We are still confused about ?

VẪN TRỤC TRẶC ĐỊNH NGHĨA
THẾ NÀO LÀ <XHCN ĐỊNH HƯỚNG VÀO THỊ TRƯỜNG KINH TẾ>?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Một Môi Trường Pha Mầu Xanh Đỏ Trắng…
Đã và đang Chuyển Hóa, hoặc Đổi Mầu?
Một khi ĐCS VN, lãnh đạo vẫn Chủ Trương…
Định Hướng CNXH vào Thị Trường Kinh Tế?
Vẫn muốn Chuyên Quyền, như Nói Trong Hiến Pháp?
Nhưng trong khi đó, <Chất Lượng TTKT> là một <Sắc Mầu Riêng>?
Có lẽ Đa Số <Quý Vị, Các Bạn> đã hiểu rồi?
Giới Lãnh Đạo CSVN buộc phải cố <Áp Dụng theo mà Thích Ứng>?
Nhưng Toàn Dân và cả Thành Phần Trí Thức…
Họ đều khát vọng theo Sắc Mầu <Kinh Tế Thị Trường>?
Nhà Lãnh-Đạo chỉ cần Thích-Ứng Toàn-Diện thôi?
<Rất Minh Bạch để Lợi Quyền>, của mọi Thành Phần đều Thỏa Đáng…
Trong bao lâu Quý Vị chưa có <Lập Trường Đồng Thuận>,
Thì Môi Trường Xã Hội <Vẫn Như Cũ>, mà thôi?
Quyền Lực Phe Nhóm, cũng vì Lợi Ích thôi?
Từ <Phe Nhóm Lãnh Đạo>, cho đến Toàn Dân, Quần Chúng…
Nếu Quý Vị chưa có khả năng <Quân-Bình được Lợi Quyền & Lợi Ích>,
Thì <Dạng Lùng Bùng> trong <Xã Hội Việt>, vẫn phải xẩy ra?
Tương Lai Xã Hội Việt, có <Khả Năng Thăng Tiến> không?
Điều đó tùy thuộc vào <Đồng Khí Tương Cầu> hay <Đồng Thanh Tương Ứng>?
<Trên Thực Tế>, có thể Diễn-Tiến ra bằng nhiêu Dạng…
<Trong Nhóm Nào>? Chính-Quyền ĐCSVN, Nhóm <Lợi Ích Công Tư> nào, hoặc Toàn-Dân?
Chúng Tôi vẫn suy nghĩ rằng <Một Kịch Bản có Cơ Hội Thành Công>,
Hãy nên hỏi Toàn Dân, trong Một <Trưng Cầu Dân Ý>?
Non-Sông của Các Quý Vị là một <Non Sông Đẹp>!
Sắc-Mầu Nào, Quý-Vị phải biết Chọn-Lựa Tinh Hoa!

Vanson Tran – 5/5/2017

Nguồn Tham Khảo Gây Cảm Hứng cho Bài Viết:

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: