The Cultural Colors?

SẮC MẦU VĂN HÓA
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Bạn có nghĩ là Văn Hóa có sắc mầu?
Và Bạn có nghĩ Sắc Mầu VH vẫn đang Thay Đổi?
Bạn có thể đọc những Bài Thơ hay nghe nhiều Bản Nhạc…
Và nhận ra những Mầu Sắc biến đổi theo mỗi Mùa?
Những Lá Xanh nẩy nở Xuân Về trên ngàn cây…
Chúng rung theo Gió rộn ràng về Mùa Hạ?
Sức Sống đó, của cả ngàn Cây Lá?
Rồi Chúng ngả mầu Vàng, trong mỗi Mùa Thu?
Mùa Đông đến, mọi Cây Cỏ một Vùng Thảo Nguyên…
Như Tàn Úa ngoại trừ vài Loài Cây Dương bất tử?
Loài Thông ở Mỹ, Họ gọi là Evergreen (luôn Xanh Tốt)…
Mà Tại Sao Chúng lại không được trồng thay thế <Các Loài Kia>?
Phải chăng Thiên Nhiên cũng có <Dạng Đa Văn Hóa Các Loài Cây>?
Nhưng Tại Sao <Văn Hóa Loài Người> càng phức tạp?
Thoạt đầu, thế nào là <Nền Văn Hóa Bộ Lạc>?
Và thế nào là <Nền Văn Hóa một Quốc Gia>?
Và Gần Đây, thế nào là <Nền Văn Hóa Đại Đồng?
Mà Ý Thức Hệ Người Cộng Sản LBSV sáng tạo?
Chất Lượng của Nền Văn Hóa Đại Đồng LBSV…
Vẫn tại sao, còn Tẩy Não… <Những Bộ Óc Trí Tuệ Thông Minh>?
Mầu Tươi Tốt & Hi Vọng như vẫn còn < Ảo Ảo Mờ Mờ>?
Để rồi, các Lãnh Tụ Nền Văn Hóa CSSV đó…
Trong Dòng Đời vẫn nẩy ra nhiều Tham Vọng?
Nhiều Tham Vọng đã thất bại rồi, hoặc vẫn còn <Sống Sót Mong Manh>?
Một Bắc Hàn Cộng Sản, Mầu Sắc VH Cộng Sản đã thấm sâu?
Hay đã Biến Chứng thành một <Sắc Mầu Khùng Loạn>?
Đại Lục TQCS, phải chăng vì Mông Mênh quá?
Ý Hệ Văn Hóa Quốc Gia đã biến vào <Dạng Tẩu Hỏa Nhập Ma>?
Trong khi CQ-TQHCS như một Võ Sinh Biến Loạn Võ Công?
Quên mất Nền Tảng Cơ Bản mà Sư Phụ Truyền Dậy?
Do đó, Mầu Sắc ko Minh Bạch của Nền VH-TQHCS…
Đang Diễn Ra… rất Lộn Xộn và Ko Được Lòng Người?
Cộng Đồng Thế Giới, gần đây, đã Phản Ứng Rõ Ràng?
Sắc Mầu Văn Hóa của <tđq LB NGA & TQHCS> đi vào Khủng Hoảng?
NGUỒN THAM KHẢO/REF. SOURCES FOR MY POST:
http://www.criticalmediaproject.org/cml/topicbackground/race-ethnicity/
http://anthro.palomar.edu/culture/culture_2.htm

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: