How Do You Think Of The Newly Raised Post Communist China?

NỀN VĂN MINH VỪA VỰC DẬY CỦA TRUNG QUÔC LỤC ĐỊA CÓ TIỀM NẰNG ẢNH HƯỞNG VÀO NHÂN LỌAI NHỮNG GIÁ TRỊ NHÂN BẢN HAY KHÔNG?
(Tùy Bút phiếm luận, xã hội)

Đại Cương của Hiện Đại:

Quan sát kỹ càng Hành Vi của Trung Quốc CS (Lục Địa) thì có nhiều Học Giả trên Thế Giới cho rằng Trung Quốc đang muốn vực dậy Nền Văn Minh của mình, cập nhật & hiện đại hóa những Khả Năng và Giá Trị của nền Văn Hóa mà Trung Hoa cách đây nhiều ngàn năm vẫn là một Nền Văn Minh sớm của Nhân Lọai. Tác giả thường được nhắc đến trong số các học giả trên là ông Samuel P. Huntington trong tác phẩm “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order”, tạm dịch là Sự Va Chạm của các Nền Văn Minh và tái Cấu Trúc Trật Tự Thế Giới”, do Bài viết của ông Robert Trout trong Phần Tham Khảo của chúng tôi. Chúng ta cũng tự hỏi, hiện tại THCS đang lên gân, bắp thịt có vẻ mạnh và đang chèn ép các Quốc Gia trong Vùng Biển Đông châu Á, vì THCS đang tuyên bố Chủ Quyền Vùng Lãnh Hải Lưỡi Bò mà trước đây, khi còn yếu kém, không đòi hỏi gì. Rất có thể THCS cho rằng sẽ thâu tóm Đài Loan vào Lục Địa và nghĩ rằng, với Võ Công Vũ Khí Hiện Đại, cùng cái Vốn Tư Bản thặng dư hôm nay, cho cả Hoa Kỳ và Liên Âu nợ nần, đã đủ sức để làm Bá Chủ một vùng & cũng hối phục nền Văn Minh xưa kia của mình hầu ảnh hưởng Á Châu chăng? Cũng rất có khả năng là THCS phải sử dụng Võ Lực hiện đại, đương đầu với các Quốc Gia nhỏ trong vùng này, không thèm đếm xỉa đến các Liên Minh của Họ, hoặc THCS đã có Chính & Chiến Lược để vực dậy Nền Văn Minh xưa chăng?

Chúng ta cũng còn nhớ sau Thế Chiến II & Chiến Tranh Lạnh thì các Nền Văn Minh Địa Cầu chuyển dịch thành những Dạng Chính Trị & Văn Hóa, vừa theo hướng Ý Thức Triết Học Marx và vừa theo hướng Thực Tiễn là Kinh Tế. Vì thế cho nên, sau khi các Đế Quốc đã sụp đổ thì có Cuộc Cách Mạng Xã Hội của Karl Marx ảnh hưởng, phân chia Thế Giới thảnh 2 Khồi, Khối Liên Bang Sô Viết với Ý Hệ Cộng Sản hay Xã Hội Chủ Nghĩa & một Khối Tự Do Cấp Tiến, tiêu biểu là Hoa Kỳ và Liên Âu. Sau khi Liên Bang Sô Viết, vì lý do Kinh Tế & Xã Hội bị suy sụp thì Trào Lưu Xét Lại bắt đầu từ cựu TT Govbachew, người đã châm ngòi cho Liên Bang Sô Viết tan rã & lý thuyết CS hay CXCH tan loãng dần, quay lại CĐ Tư Bản Tây Phương với dạng Tập Quyền như hiện nay. Riêng THCS và VNCS hình như, sau vụ Định Hướng theo TTKT, có vẻ muốn đuổi theo Mô Hình XHCN và thích ứng vào TTKT của CN Tư Bản Tây Phương hiện đại. Cái quá trình Chuyển Hóan vế Ý Hệ Xã Hội và Sự Phân Chia Quyền Lực của các Siêu Cường Nga, Mỹ, Liên Âu và Trung Quốc gần như đã và đang hính thành, nhất là trong lãnh vực Kinh Tế và Giao Thương Tòan Cầu. Tôi vẫn quan niệm rằng khi phải sử dụng Võ Lực & Bạo Động thì các Siêu Cường của Thế Giới là những Chúa Sơn Lâm trong khu Rừng Nhân Loại. Khi các Siêu Cường này chủ yếu cải thiện lãnh vực Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ và Văn Hóa, tôi nghĩ Họ đều là những Nền Văn Minh đang có và trỗi dậy ngày càng thăng tiến hơn những thời kỳ trước. Và nếu nhìn theo hướng này, THCS rất có thể đang muốn vực dậy Nền Văn Minh Trung Hoa Cổ, cập nhật & hiện đại hóa Ý Thức Xã Hội Trung Hoa trong giai đọan này.

Văn Minh Trung Hoa có thể vực dậy và có Tiềm Năng ảnh hưởng vào Nhân Loại không? Đây là câu hỏi chính mà chúng tôi nghĩ rằng THCS còn cần rất nhiều thời gian để định hướng được Mục Tiêu của Nền Văn Hóa của mình trong Nhân Lọai, sau khi ổn định Chính Sách Ngọai Giao thiết yếu của Họ vào thập niên này và sau khi có những Chuyển Hoá về Nếp Sống trong chính Lục Địa của Ho và mối Giao Lưu Thế Giới. Thời gian Chuyển Hóa có thể kéo dài nhiều thập niên qua những Cọ Xát với sinh họat văn hóa Vùng châu Á và thế giới để cuối cùng Họ có thể chọn lựa một mẫu Siêu Cường như thế nào? Hiện nay vì Nhu Cầu tài nguyên và kinh tế, THCS trong bước đầu đã gặp những phản kháng của các Nước trong Vùng và xa hơn là toàn cầu. Lý do khi THCS giao dịch, lẽ đương nhiên sẽ có sự Cạnh Tranh và Đụng Chạm cũng như những Điều Chỉnh cần thiết. Khu Rừng Thế Giới trong tương lai sẽ không những có 4 Chúa Sơn Lâm như trước mà sẽ còn có thêm những nhân vật mới, đang tiềm ẩn trong 5 châu, ví dụ như những Liên Minh Kinh Tế mới của địa cầu, những Đại Cường Kinh Tế đang vươn lên, kể cả những quốc gia có tham vọng thụ đắc Võ Khí Hạch Tâm để gia nhập vào Võ Đài Quốc Tế ở tương lai như Iran, Pakistan, North Korea, India, vv..

Như vậy, một nền Văn Minh Trung Hoa xưa muốn vực dậy và cập nhật mức độ Tiến Hóa và Văn Minh của nó trong nhiều lãnh vực như Ngôn Ngữ, sự Quảng Bá những Lý Thuyết, Chính Sách và về mặt vật chất như Máy Móc, Xe Hơi, Máy Bay, Kỹ Thuật, Khoa Học, Y Học, Công Nghiệp, Thương Hiệu và những Phát Minh mới cho Nhu Cầu Tiện Ích Xã hội Con Ngừơi Hiện Đại, vv.. cũng đòi hỏi THCS một đọan đường thật dài.

Những Giá Trị Triết Học, Tôn Giáo & Văn Hóa của Con Người trong Những Thế Kỷ qua: Những lãnh vực này, như trình bầy trên, đều là những Bộ Môn cần thăng hoa theo trình độ Giáo Dục của Quần Chúng trong Nhân Lọai. Không phải bất cứ Quốc Gia nào cũng có thể đáp ứng được mọi Nhu Cầu Tinh Thần & Vật Chất cho Thế Giới Con Người. Theo tôi, những điếu đó còn tùy thuộc vào những yếu tố địa dư, phong thủy, sự thừa hưởng của lịch sử và những sáng tạo tùy vòm trời và chất tinh hoa sáng tạo của mỗi Dân Tộc, vv.. Như vậy, chúng ta phải chấp nhận sự Da Dạng của Tôn Giáo và Tập Tục Văn Hóa, Ý Thức Hệ xã hội và Thói Quen của từng Vùng trong thế giới. Cho đến nay, nhiều quốc gia xa xôi vẫn chưa tiếp xúc nhiều với nền Văn Minh Tây Phương hay cái Học Thuyết của Đông Phương, vv..Các Siêu Cường buộc phải qua các giai đọan từ thời kỳ bắt đầu và tiến dần theo tiến trình tiến hóa nói chung.

Còn Hiện Đại và Chuyển Biến vào Tương Lai?

Mặc dù hiện tại, chúng ta thấy có nhiều Căng Thẳng trong sự Giao Lưu và Cọ Xát của các nền văn hóa hay các nền kinh tế, chúng tôi vẫn thấy hình như Loài Người vẫn có một mầu số chung là Phải Lớn Dậy, Thăng Tiến dần, và Trưởng Thành thật sự trong Nền Văn Hóa của Nguồn Gốc rồi lan ra đến Tha Nhân, theo Không và Thời Gian cả.. Các Cụ ta xưa nói, “Đi cho biết đó, biết đây. Ở nhà với Mẹ biết này nào khôn?” tức là khuyến khích chúng ta phải Mở Nhãn Quan thật thận trọng mà quan sát những Thay Đổi của Thế Giới Con Người, rồi trau dối những Thiếu Sót mà chúng ta còn thiếu. Tôi nghĩ THCS sẽ phải qua những giai đọan tương tự. Do đó mà tôi nghĩ chúng ta không cần lo lắng vể những Chuyển Biến của các nền Vău Hóa trong đà Tiến Hóa hay Văn Minh của Con Người. Riêng THCS, tôi nghĩ nền Văn Hóa này sẽ đụng chạm, gặp gỡ những kinh nghiệp đấu tranh, chọn lựa những mô thức Tình Thần và Vật Chất có điều chình mà tiến tới. Như vậy, cái đích sau cùng sẽ là một đích Thiện, một cái đích của Tình Nhân Bản và Hôi Nhập cùng CĐ Thế Giới Con Người.

Tạm Kết Luận:

Thế Giới Người rất có thể thăng hoa hơn & cũng có thể rừng rú hơn. Điều này tùy vào sự Xây Dựng của các Chúa Sơn Lâm hay những Nhà Lãnh Đạo Xã Hội, những nhà Giáo Dục, những nhà Hiền Triết & những vị Tu Sĩ lãnh đạo cácTôn Giáo hôm nay mà thôi. Tựu chung vẫn là một Nhu Cầu Hòa Giải Quyền Lợi & Quyền Lực của Thế Giới Con Người. Trong khi lưu vong, sống nhiều nơi, tôi vẫn thấy Con Người nói chung đều có một Bản Thiện cả, như Cụ Khồng Tử xưa nói, “Nhân Chi Sơ Tính Bản Thiện” và câu cách ngôn hồi còn bé tôi được học ờ mái trường. “Ngọc kia chẳng giũa, chẳng mài. Cũng thành vô dụng, cũng hòai Ngọc đi”. Trong chiều hướng vào tương lai, tôi hi vọng THCS và các chuẩn Siêu Cường đều theo Tiến Trình Thăng Tiến với cái đích Tòan Thiện sẽ tốt hơn cho Ta & cho Người vậy. Riêng THCS, chúng tôi nghĩ rằng khi trở nên một Siêu Cường thật sự, Đại Cường này cũng theo Gương Hoa Kỳ ở giai đọan Cấp Tiến, mà sẽ đóng góp cho Cộng Đồng Thế Giới những Giá Trị Văn Hóa và Sự Thịnh Vượng của minh một cách trưởng thành thật sự./.

Tran, Vanson – 10/11/2012

Vài Nguồn Tham Khảo/Some Referenced Sources:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/10/121008_china_wallofshame.shtml
Ancient Chinese Inventions and Discoveries – Sccfsac.org
http://www.sccfsac.org/inventions.html
For the better part of fifteen hundred years, the Chinese civilization has given … Ifyou‘ve read a book or newspaper, flown a kite, regained your sense of … Alcohol: Newlyunearthed evidence suggests that we have the Chinese to … If this could be accomplished, then the wheel became a mini Earth and could tell the time.
Chapter 7: Early China
http://www.rc255.will.k12.il.us/rcms255/textbooks/documents/chap07r.pdf
File Format: PDF/Adobe Acrobat – View as HTML
View the Chapter 7 video in the World History: Journey … Chinese civilization was shaped by geography such … marks also can help you understand the text. …. Reading Focus Why do you think so many cities and …. I recover from my illness? … oracle bones show how today’s Chinese ….. court could influence govern- …
History of China – Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/History_of_China
Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other …Chinese civilization originated in various regional centers along both the … What isnow China was inhabited by Homo erectus more than a million years ago. …. his rule, a concept that would be influential for almost every succeeding dynasty.
Sinocentrism – Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/Sinocentrism

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: