The New Wai Siu King of USA

ÔNG VUA VI TIỂU BẢO HOA KỲ
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Quyền Lợi Thực Tiễn, nhiều Anh tin tưởng…
Đã đến rồi? Khi nhân vật Vi Tiểu Bảo, Hoa Kỳ…
Xuất hiện ra, Nói Quấy Quá, Thắng Ngay?
Dân Chúng không Suy Nghĩ Sâu Xa gì mấy?
Tỷ Phú Donald Trump, đúng là Vi Tiểu Bảo?
Số rất may, Sinh Trưởng ở Gia Đình Giầu?
Giống Nhân Vật Vi Tiểu Bảo của Nước Tầu?
Khi mà Vi Tiểu Bảo, được Vây Quanh bằng Toàn Gái Đẹp?
Một Núi Tiền VTB Tầu đã tiêu pha và phung phí…
Hắn vẫn thênh thang, vẫn như thấy Tỉnh Bơ?
VTB Tầu cũng Yêu Nước, Yêu Dân…
Cho đến chót, Lúc Về Hưu, cùng Nhiều Cô Vợ!
Chúng Ta hãy đợi, Tân TT Donald Trump hành sử…
Lên Ngôi xong, Ông sẽ Giao Tế thế nào?
Mọi Chính Sách Sẵn Có, Ông có biết Nặn Nhào?
Để Tạo một Mô Hình lôi cuốn cho Nước Cờ Hoa, HCQ?
Trong Nền Tảng của một Đại Cao Lầu Nhân Loại…
Nước Mỹ vẫn là Một Khoảng Trời Ăn Uống thên thang?
Vào Cao Lầu Này, lại có rất Nhiều Món Ngon…
Ngoài Lương Bổng, Bảo Hiểm, và Casinos thoải mái?
Không Gian Này cũng là Nơi An Toàn Đáp Cánh…
Của những Chú Chim Trời, Cáng Nặng những Thỏi Vàng…
Từ Nhiều Nơi mà Đa Số Dân Chúng còn Nghèo…
Vẫn lận đận Hàng Ngày, Tìm Miếng Cơm Manh Áo?
Đại Cao Lầu Mỹ hôm nay đã có thêm Đối Thủ?
Vì Vòm Trời… 3, 4 Nước đều đang muốn Nổi Danh…
Một Trung Hoa Hậu Cồng Sản, không mầy Tinh Nhanh?
Một Nga La Tư, với Tân HĐ V. Putin, nhiều Tham Vọng?
Còn những Chú Báo, Sói Rừng cũng rất nhanh, và Nháo Nhác…
Khu Rừng Nhân Loại, có cảm tưởng, sẽ Sôi Động Hướng Tương Lai?
Những Tộc Dân Nghèo Đói, Quyền Lợi rất Bất Công…
Vẫn phải Cố Chờ một Diển Ân của Các Ngài Thượng Đế?
Sang Thế Kỷ này, rồi sẽ vào tương lai, 23, hay 24?
Có thể Nhóm Sinh Vật Người có những Đại Đĩa Bay?.
Để Tìm những Tinh Cầu Hứa Hẹn <Đời Sống Áo Cơm>?
Hầu Mọi Con Người Trên Địa Cầu không còn Ức Chế?

Vanson Tran – Xin mững TTT D. Trump, VTB Hoa Kỳ
Tháng 11/2016

Vài Nguồn Tham Khảo của Chg Tôi:
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%99c_%C4%90%E1%BB%89nh_k%C3%BD
http://www.newyorker.com/news/news-desk/an-american-tragedy-2

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: