Our “Whole Four Oceans” Love

TÌNH THƯƠNG BỐN BỂ

             Để tưởng niệm MS Martin Luther King & tư tưởng Ngôi Nhà Thế Giới của tiên sinh.

 Nỗi bi thương chồng chất khắp năm châu! Ta cứ tưởng đã thành công, tự đắc? Mở mắt ra, đã thấy Đời lạc mất…Từ Quê Hương cho đến cả Tình Người! Còn Lương Tâm? Ta cảm thấy chơi vơi…Tuy nhanh quá! Hỡi Tiến Trình Khoa Học? Càng lên cao, càng bị Đời thanh lọc…Ném đằng sau… bao Tư Tưởng chân thành! Và Thế Giới, trong giờ khắc mong manh…Toàn Xích Mích, toàn Tranh Dành Quyền Lợi! Kìa Phân Hóa… bao Thành Phần Xã Hội! Nước Giầu Nghèo đang cấu xé lẫn nhau! Sẽ bấm nút, nổ bùng, Nỗi Thương Đau? Làm Sụp Đổ cả Ngôi Nhà Thế Giới! Và khi đó… Ai bảo Mình tài giỏi? Để làm gì? Khi Nhân Loại diệt vong? Còn Hôm Nay… Có hổ thẹn trong lòng? Dùng Tiến Bộ thanh cao, vào Bần Tiện? Quên Đạo Đức Con Người… vào Chính Chiến? Dở Lọc Lừa để Chiếm Thế Ưu Tiên? Có nghe chăng Đau Khổ đã triền miên? Đang chế ngự Lòng Người trong Bốn Bể? Tứ Hải thân tình, trong Giai Huynh Đệ…Sở Học của mình chỉ để Thăng Hoa?Trước Bản Thân mình, sau đến Quốc Gia…Và xa nữa là Gia Đình Nhân Loại…Thượng Đế sinh Ta? Hay từ đâu lại? Hãy Định Tâm, Suy Lý, cạn Cuộc Đời…Hãy Thương Yêu… dù Khác Giống Nòi! Trong Ý Thức <TÌNH THƯƠNG YÊU BỐN BỂ>! 

Vanson Tran – Mùa Xuân 1989 – Wheaton – IL, USA 

 

OUR “WHOLE FOUR OCEANS” LOVE!

To memorize Minister Martin Luther King Jr. & his Thought of the World Home 

The Human Sufferings have been flooding over our Continents; but we are still proud of having been successful & at this moment, still showing off?When opening our eyes, we realize, we have lost… both our native country as well as our human love! And our conscience? Seems to be turned around… without causes…How fast they are… the scientific processes? The more lifted up, the more we are screened the best… & it seems endless…Having been thrown behind, millions of our sincere thoughts! & the world, in the fragile minutes, have bought…Millions of divisions… crazy & divided classes, in our societies… are tearing each other, poor & even rich countries! “Just pushing the button”, it will explode & cause our human sufferings! Probably, to destroy the whole World Home… Are We Going? Then, Who Will Say Oneself to Be The Most Talented? For What? When Human Beings Will Be Completely Ruined in seconds? And for Today, Who are ashamed within their Intellectualness? Having used modernization, high promotion into Mean Dirtiness?   Abandoning Human Morality? Finding Conflicts & Wars! Having used Malicious Processes to gain the Priority Position… and so far…Do you hear? Sufferings have been lasting without End? They have been, in all 4 Oceans, manipulating Men? In fact, We Are Brothers… in our Friendly 4 Oceans!Your Intellectual Knowledge is to promote, this moment, yourself and our country… the further, the Family of Our Humanity…Are you created by God? Or actually, where are you from?Please, have your mind be calm and your thoughts be careful…LOVE, Please Love Each Other, even though We Are In Different Races! In the Sense of THE LOVE OF 4 OCEANS, WE HAVE TO MAKE? 

Vanson Tran – Spring 1989 – in Wheaton IL, USA

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: