Socially, How Will The World Be Separated?

THẾ GIỚI HÔM NAY ĐANG PHÂN HÓA NHƯ THẾ NÀO?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Tưởng rằng Thế Giới 2 Phe?
Hóa ra Thế Giới nhiều Phe, tùy Vùng…
Lâu lâu Mời Mọc Họp Chung…
Tỏ ra Tha Thiết, và Cùng Mục Tiêu?
Nhưng không, Kinh Tế vì nghèo?
Cho nên Buôn Chải những Điều Quanh Co?
Mốc Đời Lạnh, sau Chiến Tranh…
Liên Bang Sô Viết sụp nhanh, vì Nghèo?
Hôm Nay Chuyển Hóa khá nhiều?
Song Giấc Mơ vẫn khá nhiều Nhiêu Khê?
Không Sát Cánh, không Vào Phe…
Nừa Pha Dân Chủ nửa Pha Độc Tài?
Trung Hoa Cộng Sản thở phào?
Thoát Tay Kênh Đảng từ ngày NGA TAN?
Cái May Cộng Sản Việt Nam…
Nixon của Mỹ xếp hàng Đón Mao?
Một Dân Số 1ty3, quá lớn lao?
Thị Trường Tiêu Thụ… sẽ vào khuyênh khoang?
Không ngờ Đầu Óc Thương Gia…
Nhóm Dân Tầu sẽ đổ ra Mọi Miền?
Dân Này Học Lóm, Hiểu Nhiều?
Cóp Pi, Góp Nhặt, Tài Siêu, khó lường?
Hôm Nay đã có Phi Thuyền…
Có thêm Hải Đội Tiến Vào Biển Đông?
Mặc dù Thế Kỷ Giao Thương…
Đa Chiều Văn Hóa, Thị Trường Tự Do…
Thời Gian…mấy Thập Niên qua…
Tâm Tình đã hiểu, cũng là Đớn Đau?
Hòa Hợp, Hòa Nhập, phiêu lưu?
Hôm Nay Dân Túy vẫn Xoay Về Nguồn?
Hiểu ra Tham Vọng nhau luôn?
Siêu Cường Khu Vực, Con Buôn Mở Màn?
Con Đường Tơ Lụa… ngỡ ngàng?
Biển Đông Chế Ngự muôn ngàn Thế Đi?
Hồi Giáo Quá Khích đam mê…
Giấc Mơ Thánh Chiến… hoang mê Lòng Người?
Rừng Nhân Loại, Bóng Tối dầy….
Những Cơn Giông Tố từ đây khó lường?
Hôm Qua Bằng Hữu thân thương?
Ngày Mai không rõ Khôn Lường ra sao?
Dạng Phân Hóa, Dạng Tự Kiêu…
Phong Trào Dân Túy vây quanh Khu Rừng?
Từng Loài Sinh Vật… tha hương?
Chúng lang thang khắp Bốn Phương Chân Trời!
Mong Cho Biển Lặng, Sóng Đời…
Gần 200 Giống Con Người Thương Nhau!

Trọng Thùy Sơn – 11/2016
(Đánh dấu Dạng Phân Hóa Nhân Loại đầu TK 21)

VÀI NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:


https://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation
http://www.voatiengviet.com/a/chien-thang-cua-trump-trong-mat-cu-tri-tre-goc-viet/3603484.html

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: