CHINA AFFECTION

NIỀM THƯƠNG TRUNG QUỐC
(Để mặc niệm nhưng sinh viên Trung Quốc đứng dậy
Tháng 5/1989 đòi Tự Do, Nhân Quyền tại Thiên An Môn)

Không thể được! Hỡi bao lòng Nhân Ái!
Đứng nhìn sao? Những Chiến Cụ vô tình?
Đang đè nát bao nhiêu vạn sinh linh!
Hãy mặc niệm cho Niềm Thương Trung Quốc!

Tôi tự hỏi , nhũng Con Người Bạo Ngược,
Sống làm chi, gây Tang Tóc, Thương Đau?
Khi Lòng Dân đang nỗ lực tin yêu…
Và Hy Vọng Dựng Xây… Đời Sống Mới…

Vì Tranh Chấp Hư Danh, mà thay đổi?
Cả Lương Tri cao nhất của Con Người?
Đã dập tắt Ngây Thơ lẫn Tiếng Cười?
Của Tuổi Trẻ, Tuổi Thơ, Hồn Trung Quốc?

Không thể được! Phải Đứng Lên, Cầm Đuốc…
Hướng Nhân Dân Trung Quốc thoát Hiểm Nghèo!
Tôi đứng đây chờ đợi Vạn Ánh Sao…
Đang chiếu sáng giữa Bầu Trời Tuổi Trẻ…

Hỡi những Người Bạn Sinh Viên, hồn ngạo nghễ!
Vùng lên đi, thân dấn tận chân trời….
Đừng Dừng Bước, bỏ Dân Tộc chơi vơi…
Trong Biển Máu! Bạo Tàn! Vô Nhân Đạo!

Tran, Vanson – 5/1989

Translation

CHINA AFFECTION!
(Meditating Thousands of Chinese Students Rising Up
In May 1989 to Request Human Rights & Freedom at
Time Square, China)

Impossible! Oh the Benevolences!
Stand watching the War Tanks… so indifferent!
crushing over thousands of innocent human beings!
Please Meditate, the China Sufferings!

Asking myself, Why The Unhuman tyrannical Human Beings
are living? and causing Sorrowfulness & mournings…
when a block of people are believing & hoping
for a new life in their thinking

Because of their conflicts in unvalued pride..
they change their highest human conscience life…
and destroy the innocence and even the laugh, so far…
of the Youth, of the Children, the very soul of China!

Impossible! who steps up and raises the torch?
Leading Chinese People to be far from the Dangerous Port?
Standing here, I’m waiting for thousands of starlites…
reflecting in the middle of the Youth Sky…

Oh! Thousands of Chinese Students whose Souls are disdainful!
Rise Up! Rise Up! Go to the End of Horizon of Freedom…
Never abandon your People in the Perilous Situation!
In a Bloody Ocean of Unhuman Cruelty without Companion!

Vanson Tran – May 1989

https://www.voatiengviet.com/a/nguoi-hong-kong-tuong-nho-nan-nhan-vu-thien-an-mon/3886566.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: