THE ECONOMIC BODY

CƠ THỂ KINH TẾ

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Ta có thể ví Nền Kinh Tế nhỏ to, như Cơ Thể? Vâng, tạm chấp nhật Giả Tưởng này, Ta phân tách thêm..Các Nước giầu nghèo, trong khắp Địa Cầu..Huyết Mạch lưu thông, rất cần cho Sự Sống? Nền Kinh Tế Nghèo, còn rất cần Máu? Nếu không, Con Người Nghèo Đói, sẽ chết nhiều! Đó chính là Dạng Nghèo Đói của các Nước Á Phi? Trong Thế Kỷ qua, Chết vì Thiếu Ăn cả triệu triệu! Ta không nói đến các Cuộc Chiến Tranh quá khứ..Như Dân Việt Mình chết hàng triệu, năm 1945? Chưa kể Thống Kê Dân Chết Đói, trên Địa Cầu ..Thực Phẩm chính là Nhu Cầu Ăn để sống? Thiếu Thức Ăn, Thân Thể sẽ yếu gầy, còm cõi? Rồi một ngày, Thân Xác Chết, Quạ đến ăn!

Vũ Trụ Thiên Nhiên đã sáng tạo Thực Phẩm Ăn? Cho Con Người, nên phải biết Chia Nhau mà sống? Ý Nghĩa Giầu Nghèo cũng từ đây mang Khái Niệm? Là Cộng Đồng Thế Giới phải Biết Chia Sẻ nhau? Một Động Mạch Kinh Tế nghèo đói sẽ lan nhanh? Làm Suy Yếu nhiều Hệ hay nhiều Bộ Phận? Như Cuộc Suy Trầm 1930 Kinh Tế Hoa Kỳ & Thế Giới? Như Cuộc Suy Trầm Tài Chánh Toàn Cầu 2008 vừa qua? Chưa Kể các Cuộc Cấm Vận vì Nhân Loại ghét nhau? Làm Điêu Đứng khá nhiều Phần Trong Cơ Thể?

Vừa mới qua, Nền KT số 2, của Trung Hoa Cộng Sản..Một Tri Hành trong trạng thái Thiếu Quân Bình? Nó đã tạo nên, Dạng Bong Bóng Địa Ốc lần Cung Cầu? Khiến Động Mạch KT-TQCS bắt đầu gây Ảnh Hưởng?

Thị Trường Chứng Khoán, Cung Cầu như rối loạn? Chỉ Do Vì… một Chính Sách Hạ Giá của Đồng Nguyên? Làm Xuống Giá  Hàng Xuất Cảng, lẫn Cổ Phiếu Thị Trường? Tạo Cơ Thế Kinh Tế Địa Cầu.. bất binh thường rõ rệt?

Do đó, tôi nghĩ rằng các Nhà Lãnh Đạo, Các Nước trong Địa Cầu, phải Hành Sử Cần Nhau? Phối Hợp Tri Hành trong Dạng Thức Quân Bình?

Thì Cơ Thể Nhân Loại mới bớt được Phần Rối Loạn? Trong bao lâu, Bộ Óc của các Nhà Lãnh Đạo..Không Đồng Thanh và Đồng Khí Tương Cầu?

Thì Động Mạch Nền Kinh Tế của Mọi Quốc Gia…Chắc chắn sẽ, phải Tìm Đo phần Áp Huyết? Hoặc là Cơ Thể Kinh Tế của CĐ Thế Giới…Sẽ còn Phản Ứng những Triệu Chứng Hiểm Nguy?

 Trọng Thùy Sơn  – 8/2015

 

 Translation:

ECONOMIC BODY

(Chattering Social Poem)

 

We can compare All the big or small Economies in the Globe like A Body? Well, temporarily accepting this Fictional Hypothesis, we may analyze them more.  The Countries, rich and poor, across the planet, all need a

blood circulation  which is essential for Life? Poor Economy Body, also critically needs  blood? If not, in Poverty, Mankind will die much more! That is the poverty form Asian and African ones? In the past century,  they died a lot,  because of hunger, even millions! I am not talking about the past Wars, as Vietnamese people were  killed in millions, in 1945? Excluding the Census of starvation on the planet ..Food is the need to eat to live? Lack of Food, Body, will be weak,  skinny, & meager? Then one day, the body dies, the Crow come to eat! Our Cosmic Nature has created food for Man, so we should be aware that live needs to split to each other? The Meaning of Poverty and Wealth from this, also brings to us the real Concept? As the world community, we must learn to share together? In an Economic Artery with poverty , It will spread fast to weaken much or more Organs in our System? As The Economic Depression of 1930 in US & the World, as well as the past Global Financial Depression in 2008? We haven’t mentioned  several past embargoes,  because Mankind hate each other, having affecting seriously several systems in the body?

 Once in recent months, Number 2 Economy of  Red China, its Unequalization Action has created, caused the real estate bubble form and the Stock Exchange Crisis? Red China Economy Artery Caused & started An Influence? The World  Securities Markets, supply and demand, fell into a disorder? Just because of one error of making Yuan Price lower for improving its exportation, causing An Abnormal Trading & Financing Activities? However, does Red China know the other Economies stay quiet?

Lowering Down its price in exports, Others always shares the same mutual activity in the Market? Red China creates An Abnormal Situation for the World Economic Field. Therefore, I think that the leaders of all the States on this Globe, must cautiously implement with their  thoughtful minds, or their Action  must be in the Coordination in Forms of Equalization? Then, our Human Body will avoid its Disorders? For how long, the brain of these Leaders is not well coordinated, It will cause the  Artery of the Economy of All Nations, a status surely, we must search A Blood Pressure Doctor sooner? Otherwise, the World Economy will produce more Dangerous Reaction Symptoms?

 Vanson Tran- 8/2015

 Vài Tham Khảo/Some Ref Sources:

http://www.blogs.jbs.cam.ac.uk/risk-studies-viewpoint/2014/10/16/the-circulatory-system-of-finance/

http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Hunger_strike

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: