Human Beings & Their Super Dreams

CÓ NHỮNG GIẤC MƠ THẦN THÁNH (3/3)? (Thơ Phiếm luận, Xã hội) 

Phiếm luận về những Giấc Mơ Quá Cao Vọng…Các Cụ Mình xưa thg nói <Xe Cát Dã Tràng>?Giấc Mơ Quá Tải, ko thực tế, rất phũ phàng?  Bắt Ảo Vọng, giống Bắt Con Mồi Cái Bóng? Tại Sao THHCS ko Lập những Ngôi Làng Kiểu Mẫu? Tạo Nhu Cầu cho Quần Chúng đông đúc 1.tỷ  3? Rồi nhg Làng Mẫu Náy phát triển rộng lớn ra? Một Tỉnh TQHCS sẽ hình thành trong Tiêu Chuẩn? Chỉ một Mô Hình thôi, hoàn thành xong, Ta có Jobs… Nhiều Ngành Nghề và Nhu Cầu đủ loại của Dân Làng…Từ đó, Chg Ta sẽ có cả một Thị Trường? Từ Miền Nông Thôn, lan sang Nhiều Miền Khác? Con Số Hàng Hóa gia tăng Nhiều Dịch Vụ? Thu Hút Cung Cầu mọi Sản Phẩm & Tiện Ích Con Người? Các Ngành Nghề hay Công Nghiệp đủ loại Phát Triển mau? Nền Kinh Tế Xã Hôi của Họ sẽ được Phát Huy liên tiếp? Ta không phải có Một Giấc Mơ Thần Thánh? Mà chỉ Nương Theo Nhu Cầu Phát Triển của Dân Mình? Giống như Gia Đình Nọ có những Hũ Tiền…Phân Phối Tiền Nong theo Nhu Cầu Con Cái? Có Đứa làm Kinh Doanh, có Đứa Ngành Công Nghiệp… Phải chăng đó là một Viễn Ảnh quân bình? Còn như Hôm Nay, Bờ Biển của Việt Nam…Ngư Dân đã mất Biển, bởi vì Môi Trường Ô Nhiễm? Vì một Giấc Mơ Khùng, nhiều Tham Vọng…Chính Quyền VN-XHCN đã Phát Triển Đất Nước sai lầm? Người Dân Việt phải Tha Phương Cầu Thực khắp nơi? Đôi khi Phải Xuất Cảnh làm Oxin, Lấy Chồng Ngoại Quốc? Người Lao Động VN vào thời kỳ CQ CN Xã Hội…Phải chăng vì một Tham Vọng đã có Giấc Mơ Sai? Do đó, Giấc Mơ Thần Thánh của VN-XHCN & TQHCS Hôm Nay…Theo tôi hiểu, Họ đã đang Xây Lâu Đài Trên Bãi Cát? Tôi hy vọng rằng Nhg Giấc Mơ Thần Thánh đó…Phải được Điều Chỉnh ngay của Giới Lãnh Đạo Quê Mình…Bởi vì, nếu Giấc Mơ Thần Thánh sẽ Không Tưởng, quá cao? Đất Nước Chúng Ta đã bắt đầu Đi Vào Đường Thoái Hóa? Giấc Mơ Thần Thánh của TQHCS vẫn đang khuấy động…Biển Đông và cả Biển Hoa Đông Miền Châu Á Thái Binh Dương…Giấc Mơ Thần Thánh của LB NGA của TT Putin…Đang Sáo Trộn Nền Hòa Binh Ukraina & Trung Đông nữa…Và có thể Cuộc Đụng Chạm của nhg Giấc Mơ Thần Thánh…Sẽ đưa Địa Cầu và nhiều Chủng Tộc đến Thảm Họa Chiến Tranh! Chg tôi mong rằng chỉ có các Bộ Óc Trí Tuệ Tình Hoa…Biết Phản Tỉnh và Nhận Thức ra Sự Hiểm Nghèo của Nhân Loại? 

Trần, Vanson – 6/2017

 Vài Nguồn Tham Khảo cho BTPL của Tôi:

https://www.youtube.com/watch?v=YjoJ8Tr6o1A

https://www.youtube.com/results?search_query=Mega+Projects+of+Building+Big+Cities+of+China+in+the+West+of+the+Continent

http://www.nguoi-viet.com/que-nha-que-nguoi/tha-phuong-cau-thuc-12/

http://www.nguoi-viet.com/que-nha-que-nguoi/tha-phuong-cau-thuc-22/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: