ARE RED CHINA LEADERS… THE REAL GENTLEMEN?

LÃNH TỤ TQHCS CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ?

(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

 Qua một Thời Kỳ thật dài, 3-4 thập niên đó?

Các Lãnh Tụ TQHCS phải công nhận Họ cố gắng vô cùng…

Nhất là Mặt Kinh Tế, sau giai đoạn của cct Đặng Tiểu Bình…

Nội Bộ TQHCS xem ra đã có phần <Xu Hào Rủng Rỉnh>?

Kẻ hèn kỳ vọng, TQHCS ko rơi vào Dạng <Mán Ngồi Xe>?

Mà TQHCS có thể trở thành một Gương Sáng Đam Mê…

Mà hơn thế, có thể là Một Chính Nhân Quân Tử?

Qua Cuộc Tiếp Tân tại Hàng Châu mà G20 vừa bế mạc…

Thế Giới công nhận rằng, TQHCS có Khuynh Hướng Khoe Khoang?

Nhưng theo tôi, TQHCS nên làm vậy, nếu Hiểu Biết Hơn…

Bằng cách Điều Chình Hành Vi của Mình, thành Chính Nhân Quân Tử?

TQHCS hãy bỏ ngay Hành Vi Bá Quyền trong Khu Vực?

Những Cái Gì của Cezar, xin hãy Trả Lại Cezar?

TQHCS hãy nên Tôn Trọng Trật Tự Pháp Luật của Hôm Qua?

Mà Tòa Án Trọng Tài La Hague đã ra thành Phán Quyết?

TQHCS không nên Đầu Tư theo Quyền Lợi Riêng & Mục Đích…

Chia Rẽ Nhau, trong Các Nước có Mâu Thuẫn Con Người…

Mà phải nên Làm Kẻ Hiểu Biết Hơn, trong Cộng Đồng…

Nên Hòa Giải, Hòa Hợp, Đồng Hành cùng Bạn Đường Xây Dựng…

Đừng để Tham Vọng Mình trở thành Nhiều Mũi Nhọn?

< Lợi Cho Mình… nhưng sẽ Có Hại Cho Người>?

TQHCS nên Ý Thức được Thế Nào là Chính Nhân?

Giúp Đỡ Tha Nhân, ko nên, Vơ Vào Cho Mình hết?

Nếu TQHCS có những Hành Vi của Người Quân Tử,

Nền Văn Hóa Cổ Truyền của TQ, sẽ có Cơ Hội Phục Hồi?

Đối với Tây Tạng, Tân Cương, Đài Loan, Hồng Kong, … Xin hãy Trả Họ, Tự Do, Dân Chủ & Nhân Quyền..

Điều Chình Quyền Lực Đảng Phái Mình theo Lòng Dân & Tình Nhân Loại…

Nếu được thế, thì Tri và Hành của THHCS…

Sẽ không lâu, là Gương Sáng của Thế Giới Con Người…

Và Dân Tộc Trung Hoa sẽ khôi phục được tuyệt vời…

Một Nhân Cách của Người Chính Nhân Quân Tử!

 Tran, Vanson – 9/2016 – Sau TĐ G20 tại Hàng Châu, TQ

 Nguồn Tham Khảo cho Bài Viết:

http://thediplomat.com/2016/09/what-to-expect-from-the-g20-summit/

 TRANSLATION:

 ARE RED CHINA LEADERS… THE REAL GENTLEMEN?

(Palavering Social Poem)

 Through a long time… in the 3-4 decades, we recognize the Red Leaders have been extremely trying… At least on the Economics Status, after the period of old chairman Deng Xiaoping Red China, with me,  seems to have somewhat <Xu Hào Rủng Rỉnh = New Bourgois Manner>? Personally, I expect Red China will not fell into the Type <of Mán Ngồi Xe – Lowest Class Men Sitting Luxury Car>? But Red China could become a Good Example of Wonderful Passion, furthermore, A Real Class Of Gentlemen? Through Red China’s Reception at Hangzhou that the G20 has just closed…World recognized that Red China Oriented bragging? But in my opinion, Red China may do so if Red China must acknowledge more… By adjusting their behavior, to become Real Gentleman? Red China must get ridge immediately their Behavior in Regional Hegemony? Then, what of Cezar, please Return to Cezar?

 Red China, please be Respectful the Legal International Order of Yesterday? That the Hague Arbitration Court issued as the Final Judgment? Red China should not bindly follow their Benefits with Private Investments & Selfish Purposes, resulting to the Divided Oppression, in the Neighboring Nations, with their Status Quo Sovereignty of Disputed Waters. But Red China had better Reconcile the Regional Benefits with A more understanding ways, in the Community. Following me, Red China should realize necessary Reconciliation and Sharing Parts to the right direction for Mutual Construction for All…Do not let your Ambitions to become multiple spearhead? <Avail itself for your part, but will be harmful to Others>?

 Red China should be aware of How To Behave to become A Real Gentleman, helping others, not so selfish? Therefore, Red China’s Behaviour should be the One of A Real Gentleman. Therefore, the Dream of China or even the Traditional Culture of China, will have a chance of recovery? For Tibet, Xinjiang, Taiwan, Hong Kong.  Please Pay In Full, their Freedom, Democracy & Human Rights. Red China must adjust their Political Power according to the Heart of Mankind & the Whole People Will. If so, the Aspect of Think Tank and Doing Things of Red China will sooner or later become the Bright Mirror of Mankind. And, It will not be long, with this example for our World Human, Ethnic Chinese and its Valued Cultural Recovery will be great …The Wonderful Character of the Human Person, the Real Gentleman!

 Tran, Vanson – 9/2016 – After G20 Summit in Hangzhou, China

 Resources for Posts:

http://thediplomat.com/2016/09/what-to-expect-from-the-g20-summit/

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: