WE NEED ONE DECADE TO AGRICULTURE PLANTS; BUT ONE HUNDRED YEARS TO CULTURE MEN?

BỐI CẢNH của CÂU TỤC NGỮ:
(THẬP NIÊN CHI KẾ, CHI THỤ MỘC; BÁCH NIÊN CHI KẾ, CHI THỤ NHÂN)
LÀ GÌ VÀ BỐI CẢNH ĐÓ NHƯ THẾ NÀO?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

<Văn Hóa Đông Phương> mang bối cảnh câu Tục Ngữ trên?
<Và tôi nghĩ rằng>, Nền Văn Hóa trên cũng đã trưởng thành?
<Câu Tục Ngữ đề cập> khoảng Thời Gian, là 1 Yếu Tố Chính?
Và 2 Mốc Đo: Một là Thập Niên, cần cho Sự Trồng Lúa?
Hai là Bách-Niên, Cần Cho Sự Trồng Người?
Tại sao, <Việc Trồng Người> phải cần đến 100 năm?
Và chỉ cần có 10 năm, cho <Vụ Việc Trồng Lúa>?
Nếu Nước Việt, chỉ Trồng một Giống Lúa?
Trong nhiều năm chỉ có một <Loại Gạo> thôi?
Nhiều Nước trong Vùng vì thay đổi Lúa ăn…
Họ tính toán và chọn lựa thêm 2-3 Giống?
Chính vì Thế Hệ trước có Tầm Nhìn phong phú?
Thực-Vật xum xuê, bao hương sắc tuyệt vời!
Ta dạo Ba Miền kỳ tú của Nước Non,
Vẫn tự hỏi Tại Sao tâm hồn Người Xưa sâu sắc?
Phong Thủy đã lồng trong cảnh Chiều Thôn Dã…
Người Nông Dân kiên nhẫn vời ruộng đồng…
Từng Thế Hệ Trẻ đã nối tiếp Cha, Ông…
Gìn giữ Quê Hương một Dòng dài Lịch Sử?
Họ bảo nhau để Nâng Cao Phẩm Chất?
Không Cù Lần, học Thói Tự Mãn Đời?
Vì vậy cho nên HỌ nói đến Trồng Người…
Nhiều Thế Hệ để Tầm Nhìn Khai Phóng?
Chính vì thế, mà Non-Nước Nhân Hòa. <Lương Tâm thoải mái>?
<Giòng Sử Việt> đã trải gần 100 năm sau Cách-Mạng?
Nhưng hình như Chúng Ta đang thiếu-sót <Một Điều Gì>?
Xin hỏi Bạn, trong Thời-Gian qua, Bạn suy-tưởng gì?
Hay chính Bạn ôm chầm lấy Tư-Duy Tự-Mãn?
Bạn đã Dậm Chân, với Thành Công Sai Trái?
Và tưởng là Sự Vĩnh Viễn <Sao quá Nghèo Nàn>?
Bởi vì 100 năm qua, Bạn đã <Thiếu Trồng Người>?
Bạn tự-mãn, từ Thế-Hệ mình, lan Con Cháu?
Óc Sáng-Tạo đã cùn? dậm chân Tiến Hóa?
Cho nên ngay cả những Người Bạn, <Anh, Chi Em>…
<Chúng Ta thiếu Ý Thức về Hiện Đại, ở Hoàn Cảnh nào>?
Trong Hưởng-Thụ, Tha Hóa ngày càng Tha Hóa?
Bạn buộc phải bám lấy <Chiếc Phao Đời> tha hóa?
Và tưởng là còn những Người Bạn Đồng-Tâm?
Song, nếu để <Tầm Nhìn>, Quan-Sát kỹ Không Gian….
Bạn sẽ thấy ngay Khuyết-Điểm Nền Văn-Hóa Việt?
Bạn đã lãng quên một Vấn-Đề quan trọng…
Chính là TRỒNG NGƯỜI, Tầm GIÁO-DỤC NHÂN VĂN?
Cuộc Đấu-Tranh Chính Trị, Bạn có Chiến-Thắng không?
Bãi Chiến-Trường vẫn còn một Tang-Thương, Đổ Vỡ?
Đó là <NHÂN-HÒA, trong NHÂN-TÌNH>, Bạn chưa hiểu hết Nghĩa?
Chính Nó làm cho Tôi nghĩ đến <Nghĩa Vụ TRỒNG NGƯỜI>!
Và nay, Tôi mang <Bài Phiếm Luận Xã Hội> gửi Bạn thôi!
Vẫn hy vọng, BẠN, một <Tình Quê Hương Thiêng Liêng> phản tỉnh!
Chỉ có Phản-Tỉnh, mới thấy Cánh Đồng Quê Hương rộng?
Thế Hệ Chúng Ta, đang thiếu sót <Nghĩa Vụ TRỒNG NGƯỜI>?

Vanson Tran – Đón Xuân Đinh Đậu 2017

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: