IT’S BETTER TO BE GENTLEMAN

LÀM NGƯỜI TỬ TẾ SẼ HƠN
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Hỏi thăm Tòa Án Trọng Tài…
Tại Sao Trung Quốc mặt dầy, hung hăng?
Một Cường Quốc vừa lớn lên…
Tại sao Tư Cách lại hèn hạ ghê?
Nhiều Nước Nhỏ thật ê chề!
Miếng cơm manh áo sống nghề Ngư dân…
Nay vì tham vọng, kiêu căng…
Cậy mạnh hiếp yếu, Tiếng Tăm đâu còn?
Làm Người Tử Tế vẫn hơn?
Sống chung hạnh phúc… thù hằn bỏ qua?
Cộng Đồng Thế Giới một Nhà…
Mong Người Lãnh Đạo… mở xa Tầm Nhìn?
An Hòa Dân Tộc, Dân Sinh…
Cùng chung Thịnh Vượng Hòa Bình Ngày Nay?
Anh Em hòa hoãn kiếp này…
Năm Châu Huynh Đệ một Ngày Thăng Hoa?
Địa Cầu sau Buổi Can Qua…
Hận thù chồng chất, Thương đau đã nhiều!
Người Xưa đã dặn bao điều?
Xây Nền Văn Hóa Tình Yêu Nhân Hòa?
Trung Quốc Sứ Mệnh bao la…
Thu về một Mối Dân Hòa, Nước Vinh?
Mở Lòng Yêu, đến Muôn Dân…
Dựng lên Hạnh Phúc … Ngàn Dân nhớ Mình?
Làm Người Tử Tế, Trọng Tình…
Trọng Nhân, Trọng Nghĩa, Quê Mình yên vui?
Đừng như Bắt Bóng Con Mồi…
Tuột Vòng Tay mất, một Đời ăn năn!
Cộng Đồng Thế Giới … Vạn Dân…
Quân Bình Quyền Lợi, Xây Tình Quê Chung!

Tran Vanson – 7/2016
(Mong TQCS tôn trọng Pháp Luật Quốc Tế & Xây Dựng Nhân Sinh theo Hướng Đời Chính Nghĩa)

 

IT WILL BETTER TO BE A GENTLEMAN

(Palavering Social Poem)

 Ask the La Hague, the Court of Arbitration …Why Is China shameless & aggressive? Being a New Superpower, why has China’s behavior been so mean, in a manner of being despicable disgusting way back? Many Small Countries have been really miserable in their labor life! Thousands of Fisherman with their daily earning meals! Now because of the ambition and arrogance of China … Why does China force the weak because China is strong & where is China’s reputation? We think To Be Kind People Will be Better?

  China should live happily with others and ignore the hatreds & consider the World Community as their Same Family. We hope China Leaders open far away their Vision? China should obtain Harmony among People, maintain Prosperous Peace together Today? China should regain their Brothers Conciliatory in this life so that All 5 Continents’ Brothers Are Peaceful in This Modern Era?  The Planet after several Miserable Wars, People Hatred Frustrations are piling, and Pains are numerous! Our ancient Wise Lessons had said many things? Develop A Culture Of Humanity Love. China Mission Today is so immense … China must reconcile All of Those Shortcomings to Build It Country in Peace and In Prosperity? Chinese Leaders, Please Open Your Loving Heart, to your People as well as All Other Nations …How to Build the World Peace and Happiness & Every People will Remember Your Dignity and Hard Work? Please Respect Human Love, Human Grace and Your own Nation Will Be Peaceful & Happy? Do not be like a prey catcher; It would be slipping away from your Arms, & Your Whole Life will be A Repentance! Our World Community with Its Great People with their Human Rights Should Be Equalized in the Common Civil Status.

 Tran Vanson – 7/2016

 

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: