The 30th of April, 2017, We Need A People Culture Best Concert?

KỶ NIỆM 30-4-2017;
CẦN PHẢI CÓ 1 BẢN HỢP TẤU VĂN HÓA DÂN TỘC?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Bạn đã là một Di Dân CĐ Cộng?
Bạn tranh luận gì, Ngày 30 Tháng Tư?
Và các Bạn có Những Liên Hệ gì?
Với Dân-Tộc hiện nay, Độc Tài Chế-Độ Cộng?
Nghe những Quan Điểm khác nhau đầy Bức-Xúc…
<Gần như rằng> Ai cũng bị Gắn Bó bởi Quê-Hương?
Quê Hương Đây, theo tôi là Văn-Hóa Việt-Nam…
Một <Cái Nôi> mà <Toàn Dân Tộc> Ta đều hứng chịu?
<Từ Em Bé Trẻ Thơ, Trung Niên, & Người Lớn Tuổi>…
<Hoàn Cảnh Bức Xúc> khác nhau, ngàn Lập Trường, Thành Kiến …
Theo tôi, như nhiều Dụng Cụ Nhạc, Âm-Thanh…
Rất hỗn độn, Vui Buồn… lẫn lộn, khó nghe!
Khó tạo được một Buổi Hòa Âm thoải mái?
Như vậy, Phẩm Chất của Buổi Hòa Âm lý tưởng…
Chính là nhờ ở <những Dụng Cụ khác nhau>…
Phát ra Âm Thanh chưa thể <Dung Hòa, Phù Hợp> nhau?
Nếu vậy, Chg Tôi nghĩ rằng < Tất Cả ChúngTa đều muốn một Buổi Hòa Âm> thoải-mái?
Mỗi Thành-Phần trong Dân Tộc Chúng Ta <Đều Mang một Âm Thanh đó>?
Phải <Điều Tiết Làm Sao?> để Âm-Thanh Hợp-Tấu được Tuyệt Vời?
<Tầm Trí Tuệ của Chg Ta > đã Tiến Vào Thời Đại Văn-Minh rồi?
Xin hỏi Các Bạn, Chúng Ta <Phài Làm Gì trong Nền Văn Hóa>?
Chính Câu Hỏi Này, Các Bạn ơi! <Là một Lời Giải Đáp>?
Cho mọi Giai-Tầng, mọi Thế-Hệ Hiện-Đại của Quê-Hương?
Mà Chúng Ta đang cần, để Xây-Dựng <Nền Văn Hóa Non Sông>?
Là Bài Học cho Mỗi Cá-Nhân và Gia-Đình <ĐẤT VIỆT>?
Những <Âm Thanh Nhạc Cụ> từ Mọi Nơi Xa Gần đó…
Sẽ là Nền, Một Nền Móng, HỢP-TẤU CỦA NON-SÔNG!

Vanson Tran – Tháng 4 2017

NGUỒN THAM KHẢO CẢM HỨNG CHO BÁÀ VIẾT

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: