The Cultural Movement of Văn Nhân Giai Phẩm of Vietnam Society in the Past…

GIỚI THIỆU NHÀ VĂN THỤY KHUÊ VỚI TÁC PHẨM (PHONG TRÀO VĂN NHÂN GIAI PHẨM), MỘT PT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐÒI HỎI TỰ DO THƠ VĂN CHO NỀN VĂN HÓA VIỆT, TRONG KHI KHUYNH HƯỚNG CÁCH MẠNG CHÍNH TRỊ CỦA NƯỚC VIỆT ĐANG THỰC HIỆN MỘT CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ. HAI GIẤC MƠ VỀ HAI BẦU TRỜI VĂN HÓA: MỘT BẦU TRỜI ĐÃ VÀ VẪN ĐANG BỊ GÒ ÉP, CẦM TÙ NHƯ VẪN CÒN ĐANG TỒN TẠI TRONG QUÊ HƯƠNG HÔM NAY, CHÍNH LÀ DẠNG VĂN HÓA CỘNG SẢN, VỚI MỤC ĐÍCH TẨY NÃO BỘ ÓC CON NGƯỜI VÀ MỘT DẠNG ƯỚC MƠ, LÀ BẦU TRỜI CỦA VĂN HÓA TỰ DO DÂN CHỦ CỦA CON NGƯỜI, NHẤT LÀ GIẤC MƠ CỦA CÁC VĂN NGHỆ SĨ VÀ CÁC NHÀ TRÍ THỨC ĐẤT VIỆT HÔM QUA & CÓ LẼ CẢ HÔM NAY. XIN MỜI CÁC BẠN XEM VÀ NGHE NHỮNG NGUỒN THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI SAU ĐÂY:

NGUỒN THAM KHẢO LIÊN HỆ: Related Referenced Sources:
Phần Giới Thiệu của Tác Giả (Mời đọc)
http://thuykhue.free.fr/tk04/nhanvan.html
Phần 1.

Phần 2.

Phần 3.

Phần 4.

Xem thệm Vế VNGP với nhà Bình Luận Ngô Nhân Dụng.

Lịch sử PT VNGP.
https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_Nh%C3%A2n_V%C4%83n_-_Giai_Ph%E1%BA%A9m

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: