Archive for May 5, 2017

We are still confused about ?

May 5, 2017

VẪN TRỤC TRẶC ĐỊNH NGHĨA
THẾ NÀO LÀ <XHCN ĐỊNH HƯỚNG VÀO THỊ TRƯỜNG KINH TẾ>?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Một Môi Trường Pha Mầu Xanh Đỏ Trắng…
Đã và đang Chuyển Hóa, hoặc Đổi Mầu?
Một khi ĐCS VN, lãnh đạo vẫn Chủ Trương…
Định Hướng CNXH vào Thị Trường Kinh Tế?
Vẫn muốn Chuyên Quyền, như Nói Trong Hiến Pháp?
Nhưng trong khi đó, <Chất Lượng TTKT> là một <Sắc Mầu Riêng>?
Có lẽ Đa Số <Quý Vị, Các Bạn> đã hiểu rồi?
Giới Lãnh Đạo CSVN buộc phải cố <Áp Dụng theo mà Thích Ứng>?
Nhưng Toàn Dân và cả Thành Phần Trí Thức…
Họ đều khát vọng theo Sắc Mầu <Kinh Tế Thị Trường>?
Nhà Lãnh-Đạo chỉ cần Thích-Ứng Toàn-Diện thôi?
<Rất Minh Bạch để Lợi Quyền>, của mọi Thành Phần đều Thỏa Đáng…
Trong bao lâu Quý Vị chưa có <Lập Trường Đồng Thuận>,
Thì Môi Trường Xã Hội <Vẫn Như Cũ>, mà thôi?
Quyền Lực Phe Nhóm, cũng vì Lợi Ích thôi?
Từ <Phe Nhóm Lãnh Đạo>, cho đến Toàn Dân, Quần Chúng…
Nếu Quý Vị chưa có khả năng <Quân-Bình được Lợi Quyền & Lợi Ích>,
Thì <Dạng Lùng Bùng> trong <Xã Hội Việt>, vẫn phải xẩy ra?
Tương Lai Xã Hội Việt, có <Khả Năng Thăng Tiến> không?
Điều đó tùy thuộc vào <Đồng Khí Tương Cầu> hay <Đồng Thanh Tương Ứng>?
<Trên Thực Tế>, có thể Diễn-Tiến ra bằng nhiêu Dạng…
<Trong Nhóm Nào>? Chính-Quyền ĐCSVN, Nhóm <Lợi Ích Công Tư> nào, hoặc Toàn-Dân?
Chúng Tôi vẫn suy nghĩ rằng <Một Kịch Bản có Cơ Hội Thành Công>,
Hãy nên hỏi Toàn Dân, trong Một <Trưng Cầu Dân Ý>?
Non-Sông của Các Quý Vị là một <Non Sông Đẹp>!
Sắc-Mầu Nào, Quý-Vị phải biết Chọn-Lựa Tinh Hoa!

Vanson Tran – 5/5/2017

Nguồn Tham Khảo Gây Cảm Hứng cho Bài Viết:

Advertisements

When Will We Have A Compromising Spring For Our People?

May 5, 2017

MÙA XUÂN NHÂN HÒA CỦA QUÊ HƯƠNG CÓ BAO GIỜ TRỞ LẠI?
(Thơ phiếm luận, thời sự, xã hội)

Đàn Chim Hồng có Qua Cơn Bão Tố?
Mùa Xuân Về, sao Chúng vẫn Bay Xa?
Không Nhập Đàn và Tản Mác Phương Xa?
Yếu Tố NHÂN HÒA của Quê Cha Đất Tổ?
Chuyện <Tích Xưa>, Anh Em Nhà Kia dành Cây Khế…
Khi Người Ánh đã tranh hết Gia Tài…
Cho Người Em, một Cây Khế góc Vườn…
Song chính đó… Lòng Tham gậy nên Họa?
Có một hôm, Góc Vườn, trên Cây Khế…
Đàn Quạ Trời xà xuống để Kiếm Ăn…
Chúng đói khát Tim Cuộc Sống xa xăm…
Bất Hợp Pháp, chiếm xâm, Ăn Quả Khế?
Nhưng Ăn Xong, Quạ Đầu Đàn, hối hận…
Gọi Người Em, bào May Túi Ba Gang…
Chúng Tôi đền Anh, một Hải Đảo Vàng…
Chg Tôi kết thành Một Máy Bay nhanh-chóng…
Anh ngồi lên, Chg-Tôi mang Anh ra Đảo…
Trả Anh vàng… trong Chiếc Túi Ba Gang?
Người Em tin Đàn Quạ , rất vui mừng!
Lúc Trở Về Đất Liền, trở nên Giầu Có!
Nghe nói, Người Anh vẫn tham lam lắm!
Đổi Đứa Em <Gia Tài>, lấy <Cây Khế> mà thôi,
Song một <Mùa Hè>, Đàn Quạ cũng bay ngang…
Chúng cũng <Trả Thằng Anh> bằng Túi Vàng như trước…
Song Thằng Anh tham lam,<May Túi 6 Gang> nặng quá!
Nặng vì Vàng, nên <Rớt Xuống Biển>, Xác cuốn đi…
Truyện Cây Khế chỉ là một <Chuyện Cổ Tích> xưa?
Song Hôm Nay, tôi thấy Nó giống <Người Anh Việt Nam Cộng Sản>?
Đã <Thắng Cuộc> mà Người Anh không Hòa Giải?
Thiếu NHÂN-HÒA, Người Anh hành hạ Người Em!
Thế là <Một Chủng Tộc> bị tan tác Ngàn Năm?
Cho đén nay mới 1/10 trong Thế Kỷ!
Người Anh có thể Sống Trên <Đời Nhung Lụa>?
Người Em cụ thể … phải Cầu Thực Tha Hương?
Anh Em Nhà VIỆT rơi vào <Cảnh Phân Hóa, Điêu Tàn>!
Nhớ <Chuyện Cây Khế> xưa, mà Lòng Mình thổn thức!
Mùa Xuân đến… nhưng Lòng Người chưa đến?
Hồn Việt Nam chưa gặp Điểm Nhân Hòa?
Các Bạn về… Xin nhớ Chuyện Năm Xưa….
Thắp Hương nhé Mộ Người Xưa, tưởng niệm!
Một Việt Nam Cộng Hòa… Sang Trang Hệ Lụy?
Hay vẫn còn… Chuyện Cây Khế… Dư Âm?
Dân Tộc Ta có phải LỚP SÓNG TINH-HOA?
Chúng Ta vẫn còn Khả Năng…<TẠO NHÂN HÒA> & <TÁI DỰNG XÂY .MÙA XUÂN MỚI>?

Trọng Thùy Sơn – Hoa Kỳ Ngày 30/4/2017