COMPROMISE & OPPOSITION

THỎA HIỆP VÀ CHỐNG ĐỐI
(Thơ Phiếm luận, Xã hội )

Thế nào là Dạng Thỏa Hiệp hay Chống Đối?
Thỏa Hiệp là Ta cùng đứng với Phe Ta?
Cón Chống Đối là Phe Ta ko Thỏa Hiệp?.
Hiểu như vậy tức là do Phần Quyền Lợi?
Không đồng đều mà sinh Bệnh Rẽ Chia?
Đúng vậy, như Hiện Nay, Quyền Lợi của Nước Ta…
Khi mà Quyền Lợi lệch nghiêng, là Có Chuyện?
Như vụ Formosa, làm Môi Trường Cá Chết…
Hoặc Dân Oan vẫn Khiếu Kiện Chính Quyền?
Vì Đất Đai, Ruộng Đất, Tư Hữu của Người Dân…
Nay Trưng Dụng, Bồi Hoàn ko xứng đáng?
Một khi mà Dạng Lợi Quyền bị quá nhiều Chênh Lệch…
Thì Giai Cấp thiệt thòi phải Chống Đối mà thôi?
Hệ Số Lợi Quyền giữa Giai Cấp Nghèo-Giầu hoặc Trung Lưu…
Không thỏa đáng, thì tự nhiên Sinh Nhiều Chuyện?
Ở các Nước có Thái Hòa trong An Sinh Xã Hội…
Chúng Ta hiểu rằng Đất Nước Người đã đạt được <Hệ Số Lợi Quyền>…
Còn Xã Hội Ta khi muốn Hội Nhập Dạng Văn Minh?
Đã đến lúc Hệ Số Lợi Quyền cần nhiều Điều Chỉnh?
Củ Cải cũng nghe được, nếu Chúng Ta Nói Phải?
Bằng không, Chính Quyền sẽ nhận Hậu Quả dập dồn?
Như Vụ Việc Thái Bình, Vụ Việc Đoàn Văn Vươn…
Rồi đã đến nhiều Vụ Việc từ bên trong, đã & đang tiết lộ?
Cụ TBT Phú Trọng vừa Hô Hào một Lô Chỉnh Đốn?
Phường Trình 9 điều , và 27 dạng Suy Thoái Cộng Đảng Ta?
Phải chăng đã đến lúc… Đảng đang Tự Suy Thoái, Cụ phải nói ra?
Không có lẽ Phải Đầu Hàng Nhân Dân Phản Đối?
Từ đó, Những Chất Lượng Tốt của ĐCSVN sẽ tiêu mất?
Chỉ bồi thêm Chất Lượng Xấu để Tự Hủy Hoại Mình thôi?
Đảng CSVN ko phải ko có những Ưu Điểm trước đây…
Nhưng Khuyết Điểm nhiều hơn, khi Quê Hương Đổi Mới?
Trong khi đó ĐCSVN độc quyền, Tóm Thâu Lực Quyền Chính Trị?.
Loại Bỏ ra ngoài mọi Thành Phần Quần Chúng Ko Phải Đảng Ta?
Đảng CSVN không Hòa Giải, Hòa Hợp Mọi Giai Tầng <Người Việt Quốc Gia>?
Theo tôi, Loài Người ko thể Tách Phân như Loài Sinh Vật?
Chúng Ta cần phải Sống Chung và không nên Kỳ Thị?
Khi Đất Nước Mình mà bị <Quốc Phá> sẽ bị <Gia Vong>?
Đó là một Dạng Xã Hội còn thiếu sót Một Bản Năng?
Xây Dựng Nền Văn Hóa có Chất Lượng Văn Minh thật sự?
Nếu Quý Vị Nghe Tiếng Dân Oan, Dân Mình đang Lạc Lõng…
Vẫn còn Con Đường Ánh Sáng Rất Đẹp cho Nước Non…
Xin Phản Tình, Xét Lại Tầm Trí Tuệ thật sự Thăng Hoa?
Thì Dân Tộc Việt mới có Ngày Thênh Thang, Thoải Mái!

Trọng Thùy Sơn – 11/2016

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: