Rediscussing About the Good and Bad Characters

LẠI TÁI BÀN VỀ CHẤT LƯỢNG HAY KO CHẤT LƯỢNG?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Cuộc Bầu Cử Tân TT Hoa Kỳ vô cùng sôi nổi?
<Ngựa Về Ngược>, mọi Tiên Đoán đều sai?
Lý Do Nào? Rất nhiều Bài Bình Luận… kéo dài…
Song kết luận… vẫn là Sự Việc có Nguyên Nhân, rồi Hậu Quả?
Nguyên Nhân 1, chính là Sản Phẩm Ko Chất Lượng?
Thì Món Hàng tự nhiên, sẽ bị Bỏ Quên?
Món Hàng nào quyến rũ, sẽ Lôi Kéo Theo…
Những Khách Hàng mới nghe và dùng theo Quảng Cáo?
Món Hàng Ấy, ta cũng phải Chờ Xem, trong Phẩm Chất?
Và Kết Quả là gì? Người Tiêu Thụ… sẽ Trả Lời?
Ko Chất Lượng, thì Sản Phẩm Ấy, sẽ biến mất Trong Thị Trường?
Có Chất Lượng, thì Nó lại được Nhiều Người Mua, Người Tiêu Thụ?
Một Điều Kiện căn bản… chính là Thời Gian Sử Dụng?
Độc Giả hãy chờ, hay kiên nhẫn… Đợi Chờ?
Có vài Học Giả lại Tiên Đoán xa hơn…
Hơn cả Vụ Việc Cựu TT Richard Nixon, suýt bị Phế Truất?
Chính Trường Mỹ, phải được coi như, Một Sản Phẩm?
Cộng Đồng Thế Giới vào Thời Kỳ Ly Loạn, Nhiễu Nhương…
Như Thế Chiến II, và Chiến Tranh Lạnh vừa qua…
Độc Giả có tin rằng… Bức Tường của TTT D. Trump bị đổ?
Vì Nước Mỹ chính chỉ là Một Cựu Lục Địa…
Thoạt đầu tiên, Miền Đông Bắc, Họ chỉ có 13 Tiểu Bang?
Sau Cuộc Nội Chiến, Họ có thêm cả Miền Nam?
Rồi Nhiều Nhóm Thám Hiểm… sang Miền Tây Nước Mỹ?
Cho đến nay thì HCQ Hoa Kỳ có 50 Tiểu Bang tất cả…
Song Dân Chúng từ đâu? Mà Họ có 350 triệu Nhân Sinh?
Thưa các Bạn… Họ đã phải Kết Nạp Người Di Dân?
Đủ mọi Chùng Tộc… hầu như toàn Thế Giới?
Nước Mỹ mà không còn là Sản Phẩm Địa Lợi, Nhân Hóa nữa?
Thì chẳng bao lâu… sẽ ko còn là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ?
Mình đọc Sữ Mỹ… còn nghe chữ <The Melting Pot>, trước đây?
Sau nửa chừng… Họ đổi thành một Tô Sà Lát (The Salad Bowl)?
Hôm Nay, Họ gọi Hoa Kỳ là 1 Quốc Gia <Đa Chủng Tộc & Đa Văn Hóa>?
Như Vậy, vị nào Làm Đầu Bếp American Kitchen, phải coi chừng?
Biến Hóa Gia Vị khéo léo là một Nhiệm Vụ rất cần?
Vì Nó sẽ duy trì được Món Ngon, và Chất Lượng?
Nhưng Vung Vít, cứ tưởng Mình là Đầu Bếp Giỏi?
Thì có ngày… Khách Hàng Thế Giới… sẽ Bỏ Đi?
Cho nên, một Nhu Cầu Kinh Tế, Chính Trị của Nước Cờ Hoa…
Buộc phải thế nào… Làm Gia Tăng Chất Lượng?
Nước Mỹ phải hiểu như là một Đại Cao Lầu Thế Giới?
Chỉ có Cao Lầu Này, Thiên Hạ mới Thoải Mái thôi!

Vanson Tran – Tháng 11/2016 – Mùa Bầu Cử Nước Mỹ

TRANSLATION:

 REDISCUSSING THE QUALITY OR LACK OF QUALITY OF A PRODUCT?

(Palavering Social Poem)

 

The Presidential Election of the United States is extremely exciting?

<The Predicted Horses were resulted in the contrary>, every Prophecy was all wrong?

Reason? Commentaries are a lot … stretching ones …

However we concluded … there Is <The Cause, and the Consequence>?

Cause No 1, The Product Had No Quality?

In Marketing, It is natural, & will be forgotten?

Any Product which is seductive, would entail …

The new Customers heard and used, according to Advertising?

But Not Yet, we must also wait and see, in its final Quality?

And what is the result? Consumers … will answer?

Without Quality, this Product, will disappear in the market?

Good Quality?  Yes, then it will be a multiple No of Buyers, Consumers?

A basic Condition? That is Time In Use?

Readers Wait, Wait, & Wait … or We Should Have Our Patience?

There are several Scholars predict more & further …

More than The Richard Nixon Case, Former President, He was nearly dethroned?

The Politics of USA, must be regarded as, A Product?

When the World Community is being fallen into A Trouble Period …

As World War II, and the Cold War in the past…

Readers: Do You Believe? … New Pres D. Trump’s Wall will be collapsed?

Because, the United States is only An Old Continent…

At first, in the North Eastern Region, they only had 13 States?

After the Civil War, they have added the South?

Then … More Group of Exploration were seen into the American West?

So far, the USA has 50 States altogether…

But where are people from? That they have 350 million of Human Beings?

Dear friends … They have admitted Immigrants?

Every race … almost all Races in the Worldwide?

If the USA is no longer the Product of <Human Harmony & Good Place to Live>?

It will be not so long … will maintain in stable, < the United States of America>?

My Americans … Please read the well-known words, or do you hear <The Melting Pot>, before?

After, in the halfway … They ‘ve changed to a Bowl Of Salad (The Salad Bowl)?

Today, they call IT, as <Multi Racial & Multicultural> Country?

Thus, for any American Kitchen Chef, Please be watching out for?

Spices Chemistry cleverly turning Is a Needed Mission?

Since it will maintain dish Delicious, and Quality?

But Anyone Who Screwed It and thought He was the Best Cook?

There are some days … Customers in the World … will leave this Restaurant?

So, a Demand of Economy, and Politics of The United States of America …

How … Are We Forced to Increase Our Quality Work?

America must be understood as a Huge World Best Star Restaurant?

And, Remember, Only This Famous Restaurant can be… The Most Comfortable One!

 

Vanson Tran –  11/2016 – The US Election Season

 

REFERENCES TO THIS SOURCE OF MY CHG:

https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/11/11/prediction-professor-who-called-trumps-big-win-also-made-another-forecast-trump-will- be-impeached /? tid = hybrid_collaborative_3_na

https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/09/donald-trump-president-policy-immigration-agenda-healthcare

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: