THE SOUTH CHINA SEA CHEST GAME OF USA vs RED CHINA

BÀN CỜ BIỂN ĐÔNG CỦA MỸ & TQCS
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Uy Tín của Mỹ sẽ chắc chắn giảm?
Nếu Biển Đông rơi vào <Dạng Bỏ Cuộc của Mỹ>, có thể mất <Trật Tự Siêu Cường>?
Sau Thế Chiến II, Uy Tín Mỹ, vai trò Bá Chủ của Quần Hùng…
Tuy có giảm, song Mỹ không thể nào Bỏ Vị Trí đó?
Vì vậy, dù thế nào, trong Bàn Cờ Biển Đông hiện đại…
Mỹ sẽ tung nhiều Chiêu khiến Tân SC TQCS gặp khó khăn?
Chưa kể SC Mỹ và Tất Cả các Đồng Minh…
Có thể Cô Lập Mối Giao Thương trong Thị Trường Kinh Tế?
Hướng Tương Lai đó, các Lãnh Đạo của Trung Hoa Cộng Sản…
Chg tôi tin chắc rằng Họ đã có thể Nhận Thức Ra?
Tính từ năm 1950, cho đến nay, đã 7 Thập Niên…
Quanh Co Xó Bếp, Bắc Hàn CS, điển hình là Ví Dụ?
Nền Văn Hóa hướng vào Văn Minh và Tiến Bộ…
Nhóm Quốc Gia CS này, sẽ lật đật, Khó Thoát Để Ra?

Họ sẽ so sánh Lịch Sử Tiến Hóa hiện đại & hôm qua?
Huống hồ còn Hi Vọng Tiến Lên một Vị Trí Siêu Cường Thoải Mái?
Những Chất Lượng đòi hỏi của Một Tân Siêu Cường, cũng vậy?
Chúng không hoàn toàn lệ thuộc chỉ ở Sức Mạnh, Võ Công?
Như Hai Nhà Lãnh Đạo TQCS, và cả Tân Đế Quốc NGA?
Đang tìm cách Ứng Dụng với nhiều Chiêu Bài không Quân Tử?
Chưa kể, những Ông Nhà Giầu Sổi, thường hay Bất Cập?
Không Điều Nghiên & Tính Toán Kỹ, Cuộc Hành Trình?
Kinh Nghiệm cho Ta, không biết bao Lãnh Tụ Độc Tài…
Đều Biến Mất, khi đến Tiết Thu Đông, Tự Nhiên Rụng?
Một Muamma Gaddafi, của Lybia, nay đã chết…
Một Stalin, Nhà Độc Tài Khét Tiếng, của Nga Sô…
Một Hitler, lãnh tụ Phát Xít Đức, mới Hôm Qua?
Gương Thực Tiễn có Thức Tỉnh chăng, Các Nhà Độc Tài Thế Kỷ?
Nếu phải Xếp Loại TT Putin, CT Tập Cận Bình, Kim Jong Un nữa…
Và trong Cộng Đồng Thế Giới ở Hiện Đại… Hôm Nay?
Phẩm Chất Độc Tài & Phát Xít vẫn đang Dáng Xuống Người Dân…
Của nhiều Xứ Sở Không May vì Môi Trường Chuồng Chim, Tù Ngục?
Rồi Sự Phân Hóa & Giai Cấp Đấu Tranh các Môi Trường Đó…
Bi Kịch càng nhiều, Niềm Tin Tưởng Tình Nhân Bản, lãng quên?
Vậy Thế Giới Con Người, Ta Định Hướng Về Đâu?
Niềm <Tuyệt Vọng Thế Kỷ Chg Mình> sẽ dâng cao với <Nhiều Ngọn Sóng Thần Vô Ý Thức>?
Do đó, Bàn Cờ Biển Đông của SC Mỹ và Cộng Sản Trung Quốc…
Chắc chắn rằng, Những Chất Lượng của Họ, sẽ phải <Xây Dựng Nhân Hòa>?
Trong bao lâu, Họ không muốn Tự Hủy Diệt, <Niềm Khát Vọng, Giấc Mơ>..
Hai Siêu Cường này, phải <Nhân Hòa trong Cư Xử>?
Tiên đoán vào Hướng Tương Lai của Địa Cầu Nhân Loại…
Các Cao Thủ Giang Hồ, rồi sẽ có những Đại Hội Bảo Vệ Hòa Bình?
Và Chg Tôi tin rằng các Huynh Đệ Tứ Hải vẫn yên bình…
Cứ tiếp tục Xúc Tiến, Dựng Xây cho Tình Yêu Minh, Yêu Nhân Loại!

Trọng Thùy Sơn – Tháng 7/2016

Nguồn Tham Khảo/My Ref. Sources:
http://www.thetoptens.com/worst-dictators/
https://en.wikipedia.org/wiki/Muammar_Gaddafi

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: