , Social Poem)

The World Global Economic Form of our World Community… Recently, their Love is very passionate. There are G7 Summit, G8, G9, and G20? Gs are the Great Countries, rich in Money and Precious Stones pretending …
There is a moment of their Globalization …having spread out to poor countries! Especially when ext Pres. B. Obama completed his Final Term!
But suddently, European Union had a Situation of Brexit? United Kingdom was feeling out of control, withdrawing from Europe? Causing a Trouble Situation among the 30 Nations that were seen loosely, bewildered … And next, New President D. Trump, as following this Step… His purpose is <For Great America First>, applied in his Declaration for his Election Propaganda; New President D. Trump would be probably succeeded in this Logao due to American Psychology? American People have also been discharged or frustrated so many, from the time of President R.Nixon? His Turning Point of Strategy in the World Politics? US arrows, having flown out and therefore , should be receiving to This Strategy Result? In order to comlete His Plan to Weaken the Soviet Union? Absolutely, not so long ago, the USSR was collapsed so that USA could protect Its Champ Position?

Post Communist China, got its good chance to freely develop its National Economy. After 30 years, PC China, of course has become the Dragon Economic! Today, PC Chinese Economy Is No. 2, just behind the United States? And this is also the type of Economy that makes Russia feel Frustrated? In the past, when the Soviet Union was in the Leadership Role, was Leader Mao Zedong Just a Student? Together with Kim Il Sung, Mr. Ho himself also at the same Socialist School to study Communism together?
The Communist Party at the First Time thought Its First Ideology was the Best Book of All? However, the Economic Transformation has caused into Confused & Collapsed Situatiion…Until now, Russian people are still trouble in Poverty? The Politics, Economy, and Society of Russia have been transforming into the Single Dictator? And Mr. V. Putin is suffering from His High Ambition Of the Best Power? He wants to Restore Old Glory Postion & Dominate a whole Union? He does not want, United States, and Post Communist China as well?

So the Situation in the World… For recent years, as Having been Transforming into a <New Blindness World Order>? It can be said, The Cold War was ended in 1975? After the President of the United States abandoned His Allied Republic Of Vietnam? America, basically, also fell into <Weater Economic Times>? Lacking of Money, Lower Stocks of Gold & Silver, Diminished Force Powerm and Lacking of Resources? At the same time, the US Politics as if, has changed its Pages? With New President D. Trump, a proud Billionaire Entrepreneur? Now, The Republican & Democratic Parties are divided & try to Eliminate Each Other? New Economic Policy of President D. Trump Is a form of <Trading Protectionism>? Previously, Ex President B. Obama, has been building TPP and has applied the Strategy of Returning to Protect Asia? Now, President D. Trump, not protect all, giving up from TPP to NATO TC?

However, USA Position, as of Today, still is the World Leader, can not leave Its Allies? Those Are Related to the Yalta Conference after the End Of World War II ? The Dissent Form of the United States, and the former British Power… Has tendency to Progress Backward the Master <Globalized Form> of the World Brothers? And therefore, It could cause the Menacing Competitions of Powers and Econonomic Interests among Nations not very long… through their Super Dreams and Super Projects? Can Superpowers have their Affordable Budgets with Today Heavy Debt? Surplus funds that seem as exhausted? If they be awaken and aware of the Above Causes? Will They Be Reflecting Their Views, Sailing the World Boat together and Saving the Boat Crews? If this Great World Community have forgotten the UN Charter? Being Selfish Just Protect your own rights, do not count the rights of other people? There are many Places, will fall into the <Peeling, Competition>? Migrant Groups of Hungry Workers, Wandering on Roads, with Hungry, with Poverty, W/o Works …Drift, & Accelerate Me! Looking back from inside our country and coming to see Others …One World is Poverty, and Being Miserable, Broken Brothers and Sisters Like a Broken Family? My Vietnamese Proverb says <Being United, We Can Survive; Being Divided, We All Dead>? We sincerely ask the Leaders of Superpowers as well as Great Religions to reflect & share Constructrion… If not? This Earth … will be falling into <A Self Destruction, How to Survive>? Our Future will be blurry … and hopeless!

Trong Thuy Son – Christmas Season 2017

VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:


http://vi.rfi.fr/phap/20171218-no-toan-cau-bao-dong-%C2%AB-cap-toi-da-%C2%BB
https://pro.dailyreckoning.today/p/AWN_dollarreboot_0717/PAWNT820/Full?iriscampaignid=m/740799&gclid=EAIaIQobChMI9tTY7KKW2AIVQlnBCh2HSgsqEAEYASAAEgLI4PD_BwE&h=true