I Still Think That…

TÔI VẪN CHO RẰNG….

Tôi vẫn cho rằng Để Tìm ra Hướng Chính Đạo…
Các Lãnh Tụ Hậu Cộng Sản cần phải Ngồi Thiền?
Người Tu Đạo Phật… Phản Tỉnh nghĩa là Thiền…
Nếu ko lẩm, Từ Phản Tỉnh Người Theo CS cũng có?
Từ Hồi Tôi Còn Tham Dự Đoàn Thiều Nhi Yêu Nước…
(Kiểu như TTK Nguyễn Phú Trọng mới đề cập Hôm Nào…)
Tôi vẫn cho rằng Chg Ta phải bình tĩnh, Nhìn Trước, Ngó Sau?
Khi Phản Tỉnh ngược chiều cho rằng <Đảng Đang Suy Thoái>?
Sau những Đại Hội vừa qua, Các Lãnh Tụ gần như mới?
Nhưng Tập Đoàn vẫn Cương Quyết Nắm Hết Lực Quyền?
Tuy rằng có nhiều Vị Nhận Thức Ra rõ Tình Hình…
Tình Hình Quần Chúng đã Khôn, và Trưởng Thành nữa?
Thành Phần Lãnh Đạo Tổ Quốc vẫn Toàn Đảng Viên cả…
Do đó Tình Hình Phản Kháng của Quần Chúng đã rõ rồi?
Họ đều muốn ĐCSVN phải Xuống, Không Thể Ngồi?
Và Chia Sẽ Cái Quyền Trị Nước cho nhiều Đảng Phái?
Họ đều muốn Quân Bình Mau, Dạng Giảm Nghèo & Xóa Đói?
Mà không phải Nói Xuông… Đánh Trống Bỏ Dùi?
Ví dụ những Vụ Trưng Dụng Đất của Tôn Giáo & Nhà Nông…
Họ đã Phản Kháng, nhiều nơi kèm theo Bạo Động?
<Ý Dân Đã Rõ> nếu Điều Chỉnh Ko Mau, Chính Quyền Sẽ Đổ?
Như chg tôi đã đề nghị rằng Phải Thêm Tu Chính Án Hiến Pháp Việt Nam…
Điều Chỉnh …Điều Chỉnh… cho đến khi HỢP Ý DÂN?
Tôi tin tưởng các Vị Lãnh Tụ có Tấm Lòng Ái Quốc?
Nhiều Vụ Việc… Từ Bên Ngoài… Chg Tôi nhìn rõ…
Quý Vị Ban Chính Trị ĐCSVN nên phải Lắng Tai Nghe…
Bởi Vì, Đây Là Sự Việc Hệ Trọng đến Toàn Thể Nước Nhà…
Mọi Tầng Lớp Giai Cấp Toàn Dân phải Công Bình, Công Chính?
Chg Ta không thể Lý Luận, và Tuyên Truyền Bênh Vực Đảng?
Bênh Vực Đảng Mính, cũng nên cần, Nghĩ Đến Đảng Người?
Vì trong một Nền Văn Hóa… Dạng Duy Ngã Độc Tôn…
Đọc Kiếm Hiệp Tiểu Thuyết Kim Dung, Thiếu Nhi cũng biết?
Dạng Duy Ngã Độc Tôn chính là Dạng MA GIÁO?
Trong Lịch Sử Nhân Văn, chẳng Ai Thích Đảng Ma Giáo này!
Sự Kiện Văn Hóa Nước Nhà rất Nguy Kịch, Chg Tôi Vẫn Cho Rằng…
Đảng Cộng Sản Việt Nam, giờ phút này, NÊN PHẢN TỈNH?
Phải Hòa Giải & Hòa Hợp Cùng Nhau Nhiều Đảng Phái?
HỌ đều là Thành Phần Ái Quốc, Thương Nước, Thương Nòi…
Dân Tộc Việt Ta… phải đạt đến một TRÍ TUỆ TUYỆT VỜI?
Hầu Thích Ứng Hóa với Trào Lưu Mới, Toàn Cầu Hóa?
Nước Việt chg ta đang cần Mọi Nguồn Tài Nguyên Trí Tuệ?
Họ đều là những Viên Gạch sẽ Xây Dựng Lại một Non Nước Mạnh Hùng?
Và các Thế Hệ Trẻ của Dòng Giống Lạc Việt… cần phải Vun Trồng…
Mới có thể Sinh Tồn, bên Bờ Thái Bình Dương Châu Á?
Tôi Vẫn Cho Rằng… Chg Ta Nên Mau HÀNH ĐỘNG….
Vì BẮC PHƯƠNG đã bộc lộ Bản Chất Hung Bạo, BÁ QUYỀN?

Tran Vanson –
(Nhân Ôn lại một Thời Đang Qua từ Tháng 8-1945… Tháng 8-2016 – Lịch Sử U Buồn Quê Hương Ta)

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

One Comment on “I Still Think That…”

 1. Lê Quốc Dũng Says:

  Rất hay anh Sơn ơi! Tầm nhìn rộng, bao quát, những đề nghị cho Đcs phải phản tỉnh, hồi tâm, quay lại, u- turn là rất hợp lý. Cần phải ngồi thiền!
  Quá hay!
  Lê Quốc Dũng ( Australia ) 21/8/16
  PS. Xin đề nghị anh dịch ra tiếng Anh bài thơ ” Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam (Hà Tĩnh).Đa tạ.
  Email của tôi: cocchua@hotmail.com.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: