The Social Doctrines for Today and Tomorrow?

CHỦ THUYẾT XÃ HỘI HÔM NAY & TƯƠNG LAI?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Thế hệ chúng ta, đang ở đâu nhỉ?
Trong Học Thuyết nào? từ Tư Bản Chủ Nghĩa đến nay? (TBCN)
Lúc đầu, TBCN là gì? và Hiện Đại thế nào?
Hiểu vắn tắt thì Phản Đề của TBCN chính là Thuyết Cộng Sản? (TCS)
TCS ở cuối giai đoạn rồi? Nay hội nhập vào CNTB?
Song Hình Dạng & Sắc Mầu không thoát đượ Gene xưa?
Có nghĩa là, Nếu So Sánh 2 Mầu Sắc của nhau…
Chúng không đỏ hẳn, mà Biến Mầu cơ bản…
Nói như vậy, là Nhân Loại vẫn còn Mầu Cộng Sản?
Vâng đúng rồi, TCS cần phải chuyển biến lâu…
Thì Nó sẽ Hội Nhập vào CNTB cũng Biến Mầu?
Nói về Thời Gian? thì Chúng Ta phải cần chờ đợi?
Đúng, Chg Ta phải chờ đợi một Tiến Trình Biến Chuyển…
Thế Hệ Con Cái Chg Ta sau này sẽ hưởng <Phản Ứng Xã Hội Mềm>?
Vì Ta tạm gọi Cuộc Chiến Tranh Lạnh (Cold War) vừa qua…
Giữa 2 CNTB và CNCS là Phản Ứng Xã Hội Cứng ngắc?
Tôi lại cho rằng các Xã Hội đều đã bị Nhiễm Độc…
Chất Xúc Tác Hòa Nhập hay Phân Hóa, Phản Ứng còn dài…
Một vài Thế Kỷ… như Chg Ta mục kích Vừa Qua?
Từ Thời Kỳ Thánh Chiến Đạo Hồi rồi TC Đạo Thiên Chúa Giáo? (TCG)
Xã Hội Loài Người đều bắt đầu bằng Huyền Thoại?
Từ Bà Nữ Oa, rồi Thiên Đạo, Phật, Lão Khổng, Đông Phương… sang đến Tây Phương với Đấng Thượng Đế… Đạo TCG hay Đạo Hồi?
Nền Văn Minh Thương Mại Khoa Học Kỹ Thuật lúc đó mới phôi thai?
Chg Ta còn nhớ Thời Kỳ Hình Thành nhiều Đế Quốc?
Đế Quốc Hùng Mạnh, vì rằng Họ bắt kịp Nền Văn Minh sớm?
Còn các Nước Nghèo, thật sự Kém Khai Hóa nên phải chịu thôi?
Xã Hội & Văn Hóa lúc này, Các Nước Kém Khai Hóa ra sao?
Hoặc phải Phục Tùng, hoặc phải trở thành Thuộc Địa?
Nhiều Dân Tộc vẫn yếu kém, đã trở thành Nhóm Người Nô Lệ?
Và Xã Hội Người vẫn Tiến Hóa Từ Đó đến Nay…
Khi Ý Hệ Xã Hội Chủ Nghĩa hay Cộng Sản bị Sụp Đổ gần Cuối Thế Kỷ này…
Thì các Đế Quốc Văn Minh cũng đã bắt đầu Tỉnh Ngộ?
Họ Trả Lại Chủ Quyền Độc Lập cho các Thuộc Địa…
Rồi từ từ… Họ Hợp Tác & Viết Đạo Đức Nhân Quyền?
Như trên đã bàn, Mầu Sắc của các Lý Thuyết Xã Hội vẫn triền miên…
Chúng đã và đang Phản Ứng Nhau để tạo ra Mầu Sắc Mới?
Ví dụ như Các Nước Hậu Cộng Sản đã & đang vào Thời Kỳ Hội Nhập…
Các Siêu Đại Cường cũng đã Cởi Mở Quyền Lợi khá nhiều…
Dạng Kinh Tế Thị Trường biến chuyển thành Dạng Toàn Cầu…
7-8 Thập Niên rồi… Song Loài Người vẫn còn nhiều Bất Công như cũ?
Dị Biệt Quyền Lợi, Cạnh Tranh Nhau trong Dạng Kinh Tế…
Các Xã Hội Người buộc phải Đụng Chạm hoặc Chiến Tranh?
Dạng Hồi Giáo Quá Khích, Dạng Kinh Tế Quốc Doanh…
Nói tóm lại, Chg Ta chưa có một Tình Thần Hội Nhập?
Nếu Chg Ta coi CĐ Thế Giới là Đại Gia Đình Nhân Loại…
Thì may ra Chúng Ta sẽ có Những Hợp Tác chân tình?
Bằng không, Dạng Kinh Tế trao đổi trong Văn Hóa Giao Lưu…
Chg Ta vẫn phải hứng chịu Những Phản Ứng của Phản Đề Xã Hội?
Ví dụ như TT V. Putin biến chuyển thành một Hoàng Đế Khát Vọng?
Ví dự như CT Tập Cận Bình, HCSTQ, đang trở thành Lãnh Tụ <Dạng Kinh Tế Quốc Doanh>?
Họ sẽ tham vọng Thiết Lập nên Những Hệ Nhỏ Hành Tinh…
Trong Quỹ Đạo mà Họ nắm trong tay Lực Quyền Chế Ngự?
Những Lực Quyền này dù Bất Công Bình, do vì Họ Bức Xúc…
Tham Vọng Thiết Lập nên một Hệ Thống Của Mình?
Do đó Địa Cầu buộc phải Đối Diện Những Mâu Thuẫn, Chiến Tranh?
Ví Họ không sát cánh cùng nhau, Đi Theo Cùng Chiều Hướng?
Tại Liên Âu… Dạng Brexit vừa xẩy ra từ Anh Quốc…
Tại Mỹ Châu… Nước Mỹ như đang Định Hướng Lý Thuyết Xã Hội Thực Tiễn của mình?
Ông Đại Quân Sư Steve Bannon, Cố Vấn Tối Cao của TTT D. Trump…
Như muốn Tạo Gene để Phục Hồi Nền Văn Minh Ưu Việt Cũ?
Ông đã quên rằng <99% Người Di Dân Thế Giới Bất Công> đã tạo nên một Hiệp Chủng Quốc?
Nhân Cách Đàn Anh, và Tình Nhân Bản là Khuynh Hướng Chính của Hoa Kỳ?
Nếu Không Trau Dồi những Phẩm Chất Minh Triết & Đạo Đức Nhân Văn?
Thì chính Hoa Kỳ sẽ Tự Diễn Biến vào Con Đường Suy Thoái?
Theo tôi, thì Thế Giới Người cần được Hướng Dẫn bằng các Lãnh Tụ có Tầm Trí Tuệ Cao Hiện Đại…
Phải Hội Thảo cùng nhau… cả Tôn Giáo, Chính Trị, đồng nhất Ý Thức Hệ Toàn Cầu?
Chỉ có Lớp Đàn Anh, Đàn Chị của một Thế Giới Cộng Đồng….
Mới có thể Lãnh Đạo Địa Cầu, làm Đuốc Sáng cho 5 Châu và 4 Biễn?
Tôi kêu gọi các Lãnh Tụ Chính Trị Toàn Cầu & Tôn Giào…
Hãy Hội Thảo Nhau và lấy một Biểu Quyết Chung…
Viễn Ảnh Tương Lai của một Thế Giới Phải Quân Bình…
Chúng Ta mới có thể Né Tránh nỗi Một Tương Lai Tàn Lụi!

Trọng Thùy Sơn – 2/2017

VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT CỦA CHG TÔI:
http://kolbecenter.org/the-traditional-doctrine-of-creation/
https://blog.genoppinstitute.org/articles/2016/11/29/millennials-cant-understand-castro-without-acknowledging-his-legacy-of-brutality/?gclid=CIDwzJeXmtICFQwVgQod3Q4FAw
https://www.jihadwatch.org/2016/12/a-proposed-trump-doctrine-against-islamic-supremacism
https://en.denzingerbergoglio.com/the-communists-have-stolen-the-flag-the-flag-of-the-poor-is-christian-now-when-they-speak-one-could-say-to-them-but-you-are-christians/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: