A Happy Universal World For All

THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG!
(Thơ Hy Vọng Nguồn Minh Triết Sống Dậy cho Địa Cầu)

Thế Giới làm sao đạt Đại Đồng?
Theo tôi, Điều Ấy ở Lương Tâm?
Trái Tim Nhân Loại như còn bé?
Chưa đủ Tình Yêu, chưa đủ Tầm?
Bạn là Gia Nhân, hay là Chủ?
Thành Viên Gia Đạo có Đủ Ăn?
Hay Họ vẫn còn trong Đói Khổ?
Làm sao mà hết được Thương Tâm?

Cũng vậy, Địa Cầu đang Khó Khăn?
Tộc Dân nhiều chỗ, vẫn Chiến Tranh?
Lương Tâm của Bạn còn Trong Sáng?
Có giữ được không, Ước Mơ Lành?
Hay Bạn cũng nhiều Tham Lam nữa?
Vơ về Quyền Lực với Gian Manh?
Nối kết Đồng Đảng mình Vây Cánh?
Duy Trì Quyền Lợi để An Lành?

Hạt Giống Đại Đồng, quên mất Gieo?
Cánh Đồng Văn Hóa vạn phiêu lưu…
Lúa Tốt, Giống Hay, không gieo hạt?
Trông Đợi làm sao Tốt Mùa Này?
Bạn có khi nào Nghe Gõ Cửa?
Lương Tâm dằn vặt Giấc Mơ Ngày?
Trái Phải Tầm Nhìn như đã rõ?
Bỏ ko Xây Dựng, Chờ Ai đây?

Một Thế Kỷ trôi, đi rất mau?
Toàn Dân trông đợi một Mùa thôi?
Vạn sự khởi đầu, Xây Dựng Nước…
Trách Nhiệm thanh cao, phải Trọn Đầy?
Thế Giới Đại Đồng đang trông đợi?
Hỏi Người Lãnh Đạo, Hỏi Ai đây?
Ước Mong Tầm Sáng trong Trí Tuệ…
Phát động Thăng Hoa Non Nước này!

Việt Nam tươi sáng dựng Đại Đồng!
Một Nhân Sinh mới sẽ mênh mông…
Đón nhận 5 Châu, Văn Hóa Việt…
Nhân Bản Tình Chung, vạn Cánh Đồng…
Ngày Mai Thế Giới cùng Ca Hát…
Ý Nghĩa Đai Đồng gieo Ấm No!
Một Trái Tìm, Tình Nhân Bản rộng…
Muôn Tiếng Đồng Dao, Trẻ Hẹn Hò!

Trọng Thùy Sơn – 12/2016

Translation:

 

OUR UNIVERSAL LOVE IN OUR WORLD!

(A hopeful Poem For Our Planet’s Source of Wisdom)

 

How will Our World reach The Universal Love One?

In my opinion, that should be come from Our Conscience?

At present, the Heart of Humanity is still A Kid?

Our Love is not enough, & our Outstanding Mind is not An Enough Range?

Are You A Family Member or The Family Leader?

Are Your Family Members in a Good Condition?

Or are they still remaining in Poverty?

How Will This Tragic Site be ended?

 

Also, Is the Earth still tough?

Are The Ethnic Minorities in many places, still be at Wars?

And, is your Conscience also in a clear form?

Is it maintaining Good Dreams?

Or, are you also greedy, much more?

Grasping more Power with Dishonesty?

At your own party with your linked webs?

Maintain your Party’s Benefits with Guaranty?

 

The Good Universal Seed, You’ve forgotten to sow?

Your Cultural Plain are found with thousands of adventures,

Good & better Rice Seed, haven’t been sowing?

How could your Expectation be well in this coming Season?

Do you listen when your door is knocked?

And your Conscience is tormented inside your Day Dream?

Wrong or Right? Your Vision has reached?

You Skip It to realize Good Construction, Who’s To Wait?

 

A Century is drifting, it will go very quickly?

People expect an unique season, full stop?

Everything is hardy starting, in Building Our Country?

A high Accountability, must be fulfilled?

The Universal World has been expecting?

Do we ask the Leaders or, anybody here?

Hoping our Bright & Intellectual Mind …

May promote our Nation in this situation?

 

Vietnam will be bright to start building our Universal World Community!

A New Life View would be vast & interdependent…

Receiving in all World’s 5 Continents, our Vietnamese Culture,

The Common Love for Humanity, will be seen in Thousands of Human Plains,

Tomorrow, our World will be singing together,

The Meaning Character of our Universal World forever…

A Valentine Heart, an Human Love Is Immense…

With Vietnamese Folk’s Song, our Young World Generations Will Be Hopeful!

 Trong Thuy Son – 12/2016

 

 

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: