The Ideology of A Society and A Religion

Ý HỆ XÃ HỘI & Ý HỆ TÔN GIÁO
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Chg ta có thể hiểu từ Ý Hệ?
Rồi ghép theo Xã Hội, rồi Giáo Tôn?
Thế là 2 Từ trên, sẽ rẽ lối, 2 Miền?
Miền Xã Hội và cả Miền Tôn Giáo?
Nói đến Tôn Giáo là nói đến Thần Thánh?
Sâu xa hơn là Huyền Thoại thiêng liêng?
Như Thiên Chúa ngự trị ở Thiên Đàng?
Như Đức Phật Như Lai, trên Niết Bàn huyền bí?
Chg Ta vào Giáo Đường & Chùa Chiền nữa…
Ngàn Câu Kinh đã viết … qua Tôn Giáo Môi Trường?
Tuần qua, Chg Ta mục kích, TTT D. Trump…
Kêu gọi nhiều Nước, cùng nhau, Diệt Trừ ISIS?
Cứ tạm hiểu ISIS là một Đạo Hồi Quá Khích?
Hành Vi của Đạo này… chuyên Thù Địch & Giết Nhau?
Theo Báo Chí và Lập Luận ko biết có Chiều Sâu?
Thì Ai cũng bảo… Phải Diệt Tiêu <Thành Phần ISIS>?
Đây là một Dạng <Dị Biệt Trong Tôn Giáo>?
Nghe Quen Tai, Ai cũng Phải Giết <ISIS hay Quá Khích Đạo Hồi>?
Chiến Tranh xẩy ra từ đó … <Dây Dưa mãi, lôi thôi>?
Và chưa Ai rõ <Lý Do Tại Sao>, phải <Cùng Nhau Diệt Trừ ISIS>?
Trong Xã Hội, Ng Ta cùng nhau Diệt Trừ Tham Nhũng?
Loại Siêu Trùng này Ẩn Hiện rất dễ hiểu, rất Tham Lam?
Ta thường thấy ở Hai Giai Cấp có Lợi hay Lực Quyền?
Vì <Lực Quyền & Lợi Quyền> có 1 Dạng Tương Giao liên hệ?
Khi có Lợi Quyền, Ng Ta có thể tạo nên Quyền Lực?
Khi có Lực Quyền, Ng Ta cũng có thể tạo nên Lợi Quyền?
Giống như Lực Quyền của Độc Đảng Cộng Sản nhiều nơi…
Nó có thể Xuất Hiện rất tài tình vào trong HIẾN PHÁP?
Ví Dụ Điều 4 trong <Hiến Pháp của Nước Việt Nam Cộng Hóa Xã Hội Chủ Nghĩa>?
Do Lực Quyền mà ĐCSVN đã vẽ trước một Lợi Quyền?
Quyền Trưng Dụng Đất Đai, Ruộng Vườn & Tài Nguyên ..
Và nhiều Quyền Lực khác <Hệ Thống Hóa Trong Cả Nước>?
Cái Nguyên Nhân Chính cũng vì, từ trong Ý Hệ CN Xã Hội?
Tương tự như một Tôn Giáo có sẵn Những Giáo Điều?
Bạn gia nhập vào Dạng Ý Hệ đó, Bạn Phải Theo?
Bất Đồng Ý Kiến, tức là Bạn trở thành Phản Động?
Trong những Va Chạm trên, đã Trở Thành Mâu Thuẫn?
Cho nên Liên Hiệp Quốc phải có một <Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền>?
Giống như Bản Hiến Pháp của một Quốc Gia…
Song vẫn có ngàn Mâu Thuẫn giữa Ý Thức Giáo Tôn & Xã Hội?
Ví dụ trong Trang Nhân Quyền, 7 thập niên hơn, vẫn lộn xôn?
Vì thế cho nên các Bản Hiến Pháp phải Minh Bạch Rõ Ràng?
Nước Ta cứ Tranh Cải về Bản Hiến Pháp Thiếu Rõ Ràng?
Mà Quần Chúng vẫn lẹt đẹt trong Quyền Làm Người xứng đáng?
Dù cho rằng Vì Lợi Quyền chưa bao giờ được Công Chinh?
Họ cũng lơ mơ Lẫn Lộn giữa Quyền Lợi với Lực Quyền?
Cả Ý Thức Xã Hội và Ý Thức Tôn Giáo… nhg Dị Biệt gia tăng?
Khiến cho một Đất Nước vẫn chưa thóat ra, một <Gông Cùm Ý Hệ>?
Chúng Ta đang bơi trong một Giòng Sông nhiều Siêu Trùng Tham Nhũng?
Và Bến Bờ Nhân Quyền ẩn hiện lúc thấy, lúc không?
Để mà Phân Biệt Ý Hệ Nào là Chân Chính hay không?
Khi mà Sức Đối Kháng rất yếu ớt vẫn xẩy ra Trong Giai Tầng Trí Thức?

Trọng Thùy Sơn – Tháng 5/2017

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: