THE WAY OF THE LIBERALISM & DEMOCRACY OF SUPERPOWER UNITED STATES COULD HAVE A CHANCE TO RECOVER FROM MUSOL, IRAQ BATTLEFIELD

CON ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA SC HOA KỲ
CÓ CƠ HỘI PHỤC HỒI TỪ CHIẾN TRƯỜNG MUSOL, IRAQ
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Trung Đông Hôm Nay, rất nhiều Mâu Thuẫn…
Song Lợi-Quyền vẫn tiềm ẩn ở Bên Trong?
<Dạng Lợi Quyền phức tạp> này có Hòa Giải được không?
Và nếu được, Hoa Kỳ nên thực hiện khôn ngoan <Con Đường Chính Nghĩa>?
Con Đường Chính Nghĩa sẽ giúp Hoa Kỳ dành về Uy Tín…
Một Siêu Cường Văn Hóa xứng đáng Lớp Đàn Anh?
Đó là một Ý Nghĩ vừa thấy thoáng qua…
Khi tôi nghĩ về Cuộc Chiến Tranh Mỹ Bỏ Rơi VNCH-Dân Chủ?
Nhiệm Kỳ 8 năm của TT B. Obama sẽ gần chấm dứt…
Trọng Tâm của Vấn Đề Hiện Đại là Uy Tín 1 Siêu Cường?
Và một khi Hoa Kỳ nhận thức ra Việc Phải Làm?
Chính là lúc Hoa Kỳ có khá nhiều Cơ Hội…
Mũi Dùi Tấn Công của THHCS là Biển Đông, Con Đường Tơ Lụa?
Và của LB NGA HCS chính là Chiến Lược Lấn Đất Dành Dân?
Miền Đông Âu, NGA đang thực hiện rõ Nhiều Chiêu?
Và cả Thế Liên Minh với Ai Mạnh Khu Rừng Châu Á?
Một BRICS, một EURO-ASIAN và Miền Trung Á…
Mũi Dùi của LB NGA HCS ngày đang Rõ Nét dần?
Siêu Cường nào có thể Hòa Giải được Lợi Quyền?
Thì Khu Rừng Nhân Loại sẽ có Yên Bình & Thoải Mái?
Theo tôi, thì sau khi Mỹ BỎ RƠI VNCH, quay về Quyền Lợi VỊNH…
Thì Tầm Nhìn các Nhà Lãnh Đạo Mỹ như đã Loạn Chiêu?
Và Lưỡng Đảng Hoa Kỳ cũng đã & đang Phân Hóa theo?
Nhóm Quyền Lực Lợi Ích như Rắn Ko Đầu quằn quại?
Chiêu Thức Kinh Tế Toàn Cầu Mở Ra khiến TQHCS khai thác?
Dựa vào Thị Trường Kinh Tế Sàn Tư Bản để Tiến Lên?
Cũng may là TQHCS và LB NGA HCS vẫn loay hoay…
Nền Văn Hóa của HỌ thiếu PHẨM CHẤT của TÌNH NHÂN BẢN?
Con Đường Chính Nghĩa của Thuyết Tự Do, Nhân Quyền Dân Chủ…
Nó vẫn là một Luồng Sinh Khí làm Sức Sống Nhân Loại vươn lên?
Và Tôi cho rằng Siêu Cường nào Phát Hũy được Chủ Thuyết trên…
Sẽ có thể Kiến Tạo được Những Mùa Xuân Huy Hoàng & Tươi Sáng!

Trọng Thùy Sơn – 10/2016

THE WAY OF THE LIBERALISM & DEMOCRACY
OF SUPERPOWER UNITED STATES COULD HAVE A CHANCE
TO RECOVER FROM MUSOL, IRAQ BATTLEFIELD
(Palavering, Social Poem)

There are in the Middle East Today, a lot of Conflicts …
But the profit-rights remain latent in the Interior?
Could this <Complex Form of Profit-Rights> be Reconciled or not?
And if it could, the USA should make wise <Its Righteous Path>?
This Path of Good Will will bring to the United States Merrit Credits …
The Culture Superpower Is worthy to be A Brother?
It’s just My glimpse Thinking …When I think of the American War which abandoned its ARVN-Democratic Behind?
8-year tenure of President B. Obama will terminate soon …
But the Focus of Modern Issues should be The Prestige of A Super Power?
& A Perception that the United States needs to be done?
It is time the United States had plenty of Opportunity …
Like the Attack of Post Communist China Aiming at Its East & South China Seas as well as its Silk Road?
And of Russia’s Strategies? Its very Geographic Land Encroachment For Minorities/own People?
In the Eastern Europe, Russia has been making clear Multiple Moves?
And Its World Alliance for Whoever the Power in the Asia Forest?
A BRICS, a EURO-ASIAN and now, the Central Asia …
RUSSIA After Communist Phase, Aimed at Its Ambitions are being emerged?
Whatever Superpower can build up the Profit-Rights Settlement?
Well, the Mankind Forest will be peaceful & comfort?
In my opinion, after America abandoned South Vietnam, returned to its Benefits in the Middle East …
The Vision of the US leaders seems confusing?
And the US bipartisan Parties have been dividing by?
The Powerful Groups of Benefits are fallen into a state of writhing serpent?
USA’s Global Economic Move has opened the Exploitation of Post Communist China?
Based on Market Economics to grow by catching the of Western Capitalists?
Fortunately PCC (Post Communist China) PC-RUSSIA are still struggling …
Their cultural background lacks of Humanity Quality?
The Righteous Path of the Freedom, Democracy and Human Rights …
It’s still a Flow of Living Air as rising Vitality for Mankind?
And I think that Any Superpowers promote this Bright Doctrine on …
Will be able To Create The Wonderful and Bright Springs!

Trong Thuy Son – 10/2016

My Writing Resources/Nguồn Cảm Hứng cho Bài Viết của tôi:
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20161023-irak-phan-doi-tho-nhi-ky-tham-gia-giai-phong-mossoul
https://www.theguardian.com
https://www.theguardian.com
https://www.blogs.berkeley.edu/…/how-to-defeat-isi&#8230;
https://www.nytimes.com/…/10/…/iraq-mosul-isis-map.htmlThe New
https://www.thehindu.com/news/…mosul/article9230466.ece
https://www.gpo.gov/…/PPP-&#8230;
https://www.alternativeinsight.com/Foreign_Policy_Failures.html
https://www.whitehouse.gov/…/press-briefing-press-secretar&#8230;
https://www.rand.org/content/dam/…/RAND_PE163.pdf
‎https://Adwww.newstag.com/Mosul/Offensive‎
https://Adwww.info.com/Iraq+Mosul‎
https://Adwww.reconciliationproject.org/‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: