The New World Order?

TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI?  (Thơ Phiếm luận, Xã hội) 

TTT D. Trump hành sử không giống ai? Chính Sách Kinh Tài hình như Đi Hàng Hai? Xét về Cung Cách của các Người Tiền Nhiệm…Thì Ô. DJ Trump, nếu cần so, thì nhiều Dị Biệt? Về mặt Nội Bộ Mỹ, nhất là Biên Giới An Ninh…Kiểm Soát một Số Công Dân & Xây một Bức Tường…Nhiều Người cho rằng Ông Ta mang Dòng Racism? Phân Loại Công Dân ra để mà Kiểm Soát? Tìm hiểu Thành Phần xem có Lợi/Hại không? Tự nhiên Đường Lối & Chính Sách Đối Ngoại của Ông…Đang Bảo Thủ? Hay Bảo Thủ nhiều Quá Đáng? Giai đoạn COLD WAR, Ý Thức Hệ Cộng Sản…Đã theo chân Khối CS Sô Viết Liên Bang? Nay gần như đã Sụp Đổ đến Chân Tường? Hình Thức Cũ, nay chỉ còn Khối Trung Hoa Hậu Cộng Sản ? Con Cá Sấu THHCS có vài Đàn Em theo nữa…Đó chính là BHCS, VNCS, Cam Bốt CS & CuBa? Song duyệt qua Giấc Mộng của HCS Trung Hoa? Độc Giả thấy gì? TQHCS quả có nhiều Tham Vọng? Thế Giới đang Chuyển Hóa vào Thời Kỳ Mới? Và Trật Tự Thế Giới Người… buộc sẽ Đổi Thay? Như Chg Ta nhìn thấy chì còn 4 Khối chính thôi? SC THHCS, SC LB NGA, Khối ISIS, & SC Tây Phương+Mỹ? Dạng Toàn Cầu Hóa (Globalization) vừa qua như Giấc Mộng? Cơn Mộng Du, như sắp hết, sắp qua rồi? Lịch Sử Trái Đất Ta thấy…như một Khu Rừng? Thình thoảng Xuất Hiện những Chúa Sơn Lâm kỳ dị? Dạng Chiến Tranh của nhg Chúa  Sơn Lâm trong Lịch Sử…Cũng bắt nguồn từ những Ý Thức Hệ mỗi Thời Kỳ? Thời kỳ Đế Quốc & Tôn Giáo trong ĐQ be bờ….Hay Thời kỳ, sau mỗi lần Nền Văn Minh thay đổi? Các Học Giả, Học Thật, Học Lơ Mơ đều có Giấc Mơ cả? Và mỗi Thời Kỳ này, một Trật Tự Thế Giới Mới lại ra đời? Ví dụ như trong Lịch Sử Mỹ có Monroe Doctrine..Hay trước nữa có Doctrine Giải Phóng Người Nô Lệ? Bắt Nguồn từ Tổng Thống Abraham Lincoln, Bộ Óc đầy minh mẫn? Trật Tự Thế Giới hình như Chúng Thay Đổi hoài? Sau mỗi Hoàn Cảnh, hoặc Biến Cố của Con Người? Hoặc vì Quyền Lợi, bất quân bình, hay vì Tham Vọng? Hoàn cảnh của Mỹ Quốc vào TK TTT D. Trump đắc cử? Cán Cân Chi Phó hụt, Nợ Công nặng, Thất Nghiệp vẫn ê chề? Ông D. Trump với Khẩu hiệu , Đã đáp ứng được Phần Đông Dân Chúng Mỹ? Vậy <Trật Tự Mới của Thế Giới>  Hôm Nay sẽ ra sao nhỉ? Theo tôi thì… còn Tùy Thuộc vào Ý Thức Nhân Văn? Không rõ hết Chất Lượng của Chính Quyền TTT D. Trump…Chg Ta vẫn phải chờ… Những Xuất Chiêu <của Ông Lã Bất Vi, Mỹ>? Những Xuất Chiêu này, Quần Hùng sẽ đem ra Bình Lượng? Không bao lâu, Chg Ta sẽ thấy Mối Liên Kết Mới của Dòng Đời? Ai được, Ai thua? Ai khóc, hoặc Ai cười? Sẽ là một Chuỗi những Nguyên Nhân & Hệ Lụy? Triết Học Xã Hội có một Phương Trình Xã Hội? Từ Phản Đề phản ứng sẽ thấy một Hợp Đề? Rồi từ một Hợp Đề… vời nhg Chuyển Hóa Mới.. sẽ có Định Đề? Và Định Đề Mới… chính lại là Tiền Đề vào Giai Đoạn Mới? Theo Sách Thánh U U Minh Minh của nhiều Tôn Giáo…Thì Loài Người sẽ có một Đấng Thượng Đế Giáng Trần? Ngài có thể Giải Quyết Mọi Hệ Lụy vẫn triền miên…Và Thế Giới Nhân Loại sẽ bước vào <một Kỷ Nguyên Hòa Bình & Thánh Thiện>!

 Vanson Tran – Tháng 2/2017 

VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

https://www.spiegel.de

https://www.the-american-interest.com/2016/…/donald-trumps-new-world-orde

https://www.bostonglobe.com/…/donald-trump-new-world-order/…/story.ht

https://www.theguardian.com

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: