Archive for the ‘Viet Nam’ category

The Failing VN Communist Regime

April 18, 2010

 

Vài Đặc Thái Sẽ Sụp Đổ Của Nền Chính Trị XHCN 
Theo Thị Trường Kinh Tế Hôm Nay

Thơ phiếm luận, xã hội

TS Lê Văn Bảo đã viết trong <Tờ Nhân Dân Quân Đội>,
Làm sao đây để <Củng Cố Cộng Đảng> trong Nước mình?
Vì hiện tại mọi Bộ-Phận Cơ-Thể Đảng mình,
Đang tan-vỡ và rã rời, rồi cũng Đổ!
Một khi <Tư-Tưởng Hệ> trật Đường Rầy và Đường-Hướng,
Thì không lâu <Nền Chính Trị Đỏ> sẽ bị mờ dần, 
Một khi KTXHCN theo Kinh Tế Thị Trưởng,
Lẽ đương nhiên phải Nhập Gia Tùy Tục?
Giống như một Cô Dâu đang học tập,
Từ lối ăn, lối nói ở Nhà Chồng,
Nếu nói sai, Cha Mẹ cả Em Chồng,
Đều bắt bẻ để rồi ngồi buồn tủi,
Nói theo Từ Văn Hoá là Thích Ứng,
Thích Ứng sai thì rất khó thành công,
Thử xem kỹ qua Cơ-Chế Của Thị Trường,
Buộc phải có Những Cá-Nhân Tự-Do Mua Bán,
Nhất là Luật Chung trong Thị Trường ấy,
Phải tôn-trọng nhau và phải thực Công Bằng,
Chế-Độ Cộng Sản lại nắm hết Thị Trường,
Người trong Nước buộc phải theo Lệnh Đảng, 
Trước hết Nó sẽ giới-hạn nhiều Sáng Kiến,
Còn Quyền-Lợi thì Vây Cánh được Ưu Tiên, 
Màng lưới Vây-Cánh này tạo Tham-Nhũng bon chen, 
Và Luật Lệ thiếu Công Bình, Nghiêm Túc, 
Nội Hành-Vi ấy đã làm Nhà Đầu-Tư nản, 
Chưa kể thêm, Tư-Bản sẽ dồn hết <vào Giới Có Quyền>, 
Một <Đa Số Dân> thấp cổ, bé miệng kêu rên,
Xã-Hội sẽ tạo ra những Bất-Công từ bản-chất?
Do đó, <Chế Độ Chính Trị> sẽ lung lay & phân-hoá, 
Nền-Tảng này sẽ Sụp Đổ ở Tương Lai!
Một khi Đa-Số Dân ý thức được <Sự Thật này>?
Nhất là Đảng CSVN đang đi sai, còn dối trá, 
Làm gì còn Thực-Chất để xây Xã-Hội Chủ-Nghĩa?
Các Đại Gia đã hiện Nguyên Hình rồi?
Cũng lại một Giai Cấp <Giá Áo, Túi Cơm> thôi?
Đang Chế Ngự một< Đa Số Dân Nghèo>, bị cản-đường Tiến-Bộ? 
Ta có thể kể cà <Trung Cộng ,Bắc Hàn và Cuba> không ngoại-lệ?

Trọng Thùy Sơn
4/2010

 Translation:

Some Characteristics Of The Failing VN Communist Regime 
Oriented To Capitalist Economy Today

(Palavering, Social Poem)

PhD Lê Văn Bảo wrote in <The People Army Newspaper>,
How can we <Consolidate Communist Party> in Vietnam?
Now, the Party Body’s Organs are being separated, loosing, then broken!
Whenever <our Ideology> has been out of Track & Direction,
Sooner or later, <Our Communist Political System> will gradually be faded, 
Or whenever our Socialist Economy System copies the Capitalist Market Economy System,
Naturally, our Cultural Proverb says, <We Must Get Along With Its Norms>,
Like a Vietnamese Bride who is learning her new family rules,
How do they eat and live in her husband home?
If talking wrongly, her Parents and Brothers and Sisters in laws 
will correct her roughly, then she will be frustrated,
Culturally speaking, she must adapt into that setting,
Wrongly Adapting will lead to her failure in this home,
Now, take a look at the Free Market Elements,
First, its must have Free Buyers and Sellers,
Particularly, they must have a Common Law in this Market,
People must respect each other and accept Justice,
Now, Communist Regime holds the whole market,
People in the country must obey to the Unique Party,
It will destroy all Initiatives,
Its network will create more Corruptions & Under tables Bribes,
The Laws are lacking of Justice and Sound Respect,
Market Bad Behaviors will reject Investors,
Additionally, Capitalist will be accumulated into Power Classes,
The Majority of People will be in hardship,
Therefore, originally, Society has created Injustices by itself,
Consequently, the Political Regime will be sooner collapsed,
Whenever the Majority of People recognize this Reality’s Shortcomings,
Particularly, VCP  has been cheating & running out of Socialism Track
In reality, VCP is unable to build up A Socialist Society? 
Because, The Big Bugs have been reappeared Not Socialists?
But They are merely Greedy Materialist Red Capitalists?
In the Country, dominating the Majority of Poor 
Vietnamese who are being blocked for Promotion?
Further, we may include Red China, North Korea & Cuba Societies as well.

Vanson Tran
4/2010 

Tham Khảo/References:

  1. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/04/100408
  2. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2010/03/100322
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Market_Economy
  4. http://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_market_economy

Controversy

Despite the official stance of socialism, the “socialist market economy” is often described as free market capitalism by western observers. This criticism also comes from orthodox Marxists, who criticize it on the grounds that the socialist market economy restores capitalist commodity relations and production while further dis-empowering the working class, leading to a sharp increase in social inequality and the formation of a growing capitalist class. Other socialists believe the Chinese have embraced too many elements of market capitalism, resulting in a state capitalist economic system. Trotskyists consider modern China to be Deformed workers’ state.

Some industries remain under state ownership. However, state ownership has been reduced substantially in recent years due to the privatization program the Chinese government has embarked on since the late 1990 and privatization of state-run enterprises, resulting in increased output of the Chinese economy between 1989 and 2001. This privatization program continues. While the free-market has largely supplemented central economic planning in the Chinese economy, the Chinese government still guides overall national economic development through “indicative planning“.

Proponents of the socialist market economy compare it to the New Economic Policy in Soviet Russia that introduced market-oriented reforms while maintaining state-ownership of the ‘commanding heights’ of the economy. The reforms are justified through the belief that changing conditions necessitate new strategies for socialist development. According to Li Rongrong in 2003, chairman of the State-Owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council,

“Public ownership, as the foundation of the socialist economic system, is a basic force of the state to guide and promote economic and social development and a major guarantee for realizing the fundamental interests and the common prosperity of the majority of the people… The state owned economy has taken a dominant place in major trades that have a close bearing on the country’s economic lifeline and key areas, and has propped-up, guided and brought along the development of the entire socio-economy. The influence and control capacity of SOEs have further increased. State owned economy has played an irreplaceable role in China’s socialist modernisation drive.”

Vietnamese Economy:

April 4, 2010

Nền Kinh Tế Việt Nam
Không Nên Bỏ Sở Trường Đi Tìm Sở Đoản
Trọng Thùy Sơn

(Thơ phiếm luận, xã hội)

Việt Nam Đổi Mới như tung-hô qúa mức!
Đô Thị canh tân, Công-Nghiệp Hoá khắp vùng,
Mặc dầu LL Lao-Động đa số là Nông-Dân,
Khoá Học Đỉnh-Cao làm sao Đốt Giai Đoạn,
Trong khi Đa Số Nông-Dân quen Cầy Cuốc?
Mà nhất là <LL Nông-Dân> chiếm Mức Cao hơn?
Xem như vậy, hình như Ta bỏ Sở-Trường,
Mà tập trung Nỗ Lực vào phần Sở-Đoản,
Vì Sở-Đoản Nước Ta chưa trau-dồi Chất Xám,
Học lơ mơ, Công Nghiệp dễ bị lừa?
Như việc Khai-Thác Tài Nguyên, Khoáng Sản kìa,
Không Tây Phương thì cũng Anh Hai Trung-Cộng,
Cứ nhìn vào những Mặt Hàng Sản Phẩm,
Nhãn hiệu Trung-Hoa và Trung-Cộng Đỏ lan tràn,
Bây giờ Ăn Mì Gói cũng nhãn-hiệu Trung-Hoa,
Rồi cả hàng ngàn, muôn ngàn Sản-Phẩm,
Các Đại-Học của Ta vẫn Từ-Chương như cũ,
Học Anh Văn, Hoa Ngữ Kiếm Việc Làm,
<Một vài Khu Công-Nghiệp>, Ngành Quản Trị kìm Jobs bên trên,
Thực-chất Phần Khoa-Học, Kỹ Năng, còn yếu kém,
Bạn về Nông-Thôn mà xem, bao-nhiêu phần-trăm <Kỹ Nghệ Hoá>?
Có thể nói rằng chả Tiến-Bộ hơn xưa!
Do đó mà Đa Số các Nông Dân,
Vẫn lạc hậu, nhất là Phần Máy Móc,
Ở Mỹ, Nông Nghiệp chỉ 10% Dân Số,
Do <Kỹ Nghệ Hoá> mà Họ Nuôi Sống cả Toàn-Dân,
Nếu Nước Ta chú-tâm hiện-đạI-hoá Lãnh-Vực này,
Và Học nhuyễn, đã Giải-Quyết ngay Phần Lạc-Hậu?
Ta lại hỏi Sự Kiện Tại Sao vậy?
Vì lý do Dân Mình 80% là Nông-Dân,
Đó là Sở-Trường truyền thống của Ông Cha,
Phải Canh Tân Nó ưu tiên Kỹ-Nghệ Hóa,
Khi mà Lãnh-Vực Nông Thôn Hiện Đại Hoá,
Chắc chắn rằng, Non Nước sẽ phong lưu,
Và khi Phong-Lưu rồi thì có Vốn Đầu-Tư,
Sang các Lãnh-Vực khác, bao gồm <Cổ Phần, Cổ Phiếu>,
Mức Nghèo chưa qua, đòi Ăn Bí Tết,
<Óc Thực Tiễn> Dân Việt mình quả thật đã bơ-vơ?
Các Nhà Lãnh-Đạo, kinh nghiệm cũng lơ mơ!
Đang bỏ Sở Trường mà Tìm Sở Đoản,
Hãy Điều Chỉnh ngay Hiện Tình Giáo-Dục,
Và nhất là < Phần Chính Trị> phải Hiện-Đại-Hoá mà <Chọn Nhân Tài>,
Đừng vì Tuổi Đảng, Vây-Cánh, Quyền-Lợi, Danh-Hiệu, Chức-Vụ, Quân-Hàm,
Để quên mất Một Đàn Con Chậm Tiến,
Xã-Hội Nam Hàn chỉ 40 năm xây dựng,
Kể cả Đài Loan, Nhật Bản đến Singapoor,
Họ nhắm đúng vào Sở-Trường nên Tiến Nhanh,
Còn Nước mình, giống Chú Thỏ nhẩy <Nhanh nhưng Kiêu Ngạo>,
Trật Đường Rầy, lúc Quay Về khó cứu!
Xin hãy nhận ra Chủ Điểm ấy:  Sở-Trường,
Và Hiện Đại Hoá trước lãnh vực Nông-Thôn,
Rồi mới bước sang Phần Đầu Tư Kỹ-Nghệ,

Trọng Thùy Sơn
3/2010

* * *

Translation:

Vietnamese Economy:
Don’t Give Up Its Specialized Career
For Finding Unspecialized One

(Palavering, Social Poem)

It seems new Development of Viet Nam is being praised too much!
Cities are modernized and all over Internal Regions are industrialized,
Even its Farmers are the Majority of the Labor Force,
How can High Training Courses cut off their Times?
Particularly, their habits tend to working in the meadows with plows?
The Force of Farmers is the Highest Census Rate of the Country?
Looking at that situation, we have given up our Specialized Ability,
We have spent all of our Energy aiming at our Unspecialized One,
Our Unspecialized Ability has resulted form Lacking of Gray Specialists
Our Education & Training is not matured in this Field; 
therefore Developed Countries would easily cheat our Industrialization?
Such as the Bauxite Natural Resources as known,
Westerners or Red China has either won it,
Observing many Styles or Products, we see Chinese or 
Red Chinese Logo everywhere,
Even the Noodle Pack we are eating now, it is made by China,
Excluding thousands of other Products,
Our Universities still apply Traditional Way of Studies,
Students learn English, Chinese for hunting their Jobs,
In some Industrialized Regions, Students just learn Management,
In realistic Technologies and Science, our Students are still very weak,
Just go and observe our Farming Rural Areas, how much 
Percentage has been industrialized?
After comparing with our old time, we may not see a better Promotion at all!
That is the reason why Majority of Our 
Farmers are behind, particularly their Knowledge of Machineries
In USA, even with 10% of People working in Farming but
They can produce enough food for their whole people in the Country,
If our Nation pays attention to learn outstandingly just Farming Modernization,
We may solve our Backward Problem?
Again, we question why is that Status happened?
The main reason is Our Country has 80% Farmers,
They the Main Force or the Specialized Skills of our Ancestors,
We must modernize our Farming Area with Industrialization,
When our Farming is modernized, our Country will be Prosperous,
When our Country is prosperous, we will have more Investing Funds,
To invest into other Areas like Stocks,
While our situation is still poor, we can’t enjoy the Beef Steak,
Our Vietnamese Pragmatism is being confused?
Our National Leaders are really all confused?
They all gave up their Specialized Ability to look for the Bad One?
We must adjust at once our Present Education & Training,
Particularly, we must update our Political System to find Talent Specialists,
Don’t be slave on the Same Political Party, Net Power, 
Governmental Titles & High Offices,
We may forget our Whole People that are still backward,
For example, South Korea required only 40 years,
Including Japan, Taiwan and Singapore,
They all aimed at their Specialized Ability to build their Countries,
Like a Rabbit, our Country run so fast but arrogant,
It has derived from our Right Track; it could be difficult to return,
So, we’d better realize at once:  Our Specialized Ability,
Priority, Modernize fast our Faming Area,
Then modernize gradually the Industrialization of the other Ones,

Vanson Tran
3/2010

 

Một Cánh Chim K8 Lìa Đàn

March 15, 2010

  Cùng toàn thể Các Bạn CTKD K8:  Chúng ta như một Đàn Chim Xoải Cánh khắp Bốn Phương Trời. 

 Nghĩ và hình dung Các Bạn trong Đàn, lòng tôi đều cảm xúc & ngậm ngùi mỗi khi

Một Bậc Thầy hay Một Bạn Cùng Trường Cùng Khoá ra đi.  Xin thông cảm cho lòng tôi nhé. 

Vanson

 

 

 

 

Một Cánh Chim K8 Lìa Đàn

Tặng Bạn Minh, trong giây phút được Tin Muộn.

 

Tường Minh ơi!

 

Nghe Tin Bạn đã từ trần!

Lòng tôi cảm xúc, bàng hoàng khôn nguôi!

Cánh chim Khoá Tám vào Trời?

Cầu mong Bạn tới một nơi An Bình,

Không còn Thế Kỷ điêu linh!

Không còn khắc khoải một mình Nước Non!

Còn Tôi cánh Én vẫn còn,

Mơ mùa Xuân nuộn, Tình Thương nhạt nhòa!

Bạn đi nhé, hãy Hài Hoà,

Và quên đi cả Âm Ba vô thường!

Rồi đây, khao khát Tình Thương,

Vùng Trời Kỷ Niệm vấn vương hôm nào!

Đàn Chim Khoá 8 xôn xao,

Một thời Tuổi Trẻ dạt dào Ước Mơ!

Nén hương tôi khấn trong mơ,

Vẫn mong Hồn Bạn đến Bờ Thăng Hoa!

 

Vanson

CTKD 8

 

Cùng Lên Tiếng Để Thực Hiện

March 15, 2010

Cùng Lên Tiếng Để Thực Hiện

Cuộc Cách Mạng Văn Hoá Mềm Việt Nam

Thơ phiếm luận, xã hội

 

Xin hãy Thức-Tỉnh và đứng vào Hàng Ngũ

Hỡi các Bạn Việt-Nam không theo Cộng Sản,

Ý Thức mau và Đứng Dậy cùng nhau,

Cùng Nối Kết nhau khi đã Đả Thông.

Chúng ta vẫn tự-hào, vinh danh Thân Phận,

Việt Nam Cộng Hoà 20 năm lận đận!

Bao tang thương và uất hận tràn đầy!

Chúng Ta đã từng trải bao đắng cay!

Thời gian đã chín mùi cho Ta ý thức?

Hãy trỗi dậy và cùng nhau hoạch định,

Một Cuộc Cách Mạng Văn-Hoá Mềm bằng <Tiếng Nói Tự Do>.

35 năm Chúng Ta đã lưu lạc Quê Người!

35 đã đủ để Hồn Ta quyết tiến!

Hãy khích-lệ nhau cùng nói lên Tiếng Nói,

<Một Tiếng Nói thôi> Ta có thể cải thiện Quê Nhà,

<Một Tiếng Nói thôi>có thể đưa Ta trở Về Nguồn,

Và sẽ Loại Bỏ ngay Chế Độ <Bất Nhân Cộng-Sản>,

Chúng Ta phải được Tự Do Ngôn Luận,

Phải bỏ ngay Xích Xiềng nguyện-vọng Nhân Quyền,

Phải trả lại ngay Quyền-Lợi cho Toàn Dân,

Phải Phân-Phối tức khắc của Làm Giầu Phi-Nghĩa,

Phải cải thiện ngay Lực Quyền Độc Đoán,

Phải để Tự Do Tôn-Giáo và Hội Đoàn,

Phải Bỏ ngay Giấy-Phép và Luật-Lệ độc quyền,

Phải Chia Đều lại cho Toàn-Dân, Lợi Tức,

Phải san bằng Hố Giầu Nghèo ngăn cách,

Phải Khai Phóng ngay Nền Giáo-Dục Nước Ta,

Nếu Toàn Dân từ Hải-Ngoại đến Quê Nhà,

Cùng Lên Tiếng, Khát-Vọng mình bừng sống dậy,

Chúng Ta tin rằng Chính-Quyền phải nghe lắng,

Tiếng Nói Nhân-Quyền và Nền Chính-Trị Công Bình,

Tiếng Kêu Cứu của nhiều Giới, mọi Thành-Phần,

Của Toàn-Dân ta từ Quê Hương ra Hải-Ngoại,

Ý-Kiến Bất-Đồng, Giáo-Tôn sẽ không còn bị chèn-ép,

Và Ta không thể để các Cán-Bộ Đại-Gia,

Tham-nhũng khắp Quê-Hương và thâu góp Bạc Tiền,

Trong khi <Đa Số Dân Ta> vẫn nhiều Người Nghèo Đói!

Ta không thể làm ngơ và Ngu Dốt,

Qua Luận Điệu Tuyên-Truyền giả dối, lọc lừa,

Chúng Ta có thể thực hiện được không<Cuộc Cách Mạng Văn Hoà mềm>?

Tuyệt-đối được, nếu <Tất Cả Chúng Ta> cùng lên Tiếng Nói?

Trọng Thùy Sơn

3/2010

 

 

 

Translation

We Should Speak Up Together At The Same Moment

For Realizing Our Vietnamese Culture’s Soft Revolution

Palavering, Social Poem

 

Please Wake Up and Stand Together in our Same Group,

My Vietnamese Non Communist Vietnamese Friends,

Quickly Think and Rise Together,

After Understanding our Country’s Value, We should Ally together.

Being proud of our Esteem, We glorify our Identification,

Our Republic Vietnam Regime, even having been difficulties for 20 years,

Having experienced our Sufferings and our Frustrations!

We realize Time has accumulated Our Maturity to Think & Act?

Please Rise Up and together,

We Plan for Realizing our Soft Cultural Revolution by <Our Free Voice>

We have been exiled for 35 years in Other Countries!

35 Years have been enough for Us to Revolute!

Maneuvering One Another To Speak Up our Voice!

            <Just One Unique Voice>, We may Improve our Country,

<Just One Unique Voice> We may Return back Our Origin,

We may also efface the present Inhuman Communism,

We must have our Right To Speak Free,

We should have the Right to Ask our Government delete the Human Rights’ Yoke,

The Government must return The Interest for our Whole People,

It must redistribute their Dishonest Treasure,

It must readjust at once the Dictatorial Power,

It must give the Freedom to All Religions and Associations,

It must cancel the present Dictatorial Permits and Regulations,

It must divide fairly and equally our National Levels of Income,

It must eliminate the Rich & Poor Gap in our People,

It must develop at once our National Elevated Education,

If our People Voice, from Overseas to Domestic Land,

Can Rise together, Our People Dream could be alive,

We believe that the Current Government must listen

Our Voice for Human Rights and Political Justice,

Do We hear the SOS Cry of several Classes of People?

Even from our Domestic Land to Overseas,

Different Opinions and Religions shouldn’t be oppressed,

Don’t Let the Governmental Rich Cadres in their Power to

Corrupt our Nation everywhere, while Majority of our People is still poor and starving!

We can ‘t neglect those National Problems to be stupid

through the Governmental Cheating Propaganda,

May We realize our Soft Cultural Revolution?

Absolutely YES, if All of US, together declare our Unique VOICE,

,

Vanson Tran

3/2010

Dòng Mekong đang bị bức tử

March 7, 2010

Dòng Mékong Đang Bị Bức Tử Hay Chúng Ta đang Đối Diện
 Cuộc Xâm Lăng Văn Hoá Mềm của Siêu Cường Trung Cộng?
(Thơ phiếm luận, xã hội) 

Dòng Cửu-Long chúng ta đang đau quằn quại!
Thiên Nhiên ơi! đâu Tình Tự Con Người?
Dân Á Châu hàng trăm-năm sống bao quanh,
Một Dòng Nước và Tài Nguyên qúy báu!
Từ Thượng Nguồn, Người Trung Hoa Cộng Sản,
Đã bắt đầu cắt nát những Tài Nguyên,
Vì Mộng Siêu-Cường, Điện Lực tối ưu tiên?
Trung Cộng đã xây khá nhiều Đập Nước,
Và có lẽ cũng vì Nạn Nhân Mãn,
Trung-Cộng cố tìm <Lối Thoát> lan đến nhiều Miền,
Ở hải-ngoại, ở Phi Châu, Trung-Đông, cả Á-Châu,
Trung-Cộng đã kế hoạch hoá rồi bằng  <Giao Thương & Văn Hoá>?
Thoạt tiên, Họ mua chuộc Thành Phần Lãnh-Đạo,
Tình Hữu-Nghị Anh Em và Viện-Trợ nhu cầu,
Sau khi thoả-mãn Cái Lợi của Nhóm này,
Họ bắt đầu dở những Chiêu Bài khai-thác,
Về Kinh Tế, Họ đầu-tư vào nhiều <Công Trình Tài Nguyên, Dầu Khí>,
Rồi lan sang nhiều <lãnh vực Văn Hoá, Kinh Tế, Xã Hội> của Nước mình,
Mở đường xe lửa, <cùng hạ tầng cơ sở> của Nước Ta,
Nhưng trợ giúp Ta rất cầm chừng <Phần Kỹ Thuật>,
Họ đang xây dựng cả những Đền Khổng-Tử,
Che dấu Manh Tâm bằng Đạo-Đức Đông Phương,
Sau khi Họ ảnh hưởng được toàn dân,
Sẽ lộ diện, với những Cộng Đồng <Anh Em Trung Việt>?
Họ hoàn toàn không cần dùng Chiêu Quân-Sự,
Xâm-thực rất mềm vào nền Văn-Hóa Nước Ta,
Cuộc sống hôm nay, <Miếng cơm Manh áo> của Dân Ta,
Họ nhìn rõ và cố chiều, thoả mãn,
Họ sẽ cung-cấp Dân Ta nhiều công-trình, cơ-hội,
Mua từ trên, đại đa số Cấp Chỉ Huy,
Họ sẽ chế ngự Nguồn Tài Nguyên của Nước Ta,
Nếu phản kháng, Họ mới dùng Quân Lực,
Nền Văn-Hoá Nước mình dần-dần rồi lệ-thuộc?
Một Giấc Mơ, tham-vọng Đại Hán sẽ hình-thành?
<Rồi sao>?  Đa-số Dân Việt Ta sẽ làm công?
Và Họ ,< Giới Chủ Nhân>, sẽ tha hồ mà bóc-lột?
Ta cần nhắc-nhở nhau về mô-hình Tư-Bản Đỏ,
Trung Cộng đã và đang cạnh tranh <rồi chế-ngự Dân Ta>,
Trừ phi Chính-Sách Nhân-Bản được khai-phóng tối-đa,
Nếu không, Dân-Tộc nình sẽ đón nhận <Những Chuỗi Ngày vô cùng Đen Tối>?,Trọng Thùy Sơn
3/2010 

* * *
Translation:

The Mekong River Is Being compellingly Killed, or 
Are We Facing A Soft Cultural Invasion of Superpower Red China?

(Palavering, Social Poem)

Our Mekong River is being compellingly hurt!
Oh, our Nature! Where is our Human Love?
Asian have been living around this River for hundreds of years,
That is a Valuable Stream of Water and an Abundant Natural Resource!
Now, from the Upstream, Red Chinese have cut off these Natural Resources,
Just because of their Ambition: their Superpower and Critical Electric Power Needs?
They have built several of Waterway Damps,
And, probably, the over population problem, they had to find some 
Solutions by immigrating their people to several other regions,
Overseas, they have reached Africa, Middle East, and even Asia,
Red China would have planned by its (Economic &Cultural Exchanges)?
At first, they buy or bribe that National Leaders,
They create the Brotherhood Relationship Propaganda, 
and then they support foreign aids to this country, 
After satisfying these Leaders’ Interest Needs,
They start launching their Other Exploiting Strategies,
In Economy, they invest in Natural Oil and Resources,
Then, they will influence to other Economic, Cultural, and Social Structures,
Inaugurating the Train Road System & planning other infra structures of this country, 
But, their Technical Supports are limited or negative,
They have been building several Confucius Temples, 
They are hiding their Bad Ambitions by Oriental Morality,
They would show off their Chinese-Vietnamese 
New Communities, after influencing well our People? 
Absolutely, They won’t need to use Military Force,
Cleverly, They will invade softly into our whole Culture,
Because, They have studied our poor living People,
They will provide our people needs with several different Social Projects,
They will bribe or purchase majority of our National Leaders,
If showing against them, they will use Military Forces,
Our whole Culture will be gradually subordinated?
Their Ambitious Dream, Han Race Dominance, will be accomplished?
Then what will happen?  Majority of our Viet People will become Labors,
Certainly, they themselves, will become Bosses and will rob our people,
So, we must remind each other about the Social Modal of Red Capitalism,
Red China has been competing us, then, dominating our People,
Unless, our Government has a positive Appropriate Human Promotion Policy at once,
Otherwise, our whole People will receive Chains of Very Dark Days sooner or later?

Vanson Tran
3/2010

Tham Khảo/References:

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Mekong
  2. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/02/100225_thai_china_mekong.shtml
  3. http://www.hawaii.edu/hga/gaw01/workshop/Mekongdam.html
  4. http://news.nationalgeographic.com/news/2003/05/0515_030515_giantcatfish.html

Bản Đồ Dòng Cửu Long, phát nguyên từ Tây Tạng chẩy qua Thái, Lào, đổ vào Việt Nam rồi ra Biển Thái Bình Dương. Theo báo cáo của Địa Phương, thì Tôm Cá và các Loại Hải Sản trở nên dần khan hiếm. Dòng Nước bị ô nhiễm và cạn dần không đủ nước cho Sự Canh Tác của Nhà Nông Việt Nam, Thái Lan, Kampuchia & Lào nữa.  (Xin coi phần Tham Khảo 3 trên)

Định Nghĩa Lại Thế Nào Là Dân Chủ tại VN hôm nay?

March 1, 2010

(Thơ phiếm luận, xã hội) 

Tôi hỏi Bạn, Thế Nào là Dân Chủ?
VNCS hôm nay có phải là Dân-Chủ không?
Những Công Dân mà Chính Kiến Bất Đồng,
Không cho nói, Độc-Đảng cho mình Quyền Tuyệt-Đối?
Còn Nhốt Họ nhiều năm tù đầy nữa,
Thế là sao? CĐ Dân-Chủ  ở chỗ nào?
Các Ngài Lãnh Tụ tranh đấu cả đời?
Sao bế tắc khi Thực Thi Dân Chủ?
Đất Nước Việt ngày nay đang Phân Hoá,
<Dân Tỵ Nạn Hải Ngoại nhiều> và Nhà Tù trong nước đầy ắp <Những Nạn Nhân>!
Chế Độ Chính-Trị đang làm tan vỡ <Nền Văn Hoá Việt Nam>,
Không gặt hái gì được những Tinh-Hoa Hiện-Đại?
Cả 100 năm Quê-Hương mình bị Thực-Dân tàn-hại,
60 năm qua, Qúy-Vị tranh-đấu Để Làm Gì?
Giải Thoát Dân-Tộc mình khỏi Chế-Độ, Phong-Kiến, Thực-Dân?
Và Xây-Dựng một Non Sông có Tự-Do, Dân-Chủ?
Nhưng nhìn Chế-Độ chúng ta đi, Độc-Tài, Tham-Nhũng?
Đa Số Thành Phần Trí-Thức đã nhận ra,
Chế Độ Cộng-Sản chỉ chèn ép Dân Ta,
Phản Dân Chủ và trở lại Cường-Quyền Phong-Kiến?
Đa Nguyên, Đa Đảng của Công-Dân là đúng,
Và đó là Định Hướng Chính-Nghĩa phải theo,
Chính Quyền đã không Cải Thiện tí nào,
Còn nhốt hết tất cả thành-phần Bất-Đồng Chính-Kiến?
Nền Văn-Hoá Việt vô hình trung Tụt Hậu?
Các Lãnh-Tụ còn lại gì, một Gia-Tài <sẽ Tích Lũy Sang Giầu>?
Còn Toàn Dân thì Nghèo Khổ, bị <Im Miệng, Bịt Tai>?
Nền Văn-Hoá ấy đã xa dần Tình Nhân-Bản?
Nền Văn-Hoá ấy, Nhân-Quyền Con người bị tiêu-diệt?
Nền Văn-Hoá ấy đang khuyến khích những Bất-Công?
Các Ngài mang Bộ Óc Trí-Tuệ để đâu?
Và Giá-Trị Dân-Chủ VN dần mòn sẽ chết?
Quốc-Hội Việt-Nam và cả hàng ngàn Định Chế,
Tại sao luôn vẫn quanh quẩn trong <Cái Lợi tầm-thường>?
Sự Thăng-Hoa một Dân Tộc phải quan-trọng hơn?
Qúy-Vị để đâu Lòng Thương Nòi, Thương Nước?
Xin hãy tỉnh ngộ & quay về Chính-Nghĩa,
Để cùng nhau Xây Dựng <Nền Dân Chủ> Nước nhà,
Chỉ có khi nào Chúng Ta cùng <Ý-Thức, Quyết Tâm>,
Non Sông Việt mới thoát ra & Tiến-Bộ?
Trọng Thùy Sơn
2/2010 

* * *
Translation:

Could we re define what is Democracy in Vietnam Today?

(Palavering, Social Poem)

Let I ask you, what is Democracy?
Is the Regime of Communist Vietnam today really Democratic?
It forbids the Right of Speech all Citizens whose Opinion is different,
The Unique Communist Party thought it has an Absolute Power?
The Regime put them in jail for several years,
Where is the Democratic Character in It?
While the Communist Leaders have learned with their whole life,
Why is their Mind blocked when implementing the Democracy?
Vietnam is being divided culturally,
Vietnamese Communist Refugees live all overseas and Domestic Prisons are full of Victims!
The Politic Regime is breaking Vietnamese Culture in pieces,
Vietnamese Culture has not gained any Outstanding Credits of our Modern Time?
Our Country has been damaged by Colonists for 100 years,
In the last 60 years, what did you fight for?
Did you really release our Country from Colonial and Feudalist Regimes?
Did you really rebuild our Fatherland to be free and Democratic?
Now look at our present Regime, it is corrupted and dictatorial?
Majority of our Intellectuals have actually recognized those shortcomings,
The Communist Regime has been oppressing our whole People,
It is against Democracy and returning to Powerful Feudalism?
The request of our Country to be pluralist is right & correct,
That is the Justice Road that our Nation must get along,
Our Regime hasn’t been improved at all,
On the contrary, the Regime put in prison All Democratic Activists,
Naturally and consequently, our Viet Culture has been backward,
What is remained for our Country Leaders now?
Is it true that they have just caught some Richness?
For our People, they are poor and forbid to talk and hear?
This kind of Culture is destroying our Human Rights indeed,
This Culture is pro for several Social Injustices,
It is going to kill our Vietnamese Democracy,
Vietnamese Congress as well as thousands of Social Institutes,
Why are they greedy to follow a Low Level of Interest?
Our People and Culture Promotion must be more important?
Do you really mind of our Country’s Patriotism?
Please Gentlemen, wake up at once and return to Justice,
Together, we must rebuild our Country’s Democracy,
Only when we all together think clearly and make a right decision,
Our Fatherland may actually be released from this Blockage to be promoted? 

Vanson Tran
2/2010

Tham Khảo/References:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/157129/democracy/233874/The-value-of-democracy
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2010/0129/breaking17.htm

Dictatorial Regimes Never Last Long

February 21, 2010

Các Chính Thể Độc Tài Chưa Bao Giờ

Lãnh Đạo Bền Vững Nền Văn Hoá Quốc Gia

Thơ phiếm luận, xã hội

 

Từ xưa đến nay Chế Độ Độc Tài,

Chưa bao giờ lãnh-đạo nổi Con Thuyền <Văn Hoá Quốc Gia>,

Nhà Nguyên chẳng hạn với Thành Cát Tư-Hãn,

Mông-Cổ dồn sức mạnh vào Đoàn Quân Kỵ-Mã,

Chiếm Á, Âu, như gần 200 trăm năm,

Xong chất lượng Văn Hoá Ngoại Mông,

Dần sụp đổ vì Kiến Năng nông cạn,

Dù hàng triệu Đầu Lâu trong Nhân Loại,

Vẫn xếp chồng như núi ở nhiều nơi,

Sang đến ít nhiều chứng-tích Lịch-Sử đó đây,

Như nền <Độc Tài Quân Chủ> của Nhà Thanh cận đại,

Tiếp theo nữa là Chế-Độ Độc Tài Phát-Xít,

Một Nhật Bản, một Đức, Ý  trời Âu,

Hitler quyến rũ Nhật Hoàng cả Mussolini,

Gợi hứng cho rằng Giống Dân mình Ưu Tú,

Rồi một loạt những Chế Độ Thực Dân cũ,

Cũng ngã dần vì Vi Phạm Chủ Quyền,

Một Pác Chung Hy, một Marcos, một Sukarno,

Đều rớt rụng, không lâu trên chiếc ghế?

Chiêu thức Nhân Quyền, võ công cái thế,

Cả ông Hồ bạn cũ của Mao Trạch Đông,

Đều sang tu-luyện Võ Học ở bên Nga,

Mang trở lại Nước mình luôn luôn áp-dụng,

Với sự Hy-Sinh nửa vời không đầy đủ,

Của nhiều Nhà Lãnh Đạo < không tích cực> nhiều nơi,

Đều bị Chiêu này vật ngã tơi bời,

Kể cả một Miền Nam với ông Ngô-Đình-Diệm,

Hay ông cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu,

Đều đã rớt đài, vì chiêu thức Nhân-Quyền,

Nhưng Bạn ơi, tôi hỏi tại sao <Cộng-Sản lại lên ngôi>?

<Những yếu tố nào?>,  Bạn có xem phần Kỹ-Năng của Họ?

Thoạt tiên Họ dùng chiêu Nhân Quyền trước?

Rồi <Đánh Rắn dập đầu>, song Họ bỏ đói Đàn Con,

Họ nhử dần dần bằng những Bữa Ăn,

Cho Đàn Rắn Con tranh nhau ăn đã,

Khi mà Đàn Rắn Con trở nên thuần-thục,

Có ý-thức ra thì cũng muộn, đã già?

Thế là <phần Tư-Tưởng Dân>, đã bị Họ tẩy-não rồi?

Còn Thân Xác vẫn phải bám vào <Những Bữa Ăn định sẵn>?

Dù biết rằng mình là Làm Đúng đấy,

Các nhà <Tranh Đấu Nhân Quyền> cũng đành phải chùn gan?

Còn những Lực Mạnh, Họ phân-tán tan hoang,

Dù có nối-kết cũng bị Bả Vinh-Hoa quyến-rũ?

Ta cũng thấy <Nền Văn Hóa Ta> có nhiều Kẻ Sĩ,

Song lỡ-thời, Họ đành chép miệng cho qua,

Thế Giới hôm nay, Vật-Chất lại xa hoa,

Quyến rũ hết khá nhiều các nhà <Chân Lãnh Tụ>?

Thế là nền <Văn Hoá Việt> tan-hoang nhiều mảnh vụn,

Mảnh to nhất thì toàn Của-Cải, Bạc Tiền,

Đương nhiên Phần To nhất thuộc các <Nhóm Chỉ Huy>,

Mà nay Họ gọi là các Đại-Gia Cán-Bộ,

Họ cố tạo nên một Thiên-Đường Văn Hoá Ảo,

Nghe mê ly làm mê hoặc mọi Công-Dân,

Nhất là Đa Số <trình độ học vấn> của Người Dân,

Vẫn lam-lũ lâu nay, mong An-Bình  yên dạ?

Cón các nhà Tiên-Tri và Siêu Trí Thức?

Thì cho rằng Non-Nước Việt, Vận-Hội chưa lên?

Thôi, hãy uống trà, nhìn Thế-Sự biến thiên,

Chờ, <một Định Số> sẽ đến, qua ngoài Cửa Sổ?

Như vậy, bao giờ <Nền Văn-Hoá mình> không còn Cộng-Sản?

Sẽ đến mà, xin chờ,< Nạn Độc Tài CS sớm muộn gì>

 cũng <sẽ Qua thôi>!

 

Trọng Thùy Sơn

2/2010

 

Translation

Most Dictatorial Regimes Could Not

Lead Long Their National Culture

Palavering, Social Poem

 

Since our Old Time until our Modern One,

 The Dictatorial Regimes could never lead successfully their National Culture Boat,

For example, the Yuan with the leadershsip of Genghis Khan,

Mongolian Regime built its Strongest Force through Calvary,

They had defeat almost Asia and Partial Europe and occupied for nearly 200 years,

However, the Mongolian Culture was empty and its overseas Regimes were collapsed,

Even the Mongols had killed million of people in the world, with mountains of skulls,

Several other Historical Events and Proofs have mentioned,

The Collapse of the recent Qing Dynasty in China, the Fascist Regime,

Even Germany and Italy in Europe & Japan in East Asia were drawn in,

Dictators were Hitler, Mussolini and King Hiro Hito,

They claimed that their Races are the distinguish Ones in the Earth,

Then, several Old Colonist Regimes were emerged

& also collapsed in our World, just because of their Human Rights Violation,

Other Dictatorial Regimes were also found such as South Korea with Park Chung Hee, of Philippines with Marcos, and of Indonesia with Sukarno,

They were all eliminated from their Country’s Presidential Seat,

The Human Rights Position <HRP> had been well known as the Best One,

Even Ho Chi Minh and his old friend, Mao Zedong had to go to Russia for Training,

They came back their Countries and applied their HRP Knowledge,

Most of the National Leaders in the World, negatively engaging in their career,

were also knocked out from their National Politic Stages

Once with President Ngo Dinh Diem of South Vietnam,

Consequently, another one is well known Nguyen Van Thieu,

They all were defeated because of the Political HRP activity,

My Friend, I want to ask you <Why Communists are still  on the National Throne now>?

 What are the clear Data?  Did you watch Their Skills?

Initially, did they apply the HRP first?

Then, they beat the Snake Head dead into pieces,

After, they let the Baby Snakes be starving,

Gradually, they feed them with Foods,

Until the Baby Snakes become very tamed,

When the next Generation’s Snakes realized something, they are all old,

So, our whole Country Citizen’s Mind has been well brainwashed?

Their Physical Bodies should be related to the Fixed Food Delivery Policy?

Even some Democracy Activists know they do the Right Thing,

They must give up their Activity due to this Malice Treating Policy,

How about the other National Stronger Forces?

They would be terribly separated into easily-breakable groups,

Some would be attracted by Luxury Materials even they are connected?

In our broken Culture, we have seen several Best Intellectuals,

Yes, but they have been old, having been missed the chance, become negative,

Our World today is really attractive with a Luxury Life,

Even honest Intellectuals could not avoid it sometime,

So, our Vietnamese Culture has been indeed broken into Tiny Pieces,

The Big One would gain and collect the largest Treasure Piece,

Naturally, this Largest One would be gained by the Leading Class,

Today, They are called as the Big Bug Cadres,

They have tried to create an Illustrational Culture Paradise,

It would attract every Citizen to dream their Illustration,

Particularly, most of our Citizen is in a low Educational Level,

Due to their humble laboring life, they just need Peace,

How about the Cultural Intellectuals or Super Thinkers?

Well, they all say that Viet Land has not reached its Good Chance yet?

They advise us, you’d be easy and drink tea, waiting  for A Natural Evolution,

Wait for a Destiny Chance that will be sooner come through  our Window?

So, when will our Culture be clean with Communism?

It will come, please wait, <Communist Tragedy> will surely be over!

 

Vanson Tran

2/2010

 

Tham Khảo/Refernces:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%C3%AAn

http://en.wikipedia.org/wiki/China_history

http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea