Human Beings Are Dreaming Their Superdreams?

CÓ NHỮNG GIẤC MƠ THẦN THÁNH?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Lịch Sử Trung Hoa xưa, HĐ Tần Thủy Hoàng…
Giấc Mơ của Ông, Công Trình còn lại?
Chính là Dẫy Trường Thành, quả thật, một Kỳ Quan!
Hôm Nay, nhiều Siêu Dự Án có thể sắp hình thành?
Như trong đây, Chg Ta tìm trong Mạng?
Tại sao có Hiện Tượng này làm rung động?
Địa Cầu Người, như Sức Ép dồn nhau?
Các Bạn có thể sưu tầm từ Nước Trung Hoa…
Và tiếp nối… sang Trung Đông… rồi Ấn Độ…
Trong Quá Khứ những Tinh Hoa của một Nền Văn Hóa…
Đã tạo nên những Sức Mạnh của Siêu Cường?
Nền Văn Hóa Mạnh lại Chế Ngự Bá Phương?
Khiến Cạnh Tranh của nhiều Quốc Gia phát động?
Chg Ta có thể nhìn thấy một LBSV sau Sụp Đổ…
Đang tạo nên một Dạng Chế Độ Khùng?
Mô Hình Xã Hội của LB Nga với TT Putin?
Hay MH Xã Họi của Trung Quốc Hậu Cộng Sản?
Hai Mũi Nhọn của Nền Văn Minh Tầu Nga hiện đại…
Đã & đang có nhiều Dự Án Khùng Khoa Học Văn Minh?
Nếu Thực Hiện Xong, Nhân Loại sẽ Thách Đố chính Mình?
Vì Chúng quả thật là nhựng Giấc Mơ Thần Thánh?
Chúng tôi phiếm luận, trình bầy Trong Đây nhiều Youtubes…
Của Nhg Giấc Mơ, tạm gọi, Thần Thánh này…
Sau khi Các Bạn Xem, Phân Tách mọi Mô Hình…
Xin Chia Sẻ Ý Kiến, hay Phê Bình Địa Cầu Nhân Loại?
(Chủ Đề Còn Tiếp Nối)

Vanson Tran – 6/2017

Vài Nguồn Tham Khảo cho BTPL của Tôi:
https://www.youtube.com/watch?v=YjoJ8Tr6o1A
https://www.youtube.com/results?search_query=Mega+Projects+of+Building+Big+Cities+of+China+in+the+West+of+the+Continent

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: