A BRAND NEW FORM OF WAR: INFILTRATE THE LAND AND GATHER THE PEOPLE

 

 DẠNG CHIẾN TRANH MỚI < LẤN ĐẤT DÀNH DÂN>?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội) (Phần 2/2)

 Tôi liên tưởng đến Đời Sống Loài Sinh Vật,

Mà lâu lâu tôi xem lại, để cảm nhận Con Người…

Cuộc Lấn Đất Dành Dân nay của Loài Người…

Có những Nét Tương Đồng, Loài Sinh Vật?

TT Putin NGA, khát vọng Phục Hồi Quyền Lực?

Từ Địa Dư và Người Dân đã Hội Nhập Nơi Xa…

Lão khơi dậy Lòng Ái Quốc Tộc Dân NGA…

Với những Bức Xúc vì Tham Vọng trong Cá Tính?

1.4 Thế kỷ trôi qua, Người Dân Nga Hội Nhập…

Trong Hòa Bình nhưng Lão vẫn bức xúc Mất Quyền Hành?

Tham Vọng Quá To, nên tđq NGA trỗi dậy hoành hành…

Muốn Phục Hồi lại Thời Kỳ Vàng Son… LBSV?

Mũi Dùi Chiến Lược nhắm vào Dành Dân Lấn Đất…

Của TT V. Putin NGA đã như Vết Dầu Loang…

Lão lợi dụng những Kẽ Hở của Mỹ và Liên Âu…

Đang tạo Ảnh Hưởng cho NGA trên toàn Thế Giới?

Lão tuyển mộ Lính Đánh Thuê và Syria tìm Đất Bám?

Ly Cách dần hai Đối Thủ Mỹ và Liên Âu?

Lực Tham Vọng mang dạng <Lấn Đất Dành Dân>…

Đang Phân Tán Mỏng những Liên Minh và Liên Kết?

Như một vài Dạng Kinh Tài,  lập nên BRICS?

Hay Tổ Chức Á Âu (Eurosian Market) miền Trung Đông…

Các Nước thuộc LBSV cũ, có thể Lôi Kéo lại nhau?

Có thể Phá Vỡ Thế <Chiến Lược của NATO>, hoặc Gây Chia Rẽ?

Dạng Chiến Tranh Mới, <Dành Dân & Lấn Đất>…

Đang vùng lên, với Tiếng Gầm Hét, điên khùng?

Hính như Chú Hổ Xám Miền Đông Âu đang vẫy vùng?

Làm Xáo Trộn sự Thanh Bình Khu Rừng Nhân Loại?

Nay Ta thử nhìn vào Khu Rừng Á Châu, duyệt xét…

Một Chú Hổ Vằn, đang Tham Vọng điên cuồng?

Một Vùng Đại Dương bát ngát Hải Sản, Tài Nguyên…

Chúa Sơn Lâm Hổ Vằn đang cố Dồn Nội Công, Võ Học?

Mọi Chiêu Thức đều nhắm vào <Dạng Dành Dân, Lấn Đất>?

Vồ Con Mồi, đôi khi, Vồ Tuốt cả Bạn Hữu, Anh Em?

Một Vùng Lưỡi Bò 9 Nút, không hẳn của Chú Hổ Vằn?

Nhưng Ngoan Cố Tuyên Bố Chủ Quyền Ko Tranh Cãi?

Biển Đảo VN, như Hoàng Trường Xa, nay gần Mất Hết?

Ô Nhiễm Môi Trường khi Xây Dựng Một Giấc Mơ?

Con Đường Tơ Lụa tứ Á đến Âu, một Dự Án khủng Mega?

Đã khuấy động nhiều Nhóm Sinh Vật hiền lành, nhỏ bé?

Gần đây tân SC THHCS… gây Hoang Mang, Chia Rẽ…

Khối ASEAN, rồi Cambodia, Lào, Thái, Miến, cả Phi?

Chúa Sơn Lâm này vẫn vờn, nanh vuốt rất hiền…

Đối với TT Rodrigo Duterte Phi Luật Tân, và Người Em VNCS?

Trong khi đó, TQHCS còn Tham Vọng Kinh Tài trên Toàn Thế Giới?

Có một phút, muốn Tiên Đoán Tương Lai, phải Suy Tư?

Xem Thế Giới Loài Người Sẽ Đi Về Đâu, hay Chiều Hướng nào?

Chính Tâm Trí tôi mỗi phút đều thêm Căng Thẳng?

Cuộc Chiến của Các Siêu Cường, tôi vẫn cho rằng <Họ Cần Lợi Quyền & Quyền Lực>?

Những Khối Này, một khi các Siêu Cường chênh lệch, Họ vẫn < Phát Động Nhu Cầu>?

Một khi mà Dạng Phân Phối Lợi Quyền & Quyền Lực thiếu Đồng Đều?

Những Chuyển Dịch của Mấy Chúa Sơn Lâm càng sôi động?

Thế Giới Con Người, nay đã vào Một Kỷ Nguyên Khoa Học?

Những Khám Phá Tân Kỳ, đã đang làm Nhân Loại điên khùng?

<Một Thế Chiến kinh hoàng>, có thể xẩy ra vì <Tầm Trí Tuệ Con Người>?

Nhất là Nhu Cầu Nhân Sinh quá Nặng Về Vật Chất?

Địa Cầu Ngày Nay được Cất Xây bằng Tham Vọng?

Cán Cân Thăng Bằng sẽ có thể Khó Phục Hồi?

Dạng Vong Thân Trong Vật Chất, trầm trọng dần…

Sự Bất Quân Bình giũa Nhu Cầu Áo Cơm & Trí Tuệ?

Đã và đang cấu trúc một Dạng Xã Hội Người…

Nền Tảng Cơ Bản, của Thời Đại Thế Hệ Chúng Ta….

Hiện rõ Nền Văn Minh, đang Xây Cất trên một Nền Cát Biển?

Chúng Ta vẫn thường như <Những Cánh Chim Trời, 4 Mùa Thay Đổi>?

Sẽ Bay Hướng Nào?  Khi Môi Sinh Tàn Phá cả Bốn Mùa?

Một Môi Sinh Nhân Loại, với Tham Vọng Vật Chất đã Vong Thân?

Hay tương tự, Con Người như đã ăn phải <Một Thức Ăn Nhiễm Độc>?

Dạng Chiến Tranh <Lấn Đất Dành Dân> chưa hẳn đạt được Thành Quả…

Vì Lý Do Nội Ngoại của một Nèn Văn Hóa Vô Cảm, Vô Tư…

Một khi các Lãnh Tụ Áp Đặt Người Dân vào Cảnh Đời?

Đầy Phân Hóa, Triệt Hạ Nhau, và thiếu Phần Xây Dựng…

Thiếu Khả Năng, Thiếu Tầm Nhìn của Nhà Lãnh Đạo…

Thiếu Dạng Nhân Hòa trong Nền Văn Hóa, khó Tiến Lên…

Một khi Tham Vọng trong <Dạng Lấn Đất Dành Dân>?

Sẽ Hững Hụt mổi khi Đem Con Người vào Chiến Nạn?

Môi Trường Sống Nhận Loại, sẽ dần làm Sáng Tỏ…

Sau mỗi lần <Tham Vọng Điên Cuồng> của các Chúa Sơn Lâm!

 Trọng Thùy Sơn – 10/2016

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIÊT/REF SOURCES FOR MY POST:

http://warontherocks.com/2016/09/chinas-artificial-islands-are-bigger-and-a-bigger-deal-than-you-think/

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: