From Communism to Populism?

TỪ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN ĐẾN CHỦ NGHĨA DÂN TỘC hay DÂN TÚY?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Do Chất Lượng của Chủ Nghĩa Tư Bản Nguyên Thủy..

Có Phản Đề Cuộc Cách Mạng Giai Cấp Đại Đồng?

Do Chất Lượng của CNCMGCĐĐ <Chủ Nghĩa Đại Đồng>,

Đã diễn tiến đến tk Chiến Tranh Lạnh trong Thế Giới?

Sau CT Lạnh,  Chg Ta thấy Dạng Toàn Cầu Hóa…

Khởi đầu từ Không Gian <TQCS cùng Nước Mỹ Tư Bản Tự Do>?

Có thể là Cái Thế Chiến Lược này do Trung-Mỹ tạo ra…

Như một Dạng Hợp Tác Nhau, để cùng Phát Triển?

Đó là một Nhu Cầu Thời Đại, mà các Siêu Cường Chuyển Trục?

Nhưng Vào Hành Trình, mỗ Nước đối diện <Với Những Dị Biệt Của Mình>?

Ví dụ như Giấc Mơ Riêng, của Tân TQHCS, hay Tân ĐQLB Nga?

Đã và đang là những Mũi Dùi Cạnh Tranh Trong Phần Kinh Tế?

Khi mà Lợi Quyền Bất Quân Bình trong Các Nước…

Có thể tạo Đụng Chạm nhau hay Phản Kháng cùng nhau?

Như U,  dạng Brexit đã ly dị Liên Minh Âu Châu?

Như Hoa Kỳ, do Tân TT D. Trump dọa Từ Chối  TPP, hay Toàn Cầu Hóa?

Trong khi đó, TQHCS đang chuyển dịch dần dần Tham Vọng?

Sẽ trở thành Chủ Nghĩa Tư Bản Đỏ, Kinh Tế Dạng Quốc Doanh?

Họ vẫn Mơ Hồ Trong Ý Thức Hệ Cộng Đấu Tranh?

Hay vẫn bị Biến Chứng của Bệnh Ung Thư Văn Hóa?

CĐ Thế Giới, đang mất dần Sắc Mầu Hòa Hợp?

Và thay vào, một Thế Ích Kỷ, Cạnh Tranh?

Ba Siêu Cường, Ba Hướng Sống, Ba Lối Đi?

Vẫn Lôi Cuốn theo Họ, những Quốc Gia Chưa Đủ Mạnh?

Chính vì Dạng Xã Hội Kinh Tài Hôm Nay, trong Nhân Loại…

Đang hình thành những Vấn Nạn, do Dị Biệt Lợi Quyền?

Không Hòa Nhập, một Số Liên Kết các Quốc Gia…

Có thể Trở Lại Dạng Xã Hội nặng Mầu Dân Túy?

Như Dạng Bảo Vệ Mậu Dịch đang diễn ra Trong Kinh Tế?

Nhưng cũng Hình Thành Dạng Chính Trị Ích Kỷ, Kiêu Căng?

Trong khi Thực Tế, chg tôi thấy, tại Nhiều Quốc Gia…

Giải Pháp Hội Nhập vẫn hay, như Giao Lưu Toàn Cầu Hóa?

Các Nguyên Thủ Địa Cầu, nên Ngồi Lại Với Nhau mà Tham Khảo?

Chỉ có thể Theo Dòng, cùng Thế Giới và Xóa Đói Giảm Nghèo…

Mới Hy Vọng Lòng Người Tin Tưởng và Xây Dựng Trật Tự Thái Hòa?

Trong Quốc Gia Mình và Toàn Cộng Đồng Thế Giới?

Chg tôi mong rằng các Nguyên Thủ Quốc Gia & Liên Hiệp Quốc…

Hãy Hội Thảo Chí Tình, hầu Phát Triển một Ý Thức Xã Hội Thăng Hoa!

Địa Cầu Ngập Hận Thù, Bi Kịch  Hôm Nay, mới hy vọng Một Bình Minh?

Trong Thế Giới Hòa Đồng Tình Anh Em và Tình Nhân Bản!

 Vanson Tran – Tháng 12/2016

 VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT CỦA CHG TÔI:

https://www.youtube.com/watch?v=LkteXCwGL_0

https://en.wikipedia.org/wiki/Populism

http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674737297

http://www.davidhilfiker.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4:capitalisms-evolution&catid=1:capitalism&Itemid=22

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: