HERE ARE A LOT OF THE UPS AND DOWNS SITUATIONS OF COMMUNIST VIETNAMESE REFUGEES LIVING IN EXILED

 

NHỮNG THẰNG TRẦM CỦA NHIỀU HOÀN CẢNH  NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS,  LƯU VONG

(Thơ Phiếm luận, Xây dựng Xã hội – P1/2)

 Đời Người không phải toàn Mầu Hồng cả?

Những Thăng Trầm của một Đất Nước bị Chiến Tranh…

Các Bạn trải nghiệm không, nhg Hoàn Cảnh tang thương!

Khi phải Rời Bỏ Quê Hương vào Ngày 3/4/75, 42 năm trước?

Chúng Ta đều rơi vào Cảnh Phân Chia &  Kỳ Thị?

Từng Đoàn Người vào Biến Cố 1954, vào Miền Nam Tự Do!

Từng Đoàn Người ở lại Bắc, xây Mộng Xã Hội Chủ Nghĩa Non Sông?

Một Ý Thức Hệ CXCN đã được Đa Số Đam Mê trong Quốc Nội?

Thành Phần Đa Số đã thành công hơn Thành Phần Thiểu Số?

Và Họ đã Chiến Thắng trong Ngày Giải Phóng Miền Nam?

Không khác gì trong một Gia Đình giữa Đám Con…

Có nhiều Đứa không nghe theo Lời Cha Mẹ?

Tại sao Chúng tự nhiên Chia Rẽ nhau & Phân Hóa?

Để rồi trong Môi Trường Xã Hội vẫn Diến Biến tang thương?

Trong Làng Tôi, Thành Phần Giai Cấp đã Phân Chia…

Và Tân Chính Quyền Cách Mạng đã Xếp Loại thành nhiều Giai Cấp?

Giai Cấp Nông Dân nghèo và Giai Cấp Trung Lưu Tư Sản…

Trong Vụ Đấu Tranh vì Ý Hệ Cách Mạng Giai Cấp Hôm Qua…

Lẽ dĩ nhiên là một Số Giai Cấp được CP Cộng Sản ưu đãi hơn?

Một Số Giai Cấp bị CP Cộng Sản xếp vào Thành Phần Ngụy?

Cuộc Đấu Tranh Giai Cấp xưa, Ngày Nay đã đang Biến Chất?

Có thể vì Những Đổi Mới của CQCS trong Quốc Nội vừa qua?

Giai Cấp Xã Hội đã chuyển biến nhiều, từ khi CP ĐCSVN lên Nắm Quyền?

Quy Đinh lại Dạng KTXH theo Thời Kỳ Con Người Theo Nhu Cầu Mới?

Ngày Nay, Dạng Kinh Tế XHCN Hướng Định Theo Thị Trường Kinh Tế?

Nó khác nhiều nếu So Sánh với Dạng KTXH Thời Sô Viết Liên Bang NGA?

Dạng KTTT Tư Bản của Chủ Nghĩa Tư Bản Tây Phương,

Cũng đã Chuyển Biến theo vì Nhu Cầu của Thời Đại?

Những Thay Đổi này đã & vẫn diến ra, tùy Hoàn Cảnh?

Của từng Gia Đinh, Hội Nhóm, từng Quy Hoạch của Chính Quyền?

Tôi chưa biết rõ tại Quốc Nội, trong Dạng Đầu Tư?

Có khác biệt với Các Nước Tây Phương trong Thị Trường Kinh Tế?

Song nhiều Chuyên Gia cho rằng… trong Sinh Hoạt Toàn Cầu Hóa…

Những Sắc Mầu Dạng Kinh Tế Thị Trường đang Xích Lại Gần Nhau?

Tại Mỹ, các Nhà Tư Bản Mỹ, có Vốn hàng Tỷ Mỹ Kim…

Tại TQCS, BHCS, VNCS, và nhiều Nước Cộng Sản Cũ đang thay đổi cả?

Các Cán Bộ Cao Cấp của Đảng Cộng Sản trong Nhiều Nước…

Họ càng giầu hơn và thường được gọi là Nhà Tư Bản Đỏ hiện nay…

Nhiều Cán Bộ Lãnh Đạo ĐCSVN, nhiều Cấp… từ Tỉnh đến Địa Phương…

Họ sống phong lưu hơn xưa, không có Dạng nào được coi là Đại Đồng cả?

Gần đây, Tư Bản Cá Nhân có khuynh hướng cáng Đông Đảo?

Và Phương Cách Sinh Hoạt Thị Trường KT Toàn Cầu Hóa hơn?

Con Người sau những Biến Cố Bi Đát, phải Bám Vào Cuộc Sống hơn?

Nhiều Hoàn Cảnh Vui cũng như Buồn đều có cả?

Tôi có những Người Bạn Thành Công trong Đời Tỵ Nạn…

Và cũng có những Người Bạn, không may Lỡ Vận, Thất Cơ…

Bạn đừng tưởng Ai sang Mỹ cũng được Giầu Có hơn?

Và cũng đừng nghĩ Người Tỵ Nạn khó Thành Công ở Mỹ?

Như một Bài Thơ Phiếm trước đây, tôi nói <Con Người Có Số>?

Song Các Cụ Xưa cũng nói, <Triệu Phú do Thiên, Tiểu Phú do Cần>?

Như vậy, tùy thôi, một Hoàn Cảnh trong Chúng Ta đều có Số Phần?

Cái May, Cái Rủi, vẫn nằm trong Tiến Trình Cuộc Sống?

Mong các Bạn đọc và xem hết nhg Trang Nguồn Tham Khảo..

Bạn sẽ nghiệm ra Vô Số những Hoàn Cảnh Thăng Trầm…

Chúng tôi sẽ phiếm đàm với Các Bạn những Phần Sau…

Để Chg Ta cảm thông cho Cuộc Đời Lên hay Xuống?

(Còn tiếp P2/2)

 

NHỮNG THẰNG TRẦM CỦA NHIỀU HOÀN CẢNH

 NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CS, LƯU VONG…

(Thơ Phiếm luận, Xây dựng Xã hội – P2/2)

 

Nên cảm thông và phải chăng nếu có thể…

Giúp đỡ nhau trong Hoàn Cảnh thăng trầm?

Trải nghiệm qua bao hoàn cảnh tang thương…

Chúng ta mới biết thế nào là Đói, Khổ?

Cái Đói của Cuộc Đời Người Tù Cải Tạo!

Bị Cầm Tù và Bỏ Đói do Chủ Trương?

Các Bạn có thể nghe Youtube của Huy Phương…

Tả Cái Đói đã qua trong Trại Tù Cộng Sản!

Và hiện nay, nhiều Vùng Quê, Dân bị đói…

Chỉ bởi vì Thành Kiến Chính Trị CS-Quốc Gia?

Hay bởi vì Nạn Tịch Thu Đất của Người Dân?

Chính Phủ đã Chủ Trương Đất Đai là của Đảng?

Phải chăng, thiếu Công Bình, vì Quyền Lực một Chế Độ?

Nhiều Vùng Quê, vẫn chênh lệch Cảnh Giầu Nghèo?

Chưa kể Kẻ Ra Đi đã Chết Biển, hay Cuộc Sống cheo leo?

Phải ở lại nhiều năm trong Đại Dương nhiều Hải Đảo?

Câu Chuyện bi thương Thuyền Nhân Có vài Hoàn Cảnh?

Người Thân nhuốm bệnh, hy sinh Thân Xác của Minh…

Để cho Người Vợ và Đàn Con Vượt Biển cho Thức Ăn…

Hầu Chờ Đợi vào Thần Linh hay Phép Lạ?

Khi Miền Bắc tấn công vào Miền Nam vì Hư Danh, vì Kỳ Thị…

Thì bao người đã phải Di Tảng tang thương?

Quốc Lộ 9, con đường từ Ban Mê Thuột xuôi Nam…

Nhiều Thân Xác trên đường, đã không ai thừa nhận!

Cuộc Tấn Công của CSVN vào Miền Trung năm 1968…

Phải chăng là Chính Nghĩa hay Tàn Sát Anh Em?

Nhiều Hố Sâu Chôn Tập Thể đã đổi mầu?

Mầu Cỏ xanh vẫn còn… mang nhiều Chứng Tích?

Người Việt Tỵ Nạn Hải Ngoại sau nhiều năm Hội Nhập…

Mới trưởng thành một Chuyên Nghiệp, Kiếm Ăn…

Dù Luật Pháp Hoa Kỳ có đảm bảo Quyền Dân…

Song không tránh khỏi Nạn Bất Công & Kỳ Thị?

Mất đi Quê Hương và cả Nền Vân Hóa…

Ng Việt Tỵ Nạn CS, thất thế mọt Lãnh Vực, Chuyên Nghề…

Kiếm Miếng Ăn nuôi Đàn Trẻ thơ ngây…

Nhiều Quan Chức Việt Quốc Gia phải làm cả Nghề Đổ Rác!

Nhiều Người TNCS đã miệt mài trong nhiều Công Xưởng…

Hay Lau Chùi Nhà Cửa, Cắt Cỏ, để Nuôi Thân…

Trong những Năm Tháng mài miệt Đấu Tranh…

Đàn Trẻ Nhỏ vẫn có thể rơi vào Vòng Buông Thả..

Nhiều Thiến Niên Nam Nữ Việt rơi vào Đời Lao Lý…

Chỉ vị Phong Hóa Người Việt đã bị tan hoang?

Nhiều Cặp Vợ Chồng đã rơi vào Hoàn Cảnh Ly Dị Nhau…

Chỉ vì Bất Hòa Nhau vì Nhu Cầu Tiền Tài thiếu thốn?

Còn biết bao Cảnh Tan Vỡ nhau của 1 Gia Đình Hạnh Phúc?

Chỉ vì trong Cuộc Đời TNCS, phải Gượng Ép Cưới Hỏi Nhau?

Một khi Tình Yêu, thiếu Nền Tẳng Phong Hóa, Đạo Đức Hai Bên…

Họ vẫn có thể bị Vọng Thân trong Đời Người Vật Chất!

Ở Mỹ Ai thành công thì có Cửa Cao, Rộng…

Không thành công, vẫn có thẻ trở thành một Homeless Không Nhà?

Chưa Kể nhiều Thói Quen Hưởng Thụ, Xa Hoa…

Vẫn có thể Đưa Con Người và Đam Mê Cờ Bạc…

Rồi từ đó, suất phát thêm, Cảnh Đời Bi Đất!

Khó trở thành Người Công Dân Tốt mong chờ?

Nhiều Thanh Thiếu Niên, Thất Nghiệp vẫn Bơ Vơ…

Trong Cảnh Sống bấp bênh và không An Toàn nữa?

Nhiều Người Việt TNCS thành công, là Thành Phần May Mắn…

Song cũng Nhiều Hoàn Cảnh Người Việt bị  Tù Tội tang thương!

Nền Văn Hóa Hòa Nhập, một Cộng Đồng cũng bị Vỡ Tan…

Chỉ vì Nhóm Lãnh Đạo Cộng Đồng Rẽ Chia & Phân Hóa?

Nhiều Cộng Đồng Việt Nam, trải nghiệm nhiếu, trên Đất Mỹ…

Con Số thành công rất nhỏ, rất mong manh?

Tại vì Họ thiếu Đoàn Kết, Hình Thức, và thiếu Trưởng Thành?

Hay Chia Rẽ nhau vì Lập Trường & nhiều Thành Kiến…

Nhiều Mẩu Chuyện Bi Thương, rải rác trên nhiều Mạng Lưới…

Chúng Ta rất khó khăn Duy Trì được Gia Tài Văn Hóa tinh hoa?

Từ Thế Hệ Chúng Ta, hoặc Mỹ Hóa, hay Đồng Hòa không xa…

Họ không kỳ vọng vào Tương Lai Quê Nhà, Nguồn Tươi Sáng!

Tại vị Họ vẫn nhận thức ra một Chính Quyền Độc Tài Cộng Sản…

Đã & Đang vẽ một Mầu Văn Hóa thiếu Nhân Bản, Tình Thương?

Một Nền Văn Hóa, Xã Hội, bị Tẩy Nào, bị Ung Thư…

Nó sẽ Phát Tán nhiều Rủi Ro cho Quê Hương, Dân Tộc…

Họ đang bơ vơ trong Giấc Mơ Ngày Về vô vọng?

Và không tìm được Sự Thoải Mái trong Văn Hóa Người!

Mai Một dần những Khát Vọng & Ước Mơ…

Nhìn Về Đất Nước, Tương Lai sang tươi, là Bức Màn Đen Tối!

Vong Thân trong Vật Chất cũng sẽ làm Họ Thay Đổi?

Vong Thân trong Văn Hóa Người, cũng sẽ Tiêu Diệt Kỳ Mong?

Giấc Mơ của Người Việt TNCS, Lưu Vong?

Vẫn khắc khoải, phân tán nhau, hầu như Mờ Mờ, Ảo Ảo?

Viễn Ành của Một NON SÔNG, trưởng thành & thăng tiến…

Gồm Phẩm Chất Tốt của Tổng Hợp Nền Văn Minh…

Vẫn là GIấC MƠ, của một Kiếm Khách KINH KHA?

Khó Trở Lại trong Chất Liệu của Dòng Văn Hóa Cũ!

Tôi ước mơ một Dạng Tộc Dân vào Hòa Giải…

Để Mang Non Sông về Một Mối Thanh Bình…

Nền Văn Hóa Việt, Lòng Người, thống nhất, sang tươi!

Không còn Nạn Kỳ Thị nhau, Quốc Cộng, Cờ Vàng, Cờ Đỏ…

Tôi mong ước một Việt Nam có Nền Tự Do, Dân Chủ…

Và Tình Người Việt sẽ Thắm Thiết khắp Quê Hương!

Ba Miền Xum Họp, Thông Cảm, Gắn Yêu Thương…

Cùng Chung Sức Dựng Xây một Nền Văn Hóa, Nhân Quyền, Công Chính!

 Trọng Thùy Sơn – Tháng 5/2017

 NGUỒN CẢM HỨNG CHO BÀI THƠ PLXH:

P2:

http://www.nguoi-viet.com/newarticle/khi-ke-thang-nguoi-thua-12/

http://www.nguoi-viet.com/que-nha-que-nguoi/khi-ke-thang-nguoi-thua-22/

http://www.nguoi-viet.com/que-nha-que-nguoi/doi-va-ky-thuat-bo-doi-12/

http://www.nguoi-viet.com/que-nha-que-nguoi/doi-va-ky-thuat-bo-doi-22/

http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn

 

 

P1:

 

DI TẢN và VƯỢT BIÊN – NguoiVietHaiNgoai.org

https://www.nguoiviethaingoai.org/ditan.html

KÝ ỨC VỀ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN … Di Tản. Ngày 30 tháng 4, 1975 là ngày chính thức ghi nhân sự sụp đổ của Việt Nam Cộng … họ định cư ở các nước tự do nhất là Mỹ, Canada, Úc, Tân Tây Lan và các trai tạm cư ở Subic … Hạm đội số 7 của Hải quân Hoa Kỳ với các hàng không mẫu hạm Hancok , Midway và …

Thuyền nhân Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thuyền_nhân_Việt_Nam

Jump to Bối cảnh và động lực – Một em bé thuyền nhân tị nạn tại trại ở Malaysia. Di … Tại Việt Nam, cuộc cải tạo công thương nghiệp, chính … và cách ly của Việt Nam đối với Hoa kiều, cộng với những … khi nhà nước cần ngoại tệ; người ra đi chính thức và bán … vì lực lượng hải quân nhỏ bé của Việt Nam không thể …

Cờ Vàng Trong Tim Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Ở Hải Ngoại – Bình …

https://vietbao.com/…/co-vang-trong-tim-nguoi-viet-ty-nan-cong-s

Apr 25, 2017 – Cờ Vàng Trong Tim Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Ở Hải Ngoại … lá cờ Việt Nam Cộng Hòa của chế độ cũ, là di sản quý báu nhất của người Việt tỵ … Cán, Chính/VNCH trong các lao tù nơi rừng sâu, nước độc với tên gọi mỹ miều … mạnh cho đến ngày nay và đã đạt thành công tốt đẹp vẻ vang vượt bực về …

Nam Lộc: “Đoàn Người Việt Tỵ Nạn” cuối cùng? và ủng hộ nhiệt thành …

https://nvnorthwest.com/…/nam-loc-noi-ve-doan-nguoi-viet-ty-nan-cuoi-c

Sep 24, 2016 – VOICE Canada và cộng đồng người Việt tại Toronto đón chào các thuyền nhân cuối cùng … Tôi nói đùa “đoán trước chuyện gì sẽ xẩy ra cho nên tôi chỉ mua vé một chiều” … Người Việt tại hải ngoại chuyển lửa về nước mỗi ngày một đông …. tranh cho quyền tỵ nạn của những người di tản bất hạnh nói trên!

Thuyền nhân vượt biển và cộng đồng Việt tha hương (phần 1)

https://www.rfa.org/vietnamese/…/boat_people_exodus_the_base_of_over

Apr 30, 2008 – Những thuyền nhân sống sót bởi lòng bác ái của cộng đồng thế giới … ở hải ngoại hầu hết cộng đồng người Việt khắp nơi lại có những hoạt … Việc nhìn lại câu chuyện thuyền nhân Việt Nam, không phải để gợi lại … Kể từ khi có người Việt vượt biển và có biết bao nhiêu người chết, vào các trại tị nạn thì …

Câu chuyện dài của một người Việt tị nạn trở thành vận động viên …

https://baonuocviet.com/…/cau-chuyen-dai-cua-mot-nguoi-viet-ti-n

Apr 3, 2017 – Câu chuyện dài của một người Việt tị nạn trở thành vận động viên marathon ở Canada … Khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 1975, người cộng sản chiếm trọn … là những gì họ có trước khi họ được may mắn đưa tới Canada định cư. … Tại quê hương thứ nhì này, Huỳnh Linh bắt đầu đi học trường trung …

Những câu chuyện không chỉ dành cho người Việt – BBC Tiếng Việt

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-39061117

Feb 23, 2017 – Tác phẩm mới của Nguyễn Thanh Việt nói về người tị nạn và sự … Tôi lớn lên cùng với người Mỹ thuộc mọi nguồn gốc, và giữa những người tị nạn Việt Nam buồn bã.” … Bấp bênh trên những ngọn sóng hiện tại đan cài vào dĩ vãng, trên …. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại là một phần của cộng đồng người …

người việt hải ngoại & viễn ảnh một nước việt thứ hai tại hải ngoại, ở

https://www.achauthoibaonews.com/blog/?p=21977

Mar 14, 2017 – Chính Người Việt tỵ nạn CS – ( bọn đĩ điếm trốn nợ quê hương theo các người … Số còn lại của 21 triệu 8 là người Hán đến định cư ở Tân Cương và một số nhỏ các sắc dân khác. … Họ rất thành công : tại Mỹ, Gia Nã Đại . ….. Người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở Hải Ngoại có đầy đủ những yếu tố này để tạo …

THÔNG LUẬN – Tháng Tư những mất và còn

https://www.thongluan-rdp.org/van-hoa/…/1840-thang-t-nh-ng-m-t-va-co

Apr 21, 2017 – Cuối tháng Tư năm 1975 khi xe tăng và bộ đội cộng sản tiến chiếm … tị nạn đóng cửa sau khi 130 nghìn người Việt đã được định cư tại Hoa Kỳ. thangtu2. Một trong những băng nhạc đầu tiên của Khánh Ly phát hành tại Mỹ năm 1976 … bảo tồn tại hải ngoại để phục vụ nhu cầu tinh thần của người xa xứ.

Nỗi lo mất nước: Tàu đã hoàn toàn làm chủ biển Hoa … – Vietnam Daily

https://www.vietnamdaily.com/?c=article&p=101064

Apr 15, 2017 – Nhờ một phần bởi câu hỏi của anh Chu Tấn đã đến rất đúng lúc, và cũng một … Người Việt tỵ nạn Cộng Sản hải ngoại và nhứt là ở Mỹ, vui rộn hẳn lên với ông Trump. … chết mẹ thằng Tàu Cộng! Mỹ chỉ tuyên bố tự do đi lại trên Biển Đông, Hải …. 88 hải quân biến thành 88 nạn nhơn, gặp tai nạn “đi biển”.

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: