The Consumers’ Knowledge & The Market.

KIẾN THỨC NGƯỜI TIÊU THỤ & THỊ TRƯỜNG
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Lúc Gía Đắt thì Dân tiêu thụ Ít…
Lúc Giá Rẻ thì Dân tiêu thụ nhiều?
Lúc Lương Nhiều, Dân cũng tiêu thụ nhiều?
Lúc Lương Thấp, Dân chỉ ăn Tần Tiện?
Đó là Đầu Vào, Đầu Ra của Người Tiêu Thụ?
Thế còn Người Sản Xuất Thực Phẩm, Hàng Hóa thì sao?
Còn Anh Chuyên Chở những Hàng Hóa Bắc Trung Nam?
Thị Trường sẽ chậm lại, khi mà Hàng Hóa rẻ?
Thị Trường sẽ tấp nập, khi mà Hàng Hóa thấp?
Ngành Chuyên Chở Hàng Hóa cũng vì đó, hoặc xuống hay lên?
Số Lượng Hàng Hóa trong Thị Trường khí quá nhiều?
Thì Giá Cả nơi Thị Trường, có khi Rẻ Mạt?
Lại hỏi Tại Sao Hàng Hóa, Giá lên cao thế?
Có lẽ do Hàng Hóa quá ít nơi Thị Trường?
Dân Quê cũng thường hỏi, thế nào là <Kinh Tế Vĩ Mô>?
Trong Website 1, chúng tôi có post, xin Tham Khảo…
Còn thế nào nữa, là Dạng <Kinh Tế Vi Mô>?
Chúng tôi cũng liệt kê đó, xin đọc, khi có Thì Giờ…
Hai Bác Tám tôi, bàn bạc nhiều rồi, như đã hiểu?
Cón Nông Công Nhân, vẫn chưa hoàn toàn hiểu?
Kinh Nghiệm rồi, Họ mới Bảo Nhau thôi?
Kinh Nghiệm mùa Nhà Cửa như Bác Tám tôi,
Đã khiến Bác làm giầu, lên chức Đại Gia dễ quá!
Hồi Nhà Đất lúc còn thời kỳ <Vung Kinh Tế Mới>,
Bác Tám mua chỉ độ Mấy Chục Cây Vàng…
10 năm sau, khi có <Đổi Mới, Mở Cửa..> Phong Trào…
Thì Giá Cả Nhà Bác Tám tôi dã gắp 4-5 lần lận!
Bác chỉ bị Ông Chính Quyền Bồi Hoàn quá rẻ!
Khi Dự Án <Trưng Dụng Đất Đai> phát động bới Chính Quyền…
Khi mà Chính Quyền Đổi Tiền Mới, Bác đã lỗ vốn rồi?
Khi Đất Đai Bị Trưng Dụng thì Gia Đình Bác tôi lại nghèo tiếp?
Thị Trường tại Nước CSVN hay tại CSTQ…
Thật ra, HỌ áp dụng Luật Lệ TTKT chỉ nửa vời?
Quy Luật Kinh Tế Chỉ Huy, chúng vẫn Xuất Hiện hoài?
Có khi Đảng Độc Tài CS có thể In Tiền nhiều ít?
Nếu Họ tung một Khối Lượng Tiền quá nhiều trong Nước?
Chắc chắn là Hàng Hóa sẽ Khan Hiếm mà thôi?
Và đây là Thời Kỳ gọi là Lạm Phát của Nước tôi?
Còn Giảm Phát phải nhiều năm Dân Mình mới thấy?
Như vậy, <Giá Thực Phẩm/Hàng Hóa> tùy vào <Khối Lưu Hành Tiền Tệ>?
Một khi mà <Khối Lượng Thực Phẩm/Hàng Hóa> vẫn đứng im?
Nhưng có Ảnh Hưởng Gì ? Vào Chính Sách Ngoại Thương?
Có chứ, Chính Là Thực Phẩm/Hàng Hóa trong khi Xuất Nhập…
Ngành Xuất Cảng nằm im, không Giao Thương Bán được?
Hay Xuất Cảng rất nhanh, Bán cạn, Bán hết, rất nhanh?
Cũng vậy, Ngành Nhập Cảng vẫn còn ở Dạng Quân Bình?
Hay hai Ngành Xuất Nhập Cảng, đang bấp bên, Lên Xuống?
Xuất Cảng Cao, Dân Ta có Việc Làm & Đồng Lương thoải mái!
Xuất Cảng nằm ì, thì Dân Ta có thể Thất Nghiệp, Đói Hơn?
Còn Gì Nữa? nhiều lắm, xin các Bạn mở xem…
Phần Tham Khảo của Chg Tôi trong Bài Thơ Phiếm luận!

Trọng Thùy Sơn – 11/2016

Bài Viết Kỷ Niệm Tân TT Hoa Kỳ D. Trump
trúng cử, và sẽ có Nhiều Thay Đổi.

VÀI NGUỒN THAM KHẢO LIÊN HỆ:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_h%E1%BB%8Dc_v%C4%A9_m%C3%B4
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_h%E1%BB%8Dc_vi_m%C3%B4
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/president-trump-and-trade-war-nxn-11152016221637.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: