My Country’s Attractive Landsform (2)

PHONG THỦY NƯỚC TÔI! (2)

 Quê tôi quằn quại muôn đời…

Cái Đòn Gánh Lúa, một đời tang thương!

Lũ Lụt tàn phá con đường,

Vẫn đang khúc khửu … sông Hương sóng tràn..

Con đò xúc hến bên ngàn…

Có em nón Huế mơ màng tình quân,

Nhìn sang tầm mắt phía Đông…

Một miền Duyên Hải… cá tôm rất nhiều!

Gần đây Bọn Bắc Ô Tầu…

Muốn sang chiếm Biển, quên câu Nhân Tình?

Ai về tôi gửi vài lời…

Tình Trung, Nam, Bắc phải ngồi cùng nhau…

Trường Sa đã mất hôm nào?

Anh Em chia rẽ Hận vào thiên thu!

 Đàn Con như vẫn mong chờ?

Bậc Cha Anh Chúng thẫn thờ, ngẩn ngơ?

Phải chăng Phong Thủy Quê tôi,

Long đong một Kiếp nổi trôi Ân Tình?

Tại sao vườn ruộng Miền này?

Ăn không no đủ, trồng đầy bắp, khoai?

Tại sao Hà Tĩnh bi ai?

Tại sao Giặc Bắc tàn phai Môi Trường?

Phải chăng Giai Cấp tang thương?

Vẫn chưa Đoàn Kết đuổi Phường Ác Nhân?

Miền Nam tan tác Cửu Long!

Đồng Khô, Nước Mặn, trong vòng khó khăn?

Miền Bắc khoảng đất Nam Quan…

Đã như hẹp lại… Ải Quan di dời?

Phải chăng Phong Thủy Quê ơi?

Món Ngon Tầu Béo ngồi xơi… Ngắm rồi?

Phải chăng Nô Lệ Ngàn Đời?

Lại đang tái diễn Một Trời Đau Thương?

 

Trọng Thùy Sơn – Tháng 7/2016

 (Lời Thơ phản ứng CQ TQCS đã & đang Chiếm 2 QĐ Hoàng Trường Sa, và Tàn Phá Miền Duyên Hải, Dòng Cửu Long của Quê Ta)

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: