The New USA Must Engage In Its Future? p2/2

TÂN HỢP CHỦNG QUỐC DẤN THÂN VÀO TƯƠNG LAI?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội) – P2/2

 Vâng, Tầm Trí Tuệ của các Nhà Lãnh Đạo…

Họ có thể trở thành một Đấng Quân Tử, Hiền Nhân?

Và cũng có thể trở thành một Bạo Chúa Sơn Lâm?

Từng Khát Máu, Giết hàng Triệu Người, không Thương Xót!

Thế Giới Đại Đồng từ lâu, vẫn là Cái Đích?

Mà Loài Người vẫn Khát Vọng Những Năm Qua?

Chg Ta vừa Tuột Tay Ý Hệ Toàn Cầu Hóa vừa qua?

<Nay Bảo Thủ, Bảo Vệ, Chỉ Biết Mình> là Xu Hướng?

Tôi hy vọng những Công Dân Hoa Kỳ Gốc Việt…

Hãy Dấn Thân vào Hướng Vinh Dự Cuộc Đời?

Chg Ta Mơ Ước, một Ngôi Nhà Thế Giới… Ngập Tình Người!

Bốn Bể, Năm Châu chg ta đều là Huynh Đệ?

Nhưng trước hết, Chg ta phải Luyện Tầm Nhìn Trí Tuệ?

Thế Hệ Hôm Nay, và những Thế Hệ Tương Lai…

Dòng Lưu Vong, Chg Ta vẫn khả thể, Chọn Một Con Đường?

Nếu được, Chg Ta vẫn có thể, làm Quê Hương Sống Dậy!

Tôi còn nhớ bản nhạc Việt, <Minh Chầu Trời Đông>, đâu đó?

Một Quê Hương hiện tại, <Phẩm Chất ngàn vị Đắng Cay>!

Một Đất Nước Hình Chữ S cần phải <Phát Triển Thăng Hoa>?

Một Dòng Sốngđang khát vọng <Vào Tự Do, Nhân Quyền & Dân Chủ>?

Một Toàn Dân phải được <Bình Quyền, Áo Cơm, No Đủ>?

Như vậy, <Đất Nước Mình> cũng vào < Giai Đoạn Phải Dấn Thân>?

Như một Hoa Kỳ, HCQ, và Nhiều Nước phải Sang Trang?

Mới mong Xây Đắp được Nền Văn Minh <Thăng Hoa, & Hòa Bình Thế Giới>?

Chg Ta không thể để <Thế Giới Con Người vào Bi Thương> lần nữa?

Mà NGÔI NHÀ THẾ GIỚI, phải đạt được <TÌNH NHÂN BẢN, NỒNG ẤM, SÁNG TƯƠI>!

TINH NHÂN BẢN với CHẤT LƯỢNG CAO ĐẸP này, được lan tỏa KHẮP NƠI NƠI…

Vanson Tran – Cuối Đông 2016

 Xin Coi Nguồn Tham Khảo Cho Bài Viết :

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/sino-us-economic-balance-nxn-12212016105832.html

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/sino-us-economic-balance-nxn-12212016105832.html

http://www.rfa.org/vietnamese/international/The-US-Underestimates-China-NTran-06212010114101.html

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/The-US-Underestimates-China-NgTran-06212010215403.html

http://www.rfa.org/vietnamese/international/us-china-relations-to-deal-with-a-currency-manipulator-NgKhanh-04222010134551.html

www.theatlantic.com/politics/archive/2016/…hillary-clinton-lost/507704/

www.thedailybeast.com/…/seven-reasons-why-hillary-clinton-lost-and-d

https://www.theguardian.com

https://www.youtube.com/watch?v=RefLbJdDmts

 

Việt Nam! Minh Châu Trời Đông!

Việt Nam! Nước thiêng Tiên Rồng!

Non sông như gấm hoa uy linh một phương.

Xây vinh quang ngất cao bên Thái Bình Dương.

Từ ngàn xưa tài danh lừng lẫy khắp nơi.

Tiếng anh hùng tạc ghi núi sông muôn đời.

Máu ai còn vương cỏ hoa. Giục đem tấm thân sẻ với sơn hà.

Chung tâm cương quyết ta ôn lời thề ước.

Hy sinh tâm huyết mong báo đền ơn nước.

Dù thân này tan tành chốn sa trường cũng cam.

Thề trọn niềm trung thành với sơn hà nước Nam.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: