Trade Free & Trade Protection Forms

PHIẾM ĐÀM VỀ <BẢO VỆ MẬU DỊCH> VÀ <TỰ DO MẬU DỊCH>
(Thơ Phiếm luận, Thời sự, Xã hội)

Ranh giới Mậu Dịch có 2 Làn Ranh cần hiểu?
Vào Thời Kỳ CT Lạnh, Thế Giới phân cực làm Hai?
Dạng Kinh Tế Tự Do và Dạng Kinh Tế Chỉ Huy…
KTTD theo trường phái Tây Phương, Adam Smith…
Tôi còn nhớ Bài Học đầu Môn Kinh Tế Học…
Định Nghĩa Thị Trường chiếm đến 3-4 Chương…
Thị Trường là nơi Hàng Hóa (Products) & Dịch Vụ (Services) đổi trao…
Có 2 Thành Phần: Người Mua và Kẻ Bán (Buyers + Suppliers),
Sản Phẩm/Hàng Hóa lại sản xuất từ Công Xưởng…
Hoặc như Nước Ta, thường đến từ Khu Vực Nông Thôn…
Kinh Tế Thị Trường, thường thấy ở Các Nước Tự Do,
Hay các Nước Tư Bản Tây Phương từ nhiều năm trước…
Từ khi có Cuộc Cách Mạng Xã Hội, phân chia Giai Cấp…
Liên Bang Sô Viết theo Mô Hình Kinh Tế Chỉ Huy,
Cũng đã Sụp Đổ, phải chăng vì <Lý Luận quá Chủ Quan>?
Duy Độc Đảng quy trình, 100% nhiều Dự Án…
Mô Hình này nhằm thể hiện Đồng Đều Quyền Lợi?
Cho Toàn Dân, song trên Thực Tế rất khó khăn?
Lý do? Các Cán Bộ Cao Cấp có nhiều Quyền…
Họ dựa vào Yêu Nước, song ko hoàn toàn Trong Sạch?
Ngày Nay, các Quốc Gia trước đây Theo Cộng Sản…
Thì Mô Hình Cộng Sản đã bị Tha Hóa, Phai Mờ?
Mầu Sắc Xã Hội Chủ Nghĩa ngả Tư Bản của Tây Phương?
Mà Quần Chúng gọi là CN Tư Bản Đỏ?
Nhưng Định Hướng XHCN vào KTTT Tư Bản…
Có rất nhiều điều phức tạp hơn cả MH Kinh Tế Chỉ Huy?
Nhất là các Quốc Gia CS, thích ứng Nửa Vời…
Chỉ Thực Hiện được Phần Nào Cái Mô Hình TTKT?
Lý do? là vì trong Mô Hình TTKT Định Hướng…
Họ vẫn còn nhiều Lực Quyền để Bớt Xén của Toàn Dân?
Ngay như cả Mô Hình Xã Hội Dân Chủ, Tự Do…
Nạn Tham Nhũng ít hơn, song vẫn là Tham Nhũng…
Bản Chất Loài Người… Cái Tham nằm trong máu?
Cải Thiện Nhân Quyền là Công Việc Từng Ngày?
Khi Nền Kinh Tế Toàn Cầu Hóa có Đặc Tính Tự Do…
Nó buộc phải có Sự Cạnh Tranh trong Kinh Tế…
Những Định Luật lẽ dĩ nhiên có Nhiều Kẽ Hở…
Hoặc Nước Này, Nước Nọ, lên xuống là thường?
Song những Nhà Lãnh Đạo thường hay rất Độc Tài?
Tìm Phương Cách để Nước Mình nhiều Doanh Lợi?
Chính vì vậy mà hiện nay, hai Mô Hình Kinh Tế…
Giữa các Nước Độc Tài và các Nước Dân Chủ Tự Do…
Họ đã cạnh tranh nhau, lên xuống, lỗ hay thua?
Cho nên chúng ta từ MH <TTKT Tự Do>, sang MH <Bảo Vệ Mậu Dịch>?
Tuy nhiên, các Bạn biết ko, đó là Chuyện Bình Thường trong Thiên Hạ?
Nó giống như Thủy Triều lên xuống… khá tuần hoàn?
Chỉ Quần Chúng Nghèo, và Lao Động đáng thương?
Khi mà có Đấu Tranh giữa KTTT Xanh hay KTTT Đỏ?
Ai Quân Bình được Lợi Quyền trong hai Mô Hình đó?
Thì sẽ Tạo ra được một Dạng Xã Hội Thái Hòa?
Bằng không, thì Lợi Quyền… sẽ tựa một Trái Banh?
Nó cứ xuất hiện … từ Tay Anh Này… qua Anh Khác?
Trong Hai Hoàn Cảnh Con Người trong Xã Hội…
Đàn Chim Trời vẫn luôn phải Xoải Cánh Bay?
Chúng bay tìm… một Khoảng Trời Đất an toàn?
Mà chúng ta thường gọi, là <Đất Lành Chim Đậu>?

Trọng Thùy Sơn – 11/2016

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
https://www.donaldjtrump.com/policies/trade

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: