Mối Tương Quan Giầu Nghèo Của Xóm Làng Nhân Loại

(Thơ phiếm luận, xã hội) 

Qúy Độc Giả có tin rằng Đức Phật, Đã đoán được rồi Kiếp Khổ của Nhân-Sinh? Rất liên quan mật thiết đến Bạc Tiền, Giữa Nhóm Nhà Nghèo và Nhà Giầu Nhân-Thế? Thật vậy Thuyết của Ngài, nếu Ta nhận-kỹ, Định Luật Quả Nhân đang vẫn chuyển hành? Giống như Làng-Xóm Ta có 9 Hũ Tiền, 20 Gia Đình Giầu chiếm luôn 7 Hũ, 80 Gia Đình Nghèo loanh quanh 2 Hũ, Phải đi Vay, và Công-Nợ suốt quanh năm, Có một năm, Mùa Lúa bị Nạn Sâu, Nên Gạo thiếu và Giá cao kinh khủng! Dân Làng không còn mua Xa-Xỉ phẩm, Nhiều Công Ty phải đóng cửa Thải Người, Họ chỉ mua Nhu Yếu Phẩm mà thôi, Nên Nhóm Nhà Giầu bắt đầu bối-rối!Sản Phẩm rẻ rề vì ít Người Mua Sắm, Muốn tăng Nhu-Cầu bắt buộc phải Đầu Tư, Và Đầu-Tư phải Nợ, nên Lãi-Suất phải cao, Nhóm Giầu Có tham, bỏ Tiền ra khai-thác, Mục-đích là gia tăng Nhu-Cầu tiêu thụ, Nên dù Nghèo, Họ vẫn cứ cho Vay, Để Kinh-Tế Xóm Làng phồn thịnh hơn lên, Mấy Bác Nhà Giầu mới vơ vào Lợi-Tức? Cộng Đồng Nhân Loại nay đã thiên <Thói Quen Tiêu-Thụ>, Vật-Chất Xa Hoa, Căn Bệnh của Toàn Cầu? Bởi vậy, kẻ Tiêu-Dùng thành Con-Nợ dài lâu? Và Nước Giầu vẫn đầu-tư dần Hũ-Tiền Surplus, Muốn lấy Tiền thêm, phải Đầu-Tư vào Doanh-Vụ, Thì Dân Nghèo mới có Jobs,  iếng Ăn! Và cung-cấp thêm cho Nền Kinh-Tế tiêu hăng, Chính là lúc Gói Kích Cầu gia-tăng Tiêu-Thụ, Ngân-Hàng sẽ cho vay thêm, nếu thấy <Dân-Nghèo không đủ>, Do đó, Bác Nhà-Giầu mới giải-cứu được cho mình? Bởi vì nếu không làm thế, sẽ <bị hết Tiền>, Và không có phần Lợi-Doanh đền bù lại, Giống như Bạn bỏ Tiền vào Ngân-Hàng ký-thác, Chỉ mong sao lấy được ít Tiền Lời? Nhưng không may, Ngân-Hàng ấy phá sản rồi! Dù Nhiều Ít, bạn sẽ không lấy được? Thế Tiền Bạc trong một Cơn Khủng Hoảng, Sẽ cuốn theo Chiều Gió khắp Xóm Làng, Giống như cả Lối Xóm bị Thiên Tai! Nhiều Căn-Nhà đổ-vỡ và Nóc Tung xuống đất! Mỹ-Quốc hôm nay, Bác Nhà Giầu đầy Nợ! Nợ Nần nhiều, phải trả rất nhiều Đời! Song Ai tin được, Mỹ <không bị Phá-Sản> nay mai? <Để Thoát Nợ> chẳng hạn như Nhật-Bản hay Trung-Hoa Đỏ? Rồi chóng chầy cũng bị dồn vào <Cơn Bão-Tố>, Mấy Nước Giầu cũng vậy, bị liên-hệ thôi! Cơn Bão Cấp-8 thổi mạnh sắp đến nơi, Và sẽ lan khắp cả Toàn-Cầu Nhân Loại!<Phần Sống Chết> chưa biết thế nào mà tiên đoán? Nhưng Mây Đen đang che kín Bầu Trời!Còn Tia Sáng nào vẫn lấp lánh xa-xôi! Một Kiếp Nạn của Đời Người Trần Thế? Dồn Sức Hơi trong một Hình-Cầu Bong Bóng, Lẽ đương nhiên, không Xẹp cũng bị Xì, Định Luật Quả Nhân nếu phân-tích kỹ ra, Ta sẽ thấy Nguyên Nhân nào, Quả nấy, Đối-Chiếu Biểu Cá-Nhân và Gia-Đình đều khiếm hụt, Tăng Số đông thì cả Nước sẽ Nghèo? Cũng vậy, nay cả Nhân-Loại đều khủng-hoảng Tiền, Sẽ Mâu-Thuẫn và có khi còn Hiếu Chiến, Khi hiếu chiến thì Môi Trường xáo trộn! Phải hi sinh bao nhân mạng, hình hài? Nếu truy tầm tận gốc cái Nguyên Nhân, Ta sẽ thấy, vì đã thiếu một <Trung-Dung định-luật>? Có một cái gì <Bất Quân-Bình> trong Giao-Hoà Nhân-Loại? Đã vượt qua, quá mức của Làn Ranh? Cho nên, Niềm Hạnh Phúc đã tan tành! Dù ở Cấp Văn-Hoá Vợ-Chồng, Gia-Đình hay Làng-Nước? Từ một Nước giây truyền lan khắp Nước, Thế Giới này thật giống một hình Cầu? Và Ta sống chung, rất liên-hệ lẫn nhau? Suy nghiệm ra từ một Châm-Ngôn Kinh Tế: Nếu Nước Mỹ bị hắt hơi liên tục, Thì Toàn-Cầu sẽ lên Cơn Sốt mà thôi! Còn <Tiền Mua Thuốc> bắt buộc phải bỏ ra rồi, Mấy <Nước Nhà Giầu> sẽ mở hầu-bao, nhưng đầy Ức-Chế? 

Trọng Thùy Sơn – Tháng 1/2009

  Translation 

The Relationship Between The Rich & The Poor In Our Mankind Village

(Palavering, Social Poem) 

My Readers, do you believe that Buddha, Has been predicting our Mankind’s Miserable Life? It is very closely related to Money, Between the Rich and the Poor in our World? Actually, if we consider rationally His Theory, The Cause & Effect Law has still been rotating? Similarly, our Village has obtained 9 Jars of Money, 20 Rich Families have occupied 7 Jars, But 80 Poor Families have got only 2 Ones, They must be the year-round Creditors, One year, Insects destroy their Rice Crops, Rice is in scarcity and its price is terribly high! Villagers don’t buy Luxury Goods anymore, Several Manufacturers must close their shop and release Employees, They only buy Essential Goods like Foods, Rich Groups are being embarrassed! Their produced Commodities are cheap without Purchasers, Aiming at Increasing People’s Needs, they are forced to Invest, And their Investments require Loans with high Interests for Profits, The Rich Groups are greedy in investing their exploiting capitals, They aim at increasing the Economy Consumption Needs, So, even being poor, they allow offering the Loans anyway, If the Village’s Economy is improved better and better, The Rich Groups will have more Profits? Mankind Community has got used to their <Consumption Habit>, Luxury Living has become the Global Disease for a long time? Therefore, Consumers have become a long term Creditors?And the Rich Countries have been investing their Surplus Money Jars, Aiming at Gaining more, they must Invest into Business Projects, So, the Poor People Classes may have Jobs to gain Income for Living! They supply more into Economy for a higher Consumption Rate, It is really a Form of the Package of Stimulating the Economy Needs, Banks will offer Poor Classes more Loans <if they are not enough>, So, the Rich Investors or Classes can release their Problem themselves? If not implement those ways; they will spend up their Reserved Money, They will not gain any Business Income in reverse, Like the Case when you deposit Your Saving into Banks, With Expecting to Gain more Interest? Unfortunately, the Bank has declared its Bankruptcy! More or Less, You won’t be able to get your Money back? The Monetary Position in a Crisis will be flown away like The Wind blowing all over the Village,  It is similar a whole Hamlet getting a Natural Disaster! Thousands of Houses have been damaged with destroyed roofs! The United States of America today, the Rich Guy is full of Debts! USA must pay in several Generations! But who will believe that <If USA declares Its Bankruptcy sooner>? Will be releasing its Debts from Japan or Red China? Then, All will be pushed into the Disaster sooner or later, So are the related Other Rich Countries! The Storm Level-8 will be blowing nearer very soon, It will spread out all over places of our Globe! Nobody may predict this situation, being Dead or Survival? The Dark Clouds are surrounding our Sky! Very few sprinkling Lights are still very far away seen! Is this really a Damage Destiny for our Mankind Life today? Like, something is pumping air into a Global Balloon, Sooner or later, naturally, It will be blown or air leak anyway, If we analyze cautiously the Law of Cause and Effect, We will get the conclusion:  Whatever Causes will produce their same Effects, Individual and Familial Balance Sheets are in  eficit, Multiplying the Majority, the whole Nation Poorness will be in effect? The same, all Mankind today is in Financial/Monetary Crisis, Probably, Human Conflicts or Aggressive Behaviors will be increased, Being aggressive will cause a Confused Human Setting! How many more human beings or lives will Mankind sacrifice? If Tracing the real Cause, we will see our Missing Role, <the Law of Moderation>? Is there Something <Unbalanced Status> in our Human Harmony? We have over passed the Justice Border? Then, our Happiness has been in damage! Even we are in any Level of Culture, Marriage, Family or Community? From a Single Country, It spreads to All Nations, This World is really a Global Form? In our Coalition, we are closely related together? Then, we may abstract from our familiar Social Proverb: If USA sneezes all the time, the Globe will be in Fever! Well, <The Medical Expenses> are forced to pay or release, From <The Rich Countries> even though, they are fully frustrated? 

Vanson Tran – 1/2009

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: