The New Postion of Main Superpowers’ Politics and Economy

THẾ CHÍNH TRỊ KINH TẾ MỚI CỦA CÁC SIÊU CƯỜNG?
(Tùy Bút Phiếm luận, Thời Sự, Xã hội)

Tổng Quát Tình Hình Thế Giới:
Giáo sư Khoa Chính Trị Học, Elizabeth Wishnick, Đại Học Montclair & Viện Chính Trị Học thuộc Đại Học Columbia, Hoa Kỳ đề cập đến Dạng Tam Giác trong Kịch Bản Chính Trị, và Kinh Tế Mới của 3 Siêu Cường Tân Hoa Kỳ <USA with D. Trump>, CHND Trung Hoa (Hậu CS) và LB Nga (Dân Chủ & Độc Tài hậu LBSV). Thế Tam Giác này có một số Lãnh Vực thuận & nghịch tùy theo Chg Ta đào sâu vào Giấc Mơ của Họ.

Trong tình hình Kinh Tế & Chính Trị hôm nay, của cả Ba Siêu Cường nói trên, chg tôi thấy Họ đều có Giấc Mơ chung và Giấc Mơ Riêng. Dạng Toàn Cầu Hóa về Kinh Tế & Giao Lưu Văn Hóa hình như đang Chuyển Hóa vào Thời Kỳ Bảo Vệ sau khi Chính Sách Hòa Nhập vào CĐ Thế Giới Con Người không hữu hiệu? Lý do vì mỗi Siêu Cường đều liên hệ vào Giấc Mơ Riêng của Minh.

1. HOA KỲ: Theo chân UK Brexit, Bảo Vệ Dân Túy & Mậu Dịch, nhất là tân TT D. Trump càng bảo thủ hơn và có khi còn mang Thành Kiến Chủng Tộc Da Trắng, Da Mầu, và Đám Di Dân trong Nước. Sẽ có nhiều Chính Sách sẽ bỏ dở từ Việc Chuyển Trục về Thái Bình Dương, CS Tiêu Diệt Nhóm ISIS, Liên Minh & HĐ Kinh Tế TPP, TTIP, Gia Nã Đại, Mễ Tây Cơ & Mỹ, vv..?
2. TRUNG HOA HCS <Hậu CS lãnh đạo bởi ĐCS & ct Tập Cận Bình): Tham Vọng Một Vùng Đại Dương Biển Đông & Hoa Đông cho Đường Biển? Con Đường Tơ Lụa, một Siêu Dự Án thâu tóm Thị Trường Kinh Tế 5 Châu cho chính mình, có thể là không tưởng?
3. LB NGA <ĐT HCS Của TT Putin>: Tham vọng một Địa Chính Trị và Kinh Tế hùng cường, phục hồi vị trí hùng cường của thời kỳ LBSV? Cho nên Nga chiếm Crimea của Ukrain và dùng Chiêu Bài Kiều Dân Nga đòi tự trị. Xâm Thực vào Syria bất chấp các Quốc Gia Tây Phương phản kháng, tính Bạo Động và Thiếu Tôn Trong Đời Sống Dân Thường vô tội hay Lực Lượng Kháng Chiến do Hoa Kỳ và Tây Phương yểm trợ.
LH ÂU CHÂU <Đang đối diện vấn nạn Di Dân Miền Bắc Châu Phi và Trung Đông, cùng v/đ Kinh Tế Suy Giảm>: Do Hệ Lụy Di Dân vào Âu Châu quá tải. Do Nền Kinh Tế LM Âu Châu thiếu Nhất Trí, như Nạn Suy Trầm Tài Chánh, Kinh Tế của Hy Lạp, Ý Đại Lợi và sự việc Brexit của UK, & nhất là Nạn Khủng Bố ISIS đã xẩy ra và đe dọa đang làm cho nhiều Thành Phô của Âu Châu thêm bối rối.

Giấc Mơ Riêng & Giấc Mơ Chung:
Như trên, Giấc Mơ Riêng của mỗi Siêu Cường có Hướng Đi khác biệt, nhg Họ đều biết rõ rằng, Thiếu Một Giấc Mơ Chung của Nhân Loại Toàn Cầu sẽ chỉ tạo nên nhiều Dạng CT & KT phức tạp, sẽ mâu thuẫn Lợi Quyền của nhau, và nhất là đúc kết thành Mối Bất Hòa trong Giao Lưu Văn Hóa & Kinh Tế Xã Hội.

Những Kịch Bản có thể xẩy ra:
Nếu những Lãnh Tụ các Siều Cường và Cơ Quan Liên Hiệp Quốc thiếu tích cực hơn, lơ là với những Sinh Hoạt của Quần Chúng 5 Châu như hiện tại, thiếu có Những Buổi Hội Thảo Giải Quyết Vấn Đề Con Người của CĐ Thế Giới, như Ô Nhiễm Môi Trường, như Thiếu Thực Phẩm, Thiên Tai & Bão Lụt, Trợ Cấp Người Tỵ Nạn bất thường cũng như Thiếu Cải Thiện v/đ Hố Giầu Nghèo ngăn cách, Dạng Kinh Tế Bảo Vệ, Dân Tùy, mối Liên Kết có Chất Lượng Chống Đôi nhau, thiếu Hòa Nhập và Ich Kỷ, vv… Thế Giới sẽ trở nên Bất Ổn, từ nội bộ mỗi quốc gia, lan sang nhiều Khu Vực. Từ đó, nhg Cuộc Chiến Tranh nhỏ và to có thể sẽ liên tục xẩy ra cho Hiện Tình Trái Đất chúng ta?

Kết Luận Vẫn Là Tầm Trí Tuệ Con Người Lãnh Đạo:
Để Kết Luận, chúng tôi vẫn cho rằng CĐ Thế Giới Chúng Ta nên có một Vũ Trụ Quan & Nhân Sinh Quan xích lại gần nhau, cùng Nhìn Về Môn Hướng và Tạo Một Giấc Mơ Chung cho Nhân Loại. Do đó Mỗi Tầng Lớp Lãnh Đạo các cấp đều phải Cộng Tác & Đóng Góp, từ Tinh Thần đến Vật Chất, vào Công Cuộc Xây Dựng Căn Nhà Thế Giới Chung, như vị mục sư quá cố Martin Luther Kinh phác họa trong Dòng Thế Giới Sử? Chúng Ta nên tôn trọng Ý Hệ của Mọi Tôn Giáo và Triết Học Xã Hội Nhân Văn, ngồi xuống và bàn luận với nhau, để có một Giấc Mơ Chung của Đời Người Trên Trái Đất> Chúng tôi hy vọng Lòng Chân Thành Mong Ước của chúng tôi được các Nhà Lãnh Đạo, các Nhà Tri Thức & Trí Tuệ quan tâm và ghi nhận, hầu tìm ra những Biện Pháp Tốt Đẹp Nhân Sinh. Xin chúc Mọi Quốc Gia, Mọi Gia Đinh sự Bình Yên, Thịnh Vượng, sự May Mắn và Mỗi Nơi đều có một Xã Hội Lạc Phúc được quân bình, không có Chiến Tranh & Đổ Máu!

Vanson Tran – 11/2016

Translation:

 THE NEW POLITICAL & ECONOMIC POSITIONS OF THE SUPERPOWERS?

(Palavering, Current Event, Social Poem)

 General Situation of Our World:

Professor Elizabeth Wishnick, Montclair University & Institute of Political Science of the University of Columbia, of the United States refers to the Triangle Form of Politics, and Economics of our current 3 New Superpowers: New USA <USA with D. Trump>, PRC (post Communist China) and Russia (New Empire of Democracy & Dictatorship from the past USSR). The Triangle Field has some negative as well as positive points, depending upon us, if we dug deep into their dreams in different directions.

 In the situation of Economics & Politics today, the three superpowers of the above, I find their common Dream and their Own Special One. The Form of Economic Globalization & Present Cultural Exchange is apparently in the Period of Transformation, It seems leaning back to their Theory of Protectionism, after our World’s Globalization Policies are probably ineffective? The Main Reason is Each Superpower has been pursuing Its Own Dream itself.

 1.UNITED STATES: Following UK way, Brexit, leaning to Populism and Economic Protection, USA New President D. Trump also aims at his National Conservative Protection increasingly more conservative and sometimes even to bring racial prejudice White, Dark Skin, and Migration in many States. Policies will have to abort, such as The Policy of Moving Military Force to Pacific Region, or the Policy of Destroying the ISIS Group in the Middle East, and the Alliance & Economic Activities such as TPP, TTIP, as well as the Canada-Mexico & US Free Trade Accord, etc ..?

 2.POST COMMUNIST CHINA, led by the Communist Party President Xi Jinping): with his Ambition of One Huge Ocean Region, The Japan-China Sea & South China Sea to Sea as well as the Silk Road <One Belt One Road Mega Project>, an acquirer of Super Utopian Economy Project in the whole 5 continents’ Market System for Its Influence?

 3. FEDERATION OF NEW RUSSIA <w/Pres V. Putin, a Dictator>: His Ambition in a Political and Economic Strong Position and Geographic Region as Previous USSR Period? Recently, Russia has occupied Crimea’s of Ukraina by His New Strategy persuading Russian Immigrants in other Lands to request their Autonomy. In Syria, Putin’s Strategy Is the Syria Plan to Help Dictator President Assad, despite Western Nations’ Protests.  Putin has created several violence to the innocent civilians or the Local Resistance Forces against Assad.  These Forces have been helped by the US and Western Support.

 

 4. EUROPE UNION <is facing problems like the Immigrant from North Africa and the Middle East where they are facing Economics Deficiency>: Due to the implications on the Overloaded European Migration. For Its Economy, due to the Different Policies of Governments, as well as their Internal Problems, such as Depression Economy, Finance Crisis, of Greece, of Italy and the UK, etc… The Brexit of the United Kingdom, especially terrorism & ISIS has happened and are making threats to more cities in Europe. The situation became more confused.

 Private & Common Dreams:

As above, each Superpower’s Dream has its Own Direction that is different, but they all know that, their Common One should be required in order to avoid more complex forms of Politics and Economic Policies that could cause more Contradictions of Common Interests for Each Other in this Globe, specially It will drawn into Conflicts in Making Harder for Human Cultural & Economic Society.

 The Possible Scripts may occur:

At present, If the Leaders of the superpowers and the United Nations Agency lack of more positive measures, with their neglect of the Masses’ Activities in our 5 Continents, missing with Their Necessary Conferences In Problem Solving of Our Humanity Problems, such as environmental Pollution,  Lack of Food, Disaster & Floods Mutual Helps, etc.. Refugee Assistance Abnormalities as well as Major Improvements In the separating Hole between the Rich and Poor, or Nations are Conservative in their form Economic Protection, Civil Actions, each will link to their bad quality can oppose each other, lack of Inclusive and selfish, etc… Our World will become unstable, from the internal situation of each country, spreading to many areas. From then on them, we will receive Small Wars and Serious Ones to be able to continually happen to our Earth, from Current Situation?

 Conclusions:  Still Being Human Brain Games of the Leaders:

To conclude, we still believe that Our World Community should have a Life View as well as World View for Human Beings to be closer together, looking towards One Good Direction, and particularly A Common Dream for Humanity. Therefore; all classes of Leadership at all levels must Collaborate & Contribute, from their Will as well as Materials, like We Are Building of Our World House, as pastor Martin Luther King, once outlined in the World History Series? We should respect the Different Religious and Philosophy Ideology.  We must sit down and talk to each other, to have a Common Dream of life on Earth. We sincerely expect and desire our leaders, the Knowledge & Wisdom Intellectuals to pay attention in order to find Best Dream for Human Beings. Congratulations All Nations, every family will be in peace, prosperity, good luck and every place with a well balance Social Welfare & Peace!

 Vanson Tran – 11/2016

 Phần Tham Khảo Của Bài Viết:

 

http://nbr.org/publications/element.aspx?id=850
http://www.vietpressusa.us/2016/11/vladimir-putin-se-tiep-tuc-cam-nhap.html
http://energypost.eu/chinese-dream-jeremy-rifkin-economic-conquest-eurasia/

Europe’s Dilemma: Immigration and the Arab Spring

http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/12/negotiate-with-isis/419157/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: