THE JUNGLE KINGS & THEIR STRATEGY OF HUNTING PREYS

CHÚA SƠN LÂM & CHIẾN LƯỢC VỒ MỒI
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Bất cứ một Khu Rừng hoang dã nào…
Các Sinh Vật chia thành Đàn hay Nhóm…
Ngồi quan sát mỗi Loài hay mỗi Giống,
Tôi nhận ra Chúng đều có Cách Vồ Mồi!
Kỹ Năng của mỗi Giống, Mỗi Loài…
Có khác biệt, nhất là Giống Báo Rừng, Sư Tử,
Một Giống khác… Võ Công cao, là Giống Hổ…
Nhưng Vô Địch Võ Công, có lẽ, Giống Đại Bàng?
Chúng có thể Bay Lượn từ trên cao…
Và quan sát những Con Mồi dưới đất…
Tôi ngồi xem mãi mà Lòng sinh Ao Ước…
Ước gì Minh được làm Giống ấy, Đại Bàng…
Bạn có thể vào xem… một loạt Biến Cố Khu Rừng…
Sẽ nhận diện ra Loài Nào, Loài Chế Ngự?
Và cũng có thể nhận ra Loài Nào là Con Mồi vĩnh viễn…
Như Đàn Nai, Đàn Thỏ, Đàn Cá, bên nhg Giòng Sông…
Nhiều Biến Cố xẩy ra khi Thời Tiết Nắng Mưa…
Đàn Cá Sấu tưởng rằng Chúng Hiền & An Phận?
Không, Chúng chả hiền đâu, nhất là trong Khu Vực…
Khi nhg Con Mồi khát nước Ghé Dòng Sông..
Con Cá Sấu Chúa có thể Nuốt cả một Con Nai…
Và đôi lúc Chúng đấu tranh với Đàn Sư Tử…
Chiến Thuật của Chúng, mỗi loài, đều Mỗi Cách…
Mà Chg Ta vẫn có thể So Sánh với Loài Người?
Nếu để ý, sau CT Việt Nam, vào Đầu Thế Kỷ này…
Tuy Phương Cách khác nhau, song Các Siêu Cường đều tranh dành Quyền Lực?
Phương Cách của Loài Người vẫn dùng là Kỹ Thuật?
Siêu Cường Nào hùng mạnh, Ký Thuật Họ phải cao?
Đó là Hiện Tượng, Họ trau dồi Võ Công?
Cả Sức Mạnh về Kinh Doanh và Võ Công Nguyên Tử?
Chiêu Thức Họ Duy Trì nhắm Đích Nhắm là Quyền Lực?
Cũng Dạng Thức Bầy Đàn, không kém Chúa Tể Sơn Lâm?
Các Môn Học Kinh Tế, và Văn Hóa Tổng Quát Tuyên Truyền…
Họ đều dựa vào Nền Tảng Phát Huy Tinh Nhân Bản?
Song đã Nhiều Năm Chg Ta thử đem ra Bình Lượng?
Từ Giáo Tôn, cho đến Ý Hệ Xã Hội Tinh Túy Con Người?
Tôi cảm thấy Dạng Đạo Đức chỉ là Dạng Tuyên Truyền ?
Ko hơn kém, nếu Chúng Ta cùng nhau Ngồi Phân Tích?
Một Bài Sau, chg tôi, sẽ cùng Bạn Nhìn Chu Đáo…
Để Nhận Thức Ra… Nền Văn Hóa Tiến Bộ của Con Người?
Xem Mức Độ Tiến Hóa có Cùng Chiều Hướng Tinh Hoa?
Hay Nhân Loại vẫn Đi Ngược Đường, vào Hố Thẳm?
(Còn tiếp P2/2)

VANSON TRAN – Tháng 7/2017

THE JUNGLE KINGS & THEIR STRATEGY OF HUNTING PREYS
(Palavering, Social Poem)
In any wilderness forest, Animals are divided into groups or herds …Sitting observing each species or breed, I realize they all have a different way to catch their preys! However, their skills are different, especially the Leopard, or Lions. Another kind of animals which has high Martial Arts, perhaps, the Eagle? They can fly from above and observe the underground preys… I sat watching them passionately.

I wish myself if I could be like the Eagle …You can see … a series of Forest Events …And, you will recognize Which One Is the Dominant One, which One is the Rescessive One? And… it is also possible to recognize the species as a permanent preys …Like the deers, rabbits, fish, most of them live by the River Sides & the Grass Meadows… Many Variable Events which occur When there are different weathers… We think that Crocodile is sweet and peaceful? No, They are not gentle, that depends their Geographic Areas? When the thirsty Preys enter the River .. Do you think the Chief Crocodile can swallow the whole small Deer? In act, They can also fight with a group of Strong Lions by the River Side… So, their Strategies are different, but They Can Be Compared with The Ones Of Human Beings?

Have you paid attention to the Post Vietnam War, particularly the Beginning of this Century… Even their Forms of Dominating Each Other are different; but in general, the Human Superpowers have never stopped fighting for their higher and higher Powers, espcially Technologies? If their Technologies are rated higher, their must have been considered the Stronger or Strongest? And, that is the Phenomenon Of Improving Their Modern Weapons In Force? They are composed of Economy as well as Atomic Weapons? Finally, Their Main Aim Is Holding as long as they can… That Is Their Power? Similarly, the Power of the Whole Band, exactly the Power of A Forest King? Even Several Other Subjects, suck like Economy, Marketing, Propaganda, etc…But why, do you think They Always lean on their Unjust Education of Humanism? Many Years have been passing by, let’s try Evaluating their Value?

Both the Power of Business and Atomic Power? How long do they stay for their targeted Plans? The same form of cheating their Concience as well as Morality Propaganda? Economics Subjects, and General Culture of Propaganda …Are they all based on the Human Simulator Foundation? However; We have had many years passing by? Even from the Religions to the Essence of Human Society… I still feel confused of Human Beings’ Shortcomings in Social Practice. Well, We will review Total Picture of Related Problems in our Next Analysis? If We Will Be Sitting Together , then, We Will Study our Human Being’s Deeply Dark Hole of Our Life Existence, Future Human Progressive Culture, then Preview How Will our Human Race’s Evolution Level?

(Continued in P2/2)
VANSON TRAN – July 2017

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: