Why Not, We May Return To Our 1946 Constitution For The Best Adaptation Of Our Balancing Culture?

HIẾN PHÁP CHXHCN VIETNAM CÓ THỂ TRỞ LẠI LÀ
BẢN HIẾN PHÁP VIET NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA KHÔNG?
(Thơ Phiếm luận, Xây Dựng, Minh Triết Xã Hội)

Cá nhân tôi không chuyên về Ngành Luật,
Nhưng Giấc Mơ tôi, tôi lại muốn Đi Tìm…
Một Bản Hiến Pháp Tổng Hợp những Tinh Hoa…
Của Dân Tộc Việt Ta, bời vì, Tôi không muốn Lưu Vong nữa,
Suốt 4 Thập Niên, sống Xứ Người, có Vinh Nhục!
Nhục thì nhiều, Vinh quá ít trong Tôi!
Là một Di Dân, giống Dạng Côn Trùng, một Con Giun?
Phải Thích Ứng Hóa vào Cảnh Đời may rủi…
Nói như thế, rất mong các Bạn Tôi an ủi…
“Ô, Đời mà, Mày thắc mắc làm chi?”
Vật Chất, Xa Hoa, Thực Phẩm, Hưởng Đi…
Để Tâm Trí làm gì? Chuyện Đời lẩm cẩm?
Một Vài Lần, Tôi Ăn Chơi hoang phí!
Vì Không Thời Gian đều Trái Tâm Ý Mình…
Tôi Bất Mãn cả Những Lúc Thành Công!
Tôi Phấn Khởi cả Lúc Mình Thất Bại!
Tâm Tình Tôi, phải nói, là Bất Định!
Một Giấc Mơ thoáng hiện ở Quê Mình!
Có một hôm, tôi đọc lại các Hiến Pháp Nước Mình…
Tôi tóm lược lại những Ý Tưởng đầy Tươi Sáng!
Tôi còn nhớ lúc Bác Hồ lên làm Chủ Tịch…
Hoàng Đế Bảo Đại cũng Bước Xuống Ngai Vàng?
Có một cái tên rất ái quốc lúc sau này…
Là Vĩnh Thụy với một Lời Tuyệt Đẹp!
Thà làm Dân Thường, một Nước Độc Lập…
Hơn Làm Vua, một Nước Nô Lệ muôn đời!
Từ đó, Tôi cảm nhận tại Đất Nước Tôi…
Những Trí Tuệ quả rất nhiều… Không Thiếu?
Hôm Nay, trong Đất Nước Tôi, có <Căn Bệnh Ung Thư Văn Hóa>?
Ý Thức Hệ Dân Tộc Chân Chính bị Tan Vỡ Hai Chiều!
Những Mô Bào Đỏ đang kết tụ thật mau!
Nhưng Chúng lại mang Dạng Hóa Phân & Kiêu Ngạo!
Một Chiều Kia, những Mô Bào Xanh tản mát…
Trong Châu Thân một Dân Tộc có Văn Hiến 4000 Năm!
Hàng Triệu Người Dân Việt <Văn Hóa Tan Vỡ> Lưu Vong!
Hàng Triệu Người Trong Quê <Sống Một Đời Vết Tích>!
Cảnh Xóa Đói Giảm Nghèo, qua Tuyên Truyền Mô Thức?
Thực Thể Tâm Tình và Trí Tuệ rất tan hoang?
Như một Bệnh-Nhân rơi vào Bệnh Văn-Hóa Ung-Thư?
Căn Bệnh Đó, những Siêu Trùng luôn Phát Tán…
Tôi vào Mạng… Đi Tìm Nguồn Thuốc Thang… trong Văn Hóa Cũ…
Mới nhận ra rằng Bản Hiến Pháp của Dân Chủ Cộng Hòa…
Lúc Cụ Hồ làm Chủ Tịch Nước Việt Ta…
Tôi như thấy Một Cái Gì… như Thần Dược!
Thế nhưng còn những Bản Hiến Pháp Cũ khác?
Chất Lượng Tinh Hoa Văn Hóa Việt có hay không?
Gạt Bỏ vài Thành Kiến Văn Hóa định hướng sai…
Chúng vẫn có những Tinh Hoa chúng ta Tìm Được!
Tôi gom góp những Chất Lượng Tinh Hoa của Chúng…
Và đem so với Bản Hiến Pháp của Hoa Kỳ…
Một Hợp Chủng Quốc đã có Những Tinh Hoa…
Khiến cho Nước Mỹ, mới 300 năm đã thành Cường Quốc?
Tôi xem mãi Những Tinh Hoa trong Hiến Pháp Mỹ…
Nghe Nói Đâu có sự Tham Chiếu của Cụ Hồ?
Và Tôi Nhận Ra rằng có <Nhiều Tu Chính Án> quá hay!
Để Loại Đi những Bướu Ung Thư không cần thiết?
Và nhiều Tu Chính Án sau này Nhắm Vào Điều Chỉnh?
Để Tinh Hoa Bản Hiến Pháp đã đạt đến Trưởng Thành?
Tôi chợt Vui Mừng… vì Tôi Vừa Tìm Thấy rồi!
HIẾN PHÁP của Chúng Ta có thể Cấy Tinh Hoa, Cải Thiện?
Chúng Ta có thể nào Biểu Tình Cùng Nhau, Yêu Cầu NHÀ NƯỚC…
Hãy Lắng Nghe Toàn Dân… Những Giải Pháp Ôn Hòa?
Hãy Tạo Nên Một Thủ Tục… Bồ Túc bằng Nhg Tu Chính Án Không?
Để Sáng Tạo… Bản Hiến Pháp Chung của Toàn Nước Việt?
Chúng Ta sẽ Tìm lại được Nhg Tinh Hoa của Bản Hiến Pháp 1946?
Hay Bổ Túc thêm nhiều <Chất Lượng Phải Có> của Hiện Đại Hôm Nay?
Hầu Đúc Kết & Xây Dựng Nền Văn Hóa Việt Nam…
Cùng Hát Lại… bản MÙA HỢP TẤU, của cụ Hùng Lân nhỉ?

Vanson Tran – Tháng 7/2017
Vào Mùa Hi Vọng Cho Quê Hương Tôi

 

VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
PI: Hiến pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946 – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/…/Hiến_pháp_Việt_Nam_Dân_chủ_Cộng_
Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng … Dân chủ Cộng hòa năm 1946 là một bản hiến văn ngắn, bao gồm lời nói đầu và …
https://vi.wikipedia.org/wiki/Việt_Nam_Dân_chủ_Cộng_hòa
Trong Chiến tranh Thế giới II, Việt Nam từ chỗ là một thuộc địa của Pháp đã trở thành thuộc địa của Nhật Bản sau khi Pháp đầu hàng và trao toàn bộ Đông Dương cho Phát-xít Nhật …. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiến hành bầu cử Quốc hội đầu tiên vào ngày 6 tháng 1 năm 1946. Hiến pháp thông qua ngày 9 tháng 11.
Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ – Sự kết tinh ý chí, trí tuệ …
https://www.thuviendongnai.gov.vn › … › Bài đăng
Feb 20, 2016 – Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản pháp … Ngày 03/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, …Hiến pháp 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không thua …
https://hochiminhbao.com/hien-phap-1946-cua-nuoc-viet-nam-dan-chu-c&#8230;
Jan 21, 2017 – Đến ngày mồng 6 tháng 1 năm 1946, Quốc hội đầu tiên của Việt Nam đã … qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Hiến pháp 1946 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Thư viện pháp luật
https://thuvienphapluat.vn/…/Hien-phap-1946-Viet-Nam-Dan-Chu-&#8230;
Được quốc dân (mọi thành phần & moi đoàn thể Giáo Tôn) giao cho trách nhiệm thảo bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Quốc hội nhận thấy rằng Hiến pháp Việt Nam phải …
Hiến pháp 1959 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Thư viện pháp luật
https://thuvienphapluat.vn/…/Hien-phap-1959-Viet-Nam-Dan-Chu-&#8230; (Theo tôi có nhiều Bias)
Hiến pháp 1959 Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa,1/SL,HIEN PHAP 1 1959 … Quốc hội đã thông qua Hiến pháp đầu tiên ghi rõ những thắng lợi to lớn của nhân dân … Trong giai đoạn mới của cách mạng, Quốc hội ta cần sửa đổi bản Hiến pháp …CSDLVBQPPL Bộ Tư pháp – Hiến pháp năm 1946
https://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?&#8230;
Được quốc dân giao cho trách nhiệm thảo bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Quốc hội nhận thấy rằng Hiến pháp Việt Nam phải … (Có nhiều Bias)
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI BẢN HIẾN PHÁP ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA (HIẾN PHÁP – 1946). 02 Tháng Mười Một 2011 / 2862 …
PII. (Thiên Lệch về Đảng Phái so với HP 1946)
Hiến pháp năm 1967 của Việt Nam Cộng hòa là bản hiến pháp được Nghị viện Việt Nam Cộng hòa thông qua vào ngày 18 tháng 3 năm 1967, là một cuộc tu chính lớn của bản Hiến pháp năm 1956. Bản hiến pháp này được chính phủ ban hành ngày 01 tháng 4 năm 1967, khai sinh ra nền Đệ Nhị Cộng hòa Việt Nam.
Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1967 – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hiến_pháp_Việt_Nam_Cộng_hòa_1967
Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1956 – Wikipedia tiếng Việt (Lẽ dĩ nhiên Hướng Đi hoàn toàn trái ngược với HP 1959
https://vi.wikipedia.org/…/Hiến_pháp_Việt_Nam_Cộng_hòa_1956
Về mặt pháp lý, bản Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1956 khẳng định việc phân chia quyền lực của chế độ là tam quyền phân lập và có mục tiêu để hai ngành …
Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1967 – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/…/Hiến_pháp_Việt_Nam_Cộng_hòa_1967
Jump to Quyền tự do căn bản – Hiến pháp 1967 quy định rõ về sự tôn trọng quyền tự do căn … cũng được ghi thẳng và trực tiếp vào hiến pháp để bảo vệ …
Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa 1956 – Wikisource tiếng Việt
https://vi.wikisource.org/…/Hiến_pháp_Việt_Nam_Cộng_hòa_195&#8230;
http://www.bbc.com/vietnamese/forum-37763566
http://www.vietnamvanhien.net/HienPhapVIETNAMCONGHOA1956.pdf
https://baovecovang2012.wordpress.com/…/tai…/hien-phap-vnch/
Hiến pháp Hoa Kỳ – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hiến_pháp_Hoa_Kỳ
Hiến pháp Hoa Kỳ là bộ luật tối cao của nước Hoa Kỳ. Nó là bản hiến pháp được …. Hiến pháp này, cùng với các bộ luật được thông qua và hiệp định được tổng … Hợp chúng quốc Hoa Kỳ với mục đích xây dựng một Liên Bang hoàn hảo hơn …
Hoa Kỳ – Wikipedia tiếng Việt – Wikipedia, bách khoa toàn thư mở
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_Kỳ
Hoa Kỳ, còn gọi là Mỹ, tên gọi đầy đủ là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hoặc Hợp chúng … Hội nghị Liên bang quyết định sử dụng bản Hiến pháp Hoa Kỳ hiện tại vào …. Trong bản tiếng Trung của “Điều ước Vọng Hạ”, một hiệp ước bất bình đẳng …
‎Washington, DC · ‎Tổng thống Hoa Kỳ · ‎Tiểu bang Hoa Kỳ · ‎Chính trị Hoa Kỳ
Lịch sử Hoa Kỳ (1776-1789) – Wikipedia tiếng Việt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lịch_sử_Hoa_Kỳ_(1776-1789)
Jump to Quốc hội lập hiến – Bản Hiến pháp từ hội nghị kêu gọi thành lập một chính phủ liên bang, với các đặc tính: … Mô hình tổ chức Quốc hội này là nét dung hòa chính của hội nghị … các điều khoản của Những Điều khoản Liên hiệp trước đây). … Ngôn ngữ bản Hiến pháp cũng kêu gọi việc phê chuẩn qua …
[PDF]Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và chú thích – Photos
https://photos.state.gov/libraries/vietnam/8621/…/us-constitution.pdf
Translate this page
pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Hiến pháp không chỉ thành lập nên một liên hiệp các bang mà còn lập ra một chính phủ thực thi quyền lực của mình trực tiếp đối …

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: