Do You Want Peace or War?

BẠN THÍCH HÒA BÌNH HAY CHIẾN TRANH?
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Có một Đảng Cướp rất đông và võ công mạnh…
Chúng vào Làng và buộc tất cả mọi người,
Phải theo Chúng, nếu không thì Chúng giết?
Ở một vài nơi, Hận Thù đã dâng cao chồng chất!
Bạn làm gì? Dĩ Hòa Vi Quý hay Chiến Tranh?
Chưa kể Gốc Gác và Trình Độ Văn Hóa Đảng Cướp này…
Bạn chỉ biết, Hiện Nay, Chúng là Quyền Lực…
Chiến Tranh Nhân Loại xẩy ra vì Quyền Lực?
Cả Lợi Quyền mà một Nhóm Mạnh vơ nắm trong tay?
Trong suốt thế kỷ 18-19, cả đến thế kỷ 20…
Chúng Ta thấy có rất nhiều Điều Vô Lý?
Lý của Kẻ Mạnh bao giờ cũng thắng?
Bạn có đồng tình với Câu Nói Nổi Tiếng này?
Và Các Bạn có thế Góp Ý trong Bài Này?
Khi Thế Giới Chúng Ta đang Chuẩn Bị Chiến Tranh đấy?
Tôi muốn nói là Cuộc Chiến Tranh giữa 3 Siêu Cường Hiện Đại…
TQCS với ông Tập Cận Bình, LB NGA của ông Putin & HCQ Hoa Kỳ?
Giấc Mơ TQCS với Tham Vọng Vùng Lưỡi Bò 9 Nút Biển Đông…
Và các Siêu Dự Án <OBOR-Nhất Đai Nhất Đới>, hay Con Đường Tơ Lụa?
Phớt tỉnh Phán Quyết của Tóa Án La Haye Quốc Tế…
TQCS không có một tí Chủ Quyền Lịch Sử nào ở Biển Đông…
Thái Độ gần đây TQCS càng kiêu ngạo, Coi Trời Bằng Vung?
Và có về Thách Đố cả Hoa Kỳ, Úc Châu bằng Võ Lực?
Các Bạn thấy sao, riêng tôi, tôi không hiểu nổi?
Nếu Thế Cờ này cứ tiến, thì có lẽ sẽ có Chiến Tranh?
TĐQ NGA trong vài Giao Dịch Lợi Ích Kinh Tế gần đây…
Có vẻ Ve Vãn TQCS và không xét Tầm Nhìn Rộng?
Đã đến lúc, Tổ Chức Địa Cầu… Ông Liên Hiệp Quốc…
Phải Kêu Gọi Thôi, Tất Cả các Nước, Siêu Đại Cường…
Nên Ngồi Lại Với Nhau, và Bàn Luận Kỹ Càng…
Phân Chia Mọi Nguồn Lợi và đồng đều Quyền Lực?
Tôi hi vọng Nhân Loại hãy ngừng ngay Thù Hằn & Hiềm Khích?
Và phải chăng Nên <Huynh Đệ Bốn Biển Một Nhà>?
Thế Giới Người… Bi Kịch đã tràn ngập 4 Đại Dương…
Nhiều Dân Tộc đến Hôm Nay vẫn còn Đói Nghèo, Chết Chóc?
Có thể nào, Loài Người giảm bớt đi Nhu Cầu Vật Chất?
Hãy Làm Những Mái Nhà bình dị & Những Bữa Cơm Thanh Đạm, đủ rồi?
Chúng Ta đã Tha Hóa Trong Vật Chất nhiều Thế Kỷ rồi?
Xin Xét Lại Lương Tâm và Chia Phần cho Nhiều Nơi Khốn Khổ?

Trọng Thùy Sơn – 8/2016

My Translation:

DO YOU LIKE WAR OR PEACE?
(Palavering Social Poem)

‘tA Band of very crowded Pirates has a large party and powerful martial arts …They entered the village and forced everyone, to obey them; otherwise they kill the villagers. In some places, rising Hate has piled! Now, What do you do? Be humble or Go to War?Not to mention the origins and the cultural level or qualities of the Pirates Band. You just know, currently, they control the Power …Mankind Wars have been occurred because of Power. Both profit debris Rights that group is holding? During the 18-19 century, the 20th century …Did we see a lot of nonsense Things? <The reason of the strongest always wins>? Do you agree with this famous statement? And you can comment in this article?
When our World is being prepared for war, isn’t it? I mean the Coming War between 3 Modern Superpowers… Red China with Mr. Xi Ping, New RUSSIA Empire of Mr. V. Putin and the United States of America. The big Dream shows its Ambition of Red China, such as the Beef Tongue Region with 9 Button in the South China Sea…And the Super Project <OBOR>, or the Silk Road?

Disregarding the Final Judgment of the International Court La Hague , Red China did not have any public Historical Sovereignty in the East & South China Sea …Red China’s Recent Attitude is so arrogant, wasn’t cautious of its declaration? In addition, Red China raised Challenges for the United States, Australia, by force? What is your idea? I would not understand? So, if this situataion will go ahead, then perhaps, there will be War? With some recent economic transactions, New Empire RUSSIA in some few recent Economic Benefits …Seems to regard Red China as A Good Alliance, without reviewing and missing its broad Vision? By now, the Earth … The Organization of the United Nations Must Call A Summit at its right time, all the Nations, including Superpowers and G20 Ones should sit down together, and have necessary considerable discussion … We Should Divide each other Evenly Resources and Powers as well? I hope Mankind stop immediately their frustrated grudges & dislikes? And We Could be affordable A better Situation, like we should realize <A Brotherhood in All Four Oceans as our Same Family>?Our World People have had enough Tragedies and They have been flooding all over our 4 Oceans… Many Peoples are still be remained in Poverty , & even Death Today? Could Mankind alleviate their physical needs? Let’s Make The idyllic Roofs & Simple Meals for Our Daily Needs Only? Have We Been Alienated In Materials for many centuries? Please Revise Our Deep Conscience and Share Certain our Parts for Misery People?

Trong Thuy Son – 8/2016

 

 

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
https://www.youtube.com/watch?v=BBe2wpZqN0s
https://www.brookings.edu/research/chinas-rise-as-a-regional-and-global-power-the-aiib-and-the-one-belt-one-road/
http://www.state.gov/documents/organization/234936.pdf
https://www.washingtonpost.com/world/beijing-remains-angry-defiant-and-defensive-as-key-south-china-sea-tribunal-ruling-looms/2016/07/12/11100f48-4771-11e6-8dac-0c6e4accc5b1_story.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: