VISION FOR FREEDOM DEMOCRACY & HUMAN RIGHTS OF VIETNAM?

TẦM NHÌN TỰ DO DÂN CHỦ & NHÂN QUYỀN CỦA DÂN TỘC VIỆT?
(Tùy Bút Phiếm Luận, Xã Hội)

Đại Cương Về Hoàn Cảnh Quê Hương Ta (1930-45-54-75):
Phong trào Giải Thực lan đến VN-Thuộc Địa Pháp từ những năm trước 1930 một tí, với các nhà Cách Mạng chân chính bị bức tử như Nguyễn Thái Học, Phạm Hồng Thái, Hoàng Hoa Thám, vv.. đã làm Ngọn Sóng Ái Quốc của Thanh Niên Viet Nam lên đến cao độ và xuyên qua lịch sử Việt, không một giai đoạn nào là không có những Phản Kháng của Dân Việt ta, nhất là những Thành Phần có học vấn, ngay cả Phe Hoàng Gia như cựu hoàng Cường Để, Vua Duy Tân, trong nước cùng với Nhà Cách Mạng Lão Thành như Cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, các Đảng Phái khác như VN Quốc Dân Đảng, Đảng Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, sau này là Việt Minh của Cụ Hồ Chí Minh lãnh đạo, ảnh hưởng Cách Mạng Nga 1917, hay là Liên Bang Sô Viết, nằm trong Chiến Lược có tích cách Quốc Tế, giữa Thế Giới Tự Do, do Hoa Kỳ lãnh đạo và LBSV do Nga Sô lãnh đạo.

Trong cái Bối Cảnh mà Tư Duy các Nhà Trí Thức hay Lãnh Tụ Cách Mạng VN bị bối rối, xáo trộn, khó tìm ra được Hướng Đời nào là chân chính? Do đó các Thế Hệ Đàn Em chúng ta đều bị ảnh hưởng, và lôi cuốn vào các Phe Phái trong Môi Trường Xã Hội Chiến Tranh, đầy bất an và Dân Tộc Ta đều là Nạn Nhân của Thời Cuộc Quốc Tế, kể cả Trong Nước? Từ Cánh Đồng Sương Máu đó, đại đa số chúng ta chỉ là những Mầm Non bị gieo trồng trong Khói Lửa và Tư Duy chúng ta cũng bị lôi cuốn theo các Lớp Đàn Anh, cũng chưa có một Kiến Năng nào vững chắc và đúng hướng cả… Vì thế cho nên Chúng Ta đã Nhập Giòng, một Giòng Văn Hóa đầy những Chất Lượng còn ngây thơ và mù mịt khi tiến vào Tương Lai với những Biến Chuyển và Thay Đổi của các Nền Văn Hóa, Xã Hội và Kinh Tế Mạnh tàn khốc, lôi cuốn theo..

Rồi từ đó, cả hai Bên Kháng Chiến và Quốc Gia phân hóa nhau, Ai cũng cho Bên mình là thích đáng hơn, kết quả cùng với Phe Phái LBSV và TGTD đã chia cắt Dân Tộc chúng ta thành 2 Miền Văn Hóa, một bên là XHCN, một bên là TGTD, Dân Chủ cho đến nay. Cả 2 Nền Tảng Văn Hóa Quốc Tế tính đến thời điểm 1972, theo tôi vẫn còn những Định Kiến và Nhu Cầu dị biệt, không hẳn có tính chất Toàn Cầu Hóa như hôm nay. Vì thế cho nên, XHCN Miền Bắc và VNCN Miền Nam. TT R. Nixon và Nt H. Kissinger Hoa Kỳ phải chuyển hướng Hòa Giải với Khối Cộng TQCS hầu tách rời LBSV lúc này vẫn còn Hiếu Thắng va Tham Vọng chế ngự Toàn Cầu, trong khi TQCS và LBSV cũng đã đối chọi nhau và phân hóa không thể hàn gắn Tình Đồng Chí như xưa.

Chính Chính Sách Chuyển Hướng Hòa Đồng vào Đời Sống Lạc Phúc Kinh Tế của Hoa Kỳ lúc này, một mặt Họ nghĩ rằng Củ Cà Rốt (Kinh Tế) sẽ làm Cái Gậy (Võ Lực) dịu bớt căng thẳng để cùng Phát Triển Kinh Tế Thịnh Vượng cho hai Khối Trung Mỹ, cho nên ct Đặng Tiểu Bình thức thời, lợi dụng được Cơ Hội để TH Lục Địa hội nhập và tiến hóa Nền Khoa Học, Kỹ Thuật và Kinh Doanh của Xứ Sở còn lạc hậu và nghèo đói của mình, với dân số cả 1 tỷ người lúc đó. Trong khi đó thì các Nhà Lãnh Đạo hai Miền Nam Bắc Việt Nam, vẫn chưa nhìn ra Biến Chuyển của Bàn Cờ Thế Giới, Tư Duy vẫn còn trong Thành Kiến Chính Trị và Văn Hóa cũ. XHCN-VN vẫn bám lấy Khối XHCN làm Cẩm Nang cho Đời Sống Dân Tộc và quyết tâm Giải Phóng Miền Nam vì, VNCH2 lúc này Mỹ đang bị Mỹ bỏ rơi.

Điều này trước sau thì VNCH 2 cũng bị thua là chắc chắn vì Mỹ đã Việt Nam Hóa Chiến Tranh VN, vì Mỹ cũng nhận thức ra Sự Vô Lý của mình, trong khi Dân Chúng Mỹ cũng đã mệt mỏi Cuộc Chiến xa xôi đó, muốn nền Hòa Bình hơn là Chiến Tranh khốc liệt… Họ đã bỏ rơi VNCH2 không thương tiếc. Và cũng nên nhắc lại, Chất Lượng của VNCH2 sau khi phản phúc Lãnh Tụ QG là TT Ngô Đình Diệm, thì đã quá kém cỏi và Họ đã hoàn toàn mất Tự Chủ và Mềm Yếu trước Quyết Định của Mỹ nhìn rất rõ ngay trong HĐ Paris 1973 rồi? Hoàn cảnh của VNCH2, nhất là Khối Quần Chúng, lúc này nên Đáng Thương hơn Đáng Trách, và Họ cũng đều không mong muốn Tình Trạng như vậy?

Sự sử dụng Từ “Giải Phóng Miền Nam và Đánh Cho Mỹ Cút, Ngụy Nhào “là một Định Kiến mang thành kiến Chính Trị, thiếu xây dựng văn hóa và quá đáng? Vì thời gian sau này XHCN-VN đã phải sửa lại, thành “Khúc Ruột Ngàn Dậm” khi Việt Kiều Hải Ngoại, người Quốc Gia vẫn Chuyển Ngân về giúp Bà Con và Họ Hàng, đóng góp thành “Một Miếng Khi Đói, Thành Gói Khi No”?’, nhất là thời gian năm 2000 khi tt Bill Clinton bỏ Cấm Vận và vận động để VN-XHCN vào WTO giống như Trung Quốc CS, thì Sự Hiểu Biết trong Tâm Óc Chúng Ta mới vỡ cái Vỏ Thành Kiến bưng bít, vô bổ? Cho đến nay, thì Tình Trạng Xã Hội và Văn Hóa trong Giao Lưu Toàn Cầu hầu như quá rõ rệt và Con Người, dù bất cứ Nước nào cũng đang lo về Kinh Tế Cái Dạ Dầy trong Niềm Vui Sống Chung Hòa Bình và Tôn Trông Vinh Dự Làm Người của nhau mà thôi?

Những Cái Nhìn và Chất Lượng Dị Biệt Nhau về Hướng Đi Xã Hội Việt Vào Hiện Đại:
Phác họa qua Phần Đại Cương trên, chúng tôi nghĩ là cả Hai Phe Người Việt XHCN và Quốc Gia đều mang nặng Thành Kiến VH và XH, đưa đến Lực Lượng Thù Nghịch nhau trong cả Hai Bên? Chúng Ta đã & còn đang thiếu Sự Hòa Giải chân thành trong Tình Dân Tộc? Về bình diện Văn Hóa Lạc Hồng, Chúng Ta vẫn còn đang Tan Tác trong Trái Tim Chân thành và Chân Chính đáng phải được thực hiện, của Chủng Tộc Việt Nam hiện đại? Mỗi Bên vẫn còn Cái Nhìn Dị Biệt về Hướng Đi Xã Hội cần có cho Dân Tộc? Tuy ĐCSVN may mắn nắm được Chính Quyền và Quản Trị Đời Sống Toàn Dân trong Ba Miền Đất Nước, song vẫn còn những Khiếm Khuyết Trong Cơ Thể Văn Hóa Dân Tộc? Chúng Ta nói đến 3 Phần: Phần Lạc Phúc Xã Hội (Social Well Being Part), ĐCSVN lạm dụng, làm quyền và dối trá nắm lấy Quyền Quản Trị Non Nước, toàn trị, cướp hết mọi Nhân Quyền của những Hội Đoàn, Đoàn Thể và các Công Dân không phải là Đảng Viên CS.. Có nghĩa là Chuyên Quyền và Lấn Quyền, như đã lừa Quần Chúng trong Điều 4 Hiến Pháp. Không một Quốc Gia Dân Chủ Tự Do Cộng Hòa nào trong Lịch Sử lại Chuyên Quyền như thế, khống chế Toàn Dân như thế, mà phải Tam Quyền Phân Lập với sự Ưng Thuận của Toàn Dân trong Cuộc Trưng Cầu Dân Ý, trong Chất Lượng Văn Hóa thật sự Đa Đảng. Chính Phủ không có quyền sử dụng Quân Đội và LL Cảnh Sát Công An trong những Chính Sách riêng của Đảng trên Sân Khấu Chính Trị Đất Nước. Dân Số Người Việt tỵ nạn CS trong Cuộc Giải Phóng Miền Nam (một Chiêu Bài thiếu sáng suốt và ích kỷ của ĐCSVN) nên được Minh Bạch Hóa và Chân Thành Hòa Giải Tình Người giữa 2 Miền và 2 Chế Độ: VNDCCH Miền Bắc và VNCH Miền Nam, không thể thiếu. Hai Phần còn lại, cht tôi xin đề cập trong Bài Sau.

Cuộc Chiến Vẫn Tiếp Diễn và Mục Tiêu Hòa Nhập Thế Nào?
Bây giờ tình huống hầu như vẫn Chua Cay? Kẻ Thua, Kẻ Thắng với rất nhiều Năm Tháng Buồn Thương? Nếu chúng ta cả Hai Bên vẫn duy trì Lập Trường Dị Biệt nhau, làm cho Người Việt trong Quốc Nội và Việt Kiều Hải Ngoại xa cách nhau, kỳ thị nhau, mà không Hòa Giải Tình Huynh Đệ Non Sông; Chúng Tôi càng suy nghĩ thì Viễn Ảnh Tái Xây Cất Căn Nhà Việt Nam càng thêm lo lắng, đáng buồn? Do đó theo tôi, Chúng Ta, Toàn Dân phải Hòa Giải với nha, Non Sông thành một Mối, hầu Xây Dựng cho Tương Lai, mới Sáng Tươi được?

Những Thất Bại của Khả Năng Tinh Hoa Trong Dân Tộc:
Chúng tôi không tin là Khả Năng Tính Hoa của Dân Tộc chỉ có vậy, mà không thể Thăng Hoa được? Chúng tôi nghĩ là Tinh Hoa Dân Tộc của Việt Nam chỉ bế tác chưa có Cơ Hội, để Cải Thiện, để Thăng Hóa tích cực và có sự Đóng Góp Chung của Toàn Dân trong Nền Văn Hóa của Quê Hương chúng ta? Trong Hiện Trạng từ Quốc Nội ra Hải Ngoại, Người Việt Trong Nước U Mê Ý Hệ Xã Hội Cộng Sản và Người Việt Hải Ngoại say mê Nền Văn Hóa Tự Do Dân Chủ, Nhân Quyền tiêu biểu của Hiệp Chủng Quốc và các Quốc Gia Tây Phương? Cả 2 Bên đều cho nhau là Lực Lượng Thù Địch? Nhưng lại Không Thể làm gì hơn để Điều Chỉnh những Khiếm Khuyết này, theo tôi là một Nhận Thức & từ đó Tri Hành sai lầm, không đúng Hướng Đi Chính?

Chúng tôi hy vọng Thế Hệ Tuổi Trẻ Việt Nam hiện tại, biểu hiệu qua những Giai Đoạn Tranh Đấu cho Chế Độ Dân Chủ Tự Do trước nay, ở quốc nội, các Tổ Chức Đấu Tranh Khối 8406, Nhóm Chủ Trương Đa Nguyên Thông Luận, và các Nhân Vật Trí Thức như Cụ Bùi Tín, Lê Quang Định, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung, Uyên Phương, Việt Khang, vv.. các Bloggers như Điếu Cầy, Bọ Lập, vv.. cùng với những Đoàn Thể Yêu Nước bên ngoài Hải Ngoại, ý thức rõ rệt về Tình Trạng Nước Non, biết Yêu Quê Hương với Lòng Ái Quốc tích cực, để cùng nhau góp bàn tay, cùng chung lưng Hòa Giải & Xây Dựng một Quốc Gia thịnh vượng, hùng cường, và thực hiện được một Nền Văn Hóa Việt Nam Hiện Đại & Tiến Bộ, sát cánh cùng với các Quốc Gia Đã Phát Triển trong Khu Vực và Thế Giới, hầu cùng tri hành sáng suốt Thực Hiện được một Nền Văn Minh Nhân Bản, Hòa Bình và Tương Trợ Nhau trong Địa Cầu nhỏ bé này?

Kết Luận:

Trong Hiện Tại, tình trạng Trật Tự vẫn còn hỗn độn, xáo trộn, như một Mối Tơ Vò, nhiều Dạng Tam Sao, Thất Bản trong Lòng Dân Tộc vẫn còn Tan Nát, theo chúng tôi, chỉ có một Hi Vọng: “Nếu Thế Hệ Chúng Ta cần Nhận Thức một cách Trưởng Thành hơn, Lôi Cuốn & Vun Trồng Các Thế Hệ Trẻ Việt trong & ngoài Đất Nước Hôm Nay dấn thân vào Công Cuộc Xây Dựng tương lai, cho Quê Hương. Chúng tôi tin tưởng rằng, với Sự Đoàn Kết và Hòa Giải trọn vẹn Lòng Ái Quốc và Tình Dân Tộc, Chúng Ta Toàn Dân Việt sẽ thực hiện được Công Trình này, <Dựng Xây một Tân Quốc Gia Việt Nam Tiến Bộ trong Hoàn Vũ>. Thế Hệ Đi Trước của Chúng Ta, những Ai đã sai lầm, hay đã rơi vào Dạng Ung Thư Ý Hệ, Thành Kiến Cố Định, khó sửa đổi… nên Phản Tỉnh và rút khỏi Chính Trường hầu khích lệ Thế Hệ Trẻ Việt dấn thân vào Công Cuộc Xây Dựng Quê Hương tốt đẹp hơn, và thăng tiến hơn..mang lại cho Chúng Ta Niềm Hy Vọng này. Đồng thời, từ nguồn hy vọng đó, Toàn Thể Dân Tộc Chúng Ta sẽ Hãnh Diện về một Quê Hương Việt Nam Tương Lai Thịnh Vượng, Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền .. trong toàn Ba Miền, từ Thành Thị đến Thôn Quê với Tình Người đầy Nồng Ấm, Đời Sống An Bình và Nền Kinh Tế Phú Cường!

Tran Vanson, 1/2015

Vài Nguồn Tham Khảo Chính:
http://www.vietpbn.net/content/10-po…ph%E1%BA%A7n-1
http://www.vi.wikipedia.org/…/Việt_Nam_
http://www.danchuonline.com/nho…qu…comment-page-1
http://www.dangchihung.blogspot.com/…i-cua-ke-thu-n
https://www.youtube.com/all_comments?v…lc
http://www.youtube.com/watch?v=MvqH5X7glXA
http://www.congsanlathamhoa.com/cai-…ua-tt-ngo-dinh
http://www.congsanlathamhoa.com/dien-bien-tham-kich-sat
https://baovecovang2012.wordpress.co…o-doi-l…Pham Hong Thai
http://www.archives.gov.vn/Pages/Tin…2d0&ws=content Nguyen Thai Hoc
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Ngu…1i_H%E1%BB%8Dc
Hoang Hoa Tham
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Ngu…1i_H%E1%BB%8Dc
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Ngo_Dinh_Diem
https://www.youtube.com/watch?v=5ebG4DnyCSs

Translation:
VISION FOR FREEDOM DEMOCRACY & HUMAN RIGHTS OF VIETNAM?
(Palavering Social Essay)

General About Our Fatherland – Liberty Circumstances (1930-45-54-75):
The Decolonization Movement spread to the Vietnam, a French Colony in 1930, or a little earlier from the previous year for a while, with the true revolutionary Patriots, who is forcing suicide, as Nguyen Thai Hoc, Pham Hong Thai, Hoang Hoa Tham, etc .. made several Patriotic waves of Viet Nam’s National Youth altitudes up to now, and through the history of Vietnam, not any stage without our protests,of our Vietnamese People, especially those educated Class, even the former royal Royal Part as Mr. Cuong De, King Duy Tan, together with a Local Veteran Revolutionaries such as Phan Boi Chau, Phan Chu Trinh, other parties such as VN Nationalist Party Vietnam Revolutionary League, later, under the Viet Minh of Uncle Ho Chi Minh’s leadership, influences by the Russian Revolution in 1917, or the Soviet Union, in the International Strategy that has integrated far away between the Free World, led by the United States and the USSR led by the Soviet leadership .

In the context of intellectual Thought, the Revolution Leaders of VN, being so confused, disturbed, or difficult to figure out what direction of life is true? Thus, the younger generation like all of us, we are affected, and the factions involved in the Social Environment War, full of insecurities and our people are the Victim of The International Period, including the Domestic Ones ? From these Plains of Blood , majority of us are just being planted in Nursery Fire and Smoke; Thought, we were also drawn along, according to our Previous Leading Class, while they did not have a strong enhancement in the right direction both … therefore we have to integrate into the Life Stream with full of Cultural Qualities Which were naive and blind, while entering the Future with transferring variables and Changes of other Strong Cultures, Socially, Economically, with several alluring factors..

Since then, both the National Resistance Party and Traditional National Party, divided each other. Both said his party was more appropriate; the results with the USSR and the Free World factions divided Vietnam into 2 Parts: The South Vietnam assimilating into the Free World Political Form and The North Vietnam, the Communist/Socialist Party assimilating into the Soviet Communist Block. Both our two Cultural Foundations to date in 1972, we still maintain Prejudices and demand Differences, not necessarily the nature of Globalization today. Therefore, Socialist North Vietnam, and South Republic Of Vietnam are bearing some Differences in their Original Culture. President R. Nixon and Henry Kissinger of the United States had to divert the Commonwealth Conciliation with Red China (TQCS) while, the situation of USSR and Red China was still aggressive & antithetical to each other, due to they could not be reconciled as old comradeship anymore.
The Government Policy of USA in this moment aimed at Transferring the Globalization in Economic Welfare into Enemy Nations, or in another word, “on the one hand they think the carrot (Economics) will stick (force) to soothe tensions for both sides, and the Economic Development Prosperity would be intergrated for the two blocks of USA & Red China, so chairman, Deng was smart and trendy, taking advantage of the opportunity to realize the Continent into the Integration and Evolutionary Science, Engineering and Land Services, to improve the Continental backward Business to get ridge of its poverty alone, with a population of 1 billion people all the time. Meanwhile, the leaders of North and South Vietnam, there were no overlooking of the Turn Move in the World; Their Thinking remains in political Bias and Old Culture. Socialist-VN still cling to the USSR Block to do Handbook for its Life Ethnic, and maintained its Determination for the Southern Liberation, while the Republic of Vietnam (VNCH2) in the South, was very innocent about the fact that US Americans are starting to abandon their Region.
This is even before or after, the ARVN 2 also lost; because the US has definitely Vietnamized its Vietnam War; because Americans are well aware of the absurdity of her, while the American people are tired at the distant War, US People want peace rather than the fierce War … Absolutely, they have abandoned VNCH2 mercilessly. And so again, considering the Quality of VNCH2 in which Subordinate Leaders betrayed after the National Leader, President Ngo Dinh Diem. It was too bad and of course, they were completely out of control and their attitude was so soft in confronting the US Decision which is quite obvious even Paris Accord in 1973 then? ARVN/VNCH2 circumstances, especially the masses, this time was so pitiful than blame, and they also did not wish such a situation?
The use of word “Liberation of the South, Fighting to Collapse America and Nguy Force” for me, was a Prejudice In Politics, lack of Cultural Construction and it was excessive? As time later, socialist-VN had to correct, the “Khúc Ruột Ngàn Dậm/ The Bowel Instestines of thousand miles” when Vietnamese Overseas, sent their money back their Country to help their Parents and Relatives through the National Banks contributing to “One Piece When Hungry, Will be The pack when Being Full”? ‘, especially in 2000 when President Bill Clinton released All Embargoes and Advocacy for Socialist Vietnam as well as China in the WTO; when the Literacy in the our Mind broke the Shell of Prejudice, which had been hushed, and unhelpful? So far, the Social Status and Culture in the Making Globalization, almost too obvious, and the Fate Of Mankind, no matter what country we are, we all have worried about stomach Economics, Joy of Peaceful Coexistence and Honored Respect One Another in life?

The Look and Quality Differences Towards the Directions of Vietnam Into A Modern Society:
General outlined in section above, we think that both sides The Vietnam National Socialists and Vietnamese Nationalists; we are heavily biased in our Cultural and Social Foundation, leading to hostile forces in both sides together?
We still are lacking Sincerity in Mediation in our Ethnic Love? About Our Hong Lac Cultural aspects, we are still scattered in our Heart which should be Sincere and Think Tank. It ought to be done, for Our Modern Vietnam Race? Each Party still looks its differentiation of Social Directions for our Real Ethnic Need? Although Socialist Party, fortunate to catch the Government and manage the Civil Administration Full Life, in The Three Regions of our Country, but there are still Shortcomings in Our National Culture Body? We mention a very Important Part, Part 1: The Social Welfare of People (Social Well Being Part), Socialist Government abuse, acting and lying, grabbed our National Rights of Management, totalitarian, robbed all of the Society Human Rights of Delegation, such as, citizens can and not communist Party members .. that means Governing Communist Party has been encroaching Rights and Permissions, as has fooled the masses in Article 4 of the Constitution.
Not any Liberal Democratic National Republican in History has been found like the Form of VN-Socialist Government Handling the People Rights, by Holding All Civil Rights in A Such Control, but instead, the Separation of Powers with the Consent of the whole People of/in The referendum, in A Qualified Cultural Diversity. The Government has no right to use Military Police and Security Force either to protect Communist Party. The Policy of the Party’s own on the political scene in our Country must be transparent & justice. Population as Vietnamese Communist Refugees in The Liberation of South Vietnam (the guise unwise and selfish Government) should be a Sincere Love in reconciling The Differences between the Two Cultures, the North and the South, indispensably.

War Seems to Continue and How To Compromise Our Goals?
Now the situation is mostly tart? Who Loses, Who Wins with Tragedies in a lot of years and months? If we, both Parties maintain the same position differences, making the Vietnamese in Vietnam Domestic and Overseas far apart, each of us with discrimination, prejudice without Mediation Brotherhood of our Nation; We think the more I Vision, our Recycling Vietnam’s Construction Home will be more anxious, and sad? So, in my opinion, We the People in our Whole Nation must realize our Mediation Completely with decent, make This Into A Bond, for the Purpose of Building Our Fatherland for the Brighter Future?

The Failure of Essential Skills in Our People:
We do not believe the Capabilities of Our Nation only that, but can not be evolutioned into better Sublimation? We think Our People Essence just work without closing Opportunity to Improve, to uplifting to A Positive Contribution of the entire people into the Culture of our Homeland?

At the Present, updating the Overseas Affairs, The Domestic Vietnamese are still fanatic into the Socialism System and the Vietnamese Communist Diaspora Culture, having a passion for Freedom and Democracy, Human Rights representing in the United States and the West Countries Modal? Both Parties are still far to each other, as two different Hostile Forces? But we can’t do anything more for Regulating these Shortcomings. It was a Ideological Awareness & Action, from that mistake, not in the right direction to go?

We hope Current Vietnamese Young Generations, having been demonstrated by the previous struggle phases for democracy, and freedom before this, in domestic as well as in other aspects, such as the Advocacy Groups Block 8406, Group of Plural Form of Thong Luan Group, and the Intellectuals, such as Mr. Bui Tin, Le Quang Dinh, Cu Huy Ha Vu, Nguyen Tien Trung, Uyen Phuong, Viet Khang, etc .. the bloggers as Dieu Cay, Bọ Lập, Chân Dung Quyền Lực, etc .. together with the Union Spirit, can realize with their Patriotic Alternatives, inside of VN or outside Overseas, clearly aware of our blockage Status, raise their Love of Liberty with Patriotism, positively contributing their hands together, backing together the Reconciliation of our National Differences, in order to Rebuild a prosperous, mighty Culture of Vietnam, A New Vietnam of Modern & Progress, alongside with the national and Regional Development in the World.
This Think Tank and Realistic Action will be improve our Performance wisely, in a Human Civilization, Peace and Mutual Assistance, in this small planet?

Conclusion:
In the Present, order status is still chaotic, or disturbance, like a bond arch, many Types of Forms & Lost Directions, The Failure of Nation Heart is still torn apart, in our opinion, the only Hope: “If Our generation needs Cognitive a more mature, charismatic and cultivate young generations in and outside Vietnam Country Today embark on the construction of the future, for Liberty. We believe that, with the Unity and Reconciliation, fully in patriotic and nationalistic spirit, Our whole Vietnamese People will be able to accomplish this Project, <Building a New Nation of Vietnam with Full Progress in the Universe >.

Our Previous Generations , who were wrong, or has fallen into Some Ideological Types of Cancer Cultural Systems, They must Fix their bias, even it is difficult to modify … should Reflect sincerely and withdraw from the Political Stage, to encourage the Younger Generation of Vietnamese be engaged in the construction of a better Homeland. Our Hope is, at the same time, is the Real Dream, for the Whole Body of our Nation. It will be proud of a Homeland Vietnam’s Future Prosperity, Freedom, Democracy, & Full of Human Rights. The Three Regions throughout, from urban to rural, the whole people, with full of hope, The Dream of Better Life, A Peaceful and Prosperous Economy!

Tran Van Son is offline
Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

One Comment on “VISION FOR FREEDOM DEMOCRACY & HUMAN RIGHTS OF VIETNAM?”

  1. Dung Quoc Le Says:

    Bài phân tích sâu sắc, chí tình chí lý, cái nhìn rộng, logic. Mong các lãnh tụ đọc bài nầy.
    Lê Quốc Dũng, Australia.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: