Archive for the ‘Uncategorized’ category

WHO IS THE WORLD CHAMP IN THE FUTURE?

October 10, 2017

THỬ TIÊN ĐOÁN AI SẼ LÀ BÁ CHỦ VÕ LÂM Ở TƯƠNG LAI? (Thơ Phiếm luận, Xã hội)  (P2/2) 

Những Thay Đổi này là những Thay Đổi gì? Khi Chúng Ta đặt Câu Hỏi Chủ Đề, <Ai sẽ là Bá Chủ Võ Lâm>? Bá Chủ Lãnh Vực Nào? Quân Sự <Vũ Khí Hạch Tâm>, Chính Trị, Văn Hóa, hay là Kinh Tế? Hay Bá Chủ Toàn Diện <tiến lên 1 Nền Văn Minh, Văn Hóa>? Một số Đặc Điểm mà Lịch Sử đề cập, là Quân Đội & Võ Công… Ít Ai nói đến Đặc Điểm tiềm ẩn, chính là Kinh Tế/Tiền Bạc/Tài Nguyên? Cái Gì mạnh, Tiếp Vận cả một Đoàn Viễn Chinh Thuộc Địa?Có khi một hai năm, một Thời Gian Viễn Chinh, Xa Xứ? Cho tới khi Họ Chiến Thắng & Buộc Các Thuộc Địa phải Quy Hàng? Theo tôi, Yếu Tố Kinh Tế/Quân Vận… xưa gọi là Đoàn Xe Lương…Thiếu Cơm Gạo… Lính Đói… Ngồi chờ Đầu Hàng Quân Địch? Như vậy, sau yếu tố Kinh Tế Mạnh, Ta bàn về Chính Trị? Và Chính Trị này, cũng bao hàm Chính Sách Văn Hóa Hôm Nay? Nó bao gồm cả Ý Thức Hệ Xã Hội & Sự Trợ Giúp Nhân Văn? Tha Nhân chỉ Nối Gót Theo, nếu <Nền Văn Hóa Siêu Cường> được Cảm Phục <hay có Nhiều Chất Lượng Tốt>?Tôi tạm ví dụ Vụ Việc <CTT Barack Obama sang Thăm VN-CHXHCN> đó…Và Vụ Việc <CT Tập Cận Bình Sang Thăm VN, bị Biểu Tình>? Nhìn nhg Mũi Dùi Chiến Lược hiện đại của Các Siêu Cường…Chg Ta thấy Mũi Dùi Kinh Tế trong Thế Mạnh của TQHCS? Còn Vào Tương Lai, vẫn còn khá nhiều Yếu Tố Khác? Mà Nền Văn Minh Trung Hoa Bá Chủ muốn Hình Thành? Nền Văn Hóa Trung Hoa <CS> là một Gia Vị thật Khó Ăn? Dù Phương Thức Chính Trị có Vẽ Lớp Son <Con Polar Bear> nữa? Nói đến Siêu Cường LB Nga, tt V. Putin đang Tô Bánh Vẽ? Nội Lực Kinh Tế chưa xong, theo tôi, Bắp Thịt vẫn Còn Mềm? Yếu Tố Văn Hóa, Ý Thức Nhân Văn vẫn Đảo Điên? LB của tt V. Putin rất khó trở nên một Anh Hùng Bá Chủ? Xét như trên, trong Mọi Yếu Tổ đòi hỏi Trở Thành Bá Chủ? Tôi nghĩ rằng Phải Xét Toàn Diện <Chất Lượng Văn Hóa> nói chung…TTT D. Trump? Với Đường Lối Chính Trị, Kinh Tế, Xã Hội thì sao? Theo tôi, Ông D. Trump, tựa như Anh Chơi Bài Có Tiền, nhg Phá Đám? Lối Đi Tiền của D. Trump, cậy giầu, xem chừng Vung Vít? Nếu Giao cho Ông Ta Điều Khiển Thuyền Mỹ Quốc lâu dài? Thuyền Không Chìm, thì cũng Bị Sóng Gió Tơi Bời? Thuyền HCQ chỉ sáng tươi hơn, sau Nhiệm Kỹ 4 năm của Nhà Tỷ Phú! Địa Cầu Con Người, trong Giai Đoạn Đang Tìm Bá Chủ…Chúng Ta Hãy Chờ… trong một khoảng… chính Thời Gian?Thế Giới Người trong Chuyển Hoán mọi Yếu Tố Nhân Văn…Rồi sẽ có… Nổi Lên… Một Nhân Tài Bá Chủ!  Tân Bá Chủ này sẽ cân bằng Nhân Quyền con người và Quyền Hạn của mỗi xã hội tương lai … Bao gồm Võ Đức Quân Đội và Võ Công Quân Sự. ..  Và Cuối Cũng, Dạng Toàn Cầu Hóa sẽ được Quân Bình Trong Nhân Loại!

VANSON TRAN – 10/2017 

TRANSLATION:   

WHO IS THE WORLD CHAMP IN THE FUTURE?  (Palavering Social Poem) (P2 / 2) 

What are these Changes? When we ask the topic question, <Who will be the Champ>? What are the leading Elements? Military <Nuclear Weapon>, Politics, Culture, or Economy? Or All-Inclusive Elements? <or at the advanced level as a Recognized Civilization, Culture>? Some Characteristics that History mentioned, are Military & Martial Arts …Very few mentioned or spoke about the Hidden Dimension, is Economy / Money / Resources? What is strong, relocated to a Division of Far-Territory? Is it a two-year, one-time expedition? Until They Declare Victory & Compile their Colonies? In my opinion, Economic / Military factors … formerly called the Caravan/Logistics & Supplies…If Lacking of Rice/Food … Hungry Soldiers should sit down and wait for Enemies to accept the Surrender? So, after the economic factor, now, we discuss about Politics? And this Politics, which also includes Cultural Policy today? Does it include Social Philosophy & Humanitarian Characters as well? Today, People usually ask if the <Superpower’s Culture is Good or Not? I get a temporary example, <Ex Pres Barack Obama’s Visit to VN-Socialist> last few years… And the case of Chairman Xi Ping to visit Vietnam, with the Different Feeling Symbols of VN People>? Looking at the Modern Strategies’ Characters of the Superpowers Today …Check to see the Potential Economy of the Post-Communist China? What about the future, there are still many other factors? Which, the Dream of Chinese Culture Champ that wants to form? Supposing we are enjoying a kind of Chinese Food… It Communist Culture <CC> is a really difficult Spice, 

Even the Post-Communist China’s Culture has Its < Polar Bear Logo>? Speaking of Our Russian Comrade, V. Putin is Painting A Nice Cake? Russia’s Internal Economic Power is not finished, in my opinion, Its Muscle is still soft? Its Cultural Factor, Humanity Ideology Is Still Crazy? The Federal Form of V. Putin is hard to become a Champion of the World? In the above discuss, we must consider to evaluate <the Whole Cultural Characters> that are required conditions to become the World Champ.  

With the New Pres. D. Trump? What about His Political, Economic and Social Perspectives?  In my opinion, Mr. D. Trump, like a Rich Gambler, with very hot temperament. If you give him to be the Commander of the United States Boat for a long period? USA Boat, if Not Sunk, will be reaching Strong Waves & Stormy Winds? The United States of America Boat will be just brighten up, after the 4 years Term of this Billionaire! So Human Beings, in the Seeking Period for It Champion?  Well, Let’s Wait … For a Time Being … Yes, It Is Required Time… Absolutely, the Human World   with Its Transforms or Related Mutational Factors, Then, there will be … A Raising Star… The World Champ! He will balance the Human Rights & Powers of Each Society in Future… Including The Morality of Military & Military Strength.. The Global Form will be well balanced in Human Beings’ Civilization, finally! 

VANSON TRAN – 10/2017 

PHẦN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT CỦA CHG TÔI/REFERENCED  SOURCES FOR MY POST:          https://www.youtube.com/watch?v=tHaalctGbx8 https://en.wikipedia.org/wiki/James_Petras https://www.youtube.com/watch?v=6ys01ytu8t8 https://www.youtube.com/watch?v=wbKiv8nf-gU  https://www.youtube.com/watch?v=Ak7mPdrPgT0   https://www.youtube.com/watch?v=b_z0j8n2LUk  https://www.youtube.com/watch?v=dVTqUWW7LpI  https://www.amazon.com/Wealth-Power-Chinas-Twenty-first-Century/…/0679643478  https://www.globalresearch.ca/china-rise-fall-and-re-emergence-as-a…power/29644  https://www.youtube.com/watch?  62XkdOCKNY  https://www.economist.com/node/299659

https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/…/the-future-chinas-rise-americas-decline/

https://www.scmp.com/lifestyle/books/article/1295492/book-review-wealth-and-power

https://wilsonquarterly.com/…/chinas-1989-choice-paradox-seeking-wealth-and-demo

Advertisements

WHO IS THE WORLD CHAMP IN THE FUTURE?

October 10, 2017

THỬ TIÊN ĐOÁN AI SẼ LÀ BÁ CHỦ VÕ LÂM Ở TƯƠNG LAI?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)  (P1/2)

Võ Lâm Ngũ Bá hay là Võ Lâm Thất Bá? Vào Thời Kỳ này, khi mà Thế Giới lại đảo điên?Sau Chiến Tranh Lạnh, tưởng Địa Cầu sẽ bình yên? Song không phải vậy, gần đây rất vô cùng căng thẳng? TTT D. Trump muốn làm Anh Hùng của Hợp Chủng Quốc? Ct Tập Cận Bình muốn bắt chước Tần Thủy Hoàng? Võ Học Cộng Sản tẩu hỏa rồi, của Sô Viết Liên Bang?Song Đệ Tử đời thứ 5, TT Putin lại muốn nổi lên, Làm Lại? Nối đuôi sau 3 Vị Chưởng Môn Nga, THHCS, và Mỹ…Ta lại mục kích thêm Hai Vị Niên Thiếu Anh Hùng?Một là Ct BHCS được Chân Truyền của Lãnh Tụ Kim Nhật Thành… Một là Giáo Chủ kiêm Thủ Tướng Xứ Ba Tư (Iran) nền Văn Minh Cổ? Nhưng có một điều là cả 5 Khuôn Mặt Này đều dựa vào Võ Học Hạch Tâm, hay Nguyên Tử? Xem chừng ra Nhu Cầu Kinh Tế vẫn thực dụng 5 Châu? Và Chiêu Kinh Tế, xem chừng cũng có thể Thắng Toàn Cầu? Cho nên, đã đập vào mắt ct Tập Cận Bình của TQHCS ? TT V. Putin cũng ko phải là Người Ko lanh lợi? Ông ta đã liều, và dám Cấu Kết với TT Assad, Syria? Gần đây TT V. Putin cũng mở một Đường Ngoại Giao với Turkey…Dám Mang Quân & Chiến Cụ vào Trung Đông quần thảo? Chính Sách Ngoại Giao của LB Nga sau khi SVLB sụp đổ…Nền Kinh Tế vật vờ, lúc thế mạnh, lúc yếu triền miên…Tại vì Nước Nga chuyên nhắm vào Võ Nghệ Hạch Tâm… Nên lơ đãng Dạng Kinh Tế và Nhu Cầu An Sinh Xã Hội…Giấc Mơ của TT V. Putin là phải Phục Hồi Giấc Mơ Oanh Liệt? Cho nên Đang Tiến Trình thâu lại Đất Cũ, Địa Dư Xưa? Song một khi Các Quốc Gia thuộc LBSV trước kia…Họ đã thoải mái nhiều, khi được Tách Ra và Tự Do Độc Lập? Một Số Nước đã gia nhập vào Liên Âu có NATO yểm trợ…Và chính nền Kinh Tế lại phát huy, trong Dạng Toàn Cầu Hóa Thị Trường? Còn Anh Quốc lại rơi vào Dạng Brexit, trong Giai Đoạn gần đây? Phải chăng vì Thiệt Thòi, nên UK, buộc phải tung Chiêu Bảo Thủ? Dạng Bảo Thủ Lợi Quyền bỗng lan nhanh, trong Kinh Tế? Phải chăng vì cả Mỹ cũng bị lợi dụng. bị khai thác, gần đây? Mũi Dùi nhắm tới lại chính là TQHCS… Nền Kinh Tế Số 2? Qua Chính Sách hiếu chiến, hiếu thắng của TSC này, trong <Tham Vọng Biển Đông & Con Đường Tơ Lụa>? Theo tôi hiểu thì trong Hướng Đi Toàn Cầu Hóa…Có thể là một Kịch Bản của Mỹ & Tây Phương?Sân Chơi này, ko phải là ko có Dụng Ý sâu xa…Thế Giới Chia Rẽ vì Nghi Ngờ nhau, Bất Quân Bình nhau vì Lực Quyền & Quyền Lợi? TTT D. Trump của Mỹ, là một Nhà Kinh Doanh Tỷ Phú…Sinh Hoạt Chính Trường làm Thế Giới như Đổi Mới hoàn toàn? Những Giá Trị của Địa Cầu qua mấy Thế Chiến vừa qua…Trong khi đó, TTT D. Trump hầu như vẫn còn Nhiều Dò Dẫm? Dù sao, Màng Lưới Kết Nối đã hình thành sau TCII & CT Lạnh, Như có phần đang Chuyển Dịch vì Nhu Cầu Mới của Địa Cầu? a có thể nhận ra từ những Dạng Liên Kết, Liên Minh…Để Đánh Giá mỗi Siêu Cường vào Đầu Thế Kỷ 21? Giấc Mơ của SC TQHCS, xem ra rất vô cùng hăng hái? Nhiều Nguồn Tin Chính Trị của các Học Giả đương thời…Cho rằng Nền Văn Minh TQHCS Vụt lên rồi lại Tắt bất thường? Qua Cung Cách Tri Hành của ct Tập Cận Bình và Đảng Cộng Sản Hậu Trung Quốc…Tân Siêu Cường TQHCS quyết Xây Dựng một Hào Quang Quân Sự & Kinh Tế? Hai Mũi Dùi này, TQHCS đã thực hiện liên tục suốt 50 năm qua…Chg Ta đã thấy những Thành Phố Mới của TQHCS hôm nay! Rất Vĩ Đại, hơn cả Tây Phương và gần như đang Nhẩy Vọt? 2008, là lần đầu tiên TC Olympic Game được diễn ra tại Trung Quốc! Vĩ đại vô cùng nếu Độc Giả kiên nhẫn vào xem…Và tiếp theo là những Tòa Cao Ốc của nhiều Bang…Chính Sách Đổi Mới đã Chỉnh Trang nhiều Đô Thị! Chính Phủ TQHCS buộc Dân Mình thắt lưng buộc bụng…Để Xây một Quê Hương sẽ không kém sút Tây Phương…Và Định Hướng Này… TQHCS vẫn Áp Dụng Kinh Tế Chỉ Huy…Chỉ Xen Kẽ vào đôi lần, mỗi khi Toàn Dân oán thán? Tham Vọng của CQ ĐCS của Tân Siêu Cường Trung Quốc…Toàn Vùng Lưỡi Bò 9 Nút… chế ngự nhiều Nước ở Biển Đông…Sang đến Tham Con Đường Tơ Lụa tk 21, tức <the OBOR>, Và không hẳn CQ TQHCS đã không gặp <Nhiều Trở Ngại>? Chúng Ta đã từng nghe qua trong Vấn Đề Xã Hội? Sự Đàn Áp Nhân Quyền và cả Tôn Giáo Pháp Luân Công? Người gốc Trung sinh sống ở Đảo Đài Loan lẫn Hồng Kong…Hay sự Chia Rẻ nhau của các Tộc Dân, như Tân Cương & Tây Tạng…Một Tiên Đoán của giáo sư J. Petras, là THHCS sẽ vấp ngã, Trước khi tiến vào Sự Hội Nhập của Thế Giới Toàn Cầu…Tuy Ông ko ước định rằng Ai là Bá Chủ Võ Lâm? Song Trật Tự Thế Giới sẽ không lâu sẽ có nhiều Thay Đổi…  (Xin coi tiếp P2/2) 

VANSON TRAN – 10/2017 

TRANSLATION:

WHO IS THE WORLD CHAMP IN THE FUTURE? (Palavering Social Poem) (P1 / 2) 

The World 5 Champions or the World 7 Champions? In this time, when the world is crazy again? After the Cold War, would Earth be peaceful? But not so, recently It has been very tense?  New President D. Trump wants to be a Hero of the United States? Chairman Xi Ping wants to imitate Old Qin Shi Huang? In the Ruined Communist Martial Arts of the Soviet Union? Its fifth rank student still exists president V. Putin, He wants to rise, and to be famous again? Following after the 3 well-known Ones: Russian, Post-Communist China, and USA, we can add two more young Heroes: One is North Communist Korea, dearest student of Kim II-Sung, Kim Jong Un & another is Incumbent Hassan Rouhani, President of Iran in the Middle East? But these 5 famous Leaders are based on Martial Arts, or Nuclear? But we must watch out, the Economic Needs, which today, still be very critical for the 5 Continents of the World? The Economic Technique or Strategy, possibly is the One to Win the Global Game? So, has the eye of Post-Communist Chairman Xi Ping been looking for the most? And, so is Pres. V. Putin because He is also an exploring personality? He risked, and dared to Concubine Assad, Syria? Recently, V. Putin also opened a Diplomatic Road with Turkey … He dares to bring War Tanks, Jet Planes & Modern Fighting Machineries to the Middle East Prairie for challenging?  The Foreign Policy of Russia has not been strong enough after the Collapsed SVF … New Russian Economy is feigned, sometime is strength, & sometime is weak constantly… Because, Russia has been focusing on Nuclear Weapons to be the Champ …Neglecting to observe its Economic Type and Social Security Needs of its People… President V. Putin’s Dream is to restore the Dream of the Star, its Glorified Days? So, his New Plan is progressing to collect old lands, or old geography? While the Former SVF Nations have been more comfortable, after having been separated and own their Independent & Freedom Status? Some of these Countries have joined NATO with its Security Support. And, their new Economy has been again promoted, in the form of Market Globalization? 

In recent stages, UK has fallen into the Brexit Form; Does It realize Its Economy Disinterests? Or, Is it due to UK, forced to return Its Conservative Form, Strategy? The Conservative Forms spread quickly, In Economics? USA too, Is it true that, because the USA has been also taken its advantages, or fallen into its deficits recently? The real target is very from Post-Communist China, the World Economy No. 2? Through its aggressive ambition, specially its aggressive policy, in <the East Sea & the Silk Road of 21st century>? As I understand, this Globalization Target has come from USA & Western Scenario? This playground is characterized with deep thoughts … Not doubt, our World is divided, just because of the Unequal Balance of each other, in the aspect of Power Rights and Interests One? 

New President D. Trump of the US, is a rich businessman … His main Activities practicing the World as A Complete Innovation? The values ​​of the Earth through the past few World Wars seem to be strange to Him? Meanwhile, Pres.  D. Trump is still pioneering with many Detective Projects? Anyway, the Membrane Connection was formed after WWII & the Cold War, as part of the New Earth which needs New Transition? We can recognize them from their Forms, such as Alliance & Supporting Agreements, etc… In order to evaluate each Superpower at the beginning of the 21st Century? The Dream of Superpower Post-Communist China for example, it looks very energetic. Many Sources of Political Scholars in this Contemporary Period predicted or assumed that the Chinese Civilization will be up and down unusually? Through the Way of Thinking and Doing of the Communist Party of China …Post-Communist China has shown its decision to build an Outstanding Military & Economy? In these two directions, PC China has been performing continuously for 50 years …We have seen the New PC China’s Cities as well as its wonderful Citadel today! It is very great, they have passed over the Western Ones for its Leaping? In 2008, people saw the first Post-Communist China’s Olympic Game held in China! 

It’s great if Readers are patient …And then there are the High Buildings of several Cities in several States …Renewed Policies has changed so many Cities! The Government of Post-Communist China forces people to tighten their belts <living poor for investment> in order to build a Proud Homeland that won’t be ashamed in comparing to the Western Nations. In this Direction, the Post-Communist China still applies its Economic Command… Only occasionally intermitting, when Post-Communist China’s whole People complain? The Super Dream of Chinese Communist Party is The Whole South China Sea Region (The 9 Button Beef Tongue One) … aiming at controlling more Islands in the South China Sea even they are belong to Neighborhood Smaller Countries… Considering the Silk Route of 21st century, ie <the OBOR>.  It does not mean that PC China has not confronted so many International Obstacles? Have we ever heard in the Social Issues of PC China? The Chinese Human Rights and the Religion of Falun Gong as well? Ethnic People of China live in Taiwan and Hong Kong Islands. The Chiapas of the Tribes, such as Xinjiang & Tibet …A Proclamation by Prof. J. Petras, Post- Communist China  would stumble, before entering into the integration of the world… Although he did not predict who was the Champion of the World, however,  the World Order, not so long,  will be changing  a lot./. (Please continue P2 / 2) 

VANSON TRAN – 10/2017

(My Ref Sources Are In P2/2)

The Las Vegas Tragedy In Our Modern Times

October 5, 2017

 

THẾ GIỚI VÀO THỜI KỲ HIỆN ĐẠI
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Sự Cố Las Vegas của Hoa Kỳ làm sửng sốt!
Tôi nghĩ rằng có thế là do Nhóm ISIS làm?
Lý do vì… Nhiều Dạng Cuồng Tín trước nay…
Một phần lớn cũng do dạng <Con Người Bị Nhồi Sọ>?
Việt Nam Ta cũng có một câu Tục Ngữ…
Đã nói rằng <Gần Mực Thì Đen, Gần Đèn Thì Sáng>?
Ông Stephen Paddock, nổ súng Đại Liên Giết Người!
Gây Bi Kịch cho một Chương Trình Nghe Âm Nhạc!
Gần 20000 Thường Dân trẻ, già, thiếu niên đang nghe Nhạc…
Nhạc Đại Chúng Hoa Kỳ là một Hiện Tượng Đam Mê…
Kẻ Sát Nhân trên, đã sử dụng Súng, bắn vào Đám Đông!
59 Người Nghe Nhạc chết ngay, & 527 Người bị thương la liệt!
Bi Kịch Này, đã được nhiều Đài Truyền Hình Mỹ…
Phát Tin đi và có cả Hình Ảnh rất rõ ràng…
Ngành FBI của Mỹ đã vào Cuộc Điếu Tra…
Song ko dám xác nhận vì Lý Do Gì của tên Stephen cả…
Họ còn đang chờ… nhiều Nguồn và Phương Thức…
Để Điều Tra Chi Tiết, tìm hiểu rõ Nguyên Nhân…
Xã Hội Hoa Kỳ là một Môi Trường Sống khá văn minh…
Tôi muốn mô tả Mức Độ Văn Minh Thời Kỳ Vật Chất?
Nhân Cách của mọi Công Dân Già Trẻ Thiếu Niên Mỹ…
Đa Số Họ đã được trau dồi và giảng huấn từ các Học Đường…
Phải nói rằng, nếu xét về Nếp Sống Vật Chất Xa Hoa…
Không một Xã Hội nào có thể So Sánh với Hoa Kỳ được?
Nhưng sau những Sự Cố Giết Người bằng Súng Đạn?
Ta có thể nhìn ra Sự Thiếu Sót của Giáo Dục Công Dân…
Phẩm Chất Này, Họ tin tưởng vào Tổ Chức Các Tôn Giáo thôi?
Nhưng, tóm lại, Chg Ta thấy rõ có Nhiều Kẽ Hở?
Sát Nhân Steven, là Kẻ Vô Thần, Vô Tôn Giáo…
Đạo Đức Con Người có lẽ đã Khuyết Điểm nhiều?
Cho nên Hắn dám Cầm Súng Giết Đồng Loại Ko Gớm Tay?
Ngoài Lý Do Trên, cũng có thế, Steven có DNA Tội Ác?
Bố của Steven là một Kẻ Cướp Nhà Băng, 1 Tội Phạm?
Đời Sống Vật Chất đã giầu, Ko đủ Thú Nhân Sinh?
Hay Steven đã Bất Mãn một Sự Kiện nào đây?
Chúng Ta vẫn phải Chờ Điều Tra của CQ FBI Nhà Nước…
Nhiều Quốc Gia, Âu Á, hiện này Đang Hội Nhập…
Đa Số đều lấy Mỹ Quốc làm Tiêu Chuẩn Văn Minh?
Song nếu chưa Phân Tích Kỹ về Phẩm Chất Nhân Sinh?
Chúng vẫn có nhiều Lỗi Lầm Của Con Người hay Kẽ Hở?
Chúng Ta thường bị THA HÓA, vào Thời Kỳ HIỆN ĐẠI?
Xây Dựng Quê Nghèo, nếu Buông Thả sẽ Phiêu Lưu?
Nếu Khắc Nghiệt với Quần Chúng Áp Đặt Kỷ Luật Độc Đoán, Độc Tài?
Theo Tôi, Mức Quân Bình Lạc Phúc đương nhiên là Khó Đạt?
Các Lãnh Tụ Quốc Gia, phải được xem như Bậc Phụ Huynh, Cha Mẹ…
Song Phẩm Chất Đối Xử với Con Cái có Hợp Tình Hợp Lý hay ko?
Cha Mẹ đối với Con Cái, trong Gia Đình là một Điển Hịnh?
Khe Khắt Quá, Chúng sẽ Bỏ Đi, Ko Trở Về Nhà nữa?
Nếu Dễ Dãi Quá, Chg có thể Bắt Mẹ Cha làm Tôi Tớ?
Vì Vậy Cho Nên, Chg Ta phải có Mức Quân Bình?
Đa Số các Xã Hội Hiện Đại khi Đánh Mất Quân Bình…
Thi Ko Thể Có một Ý Hệ, hay Tôn Chỉ Nào Cứu Nổi?
Xã Hội Đó, sẽ dần dần Nghèo Đói/Cướp Bóc…
Người Di Dân Tha Phương Cầu Thực… sẽ Đáng Buồn!
Hay Phá Sản, Nheo Nhóc Xin Ăn trên các Ngả Đường…
Như Trải Nghiệm Thời Kỷ Đại Khủng Hoảng (Great Depression) của Hoa Kỳ 1933-1939 Tại Hoa Kỳ & Thế Giới!

TRONG THUY SON – 10/2017

TRANSLATION:

OUR WORLD IN THE MODERN PERIOD (Palavering, Social Poem) 

It’s shocking & struggling, the USA’s Las Vegas Incident! I think it could be done by the ISIS team? And the reasons? In experiencing of several forms of Faith Fanatic One or Social Ideological One before …In large part, is it a human Brain Washed One? In Vietnam Culture, We also have a proverb …It has been told that <Near the Ink we are black; Near the Light we are brighter>.  Stephen Paddock, shooting with high-automatic rifle killer! It is a Drama for a Music Play Program! Nearly 20,000 people, old, teenagers listening to music … The American Passion Phenomenon & it is an Impression! The killer, used the machine gun, shot into the crowd, down the yard of the hotel! 59 were killed immediately & 527 injured! This drama, has been reported on many American Television Channels …<Giving away and having pictures> is very clear …The US FBI has come to the spot & they do not dare to confirm the Reason of Stephen’s Action …They are still waiting … through many sources and methods …To investigate the details, find out the real cause …The American Society is a rather civilized living environment …I want to describe this level of Civilization Age, particularly its Materials View Points? 

The Way of All Teenage Citizens …Most of them have been cultivated and taught from the school. It must be said that, in terms of Material & Luxury Living Way …No Society Can Compare to the United States of America? But after the Massacre Killings with high technique rifles? I can see the clear reason of the related Lacking of Civic Education. These qualities, people believe that have been enough instructed in the organization of religions alone? In summary, we see that there are a lot of Shortcomings in American Society? Steven, who has no belief in God or Any other Religions. Human Morality in American Society may be much impaired? That is the reason why Steven dared to hold guns killing so many Folks in his Country? Besides the above reason, Steven has his DNA Trend as well? Steven’s father was a Bandit, a Crime? 

His material life is rich, doesn’t he have not enough Life Enjoyments? Or has Steven failed in any occasions? We still have to wait for investigation of the FBI of the USA …Many Countries, even in Eurasia, now being in Integration, take the American Society as Ideal Civil Code?

But if they do not analyze the related qualities of humanity? They still have many human mistakes? Are we often alienated in materials in our modern times? In the Construction of Our Country, if we are materialistically alienated, we will be losing in certain inappropriately? If applying Harsh Criminal Masses or imposing our Discipline, or Dictatorship? According to me, the level of Social Security Balance Level, naturally, it will be difficult? National Leaders, must be considered as Parents, like in a family… Considering our Quality, do you have reasonable relationships with your children? Parents treat their Children, in the Family is characterized with a form of Dictation? If too strong, they will go away, and will not return with family? If being so easy, they can treat their Parents as their Servants? So, We Should Have a Balance Level? Most Modern Society has been losing Its Social Balance… There Can’t Be an Intimacy, or Honor? That society, will gradually be poor, hungry & robbery … Poor Migrants will be fleeing away on several World Roads … It will be sad! Or, that Society Will Be Bankrupted, & Suffered… as we’ve experienced The Great Depression of the United States, in 1933-1939 in the World! 

TRONG THUY SON -10/2017

The Harvest Music Festival [At least 59 killed – 527 Injured – October 1, 2017 – A gunman, identified as 64-year-old Stephen Paddock, fires from the 32nd floor of the Mandalay Bay Resort and Casino on a crowd of 30,000 gathered on the Las Vegas Strip for the Route 91 Harvest Music Festival. At least 58 people were killed and more than 515 injured. Police believe the gunman killed himself].

REFERENCED SOURCES FOR MY POST:

https://www.cnn.com/2017/10/02/us/las-vegas-attack-deadliest-us-mass…/index.html
3 days ago – The Las Vegas attack is the deadliest mass shooting in modern US … (If the shooter was killed or died by suicide during the incident, that death …
Weapons cache found at Las Vegas shooter’s home – CNN – CNN.com
https://www.cnn.com/2017/10/02/us/las-vegas-shooter/index.html
2 days ago – Weapons cache found at Las Vegas shooter’s home ….. injured another 527 early Monday in the deadliest mass shooting in modern US history.
Las Vegas shooting: What we know about what happened – USA Today

The 100 years Anniversary Of Russian Revolution vs The Lenin Ghost Image?

September 30, 2017

TẠI SAO KỶ NIỆM 100 NĂM [CUỘC CÁCH MẠNG NGA 10/1917- 10/2017]
CHỈ CÒN LẠI BÓNG MA CỦA LENINE TRONG XÃ HỘI NGA HIỆN ĐẠI?
& KHÔNG MỘT NƯỚC ANH EM XHCN TƯỞNG NHỚ & TIẾC THƯƠNG?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Tháng 10/2017 là Đích 100 năm Kỷ Niệm Cách Mạng Nga?
Không, Ta phải nói là 100 năm, Kỷ Niệm Liên Bang Sô Viết…
Lãnh Tụ V. Lenin là Ông Tổ khai sinh ra Liên Bang Sô Viết,
Và tiếp theo là đệ tử chân truyền Joseph Staline?
Ta có thể ví LBSV như một Đảng Thánh Giáo Truyện Kim Dung?
Nổi lên rất nhanh và lôi cuốn hàng Triệu Người trong Cơn Khủng Hoảng…
Thời Kỳ Đế Quốc Thực Dân đang hoành hành Nhân Loại…
Một LBSV, Đảng Thánh Giáo đáp ứng Nguyện Vọng Con Người!
Đúng vậy, bởi vì các Nước Nhược Tiểu đã bị Đầy Ải lâu rồi!
Cách Lãnh Tụ Cách Mạng nổi lên nhiều Vô Số Kể…
Khắp 5 Châu, Đảng Thánh Giáo Liên Bang Sô Viết…
Có một Bí Kíp Chân Truyền của Cụ Tổ Karl Marx, Học Thuyết nổi danh…
Trên những Ngả Đường từ Châu Á, đến Châu Âu…
Các Để Tử miệt mài nối đuôi nhau Sang Nga Sô Tìm Thầy Học Đạo…
Miền Châu Á, phải kể có Mao Trạch Đông, Nước Tầu phía Bắc…
Bên cạnh, cả hai Nước nhỏ xíu: Việt Nam lẫn Bắc Hàn…
Một Thanh Niên tuy Người Nhỏ Bé là Hồ Chí Minh…
Nhưng Chí Lớn mang một tinh thần Nguyễn Công Trứ!
Còn Bắc Hàn kia, có Anh Kim Nhật Thành, giòng Tướng Tá…
Họ đều lên đường, Vượt Sông Núi lẫn Biên Cương…
Ba Đệ Tử Á Châu này, trong Phong Trào Giải Thực, rất Nổi Danh!
<Hiện Tại, một Trung Hoa nghèo đói, đã tiến lên Nền Kinh Tế Số 2!>
Một Việt Nam èo ợt, nay cũng vươn lên gần thành Con Rồng Châu Á!
Nhưng có một số Chất Lượng, được coi như là Phản Cách Mạng?
Là Tại Vì… 2 Xã Hội Này… đã và đang Biến Thể thành Tư Bản Kinh Tế Thị Trường?
Những Mầu Sắc nhận rõ, chính là mầu Tư Bản Đỏ – vì Định Hướng KTTT?
Song Họ lại Cố Níu Vài Võ Chiêu của Trang Kinh Tế Chỉ Huy Tẩu Hỏa?
Có nghĩa là Họ Ứng Dụng vào Thị Trường Kinh Tế…
Lúc thế này, lúc thế nọ… thành thử Úng Dụng Lạc Thế Võ Chân Truyền…
Giống Như LBSV, giai đoạn 1990-1991, hoàn toàn Tẩu Hỏa Nhập Ma…
Đã phải Buông Sách Vở của Sư Phụ, quay sang Tây Phương Học Đạo?
Tuy vậy, cũng có lúc, Nước Nga của tt V. Putin, hơi Tẩu Hỏa…
Chính là vì… tt V. Putin vẫn hãy còn Tưởng Nhớ Những Ngày Xưa?
Thời Vàng Son… mà Liên Bang Sô Viết Giáo Chủ còn sống Vinh Quang!
Nay Thế Đời vì Cạnh Tranh Kinh Tế… quá Nhiều Chật Vật!
Hôm Nay Kỷ Niệm một Thời Oai Hùng của Liên Bang Sô Viết!
Nhà Lãnh Tụ Cao Vọng này, không khỏi Thắc Mắc, Chạnh Lòng!
Và kể cả Huynh Đệ Chân Truyền, lãnh tụ đàn em Tập Cận Bình…
Cũng như V. Putin, đều Nẩy Sinh Giấc Mơ ngàn Vĩ Đại?
Huynh Đệ V. Putin đã vẽ ra Giấc Mơ Thực Hiện Uy Quyền Địa Lý…
Còn Đệ Tử Tập Cận Bình lại vẽ Hai Dự Án rất khùng!
Siêu Dự Án <OBOR> là Con Đường Tơ Lụa Xuyên Lục Địa khắp 5 Châu!
Siêu Sự Án <BIỂN ĐÔNG> là phải Xây Lâu Đài Trên Biển Cả!
Huynh Trưởng Tập Cận Bình như quá nhiều Không Tưởng?
Chèn Ép Chủ Quyền của nhiều Nước, kể cả Đàn Em XHCN-VN?
Khảo Sát về Dạng Tâm Lý và Hành Động rất gần đây…
Thì tôi thấy, Khối Hậu Cộng Sản Hiện Đại đang vô cùng Bị Tha Hóa?
Đời Sống Tiện Nghi, Nhà Lầu, Xe Hơi, Nhu Cầu Vật Chất…
Đang lôi kéo những Nhà Làm Cách Mạng Xã Hội trước đây…
Thấy Chóa Mắt vì Bả Vinh Hoa, Chép Miệng, đành Dấn Thân…
Dù có bị Mang Tiếng là Tham Nhũng, Hại Dân, Hại Nước?
Thời Vàng Son của Học Thuyết Cộng, Liên Bang Sô Viết…
Như đã tàn… và Để Lại nhiều Kỷ Niệm Đau Thương!
Những Cuộc Cách Mạng Nổi Dậy đã giết Hàng Triệu Người Dân!
Và Học Thuyết Ma Giáo đó phải được Chôn Kỹ Vào Ký Ức?
Cho nên Khó Khơi Dậy, làm Lễ Kỷ Niệm Xưa, dù 1 Thế Kỷ?
Đó chính là Một Kỷ Niệm Tiêu Diệt Tình Nhân Bản Con Người!
Cá Nhân Tôi, mong rằng, qua Cột Mốc Kỷ Niệm Thế Kỷ Buồn!
Dân Tộc LB NGA, TRUNG HOA, BẮC HÀN, & VN-XHCN…
Hãy Ôn Cố Tri Tân, để mà Viết Trang Sử Mới…
Xây Dựng Nước Non Mình cho Phù Hợp Lòng Người!
Xin Chúc các Nhà Lãnh Tụ của TK 21 Hôm Nay…
Có thể Tìm Ra một NẺO ĐƯỜNG CHO NHÂN SINH đầy Tươi Sáng!

Tran, Vanson – 9/2017

TRANSLATION:

WHY THE 100 YEAR ANNIVERSARY [10/1917 – 10/2017]OF NEW RUSSIA, ONLY REMAINS THE GHOST OF LENINE IN OUR MODERN SOCIETY? & NOT A SINGLE NATION CELEBRATING THIS HISTORICAL EVENT?

(Palavering Social Poem) 

October-1974 is the target of the 100th Anniversary of the Russian Revolution?No, we must say: the 100 year of Soviet Union Anniversary… Leader V. Lenin was the founder of the Soviet Union. And his best follower is Joseph Staline? Can we compare the Soviet Union as The Sacred Religious Party <SRP> of Mr. Kim Dung’s Old Martial Arts Series Story…This SRP emerged very quickly and attracted Millionaire of People into the Social Crisis… It was the Period of the Empires of the World that were raging Humanity…An Soviet Union, the SRP responds to the wishes of all people! That’s right, because the Small & Weak States have been dominated for a long time!  Revolutionary Leaders rose in numerous Numbers … All over the 5 Continents, just because the <SRP> of the Soviet Union … Responding them by A Sacred Book of Karl Marx with famous Theory & Lessons… On the Roads from Asia, to Europe … Several International Students on the road together travelled to Russia to find their Teacher… In Asia, we saw Mao Zedong,

Asia, Mao Zedong, Northern China… Beside, both tiny countries: Vietnam and North Korea … A young man was Ho Chi Minh, a  young person …But his Intelligent Mind, he carries a spirit of Nguyen Cong Tru, an outstanding think tank in his dream… The other North Korea, Kim Nhat Thanh, from the famous Hero Family… They were all on the road, across the Rivers, Mountains and the long Borders, towards Soviet Union … These three Asian Students, in the De-Colonized Movement, were very famous! At Present, a Poorest China, has been advanced to <the 2nd Economy of the World>! A thin and hungry Vietnam, has been now also rising nearly to one the Asian Dragon in the Region! But, they all missed some Important Qualities which are considered as their Counter Corruption Elements? 

 Here they are, These 2 Societies have been changing with their Different Gaps into the Capital Market Economy? The colors are clear, it is the Red Capital; because, their direction is characterized half way only, to the West Economy? They are still trying to remain their Communist Broken Managing Methods into some of their Western Economic Management; therefore, they have been lost the Required Best Characters? We mean they will be lost when applying into the Economic Market. At this time, it is similar Soviet Union in 1990-1991, when its Economy was completely collapsed & had to release its Master’s Books, turning back to the  Western Modal? 

 However, at certain point, Russia of President V. Putin, was confused… It is because, V. Putin still remembered the old days? The Golden Age … When, the Soviet Union Leader was still alive with its Glory! Absolutely today, this is at the time for Putin’s Dream Controversy … too much Confused! Today’s Memories of a Soviet Hero! This High Leader, not in doubt, was memorable! And even the other Brother, China Chairman Xi Jinping as well… Like V. Putin, they are born with the Great Dreams? V. Putin has painted his Dream of Wonderful Geography. And Xi Jinping has drawn in his mind with two very crazy Projects!  The Super Project of <OBOR> is the Silk Road across largely All Continents!  And Another One, the Super South China Sea, aiming at Building His Castle on the Pacific Ocean! Leader Xi Jinping, indeed, has his Unrealistic Dream & he does not think about? Insert the Sovereignty of many other countries, including the socialist-VN, his Brother in the Revolutionary Period? Recent Psychoanalysis and Action Survey is very recent Days… Then I saw, the Modern Communist Bloc is extremely Alienated into Materials, it is vulnerable? Good Living Facilities, Best Buildings, Nice Cars, All Kinds Of Material Needs …Involving far away the Social Revolutionary Ideology before … They are greedy now, just thinking and acting for their own greedy interests, without thinking of others… Even if they are accused of several Actions involved into their Corruptions which have been harmful to their Folks? 

The Golden Age of the Theory of Communism, Soviet Union has been dead …As well as they have been leaving today more painful memories! The Raid Revolution has killed Millions of People! And Several Ones have thought that Mystical Doctrine must be buried in Memory? So Trouble of Getting Up, very hard for Making An Anniversary, 1 Century has gone? It’s a Memory of Damaged Human Love! Personally, I hope, through the Anniversary Milestone! Ethnic groups of New Russia, of Post-Communist China and Vietnam… Must Review Old Lessons and Build their New History Pages, To Fit Their People’s Will Today. Best Wishes to All Leaders of Today, 21st Century, in Building a Brighter Track or Road For Human Beings! 

Tran, Vanson – 9/2017

Phần Tham Khảo cho Bài Viết/Some References For My Post:
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170928-bong-ma-van-lenin-am-anh-xa-hoi-nga

Russian Revolution | Define Russian Revolution at Dictionary.com
https://www.dictionary.com/browse/russian-revolution
Russian Revolution definition. A revolution in Russia in 1917–1918, also called the October Revolution, that overthrew the czar and brought the Bolsheviks, a Communist party led by Lenin, to power.
Russian Revolution of 1917 | Definition, Causes, Summary, & Facts …
https://www.britannica.com/event/Russian-Revolution-of-1917
Jul 24, 2017 – Russian Revolution of 1917, two revolutions, the first of which, in February (March, New Style), overthrew the imperial government and the second of which, in October (November), placed the Bolsheviks in power. By 1917 the bond between the tsar and most of the Russian people had been broken.
Russian Revolution – Facts & Summary – HISTORY.com
https://www.history.com/topics/russian-revolution
Find out more about the history of Russian Revolution, including videos, … The Bolsheviks would later become the Communist Party of the Soviet Union.
‎Videos · ‎Pictures · ‎Speeches · ‎Play video Rasputin 2min
Bolsheviks revolt in Russia – Nov 06, 1917 – HISTORY.com
https://www.history.com/this-day-in-history/bolsheviks-revolt-in-russia
On this day in History, Bolsheviks revolt in Russia on Nov 06, 1917. … that the return of the anti-war Socialists to Russia would undermine the Russian war effort, …
Bolshevik Revolution: 1917 – Russian Revolution – Then Again
https://www.thenagain.info/WebChron/EastEurope/OctRev.html
The Bolshevik Revolution (Russian Revolution) in Russia was initiated by millions of people who would change the history of the world as we know it.
October Revolution – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/October_Revolution
The October Revolution officially known in Soviet literature as the Great October Socialist ….. You have to immediately get in touch with the front committee of the Northern Army in order to preserve unity of forces and stability.” …. The United States did not recognize the new Russian government until 1933. The European …
Russian Revolution – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Revolution
The Russian Revolution was a pair of revolutions in Russia in 1917 which dismantled the … In the October Revolution (November in the Gregorian calendar), the Bolsheviks led an …. None of these incidents were in themselves the immediate cause of the February Revolution, but they do help to explain why the monarchy …
Bolsheviks – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Bolsheviks
The Bolsheviks, originally also Bolshevists or Bolsheviki were a faction of the Marxist Russian …. One of the main points of Lenin’s writing was that a revolution can only be achieved by the strong leadership of one person (or of a ….. The free dictionary. …. By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy.
Bolshevik Revolution – definition of Bolshevik Revolution by The Free …
http://www.thefreedictionary.com/Bolshevik+Revolution
October Revolution – the coup d’etat by the Bolsheviks under Lenin in … How will the 100th anniversary of the Russian Bolshevik Revolution in two years be …
Russian Revolution – definition of Russian Revolution by The Free …
http://www.thefreedictionary.com/Russian+Revolution
Also called : February Revolution the uprising in Russia in March 1917, during which the tsar … Russian Revolution – the coup d’etat by the Bolsheviks under Lenin in November 1917 … Write what you mean clearly and correctly. … the Russian revolution should give serious food for thought for the next tier of clubs of which I …
https://www.biography.com/people/vladimir-lenin-9379007
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stalin
The History of Russia begins with that of the Eastern Slavs.[1][2][3] The traditional beginning of Russian history is 862 A.D. Kievan Rus’, the first united East Slavic state, was founded in 882. The state adopted Christianity from the Byzantine Empire in 988, beginning with the synthesis of Byzantine and Slavic cultures that defined Slavic culture for the next millennium. Kievan Rus’ ultimately disintegrated as a state because of the Mongol invasion of Rus’ in 1237–1240 and the death of about half the population of Rus’.
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Russia

The Poem Of The Fall Of South Vietnam

September 29, 2017

Bài Thơ Miền Nam Thất Thủ 

Thơ phiếm luận, ký sự tháng Tư đen…Tai ác đến từ Cao-Nguyên Ban Mê Thuột? Từng đoàn người bồng bế kéo nhau đi, Băng rừng, lội suối, than khóc như di! Tiếng trẻ lạc khóc trên đường tìm mẹ! Mặt chúng đen xì, nhăn, hoà ngấn lệ! Ai cũng căm hờn, súng Giặc quá thê-lương! Những thân xác đã chết nằm phơi sương! Và đàn quạ xà cánh đều, kêu quang-quác, Đám thịt rữa bay mùi nồng hôi thối! Đoàn di dân tái mặt sợ hãi dồn! Họ bước mau để chạy khỏi làng thôn, Những mái lá đã cháy nhiều vì chính-chiến! Tôi lạc bước vào đoàn người trên núi, Sức mệt nhoài, vẫn nhận rõ bên mình, Quan sát chính tôi và cả chung quanh, Tiếng súng vọng từ xa còn vang lại, Bà Cụ hỏi tôi, sao một mình chạy? Đã từ lâu, tôi sống có một mình, Quê hương tôi chinh chiến thật điêu linh! Tôi giúp Cu để dìu đi cho kịp, Tận đằng sau, đoàn di dân nối tiếp, Cùng kéo về Hướng Đất có Tự Do, Giọng Cụ nói trong nức nở âu lo, Tôi bỏ lại nhiều đứa con đã chết! Tuổi già tôi thật thê-lương, và oan nghiệt, Không chết đi, để lớp trẻ đáng thương! Này Cụ ơi, cảnh hỗn-loạn của quê hương, Còn tiếp diễn, dân nghèo không sống được, Đất nước ta, hoàn cảnh là vô phước! Ban-Mê-Thuột ơi, mấy con ơi, đã chết rồi! Chúng nói với tôi, là Miền Đất Tự-Do, Hai thập-niên quá nhanh, tôi không ngờ thay-đổi! Dân-tộc Việt mình hỗn mang luôn, Cụ ạ? Trong Dòng đời biến đổi, xoáy điên cuồng! Gia-đình tôi, Cụ ơi, anh tôi giết Bố tôi, Và kết án, Bố tôi là phường phản-động! Niềm Nam, mỗi tháng Tư về sao đen tối! Quê hương mình, đầy Ảo Ảnh trong hồn, Các bác Cán-Bộ nay Họ đã giầu hơn, Những Nghĩa-Trang CSMN đã đi vào quên lãng, Vạn Chiến-Sĩ Miền Nam đã nằm yên thầm-lặng, Họ có biết không Thành thất-thủ hôm qua? Và Triệu Người Tỵ Nạn đã đi xa, Vẫn cầu-nguyện cho Nguồn Xưa, Tình Nhân Bản?

  Trọng Thùy Sơn – 4/2008

 Translation :  

The Poem Of The Fall Of South Vietnam

(Palavering, in memoir of the Black April). 

The Damage came from the Ban Me Thuot? Bands of Refugees, tied together, have got out of their residences,They crossed the jungles, the springs, crying mournfully! The children cry on the road, finding their mothers! Their faces are dirty, black, winkling and mixed with tears! Everyone is angry toward the very forceful weapons of the Enemy! Many dead corpses laying on the sunshine or fogs! Several crows gathered, flying down for their food, calling quack, quack, The corpse’s decomposed flesh produced bad odor around! The Refugees bands are pale and scare, frustrated! They step as fast as they can to avoid their own villages and hamlets, Because several houses have been burned due to the wars! Being lost into the Refugees Band on the mountains, I am exhausted but I still realize my  suroundings, and myself, I observe myself and people and scenes around me, I still hear far away sounds of ammunition & weapons echoing back, The old lady asks me why I flee away alone? I answered her; I have been alone for a long time, My Country has consistently been in miserable war! I voluntarily help her to lean at me for in time moving, Far back away, several groups of refugees continue, They all draw to the Direction of Freedom Land, In her crying voice, she feels so worried, I have abandoned back several of my dead children! At my old age, I feel so sorry, and unfortunate, Why can I be dead, but my young child ones, very mournfully! My dear old Lady, because of our Country miserable Setting, The war is still being happened, our Poor People can’t live here, It is unfortunate for our Country Environment! Oh, my Ban-Mê-Thuột city, my dear children, you have passed away from me! They have told me, here is the Freedom Land, But just two fast decades, I do not suppose to change so fast! Lady, our People have been up and down always? Our Life Stream has also been changed and crazily changed! Even in my Family, Lady, my brother has killed my father! He accused that my Dad is a traitor! In the South of Vietnam, it is so dark whenever April comes! In our Country, we have a lot of Illusions in our mind, Today, our Cadres have been very rich, But the Cemeteries of Old Warriors of the South have been forgotten, Hundreds thousands of SVN Soldiers have laid down quietly, Do they know the South VN Cities were all fallen yesterday? And millions of Communist Refugees have immigrated far away, Buy They all pray for their Old Country, and Humanity Love?

  Vanson Tran – 4/2008

 

SPRING BY THE ISOLATED RIVER STREAM

September 27, 2017

BÊN DÒNG XUÂN VẰNG
Tặng TS Henry Kissinger

Ta nhìn con nước trôi về..
Xuân mang nắng đẹp não nề hồn ta!
Hai thập niên đã trôi qua..
Nhưng thân trầm tích băng hà vực sâu!
Triệu người trong kỷ niệm sầu!
Cô đơn còn đọng giang đầu chiều nay!
Năm xưa cũng một thuở này,
Ta mang nhân thế đắng cay giao hoà,
Tưởng rằng cứu được ngàn hoa,
Nhưng cơn gió mạnh cuốn xa mộng đời!
Dồn theo ngọn sóng tơi bời!
Bao nhiêu thân xác rã rời triền miên!
Tình người nhân thế đảo điên,
Loài ma quái vẫn hiện nguyên bóng hình,
Trách ta một kẻ vô tình!
Ươn hèn luồn lọc cho mình bằng an,
Ngồi đây nghe tiếng thở than,
Của ngàn sinh vật hoang mang giao mùa!
Còn ta, một ánh sao thưa,
Xẹt ngang tinh bụi ngàn xưa nhạt mờ,
Bỗng hồn một nét bơ vơ..
Tan vào sương khói lững lờ hành tình!

Trần Văn Sơn – 1994

English Version

SPRING BY THE ISOLATED RIVER STREAM
(Dedicated to Dr Henry Kissinger)

I watched the river water is drifting about ..Spring beautiful sunshine is hurting my soul ! Two decades have been passing by… But, under the deep-sea ice lays & creeks! Million of passed away people in our memory of melancholy! Loneliness seems to embrace our mind this afternoon! Once upon a time, by this time, I did carry the bitter relationship to bargain… I thought my work could save the may lives? But, the Wild Winds blowed away form People’s Dream!

Following the waves of history! How many human bodies are constantly flown far away! Human beings are crazy… The Devils appeared their raw Shadows? Let blame Me, A Lost Mind Human Being, witthout A Heart of Humanity! Really, It is the cowardly Character who just filtered for his peace,? Sitting here & listening to the whine, Thousands of Creatures bewildered in the exchanging Seasons! And above me, a Star, It is smoldering with dust of the Past with thousand ..dim,  Suddenly I imagine dead spirits .. Melting into the Evening’s Smog .. and I feel so lonely!

Vanson Tran – 1994

Phần Tham Khảo cho Bài Viết Chg Tôi?My Ref Sources:

Và mới đây: Khi Đồng Minh Nhẩy Vào, Tháo Chạy, Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập của ts Nguyễn Tiến Hưng, cố vấn của CTT Nguyễn Văn Thiệu:

ĐƯA HIỆP ĐỊNH PARIS RA TÒA ÁN QUỐC TẾ – Việt Nam Cộng Hòa Sẽ Trở Lại
YOUTUBE.COM
Hội Thảo cùng Ô. Hoàng Đức Nhã

My Experiences & Opinion about Viet Nam War…

September 26, 2017

SỰ TRẢI NGHIỆM & Ý KIẾN CỦA TÔI VỀ CUỘC CHIẾN VIỆT NAM

Xin góp vài ý kiến của chg tôi trong Bộ Phim The Vietnam War: Mỗi thành phần trong bố cục đều được trình bầy trong Cuốn Phim này. Lập Trường Người Mỹ đề cao Nhiệm Vụ Người Quân Nhân Mỹ và các Vị Tổng Thống Mỹ trong giai đoạn Hoa Kỳ Có Nhiệm Vụ Ngăn Chặn Làn Sóng Cộng Sản (Thuyết Domino) trong thời điểm này… Ông Hồ Chí Minh, sau khi đã thiết kế Kịch Bản <Phải Loại Hết các Đảng Phái Quốc Gia> để Đảng Việt Minh nổi bật lên Lãnh Đạo Nhân Dân Việt Nam lúc này đang Bị Phân Hóa và khát khao Độc Lập mà thôi… Ai nắm được Số Đông Quần Chúng sẽ là Lãnh Tụ Cuộc Thực Hiện Độc Lập cho một Việt Nam đang là Thuộc Địa của Pháp rồi Nhật… trong khi đó Cuộc Cách Mạng & Phong Trào Giãi Thực đã được Dạng Tuyên Truyền quyến rũ hơn với đại đa số các Quốc Gia bị các Đế Quốc Chế Ngự nhiều thập kỷ… khiến Đảng Việt Minh nổi bật hơn, chiếm được Lòng Dân Việt còn chưa nhận thức được Những Phẩm Chất Ma Quỷ của Bản Chất Cộng Sản <Hàng Triệu Người đã bị CS Quốc Tế tiêu diệt trong Chiến Tranh Giai Cấp từ NGA sang Lục Địa Trung Quốc và các Nước Nhược Tiểu Theo Cộng Sản, có Bài Bản & Huấn Luyện Tinh Vi… Khúc Quanh của Lịch Sử Thay Đổi của Thế Giới (Giữa Tự Do và Cộng Sản) là những Chất Lượng Chính của Hai Phe trong Cuộc Chiến Tranh Lạnh lúc đó. Cái Thế của Thế Giới Tự Do là Có Sự Cấp Tiến trong Tiến Hóa Xã Hội Người… ví dụ như Sự Ý Thức Đế Quốc là sai lầm, các Đế Quốc Thực Dân đã và đang Trả Lại Độc Lập cho các Thuộc Địa…<ĐQ Anh, Pháp, Tay Ban Nha, Bo Đào Nha, vv.. song ĐQ Pháp còn tham lam & cố bám lấy Đông Dương khiến Nước Ta lâm vào Số Phận thất thế & phụ thuộc Mỹ+LBSV tiep theo>và Gia Tăng Bản Chất đã Ý Thức sang Phẩm Chất Tốt Đẹp cho Nhân Loại là Nhân Quyên, Tự Do và Dân Chủ… Trong khi đó… Bản Chất Tàn Ác & Duy Ngã Độc Tôn của Cộng Sản Quốc Tế càng rõ ràng và bị Dân Chúng ngày càng có Ý Thức hơn, Hướng Về Dân Chủ Tự Do và Tôn Trong Nhân Quyền, <Ví dụ Liên Hiệp Quốc với Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyển của phu nhân TT Eleanor Roosevelt, và Phẩm Chất Lãnh Đạo của HCQ Hoa Kỳ được Các Quốc Gia Ko Cộng Sản hưởng ứng theo, nhất là Nhu Cầu Kinh Tế & Xã Hội trong Dạng Thị Trường Kinh Tế Tư Bản có phần cấp tiến hơn. Vụ Việt CT Đặng Tiểu Bình chấp nhận Chính Sách Bắt Tay & Mở Cửa đến TT R. Nixon & Kế Hoạch của NT H. Kissinger lôi cuốn Đảng CSTQ hướng vào Xây Dựng & Phát Triển Kinh Tế theo Mô Hinh Đinh Hướng vào TTKT đề Lục Địa Trung Hoa sẽ Đổi Mới và Tiến Bộ cần thiết hơn… Do đó Hoa Kỳ đã kéo dược TQCS về Phe Hoa Kỳ va làm cho LBSV (Nga So) mất Thế Mạnh và Buông Xuôi Chủ Nghĩa Cộng Sản <với lãnh tụ Nga, CT Gobavchev, đã tuyên bố Bỏ Đảng CS Sô Viết & Thành Hinh một tân LB NGA cho đến hôm nay>. Sự Tha Hoa Trong Vật Chất của Con Người trên Địa Cầu nay đã rõ và Ngả Theo Dạng Sinh Hoạt Kinh Tế Thị Trường Cả, do đó mà Chế Độ CS gần như Toàn Thế Giới phải hướng theo & Đồi Mới theo Chiều Hướng Này : Con Người Xã Hội, nhất là Xã Hội Nghèo, thưởng Tha Hoa Theo Nhu Cầu Vật Chất cả? Cuộc Chiến Việt Nam (The Vietnam War) tự nó đã đến Thời Kỳ Bão Hòa và HCQ Hoa Kỳ quả thực đã THUA trong Cuộc Chiến Phân Bộ này, dù chỉ giữ được South Korea mà thôi. Phải chăng đây cũng là một Chiến Thuật bất khả kháng trong nhũng Điều Kiện Nhân Sinh lúc đó? ĐCSVN Miền Bắc + Mặt Trận GP Miền Nam quả thực đã Chiếm Thượng Phong khi Ký Kế HĐ PARIS và MỸ phải nói là ĐÃ THUA để lại một Vết Thương 58,000 ngàn Thanh Niên Mỹ, hy sinh ngậm ngùi nhưng Hợp Tình, Hợp Lý cho Giới Lãnh Đạo Hoa Kỳ trong Thời Ký đó. Ngoài ra, HCQ Hoa Kỳ đánh mất Uy Tín & Đạo Đức Lãnh Đạo vì đã Bỏ Đồng Minh (VNCH đệ II), đã âm thầm Gây Cuộc Đảo Chính TT Ngo Đình Diệm (CHVN đệ I), có lẽ vì Quyền Lợi Ích Kỷ của Mỹ trong tk Chiến Tranh? Xin mời xem Phần Tham Khảo của chg tôi. Cho tới nay, sau Giai Đoạn Hòa Hoãn, Bắt Tay, Chung Sông trong Dạng Toàn Cầu Hóa, song Lòng Người vẫn Mang Vết Thương Chết Chóc, Hận Thù Nhau! Theo tôi, các vị Lãnh Đạo Xã Hội cũng nên Ngồi Với Nhau, dốc hết Tâm Tư và Lòng Ái Quốc để Thông Cảm và Đả Thông cho Hoàn Cảnh Dị Biệt của nhau… đồng thời Nói Chuyện và Bàn Luận Với Nhau để Cùng Chung Nhau Xoa Dịu Tâm Tình của Mọi Dân Tộc và Cùng Chung Nhau Thực Hiện Một Kịch Bản/Dự Án Xây Dựng một Xã Hội Thế Giới Nhân Loại… An Bình, Thịnh Vượng, và Hòa Bình tốt đẹp hơn. Và trên đây chỉ là Ý Kiến Chân Thành của Chg Tôi./. vanson tran

REFERENCED SOURCES:
Chính phủ VN nói gì về phim ‘The Vietnam War’?
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao lên tiếng về bộ phim tài liệu ‘Chiến tranh Việt Nam’.
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41357233?SThisFB
BBC.COM|BY BBC NEWS

✪ Giai Ào Đăc Biệt 30-04 :
Khi Hoa Kỳ Tham Chiến – nguyễn xuân nghĩa

KHI ĐỒNG MINH NHẢY VÀO (Gs Ng Tiến Hưng p1/2)

KHI ĐỒNG MINH NHẢY VÀO (Gs Ng Tiến Hưng p2/2)

HO SO MAT DINH ĐỘC LẬP: