Archive for the ‘Uncategorized’ category

THE WORLD IS IN THE STAGE OF ?

June 11, 2018

THẾ GIỚI ĐANG BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN
<CẠNH TRANH VĂN HÓA TOÀN CẦU>?
(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội – 2/2)

Như Phần 1, Chg Ta phân tích về Thế Giới…
Và Con Người sinh sống trong nhiều Châu Lục của Địa Cầu…
Và Tiến Trình Tiến Hóa của Nhân Loại qua nhiều Bối Cảnh?
Từ những Nền Văn Minh Cổ cho đến gần đây, Thời Cận Đại…
Trong Dạng Nóng hay Lạnh, Nhân Loại đã trải nghiệm qua 3 Thế Chiến?
(Thế Chiến I, Thế Chiến II, và Chiến Tranh Lạnh- WWI, WWII, The Cold War)
Bạn và mỗi Quốc Gia, thật sự, đã Trải Nghiệm Những Gì?
Theo tôi hiểu thì Ta phải Tìm Qua những Nền Văn Minh?
Văn Minh La Hy ở Trời Tây & và nền Văn Minh Phương Đông (Trung-Ấn Cổ)?
Tóm lược lại, cho tôi một Bức Tranh gần như tổng quát…
Cả 5 Châu Lục như đã nhận thức rõ Lý Nhân Quả của các Nền Văn Minh…
Tiếp Nối đó chính là Hiện Tượng Thi Đua hay Cạnh Tranh của các Nền Văn Minh…
Trong nhiều Dạng Đi Xuống, Đi Lên, Tiến Hóa Cao, hay Chậm Chạp…
Nhưng lại có một Đặc Điểm là: trong Hai Dạng Tinh Thần & Vật Chất…
Văn Minh Nhân Loại lúc nào cũng như Chèn Ép, hay Chế Ngự Nhau?
Nhất là Dạng một Loạt Những Đế Quốc Hùng Mạnh, Phát Xít, hay Thực Dân…
Dạng Này vừa Đam Mê cả Tinh Thần và Vật Chất?
Tại Âu Châu, Nước Anh đã có nhiều Công Trình Khoa Học & Kỹ Thuật… (*)
Và Địa Dư này, cũng đã tạo nên, một Cọ Sát của Văn Hóa Vật Chất với Tinh Thần?
Thiên Chúa Giáo phân thành nhiều Hệ Phái, Nhiều Nhánh DNA?
Các Giáo Đồ không hẳn còn Tin hoàn toàn và Đấng Cứu Thế?
Bên Trời Đông, Dạng Tha Hóa Tinh Thần này thì Tiệm Tiến?
Dạng ấy dần dà chỉ còn Ý Hệ về Trời, Phật, Khổng Lão, Tam Giáo Hòa Đồng?
Sự Phần Hóa Cây Gia Phả Thiên Chùa Giáo ở Tây Phương, nhất là ở Trung Đông?
Nhiều Nhánh Cây của Thiên Chúa Giáo như Công Giáo, Do Thái Giáo, Hồi Giào, Tin Lành Giáo…
Cây Gia Phả Tôn Giáo Phương Tây ngày càng tạo thêm Thù Địch?
Như Ngày Nay, Chg Ta đã thấy Nhà Nước Hổi Giáo Quá Khich?
Sau nhiều lần với Những Cuộc Thánh Chiến giữa Thiên Chúa Giáo & Đạo Hồi?
Nầy ra một Chất Gene nũa là Thành Kiến Chủng Tộc Độc Tôn…
Cho Chủng Tộc mình là Có Quyền Hơn và Chỉ Huy Thiên Hạ?
Các Lãnh Tụ này như Hitler, Mussolini, và Tướng Lãnh của Nhật Hoàng nữa?
Đều tự khoác cho Chủng Tộc & Đế Quốc Mình có một Mặc Khải rất Tự Tôn?
Họ đã Tạo Nên Thế Chiến II và cũng từ đó là Cái Nhân của Chiến Tranh Lạnh?
Tư Bản Chủ Nghĩa quá khích cũng đã tạo nên Hai Thành Phần Giai Cấp?
Giai Cấp Giầu, các Ông Chủ và Giai Cấp Nghèo là các Tá Diền, hoặc Công Nhân?
Do sự Thiếu Phân Phối quân bình về Quyền Lợi Trong Xã Hội & An Sinh…
Với Thuyết Karl Marx, Xã Hội Âu Châu đã tạo thêm một Cuộc Chiến Tranh Lạnh?
Giai cấp Tư Bản các Chủ Nhân Ông, và Giai Cấp Người Nghẻo các Người Lao Động, Nô Lệ?
Nhân Loại sau 3 cuộc Thế Chiến I, II và Cuộc Cách Mạng Đấu Tranh Giai Cấp vừa qua…
Họ đã nhận thức ra Phải Có Một Mức Trung Dung trong cả Hai Nhu Cầu của Hôm Nay?
Cho nên, Vừa Qua, Chúng Ta có Dạng Giao Lưu mang tính Toản Cầu Hóa?
Như một Cặp Vợ Chồng nhận thức ra Nều Mình ko Công Bình trong Hôn Phối?
Sẽ phải Ly Dị nhau, và khả thể, còn Phải Tiêu Diệt Nhau?
Mà, theo tôi, chính là Sự Thiều một Phân Phồi Quân Bình trong Lực Quyền & Lợi Quyền?
Như Một Căn Nhà đã, đang và sẽ Xây Cất Lên bằng nhiều Vật Liệu…
Ta Chọn Lọc Chất Lượng nào Trong Nhóm Vật Liệu Kiến Trúc?
Chúng chính là Một Nền Tẳng thật Vững Bền hay Mong Manh?
Theo Thời Gian thế nào? Kiền Trúc này sẽ bị thử thách khi Nó đứng giữa Trời?
Chất Lượng Vật Liệu sẽ dần dần cho Chúng Ta nhiều Dấu Hiệu?
Những Dấu Hiệu này, Độ Bền Vững có thể cho Chúng Ta Tiên Đoán được…
Vi Định Luật Nhân Quả, sẽ có thể tầm nguyên ra, nếuTa hiểu được Cái Nhân?
Như Phần Lớn các Chất Lượng của các Đế Quốc Thực Dân vào Chu Kỳ này…
Đều đã rõ Họ đang nhận Kết Quả với khá nhiều Hệ Lụy?
Ví dụ gần đây như Vụ Gái Nam Hàn đòi bồi thường Nạn Hiếp Dâm của Quân Đội Nhật?
Hay Nạn Di Dân Bất Hợp Pháp Ùa sang Phần Đất của các Đế Quốc Cũ Tây Phương?
Hoặc Hệ Lụy Giáo Tôn nhiều Quá Khích của Nhà Nước Đạo Hồi?
Theo tôi, thì Tấc Cả Hệ Lụy đó, đều cò nhg Nguyên Nhân cả?
Một ví dụ khác của TQHCS là Giấc Mộng Trung Hoa & SDA Con Đường Tơ Lụa…
Không ít thì nhiều Các Lãnh Tụ ĐCSTQ đã ảnh hường LBSV Nga Sô?
Nhất là sau gần một 100 năm Họ bị Ô Nhục ở các Tô Giới Năm Xưa?
Và Ngày Nay, Họ phải có động cơ, Nắm Trọn Trong Tay Quyền Lực?
Hay LB NGA, với ttt V. Putin, đang Tái Tao Một Lực Quyền Địa Dư, Hào Quang Cũ?
Cả 2 Lãnh Tụ LB Nga & TQHCS dám Can Đảm đang Tố Quân Bài?
Mặc dù rằng Họ vẫn còn E Ngại, một HQC Mỹ, với Đồng Minh?
Như Nhật Bản, Nam Hàn, Liên Ấu, Đài Loan và Úc, Ấn?
Sự Chuyển Vận của Các Thế Lực Chúa Sơn Lâm Khu Rừng Thế Giới…
Sẽ cho Chg Ta những Khuynh Hướng của Mỗi Cá Thể Cộng Đồng…
Trên mọi Hướng Chiều và Phẩm Chất Nền Văn Hóa, Văn Minh?
Nhìn Hoàn Cảnh của Thế Giới Hiện Đại, Ta Tiên Đoán ra sao?
Về một Thế Giới Tam Tứ Cường còn đang Chọn Lựa?
Tôi vẫn cho rằng Căn Nhà Nhỏ To của Gia Đình Nhân Loại…
Vẫn Cất Xây tùy Tham Vọng & Hoàn Cảnh của Con Người?
Và Những Chất Lượng Văn Hóa sử dụng Xây Cất Nền Văn Minh?
Biết đâu có thể Sáng Tươi và không chừng sẽ Đi Vào Hệ Lụy Mới?
Nền Văn Minh Cổ, Trung, và Hiện Đại…
Sẽ Diễn Trình qua Những Chuổi Quả & Những Cái Nhân…
Nhân Loại Mùa Sau, Hệ Quả sẽ Phản Ảnh Những Sáng Tươi?
Nếu Hiện Đại, Mùa Này, Chúng Ta lựa những Cái Nhân Nhiều Phẩm Chất Tốt?
Xin Tạm Kết, và Chg Tôi Hy Vọng rằng Toàn Thể Gia Đình Nhân Loại…
Thay Vì Chế Ngự nhau, nên Tập Trung Xây Dựng Tốt những Chuỗi Nhân?
Đề Mùa Gặt kế tiếp trong Gia Đình Thế Giới của Chúng Ta…
Cùng Mở Vòng Tay Yêu Thương & Nụ Cười Chan Hòa Hạnh Phúc!

Tran Vanson – 6/2018

(*) Nhiều Công Trình Sáng Tạo của nhiều Ngành Khoa Học Lý Thuyết & Thực Dung, như Thuyết Tiến Hóa của C. Darwin, Ly Thuyết Kinh Tế của Adam Smith, Vật Lý, Toán Học, Cơ Khí học, Điện Học, Y Học, Vũ Trụ Học, Sử Học, Nhân Chủng Học, Nguyên Tử & Kiến Trúc, vv..

TRANSLATION:

THE WORLD IS IN THE STAGE OF
< GLOBAL CULTURE COMPETITION>?
(Palavering, Modern Current Affairs, Social Poem – 2/2)


As Part 1, we have analyzed this World…
And Man lives in many continents of the Earth…
Then, the Evolutionary Process of Mankind through Contexts?
From the Ancient Civilizations to the Contemorary Time, the Modern Time…
In the Heat or Cold, did humanity experience the recent three World Wars?
(World War I, World War II, and Cold War – WWI, WWII, the Cold War)
What have you and each Nation, really, experienced?
In my understanding, we must find through Mankind’s Civilizations?
The Civilization of Roman, of Greek in the West & the (Sino-Indian Ancient Ones) of the East?
Briefly, the above view gave me a General Picture of or Old Human Cultural Activities…
The five Continents, as realized, the Causes & Consequences of Effects of All the Civilizations…
Next to that was the Competition or the Recessive & Dominant Forms of these Civilizations…
Many types of Going Down, Going Up, High Evolution, or Delaying Forms were seen…
But one feature is: in the Two Kinds and our Humanit Problem?
Mankind Civilizations have been characterized by their Conflicting, Dominating or Recessive Forms… Always?
Especially, we’ve experienced the A Series of Strong Fascist, or colonial Forms…
Are They Characterized in both aspects: emotional one and mental one?
In Europe, England where have made many New Studies in Science & Technology… (*)
And this Geography, also made up, a brush of material culture with the spirit? Christianity is divided into many DNAs, many Branches from Its Origin?
Gradually, we observed & learned the the Apostles have modified their complete faith for their Savior?
In the East, in Human Mind, this kind of Supernatural Alienation was in a Slow Form?
It gradually only the ideology of Heaven, Buddha, Confucianism, or The Compromise Form of Three Forms together?
The Division of the Same Family Religious Tree in the West was seen, especially in the Middle East?
Many branches of Christianity such as Catholicism, Judaism, Islam, Protestantism…
Gradually, the Western Christian Family Tree has been creating more and more Enemies.
As of today, we have seen the Results of the Past in this Aspect of Human Religious Life?
After many times of Conflict or Wars in the Christian and Islamic Crusades?
This Historical Period, there was a genealogical substance which considered as The Pure cultivator.
It was the Ideology of Racial Enforcement better than Heaven?
These leaders like Hitler, Mussolini, and the Imperial Guard of Japan?
Self-sacrifice for Race & Empire Have a very self-revelation Power to Command the World?
They created World War II and also the Human Beings of Cold War?
Cruel Capitalism has also created two Classes of their Members?
The Rich Class are the Owners and The Poor One as Slaves & Labors?
Due to the Lack of Equal Social Benefits & Social Security for their People…
With Karl Marx, the European Society created the World Cold War?
The Capitalism of Employers, and the Class of the Poor, Workers/Labors & Slavery?
Mankind, after the the 3 World Wars: the First, the Second and the Cold War…
Have they realized there must be a level of Equilibrium to affect both Classes as of today Needs?
So, over time, we have the new style of Cultural & Economical Exchanges, called the Globalization in this Earth?
Exactly as a couple in a family, they’ve realized that they are not righteous in their marriage?
They must choose, either to be divorced, or possibly, must fight each other?
Which One? In my opinion, the Serious Factor has come from we haven’t distributed our Powers and our Benefits equally?
As a House which has been, or wil be build up with a lot of Different Materials…
Which Quality Filters or Materials are selected in this Architectural Group?
Are they a very strong or aspirant background?
In Time? Will this Construction be challenged & endured when it stands with the Weather Duration?
Will material quality gradually give us many Signs of Its Stablility?
The Signs, sustainability can give us some Predictions…
The Violation of <the Law of Cause and Effect>, will be able to reach out, if we understand the Human Beings.
As Part of the Quality of the Imperial Realms in their Past Cycle…
It is clear so far that they have been getting results with quite a lot of implications in their pasts?
Recent examples such as the South Korean Acts for Ransom Claims of the Japanese Military Men?
Or, did the Middle East & Africa Immigrants cause Social Problems to the Lands of the Old West Emperial Governments?
Or is there too much confused social problems of the Present Religion of the Islamic State?
In my opinion, that all of the Corollary have come from all the same Past Causes?
Another example, I want to mention, is The Chinese Dream and the Super Project of the 21st Century Silk Road.
More or less, many of the CCP leaders have been influenced by the Soviet Union Ideology…
Especially after nearly a 100 years they have been humiliated in the Past Occupation of several Western Empires plus Japanese One?
And today, they have chance to be motivated, taking control of their Lands.
Further, the FED Russia, with V. Putin, re-Authorizing a Geoconservative Authority, for Regaining Its Past Glory Time?
Do you expect that both leaders of the Russian Federation and the Post-Communist China dare to chalenge USA and Others?
Although they still dare the United States and Its old Allies?
Like Japan, South Korea, United, Taiwan and Australia, India?
Even there seems to have a Movement of the World Order of the Human Jungle?
Will give gradually show us the Tendency of each Individual Nation or Community,
In every direction and quality of culture, or civilization?
Looking at the Situation of Today Modern World, How Do we prove it?
About a Mixed Seclection of either 3 or 4 Superpowers that Mankind will be mutating or till choosing?
I still think of the Small House of our Human Family…
We must know how to build our Future through our Human Condition & Learned Experiences?
Particularly, our Cultural Qualities that we will use to Build Our Next Civilization?
Where Mankind possibly Gains the Brighter Future, as well as their New Corollary?
As having been proved of our Ancient, Middle, and Modern Civilizations so far…
It Will Perform through the Chains of Causes and Effects as we experienced in the last Centuries &
We will possibly gain Better Futures for Mankind, if in this Season, we have seclected Good Seeds & Good Qualities.
With a temporary Conclusion, I personally hope that, our World Family, instead of trying to Oppress Each Other, It’s better to concentrate for Our Next Construction, Series of Good Causes, so that in our Next Crop, Mankind Will Be Happier and Our Life will be brighter!

Tran Vanson – 6/2018
References & Note:

(*) Many Creative Works from a variety of theoretical and empirical sciences, such as C. Darwin’s Theory of Evolution, Adam Smith’s Economics Theory, Physics, Mathematics, Mechanics, Electricity, Medicine Studies, Cosmology, History, Anthropology, Natural Resources & Architecture, etc.
https://www.tomorrowsworld.org/magazines/2000/november-december/shaping-our-modern-world

Advertisements

THE WORLD IS IN THE STAGE OF GLOBAL CULTURAL COMPETITION?

June 8, 2018

THẾ GIỚI ĐANG BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN <CẠNH TRANH VĂN HÓA TOÀN CẦU>?                       (Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội – 1/2) 

Thật ra Dạng Tha Hóa Tinh Thần và Tư Tưởng…Vẫn xẩy ra sau Chiến Tranh Lạnh Loài Người? Mà Nhân Loại vẫn khó bỏ Nhu Cầu Cơ Sở Hạ Tầng? Vì lý do, Hai Yếu Tố trên vẫn Xoay Quanh Cuộc Sống? Dạng Cởi Mở Giao Lưu Văn Hóa & Kinh Tế…Nó bước dần vào Lục Địa TQHCS khá hân hoan! CCT Đặng Tiểu Bình nắm cơ hội <Dù Mèo Trắng hay Mèo Đen>!Ông vẫn phải lo cho Dân Chúng Một Ngày Hai Bữa đã? Một Cơ Hội Chính Trị rất may trước đây đã để lại? Và ĐCSTQ rất may, lại Nắm Được Chính Quyền? Văn Hóa Tây Phương cũng mệt mỏi, Đã Lạc Đường? Nên đã Cởi Mở thêm & Đi Sâu vào Trung Hoa Lục Địa? Những Chính Quyền của Nhiều Quốc Gia, sau Chiến Tranh Lạnh…Cũng phải cần Điều Chỉnh hầu Nắm Lấy Nồi Cơm? Thế cho nên <Dạng Hòa Bình, Toàn Cầu Hóa> sang trang…Thế Giới Loài Người xem ra, có phần nào Cởi Mở? Chúng Ta đều biết Con Người có 2 Nhu Cầu Cơ Bản? Giai Đoạn Toàn Cầu Hóa, Họ phải <Lo Hạ Tầng Cơ Sở> đương nhiên? Cho nên Chg Ta có Dạng Tha Hóa Vật Chất trên tất cả Mọi Miền? Nhất là các Nước Nghèo, Độc Tài, và Cộng Sản? Còn các Nước Giầu như Hoa Kỳ, Âu Châu, tỏ ra Rộng Lượng? Cởi Mở Hầu Bao và Xúc Tiến Công Cuộc Giao Lưu? Nhân Loại như Tạm Quên nhg Mâu Thuẫn Cơ Bản đã lâu? Như Phân Biệt Chủng Tộc, hay Đấu Tranh vì Giai Cấp? Âu Á, Trắng Đen, Nâu Vàng, gồm nhiều Châu Lục…Nói chung, Chúng Ta rơi vào Dạng Bất Hòa Hợp & Phân Hóa trước đây? Bởi vì Nền Văn Hóa Đạo Đức Cũ như đã mất mát quá nhiều? Lòng Người buộc phải Bè Đàn Nhau, để mà Trục Lợi? Lòng Người chỉ Mở Rộng, khi Ta Thụ Đắc Khá, Mức Vật Chất, Tiền Tài? Và khi đó Tâm Con Người mới Rộng Mở Chút Lòng Nhân? Nhưng Cuộc Tranh Đấu & Dạng Bầy Đàn Quyền Lực luôn Liên Kết? Chính vì vậy mà Các Quốc Gia, sau TCII, Hậu Cộng Sản…Vẫn duy trì Dạng Toàn Trị hoăc Vào Thế của Liên Minh? Nào BRICS,  nào Dạng TTP, rồi Con Đường Tơ Lụa <The OBOR>? Những Chắp Níu, Lôi Kéo Nhau, cùng vào Vây Cánh? Chế Ngự Lợi Quyền và Từ Đó Tạo Nhiều Mâu Thuẫn? Thử Lửa Dạng Toàn Cầu & Kinh Tế Giao Lưu…Đã có Khối Nứt Rạn & Chia Rẽ Nhau? Như Brexit, Như Trung Đông, Liên Âu & Anh Mỹ? Dạng Cạnh Tranh Kinh Tế tạo Sự Ăn Cắp Kỹ Thuật của nhau & Tố Cáo…Con Người dần dần Mất Cả Lý Tưởng, lẫn Niềm Tin? Họ lại Sống Vội Vàng, Vào Vây Cánh, hoặc Bầy Đàn…Thiếu Tiêu Chuẩn của Cuộc Đời Đắp Xây Nền Văn Hóa Chân thành, Chính trực ? Dang Tha Hóa trong  Niềm Tin Đam Mê và Cuồng Tín…Hay Dạng Tha Hóa vào Cuộc Đời Vật Chất một Giấc Mơ…Nền Văn Hóa Nhân Loại như đang Đánh Mất Hướng Đi? Một Cộng Đồng Thế Giới đang Phân Chia và Ích Kỷ?  (Còn tiếp P2/2) 

Vanson Tran – Tháng 6/2018 

VÀI NGUỒN THAM KHẢO:  https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright

 TRANSLATION:

THE WORLD IS IN THE STAGE OF < GLOBAL CULTURE COMPETITION>?                        (Palavering, Modern Current Affairs, Social Poem – 1/2) 

Actually, Mankind’s Form of Intellectual & Material Alienation…Are still being happened, even after the Cold War? Which, Mankind is still hard to overrule their Infrastructure Needs? For reasons, these two Facts are still spinning around their Life? Even the Form of <Open Cultural & Economic Exchange>…It’s stepping into the China Continent full of Joy! And, Old Chairman of Deng Xiao Ping, immediately grabbed the opportunity <Whether White Cats or Black Cats>! He still has to worry about his People’s 2 Meals a Day too? A very lucky former political opportunity has left? The CCP is fortunate to be in charge of the government. The Western Culture is also tired, after having been lost? Should Open more & Wander Into the Oriental Continent? Governments of many countries, after the Cold War…They also need to adjust their Economic Situation <Rice Cooker>? So, <the Form of Globalization> has also in need of Changing to a New Page…Mankind of the World feel there is some kind of Open? And, we all know that Human Beings have 2 Basic Needs. In the Globalization phase, they must consider their Infra Structures, naturally? Therefore, we all are alienated Into the Material Form, in all regions, we may say? Particularly, in mostly Poverty, Dictatorship, and Communist Countries? And the Rich Countries like the United States, Europe, showing their Open Heart abroad? They seem to open up and promote their daily sharing work? Mankind seem happier, having forgotten their Temporary Conflict? Like Racial Discrimination, or People Class Fights? In Eurasia, Black & White, Brown & Yellow, in many Continents…However, we still fall into the Lack of Harmony & Separation as always? Because our Mankind’s Ethical Culture has lost so much? Your heart is forced to be stick into the same Interest Axis? How long did we open up, when we got Lost, Levels, or Money? And then when does Man wide his Open Heart? We always see their Fighting & Fighting for their Power Alliances? Therefore, the Several Nations, after WWII, or Post-Communist Period…Still maintain their League of Nations, their Form of Dictators? Like BRICS, like TTP, the Eurasian, then the Silk Road <The OBOR>? They formed their Clutches together into their Wings? Getting Rid of Human Rights and, from there, our World has been creating Contradictions? Then our Global Fire Test is challenging & our Economic Wars could be formed and will be faced not so long…Is there a Cracked & Split Block? Like Brexit, As in Confused Middle East, among European Union & United Kingdom?Competitive Technique, Each Other’s Technique Stealing and Spies…Man loses both Ideal & Trust in each other? They are back in the Golden Boot, into the Wing, or in their same Flock…Lack of Standards of Cultural Building for Brighter Future of Mankind? A Form of Alienation is seen, on the faith of passion and belief of Almighty God, killing each other without being smart! Or the other type of Alienation in the Materialistic Life, as their whole Life’s Dream… Then, Human Culture has been decreasing, and coming to Lost?A Divisive World Community and are we, so Selfish, then Losing our Promoting Human Direction?                      (Continued in P2 / 2) 

Vanson Tran – June 2018 

REFERENCES FOR MY ARTICLES: https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright

WHICH ONE WILL BE BETTER, MARTIAL ART or MARTIAL MORALITY?

May 28, 2018

VÕ CÔNG và VÕ ĐỨC CÁI NÀO SẼ THẮNG? (Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

 Trong Bàn Cờ Chính Trị Thế Giới gần đây…Người Ta bàn tán về mấy <Siêu Cường Võ Công Cao Nguyên Tử>, Sau Thế Chiến II vừa qua, rồi Sau Chiến Tranh Ý Thức Hệ (CT Lạnh), Sân Khấu Võ Đài nào cũng nghĩ lại Chuyện Nồi Cơm? Ấy thế mà Ông Tầu Già Đặng Tiểu Binh lại rất khôn? Chiêu thức sẽ thắng, Nếu biết Nuôi, <Mèo Đen hay Mèo Trắng>? Và Di Sản của Ông Đặng để lại <Ngày Nay quả là Đáng Giá>? Nước Tầu vừa Nghèo Đói, nay đã lên <Nấc Kinh Tế Đại Cường>? Tập Đoàn Lãnh Đạo ĐCSTQ tưởng đã bị Tiêu Vong? Song từ thời Ông Đặng Tiểu Bình, như có phần Hưng Phấn? Tuy vậy, chg ta cũng đừng nên quên <Một Điều Quan Trọng>? Sự Việc Đời… tất cả <Không Ở Sức Mạnh> đâu? Phân tích <Trải Nghiệm Cuộc TCII & Chiến Tranh Lạnh> mà xem…Tất cả Sức Mạnh, xem ra, không thể <Toàn Thắng>? Mạnh bằng ai? Như Khối Liên Bang Sô Viết? Hay trong TC II, Trục Phát Xít Đức-Nhật-Ý, rất tung hoành? Ở Phút Chót, Hai Trái Bom Nguyên Tử Mỹ, dội xuống Nagasaki & Hiroshima! LL Phát Xít Đức Nhật Ý… đã Đầu Hàng… Vô Điều Kiện? Hay Khối Cộng Sản gần 30 Quốc Gia thuộc Liên Bang Sô Viết…Cũng Sụp Đổ theo, chỉ vì, lo Võ Nghệ mà ko nghĩ đến <Nồi Cơm>? Nhưng Diều Gì đã làm cho Hai Lực Siêu Cường tan vỡ điêu linh? Theo Tôi hiểu, có lẽ, Cả Hai Khối Siêu Cường này <Đã ko Duy Trì Võ Đức? Trong Võ Học của ĐCS NGA và rồi <Phát Huy Thành Liên Bang Sô Viết>…Người Ta không thấy <Các Vị Tổ Sư> dậy Võ Đức Lâu Bền? Người Ta, ko thấy Võ Đức, khi Tìm Hiểu <Chân Kinh của LL Phát Xít TC2>? Và cả Chân Kinh trong Ý Thức Hệ CS của Khối Liên Bang Sô Viết nữa…Một Bi Thương! Vì Hàng trăm triệu Nhân Mạng Loài Người đã chết! Nhiều Nền Văn Hóa với Phẩm Chất Tốt, cũng Vỡ Tan Tành! Nhiều Dân Tộc Nhược Tiểu đã bị Tan Tác, hoặc Lưu Lạc, Hy Sinh! Địa Cầu Hôm Nay đang Gánh Chịu… hàng Triệu Người Di Dân Đói Khổ! Ngày Nay, trong Giao Thương, và nói chung, Giao Lưu Văn Hóa…Dạng Chính Trị bao hàm một Kỹ Trị Rất Lưu Manh? Loài Người ko phải Trao Đổi Phẩm Chất Văn Hóa mà thôi! Mà trái lại, Nhiều Thủ Thuật Đánh Cắp Vô Lương Tâm tiềm ẩn? Hai Nước Giao Lưu ko chỉ Học Nhau Nâng Cao Đạo Học? Mà trái lại là, Tim Mọi Cách, Ăn Cắp Trí Tuệ của nhau? Vì trong Tư Duy Loài Người đã bị Nhuộm Chất Xám tối tăm? Có thể Tiềm Ẩn một Kế Hoạch Làm Cho Tha Nhân Tê Liệt? Lấy Ví Dụ một Dự Án Siêu… Con Đường Tơ Lụa? Tham Vọng là gì? Và Chủ Đích Chiến Lược Gì? Nhiều thập niên, Một Nền Kinh Tế Phát Triển Chất Lượng Gì? Đã Kiến Tạo Những Phẩm Chất Nào cho Môi Trường Nhân Sinh Hiện Đại? Hay một số Siêu Cường đầy Tham Lam & Ích Kỷ? Đưa Dân Tộc Minh, Đồng Loại Mình vào Bế Tắc của Văn Minh? Phân Hóa và Lạm Dụng Nhau để Dành Cướp lấy Phần Hơn? Chưa kể, Dạng Bầy Đàn Duy Ngã Độc Tôn Quyền Lực? Một Cộng Đồng Ko Phát Triển & Thăng Hoa tốt đẹp…Mà Tạo Nên, một Bế Tắc cho Viễn Ảnh Tương Lai? Một Mây Mù và Đen Tối Cuộc Xung Đột Cạnh Tranh…Cả về Quyền Lực Võ Công và Lợi Quyền Miếng Ăn, Kinh Tế? Dạng Chiến Tranh đã đang manh nha trong Khu Rừng Nhân Loại? Nước Nào làm Con Mồi? Siêu Cường Nào làm Bá Chủ, Chúa Sơn Lâm? Quý Vị có bao giờ nghĩ rằng: <Võ Đức sẽ Thắng hay không>? Hay chỉ mải Trau Dồi Võ Công thật cao, rồi Cô Đơn Chết? Một Khu Rừng Xanh bỗng biến thành Vùng Chiến Địa! Nguồn Sống Con Người, bỗng chốc Hủy Hoại, Hoang Tàn! Trong Nhân Loại,  khi Võ Học nếu ko tìm được <Một Võ Đức cho Tư Duy>? Thì có lẽ…Chúng Ta đã & đang đắp xây <Một Nền Văn Hóa Ko Phẩm Chất>? 

Vanson Tran –  5/2018

 TRANSLATION:

WHICH ONE WILL BE BETTER, MARTIAL ART or MARTIAL MORALITY? (Palavering, Modern Time, Social Poem)

 In the recent World Politics Chest Game…People talk about some <Superpower Having High Nuclear Weapons>, After the WWII and the Cold War, All Superpowers also think again, about their Rice Cooker <Economy>? How smart is Mr. old Deng Xiaoping? You will win, If you know How Breeding, even <Black Cat or White Cat>? And Mr. Deng’s Estate left <Today is Very Worthy>? The very poor China has now become the <A Great Economy>?  People thought, the Communist China Party’s Leadership was wasted…From the time of Mr. Deng Xiaoping, as part of Surprise Prosperity? However, do not forget to <Important One>? In Life, People has found, <None Is Guaranteed by Power>? Analyze the <WWII and the Cold War> in our Review…All Strong Powers, All seem, can’t <Completely Win>? Who is strong? Like the Soviet Union? Or in the WW II, the German-Japanese-Italian Axis, very hasty? At Last Minute, Two American Atomic Bombs, fluttering down to Nagasaki & Hiroshima! The Whole Force of Japan-German-Italian… has unconditionally surrendered? Or the Communist Bloc of nearly 30 nations in the Soviet Union…Also fall, just because, worried much about their Martial Arts, not thinking of Their <Cooking Rice/Economy>? But what did the Two Powers destroy their Spirit? As I understand, perhaps, both of these Superpowers <Do not maintain any of their Humanity’s Qualities>?In the Martial Arts of the Russian Communist Party and then in the whole Soviet Union.People do not see <The Top Leaders> taught their Theory Best Qualities? People, do not see their Taught Human Qualities, when trying to understand <The Truth of Fascist Institution in WW2>? So was the High Characters of the Soviet Union’s Ideology System…A Tragedy! Because Hundreds of millions of human beings have died! Many cultures with good qualities, were also broken or destroyed completely! Many Indigenous minorities have been separated or immigrated or died! Today’s Earth is being heavily loaded with Millions of Homeless, Hungry Migrants! Today, in Business, and In General, our Cultural Exchange…Our Politics does include a Very Disloyal Technology? People do not have to exchange quality culture only! But, On the contrary, many deceptive Misconceptions Are Implied? The Two Nations in their Cultural Exchange is not only aiming at the Advanced Study for Cultural Promotion! But on the contrary, they find all the way, steal each other’s Wisdom? Why? Because in the Human Dilemma, it was a dark gray matter? One can have a hidden plan for paralyzing other, be made? For Example, we take a Super Project … The Silk Road of 21st Century One? What is its Expectations, its Hope? And what is Its Real Strategic Destination? Not to mention, the Form of the Unified & Same Color Groups for Their Own Power only? A Community of Developing & Sublimating Not For Its Brighter Future…But, It will Create, a Blockage for Our World’s Future Vision? A Dark Cloud and Dark Controversy for Our Human Beings’ Competition…Not only in the Nuclear Power but also in the Benefits of our Food, and Economy? Is the War Sign already seen in the Forest of our Mankind? Which Countries Will Be the Preys and Which Ones Will Be The Jungle Kings? Have you ever thought: <Our Fighting’s Morality Will Win or Not>? Or just to learn how to improve our Martial Arts the Highest, then our Death Loneliness? A Green Zone may suddenly turns into a War Zone! The Source Of Human Living, Suddenly, Is Completely Destroyed, and Wild! In the Mankind, when Martial Arts if not found <An Educational Morality>? Maybe… We will have been building <A Zero-Quality Culture> indeed? 

Vanson Tran – 5/2018

A REF SOURCE FOR MY POST: <Dead By China>- https://www.youtube.com/watch?v=mMlmjXtnIXI

THE SELF-DESTRUCTION FORM OF A HOUSE BUILT BY BAD QUALITIES!

May 11, 2018

DẠNG TỰ HỦY CỦA MỘT CĂN NHÀ XÂY BẰNG CHẤT LƯỢNG XẤU!

(Thơ Phiếm luận, Xã hội, Thời đại) 

Có nhiều Bạn Trẻ hỏi nhau, làm sao <Căn Nhà Cộng Sản đổ>? Ý nói rằng : Căn Nhà Văn Hóa Cộng, Xây Dựng đã trăm năm…Ông Thầy Cũ, trên bục, ngồi nặn óc, suy tư…Vào Buổi Học sau cùng, thì Thầy ngồi im, chờ Sinh Viên hỏi…Một Trưởng Lớp dơ tay, và Ông Thầy ra hiệu, Anh đứng lên, hỏi Giáo Sư, tiếp <Câu Hỏi Hôm Xưa>, Thưa Thầy, một Căn Lầu Xây kiên cố quá lâu…Làm Cách Nào để Căn Lầu ấy đổ? Ông Thầy đáp, chỉ cần Ta Phá Hủy…Hoặc Bán Căn Lầu và Dọn đến một Nơi Xa? Có nhiều Gia Đình Hoài Cổ, muốn Gìn Giữ, Bổ Túc Căn Nhà? Cũng có nhiều Gia Đình, tìm Nơi Xa vì Tiện Lợi? Theo Tôi, thì tùy theo Anh, và Gia Đình Anh chọn lựa? Còn riêng Anh, Anh có Giải Pháp nào hơn? Thưa Thầy, Căn Lầu Này tiêu biểu cả một Quốc Gia, Làm sao hỏi Toàn Dân, Toàn Quân, & Thành Phần Chính Phủ? Ở các Nước Văn Minh, thì Người Ta Trưng Cầu Dân Ý…Căn Nhà Nước Anh, là Chất Liệu Cộng Sản đã trăm năm…Căn Nhà Ấy, Chất Lượng tự nó bền vững, bấy lâu nay…Chỉ có thể Suy Sụp, khi Nó không còn Chất Lượng, Anh Học Sinh, ngồi xuống, một Anh khác hỏi…Thưa Thầy, làm sao biết Chất Lượng đó đã mòn? Xét những Viên Gạch xây dựng của Bức Tường, Và nhiều Chất Liệu của Cái Nền như đang nứt…Những Mái Ngói rơi xuống Phòng, ko thoải mái…Và Nói Chung, mọi Chất Lượng như đã hao mòn? Nhiều Bộ Phận, Nền Tảng, cả Toàn Bộ Cái Khung…Như đã lung lay, và chỉ cần một Cơn Gió Nhẹ…Căn Nhà Vĩ Đại như Ta biết,  một Liên Bang Sô Viết…Khi Hao Mòn, và mọi Chất Lượng tự Sụp Đổ bất ngờ?Chúng Ta đừng lo, khi một Chủ Nghĩa Văn Hóa ko Chất Lượng, sẽ bị lung lay…Đó cũng là những Chỉ Dấu Một Căn Nhà sắp đổ? Theo Thầy, Căn Nhà Văn Hóa Cộng Sản Nước Ta đó…Các Chất Lượng đang rã rời và Sự Sụp Đổ sẽ ko lâu? Đúng rồi!  đây cũng là một <Định Luật Tự Nhiên>? Khó Tránh Khỏi… khi một Vấn Đề mà Mọi Người đều Nhận Thức? Tôi từ giã Thầy Tôi, và Bằng Hữu trong Lớp Học…Đã 43 năm qua, Chất Lượng Văn Hóa Xấu, ươm trồng…Quê Hương Tôi! Một Mảnh Đất, đang vẫn Nẩy Mầm…Và Xây Cất trên một Nền Tảng… Chất DNA vô cùng Nguy Hiểm? Hỡi Người Bạn Đường… Có khi nào Bạn về Quê Hương Cũ? Hay còn lang thang trong Dòng Sống Lưu Vong? Căn Nhà Văn Hóa đã cũ kỹ của Chúng Ta…Trong đó, Anh Chị Em chg ta, vẫn khắc khoải với Nhiều Năm Bức Xúc? Hay Họ vẫn Sống Yên Thân, ko một Lần Ý Thức? Về Căn Nhà Này… và Triệu Con Xoáy vẫn Theo Dòng? Để rồi, một Hôm Nào Đó, theo Đinh Luật Thiên Nhiên…Căn Nhà Cộng Sản tự Hủy Diệt, vì ko Đổi Thay Chất Lượng?  

Vanson Tran – Tháng Tư Đen 2018 

 TRANSLATION: 

THE SELF-DESTRUCTION FORM OF A HOUSE BUILT BY BAD QUALITIES! (Palavering, Modern, Social Poem)  

Many Young Men ask each other, how the <House of Communists will be collapsed>?They mean that the House of Communism has been constructed 100 years…The old Master, on the podium, sitting brainstorm, thinking…At the last session, the teacher sat quietly, waiting for students to ask…A classmate handed over, and the Teacher signaled, He stood up, asked the teacher, about <the Past Question>, Master, how to destroy a Permanent Building standing there for so long? The Master replied, just break IT, or sell IT and Moving to a Better Area? But many Families want to keep IT, and also Add Something New to the House? There are also many other Families, who find other Places for more convenience. According to me, specially, according to You & Your Family, What have your Family chosen? Do you have any solutions? But Master, this Building represents a Nation, How could I ask the whole population, the whole army, and the government as well? In the Civilized Nations, They organize the Referendum of their People. In your Country, the Communist Building has been existing for a hundred years…This House, the quality itself, sustainability, for quite a long time…It can only Fall, when it has no longer Good Quality, The Student sits down, another One stands up and asks…Teacher, how do you know those qualities have worn out? Consider the Bricks building in the Wall, And how much of the Material of the Foundation is cracking…The tiled roofs for example, may fall down, not comfortable…And in general, all the quality as worn out? Many Parts, Foundation, the Whole Frame…As if shaken, and just a light wind, can blow It away…Remember, the Great House as we all know, the Soviet Union House <or Communist DNA>? When this House was worn, and all the qualities have self-collapsed suddenly? We do not worry, when a quality Cultural Idle, IT will be shaken…Are there also other signs of the fallen house? According to him, the House of Culture of a Nation that I knew… The quality is ruined, and the collapse will not be long? Right! Is this also a <Natural Law>? Difficult to Avoid … When a Problem Everyone Knows? I gave up my Master, and we all agree in my Classroom…For the past 43 years, we’ve been sustaining bad quality culture, nursery…In my hometown! A Piece of Land, even I am still Nostalgic…It has been building on a shaking Platform … It was Extremely Dangerous? Dear Friends … Have you ever returned to your Old Country? Or still wandering overseas your all life? Our old Culture House…In that Land, my Brothers and Sisters have been still struggling with many years? They still live in order to find A Safe Life, not a single time for their Reflection of their Consciousness? About this House … and its millions of Whirlpools are still following along in the Life Stream…Then, one day, according to Nature Law, this Communist House will come to its Self-Destruction, because of its Unchanged Qualities? 

Vanson Tran – The Black April 2018

THE KUNG FU <ECONOMIC – POLITIC FORM OF ORIGINAL MARXISM & SUPPLEMENTED BY WESTERN ECONOMY) OF POST-COMMUNIST CHINA WILL BE STRONGER IN THE NEXT DECADE?

May 7, 2018

MÔN VÕ HỌC KINH TẾ CHINH TRỊ TQHCS – BẮT NGUỒN TỪ TỔ SƯ KARL MARX & BỔ TÚC BƠI KTTT TÂY PHƯƠNG SẼ BÀNH TRƯỚNG MẠNH VÀO THẬP NIÊN TỚI?       

(Thơ Phiếm luận, Nhận định, Xã hội) 

Võ Đường LIÊN BANG SÔ VIẾT, năm 1991 Đóng Cửa, Mấy Tượng Hình Lãnh Tụ bị kéo xuống, bỏ đi? Và Chủ Nghĩa Mác (Karl Marx – Marxism),Tổ Sư của CN Xã Hội Cộng Sản đã được 200 năm…Tháng 5, 2018, Năm Nay, Mấy Nước Hậu Cộng Sản, Kỷ Niệm Tổ Sư  K. Marx, Ngày Sinh Nhật? Lý Thuyết Võ Học Xã Hội, của Tổ Sư Karl Marx… (LTVHXH) .Có nhiều Chiêu người ta tưởng rất tuyệt vời? Song trong Thực Hành LTVHXH này đã 2 thể kỷ rồi…Cả một Võ Đường LBSV bỗng nhiên Sụp Đổ? Thế Giới Người, hôm nay,  đều dựa vào Chủ Nghĩa Tự Do Tư Bản? Mấy Quốc Gia Cộng Sản còn lại, vội bám lấy Cái Phao…Cái Phao Đó, chính là Dạng Kinh Tế Tư Bản Thị Trường Tự Do? Khiến TQHCS có Cơ Hội Vươn Lên, trở thành Siêu Cường Số 2 về Kinh Tế? Tuy nhiên, Dạng Kinh Tế Thị Trường của Tư Bản Chủ Nghĩa…TQHCS đã Hội Nhập vào với một Mục Đích Lũng Đoạn Phương Tây? Hay các Lãnh Tụ Cộng Sản Cũ còn vẫn muốn Vẽ Rắn Thêm Chân? Tăng Ảo Tưởng cho Mô Hình Kinh Tế Hậu Cộng Sản? Nhìn theo mới đây, Dạng Tập Cận Bình Tư Tưởng? Có nhg Sắc Mầu Gì? ko thể Phù Hợp với KTTT? Tôi như thoáng nhìn thấy TQHCS một Tân Võ Chiêu…Võ Chiêu Ấy, học lấy mọi Công Phu & Cách Đánh…Sau cùng KTHCS sẽ dồn Tư Bản Chủ Nghĩa hẹp dần vào một Góc…Bằng Cách mở Siêu Dự Án: Con Đường Tơ Lụa TK 21, Hải & Liên Lục Địa bao quanh? Chiêu Thức này, sẽ Thu Hút Nội Lực của Tây Phương…Dần dần sẽ Dồn Tây Phương vào Dạng Ko Còn Nội Lực? Học Tuyệt Chiêu của Tây Phương như Ắn Cắp Võ Công Trí Tuệ?Hạ Nội Lực Tây Phương bằng Bơm Nội Lực vào Các Nước Nghèo Đói 5 Châu…TQHCS sẽ tung tiền vào mỗi Quốc Gia trong Màng Lưới? Những Chuyến Xe Lửa Chờ Hàng bằng Hệ Thống Côn Đường Tơ Lụa…Đã xuyên qua Lục Đìa Châu Á, sang đến cả Trung Đông…Và hôm nay, Nhiều Chuyến Xe Lửa CĐTL đã đến một Số Nước Châu Phi…Nền Kinh Tế Chính Tri TQHCS đang lớn to dần như Con Bạch Tuộc? Nó sẽ bao trùm Toàn Diện Vùng Lưỡi Bò 9 Nút Biển Đông? Nó cũng sẽ Hút Nội Lực các Nước Nhỏ lệ thuộc ở Quanh Vùng? Thế Giới, vô hình trung, sẽ tiến vào Thời Kỳ Chiến Tranh Trong Quyền Lợi? Nếu Dạng Võ Công Nguyên Tử của TCII và CT Lạnh, Nay cộng thêm Võ Công Kinh Tế với Số Vốn Thặng Dư?  Vì Quyền Lợi, nhiều Cánh Tay Con Bạch Tuộc TQHCS se tung ra….Cộng Đồng Thế Giới, nhất là các Xã Hội Tây Phương sẽ có những Chiêu Nào Phản Ứng?  

Trọng Thùy Sơn – 5/2018 

TRANSLATION: THE KUNG FU <ECONOMIC – POLITIC FORM OF ORIGINAL MARXISM & SUPPLEMENTED BY WESTERN ECONOMY) OF POST-COMMUNIST CHINA WILL BE STRONGER IN THE NEXT DECADE? – (Palavering, Social Studies Poem) 

THE SOVIET UNION KUNG-FU SCHOOL was closed in 1991, The Statues of their Leaders were drawn down and thrown away…And Karl Marx (Marxism), the Patriarch of the Communist Party of Soviet  Union has been 200 yrs…May, 2018, this year, the Communists, is Patriarch Marx Anniversary? The Social Theory of this Kung Fu was originally created by Karl Marx…A lot of People think IT great? But in the Practice Reality, It has been 2 centuries…Was the Soviet Union Martial Arts School suddenly crash? The Mankind, today, has been basing on the Liberal Capitalism? The remaining communist countries, suddenly and naturally, clambering on this Float…That Float, is very, the type of Capitalist Free Market? That has also made the Post-Communist CHINA an opportunity to rise, become the Superpower Number 2 in the Economy? However, this is the Market Economy Model of the Western Capitalism…The Post-Communist China made believe as if It has integrated into The West Economy with a Purpose of Weakening the West? Or, It could make the West confused as to Draw Snake with more Legs? Or create A Fantasy for New Post-Communist China’s Economic Model? As we’ve found recently, Mr. China President Xi Jinping New Doctrine? What colors? Can they fit with or get along with the West’s Free Market? At a glimpse, I’ve seen some kind of a New Martial Art Position…That Position, I’ve learned & just guested…Post-Communist China will collect all of the Western’s Techniques how to fight, to work, and how to put Capitalism narrowly into One Corner…By Launching Its Super Project: The Silk Road of 21st Century, including the Maritime and Infra-Structure Train Systems, PC China will develop Its Surroundings, then, gradually, Westerners will become weaker and weaker. Finally, the Westerners will become Weaker Opponents. PC China has studied the West as well as learned how to steal all Out-Standings of Martial Arts Wisdom? Imitating the Westerners, PC China will pump Money into Poverty Countries in the 5 Continents…Will the Crown be launched into every nation in the Membrane? The Silhouette of the Silk Road Train… Has Crossed Asia, to the Middle East…And today, many Cyclone Passes have arrived in a number of African Countries…The Official Economy of the PC China is growing like the Octopus? It will cover the whole area of ​​the Beef Tongue 9 Spots of the South China Sea? Will Exploit the Small Countries around the Region? The world, invisibly, will enter into the Era of War of Interests? If the Nuclear Force of the New Cold War Is Formed, Will you add the Economic Investment of PC China, with Its Capital Surplus? For Benefits, many of the PC China’s Octopus Sleeves will be reaching out or Spreading? Do the World Community, especially Western Societies, will have Any Reacts?

 Trong Thuy Son – 5/2018 

REFERENCED SOURCE FOR MY POST:  http://www.bbc.com/vietnamese/forum-44002850

WELCOME THE REUNION DAY OF THE TWO NORTH & SOUTH KOREAS! 4/27/2018

April 28, 2018

XIN CHÚC MỪNG NGÀY HỘI NGỘ TÌNH YÊU DÂN TỘC
HAI ANH EM TRIỀU TIÊN + HÀN QUỐC! – 27/4/2018

Dòng Sông Con Xoáy Về Nguồn!
Anh Em Hàn Quốc Lệ tuôn đôi hàng…
Từ Nay Hợp Nhất Hai Miền…
Tình Dân Tộc sẽ triền miên Vui Mừng!
Tôi ngồi Nghe đọc Diễn Văn…
Từng dòng Cảm Động Nền Văn Hóa Hàn!
Từ Nay… Cách Biệt không còn!
Gia Đình Đoàn Tụ nối liền Non Sông!
Tinh Người Chị Chị, Em Em…
Một Giòng Huynh Đệ trăm năm chia lìa!
Hai Nhà Lãnh Đạo vui ghê!
Nụ Cười cảm kích, đam mê Tình Người!
Hai Miền Dân Tộc quá vui!
Thù Hận tan biến, từ nay không còn!
Giòng Sông Áp Lục xanh trong…
Chiếc Cầu tháo gỡ Nhg Rào Kẽm Gai!
Tôi nghe Tiếng Hát Đoàn Trai…
Đón Chào Đoàn Nữ của Hai Miền về!
Đàn Chim Chuyển Cánh Sơn Khê…
Bay Về Xum Họp Lời Thề Nước Non!
Gojoseon! Gojoseon! Gojoseon!
Tộc Dân muôn thuở Vinh Quang Kết Đoàn!
Mừng cho Hai Nước Anh Em!
Từ Nay Đoàn Tụ, Hân Hoan Một Nhà!

Vanson Tran – 4/27/2018

Translation:

WELCOME THE REUNION DAY OF THE TWO NORTH & SOUTH KOREAS! 4/27/2018

The River Flows Back on Its Source!
Full of Tears are seen between Brothers and Sisters of the two lovery Koreas!
From Now On, the Separation of the Two Areas is ended…
Their Ethnic Origins will be forever happy!
I sit listening to the speech of the two Presidents…
Each emotioned line of Korean Cultural Impressions!
From Now On … their Separation Will Be No More!
Both Sides’ Families are being united, and, their Love will unite their Beautiful Fatherland from now on!
Dearest Human Love of Sisters & Young Ones, after almost
A hundred years of Separation, and of Korean Brothers will be ended!
The two leaders are hopeful and fun!
Smile, Smile, their passionate Love is seen!
Two Ethnic Groups are now too happy!
Hate will be disappeared, from now on!
The River in 38th Paralell Line is becoming green …
The Bridge starts to Unleash the Wire Fences along!
I hear the Chorus of the Boys Along the Road…
Welcome to the Wonderful Mission of the Two Regions!
Even the Early Birds are flying back home earlier…
They seem Flying Back to Reunite their Original Oak with their Fatherland!
Gojoseon! Gojoseon! Gojoseon!
The Original People seem happy to Reunite Again For Ever….
Welcome to the Two Brothers of Koreans!
From Now On… They Are Living in Union Under the Same Happy House!!

Vanson Tran – 4/27/2018

VÀI NGUỒN THAM KHẢO CỦA BÀI VIẾT:

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Korea

THE STRATEGY & RESTRUCTURE OF THE WORLD WILL BE DEPENDED INTO THE NATURAL LAWS OF THE CAUSE AND THE EFFECT?

April 9, 2018

THẾ CHIẾN LƯỢC & XOAY TRỤC CỦA THẾ GIỚI
DÙ SAO CŨNG NẰM TRONG ĐỊNH LUẬT NHÂN QUẢ?
(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Thật ra, chg ta hãy nên nhìn Cái Mồi Quyền Lợi,
Nằm ở đâu và Nó Xoay Chuyển về đâu?
Mồi Quyền Lợi nó Xoay Trục triền miên…
Và Ảnh Hưởng vào một Chuỗi Thời Gian vì Quyền Lợi?
Sau Thế Chiến II, và sau khi LBSV vào Sụp Đổ…
Thì Siêu Cường Hoa Kỳ, làm Bá Chủ, vô hình trung?
Những Yếu Tố Nào đã khiến Mỹ được Vinh Danh?
Có một phần nẩy sinh Do Nền Văn Hóa Mỹ?
Những Chính Sách của Mỹ sau Thế Chiến II, chấm dứt…
Có khá nhiều Phẩm Chất Tốt, phù hợp Lòng Người?
Cũng có những Chính Sách mang tính Chiến Lược Theo Thời?
Những Chiến Lược của Mỹ, do đó, rất Tùy Thời?
Rất Cương Quyết ở CUBA và rất mềm lúc Đi Đêm cùng Trung Cộng?
Lúc Mỹ phải Chấp Nhận một Trung Hoa trong Liên Hiệp Quốc?
Hay lúc Mỹ phải Quên Thù, Chấp Nhận Tình Bạn XHCN Vietnam?
Mỹ cũng Xoay Trục Chiến Lược của Mình vào Trung Đông…
Để tìm Thế Cân Bằng của Mình, giữa LB Nga & Hồi Giáo?
Sự Ảnh Hưởng của Mỹ tại Trung Đông, lúc cao & lúc thấp?
Những Xoay Trục này đã tạo Dạng Chiến Lược đổi thay?
Như Chiến Lược Vùng Biển Đông Châu Á Hôm Nay?
Như Chiến Lược Vùng Ấn Độ Dương, nhen nhúm Mới Đây?
Trục Chiến Lược, khi TTT D. Trump, có Phần Xét Lại?
Tuy rằng Tính Khí của TT D. Trump có phần nóng nẩy?
Song phải nói rằng… Chiến Lược của Mỹ vẫn vẫy vùng?
Như Chiến Lược Bảo Vệ Mậu Dịch & Kinh Tế, Di Dân…
Đang Xét Lại những Thiệt Thua của một Thời Kỳ Phức Tạp?
Có một Đặc Điểm nẩy sinh từ Nguyên Nhân & Hậu Quả…
Mà Thế Giới Người vẫn phải dựa vào Đó, để Sinh Tồn?
Chúng như Hình Ành của Những Cánh Đồng…
Mà Mùa Trước, Bác Nhà Nông, ươm trồng hay chuẩn bị?
Như Vụ Việc một Triều Tiên phân ra thành Hai Nước?
Như một Đài Loan, nền Văn Hóa vẫn Ảnh Hưởng Dân Chủ Tự Do?
Như một Nhật Bản, Nam Hàn, Đảo Quốc Singapore…
Vẫn nằm trong Trục Chiến Lược của Hoa Kỳ sau Thế Chiến?
Hoa Kỳ, trong Dạng Chiến Lược, đang Xoay Trục…
Ta khó bàn, tùy theo Quyền Lợi của các Siêu Cường?
Và Hiện Đại, Tham Vọng của các Siêu Cường…
Đang Xoay Trục để Chiếm Ưu Tiên những Phần Quyền Lợi?
Chg Ta thấy một LB NGA đã và đang Chuyển Trục?
Một Trung Quốc Hậu CS, đang Vung Mẻ Lưới <Con Đường Tơ Lụa TK 21> lâu nay?
Và SC Hoa Kỳ với một TT D. Trump chưa có Kinh Nghiệm Chính Trị hôm nay…
Những Chính Sách hay Chiến Lược của Ông xem ra có phần Lụp Chụp?
Nhưng theo tôi hiểu, thì Cuộc Sống Con Người thường Dựa Vào Nhân Phẩm?
Là cái Vốn Liếng Tình Người Nhân Bản đã Thăng Hoa?
Trong bao lâu mà Nhân Cách, Nhân Phầm, Nhân Sinh…
Vẫn Tỏa Sáng một Tình Thương Con Người Cao Cả?
Thì Phẩm Chất đó, sẽ được Đa Số Lòng Người Quy Tụ?
Những Chất Lượng Ác Gian, sẽ bị Tiêu Diệt, không lâu?
Quý Độc Giã, nếu Tin vào Thuyết Nhân Quả, hay yên tâm…
Vì < Gieo Gió, Gặt Bão>, Kẻ Ác không bao giờ tránh khỏi?

Vanson Tran – 4/2018

TRANSLATION:

THE STRATEGY & RESTRUCTURE OF THE WORLD
WILL BE DEPENDED INTO THE NATURAL LAWS OF THE
CAUSE AND THE EFFECT?
(Palavering, Updated News, Social Poem)

Actually, let’s look at the World Benefits,
Where are they located and where will they turn?
These Benefits Axis have been rolling continuously …
And Impact on a Timeline… just for Benefits?
After World War II, and after the LBSV (Soviet Federation) was collapsed…
Then, the Superpower of the United States, naturally became the Champ?
Which factors have made the United States honored?
Partially, I think, they are born from the American Culture?
In addition, American Policies after the End of World War II, are contained a lot of good qualities, suitable for several people?
There are also some Strategies In Time? American Strategies, so Very Timely? Like Its Strong Decision at CUBA and very soft at its Under Table Talk with Red China? And
when America Must Accept a China in the United Nations?
Or by the time when the United States must forgive, accept the Socialist Republic of Vietnam?
America also rotates its Strategic Axis into the Middle East …
To find Its Balance, between Russia & Islam?
US Influence in the Middle East, has been sometime,
High & Low?
How did this Rotation Form the Strategic Plans?
Like the South Asian Sea Strategy today? or…
As the Indian Ocean Strategy, rekindle the Newly Situation?
The Strategic Axis, when New President Trump practically revised…
Even what Temperament Abnormal Degree He showed off…
We must say, America’s Strategy is still waving in all Regions?
But must say … America’s strategy still waving the region?
As the Strategy for Economic and Trade Protection,
& even Immigrants… Those are reconsidering or reviewing the Past Decades of a Complex Period?
Reviewing the Decades of a Complex Period?
There is A Special Trait that arises from Causes & Effects…
Human World still has to rely on it… to be existing…
They are like the Pictures of the Fields…
At previous seasons, the Farmers prepared or planted their Nursery?
As the case of a Korea divided into two countries?
As Taiwan, Its Culture is still influenced with Western Freedom?
Or as Japan, as South Korea, and Singapore Island…
They are still lying in the Strategic Spine of USA after WWII?
The United States of America, in Its Strategy Type, Asis Rotation.
It is difficult to discuss, according to the Interests of Each Superpower?
At this Modern Time, their Dreams are also Rotating with Different Forms of Axis to Occupy Better Interests?
We have seen a Russia which has been strangely shifting as well?
And Today, a Post-Communist China, is looking forward to the New 21st Century Silk Road?
And the United States with a President D. Trump who has no Political Experience today …
Are his Policies or Strategies considered unwisely so far in the World?
But as far as I understand, the Human Life is based on Personality?
Cultural Human Characters are the promoted Quality in Our Human Equity?
Even for how long, Cultural Personality, Human Love, and Human Characters are produced from Its Good Foundation…
They continue to shine A Great Human Love…
And Those Qualities will be welcomed by the Majority of our World People & everlasting long, longer?
The Bad Quality of Evil, not long Will Be Destroyed?
Please Readers, if you believe in the Theory of the Cause and the Effect… Just Have A Pease In Mind!
Because, Whoever Sew The Winds, Will Reap The Stomrs… Evil is never avoided?

Vanson Tran – 4/2018

VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT CỦA CHG TÔI:
(Some Ref Sources for My Post)
China’s Role in East Asia: Now and the Future – Brookings Institution
https://www.brookings.edu/on-the…/chinas-role-in-east-asia-now-and-the-future/
Chinese have spread throughout Southeast Asia, visibly but not exclusively into business—in Thailand, Cambodia, Malaysia, Indonesia, and Singapore. …. Every one of the major East Asian economies—Japan, South Korea, Taiwan, Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, and India—is running a substantial …
How China Is Challenging American Dominance in Asia – The New …

Mar 9, 2018 – It was the latest turn in Asia’s gradual transition from American dominance to something much more fluid. The stakes could hardly be … Taiwan. Malaysia. South Korea. Thailand. Australia. Nepal. New Zealand. Pakistan. Indonesia. Bangladesh. Philippines. Japan. Sri Lanka. Bhutan. India. 0. 10%. 5. 5. 10.
Relations of China and Japan – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/China–Japan_relations
The countries are geographically separated by the East China Sea. Japan has been strongly influenced throughout history by China with its language, architecture, culture, religion, philosophy, and law. When it opened trade relations with the West in the mid-19th century, Japan plunged itself through an active process of …
Do Vietnamese feel culturally closer to China, Korea and Japan …
https://www.quora.com/Do-Vietnamese-feel-culturally-closer-to-China-Korea-and-Jap&#8230;
I think that the question can be better separated into two parts: 1) Is the Vietnamese culture closer to that of China, Korea and Japan or that of our ASEAN …. There is lots of hard evidence that the choices available in Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore etc offer them an alternative to the China path which has a poor …
[PDF]Battle for Influence: Perceptions in Asia of China and the US 104 112 …
http://www.asianbarometer.org/publications//9132baf34dd8783ac3299ac97f32c459.pdf
thailand or taiwan. China’s soft power in Cam- this analysis details the main findings regard- ing soft power in East Asia. It draws from the last two waves of the … Japan. Hong KongSouth Korea. Mongolia Philippines. Taiwan. Thailand Indonesia Singapore Vietnam Cambodia Malaysia Myanmar Average. W3 W4 W3 W4 W3 …
Taiwan’s Perspective on China’s “One Belt, One Road” Strategy
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/24761028.2016.11869096
by C Hsueh – ‎2016 – ‎Related articles
In short, OBOR is composed of two routes, the land-based “Silk Road Economic. Belt,” which connects the countries in Central Asia, West Asia, the Middle … The political debate in Taiwan reveals that there are contradictory opinions in …… In East Asia, Japan, South Korea, Australia, the Philippines, and Thailand are the.
Asia: U.S. Operating Environment, Foreign Policy and International …
https://index.heritage.org/military/2016/assessments/operating-environment/asia/
It is in this light that one should consider the lack of a political-security infrastructure, or even much of an economic one, undergirding East Asia. Despite … For the United States, the keys to its position in the Western Pacific are its five alliances, with Japan, the Republic of Korea, the Philippines, Thailand, and Australia.
China’s Rise: A Shift in Global Influence – Forbes
https://www.forbes.com/forbes/2010/…/opinions-lee-kuan-yew-current-events-china-r&#8230;
Dec 2, 2010 – Those countries on its periphery–Korea, Japan, Taiwan and the ten Asean countries (Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam)–have felt China’s growing influence. When these states make policy decisions they now have to …
The Japan Handbook – Page 246 – Google Books Result
https://books.google.com/books?isbn=113592533X
Patrick Heenan – 2014 – ‎Reference
Thailand, Malaysia, Brunei, Vietnam, Laos, Burma and Cambodia; the newly industrialized economies (NIEs) of Southeast and Northeast Asia (Singapore again, South Korea, Taiwan, and Hong Kong); and the Communist state of North Korea. It should be noted, however, that Japan’s relations with China are not discussed …
International Studies: An Interdisciplinary Approach to
https://books.google.com/books?isbn=0813349338
Sheldon Anderson, ‎Mark Allen Peterson, ‎Stanley W. Toops – 2014 – ‎Political Science
This east-west distinction is still a common way to think of the world, but the historical complexities make it more reasonable to consider Asia as a variety of regions. … Northeast Asia encompasses China, Japan, Taiwan, and North and South Korea. … Thailand and the Philippines have liberal democratic political structures.
Ads
South Korea To Singapore | By Train, Plane, Shuttle, Bus‎
https://Adwww.rome2rio.com/‎
Find the quickest routes and book the cheapest tickets from South Korea To Singapore.
From Singapore To Korea | Search From Singapore To Korea‎
https://Adwww.zapmeta.ws/Search/Now‎
Find From Singapore To Korea. Check Out 1000+ Results China Korea And Japan | Find China Korea And Japan.‎
https://Adwww.netfind.com/Search‎
Look Up Quick Results Now! Find Related Search and Trending Suggestions Here.