The Social Alternatives Construct The National Polilical Form of the World and Vietnam

NHỮNG ĐỘNG LỰC XÃ HỘI ĐANG HÌNH THÀNH NỀN CHÍNH TRỊ TOÀN CẦU, &  VIỆT NAM KHÓ NGĂN CẢN?  (Thơ Phiếm luận, Xã hội – Nhận Định đầu Năm Đinh Dậu)

 Một trong những Động Lực này là Nguồn Giáo Dục…Một khi mà Sự Ảnh Hưởng… bắt nguồn từ các Sinh Viên?Như Nước Việt mình, 3 Nguồn Ảnh Hưởng gần đây…Là từ Mỹ, Nhóm Nước Tây Phương, LB Nga & Trung Quốc nữa?Ba Siêu Cường (1) Mỹ+Tây Phương, (2) LB Nga, và TQHCS…Ba Lực Lượng này… đã và đang Phản Ứng/Chuyển Hóa trong Nước Ta? Quý Bạn có thể ngồi mà Nhận Diện Biến Chuyển của Nền Văn Hóa Nước Ta? Ta thấy 3 Mầu, Xanh Trắng Đỏ, chuyển hóa nhau rõ rệt? Ảnh hưởng Ý Hệ Chính Trị, Nhóm Sinh Viên từ LB Nga & HCS TQ…Ảnh hưởng Ý Hệ Dân Chủ, Tự Do, Xã Hội, lại thấy từ Nhóm SV từ Mỹ & Tây Phương…Gần đây, Hà Lan, Tây Âu và một số Nước như Nhật, Hàn Quốc, Singapore… Cũng thu hút một Số Lượng Sinh Viên Việt Nam đáng kể?Theo tôi, Họ đều là những Giống Lúa căn bản trong Cánh Đồng Văn Hóa Việt?Một khi mà Cánh Đồng Lúa với những Hạt Giống Đó mọc lên…Như vậy, Dạng Chính Trị chỉ là Chất Xúc Tác tượng trưng?Tác Động Chính, chính là Giáo Dục với nhiều Phần Chất Lượng?Và 3 Mầu Xanh Trắng Đỏ vẫn Tác Động vào Nền Văn Hóa Xã Hội?Lấy một Ví Dụ, Văn Hóa Phi Luật Tân, Yếu Tố Chính Trị gần đây…Đã ảnh hưởng vào Đường Lối của Tân Tổng Thống R. Duterte…Mà Bản Chất Văn Hóa ảnh hưởng của Ông hoàn toàn Chính Trị?Nhưng Ông đã quên Nền Tảng của Văn Hóa Phi trong Dòng Sử?Những Chất Lượng Tiềm Tàng sẽ dần rõ Nguyện Vọng của Người Dân?Và Chúng Ta có thể nhìn thấy Nhg Phản Ứng của Dân Chúng ở Tương Lai?Chúng sẽ Định Hình Mô Hình sau của Phi Luật Tân, qua Nền Chính Trị?Lại nói đến Việt Nam Ta, trong khoảng thời gian 80 năm qua Xáo Trộn…Chất Lượng Văn Hóa Chính Trị nào đang chế ngự Quê Mình?Lẽ dĩ nhiên Chg Ta nhìn thấy Yếu Tố Chinh Trị Chế Ngự rồi?Nhưng vì nhg Lý Do Nào?  Nét Chính Trị Việt Nam, lại là Cộng Sản?Theo tôi, đó là một Chuỗi Dài của Dòng Lịch Sử…Sắc Mầu Hồng đã nhuộm Đỏ trọn vẹn Đa Số Tâm Óc Nước Ta?Thành Kiến Xã Hội cũng lồng theo Những Biến Cố Thời Gian…Cho đến nay, Nền Tảng Văn Hóa Xã Hội vẫn đang Chuyển Hóa…Mầu Sắc Chính Trị sẽ tuy theo 3 Nguồn Giáo Dục trên ảnh hưởng?Và trong Nếp Sống, thì Kinh Tế vẫn là Nhu Cầu quan trọng, Giao Lưu?Giao Lưu Văn Hóa lại sẽ định hình 3 Mầu <Đỏ, Trắng, Xanh>?Trong những Tương Lai…  vào Không Gian 3 Miền Đất Nước?Gia Vị Văn Hóa nào, trong 3 Mầu mà các Bạn ưa thích?Xin hãy cứ từ từ Thưởng Thức nhg Gia Vị trên…Tôi vẫn cho rằng Các Cụ thường bảo <Hữu Xạ Tự Nhiên Hương>?Sẽ tác dụng vào Nền Văn Hóa Nước Ta trong Chiều Dài Lịch Sử?Xin kết luận:  Vì đã sống trong Địa Cầu, toàn Hải Ngoại…Tôi thấy rằng Nền Văn Hóa sẽ Cởi Mở của Nước Nhà…Một Thời Gian nào đó… sẽ biến chuyển vào Tương Lai…Sẽ phù hợp với Khẩu Vị Văn Hóa mà Chúng Mình khát vọng?Do đó, các Bạn ơi! Hãy vui lên và hi vọng…Nhìn về Tương Lai, Mầu Văn Hóa tươi sáng đang lên…Và Toàn Dân Việt Nam Ta… sẽ Chào Đón Buổi Bình Minh…Của Hội Nhập những Sắc Mầu ngàn Thăng Hoa, Tiến Bộ! 

Trọng Thùy Sơn  –  1/2017

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: