THE RELATIONSHIP BETWEEN CHINA AND USA MUST BE DEEPLY DEVELOPED MUTUALLY TOGETHER TO BE GOOD SUPERPOWERS ON THE GLOBE

CHỦ ĐỂ HÔM NAY CỦA CHÚNG TÔI: SỰ BANG GIAO HOA KỲ VÀ TQHCS SẼ NHƯ THẾ NÀO TRONG TƯƠNG LAI? (PI/III)

MỐI GIAO HẢO TQCS VÀ HOA KỲ KHÓ CÓ THỂ LY DỊ NHAU? LÝ DO? VÌ HAI ĐẠI CƯỜNG NÀY ĐANG Ở VÀO MỘT ĐỊA VỊ SIÊU CƯỜNG KINH TẾ. HỌ CÓ THỂ ĐỤNG CHẠM NHAU SONG SẼ KHÔNG TIÊU DIỆT LẪN NHAU. LÝ DO DỄ HIỂU LÀ VÌ TIẾN VỐN ĐẦU TƯ CỦA CẢ HAI SIÊU CƯỜNG NÀY VẪN ĐANG SINH LỜI KHÁ TỐT ĐẸP NẾU MỐI GIAO THƯƠNG KHÔNG ĐẾN NỖI TRIỆT HẠ HAY CHỐNG ĐỐI NHAU, TUY THAM VỌNG ĐÔI KHI RẤT NHƯ ĐỐI KHÁNG NHAU. SONG CÁC BẠN NÊN COI SỐ VỐN ĐẦU TƯ CỦA TQHCS ĐÃ ĐƯỢC HOA KỲ, KINH TẾ, LUÔN CHẤP NHẬN, KHÔNG NHƯ LB NGA? DO ĐÓ, RIÊNG CHÚNG TÔI TIN TƯỞNG RẰNG, TRÊN CON ĐƯỜNG DÀI, HAI HƯỚNG ĐI CỦA HAI SIÊU CƯỜNG NÀY SẼ GẦN GŨI NHAU HƠN LB NGA. CÁC DỮ KIỆN VỀ HÒA NHẬP HÔM NAY, DÂN CHÚNG TRUNG HOA LỤC ĐỊA VÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CỦA HOA KỲ CŨNG NHƯ DÂN CHÚNG MỸ VÀO HOA LỤC ĐẦU TƯ VÀ LÀM VIỆC VẪN TĂNG HƠN TRƯỚC. VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI, ĐÃ RẤT NHIỀU DẠNG ÂM NHẠC ĐẶC THÙ CỦA MỸ ĐÃ & ĐANG HIỆN DIỆN, NHIỀU MÓN ĂN CẢ HAI NƯỚC ĐÃ & ĐANG CẢ HAI DÂN TỘC THG THỨC THOẢI MÁI, DẠNG THỜI TRANG VÀ NẾP SỐNG CŨNG ĐANG ĐƯỢC GẦN GỦI NHAU HƠN. MẦU SẮC VĂN HÓA HOA KỲ NÓI CHUNG CŨNG NHƯ MẦU SẮC VĂN HÓA TRUNG HOA ĐỀU ĐƯỢC TRÂM HOA ĐUA NỜ TRONG CẢ HAI MIỀN ĐỊA CẦU NÀY; VÀ BIẾT ĐÂU CÓ THỂ CÒN XA HƠN TRÊN MỌI CHÂU LỤC?

Please See My Ref Sources:
http://english.cctv.com/live/index.shtml
http://thediplomat.com/…/cooperation-is-the-only-way-ahead…/
CCTV News Live – CDN Live Streaming – CCTV Program online – English_CCTV.com
Watch CCTV Live! Headline News, Video Reports, Live Events from CCTV News. 中央电视台英语新闻频道直播 free live
ENGLISH.CCTV.COM
CHỦ ĐỀ HÔM NAY CỦA CHÚNG TÔI: SỰ BANG GIAO HOA KỲ VÀ TQHCS SẼ NHƯ THẾ NÀO TRONG TƯƠNG LAI? (Phần II/III)

MỐI GIAO HẢO TQCS VÀ HOA KỲ KHÓ CÓ THỂ LY DỊ NHAU? LÝ DO? VÌ HAI ĐẠI CƯỜNG NÀY ĐANG Ở VÀO MỘT ĐỊA VỊ SIÊU CƯỜNG KINH TẾ. HỌ CÓ THỂ ĐỤNG CHẠM NHAU SONG SẼ KHÔNG TIÊU DIỆT LẪN NHAU. LÝ DO DỄ HIỂU LÀ VÌ TIẾN VỐN ĐẦU TƯ CỦA CẢ HAI SIÊU CƯỜNG NÀY VẪN ĐANG SINH LỜI KHÁ TỐT ĐẸP NẾU MỐI GIAO THƯƠNG KHÔNG ĐẾN NỖI TRIỆT HẠ HAY CHỐNG ĐỐI NHAU, TUY THAM VỌNG ĐÔI KHI RẤT NHƯ DỊ BIỆT, ĐÔI KHI NHƯ ĐỐI KHÁNG NHAU. SONG CÁC BẠN NÊN COI SỐ VỐN ĐẦU TƯ CỦA TQHCS ĐÃ ĐƯỢC HOA KỲ, KINH TẾ, LUÔN CHẤP NHẬN, KHÔNG NHƯ LB NGA? DO ĐÓ, RIÊNG CHÚNG TÔI TIN TƯỞNG RẰNG, TRÊN CON ĐƯỜNG DÀI, HAI HƯỚNG ĐI CỦA HAI SIÊU CƯỜNG NÀY SẼ GẦN GŨI NHAU HƠN LB NGA. CÁC DỮ KIỆN VỀ HÒA NHẬP HÔM NAY, DÂN CHÚNG TRUNG HOA LỤC ĐỊA VÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CỦA HOA KỲ CŨNG NHƯ DÂN CHÚNG MỸ VÀO HOA LỤC ĐẦU TƯ VÀ LÀM VIỆC VẪN TĂNG HƠN TRƯỚC. VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI, ĐÃ RẤT NHIỀU DẠNG ÂM NHẠC ĐẶC THÙ CỦA MỸ ĐÃ & ĐANG HIỆN DIỆN, NHIỀU MÓN ĂN CẢ HAI NƯỚC ĐÃ & ĐANG CẢ HAI DÂN TỘC THG THỨC THOẢI MÁI, DẠNG THỜI TRANG VÀ NẾP SỐNG CŨNG ĐANG ĐƯỢC GẦN GỦI NHAU HƠN. MẦU SẮC VĂN HÓA HOA KỲ NÓI CHUNG CŨNG NHƯ MẦU SẮC VĂN HÓA TRUNG HOA ĐỀU ĐƯỢC TRÂM HOA ĐUA NỜ TRONG CẢ HAI MIỀN ĐỊA CẦU NÀY. TÔI CŨNG HY VỌNG SC HOA KỲ VÀ CÁC SIỀU CƯỜNG HIỆN ĐẠI VÀ TƯƠNG LAI NÊN DUYỆT LẠI CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TOÀN CẦU, SÁNG TẠO THÊM PHƯƠNG TIỆN LIÊN HỆ KINH TẾ ĐỂ ĐỊA CẦU NGÀY CÀNG HƯỚNG VÀO CON ĐƯỜNG CHÂN CHÍNH VÀ CHUNG LƯNG XÂY DỰNG LẠC PHÚC CHUNG CỦA NHÂN LOẠI. VST (Mời xem tiếp Phần II & III của Chg Tôi).
PHẦN II. ĐÓ LÀ SƠ LƯỢC PHẦN I CỦA LOẠT BÀI GIAO THƯƠNG QUỐC TẾ GIỮA HAI NỀN KINH TẾ SIỀU CƯỜNG Đ VÀO TƯƠNG LAI… TÔI VÍ DỤ NẾU CÁC DỰ ÁN BIỂN ĐÔNG THỎA HIỆP ỔN ĐỊNH, CON ĐƯỜNG TƠ LỤA ĐƯỢC CÁC NƯỚC CÒN CHẬM PHÁT TRIỂN NGHE LỜI ĐƯỜNG MẬT CỦA CÁC THƯƠNG GIA TQHCS, VÀ NỀN KINH TẾ HOA KỲ LẪN CHẦU ÂU THIẾU VỐN, BỊ VỐN CỦA CÁC THƯƠNG GIA TQHCS KỂ CẢ QUỐC DOANH VÀ TƯ DOANH THÂM NHẬP. CÁC BẠN CÓ DỰ ĐOÁN THẾ GIỚI SẼ KẾT NỐI RA SAO? MỘT KHI CON NGƯỜI CÓ TIỀN BẠC, NO ẤM, HỌ LẠI KHÔN NGOAN VÀ MÁNH LỚI CÀNG GIỎI HƠN, CÁC BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG? VẬY CHG TA HÃY CHỜ XEM TRẬT TỰ THẾ GIỚI VỀ PHG DIỆN KINH TẾ SẼ BIẾN ĐỔI THẾ NÀO? CHG TÔI HI VỌNG CÁC LÃNH TỤ SIÊU CƯỜNG NÊN CỘNG TÁC TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHUNG MỘT ĐỊA CẦU THANH BINH & MANG LẠI LẠC PHÚC ẤM NO CHO MỌI DÂN TỘC, TRONG 4 BIỂN, 5 CHÂU LỤC. VST

(Mời Xem tiếp các Youtubes liên hệ sau & PIII)
(*) Mời các Bạn xem Youtube (*) để biết Dự Án Hệ Thống Con Đường Tơ Lụa của TQHCS đã và đang xâm nhập vào Hành Lang từ Á Châu, sang Trung Á, Nam Á, Phi Châu rồi qua Âu Châu… Nếu Dự Án Con Đường Tơ Lụa này được khởi sự & cơ hội thành công khả thể sẽ ảnh hưởng đến nhiếu quốc gia dọc theo Hành Lang CĐTL này. Lẽ dĩ nhiên là Dự Án Này đang trong dạng Đầu Tư và Thực Hiện từ Bộ Phận. Chg Ta phải chờ những Hoàn Tất mới có thể Đánh Giá được. Có lẽ tt V. Putin LB NGA đã đang xích lại o bế TQHCS ct Tập Cận Bình cũng vì thấy Mối Lợi của Con Đường Tơ Lụa này?
(**)
REFERENCED SOURCE/NGUỒN THAM KHẢO:

https://www.silkroadstudies.org/…/SilkRoadPapers/2015_12

Vanson Tran Watch The Following Video:

The New Silk Road Becomes the World Land-Bridge, A Tour
YOUTUBE.COM

Can China Connect the World by High-Speed Rail? | Gerald Chan…
Vanson Tran Siêu Cường TQHCS có khả năng trờ thành một SC Tốt hay ko? Xin mời xem & nghe: https://www.youtube.com/watch?v=8HV7sOrxYeU

Future China: A Peaceful Power? | Yunling Zhang | TEDxKFAS
YOUTUBE.COM

China’s Domestic Transformation and Global Security Impact by…

2025: Charting China’s Future | Jae Ho Chung | TEDxKFAS
International relations and China expert Dr. Jae Ho Chung outline possible scenarios for China’s future as stipulated in Charting China’s Future (2025), stating that the most likely models are that of China and the US.

Becoming Chinese: Andrew Field at TEDxHultBusinessSchoolSH…
YOUTUBE.COM
Published on May 17, 2013With campaigns such as Obama’s “100,000 Strong” there is a growing sense that Americans need to make China a bigger part of their education.
Just what will it take to do so?…
Muon Hoa Nhap voi Nen Van Hoa ban, nhat la Trung Hoa, Ngoai Ngu rat can thiet. You Must Learn Chinese to Understand Chinese and China?

How Chinese characters can change English language…
YOUTUBE.COM
Jonathan Stalling is an Associate Professor of English at OU specializing in Modern-Contemporary American and East-West Poetics, Comparative Literature, and Translation Studies and is the co-founder and editor of Chinese Literature Today.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: