DO RED CHINA AND RUSSIA UNION VIOLATE OTHERS’ SOVEREIGNTY?

TQCS VÀ LB NGA CÓ XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN KHÔNG?
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Gần đây LB Nga đã sát-nhập Crimea thoải-mái?
<Và Vùng Lưỡi Bò TQCS> tuy đã vẽ, song vẫn chưa xong?
Ta phân tách cả 2 Hành-Vi của <2 Siêu Đại-Cường, TQCS, LB Nga>,
Có cảm-tưởng như Cả Hai đang muốn, <Trở Thành Tân Đế Quốc?
Câu Hỏi đặt ra, <TQCS & LB Nga> có không Tham-Vọng?
Để Làm Gì? mà vất-vả, phức-tạp, lẫn bôn-ba?
Những Hành-Vi của TQCS & cả LB Nga..
Trong Quá-Khứ & Hiện-Tại, đang thiếu Tình Nhân-Bản?
Nền Văn-Minh luôn luôn cao hơn Nền Văn-Hóa?
Lý do? Cần Nhìn Văn-Minh như một Đại-Dương?
Còn Văn-Hóa, chỉ như < 1 Biển Nhỏ>, nếu không xong?
Mơ-Ước làm gì? Nền Văn Minh quá rộng?
Cả Hai Đại-Cường này, Giấc Mơ có khác?
Căng Thẳng trong Vùng, & đang tạo <Sự Cố, Hệ Lụy, cho Con Người>?
Cả Cộng-Đồng Quốc Tế, Dư-Luận rất bồi hồi..
Hàng Xóm, Anh Em, Họ-Hàng, Tình Nhân Loại…
Đối với <Công-Dân của chính Họ>, vẫn còn hàng ngàn Bức-Xúc?
Lạm-dụng Nhân-Quyền, Độc Đảng, Họ Tự Tôn Vinh?
Theo tôi, <Hành-Vi ấy> có thể Đánh Giá <Nền Văn Hóa Họ rồi>?
Vẫn lẹt-đẹt như nhiều Đế-Quốc Xưa, Thế-Kỷ Trước?
Mời Quý Độc-Giả, xem <Quá Trình Sự Kiện> & Duyệt Xét?
Hành-Vi 2 Đại-Cường <TQCS, LB Nga> có Hợp Tình/Lý không?
Một số Dân-Tộc như Tây-Tạng, Tân-Cương, Ngoại Mông?
Một số Tộc-Dân trong Kosovo, trong Crimea-Ukraine nữa?
Rồi những Hành-Vi Họ phân-hóa Cộng-Đồng, trong Liên-Hiệp-Quốc?
Thế-Giới Loài Người từ đó đã thiếu Thương-Yêu?
Nền Kinh-Tế, Sự Thịnh-Vượng, Hệ-Lụy vẫn theo nhau?
Như có một Bàn Tay Vô-Hình trong Nhân-Quả?
Gần đây những Thiên-Tai, Sóng Thần, Động Đất..
Đang Xẩy Ra, làm Nhân-Loại quá Đau Lòng!
Chúng tôi mong rằng Tất Cả các Siêu-Cường..
Hãy Ý-Thức và Cùng Nhau Dựng Xây <Tình Người & Văn Hóa>..
Chỉ có một Hướng Đi Thăng-Hoa vào Tiến-Hóa..
Là Nhân-Quyền, Tình Nhân Bản, của Con Người?
Vong-Thân Vật Chất ,Ý-Hệ sẽ tiêu-diệt Sáng Tươi!
Làm Đình Trệ Nền Văn-Minh Con Người Nhân-Thế!

Tran, Vanson – 3/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.huffingtonpost.com/…/obama-putin_n_49150…‎
http://www.theguardian.com
http://www.theguardian.com
http://news.sky.com/story/1219922/russia-and-china-in-agreement-over-ukraine
http://en.wikipedia.org/wiki/Scarborough_Shoal_standoff
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapons_and_Ukraine
http://www.reuters.com/investigates/china-military/‎
http://www.cfr.org
http://www.defense.gov/…/2013_china_re
http://publications.mcgill.ca/mcgillnews/2014/03/12/the-crisis-in-ukraine-is-the-cold-war-back/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: