New Challenges For The New President D. Trump of USA

 

TÂN TỔNG THỐNG MỸ D. TRUMP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐỐI NGOẠI MỚI LẠ PHẢI ĐƯƠNG ĐẦUHAY LÀ NHỮNG HOÀN CẢNH MỚI LẠ SẼ THÁCH THỨC CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THẾ GIỜI HÔM NAY KỂ CẢ TTT MỸ D. TRUMP?               (Đoản Tùy Bút Phiếm luận, Xã hội)

 Tổng Quan về Dạng Ông Thương Gia Tỷ Phú lên làm Hoàng Đế:

Xưa kia cũng có một vài Thương Gia giầu có lên làm Vua (1) như hay Họ xây dựng một Vị Hoàng Đế (2).  Thg gia Lã Bất Vi, khi giầu có lên đên mức tột đỉnh, ông ta nghĩ đến một kết hoạch, tạo ra vị Hoàng Đế Nhà Tần kế tiếp… và đó chính là Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng sau này? Đời nhà Tống, triều đình rất giầu có, Đời Hoàng Đế La Mã, Đời Vua Thái Lan, Nữ Hoàng Anh, vv… Họ đều giầu có và nổi tiếng…

 Năm nay, tại Hoa Kỳ, ông Tỷ Phú D. Trump bất ngờ được Dân Chúng Hoa Kỳ bầu vào chức Tổng Thống thứ 45 và làm mọi người ngạc nhiên, nêu ra lý do này, lý do khác.  Ông TTT D. Trump đã bỏ tiền túi ra vận động và không rõ Ông vận động bằng Phương Cách Nào, mà lại thắng cử, hạ một Đối Thủ Nữ, bà Hillary Clinton, cựu Thượng Nghị Sĩ, cựu BT Ngoại Giao, kinh nghiệm cùng mình? Ấy thế mà ông Tỷ Phú D. Trump đã thắng.

 Nếu độc giã đã xem qua cuốn Lộc Đỉnh Ký của tg Kim Dung thì thôi cho rằng cái đỉnh Lộc Chung cũng do Số Trời đó?  Anh chàng Vi Tiểu Bảo, đoạn đời sau của anh ta, toàn là Giầu, Sang, Phú, Quý, nhiều Người Đẹp trong Nước mình và Tiền Bạc thì cứ sinh sôi nẩy nở tùm lum hết, tha hồ mà hái!  TTT D. Trump của Hoa Kỳ có lẽ có Số Trời giống ông Vi Tiểu Bảo đó?

 Những Vấn Đề Đối Ngoại Mới của TTT D. Trump:

 Ngoại Thương với SC Trung Quốc Hậu Cộng Sản: Bảo Thủ Mậu Dịch hay Nới Lỏng Giao Thương theo Dạng Toàn Cầu Hóa?

 Đối Diện với Vấn Đề An Ninh Khu Vực Á Châu: TQHCS rất hiếu chiến, hiếu thắng Lấn Đất & Tài Nguyên Vùng Lưỡi Bò 9 Nút Biển Đông với TT Tập Cận Bình, TQHCS. <Việc Xoay Trục về Châu Á>. Đối Diện với Vấn Đề An Ninh Trung Đông (Lực Lượng ISIS) và sự Phòng Thủ Âu Châu <NATO>, nhất là hiện nay LM Âu Châu (NGA hiếu chiến, hiếu thắng Lấn Đất Dành Dân tại Crimea, Ukraine, Syria, vv..) rất đe dọa Âu Châu?

 Liên Minh của Hoa Kỳ có nên Cắt Giảm hay Thiết Lập Thêm? vi dụ v/đ NATO, các HUTM mà TT B. Obama đã ký kết trước với các Quốc Gia, kể cả V/Đ Khí Hậu & Bảo Vệ Ô Nhiễm Môi Trường?

 III. Vấn Đề Nợ Công của Hoa Kỳ và Khả Năng Điều Hành Kinh Tế Tài Chánh của các Nhà Lãnh Đạo Siêu Cường để Có Sự Quân Bình Về Quyền Lợi & Sự Phát Triển Chung? (3)

 Theo tài liệu Wikipedia, tinh đến tháng 11/2016 Nợ Công của Hoa Kỳ lên đến $14.3 trillion <ức> mỹ kim hay 76% của GDP trong năm trước.  Tiên đoán qua Bảng Đối Chiếu Biểu Nước Mỹ năm trước thì Hoa Kỳ buộc phải trả nợ nhiều thế hệ tương lại thì mới xong công nợ. Chúng tôi không biết TTT D. Trump có tài năng gì để thay đổi Món Nợ Công Này, và có lẽ Ông đã  nhìn thấy phương cách tăng Phần Tích Sản của Hoa Kỳ như thế nào trong những Ngân Sách Năm tới?

Theo tôi biết thì Các Siêu Đại Cường khác cũng đang rơi vào Nợ Công Cao và đe dọa Đời Sống hiện tại của các Công Dân còn ở Mức Đói Nghèo & Thất Nghiệp.  Làm sao để Họ có thể Phát Triển quân bình và tiệm tiến, nâng cao Mức An Sinh Xã Hội và Dư Dả một phần Trợ Giúp các Nước còn Nghèo Đói hơn?

 Kết Luận:

Tôi đồng ý Nền Văn Hóa Xã Hội của Hoa Kỳ cho nhiều Chất Lượng và tôi vẫn cho rằng Cái Tinh Hoa của Nền Văn Hóa Xã Hội này là Nền Chính Trị theo Hiến Pháp Dân Chủ, Tự Do, Tôn Trọng Nhân Quyền.  Dạng Giáo Dục nhắm vào sự Khai Phóng Trí Tuệ và Tình Nhân Bản Con Người… Do đó, Hoa Kỳ vẫn là Nơi Đất Lành Chim Đậu cho nhiều Dân Tộc và những Người Di Dân thiếu may mắn đến đây lập nghiệp, nhận nơi đây làm Quê Hương Thứ Hai. 

 Có một lãnh vực Dân Số (% nào đó – ước chừng 25-30 %) còn thất cơ, lỡ vận, sống ở Mức Lợi Tức Nghèo, nhiều khi Homeless, Thất Nghiệp, và từ đó sinh ra Tệ Đoan Xã Hội, chứ không phài bất cứ Nhóm Di Dân nào vào Hoa Kỳ cũng đầy hồ sơ tội ác hay vi phạm luật lệ Hoa Kỳ, Chính Quyền TTT D. Trump cần quan tâm và điều chính.

 Nền Văn Hóa & Xã Hội Hoa Kỳ tập hợp bởi Đa Nguyên, từ Chủng Tộc, đến Văn Hóa… nói chung Đa Dạng thật rất phức tạp.  Chúng Tôi nghĩ rằng Chính Quyền Hoa Kỳ nên có những Hội Thảo Xã Hội và Cập Nhật Hóa kịp thời Nền Giáo Dục trong Nước, để trành được những Kẽ Hở khiến cho Người Công Dân Hoa Kỳ thiếu Ý Thức Xã Hội và Cộng Tác mọi Sinh Hoạt trong Cộng Đồng, cũng như Phát Huy Phẩm Chất & Giá Trị Tốt cho Cộng Đồng mọi cấp. Như thế, Tệ Đoan Xã Hội sẽ giảm đi và những Phẩm Chất Tốt sẽ ngày càng phát huy… thay vì tạo Tình Trạng Thiếu Cảm Thông Nhau, Thương Yêu Nhau, bị Lôi Cuốn vào các Thói Quen Xấu của các Nhóm Lợi Ích và Thiếu Xây Dựng một Xã Hội Lành Mạnh và ngày một Tiến Bộ Hơn.

 Đối với CĐ Thế Giới, chg tôi nghĩ là Các Lãnh Tụ cần Hội Thảo Thường Xuyên những Vấn Đề Cần Thiết để Cải Thiện Tình Trạng Lưỡng Thể Nghèo Đói của nhiều Dân Tộc chưa may mắn, đồng thời Gây vào Niềm Tìn và Tạo được Sự Tri Hành tốt đẹp cho mọi Quốc Gia trong Hoàn Cảnh còn thiếu may mắn.  Và chỉ có thế, chg tôi mới tin rằng các Nước Giầu Mạnh mới cảm thồng Hoàn Cảnh các Quốc Gia còn Nghèo Đói biết nắm bắt được Phương Pháp hầu Cải Thiện chính Quốc Gia Mình.  Và trên đây cũng chỉ là Ý Kiến Cá Nhân của chúng tôi mà thôi./.

 Vanson Tran – Tháng 1/2017

 My Referenced Sources: 

(1) historical facts

https://blog.bizweb.vn/top-9-nhan-vat-giau-co-nhat-lich-su-nhan-loai/

(2) tan thuy hoang

 https://voer.edu.vn/m/tan-thuy-hoang/8cc42c6c

 (3) debts 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_debt_of_the_United_States

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: