An Opportunity for USA,When Its Own Situation Is Brightly Realized.

ĐÈN NHÀ AI, NHÀ ẤY SÁNG – MỘT CƠ HỘI CỦA HOA KỲ?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

20/1/2017 sẽ là Ngày Đăng Quang Tân Tổng Thống…
Những Tuyệt Chiêu của Tân Tổng Thống sẽ rõ ràng?
Một khi mà Quần Chúng Mỹ đã Chọn Bầu rồi…
Như CNT H. Clinton, dù buồn, cũng Chúc Mừng Ông Tỷ Phú?
Bây giờ Thế Sự sẽ Xoay Vần theo Chiều nào nhỉ?
Vẫn phải chờ TTT Trump, sau Cuộc Tiếp Xúc Tòa Bạch Ốc mà thôi?
TT đương nhiệm Barack Obama cũng đã Chúc Mừng TTT rồi?
Xem Phong Cách 2 vị Tổng Thống như chừng Ôn Hòa, Nhã Nhặn?
Nào bây giờ nhìn chung, có 4-5 Lãnh Vực…
Kinh Tế Toàn Cầu sẽ Co Rúm lại ít nhiều…
Vì CS Kinh Tế của TTT Donald Trump…
Chính là nhắm vào <Làm Sao Bảo Vệ Mậu Dịch>?
Hay chính là Việc Giao Thương Cả Hai Ba Bên đều Có Lợi?
Chứ ko Dễ Dàng và Rộng Lượng như Trước Đây?
Nước Mỹ bỏ nhiều Ngân Khoản trong Mục An Ninh…
Tiêu Tốn Tiền, Mất Sức, mà vẫn còn Bị Chê Trách?
TTT D. Trump muốn Mọi Quốc Gia cùng Đóng Góp?
Chứ ko để Một Mình Nước Mỹ phải Nai Lưng?
Nếu Điều Chỉnh được Nhg Kẽ Hở, Phải Mất Tiền…
Thì Nước Mỹ có thể Phục Hồi được Sự Thịnh Vượng?
Phác Họa chung chung Vấn Đề Quân Sự & Kinh Tế…
Chg tôi tin rằng TTT Trump sẽ có những Quân Sư?
Nếu Đoàn Kết được Lưỡng Đảng vào 1 Bộ Tham Mưu…
Thì Tương Lai sẽ sáng tươi hơn cho Hiệp Chủng Quốc?
Lúc Tranh Cử, ông D. Trump có nhiều Điều Nói Đại…
Tôi tin rằng Sẽ Điều Chỉnh bởi các Cố Vấn Của Ông…
Nếu Ông Nhìn Ra Dân Chúng Mỹ đã Quá Mức Nghèo?
Buộc Ông phải Cân Bằng Cán Cân trong Đóng Góp?
Chính Sách Thuế Lợi Tức của Ông xem ra Có Lý?
Hay Lợi Quyền trong An Sinh Xã Hội của Người Dân…
Điều mà Người Ta lo ngại là Tinh Nóng Nẩy của Ông…
Cũng có thể làm cho Ông mất đi… nhiều Cơ Hội?
Ông là Loại Người, Cá Tính hay Bộc Trực?
Nhưng Ta còn phải xem Phẩm Chất Đại Lượng của Ông…
Ông có Tham Lam cho riêng Minh, hay muốn Tương Trợ cả Non Sông?
Trong 4 năm Nhiệm Kỳ mà Ông sẽ bước vào Đảm Nhiệm?
Câu Tục Ngữ, <Đèn Nhà Ai, Nhà Nấy Rạng>…
Chúng Tôi cho rằng Hiệp Chủng Quốc buộc phải Thích Nghi…
Để một Dân Tộc Hợp Chủng Quốc, Nước của Nhóm Di Dân…
Sẽ Thăng Tiến Quân Bình mà không nhiều Kẽ Hở?
Chúng tôi cũng mong rằng, Từ Nay Từ CHIA RẼ…
Sẽ Xóa Dần trong Tầng Lớp Trẻ của Hoa Kỳ…
Họ sẽ Ý Thức được Nền Văn Hóa Khai Phóng của Mình…
Tạo Gương Sáng cho Toàn Cầu… luôn luôn Xứng Đáng!

Vanson Tran – 11/10/2016

VÀI NGUỒN THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI:
https://www.theguardian.com/business/2016/nov/09/donald-trump-new-us-president-america-global-economy-china-mexico

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20161110-an-so-donald-trump
https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100130024836AAYioBx
http://vanhien.vn/news/Dung-de-den-nha-ai-nay-rang-35575

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: