THE QUALITY OF THE BUSINESS MAN IN THE US POLITICS STREAMLIFE? – (P3/3)

Posted April 7, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

CHẤT LƯỢNG THƯƠNG GIA TRONG CHÍNH TRƯỜNG MỸ?
(Thơ Thời Sự, Phiếm Luận, Xã Hội) (Part 3/3)

Tôi hồi tưởng Thời Kỳ Tần Thủy Hoàng mà bàng hoàng, rối trí…
Một Giấc Mơ thống nhất của Nước Tầu!
Nhưng Tại Sao, Phần Chất Lượng, Nền Văn Hóa Trung Hoa…
Lại tan vỡ? mà không Xây Trọn Vẹn?
Và Hôm Nay, 3-4 Siêu Đại Cường trong Vũ Trụ….
Đều Đi Tìm những Hướng Tối của Kiếp Người?
Những Tham Vọng quá cao, nhg Siêu Dự Án bất ngờ?
Như Khoa Học Không Gian hay Con Đường Tơ Lụa?
Như một Miền Địa Dư có cả Trăm Quốc Gia thần phục?
Mà LB NGA, cùng Hậu Cộng Sản Trung Quốc đuổi theo?
Siêu Cường Mỹ Quốc, có chắc Sụp Đổ Nay Mai ko?
Hay vẫn là một Bá Chủ của Địa Cầu Nhân Loại?
Rồi đây, sẽ có Ba hay Bốn Võ Lâm Cao Thủ?
Đem Công Lực của Mình để Tranh Thắng Mất Còn?
Và Nội Lực của Các Chúa Tể Nhân Loại Ngày Nay…
Vẫn mài miệt trau giồi Võ Công Cao… Hạch Tâm, Nguyên Tử?
Nền Văn Minh của Tây Phương phải chăng ko còn Chất Lượng?
Và Loài Người sẽ Tản Mát khắp Địa Cầu?
Những Đêm Về, tôi nhìn lên Những Chòm Sao?
Chỉ Mong Mỏi Đấng Chí Tôn hiện ra trong Vũ Trụ?
Tầm Nguyên từ lâu biết bao Nhiều Huyền Thoại…
Tôi vẫn hy vọng rằng Bình Minh sẽ Tươi Sáng ko lâu…
Loài Người Tha Hóa mãi, còn vẫn Chèn Ép nhau?
Tôn Giáo, Lý Thuyết Xã Hội nào là Con Đường Chân Chính?
Dạng Chiến Tranh đang đến gần Vì Quyền Lực?
Chuyển Đổi Vai Trò của Bá Chủ Thế Giới Ngày Mai?
Hay chỉ vì Nền Tàng Giáo Dục Thiếu Thăng Hoa?
Ko Hòa Hợp, Hòa Giải Nhau, dù Cùng Trong Dân Tộc?
Tôi Khát Khao sự Sống Chung Thái Hòa Nhân Bản…
Như Ngọn Gió Mùa Xuân Mới của Bình Minh…
Khát Khao về một Nguồn Cũ Đẹp biết bao nhiêu!
Song đã mất vì Chiến Tranh Triền Miên Không Thời Gian Thế Kỷ?
Tôi hy vọng một Độ Trình Cao… Đưa Nhân Loại….
Vào một Bến Bờ Hạnh Phúc rất Yên Vui!
Như Nhìn Đàn Con còn Thơ Dại lúc Tuổi Xuân!
Như Khát Vọng một Giao Tình đầy Nhân Bản!
Tôi và Bạn sẽ Nối Vòng Tay 5 Châu, 4 Biển…
Để ôm trọn vào lòng… Bầu Nhiệt Huyết Thương Yêu!

Trọng Thùy Sơn – 4/2018

TRANSLATION:

THE QUALITY OF THE BUSINESS MAN IN THE US POLITICS STREAMLIFE? – (P3/3)
(Pavalering, Modern News, Social Poem)

I recall the Qin Dynasty that makes me shocked, & confused …
A United Dream of the People of China!
But Why, the Quality of Chinese Culture has been crashed?
It Was Broken again? Not Completely Built as Expecting?
And Today, 3-4 Superpowers in the Universe …

Are going to find the Dark Directions of Human Life?
They aim at too high Commitments, and their Super Projects?
Like Space Science One or The 21st Century Silk Road One?
As a Geography Domain has a Hundred Percent of Nations to be Subordinates?

Which Fed of Russia and Post Communist China are pursuing so far… Will American Superpower be collapsed in Some Days of the Future? Or It is still remaining the Position of A Hegemon of the Planet of Mankind?

Then, there will be Three or Four Higher Swordsmen?
Taking Each Others’ Power for their Victory?
And the Inner Power of the Mankind’s Superpowers Today …
Are Still struggling to cultivate their Highest Skill of Nuclear Bombs and Atomic Technology?

Doesn’t the Western Civilization still produce more Cultural Qualities? And Human race will be separated or immigrated across all over the globe? At Night, I look up to the Universe’s Constellations? Like I am Just hoping the Prophet appeared on the Universe?

Many Times, I asked, Where & How Can We have Natural Legendaries… But I still hope that, Dawn will not be long to see Its Brighter Lights… While Mankind have been still alienating forever, and still injected each other? Even, Religions, Social Theories…
Which One Is The True Path?

War is approaching For Power? Will It Be Transforming Role of World Power of Tomorrow? Or just because of our Lacking of the Promoting Level of Education? Mankind Is Still Lacking of their Concordance, Reconciliation, together in All Races?

I thirst for the Common Human Interdependence… Like the Early Wind of the New Spring… How long does it take for My Old Source? However, I have lost, for almost A Century of War! I hope a Higher Degree … Which Will Give To Mankind … In order To Go Free to a any Very Happy Life Shore!

Looking at my Children at their Innocent Age… I desire A Concert of Full Human Love! You I Me, We Will Join Hands with Our 5 Oceans’ Brothers… To Embrace Our Heart each other… the Heat of Our Real Human Love!!

Trong Thuy Son – 4/2018

Advertisements

THE QUALITY OF THE BUSINESS MAN IN THE US POLITICS STREAMLIFE? – (P2/3)

Posted April 7, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

CHẤT LƯỢNG THƯƠNG GIA TRONG CHÍNH TRƯỜNG MỸ?
(Thơ Thời Sự, Phiếm Luận, Xã Hội) (Part 2/3)

Nền Kinh Tế Thế Giới, trong Giai Đoạn Toàn Cầu Hóa…
Tưởng chừng như Gia Đình Thế Giới nặng Tình hơn?
Tưởng rằng Các Siêu Đại Cường, Các Tiểu Nhược Quốc sẽ là Anh Em?
Và Các Kinh Tế Gia yên tâm về nhà Yên Giấc Ngủ?
Nhưng 3 thập niên Giao Thương vừa quq, ko phải vậy?
Cái Lỗi nó nằm ở Phần Chính Trị Chuyển Trục Nhau?
Liên Bang Sô Viết sụp đổ là vì đâu?
Ý Thức Hệ Hậu Cộng Sản Trung Hoa LÀ GÌ, trong Hiện Tại?
Sự Bất Mãn của Nhiều Thế Hệ bao đời Còn Tồn Tại?
Và đó Những Bức Xúc, của Vấn Nạn Gì?
Hố Giầu Nghèo? Thực Phẩm, Đời No Ấm, Ko Đồng Đều?
Hay chính là Dạng Loài Người thường Nhiều Tha Hóa?
Chg Ta lớn lên, thg Học Theo, Lớp Tầng Người Lớn?
Nhân Cách ra sao của Những Thế Hệ Trước trong Địa Cầu?
Các Đế Quốc, Độc Tài Cộng Sản, vẫn theo nhau?
Để Chiếm Hữu Phần Tài Nguyên nào Nhiều Lợi Ích?
Chất Lượng Nhân Tình, Nhân Văn hay Nhân Ái?
Cánh Đồng Hoang như Ko Mấy Ai đã Vun Trồng?
Chất Lượng Con Buôn, vẫn tiềm ẩn, trong Đường Lối Giao Lưu?
Và Trong Đó, Kinh Tế Doanh Thương là Quan Trọng?
Tình Anh Chị Em trong Cộng Đồng Quốc Gia & Thế Giới…
Phẩm Chất thế nào? Hay Đa Số Mất cả Miếng Ăn?
Hàng Triệu Người đã thất thểu, đã lang thang?
Homeless People ngày càng Gia Tăng trong Nhiều Nước?
Tầm Trí Tuệ và Trái Tim của nhiều Nhà Lãnh Đạo…
Họ nhắm Hướng Nào? Vật Chất Tha Hóa hay Tha Hóa Tinh Thần?
Nhìn Thế Kỷ dù chỉ có 100 năm…
Nhưng Nhân Loại lê thê rất buồn… bao Thế Kỷ?
(Còn tiếp P3)

Trong Thùy Sơn- Tháng 4/2018

TRANSLATION:
THE QUALITY OF THE BUSINESS MAN IN THE US POLITICS STREAMLIFE? – (P2/3)
(Pavalering, Modern News, Social Poem)

The World Economy, in the Period of Globalization …
We think about the World Family’s Love which is heavier?
We also thought that the Superpowers, & the Underdeveloped Nations will become lovely Brothers?
Then, the World Economists Are Reassuring, to have Good Sleep?
But It is not! if reviewing our last 3 decades of the World Global Business & Exchanges?
The Mistakes are lied in the Political Transfers or Changings?
Why did the Soviet Union collapse?
What is the Ideology of the Chinese Communist Party System, at Present?
The very long Disatisfactions & Frustrations of many Generations are still remained?
And what are they, what are the Problems?
The Rich & Poor Gap? Food Needs in Life, are not equalized?
Or is it the type of Human Alienation in Life?
We grow up, attending schools and learning from Adults?
How are the Previous Generations builing in this Planet?
The Imperialists, the Communist Dictators, still follow each other?
What Resources to Benefit They are still following?
What are these Qualities? Human Culture, Human Love, or Human Greediness?
The Immense Wild Field like Nobody has tried to grow Good Plants?
The Quality of several kind of Traffickers, is still hidden, on the Road to Exchange? And in it, Business Economy is important?
How are our Brothers and Sisters in our National & International Community ? Their Characters or Qualities? Or having lost of their home and their daily food? Hundreds of people have fallen, wandering, immigrating?
Homeless People have been increasing in Many Countries?
The Think Tank Hearts of Many Leaders, which Directions do they aim? Materialistic or Intellectual Alienation?
Looking at the century even if only 100 years …
But what kind of sadness is found … in how many more Centuries?
(Continued P3)

Trong Thuy Son – April 2018

THE QUALITY OF THE BUSINESS MAN IN THE US POLITICS STREAMLIFE?

Posted April 7, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

CHẤT LƯỢNG THƯƠNG GIA TRONG CHÍNH TRƯỜNG MỸ?
(Thơ Thời Sự, Phiếm Luận, Xã Hội) – (P1/3)

Lã Bất Vi của Hoa Kỳ thành công không trong Chính Trị?
Phải còn xem trong Những Khế Ước của Chính Trường?
Nhưng TT D. Trump lại chưa quen với Chính Trị Thị Trường?
Khế Ước của Chính Trường gần như Nhiều Phức Tạp?
Tuy rằng Ngài Tổng Giám Đốc Chính Trị của Hoa Kỳ…
Bất cứ điều gì cũng Sử Dụng Balance Sheet mà theo thôi?
Khiến cho mọi Sự Việc Phức Tạp trở thành Đơn Giản?
Ông thẳng thừng Nói Lên Nhiều Phần Bất Mãn…
Như Cán Cân Mậu Dịch Thâm Thủng của Hoa Kỳ…
Gần như các Bạn Mình, dù rất cũ, rất có Tình…
Đối với TT D. Trump, buộc đều phài Cân Nhắc?
Balance Sheet nói riên Giao Thương với Chàng Trung Quốc Đỏ…
Những Năm Qua, các đời Tổng Thống Trước, Rất Thiệt Thòi?
Uy Tìn của Một Siêu Cường phải có Là Gì?
Tạo Ngân Sách Nợ Nần & Ngày Nay phải Lo Lắng?
Cho nên TT D. Trump xét nét qua nhiều Trương Mục?
Mục Trung Đông, NATO, NGA, Gia Nã Đại, Mễ Tây Cơ?
Rồi cả Nhật, Nam Hàn, TQCS, và CSVN?
Cho đến Dạng Dân Di Cư đã Sống Nhiều Năm tại HQC?
Ông bới hết, mọi Trương Mục nào Bất Lợi?
Nếu cuối cùng, Trương Mục Net Earnings có Số Âm?
Là Ông Lã Bất Vi Mỹ của Vĩ Đại Quốc của Chúng Ta…
Bèn Họp Lại… Cùng Bảo Nhau, Đem Ra Phân Tách?
Hễ có Dạng Nào Số Dương ở Phần Cuối Cùng Statement Of Income…
Thì Ông mới chịu, còn ko, Ông cho tất cả là Nhân Vật Kém Tài?
Cho nên Nhiều Nhân Sự của Ông đã phải Cuốn Gói Đi?
Và Đó Là Dạng: Khi Nhân Vật Lã Bất Vi của Hoa Kỳ Làm Chính Trị? <coi tiếp P2/3>

Trọng Thùy Sơn – 4/2018

(*) Tôi ví TT D. Trump như Thừa Tướng Lã Bất Vi của Đời Tần Thủy Hoảng, vì Tài Kinh Doanh của Lã Bất Vi biến Ông thành Thừa Tướng Nước Tần… Xin Xem Kỹ nhg Truông Mục Kinh Doanh của ông LBV Hoa Kỳ nhé các Bạn:

Nhiều Trương Mục của TT Lã Bất Vi Hoa Kỳ được tìm ra trong Tin Tức Báo Chí Hoa Kỳ dưới đây… Mời các Bạn xem xét & để lại Bình Luận:

 

TRANSLATION:

THE QUALITY OF THE BUSINESS MAN IN THE US POLITICS STREAMLIFE?
(Pavalering, Modern News, Social Poem)

Does Mr. La Bat Vi of the United States of America succeed in politics?
We must also be considered in the Contracts of the School of Politics now?
But D. Trump is not familiar with Market Politics?
The Context of the Truth in those Contracts is almost Complex?
Although he is, the chief executive of the United States, but …
He considers anything by the Balance Sheet?
Why so, He can make all the Complex Things to become simple?
He’s straight, yes, frankly, talking up the Bad Parts of the Trade Balance Sheet…
Like the Trade Deficits of America … Like USA Friends, even very old, very intimate …
For President D. Trump, He just wants to Justify the Truth?
Balance Sheet talks to Him, the status of US-China Trade …
In previous years, with previous Presidents’ Handlings, the Economic Situation remains very bad, very deadly?
What is the Priority Prestige of a Super Power?
How to Make Debt & Worry Debts for Today’s Budget?
So D. Trump tried auditing through many Related Accounts?
The Middle East, NATO, Russia, Canada, Mexico?
Even Japan, South Korea, Red China, and even Vietnam?
Even to several Migrant Families who have lived in USA for many years?
Digging in All accounts, whichever Account Disadvantages?
If in the end, the Net Earnings Account has a Negative Number?
So, Mr. La Bat Vi, of our Great USA will call for His Staff Cabinet Members to Consider in Details … He is only satisfied it these Account are Positive Net Earnings in the Last Statement Of Income …
You do not, he, for all the Poor?
So many of His Proffessionals and Employees have been fired?
And that’s the Particular Form, when La Bat Vi, the Famous Business Man of the United States of America is in Business Politics? <Please see P2/3>

Trong Thuy Son – 4/2018

SOME REFERENCES OF MY POST:

Posted March 29, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

NHỮNG CHẤT LƯỢNG VĂN HÓA PHẢI THÍCH HỢP MỚI CÓ THỂ DỰNG XÂY NÊNMỘT HẠNH PHÚC CHUNG CHO  ĐẤT NƯỚC & CĐ NHÂN LOẠI? (Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

 Những Nhà Đầu Tư luôn luôn Đi Tìm Thành Quả? Sau mỗi Công Trình hay Dự Án của Mình? Trong Quá Khứ, Nền Văn Hóa Cổ TQ, xây được một Vạn Lý Trường Thành! Trong Hiện Đại, Nền Văn Hóa TQHCS, tham vọng CON ĐƯỜNG TƠ LỤA? LB NGA với TT V. Putin muốn Hồi Phục NỀN HÀO QUANG CŨ? Tất cả đều như muốn Hội Nhập vào Kinh Tế Thị Trường? Như có Dạng Hồ Hởi của Toàn Cầu tại nhiều Nước,mọi Nơi? Song Cái Nền Cơ Bản của một Thị Trường Kinh Tế, Chưa Chuẩn Bị Xong, Chất Lượng còn Khiếm Khuyết? Khi Mọi Quốc Gia đều Tin Tưởng ở Khu Chợ Toàn Cầu, Khi Siêu Cường TQHCS và Mấy Nước Đàn Em…Đang Cởi Mở và Định Hướng vào Thị Trường Kinh Tế? Theo tôi, các Nhà Lãnh Đạo chỉ Chủ Trương Phần Kinh Tế…Họ đã quên… Nhiều Chất Lượng Văn Hóa Con Người? Như một Hoa Kỳ, với cựu NT Henry & TT Richard Nixon…Hai Bộ Óc đã Tính Toán Sai… ở Phần Tha Hóa? Ý Thức Hệ Cộng Sản vẫn luôn mang Dạng Bầy Đàn Quyền Lực? Một khi mà Họ Còn Giữ Vững Quyền Lực Cứng của Mình…Các Nhà Lãnh Đạo HCS và Toàn Trị Độc Tài…Sẽ tìm cách Cấu Kết Nhau & Chia Phần Nhu Cầu Quyền Lợi? Lối Chơi Với Bạn của Hoa Kỳ và Liên Âu, tưởng Tự Do Thoải Mái? Song đâu ngờ… Phần Xâm Thực của Dạng Chất Lượng Bầy Đàn? Vì Thiếu Văn Hóa Khai Phóng và Tự Do Dân Chủ, Nhân Quyền…Họ vẫn Cấu Kết Nhau, tạo Sức Mạnh Quyền Lực Cứng? Ct Tập Cận Bình, khi loại xong Nhiều Đối Thủ…TT V. Putin, cũng vậy, chưa bao giờ Tôn Trọng Dân Chủ, Tự Do? Họ đều nhắm vào Loại Bỏ những Đối Thủ Khác Phe Phái thường xuyên…Và do đó, chúng ta thấy Những Siêu Đại Cường Độc Tài, và Toàn Trị? Nền Văn Hóa Xô Bồ và Dụng Tâm Tuyên Truyền, Lý Luận…Chất Lượng Văn Hòa này không thể đủ để Thăng Hóa Con Người…Vì Mục Đích của Họ, là Tạo Lực Quyền, Lợi Quyền trên Hướng Đi?Mà ko Xét Nét, hay Hòa Giải Tính Công Bình Văn Minh Xã Hội? Nền Móng Xã Hội của Họ nếu có Thành Công lại càng xa Chất Lượng? Gom Góp vào, Dạng Chất Lượng Duy Ngã Độc Tôn? Chúng tôi nghĩ rằng… Nhân Loại phải có một Khuynh Hướng Thăng Hoa…Và Khai Phóng cho mọi Con Người, mọi Quốc Gia trong Thế Kỷ…Càng Tính Lợi Riêng, Chất Lượng Công Bình trong Xã Hội…Càng mất đi những Viên Gạch làm Nền Tảng cho Văn Hóa Con Người? Chất Lượng Tinh Hoa cùa Văn Hóa, theo Tôi, là Nền Tảng Chính Hôm Nay…TC Liên Hiệp Quốc & các Lãnh Tụ Siêu Đại Cường phải Quan Tâm mà Chọn Lựa? Chỉ có khi nào Chg Ta có Số Lượng Phẩm Chất Tinh Hoa Hội Đủ…Nền Hòa Bình và Lạc Phúc của Toàn Thể mọi Quốc Gia…Mới Phát Huy và Hướng Giáo Dục Phẩm Chất Tốt sẽ lan xa…Mới Xây Nổi một Cộng Đồng Con Người NHÂN SINH TƯƠI SÁNG? 

Vanson Tran – Tháng 3/2018 

TRANSLATION: 

THE CULTURAL GOOD CHARACTERS ARE NEEDED TO CONSTRUCT A GOOD NATION AS WELL AS OTHER NATIONS IN THE GLOBE? – (Palavering, News, Social Poem) 

Investors are always looking for success after their each project or business? In the Past, Old Chinese Culture, built a Great Wall! In Modern Time, Post-Communist China, now is dreaming with its Ambition <THE SILK ROAD>? Fed Russia with President V. Putin wants to restore Its Old Glory Past? All of them, with beautiful thoughts, want to integrate into the Market Economy? It has been known as the Global Formation in many countries, has spread everywhere? But, the Foundation of an Economic Market, has not well prepared, its Quality is Deficient? When Every Nation Trusts in the Global Market, when the Post-Communist China superpower & some of Its Small Allies seem very happy to engage In the Market Economy System? In my opinion, the Leaders Only Economic Section …They have forgotten the Necessary Human Cultural Qualities? As a United States, with former Sec. H. Kissinger & Pres. Richard Nixon have made their Wrong Calculation about Human Materialistic Alienation Form? Does the Communist System still have their Ideological Form of Power? Once they hold their Strongest Power, Post-Communist Leaders still maintain their Dictatorship Form… Will they find a way to structure and share the Demand section forever? 

 American and European Friendly Playgrounds are characterized with the Freedom-Free? But they have no suspicion about the Form of Breeding Quality? Because they are missing Cultural Characters like Freedom, Democracy, & Human Rights… They still construct their Power & strengthen their Power? Pres. Xi Jinping, when finished many opponents or V. Putin, too, have never respected democracy, freedom? They are all aimed at eliminating the other opponents. And so, we only see the Super Dictates, and Totalitarians? We only see their Unfit Culture and they all are the Center of Propaganda, & Doctrine… 

This Cultural Quality can’t be enough to raise or to promote our Mankind… For Their Purpose, is creating their Power, their Right, their Benefit on their Direction? Their Cultural Characters do not judge or reconcile the Human Civil Society Justice? What is the foundation of the Society if they succeed? Gathering into, a Single-Discipleship Quality? We think that… Mankind must have a Sublime Orientation… And Open for All Humans, All Nations in the Century… Increasing Benefit, Righteousness in Society… The Brick is the Foundation for Human Culture? Best Quality of Culture, according to me, is the foundation Today…

The United Nations & Super Leaders must concern about which option? Only when we have the Number of Best Quality… Peace and Bliss of All Nations… New Promotion and Good Education will spread… We May Build a Brighter Community of Human Beings? 

Vanson Tran – March 2018 

SOME REF SOURCES FOR MY POST:

China – Economic Growth and Development | tutor2u Economicshttps://www.tutor2u.net/economics/reference/china-economic-growth-and-development

There has also been a mass movement of millions of people away from rural areas into urban centres of population but agriculture still accounts for around 40% of total employment; The latest Economic Plan is centred on developing the services sector, increasing urbanization and improving incomes – there are big … CHINA’S FUTURE | The Economist

www.economist.com/…/21609649-china-becomes-again-worlds-largest-economy-it-w

As China becomes, again, the world’s largest economy, it wants the respect it enjoyed in centuries past. … “I conceive”, he wrote to James Cobb, secretary of the East India Company, “the present occasion to be the most favourable that ever occurred for the introduction of our manufactures into the most extensive market in …China’s Role in East Asia: Now and the Future – Brookings Institution

https://www.brookings.edu/on-the…/chinas-role-in-east-asia-now-and-the-future/

Jump to Skip to main content – The neighbors in turn exploited economic opportunities in China opened by the absent westerners. This is all important backdrop to the remarkable transformation in China’s relations with its Asian neighbors in the last few years. That transformation has been both economic and political.

8 things you need to know about China’s economy | World Economic Forum

https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-facts-about-chinas-economy/

Jun 23, 2016 – The Chinese economy receives a lot of interest in the media but it can be difficult to keep track of the basic facts. … China experienced an average GDP growth of close to 10% per year until 2014, raising per capita GDP almost 49-fold, from 155 current US Dollars (1978) to 7,590 US Dollars in 2014, lifting …

3 great forces changing China’s consumer market   Jan 4, 2016

6 factors shaping the global economy in 2016          Dec 23, 2015

More results from www.weforum.org

 

THE CHINA FENGSUI & THE XI JINPING DOCTRINE

Posted March 20, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

PHONG THỦY NƯỚC TẦU & TƯ TƯỞNG TẬP CÂN BÌNH  (Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội) 

Trong thế kỷ vừa qua, Nước Tầu có 2 Tư Tưởng…Tư Tưởng Mao Trạch Đông và Tư Tưởng Tập Cận Bình…Cả 2 Tư Tưởng này Xuất Phát nối tiếp nhau…Tôi có cảm tưởng Môn Phong Thủy Trung Hoa nở rộ? Hai Đệ Tử này cùng với một số Đồng Liêu từ LBSV…Sau khi Võ Đường này tan vỡ, Họ về Tầu và Ứng Dụng, Phát Huy? Xã Hội Trung Hoa, nhìn kỹ, trong 1 Thế Kỷ qua…Qua thật, Người Ta thấy, 1.4 tỷ Dân, vẫn còn thiếu thốn? Một Thế Kỷ, các Đế Quốc Tây Phương vào Làm Thịt? Mang Châm Ngôn Khai Phá Dân Chúng Quả Địa Cầu? Nền Văn Minh Kỹ Thuật & Khoa Học đã lâu…Vẫn Chế Ngự Bộ Óc Người… gần 7 Tỷ Dân, còn Chậm Tiến? Nước Trung Hoa, sau Đời Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng & Thành Cát Tư Hãn…Còn lại gì? Một Cộng Trình Vĩ Đại là Vạn Lý Trường Thành…Nền Văn Minh Nho Học của Khổng Tử để lại, khó Uốn Nằn Con Người? Vẫn còn Nhiều Kẽ Hở, khiến Dân Trung Hoa, Phá Rào & Tha Hóa? Lão Tử thì Vui Thiên Nhiên, tìm ra Tự Nhiên Hiện Sinh Thuyết? Võ Đường Tư Tưởng Tầu, phút chốc, bị Chế Ngự bởi <Dân Tộc Thần Nữ Thái Dương>? Nhóm Đệ Tử Tinh Hoa TQ phải Du NGA, để Quật Khởi lại Nét Vàng Son? Người Ta thấy một Võ Đường Cộng Sản với các Chưởng Môn như Lenin, Staline, qua Tân Chân Kinh Thuyết Karl Marx? Các Đệ Tử Đông Phương, có Kim Nhật Thành, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh nữa…Họ đã làm vẻ vang Võ Học Cộng Sản từ Lò LBSV một thời? Tuy nhiên, Những Chất Lượng Văn Hóa Chân Chính của Con Người…Chúng vẫn theo 2 Dạng Đời, là đều Vong Thân Trong Văn Hóa? 

Dạng Vong Thân Trí Tuệ/Tư Tưởng … mà Ng Ta thg gọi là Lý Thuyết?  Còn một Dạng Vong Thân theo Vật Chất, mà Loài Người thg gọi là Nhu Cầu? Bạn có thể Tự Phân Tách Mình, xem đang ở, Dạng Tha Hóa nào? Ví Dụ Bạn có Tham Tiền, Tham Xe Hơi, Nhà Lầu, Con Khôn, Vợ Đẹp? Hay là Bạn chỉ Thích Đi Tu? Vào Nhà Thờ hay vào Chùa Xám Hối? Rồi Tìm Ra một Lý Thuyết Sống để Dậy Dỗ Con Cái Mình? Ta cũng đã thấy nhiều Hiện Tượng 2 Dạng này, trong Thế Kỷ qua? Mê Đắm nhất chinh là 2 Đệ Tử của Võ Đường Liên Bang Sô Viết? Một là Mao Trạch Đông đã làm nên một <Trung Hoa Kịch Bản>? Cuộc <Đại Nhẩy Vọt Văn Hóa> và <Cuộc Cải Cách Ruộng Đất Nông Dân>? Nhiều Triệu Người Dân TQ đã chết và đã thấy trong Thế Kỷ qua? Dạng Thích Ứng Hóa của Chủ Thuyết Mao xem có nhiều Bất Cập? Đệ Tử nòng cốt của CT Mao là Ông Đặng Tiểu Bình kế tiếp…Xem ra Ông Đ Tiểu Bình có một Nhận Thức khá khôn ngoan? Ông Đ Tiểu Bình đã Bắt Tay chặt với TT Mỹ Richard Nixon? Và Lèo Lái Nước Tầu nghèo khổ vào Thời Kỳ Giao Thương & Trau Dồi Khoa Học?Sau 5 thập niên cct Đ Tiểu Bình, lãnh đạo Dân Trung Hoa vào Thăng Tiến…Phát Triển Nước Tầu trở thành Vững Mạnh & Nền Kinh Tế Số 2? Thừa Hưởng của Kịch Bản cct ĐT Bình là một Lớp Đàn Em…Mà CT Tập Cận Bình, hôm nay, tự nhiên <Nẩy Ra Giấc Mơ Trung Quốc>?Theo dõi Dòng Phong Thủy Lịch Sử Trung Hoa, có Lên, có Xuống….Chg Ta cũng phải Chờ… Từ Giả Thuyết đến Lý Thuyết Trưởng Thành? <CON ĐƯỜNG TƠ LỤA TK 21> là một Siêu Dự Án của CT Tập Cận Bình…Có thể Phát Tán thành một Phong Trào Nhân Sinh Thiên Đàng Trần Thế? Và cũng có thể phải qua It Nhiều Thời Gian… Cần Trải Nghiệm? Như Thuyết của Khổng Tử cũng mang ít nhiều Nhân Văn Chất Lượng? Sự Đồng Thanh sẽ Tương Ứng & Đồng Khí sẽ Tương Cầu? Do đó mà Hôm Nay, Tư Tưởng Siêu Việt cùa CT Tập Cận Bình…Buộc phải Dấn Thân vào Trải Nghiệm để Tìm Chân Lý? Chg tôi hy vọng rằng Dạng Tư Tưởng của CT Tập sẽ Phát Huy Phổ Quát? Không bao lâu, Chg Ta sẽ nhận được Những Đánh Giá của Địa Cầu? Và từ Những Bình Lượng này, Chg Ta hy vọng một Phong Thủy Mới của Địa Cầu…Sẽ Tỏa Sáng Nét Quân Bình Tư Tưởng của Thế Kỷ Người đầy Mâu Thuẫn? Theo Chg Tôi hiểu thì chỉ có Khi Nào Dạng Tha Hóa Trong Vật Chất…Đựac Phân Phối Quân Bình trong mọi Hành Động của Nhân Sinh…Thì Loài Người mới An Vị ở Tư Thế Hòa Binh, Xã Hội An Sinh? Mà không Thiếu Thốn Món Ăn Tinh Thần & Tài Nguyên, Thực Phẩm? Dạng Tha Hóa thiên lệch, bất cứ Bên Nào, đều Không Quân Bình cả…Như Trải Nghiệm Cuộc Đời trong một vài Thế Kỷ Qua? Tư Tưởng Cộng Sản, tôi tưởng, đã chấm dứt Nọc Độc, đã Trôi Qua? Song Chất Độc vẫn có thể Biến Thái, Ảnh Hưởng vào Nhân Loại? Do đó, Sự Nhận Thức của Trí Tuệ Loài Người, rất cần Kiểm Thảo? Để Nhìn Ra những Dạng Tha Hóa thái quá của Con Người? Những Chất Lượng Hóa Chất trong Văn Hòa của Thế Kỷ Này…Vẫn Hàm Chứa ngay trong Trí Tuệ Chúng Ta, & Thân Xác? Dù Bạn làm Nghề Nghiệp Gì? Tôi Nghĩ, Tâm Tư Mình cần Trong Sáng? Đóng Góp vào Nền Văn Hóa đầy Chuyển Biến của Thế Kỷ Này…Nhưng Nếu Chg Ta Thiếu Ý Thức để Nhận Thức Hành Vi Nhân Cách Con Người… Thì Chính Chúng Ta, cũng sẽ bị Hóa Chất, trên Dòng Sông Đời Biến Thái? 

Vanson Tran – Tháng 3/2018 

TRANSLATION: THE CHINA FENGSUI & THE XI JINPING DOCTRINE  (Palavering, News, Social Poem) 

In the past century, CHINA has Two Thoughts… Mao Zedong Thought and Xi Jingping One …Both of these Ideas start coming together …Do I have the impression that Chinese Feng Shui has been flourishing? These two Disciples along with some of their Collegues from the Soviet Union School … After this Group was broken up, they were back and applied, then developed the Modified Communist Theory? Chinese Society, looking closely, though almost a Century on, indeed, People could see, 1.4 billion of People, are still lacking A Good Life? In A Century, the Western Empires came to Influence & Exploit? Bring the Dark Life out of the Earth Planet with its Civilized Changes? New Science & Technology has been long time applying in several places, but, we still have a lot of people … nearly 7 billion people on Earth, in slow progress situation? China, after the Emperor Qin Shi Huang and Genghis Khan …What is left? A Great Union is the Great Wall …The Doctrine of Confucius <Confucianism> has left, hard to crank & construct well Man? We still see many ways, which make the People of China, Breaking and Being Alienated in Thinking & in using their Material Needs? Lao Tzu, a Fun Natural Character Philosopher, find the Natural Current Theory, similarly the Existentialism today? It is noted that Chinese Thoughts was broken by the Invasion of Japan, the People of the SUN. 

Chinese Zodiac Quinta, to restart the Golden Sun? Do you see a Communist Martial Arts Club with major Characters like Lenin, Staline, the New Marxist theology? Among the Eastern Disciples, there are Kim Il Sung, Mao Zedong, Ho Chi Minh…

Have they glorified the Communist Martial Arts from the Soviet Union Federation for a while? However, the Human Cultural Quality of Man …They, still live in two types of lifeforms, called the Cultural Alienation? (1) The Form of Mindfulness or Thought Alienation One … which we call the Theory/Ideology? (2) What is known as the Material Form, which is necessary for Man called the Material Needs? You can realize your self-separation, to see what kind, or which type you belong to? How do you make money, like to go by cars, you like nice house, intelligent children, and beautiful wife? Or do you just like to become Monks or Priests? Entering the Church or into the Temples? Then Find a Living Theory to teach Your Children. I have seen many of these two forms, in the last century? 

What are the two most important Students of the Soviet Union School? One is Mao Zedong who has made a <Chinese Scriptwriter>? <The Cultural Great Jump> and <Farmer Field Reform One>? Many millions of Chinese people have died and seen miserably in the past century? The Adaptation of Maoist Theory has many Shortcomings in Life Reality? Chairman Mao’s core Comrade is Mr. Deng Xiaoping next…It appears that Mr. Deng Xiaoping has a Predicting View, a Good Cognition? Deng Xiaoping was tightly knit with US President Richard Nixon? And he has brought Poor China into A Good Chance Period of Technology & Science Improving to develop His Country? After five decades, Deng Xiaoping, the well-known leader of the Chinese People in Progress … has realized the China’s Development & Sustainability & becoming the Economy No. 2? Realizing the Theory of Deng Xiaoping are the next Class of Chinese Young Leaders… But outstanding Xi Jinping, today, realizing naturally <The Chinese Dream>? 

Watching the up & down of the Chinese History of Feng Shui, I think we must wait from the Hypothesis to its Theory? <The Silk Road of 21st Century> is a super project of Chairman Xi Jinping? Can IT become the Humanitarian Movement Paradize on Earth? However, it may be necessary to pass through many Phases, and it needs Time & Experiences? As the theory of Confucius, It also brings a lot of qualities for Humanity? Will They Get Together If They Are Similar & Matched? So  today, I thought the Xi Jinping’s Doctrine needs the Transcendence in the Future? I means It is forced into the Realization of the Truth to Find the Truth? I do hope that the Doctrine of Mr. Xi Jinping will emerge universally? Soon or later, It will receive the Earth’s Appraisals? And from these Amounts, I hope a new Feng Shui of the Earth …Will Shine the Thoughtful Mind of the Century which is full of Conflicts? According to me, I understand, only when this type of the Material Alienation is in Equal Distribution Level… Mankind could be in Stable Peace as well as in their Social Security Safe Level. Lacking of Good Spiritual Foods & Resources, as well as Material Food?  If the type of Bias still exist, in any side, are not equal, like in our last Century?  Take an Example, I thought the Communist Ideology, had ended its Poison, when It was collapsed? Can its Poisoners Still be remained and they can affect Mankind? Therefore, the Awareness of Human Intelligence, need to Test? To look out for the over-exaggerated form of Mankind? Chemical qualities in this Century’s Culture … Still in our mind, and in the body? What do you do? I think, the mind I need in the morning? Contribute to the Transforming Cultural Age of This Century …But If We Miss the Consciousness to Recognize Human Behavior … Then we will also be poisoned chemically, on the River of Life Stream with a lot of Changes?

 Vanson Tran – 3/2018 

VÀI NGUỒN THAM KHẢO CỦA CHG TÔI/FEW REF RESOURES FOR MY POST:https://freedomhouse.org/report/china-religious-freedom

https://en.wikipedia.org/wiki/Xi_Jinping

https://www.youtube.com/watch?v=VhrzVDp0YF8

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/xi_jinping_worldview_bader-1.pdf

 

 

 

 

 

THE DNA FORM OF TOTALITARIAN POWER IS STILL DETAINED & THAT SHOULD CREATE HUMAN WORLD WARS IN FUTURE..

Posted March 8, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

DẠNG DNA ĐỘC TÀI QUYỀN LỰC VẪN TỒN TẠI & KHẢ THỂ SẼ TẠO NÊN THẾ CHIẾN TRONG TƯƠNG LAI… (Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội) (2/2) 

Chỉ có Tầm Nhìn Cao, trong Vấn Đề Phát Triển…. Một Siêu Cường sẽ Tiến Bộ <Dạng Văn Hóa, Văn Minh>, Xét từ Thời Kỳ Nền Khoa Học & Kỹ Thuật phát minh…Tâm Văn Hóa Tây Phương chuyển sang Âu Châu định vị? Thế Kỷ 17-18, các Loại Máy Móc phát minh từ Anh Quốc…Ta thấy một Nền Văn Minh Tây Phương bừng Nở Rộ…Nhưng Chất Lượng Bầy Đàn vẫn tiềm ẩn lâu nay? Dạng DNA Bầy Đàn kiến trúc Dân Tộc Tính Vinh Danh…Như Dòng Giống Aren, hay Con Cái Thái Dương Thần Nữ…Chất Lượng Bầy Đàn đã tạo nên Hiện Tượng Phát Xít… (Facism) Rồi tiếp theo, 3 Nước, (Đức, Ý, Nhật) đã liên kết nhau…Tạo Bi Kịch cho Nhân Loại, đó là Thế Chiến II, Song chưa hết, Dạng Bầy Đàn, cũng tiếp theo,  trong <Chiến Tranh Lạnh>, Đã tạo nên, Dạng <Giai Cấp Đấu Tranh>, một Phong Trào Cách Mạng? Dù Chất Lượng Văn Hóa của Liên Bang Sô Viết chỉ là <một Sự Kết Hợp Yếu Kém thiếu Vững Bền>? Cho nên không đầy 7 thập niên, <Chất Lượng Văn Hóa Đỏ> không có Sức Sống vươn lên…Đã Sụp Đổ, và Khối Cộng Sản của LBSV đều tan rã? Và đó cũng chứng minh rằng <Dạng Bầy Đàn này ko Chính Nghĩa>? Ý Thức Hệ Cộng Sản đã hủy hoại Chất Lượng Tốt của Con Người? Tuy rằng <Dạng Bầy Đàn này> vẫn còn lạc lõng Vun Trồng…Tiêu biểu tại TQHCS, VN-HCS, và vài Quốc Gia HCS? Nhìn vào Bối Cảnh Con Người hôm nay, CĐ Thế Giới…Chúng Ta phải dựa vào <Nhg Chất Lượng Văn Hóa> Nhân Văn…Để Đánh Giá một Cuộc Sống Nhân Bản, có trình độ Thăng Hoa…Hay ko có một Độ Trình tinh hoa, như Chg Ta thường Đánh Giá? Dạng Bầy Dàn và Chất Lượng Văn Hóa của Khổi LBSV…Đã chứng minh rất nhiều trong suốt 7 Thập Kỷ vừa qua? Dạng Bầy Đàn, chàm chứa <Phi Nhân Bản, Thiếu Văn Minh>? Nhưng Chg Ta trải nghiệm <Nhg Nhà Tù Cộng Sản, Nhốt Người Trí Thức>? Một Nguyễn Chí Thiện, một Án Hình nhóm Nhân Văn Giai Phẩm? Một Dạng Bầy Đàn toàn Mầu Hồng Đỏ hơn Chuyên? Một Đất Nước Thống Nhất chỉ mang Dạng Địa Dư?Nhưng đã thiếu sót Dạng Hòa Giải Tâm Hồn Dân Tộc? TQHCS còn đe dọa Chiếm Đài Loan, Hồng Kong bằng Quyền Lực…Không cần Chú Tâm đến Giải Pháp Hòa Giải Dân Tộc Mình…Dạng Bầy Đàn… Cộng Sản Thuyết, Trí Tuệ hạn hẹp khó Thuyết Phục Dân? Vì vậy cho nên, Tôi vẫn cho rằng Văn Hóa Cộng, đang Lạc Đường, Thiếu Hướng? Chất Lượng Văn Hóa Con Người vào Thời Kỳ Hiện Đại…Phải chăng còn ở Giai Đoạn Văn Hóa Giao Thoa? Phải chăng Liên Hiệp Quốc & các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo lẫn Quốc Gia…Tầm Trí Tuệ đã Đầu Tư Sai… vào Tương Lai Nhân Loại? Đoàn Kết thì Sống, và Chia Rẽ thì Chết? Định Luật này, Ta cần Thích Ứng cho Toàn Thể Địa Cầu? Bằng không?  Thế Giới Người sẽ Đánh Mất Hướng Đi…Hướng Tiến Hóa mà Loài Người cần Đạt Đến? Chúng tôi kỳ vọng rằng Các Siêu Cường & Đại Cường Thế Giới…Mau Tìm ra một Giải Pháp Tốt Đẹp nhất của Nhân Sinh? Tầm Trí Tuệ Tinh Hoa mọi Dân Tộc sáng tạo, khai minh…Vào một Định Hướng Toàn Cầu như Tình Huynh Đệ! Như câu Tục Ngữ Việt ta, <Tứ Hải Giai Huynh Đệ>…Và Đánh Tan đi những Dạng Chính Trị Bầy Đàn…Nối Vòng Tay Xây Đắp Lại toàn bộ Tình Người…Khai Phóng cho Thế Hệ Trẻ Thế Giới,  vào Hướng Đời Thăng Tiến! 

Tran, Vanson – 3/2018 

TRANSLATION 

THE DNA FORM OF TOTALITARIAN POWER IS STILL DETAINED & THAT SHOULD CREATE HUMAN WORLD WARS IN FUTURE…(Palavering, News, Social Poem – P2/2) 

Only High Vision, in Development Issues… the Superpower could progress <Its Culture or Civilization>. From the time of Science & Technology invented, the Western Culture Center moved & positioned in Europe? In the 17-18th century, the invention of Technology & Machineries were made in UK/British …We see a Western Civilization blossoming …But the Quality of the Herd Form is still hidden latent? The DNA Herb Form has been implied in their Policy… Like the AREN Race Heritage, or the Children of the Sun Goddess, etc… The Quality of the Herb Form has created a Phenomenon of FACISM… And then, three countries, (Germany, Italy, Japan) have joined together to form A Strongest Force in the WWII Period and … Creating a Drama for Mankind. But not yet, the Herb Form, also followed, in the <Cold War>.  This Form did Create the New Type <of People Classes Fighting>, known as the Revolutionary Movement? Was the Cultural Quality of the Soviet Union just a <Weak Association>? So less than 7 decades, <Red Culture Quality> has not found any land to grow, that means there is no life, then it has been collapsed, and the Communist Party of Soviet Union was disintegrated? And that also proves that <This form of unity is not survival>. Did the Communist system ruin the Good Quality of Man? Although <This type of Herd Form > is still lost Its Planting Ground, Lacking of Human Love…Typically, in the Post-Communist China, Post-Communist Vietnam, Post-Communist North Korea, and some other Post-Communist Countries? Looking at our Human Context today, we have to rely on <Humanity Quality Culture> for all of us. To Evaluate an Human Life, a Level of Sublimation. Or, does it have an Equilibrium Grade, like we have rated? 

The Layout and Cultural Quality of the Soviet Union has proved so much its shortcomings during the past 7 decades? Then, the Herb Form has also proved its shortcomings and contained less Humanity Love, less Civilized Characteristics. As we experienced through <the Communist Prisons, trapping the Intellectuals and Capitalist Class>? The typical case of poet Nguyen Chi Thien, and the Vietnamese Writers in the Past? A Flock Form of Red Color, and regardless of Intellectual Thoughts and Technologic Specialties? A Unified Country for Geography only, but lacking the Compromise for the whole Ethnic People is a Cultural Deficit. Post-Communist China has also threaten to occupy Taiwan, & Hong Kong by power, without concerning for the solution of its National Reconciliation. The Communist Theory, Intellectual Confusion restricted Resurrection? So, I still think that Communism, in the sense of being lost, is missing. The quality of human culture in modern times …Is it in the Culture Stage? Is the United Nations & the Religious and National Leaders. Therefore, I think PC China’s Leaders missed the required Wisdom, or having been investing with Wrong Direction into their People as well as Mankind? Solidarity is survival and Dividing is dead? This Law, We Need to Adapt IT into the Whole Planet? If not, our World will lose the Way. The Evolution Way that Humans need to achieve? We hope that the Superpowers & the World will as soon as know how to find the Best Solution of Humanity? Our Intellectual Wisdom of all peoples creative, intelligent …On a Global Orientation like our Brotherhood! As the Vietnamese Proverb, <Tu Hai Giai Huynh De – All Four Seas Are Our Brothers>. And All of Us on Earth should know to Beat & Eliminate the Politic Herb Form among the Peoples. Wrap around our hands in order to rebuild our Human Love, in order to promote our World Youth Generation, to the right direction for the Advancement of Life!  

Tran, Vanson – 3/2018 

VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT CỦA CHG TÔI/SOME REF SOURCES FOR MY POST:https://www.youtube.com/watch?v=Vc56bWY7oRg

https://www.youtube.com/watch?v=sf3GCGTl_sY

https://www.telegraph.co.uk/travel/news/the-worlds-most-authoritarian-destinations/

 https://www.eurasiagroup.net/live-post/after-castro5-nations-where-dictators-still-rule

https://www.thestandard.co.zw/2015/05/17/dictatorship-part-of-zim-political-dna/

https://www.nytimes.com/2016/03/…/the-long-shadow-of-argentinas-dictatorship.html

https://books.google.com/books?isbn=1480976431

https://books.google.com/books?isbn=1907728015

https://books.google.com/books?id=0QUAAAAAMBAJ

https://books.google.com/books?isbn=0374108420

https://books.google.com/books?id=XvEDAAAAMBAJ

Posted March 6, 2018 by vanson
Categories: Uncategorized

DẠNG DNA ĐỘC TÀI QUYỀN LỰC VẪN TỒN TẠI & KHẢ THỂ SẼ TẠO NÊN THẾ CHIẾN TRONG TƯƠNG LAI… (Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội) (1/2) 

Trong Lịch Sử, hầu hết Các Siêu Cường đếu Độc Tài cả? Những Siêu Cường này là Nhóm các Đế Quốc Thực Dân…Di Sản Ý Thức Hệ Chính Trị này đã đúc kết thành Chất DNA…Sau mỗi Mỗi Giai Đoạn, có Cách Mạng hình thành một Dạng Mới? Tai Á Châu, sau Tần Thủy Hoàng, tiếp theo Mao Trạch Đông, Cộng Sản…Phải chăng THHCS, nay kế tục Chủ Tịch Tập Cận Bình? Ý Thức Hệ Người Cộng Sản vẫn Sử Dụng như một Logo? Để chống lại Thuyết Tự Do, Nhân Quyền & Dân Chủ? Nhân Loại cũng trải qua trong Mối Giao Lưu Văn Hóa? Đã Trải nghiệm gì, những Món Văn Hóa Tinh Thần? Món Văn Hóa nhiều Gia Vị kích thích bởi Tây Phương? Hay Món Văn Hóa Đỉnh Chung khi Tiếp Tay Quyền Lực? Trong Chiều Hướng nào, Con Người cũng đều vì Nhu Cầu cả? Nhân Loại vẫn Kết Bè để Bảo Vệ Miếng Đỉnh Chung? Dạng Bầy Đàn của Nhg Sinh Vật Mạnh, Chúa Sơn Lâm…Vẫn Quyến Rũ… khi Những Loài Hyenas biết Bảo Nhau Tập Hợp? Loài Người gần như, cũng Biết Dạng Bầy Đàn Mang Danh Lợi? Thế cho nên… Trong nhg Chế Độ Chính Trị sau CT Lạnh, TC II…Các Đế Quốc dù giải thể nhg Lòng Người vẫn chưa Hòa Giải xong? Ta lại thấy Dạng Duy Trì Lợi Quyền & Lực Quyền tương tự dạng Bầy Đàn Sinh Vật? Tuy nhiên dạng Bầy Đàn Sinh Vật luôn có khá nhiều Khuyết Điểm? Một khi mà Ăn hết Con Mồi, Chúng Sẽ Dành Dật nhau? Và Người Lãnh Đạo, khi Lợi Quyền hết, hoặc Chia Sẽ Ko Đều? Thi Nhóm Lãnh Đạo buộc phải Tìm Nguồn Tài Nguyên Mới? Chúng Ta trải nghiệm nhiều lần của Chiến Tranh trong Quá Khứ? Các Nền Văn Minh đều mang Dạng Tập Họp Bầy Đàn? Và câu Tục Ngữ nổi danh trong Văn Hóa Việt Nam…(Xẩy Đàn Tan Nghé) chính đã mang nhiều Ý Nghĩa? Cũng từ đó, Loài Người trên Bước Đi Tiến Hóa…Họ sẽ tìm ra một Chất Lượng Tốt, phải Giáo Dục Con Người? Cũng từ đó, Hôm Nay, Chg Ta có Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền? Để mỗi Xã Hội, sau khi Hình Thành, Nhân Quyền được Tôn Trọng? Sự Hình Thành những Nền Văn Hóa mang nhiều Chất Lương…Vẫn phải Đãi Sàng hầu Sử Dụng cho Nền Văn Hóa Mình? Chất DNA Bầy Đàn trong Khối Sô Viết Liên Bang…Sau Chiến Tranh Lạnh, Con Người vẫn chưa Tìm Ra Định Hướng?Các Lãnh Tụ kế thừa Ý Thức Hệ Nhân Văn Cộng Sản…Còn lại Hôm Nay tại TQHCS, LB NGA HCS, BHHCS, và HCS-Việt Nam…Hay tại một số Nước Hậu Cộng Sản trong 5 Châu Lục hiện nay…Xem Chất Lượng, hình như, Họ vẫn chưa Trưởng Thành Nhận Định? Tuy Họ đã dành lại Chủ Quyền Độc Lập cho Đất Nước…Nhưng lại Lu Mờ, trong Định Hướng Nền Văn Hóa Nhân Văn…Họ Cóp Nhặt ít nhiều Nền Văn Hóa Đang Tiến Hóa của Tây Phương…Mà không chịu Chân Thành Dựng Xây một Mô Hình Tiến Bộ? Dòng Sông Nhân Loại vào Lưu Vực Hôm Nay, có 2-3 Ngã Rẽ? Nền Văn Minh nào hàm chứa Những Chất Lượng Tinh Hoa? Theo tôi, các Nhà Lãnh Đạo Chính Trị & Tôn Giáo Hôm Qua…Cần phải Tập Chung Tài Năng, Quan Tâm & Chia Sẻ? Nhân Loại Chg Ta buộc phải Thoát Ra Dạng Bầy Đàn Sinh Vật? Mà phải Trau Dồi Mức Tiến Hóa của Con Người? Trong bao lâu, Lòng Tham, Sân, Si, Nhu Cầu Vật Chất, & chọn Dạng Bầy Đàn…Chắc chắn một điều:  Chúng Ta sẽ Đi Vào Bế Tắc? Vì thế cho nên, Chg Tôi Đề Nghị các Nhà Lãnh Đạo…Đặt Tầm Nhìn & Trí Tuệ phải ở Mức Tiến Thăng Hoa…Ta hãy Yêu Người Như Yêu Mình và Tôn Trọng Nhân Quyền…Mở một Cuộc Sống Thăng Hoa vào Hướng Đời Tươi Sáng!           (Xin coi tiếp P2/2) 

Vanson, Tran – tháng 3/2018 

TRANSLATION: 

THE DNA FORM OF TOTALITARIAL POWER IS STILL DETAINED & THAT SHOULD CREATE HUMAN WORLD WARS IN FUTURE… (Palavering, News, Social Poem) 

In History, most of the Superpowers were characterized with Dictatorship,These Superpowers were found in the Group of Colonial Empires…This Political System Conspiracy has been formed into DNA…After each Stage, is it true that, the Revolution will be forming a New Form? In Asia, after the Qin Emperor, followed by Mao Zedong, the Communist…Is it possible, now succeeded by President Xi Jinping? Does the Communist Mindset still Use as a Logo? Against the Theory of Freedom, Human Rights & Democracy?Have Mankind also experienced in the recent Cultural Exchanges?What experiences, we must consider the Mental Culture Substances or Dishes? Many Cultural Spices have been stimulated by the West? Or the Top Cultural Ambition on the Peak of Power? In which direction, Man also tends to aim at their Need? Mankind still linked to each other in order to protect their Top Interests? Therefore, the Form of the Great Beast Band, of the Jungle Kings…It is still be attractive (Hypnose), when Hyenas Species found & knew how to form?For Mankind, the above-mentioned DNA has still been remaining in their Tendency of Thinking and Doing, also known as The Species? So … in politics, after Cold War, TC II…The Imperialists, although dissolved, have not yet completed their Reconciliation? Do you see the same Kind of Power, or the Power similar to the Herd? However, there are a lot of disabilities in the flock. Once they have eaten all the prey, will they spend on each other?And the Leaders, when the Right Ends, or Does not Share? These Leaders are forced to find new Resources? We have experienced many times of Wars in the past? The Civilizations have the Form of a gathering of flocks. And the famous Proverb in Vietnamese Culture is well known…“When the Flock is broken” has meant a lot. What is the main reason? From then on, Man on their Evolutionary Move …Will they find a good quality, human education?Since then, have we got the Bill of Rights for Mankind? For each society, after formation, human rights are respected? In the Formation of these high quality Cultures…They still have to use it for improving their own culture? “The DNA Stocks Form” in the Federal Soviet Union in the past…After the Cold War, some Humans have yet to find as their Direction. Successors of this DNA Form are Post-Communist Countries… Red China, new Russia, North Korea, Post-Communist Vietnam,  Or in some post-communist countries in the current 5 continents, as well…Viewing deeply into their Quality, apparently, they have not yet grown up? Although they have reserved Independence for their Country…But they are unclear, in the Direction of the Required Potential Human Culture…Copying or picking up the Characters of the Evolving Culture from the West…But they do not sincerely build their Culture into a Progressive Model? The flow of Humanity into today, there are different Turns? (2-3 directions) Which Civilian Means now, to have our Quality Essentials? In my opinion, today, the Political and Religious Leaders of all Nations…Need to Get Together in order to Collect Talent, Concentration & Sharing? Our Humanity, We have to exterminate the Species Characters? We must improve our World Culture into the Evolution of Man?How long, we are still greedy in Material Demands and still apply the Flock Form,Surely, one thing, we will go to the Obligatory? So, we propose our World Leaders must get together…Setting a Think Tank Vision & Wisdom, to be at the Level of Sublimation…Love your Loved Ones, and respect for Human Rights…Open a Lifetime of Happiness!  (To be cont’d in P2/2)

Vanson, Tran – March 2018 

(XIN COI PHẦN THAM KHẢO Ở P2/2 – SEE OUR REF SOURCES AT P2/2)