THE CALL OF MY FATHERLAND

EM BÉ VIỆT NAM

Em là Em Bé Việt Nam…
Chiến Tranh xô đẩy Em sang Nước Ngoài,
Ba Em làm việc suốt ngày…
Chuyên viên nhà máy, đôi tay sần sùi!
Mẹ Em nét mặt luôn vui…
Giúp Ba Em tạo niềm vui trong nhà!
Còn Em, Em học trường xa…
Kiến năng Em góp, mai ra giúp đời,
Ngày nay Biển Học chơi vơi…
Thành Công là giấc mộng đời của Em,
Ba Em kỳ vọng nơi Em…
Mẹ Em mơ ước cho Em tuyệt vời!
Tháng năm ngàn chuyến ra khơi…
Nhiều Em Bé Việt tới nơi Em rồi!
Ở đây, Đời Sống yên vui!
Có Trường Ốc đẹp, khỏi chui xuống hầm!
Không nghe tiếng súng ầm ầm…
Hay nghe tiếng hét rợn hồn thất kinh!
Ước mơ Tổ Quốc thanh bình!
Em về Giúp Nước, Quê Mình Việt Nam!
Giờ đây Cỏ Dại miên man…
Mọc lên trong đám vườn hoang Quê Nhà!
Em đang mài miệt Đường Xa…
Giấc Mơ Giúp Nước, Giúp Nhà của Em…
Em là Em Bé Việt Nam…
Em đang nói tiếng Việt Nam yêu kiều!
Lòng Em, dào dạt Tình Yêu!
Thương Quê, chạnh nhớ Lòng Yêu ngậm ngùi!

Trần, Văn Sơn – 1980 Tiếng Gọi Non Sông
A VIETNAMESE CHILD

I’m A Vietnamese Baby …
Our Country War has pushied Me to Foreign Countries,
My Dad works all daytime…
He is an Expert of a Factory and his hands look clumsily!
My Mother’s face looks always happy …
Helping my Dad creating fun in the family!
And for Me, I study in a far school …
I collect the new knowlege so that I may contribute and help life tomorrow,
Nowadays, Education seems An Ocean to learn…
Success is my life dream,
My Dad is hopefully expect in Me …
My Mom dream of Me to be wonderful!
Through a period of time, many thousands of overseas trips …
Have been bringing many Vietnamese Childs here to Me!
Here, Life is happy!
There are so many Beautiful Schools, we don’t have to hide underneath the tunels!
We do not hear the gunfire rumbling …
Or hear the screeching horror voice!
I dream of my country to be peaceful!
I will come home, Vietnam, to help my Country!
Now, it seems to me the Wild Grass have grown over everywhere …
Growing up in the countryside Gardens, in my Country!
I’m grinding my Dream on the Road faraway…
The Dream Of Helping My Country and My Family, Vietnam!
I’m A Vietnamese Child …
I’m talking Vietnamese lovely!
My Heart is full of love!
I feel sorry for my Country, remember all Memories with Love!

Tran, Van Son – 1980 The Call Of My Fatherland
Nguồn Tham Khảo thêm:
http://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-dang-cong-san-ngo-quang-kiet/3865963.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: