The Wars Of Viet Nam in Its History

CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM?

TÓM LƯỢC LỊCH SỬ NƯỚC VIỆT MINH:
Có một số Bạn FB hỏi tôi, các Cuộc Chiến Tranh của Dân Tộc Việt Nam là nhg Cuộc Chiến nào? Câu Hỏi của các Bạn đã bao gồm Bối Cảnh Toàn Diện Lịch Sử Việt Nam Ta, từ Đới Hồng Bàng với 18 Đời Vua Hùng cho đến Hiện Đại. Đây là một Giai Đoạn Thời Gian cả nhiều Thế Kỷ trên một Không Gian cũng thay đổi theo mỗi Thời Kỳ theo Bản Đồ VN từ trước đến nay. Ví dụ Thời Tiền Sử (trước khi có Sử Ký), chg ta co Họ Hồng Bàng với 18 đời Vua Hùng Vương – rồi đến Thời Vua An Dương Vương (câu chuyện Cổ Loa Thành với Thần Kim Quy – câu chuyện tình của công chúa Mỵ Châu, con gái vua An Dương Vương với Trọng Thủy, con trai của Triệu Đà <Nhà Triệu 207 TCN-111 TCN – một thế kỷ+.. đưa đến tình trạng Lệ Thuộc Tầu: Bắc Thuộc lần 1 (207 TCN-40), Hai Bà Trưng (40-43 SCN), Bắc Thuộc Lần II (43-541 SCN), Thời Kỳ Nhà Tiền Lý & Triệu Việt Vương (541-602 SCN), Bắc Thuộc Lần III (902-905 SCN), Thời kỳ Mai Hắc Đế & Phùng Hưng Tự Chủ (905-938 SCN – có Họ Khúc, Dương Đình Nghệ – Kiều Công Tiễn, rồi đến Thời Kỳ Nhá Ngô (938-967 SCN), Thời Kỳ Loạn 12 Sứ Quân với (Nhà Đinh từ 968-980 SCN), Nhà Tiền Lê (980-1009 SCN), Nhà Lý (1009-1225 SCN), Nhà Trần (1225-1400 SCN), Nhà Hồ (1400 – 1407 SCB), rồi TK Bắc Thuộc Lần IV (1407-1427 SCN), trong TK này có Nhà Hậu Trần & Cuộc Khởi Nghĩa Lam Sơn của Vua Lê Lợi Tiền Lê, rồi Hậu Lê; TK Nhà Lê Sơ hay Tiền Lê (1428-1527 SCN), TK Lê Trung Hưng (1533-1789 SCN trong Nội Tình có Nhà Mạc Chính Biến, Nhà Trịnh & Nguyễn Phân Tranh), rồi TK Nhà Nguyễn Tây Sơn (1778-1802 SCN), Nhà Nguyễn Gia Long (1802-1945 SCN), rồi tiếp đến là Thời Ký Pháp Thuộc (1887-1945) trong đó Triều Nguyễn Hậu Gia Long biến thành Đế Quốc Viêt Nam dưới cái Dụ Đô Hộ & Bảo Hổ của Đế Quốc Pháp vời những Chính Phủ Quốc Gia VN như CP Trần Trọng Kim, là Thủ Tướng, Hoàng Đé Bảo Đại là Quốc Trưởng,sau đó VN xầy ra Hai Phe: Phe Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa (Việt Minh trong Khối LBSV) lấy tên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (1954) còn Phe Quốc Gia theo Hiệp Nghị Paris, di dời vào Miền Nam đổi thành Việt Nam Cộng Hòa, 6-3-1954 chia đôi Nước Việt tạm thời thành Hai Miền riêng biệt, lấy Sông Bến Hải làm Ranh Giới – gây nên Cuộc Chiến Tranh thoạt đầu là Đông Dương, sau biến chuyển thành Việt Nam Cộng Hòa VN trong 20 năm (1955-1975)..

TÓM LƯỢC CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CHÍNH VIỆT NAM:
1. Cuộc Chống Quân Tầu của Vua An Duong Vuong, Co Loa Thanh thất thủ. (Cần sưu khảo & tầm nguyên nhiều dữ kiện hơn?)
2.Cuộc Khời Nghĩa của Hai Bà Trưng Chông Quân Hán với Tướng Mã Viện.
(Sử có đề cập song rất thiếu sót dữ kiện, cần sưu tầm thêm?)
3. Cuộc Đánh Nhà Tống của Nguyên Soái Lý Thường Kiệt đời Nhà Lỳ . Cần sưu tầm Chi Tiết hơn – nếu cần nên có một Cuốn Phim xây dựng)
4. Cuộc Chống Quân Nam Hán của Nhà Lê (Cần sưu khảo tài liệu và dữ kiện phong phú hơn)
5. Cuộc Chống Quân Nguyên của Tường Trần Quốc Tuấn, Hưng Đạo Đại Vương với Hội Nghị Diên Hồng – cũng cần thêm nhiều Dữ Kiện khoa học vững chắc hơn?
5. Cuộc Nội Chiến Trịnh Nguyễn Phân Tranh – Nhg Trần Đánh liên hệ cũng cần tầm nguyên và sưu tập thêm vì rất thiếu sót, chưa đầy đủ dữ kiện vững chắc?
6. Cuộc Nội Chiến và sự Nổi Dậy của Nhà Tây Sơn Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ & Cuộc Kháng Chiến Chớp Nhoáng của Vua Quang Trung Ra Bắc Đánh Quân Tầu Nhà Thanh – Cần tầm nguyên và sưu tầm nhiều dữ kiện vừng chắc hơn, vv…
7. Cuộc Chiến Tranh Chống Thực Dân Pháp của các Nhà Ái Quốc Việt Nam Quốc Gia và Việt Minh (chủ trương XHCN) sau này là Đảng Cộng Sản VN cũng cần sưu tầm, tầm nguyên dữ kiện trung thực hơn.
8. Cuộc Chiến Tranh Nam Bắc giữa ĐCSVN được yểm trợ bời LBSV – NGA và TQCS bao gồm MTGPMN & Người Việt Quốc Gia Miền Nam, VNCH1 & VNCH2 do Hoa Kỳ Phe Thế giới Tự Do yểm trợ từ 1965-1975 và Hiệp Đinh Paris 1973 – cần minh bạch trình bày Dữ Kiện còn thiếu sót & thiếu trung thực hơn.
9. Cuộc Chiến Chống Phe Cộng Sản Pol Pot của VN-XHCN trước khi có Cuộc Chiến Tranh Trung Việt 1979 – Những Dữ Kiện chưa đầy đủ và cần phải bổ túc chất lượng hoàn mỹ hơn?
10. Sau Cuộc Chiến, Chế Độ Độc Đảng CSVN nhuộm cá 3 Miền Bắc Trung Nam và không có Dạng Tự Do, Dân Chủ, Tôn Trọng Nhân Quyền như Phẩm Chất của BTN Nhân Quyên LHQ… cũng cần phải Mổ Sẽ, Tham Luận và Tìm Ra Chân Lý, cùng Tầm Nhìn Thích Đáng cho Dân Tộc, nếu Nền Văn Hóa Việt chúng ta muốn Tiến Hóa & Phát Triển Thăng Hoa và Cân Xứng hơn, Khai Phóng Tình Nhân Bản xứng đáng hơn.

TẠM KẾT LUẬN VÀ MONG CHỜ:
Chúng tôi rất bức xúc vì Khả Năng Nghiên Cứu ko là Môn Học Chinh (Main Major Subjects) của chúng tôi. Xin các Bạn đã thắc mắc tìm tòi qua những Nguồn Tài Liệu từ trước đến nay, những Hổ Sơ Lịch Sử, và nhất là Wikileaks gần đây trong Nền Văn Hóa luôn thăng tiến cũa CĐ Thế Giới hầu bổ túc Niềm Khát Vọng Sự Thật của Mình.

Chúng tôi xin lỗi và xin cảm ơn Các Bạn. Sau đây là Vài Nguồn Sưu Tầm và Tham Khảo giới hạn của chúng tôi. Xin chúc Các Bạn bình tâm, kiên nhẫn và Làm Sáng Tỏ Lịch Sử Nền Văn Hóa Việt tuyệt vời của Chúng Ta và Kỳ Vọng một Quê Hương với Nền Văn Hóa Cấp Tiến cùng Thăng Hoa hơn ở Tương Lai./.

Vanson Tran – Tháng 2/2017

VÀI NGUỒN THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2011/02/110217_1979_war_history
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi_Vi%E1%BB%87t%E2%80%93Trung_1979

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: