THE HOTTES NEWS: PRES D. TRUMP WILL MEET CHAIRMAN KIM JONG UN OF NORTH KOREA VERY SOON?

 

TIN NÓNG NHẤT HIỆN ĐẠI: TTT D. TRUMP SẼ GẶP CHỦ TỊCH KIM JONG UN KHÔNG LÂU?

Thế Giới, phần lớn, Các Siêu Cường gài nhau vào các Thế Chiến Lược để Mình Có Lợi? Quý Vị có đồng ý ko? Đây trong một loại You Tube Phỏng Vấn Thời Sự giũa Biên Tập Viên Đinh Quang Anh Thái & Nhà Bình Luận Ngô Nhân Dụng… có thể cho Chúng Ta thấy nhiều Kịch Bản từ Bắc Hàn sau đây… Xin mời Quý Vị & Các Bạn theo dõi, và chia sẻ ý kiến hợp lý, hợp tình trong Bối Cảnh Hiện Đại của Địa Cầu hôm nay sau:
THE MOST MODERN WORLD NEWS: NEW PRRESIDENT D. TRUMP WILL MEET THE CHAIRMAN KIM JONG UN AS SOON AS POSSIBE?
The world, in majority the Superpowers often use their Strategies to win Certain Advantages in this World? Do you agree? Below are Some Political Discussion Youtubes <Hyphothesis> Interviews between Editor Dinh Quang Anh & Commentator Ngo Nhan Dung of Ngươi Viet One … can show us many wonderful scripts from North Korea Status Today, herein… Please follow, and share your fair and reasonable opinions in Our Modern World Today:
Referenced Sources: (Youtubes 1-2-3-4 hereafter)
http://www.unuoi-viet.com/noi-chuyen-voi-ngo-nhan-dung/bien-bac-han-thanh-van-de-cua-trung-quoc-12/
http://www.unuoi-viet.com/noi-chuyen-voi-ngo-nhan-dung/bien-bac-han-thanh-van-de-cua-trung-quoc-22/
http://www.unuoi-viet.com/noi-chuyen-voi-ngo-nhan-dung/trump-nen-gap-un-12/
http://www.unuoi-viet.com/noi-chuyen-voi-ngo-nhan-dung/trump-nen-gap-un-22/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: